Žmogaus likimas gimimo horoskope

Asmeninis gimimo horoskopas parodo įgimtą žmogaus potencialą, jo galimybes gyvenime – visa tai perteikia astrologiniai horoskopo simboliai. Jau pirmas žvilgsnis į žmogaus horoskopą rodo, kiek pats horoskopas yra harmoningas ar problematiškas, turi žmogus įgimtus talentus ar ne, koks gyvenimas jo laukia - ramus, ar su daugybe nuotykių, ar žmogus darbštus, ar nelabai, kokios jo asmeninio gyvenimo perpektyvos – ar jis linkęs sukurti šeimą, turėti vaikų, koks santuokos stabilumo rodiklis, koks jo šeimos modelis, santykių šeimoje charakteris. Kokios yra žmogaus socialinės perpektyvos – ar jis linkęs kopti karjeros laiptais, ar turi gabumus nuosavai veiklai, verslui, ar jam palanku vadovo ar pavaldinio vaidmuo. Koks žmogaus finansinis statusas, kokioje sferoje save gali išreikšti geriausiai. Horoskope galima pamatyti, kada buvo Saulės ar Mėnulio užtemimai, ar žmogaus gimimo data nesutampa su jais, jeigu sutampa – tokio žmogaus gyvenimo amplitudė bus gerokai intensyvesnė. Planetų tarpusavio ryšiai horoskope nurodo, kokia žmogaus varomoji jėga siekiant tikslo, kokia jo emocinė būklė, kokios asmeninės realizijos galimybės. Dažnai iškyla klausimas, kodėl žmogus, tradiciškai priklausantis vienam ar kitam zodiako ženklui pagal Saulės padėtį jo horoskope, nesijaučia šio ženklo atstovu, jam netinka bendri horoskopai, sudaromi tipiškiems ženklams. Dažnai tokiu atveju, kokiame nors viename ar kitame zodiako ženkle, būna planetų sankaupa ( 3 ar daugiau planetų ) sukoncentruojanti didžiulę energiją tame ženkle, ji smarkiai įtakoja žmogaus charakterį, būdo bruožus, daro jį tipišku tokio ženklo atstovu, o Saulės ženklas žmogui daro daug mažesnę įtaką.

Horoskopas sudarytas iš 12 astrologinių namų, kiekvienas kurių parodo atskiras gyvenimo sritis, parodo, kokiomis individualiomis sąlygomis teks žmogui gyventi. Vaikui gimstant, jo gimimo horoskopas prasideda kylančiu ženklu, astrologijoje vadinamu ascendentu – tai labai svarbus, duodantis daug informacijos horoskopo taškas. Kylantis ženklas ( jis dažniausiai nesutampa su tuo ženklu, kuriame randasi Saulė ) – tai zodiako ženklas, kuris dažnai labai stipriai įtakoja žmogaus išvaizdą, jis parodo, kokiu žmogų mato jo sutikti žmonės, koks žmogaus temperamentas, elgesio bruožai, jo nuosavas „AŠ". Gyvenimo kokybę apsprendžia planeta, kuri valdo kylantį ženklą, ji dar vadinama gimimo dominante, nuo jos padėties, statuso ir ryšių su kitomis horoskopo planetomis, didele dalimi priklauso žmogaus sėkmė gyvenime, bendros gyvenimiškos energijos atsargos. Kylančiu ženklu prasideda pirmas asmenybės namas, todėl tiek valdančios namą planetos, tiek esančios šiame name – yra vieni svarbiausių viso horoskopo rodiklių. Pirmo namo elementų, Saulės ir Mėnulio, bei kitų tam tikrų faktorių padėtis horoskope rodo, koks yra individualus žmogaus kūno sudėjimas, kuris įprastai beveik nesikeičia gyvenimo eigoje. Tai ypač aktualu būtų žinoti moterims, kurios deda didžiules pastangas tam, kad pagerintų kūno linijas, tačiau, jeigu asmeninis gimimo horoskopas rodo įgimtą pakankamai pilną kūno tipą, itin liekna tokia moteris niekada netaps, bet savo sveikatą, eksperimentuodama įvairiomis dietomis, nepakeliamais fiziniais krūviais, gali sugadinti iš esmės, todėl palankiausia prisilaikyti komfortiškos būsenos, nesudarant sau papildomų problemų.

00 likimas

Asmeninis horoskopas parodo, kokius įgimtus talentus turi ( vaikas ) žmogus, kaip vertėtų juos vystyti ( tai galima daryti jau ankstyvame amžiuje, nukreipiant vaiko gabumų vystymą tik jam palankia linkme ). Svarbus klausimas liečiantis profesiją, jos pasirinkimą jauniems žmonėms, arba keitimą jau vyresniame amžiuje, kada natūraliai pasidaro akivaizdu, kad pasirinkta profesija visiškai netinkama konkrečiam žmogui. Pravartu žinoti iš anksto, kurioje srityje konkrečiam žmogui būtų palankiausia pritaikyti savo sugebėjimus, kokie jo profesiniai polinkiai. Dažnai profesijos pasirinkimas priklauso nuo šeimos aplinkos sąlygų, nuo tėvų socialinio statuso, kada vaikai skatinami rinktis panašias į tėvų profesijas, tęsti jų pradėtą reikalą, arba tiesiog rinktis pelningą, rimtą profesiją – tokiu būdu daug laiko prarandama veltui, vaikai neišnaudoja įgimtų galimybių, netampa gerais specialistais, o kartais jau vyresniame amžiuje bando tai atitaisyti. Taip pat galima pamatyti, ar lengvai bus pasiekiamas aukštasis mokslas, ar teks susidurti su kliūtimis, siekiant išsilavinimo. Horoskope yra nuorodos, ar turi žmogus galimybę tapti labai turtingu, kokiu būdu ir kokiais kiekiais jam pavyks uždirbti, ar jis turi gabumus verslui ir ar nėra jo horoskope bankroto formulės, bei ar jam palankiau gyventi ten, kur gimė, ar verta laimės ieškoti išvykti kitur.

Dažnai žmonės būna nepatenkinti savo darbu, todėl iš gimimo horoskopo galima nustatyti, kokia socialinė pozicija palanki konkrečiam žmogui – daugeliui žmonių nepalanku dirbti pavaldžioje padėtyje, kartais žmogus būna labai kūrybiška asmenybė, o dirba rutininį, monotonišką darbą, kas gali pakenkti savijautai, sveikatos būklei, iššaukti atitinkamus negalavimus. Vieni žmonės gali dirbti kolektyve, gali sėdėti prie konvejerio, jų asmeniniai duomenys tam palankūs, o kitiems palanku kurti vienumoje, dirbti laisvu grafiku, pagal sutartis, nenormuotą darbo dieną – teisingai suprantant savo įgimtus poreikius, galima išvengti daugelio nemalonių situacijų, išlaikyti puikią savijautą. Taigi darbo ir sveikatos temos astrologijoje yra tampriai persipynę, suradus nepasitenkinimo darbu, ar sveikatos sutrikimo priežastį horoskope, galima numatyti priemones situacijos pakeitimui į pozityvią pusę.

Labai aktualus santuokos klausimas, ypač moteriškuose horoskopuose, į kurį atsakymą taip pat duoda asmeninis gimimo horoskopas. Normaliai visi žmonės sukuria santuoką, tačiau būna išimtinių atvejų, kada tai padaryti labai sunku, kada už pirmą santuoką atsakančios planetos neturi gerų aspektų, ar yra labai smarkiai pažeistos, už partnerystę atsakingas namas yra tuščias, jame nėra planetų, kada mažai ryšių, suteikiančių galimybę susipažinti, bendrauti. Kartais, atrodo beviltišką padėtį, galima iš dalies pataisyti, pakeitus gyvenamąją vietą, tokiu būdu sudarant palankesnias sąlygas santuokos sukūrimui, arba neoficialios, bet stiprios sąjungos sudarymui. Visų šių klausimų gvildenimui, galima rasti nuorodas gimimo horoskope, galima nustatyti, ar žmogus sukurs santuoką, kada tam palankūs periodai, ar santuoka bus laiminga, ar žmogaus horoskope yra „Meilės formulė", leidžianti pilnai ir sėkmingai realizuoti rimtus meilės santykius, ar galimi santykiai „iš išskaičiavimo". Aktualus klausimas iškyla moterims, norinčioms, bet negalinčioms ilgą laiką susilaukti vaikų, pagal horoskopo rodiklius galima nustatyti, kokios to priežastys, kokią įtaką tam turi poros, vyro ir moters asmeniniai įgimti duomenys, ar nėra įgimtos ligos ( nevaisingumo ) formulės, liečiančios šiuos klausimus.

Pagal asmeninį gimimo horoskopą galima surasti atsakymus į daugybę žmonėms rūpimų klausimų, o pagal asmeninius planetų periodus galima tiesiog, kaip kalendorių, sudaryti žmogaus gyvenimo ilgalaikę analizę, numatant jo gyvenimo pakilimus, bei mažiau sėkmingus periodus. Pagrindinės planetos ir Mėnulio mazgai, priklausomai nuo to, ar žmogus gimė dieną ar naktį, valdo tam tikrus žmogaus gyvenimo periodus, tam laikotarpiui išskiria konkrečiai planetai būdingas temas, tokie periodai veikia žmogaus vertybių lygmenyje, o žmogaus gyvenimo kokybė tokiu metu priklauso nuo planetų stiprumo, jų padėties jo asmeniniame horoskope. Žmogus, žinodamas kokia konkreti planeta įtakoja kiekvienus metus, gali iš anksto numatyti savo būsimus veiksmus, atitinkamai pasiruošti nestabilumo periodams. Jeigu kuriuos nors gyvenimo metus valdo planeta, kuri yra jo asmeninė planeta „kenkėja", kuri pritraukia visą negatyvą, ligas, nesėkmes, gali duoti nenuspėjamus įvykius, tai žinojimas gali apsaugoti nuo netikėtumų, bei patiriamo streso. Labai akivaizdi planetų įtaka vaikams, ypač paauglystės laikotarpiu, kada tėvai niekaip nesupranta, kas atsitiko jų vaikui, kurio elgesys, potraukiai pasikeitė labai staiga, tas nežinojimas juos glumina. Tačiau žinant, kokia planeta įtakoja vaiką konkrečiu periodu, galima labai palengvinti gyvenimą tiek sau, tiek vaikui, neaštrinant problemos dar giliau, o supratingai padedant vaikui pergyventi jam gana sunkų jo gyvenimo tarpsnį. Todėl astrologijos pagalba galima kiekvienu konkrečiu atveju surasti paaiškinimą, kokios iškilusių problemų priežastys ir kokiu būdu galima jas pašalinti.

Indigo vaikai

Pastoviai sudarinėjant, analizuojant asmeninius vaikų gimimo horoskopus, nustatant jų įgimtą potencialią, talentus, gabumus, vis dažniau galima išskirti dėsningumus, tam tikrus rodiklius horoskopuose, kurie būdingi indigo vaikams, kas rodo bendrą jų kiekio augimo tendenciją. Manoma, kad pavieniai indigo vaikai gimdavo ir gerokai anksčiau, bet paskutiniais dešimtmečiais, ypač nuo 1987 metų šis reiškinys ženkliai suaktyvėjo, o daugiausia jų gimsta pastaraisiais metais. Šiuo metu į Žemę ateina ketvirtosios indigo kartos vaikai, kurie betarpiškai susiję su protėviais, turintys specifines užduotis - tai „perėjimo" vaikai, gebantys gyventi trijose erdvėse. Mokslininkų teigimu, jiems būdingas bruožas – smegenų asimetrija, specifinis jų vystymasis (dešinės pusės smegenų pusrutulio labiau išvystyta priekinė dalis, o kairiojo pusrutulio – užpakalinė dalis, indigo vaikų tarpe yra daug kairiarankių – tai tarsi jų vizitinė kortelė), jie mąsto daug greičiau, nei suaugusieji, o jų intelekto koeficientas lygus 130. Jau laukiama pasirodant penktosios indigo vaikų kartos, kuri sugebės išsireikšti per tarpines būsenas, gebės būti ir praeityje ir ateityje, valdys ir materialią ir nematerialią sferas, per juos ateis Šviesos Žmogus. Būsimoji indigo karta jau dabar formuoja visas mūsų situacijas, nors mums tai dar sunku suvokti, bet palaipsniui dabartinė karta prieis iki tokio sąmonės lygio. Paskui penktąją kartą seks šeštoji indigo vaikų karta, bet kokie tai bus vaikai, daugeliui iš mūsų gali pritrūkti vaizduotės, norint tai suvokti, kadangi šie vaikai bus naujos kosminės organikos materializacija. Tai bus labai aukšto sąmonės lygmens, grynai kosminiai vaikai, įvaldę subtilius, viršnatūralius gabumus. Pirmųjų keturių kartų indigo vaikai gimsta žinių erdvėje, jie sugeba nuskaityti tobulas žinias, labai greitai vystosi, apie daugelį dalykų svarsto kaip suaugusieji, taip, tarsi turėtų didžiulę patirtį. Jie nemėgsta, kada jiems komanduojama, įsakinėjama, jie nepakantūs neteisybei, nenuoširdumui, jų labai išvystyti nepaprasti gabumai, jų organizmo imunitetas stipresnis nei įprasta, jiems nepavojinga netgi padidinta radiacija. Tai vaikai revoliucionieriai, keičiantys ne tik socialinę, bet ir dvasinę mūsų realybę, gebantys apsaugoti mūsų gyvenimą nuo nežinojimo patologijos. Tačiau dėl mūsų supratimo, kultūros lygio, daugeliu atvejų, tokie talentingi vaikai laikomi ligoniais, kadangi nėra pilno suvokimo, kaip su jais teisingai elgtis.

00 indigo

Dabartinių indigo vaikų horoskopuose matosi būdingos tam nuorodos, kad jie turi nepaprastai išvystytą intuiciją, įžvalgą, kuri gali pasireikšti per trumpalaikių įvykių numatymą, per įvairias nuojautas, jie turi geras filosofijos, mistikos, okultines žinias, jų stiprus interesas astrologijai, o dėl išreikštų atitinkamų astrologinių namų, jie gali būti labai dvasingi, religingi. Pagal tai, kuri iš tolimųjų planetų juos globoja, priklausomai nuo jų gimimo laiko, galima indigo vaikus išskirti į tris atskiras grupes. Paskutiniųjų kartų vaikams būdingas polinkis rizikai, rizikingoms sporto šakoms, jie turi aštresnį socialinio teisingumo jausmą, juos domina tokios mokslo sferos kaip fizika, biologija, astronomija, psichologija. Daugeliui šių vaikų būdingi neįprasti talentų deriniai, jie labai puikiai sugeba analizuoti, susisteminti informaciją, sintezuoti iš pirmo žvilgsnio nelabai derančius dalykus, jiems būdingi puikūs organizaciniai gabumai. Todėl reikia labai atsakingai leisti jiems pasirinkti išsilavinimui tas sferas, kurioms jie turi įgimtus, unikalius gabumus. Čia labai tinka senovinė išmintis, bylojanti kad „vaikas ne indas, kurį galima pripildyti bet kuo, bet tai, Dvasios ugnis, kurią reikia įžiebti".

Tačiau yra ir kita medalio pusė, kadangi šiems vaikams gali būti būdingos apatijos išraiškos, polinkis depresijai, vienatvei, pas juos silpnas interesas grupinei veiklai, arba išreikštas kolektyvinių interesų ignoravimas, kai kurie horoskopai rodo, kad jiems stinga noro mokytis, jiems tai neįdomu. Jų nervų sistema jautri, jiems be aiškios priežasties gali staiga pakisti nuotaika, jie gali netikėtai pasielgti impulsyviai, patys negalėdami paaiškinti savo poelgio. Kadangi indigo vaikų horoskopuose dažnos planetų sankaupos viename, dviejuose ženkluose, kur koncentruojamos didžiulės energijos, toks genialumo ir neįprastos intuicijos reiškinys susišaukia su adaptacijos sunkumais sociume. Kartais tai gali būti mažai bendraujantys, bet puikiai valdantys kompiuterinę techniką, savo talentų dėka jie gali tapti labai aukšto lygmens kompiuterinių programų, elektroninės muzikos kūrėjais, jie yra tarsi mažieji specialistai, galintys šokiruoti suaugusius savo specifinėmis žiniomis.

Kaip klostysis indigo vaikų gyvenimas, kaip jie sugebės adaptuotis mūsų visuomenėje, didele dalimi priklauso nuo jų pradėjimo momento, kadangi šiam procesui reikia skirti ypatingą dėmesį, tam ruoštis, sukurti atitinkamas sąlygas, palankią psichologinę terpę, visą procesą atlikti profesionaliai. Deja, realybė yra kitokia, palyginus, dar yra tokių šeimų, kuriose žema bendravimo kultūra, kas sudaro situacijas, kada vaikai pradedami neplanuojant, atsitiktinai, esant apsvaigus, neblaiviems, baimės būsenoje, ar kitomis neaiškiomis aplinkybėmis. Jeigu šiam procesui tėvai skirtų būtiną dėmesį, tai padėtų į šį pasaulį ateiti labai aukštos sąmonės vaikams. Būna atvejų, kada tėvas ir motina, turintys stiprią, galingą energetiką, konfliktuoja tarpusavyje, sukurdami negatyvią priešpriešą, o tarp jų silpnąja grandimi tampa vaikas, kuris neturi apsaugos nuo tėvų negatyvo. Tokiu atveju vaikas negali normaliai vystytis, jis gali susirgti, o mūsų medicina, gydytojai ne visada pajėgia nustatyti tikrąsias negalavimo priežastis, vaikai gydomi neteisingai. Tačiau, paskutiniu metu ateina tokie indigo vaikai, kurie labiau apsaugoti nuo tokių tėvų, nuo agresyvios supančios aplinkos, jie ateina su galinga apsaugine technologija. Per indigo vaikus, per kosminių jėgų įtaką artimiausiu laiku situacijos turi keistis, transformuotis, dabartinė realybė turi kisti. Dabar žmonija įžengė į Vandenio erą, todėl turi ateiti naujo tipo žmonės, kurie į gyvenimą įneš naują mąstymą, kurie sukurs naują auklėjimą, lavinimo metodus, kitokį intelektą, naujo tipo mediciną, mūsų bendravimo kultūrą perves į kitą kokybę.

Indigo vaikai be abejonės yra labai talentingi, tačiau kuriuo keliu pasuks savo vystymosi periodu, priklauso nuo juos supančios aplinkos įtakos, nuo tos terpės, kurioje jiems tenka gyventi. Mūsų visuomenėje indigo vaikams egzistuoja tam tikri pavojai, kai kurie negeranoriški žmonės linkę naikinti tai, ko nesuvokia, ar patys to neturi. Kalba eina apie alkoholio, narkotinių medžiagų įtaką, kada šių priemonių pagalba gali būti bandoma indigo vaikus „nusodinti", todėl šeimoms, kuriose auga tokie ypatingi vaikai, vertėtų kuo mažiau viešai apie tai kalbėti, jų pačių vaikų labui. Tokie vaikai yra labai jautrūs, jie turi išvystytas viršutines čakras, o paauglystėje, ar vyresniame amžiuje susidūrus su tokia neigiama patirtimi (alkoholis, narkotikai), jos yra užblokuojamos, tada talentingame vaike gali prabusti piktas genijus, kadangi Neptūnas ne tik skatina kai kuriuos talentus, aukštą dvasingumą, jis taip pat yra iliuzijų, apgaulės, manipuliacijų planeta, atsakinga už alkoholizmą. Šių ypatingų vaikų užduotis yra struktūrinis visuomenės perorganizavimas, jie yra tarsi tarpininkai, kosmoso pasiuntiniai, turintys tam tikrą misiją Žemėje, todėl juos reikia nukreipti pozityviu keliu.

Palanki gyvenimui vieta

Kiekvienas žmogus šiame gyvenime turėtų jaustis laimingu, būti turtingu ir sveiku, apie tai užsimenama dar gilioje senovėje, Hermio Trismegisto traktatuose, kuriuose buvo apibūdintos laimingos ir nelaimingos gyvenimui vietos sąvokos. Žmonės nuo seno yra linkę ieškoti savo laimės po visą pasaulį, jausdami diskomfortą vienoje vietoje, jie išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo kitur, todėl labai svarbu surasti tokią vietą, kuri būtų palanki, sėkminga, kurioje žmogus nejaustų destruktyvios aplinkos įtakos.

00 kelias

Analizuojant gimimo, arba lokalinius horoskopus, dažnai juose randama nuoroda, kad vieniems žmonėms jų gimimo, arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra palanki, o kitiems ji formuoja pradines nepalankias aplinkybes. Kartais būna atvejai, kada žmogus būna turtingas, kada palankiai susiklosto jo asmeninis gyvenimas, karjera, tačiau, giliai savo viduje, jis jaučiasi nelaimingas, o tokias situacijas lemia taip vadinamos „Laimės formulė“ ir „Nelaimės formulė“. Tuo atveju, kada horoskope formuojasi „Laimės formulė“, kurią sukuria pozityviomis laikomos trys planetos, simboliškai sutapatinamos su mažąja, vidutine ir didžiąja laime, būdamos kertiniuose horoskopo namuose, kurie sudaro žmogaus „Likimo karkasą“, stiprina sėkmę ir laimę tuose sektoriuose, kuriuose randasi horoskope. Kertinių horoskopo namų nuorodos yra pačios svarbiausios ir stipriausios, kadangi horoskopo pirmas namas susijęs su žmogaus asmenybe, ketvirtas šeimos namas siejasi su artimais žmonėmis, bei santykiais su jais, septintas yra partnerystės, santuokos, priešininkų ir oponentų namas, o dešimtas turi sąsają su socialine realizacija visuomenėje. Pozityvios planetos palankiai įtakoja žmogaus energetiką, psichologinę būseną, skatina gyvenime sėkmingas aplinkybes, suteikia žmogui pozityvios energijos, skatina laimingumo pojūtį, todėl gali pagerėti gyvenimo kokybė, jam nebūdingos depresinės būsenos. Žmogaus, gyvenančioje laimingoje vietoje, gyvenimo problemos gali neaplenkti, tačiau nepalankiais periodais, jis nepraranda optimizmo, jis visada gali sulaukti reikiamos pagalbos, o kadangi žmogus gauna pakankamai harmoningos aplinkos energijos, jis gali jaustis laimingu, netgi nepriklausomai nuo jo gyvenimo aplinkybių, kartais gali būti patenkintu, netgi gaudamas vidutines pajamas, arba gyvendamas gana kukliai.

Kada horoskope kertiniuose namuose atsiduria dvi „piktomis“ laikomos planetos, bei sukuria „Nelaimės formulę“, tokia situacija gali būti nepalanki sveikatai, gyvenimo kokybei, tokioje nelaimingoje vietoje gali apnikti depresinės nuotaikos, galimos bendravimo ir psichologinės problemos, kurias gali būti sudėtinga išspręsti, nepalanki nelaimingos vietos įtaka gali alinti jėgas, skatinti nuolatinį nepasitenkinimą, polinkį savigriovai.

Kartais, žmogaus gimimo vietoje formuojasi „Laimės formulė“, tačiau, dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių, žmogus persikelia gyventi kitur, kur „Laimės formulė“ jau nesiformuoja, tada žmogui trūksta to laimingumo pojūčio, kuris buvo ankstesnėje gyvenamojoje vietoje, jis stokoja energijos, gyvybiškumo, o jeigu naujoje vietoje susiformuoja „Nelaimės formulė“, gali išryškėti nelaimingumo pojūtis, ilgainiui gali susiklostyti nepalankios situacijos ir aplinkybės. Tai ypač aktualu vaikams, kuriuos tėvai, ieškodami geresnio gyvenimo, išsiveža su savimi, išvykdami gyventi į užsienį, iš anksto nežinodami, kokios gyvenimo sąlygos formuosis jiems, bei kiekvienam šeimos nariui, ar kertiniuose namuose nesusiformuos „Nelaimės formulės“, destruktyviai įtakojančios gyvenimą. Dažnai tokia nepalanki nuolatiniam gyvenimui vieta, kurioje formuojasi „Nelaimės formulė“, tampa skyrybų priežastimi, jeigu ši formulė paliečia šeimos, arba partnerystės, santuokos namus, arba gali tapti rimtų susirgimų, traumų, nelaimingų atsitikimų, depresijos priežastimi, jeigu paliečia asmenybės sektorių. Būna atvejai, kada nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, formuojasi dvejopos nuorodos, „Laimės formulė“ ir „Nelaimės formulė“ vienu metu, tokiu atveju, gyvenamoji vieta siunčia žmogui prieštaringas, keičiančias viena kitą įtakas, kada sėkmės ir laimės periodus keičia sudėtingos aplinkybės, o konkreti situacija priklauso nuo to, kuriuose horoskopo sektoriuose randasi laimingas ir nelaimingas nuorodas formuojančios planetos. Tais atvejais, kada gimimo, arba lokalinis horoskopas yra problematiškas, kada kertiniuose namuose, „Nelaimės formulės“ įtakoje, formuojasi nepalankios nuorodos, atlikus ilgalaikę prognozę, nenusimato pozityvių gyvenimui tendencijų, tokiu atveju vertėtų keisti gyvenamąją vietą taip, kad kertiniuose namuose, pagal galimybes, susiformuotų „Laimės formulės“, bei nesiformuotų nelaimingumo pojūtį skatinančių nuorodų.

Gyvenamoji vieta lemia ne vien tik laimės, arba nelaimingumo pojūtį, tačiau, nuo konkrečios gyvenamosios vietos, priklauso ir asmeninių pajamų dydis, turtingumas aplamai, galimybė gauti gerai apmokamą darbą, arba sėkmingai realizuoti save per karjerą, verslą, gebėjimą surasti savo vietą po saule. Astrologijos pagalba, galima surasti palankią gyvenimui vietą, kurioje galima jaustis laimingais, sveikais, kurioje galima sėkmingai tapti turtingesniais, arba surasti galimybę savirealizacijai. Vertėtų gyvenamąją vietą keisti palankesne ir tuo atveju, jeigu gimimo, arba lokaliniame horoskope formuojasi stipri pradinė ligos formulė, kuri susirgimo atveju gali skatinti įvairias komplikacijas, arba susirgimai gali pereiti į lėtinę formą, o persikėlus gyventi į tokią vietą, kurioje stipri pradinė ligos formulė nesiformuoja, susirgimai galėtų praeiti daug lengviau. Palanku būtų teisingai pakeisti gyvenamąją vietą ir tuo atveju, jeigu prognozėje į priekį formuojasi nepalankios nuorodos, tokiu būdu galima būtų išvengti sudėtingų, o kartais ir pavojingų situacijų, arba sveikatos pablogėjimo, kadangi parinkus palankią vietą, kurioje ligos formulė nesiformuoja, galima apsaugoti save nuo rimtų sveikatos problemų. Galimybe persikelti į laimingą, palankesnę gyvenamąją vietą, galėtų pasinaudoti vieniši žmonės, kurie negali sukurti šeimos, tai gali būti dėl daugelio priežasčių, kurias kiekvienu individualiu atveju, gali parodyti horoskopas, arba žmonės, kurie negali susilaukti vaikų, o suradus tam palankią vietą, tokia situacija galėtų keistis iš esmės. Kartais gali pakakti persikelti gyventi tik į kitą miestą šalies viduje, tačiau būna atvejų, kada, norint sėkmingai surasti palankią nuolatiniam gyvenimui vietą, pagal konkrečius kriterijus ir pageidavimus, persikėlimas, arba emigracija gali būti ir gana tolima, viskas priklauso nuo pradinių gimimo horoskopo nuorodų, bei konkrečių žmogaus lūkesčių, o persikėlus gyventi kitur, horoskope atsiranda papildomos nuorodos, kurios praturtina gimimo horoskopą, bei suformuoja daugiau galimybių įvairiose žmogaus gyvenimo sferose. Persikėlus gyventi į kitą vietą, kurioje susiformuoja „Laimės formulė“, ji įsijungia iš karto ir suteikia žmogui pozityvios energijos. Tais atvejais, kada gimimo horoskope formuojasi „Nelaimės formulė“, bei nėra „Laimės formulės“ palaikymo, vertėtų keisti gyvenamąją vietą palankesne, kurioje pozityvios planetos, bent viena iš jų, atsidurtų kertiniame name, tai galėtų paskatinti laimingas permainas žmogaus gyvenime, bei padėtų sušvelninti nepalankias pradines likimo nuorodas. Teisingai keičiant gyvenamąją vietą palankesne, galima sėkmingai valdyti savo likimą, išvengti daugelio nepalankių aplinkybių, pasukti gyvenimą geresne linkme, pagerinti jo kokybę.

Palankios dienos santuokai 2017 ir 2018 metais

Siekiant sukurti tvirtą santuoką, harmoningą sąjungą, pagrindinis vaidmuo tenka dviejų partnerių asmeninių gimimo horoskopų tarpusavio sąveikai, o taip vadinamam santuokos horoskopui, sudarytam oficialios registracijos datai, tenka antraeilis vaidmuo, kadangi jis nenulemia dviejų žmonių sąjungos likimo. Bet kokios pastangos parinkti palankią santuokai dieną gali būti bevaisėmis, jeigu būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumas bus nepalankus. Dažniausiai laimingos sąjungos įforminamos esant palankiai planetų įtakai, o nesėkmingos registruojamos nepalankios įtakos periodais, kadangi harmoningos poros intuityviai pasirenka palankias dienas, o neharmoningos nepalankias. Tokiu būdu pasireiškia Hermio Trismegisto dėsnio įtaka, duodanti nuorodą, kad panašus pritraukia panašų, o to priežastimi yra dviejų partnerių tarpusavio suderinamumas, formuojantis santuokos horoskopą.

Santuokos horoskopas, tai būsimų sutuoktinių asmeninių gimimo horoskopų suderinamumo pasekmė, todėl jo vaidmens nevertėtų perdėti, kadangi palanki santuokos data negali pakeisti destruktyvaus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumo, negali panaikinti aukšto tarpusavio konfliktiškumo, jeigu toks formuojasi bendrame partnerių horoskope, negali kompensuoti negatyvios „nelaimės aspekto“ įtakos poroje. Santuokos horoskopas parodo tranzitinę planetų situaciją oficialios santuokos registracijos momentu, kuri įtakoja tik sąlygas, kuriomis vyksta santuokos sudarymas. Netgi parinkus pačią palankiausią santuokos registravimui dieną, pati santuokos ceremonija ir šventė gali praeiti sklandžiai, tačiau esant nepalankiam sutuoktinių tarpusavio suderinamumui, jų sąjunga jau po pusmečio gali iširti. Santuoka neturi nuosavo likimo, ji nustoja egzistuoti vienam iš sutuoktinių iš jos pasitraukus, kas ir paaiškina tai, kad palanki santuokos data ir vieta yra antraeilis dalykas, o jos sėkmė priklauso nuo dviejų žmonių tarpusavio sąveikos.

Tačiau, tradiciniu ir astrologiniu požiūriu, parenkant palankią dieną santuokos registracijai, prieš tai išsiaiškinus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumą, tiesiog vertėtų laikytis tam tikrų visuotinai priimtinų taisyklių, tradicijų, kadangi yra tam tikri laiko periodai, kurių metu santuokos registruoti nepatartina, netgi esant palankiam poros suderinamumui.

00 palankios

Pagal nusistovėjusias tradicijas, dar galima įvertinti, kokią įtaką daro santuokos kūrimui kiekvieno iš būsimų sutuoktinių paskutinė gimimo diena, todėl jeigu paskutinis gimtadienis išpuola tokiomis savaitės dienomis, tai duoda sekančias nuorodas:

Pirmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola pirmadienį, yra patys palankiausi santuokos kūrimui, kadangi pirmadienis yra Mėnulio globoje, o Mėnulis atstovauja ir simbolizuoja giminaičius, šeimos saitus. Santuokos partneris/ė galėtų tapti tikru ramsčiu gyvenime, jis/ji galėtų visada ir visur palaikyti.

Antradienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola antradienį, santuokai nėra labai palankūs, kadangi būtų juntama nepalanki Marso įtaka, o santuokinis gyvenimas galėtų būti audringas, kunkuliuojantis.

Trečiadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola trečiadienį, tai nėra patys geriausi santuokai metai, kadangi galimas permainingumas santuokiniame gyvenime.

Ketvirtadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola ketvirtadienį, jaučiama Jupiterio įtaka, tokiais metais palanku kurti santuoką, jeigu horoskopo savininkė/as yra lyderė/is, tai palanki nuoroda socialinei realizacijai, kūrybinei veiklai ir plėtrai, o sutuoktinė/is tame galėtų padėti.

Penktadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola penktadienį, palankūs kurti santuoką, kadangi tai Veneros globojama diena, o Venera yra įsimylėjusių žmonių, meilės globėja, todėl sutuoktinių gyvenime gali skatinti harmoniją ir tarpusavio supratimą.

Šeštadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola šeštadienį, kuriant santuoką, ji gali būti sėkminga, esant polinkiui dėl šeimos paaukoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą. Tai Saturno globojama diena, o Saturnui būdingas savęs apribojimas, disciplina, todėl gali tekti atsisakyti nuosavų vertybių ir labiau paklusti sutuoktinės/io valiai. Šiais metais sukūrus santuoką, gali stigti dvasinio artumo, seksualinių fantazijų realizavimo, intelektualinio bendravimo.

Sekmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola sekmadienį, tai labai palankūs santuokai metai, globojami Saulės, skatinančios džiaugsmą. Gyvenimo palydovas/ė, arba sutuoktinis/ė gali tapti gyvenimo ir įkvėpimo šaltiniu, gali padėti pasiekti visko, apie ką horoskopo savininkas/ė svajoja – asmeniniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, ar karjeroje. Tai patys palankiausi santuokai metai, ateityje žadantys džiaugsmą šeimos gyvenime.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2017 IR 2018 METAIS

Palankios dienos santuokai 2017 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2017 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkamas laikas:
2017.03.01 – 2017.04.15 dienomis – Gavėnios periodas (2017.04.16 d. šv. Velykos).
2017.12.03 – 2017.12.24 dienomis – Advento periodas (2017.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kurie artimi užtemimams, bei periodas tarp dviejų užtemimų, dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl bent jau tris dienas iki užtemimo ir tris dienas po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos) nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Jeigu tokiame, artimame užtemimams periode vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu požiūriu yra pavojus, kad partneriai galėtų labai greitai vienas kitam nusibosti ir išsiskirti, tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis tarsi priklausytų nuo tam tikros užtemimų suformuotos programos.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2017-02-11 d., 2:44 val. (Lietuvos laiku), 23-iame Liūto ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2017-02-26 d., 16:53 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Žuvų ženklo laipsnyje.
Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2017-08-07 d., 21:21 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2017-08-21 d. , 21:26 val. (Lietuvos laiku), 29-ame Liūto ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokai, jos kūrimui laikomi retrogradinio Merkurijaus periodai (kada Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu), nors Merkurijaus retro fazė nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, retrogradinio Merkurijaus periodu nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam svarbiam gyvenimo žingsniui, kaip santuoka, tai nepalankus laikas. 2017 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
Iki 2017.01.08 dienos,
2017.04.10 - 2017.05.03 dienomis,
2017.08.13 – 2017.09.05 dienomis,
2017.12.03 – 2017.12.23 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo savybes. 2017 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais:
Periode 2017.02.03 – 2017.04.03 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2017.04.28 - 2017.06.06 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2017.09.20 - 2017.10.14 d. Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2017.11.07 - 2017.12.01 d. Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Taip pat nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kada Venera būna retro fazėje, kada ji juda atatupsta.
2017 metais Venera bus retro fazėje (judės atatupsta) periode nuo 2017.03.04 d. iki 2017.04.15 d.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Esant palankiai Mėnulio įtakai, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2017 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai labai palankių dienų bus nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį - palanki sausio 13 d., penktadienis, Venera bus Žuvų ženkle, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 15 Mėnulio diena, o nuo 18:04 val. prasidės 16 Mėnulio diena, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki sausio 14 d., šeštadienis, ši diena palanki tik iki 17:17 val., vėliau Mėnulis bus padėtyje "be kurso", tai bus tuščias laikas. Venera šią dieną bus Žuvų ženkle, o Mėnulis bus Liūto ženkle, bus palankios 16 ir 17 Mėnulio dienos.
Palanki sausio 15 d, sekmadienis, Venera bus Žuvų ženkle, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus 17 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.

Vasario mėnesį - palankių dienų nėra.

Kovo mėnesį - palankių dienų nėra.

Balandžio mėnesį - palankių dienų nėra.

Gegužės mėnesį - palankių dienų nėra.

Birželio mėnesį - palanki birželio 8 d., ketvirtadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus 14 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio 9 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus 15 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, nors bendras dienos fonas bus kiek mažiau palankus.
Dalinai palanki birželio 10 d., šeštadienis, ši diena palanki tik iki 14:36 val., o vėliau Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, nors bus palanki 16 Mėnulio diena, Venera bus jai palankiame Jaučio ženkle, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 14 d., trečiadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, tačiau tai jau bus nykstančio Mėnulio fazė, nors bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki birželio 16 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus 22 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 17 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus 23 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 22 d., ketvirtadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 28 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 24 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 1 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 25 d., sekmadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 2 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 30 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, nuo 10:02 val. Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 6 ir 7 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.

Liepos mėnesį - dalinai palanki liepos 1 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 7 ir 8 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bet bus kiek mažiau palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 7 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, iki 20:45 val. Mėnulis bus Šaulio ženkle, vėliau pereis į nepalankų jam Ožiaragio ženklą, bus 13 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki liepos 22 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 28 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 28 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 5 ir 6 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 29 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 6 ir 7 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį - palankių dienų nėra.

Rugsėjo mėnesį - dalinai palanki rugsėjo 8 d., penktadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Avino ženkle, bus 18 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 10 d., sekmadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus labai palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 15 d., penktadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 25 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 16 d., šeštadienis, Venera ir Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 26 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 17 d., sekmadienis, Venera ir Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 27 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.

Spalio mėnesį - dalinai palanki spalio 28 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bet iki 15:33 val. bus nepalanki 9 Mėnulio diena, vėliau prasidės palanki 10 Mėnulio diena, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki spalio 29 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus 10 ir 11 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį - dalinai palanki lapkričio 3 d., penktadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 15 ir 16 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki lapkričio 4 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 16 ir 17 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki lapkričio 5 d., sekmadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 17, o nuo 18:00 val. 18 Mėnulio diena, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.

Gruodžio mėnesį - palanki gruodžio 28 d., ketvirtadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 10 ir 11 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki gruodžio 29 d., penktadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 11 ir 12 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki gruodžio 30 d., šeštadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 12 ir 13 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus labai palankus.
Dalinai palanki gruodžio 31 d., šeštadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 13 ir 14 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.

Iki 2017-03-20 d. (pavasario lygiadienio), metų valdytoju bus Marsas, kuris laikomas pikta planeta, todėl šis periodas santuokos kūrimui bus kiek mažiau palankus ir šiuo aspektu. Periodą nuo 2017 metų kovo 21 d. iki 2018 metų pavasario lygiadienio valdys Saulė, o Saulės valdomi metai santuokos kūrimui daug palankesni už Marso valdomą laikotarpį. Aplamai, kuriant santuoką, visada reikėtų įvertinti Jupiterio padėtį, bei jo formuojamus aspektus, kadangi santuokai ir šeimyninei laimei palanki Jupiterio įtaka yra labai svarbi. Jupiteris suteikia partneriams gebėjimą mėgautis vienas kito draugija, džiaugtis, jo palanki įtaka tarpusavio santykius daro harmoningais ir laimingais. 2017 metais Jupiteris eis tranzitu Svarstyklių ženklu, periode nuo 2017.02.06 d. iki 2017.06.09 d. Jupiteris bus retro fazėje (judės atatupstas), o 2017.10.10 d. jis pereis į Skorpiono ženklą, o Jupiterio formuojami aspektai yra įvertinti, nurodant palankias santuokos kūrimui dienas.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2017 IR 2018 METAIS

Palankios dienos santuokai 2018 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2018 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkamas laikas:
2018.02.14 – 2018.03.31 dienomis bus Gavėnios periodas (2018.04.01 d. šv. Velykos).
2018.12.02 – 2018.12.24 dienomis bus Advento periodas (2018.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kurie artimi užtemimams, bei periodas tarp dviejų užtemimų, dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po tris dienas iki ir po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kada nevalia suklysti, kadangi vėliau ištaisyti klaidas gali būti labai sunku. Jeigu tokiame, artimame užtemimams periode vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu požiūriu yra pavojus, kad partneriai galėtų labai greitai vienas kitam nusibosti ir išsiskirti, tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis tarsi priklausytų nuo tam tikros užtemimų suformuotos programos.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2018-01-31 d., 15:30 val. (Lietuvos laiku), 12-ame Liūto ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-02-15 d., 22:51 val. (Lietuvos laiku), 28-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-07-13 d., 6:01 val. (Lietuvos laiku), 21-ame Vėžio ženklo laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2018-07-27 d., 23:22 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-08-11 d., 12:46 val. (Lietuvos laiku), 19-ame Liūto ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kada Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, nors Merkurijaus retro fazė nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, retrogradinio Merkurijaus periodu nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam svarbiam gyvenimo žingsniui, kaip santuoka, tai nepalankus laikas. 2018 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2018.03.23 – 2018.04.15 dienomis,
2018.07.26 – 2018.08.19 dienomis,
2018.11.17 – 2018.12.07 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo savybes. 2018 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais:
Periode 2018.03.07 – 2018.03.31 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2018.07.10 - 2018.08.07 d. Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2018.09.09 - 2018.10.31 d., bei periode 2018.12.02 – 2019.01.07 d. Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Taip pat nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kada Venera būna retro fazėje, kada ji juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu.
2018 metais Venera bus retro fazėje (judės atatupsta) periode nuo 2018.10.05 d. iki 2018.11.16 d.

Periode 2018.06.27 – 2018.08.27 d. Marsas judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, juntama apatija, kada nesinori ką nors daryti, viskas tarsi krenta iš rankų, sulėtėja visi procesai, gali apimti depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė. 2018 metais Marsas judės atatupstas periode nuo 2018-06-26 d. (23:05 val. Lietuvos laiku) iki 2018-08-27 d. (16:05 val.).

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Esant palankiai Mėnulio įtakai, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.
Peržiūrėjus 2018 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai labai palankių dienų bus nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – kiek palankesnis laikas bus dvi pirmosios sausio mėnesio dekados, o vėliau bus juntama Saulės užtemimo įtaka.
Dalinai palanki bus sausio 5 d., penktadienis, nuo 10:13 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Mergelės ženkle, bus 18 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio 6 d., šeštadienis, kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Mergelės ženkle, bus 19 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki sausio 12 d., šeštadienis, nuo 9:05 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Šaulio ženkle, bus nykstančio Mėnulio fazė, 25 Mėnulio para, o bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus, kadangi Venera formuos destruktyvų aspektą Uranui.
Dalinai palanki bus sausio 13 d., šeštadienis, kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Šaulio ženkle, bus nykstančio Mėnulio fazė, 26 Mėnulio para, o bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus, kadangi Venera ir Mėnulis formuos destruktyvius aspektus.

Vasario mėnesį – palankių santuokai dienų dėl užtemimų įtakos ir Gavėnios periodo nėra.

Kovo mėnesį - palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nuo kovo 7 d. iki mėnesio pabaigos Venera eis tranzitu jai nepalankiu Avino ženklu, o paskutinę kovo mėnesio savaitę Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu.

Balandžio mėnesį - Venera iki balandžio mėnesio 24 d. eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, tačiau iki balandžio 15 d. Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl santuokos įregistravimui pirmoji balandžio mėnesio pusė bus nepalanki.
Dalinai palanki bus balandžio 19 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 5 Mėnulio diena, o kadangi Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Neptūnui, tai astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus balandžio 20 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 6 Mėnulio diena, bendras astrologinis fonas bus palankus.
Palanki bus balandžio 21 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 7 Mėnulio diena, Saulė bus Jaučio ženkle, bei bendras astrologinis fonas bus harmoningas ir palankus.
Palanki bus balandžio 26 d., ketvirtadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 11 ir 12 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus balandžio 27 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 12 ir 13 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas dėl kelių destruktyvių aspektų bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus balandžio 28 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 13 ir 14 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas dėl kelių destruktyvių aspektų bus tik dalinai palankus.

Gegužės mėnesį – dalinai palanki bus gegužės 11 d., penktadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus jau nykstančio Mėnulio fazė, 26 Mėnulio diena, tačiau periode nuo 12:02 val. iki 15:40 val. Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai bus tuščias laikas, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus gegužės 12 d., šeštadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, o Mėnulis bus Avino ženkle, bus jau nykstančio Mėnulio fazė, 27 Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus gegužės mėnesio 16 d., trečiadienis, kada Venera ir Mėnulis bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, bus augančio Mėnulio fazė, bus 2 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 17 d., ketvirtadienis, kada Venera ir Mėnulis bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, bus augančio Mėnulio fazė, bus 3 Mėnulio diena, tačiau nuo 21:18 val. Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai vakaras bus tuščias laikas, bet bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 18 d., penktadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 4 Mėnulio diena, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 19 d., šeštadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 5 Mėnulio diena, bet dėl kelių destruktyvių aspektų, bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 25 d., penktadienis, kada Venera bus Vėžio ženkle, formuos mišrius aspektus, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 10 Mėnulio diena, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.

Birželio mėnesį – pirmoji birželio mėnesio pusė santuokos įregistravimui bus nepalanki, kadangi Venera, eidama tranzitu Vėžio ženklu, o nuo birželio 13 d. Liūto ženklu, formuos destruktyvų aspektą Uranui, kurio pikas bus birželio 15 d., bei bus nepalankios Mėnulio nuorodos.
Antroji birželio mėnesio pusė santuokos įregistravimui irgi bus nepalanki, kadangi Venera, eidama tranzitu Liūto ženklu, formuos destruktyvius aspektus Marsui ir Jupiteriui, nuo birželio 26 d. Marsas pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, bei Saulė formuos opozicijos aspektą Saturnui, kurio pikas bus birželio 27 d., todėl šio mėnesio bendros astrologinės nuorodos bus nepalankios.

Liepos mėnesį – palankių santuokos įregistravimui dienų nebus, kadangi visą mėnesį Marsas judės atatupstas žemės stebėtojo atžvilgiu, bus juntama nepalanki užtemimų įtaka, nuo liepos mėnesio 10 d. Venera eis tranzitu jai nepalankiu Mergelės ženklu, o nuo liepos 26 d. Merkurijus bus retro fazėje.

Rugpjūčio mėnesį – beveik visas rugpjūčio mėnuo santuokos registravimui bus nepalankus, kadangi pirmąją mėnesio pusę bus juntama nepalanki dalinio Saulės užtemimo įtaka, iki rugpjūčio 19 d. Merkurijus bus retro fazėje. Iki rugpjūčio 27 d. Marsas judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, o pirmąją rugpjūčio savaitę Venera eis tranzitu jai nepalankiu Mergelės ženklu.
Nuo antros rugpjūčio savaitės Venera judės jai palankiu Svarstyklių ženklu, todėl jeigu nekreipti dėmesio į retro Marso įtaką, tai rugpjūčio 19 d., sekmadienis, bus dalinai palanki, kadangi Venera, bei Šaulio ženkle esantis Mėnulis formuos harmoningus aspektus, bei bus gana palankus bendras astrologinis fonas.
Palanki bus rugpjūčio 31 d., penktadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugsėjo mėnesį – palanki bus rugsėjo 1 d., šeštadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 21 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 5 d., trečiadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, bus 25 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 8 d., šeštadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, bus 28 Mėnulio diena, bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Rugsėjo 9 d. Venera pereis jai nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo judės iki spalio mėnesio pabaigos, todėl paskutinės dvi rugsėjo mėnesio dekados santuokos įregistravimui bus nepalankios.

Spalio mėnesį – iki spalio mėnesio pabaigos Venera eis tranzitu jai nepalankiu Skorpiono ženklu, o nuo spalio 5 d. Venera bus retro fazėje, ji judės atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl šis mėnuo santuokos kūrimui bus nepalankus.

Lapkričio mėnesį – Venera iki lapkričio 16 d. judės atatupsta jai palankiu Svarstyklių ženklu, o lapkričio 16 d. ji keis judėjimo kryptį ir pradės judėti tiesiai Svarstyklių ženklu, todėl iš vienos pusės, tai būtų palankus laikas, tačiau kadangi nuo lapkričio mėnesio 17 dienos Merkurijus pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, tai lapkričio mėnuo santuokos kūrimui bus nepalankus.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi gruodžio 2 d. prasideda Advento periodas, Venera pereina į jau nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo eis tranzitu iki 2019-01-07 d., o pirmąją gruodžio savaitę dar ir Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu.