Horoskopas 2018 metų kovo mėnesiui

2018 metų kovo mėnesio horoskopas, apibūdinantis bendrą astrologinį foną rodo, kad tai bus labai reikšmingas laikotarpis, kada baigsis vieni ciklai ir prasidės nauji, o mėnuo išskirtinis bus tuo, kad jo eigoje bus dvi Mėnulio pilnatys ir viena Mėnulio jaunatis. Tai bus aktyvus, išreikštas, dinamiškas, prisotintas kūrybinio potencialo, skatinantis esmines permainas ir pokyčius mėnuo, kada planetų energijos iš Žuvų ženklo palaipsniui pereis į Avino ženklą. Kovo mėnuo bus palankus mokslams, naujų žinių ir įgūdžių siekimui, vertingos patirties kaupimui, naujų projektų ruošimui ir planų ateičiai kūrimui, o sėkmės gali tikėtis nebijantys prisiimti asmeninės atsakomybės, gebantys veikti savarankiškai, ryžtingai priimti svarbius sprendimus. Pirmoji kovo mėnesio dekada bus kiek permaininga, kada neryžtingumą, nepasitikėjimą, iliuzijas gali keisti malonūs, pozityvūs įvykiai, o pasitelkus optimizmą ir dalykinę intuiciją, bus galima daug ką naudingo nuveikti.

Kovo 2 d, 2:51 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu Mergelės ženklo 12-uoju laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei ir Neptūnui, esantiems Žuvų ženkle, tarpusavio jungtyje. Mergelės ženklas siejamas su praktiškumu, racionalumu, logika, realizmu, tikslumu, emociniu stabilumu, gebėjimu koncentruotis, dėmesiu detalėms, o Žuvų ženklui būdingas pasyvumas, intuicija, emocijos, nusišalinimas nuo realybės, pasinėrimas į vidinį pasaulį, kūrybinis įkvėpimas, todėl Mėnulio pilnaties metu reikės gebėti surasti balansą tarp šių išraiškų, o apjungia šiuos ženklus polinkis grožiui, gebėjimas padėti kitiems. Mėnulio pilnaties įtaka gali pasireikšti emociniu nestabilumu, dvasiniu neramumu, staigia nuotaikų kaita (nuo audringo džiugesio iki visiškos apatijos), artimomis pilnačiai dienomis gali išryškėti bruzdumas, baimė kažko nesuspėti, ūmumas, skatinantis ginčus ir konfliktus, netgi dėl menkniekių. Ši Mėnulio pilnatis gali išryškinti organizuotumo, tvarkos, sveikatos temas, tokiu metu galima intuityviai suvokti problemų esmę, surasti jų išsprendimo būdus, galimas polinkis dvasingumui, bet tuo pačiu ir iliuzijoms, arba saviapgaulei, tačiau vaizduotė ir intuicija gali padėti surasti teisingus sprendimus ir įgyvendinti juos praktikoje. Mėnulio pilnatis gali išryškinti tai, kas anksčiau buvo šešėlyje, todėl tokiu metu gali pavykti geriau pažinti save, gali išryškėti naujos charakterio savybės, talentai, gebėjimai, galima geriau susivokti tarpusavio santykiuose.

Kovo mėnesio pradžioje Merkurijus eis tranzitu Žuvų ženklu, kuriame jo padėtis dvigubai silpna (Merkurijus Žuvų ženkle yra "išvaryta" planeta, bei planeta "kritime"), todėl intelektas tokio tranzito metu praranda logiškumo ir analitiškumo savybes, tačiau sustiprėja psichologiškumas, intuityvus mąstymas, gebėjimas suprasti kitų žmonių dvasines būsenas, išryškėja lankstumas, diplomatiškumas. Kovo 6 d., 9:34 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Avino ženklą, kuriame išbus iki gegužės 13 d., todėl tokio tranzito metu gali būti daug kontaktų, pokalbių, suaktyvės bendravimas, noras pakalbėti apie asmeninius reikalus, pasidalinti su kitais idėjomis ir problemomis. Šio tranzito metu gali išryškėti valdingumas, polinkis pamokyti, duoti patarimus, įtikinti, uždegti idėja, o sprendimai gali būti daromi impulsyviai, neskiriant tam pakankamai dėmesio. Tokiu metu galima apdoroti daug informacijos, tai bus palankus laikas korespondentams, brokeriams, nors darbui gali trukdyti polinkis kraštutinumams, sensacijoms, o dėl impulsyvumo galimos konfliktinės situacijos, ginčai.

Pirmąją kovo mėnesio savaitę Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, kuriame jos padėtis labai stipri (tai planetos egzaltacijos ženklas), todėl gali stiprinti romantiškas nuotaikas, subtilų skonį, sentimentalumą, norą svajoti, pamiršti rūpesčius ir problemas, tokiu metu gali išryškėti poreikis meilei, tarpusavio supratimui, galima slapta, neafišuojama meilė iš pirmo žvilgsnio, vidiniai išgyvenimai. Toks Veneros tranzitas palankus kūrybai, kultūros, meno renginiams, tačiau būtinas atidumas tvarkant finansinius reikalus. Kovo mėnesio 7 d. naktį Venera pereis į jai nepalankų Avino ženklą, kuriame ji „išvaryta“ planeta, negalinti pilnai išreikšti jai būdingų prigimtinių savybių, todėl išryškės jausmingumas, nekantrumas, emocionalumas, jausmai taps aštresniais, stiprės imlumas pastaboms savo adresu, ypač jeigu tai lies išvaizdą, todėl galimos audringos reakcijos, polinkis įsižeisti dėl dėmesio, pagarbumo stokos. Tranzito metu galimas susižavėjimas, aistringos išraiškos, įsimenantys, ryškūs tarpusavio santykiai, tačiau ryšiai gali būti trumpalaikiais. Tokiu metu stiprės asmeninių privalumų pripažinimo poreikis, o išreikštas jausmingumas ir aistringumas gali nepalankiai įtakoti darbą, dalykinius ir visuomeninius ryšius, galimas polinkis impulsyviai, neapdairiai leisti pinigus.

Pirmąją kovo mėnesio pusę Marsas eis tranzitu Šaulio ženklu, skatindamas organizuotumą, optimizmą, veiklumą, poreikį keliauti į kitas, ar tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui. Kovo 17 d., 18:40 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki gegužės 16 d., kuriame jo padėtis išskirtinai stipri (tai Marso egzaltacijos ženklas), o tokio tranzito metu energija bus nukreipta į konkretaus tikslo siekimą, blaiviai įvertinant savas galimybes, įveikiant kliūtis ir nepalankias aplinkybes. Tokio tranzito metu sustiprėja tikslingumas, gebėjimas atsakingai atlikti pavestas užduotis, pirmame plane atsiduria konkretūs rezultatai, karjeros klausimai, profesinės ambicijos. Tranzito metu gali išryškėti griežtumas, reiklumas, polinkis komanduoti, gebėjimas teisingai pasirinkti strategiją ir taktiką, siekiant kuo geriau atlikti atsakingus darbus. Šiuo metu galima pradėti gerai apgalvotus ir parengtus projektus, realizuoti konkrečius planus, tinkamas laikas siekti karjeros, atsakingos pareigybės, o sėkmės garantu bus teisingas savo galimybių ir profesionalumo įvertinimas, bei gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje.

Jupiteris kovo mėnesį tęs tranzitą Skorpiono ženklu, skatindamas optimizmą, sėkmę, ekspansiją, aktualiais gali tapti finansų, kreditų, skolų, mokesčių, verslo, palikimo klausimai. Jupiterio tranzito Skorpiono ženklu įtakoje būdingas gebėjimas bet kokioje situacijoje atskleisti tiesą, teisingai elgtis su pinigais, vystyti meistriškumą, tai palankus laikas drąsiems, nebijantiems rizikuoti, gebantiems veikti ryžtingai ir atvirai žmonėms. Kovo 9 d. rytą Jupiteris sustos, apsisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Jupiterio retro fazė truks iki liepos 7 d. vakaro), o tokiu metu mažiau aktualiomis tampa visuomenės moralinės nuostatos, religinės dogmos, mažiau jaudina socialiniai ir politiniai įvykiai, galimi apribojimai norint plėsti veiklą, arba plėtoti ryšius su užsienio partneriais ir firmomis, siekiant stiprinti savo įtaką. Tokiu metu gali sulėtėti veikla, liečianti visuomeninį ir politinį gyvenimą, socialinius santykius, mokslo, švietimo, kultūros klausimus, laikas bus nepalankus rėmėjų paieškoms, investicijų pritraukimui, svarbių naujų projektų pradžiai, gali išryškėti nepagrįstas optimizmas, per didelis pasitikėjimas savimi, galima neracionaliai naudoti laiką ir lėšas.

Kovo 17 d., 15:12 val. (Lietuvos laiku), 27-ame Žuvų ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl iki šio momento būtų palanku užbaigti anksčiau pradėtus darbus, grąžinti skolas, apmąstyti tai, ką pavyko pasiekti nueinančio mėnesio eigoje, bei galima sėkmingai kurti planus ateinančiam mėnesiui. Mėnulio jaunatis, tai atgimimo laikas, tai naujo ciklo pradžia, kada vyksta slaptas vidinis procesas, formuojantis pagrindą būsimiems proveržiams ir sėkmei, tai laikas, kada galima atsikratyti netinkamų įpročių, ar atgyvenusio požiūrio. Pirmoji Mėnulio diena palanki planų kūrimui, o laikotarpyje iki Mėnulio pilnaties, galima įgyvendinti idėjas, užsiimti praktiniu planų realizavimu. Tokiu metu galima užsiimti joga, meditacijomis, daile, muzika, dvasinėmis praktikomis, tinkamas laikas tobulėjimui, vaizduotės, intuicijos stiprinimui. Mėnulis ir Saulė formuos destruktyvų aspektą Marsui, kurio įtaka suteiks energijos, drąsos, tačiau galimas ir polinkis rizikai, azartui, skubotumas sprendimuose ir veiksmuose, apdairumo stoka, gali išryškėti ūmumas, aistringumas, savivalė, užsispyrimas, todėl norint išvengti nepalankių situacijų, reikėtų išlikti geranoriškais ir nuovokiais.

Saulė dvi pirmąsias kovo mėnesio dekadas eis tranzitu Žuvų ženklu, užbaigdama, apibendrindama judėjimą Zodiako ratu, todėl šis periodas bus palankus nueito kelio ir atliktų darbų apmąstymui, bei nepadarytų iki galo darbų užbaigimui, gilinimuisi į savo vidinį pasaulį. Paskutinės penkios, tai kovo 16-20 dienos, kada Saulė eina tranzitu 26-30 Žuvų ženklo laipsniais, Avestos astrologijoje vadinamos Raudų, arba Ašarų dienomis, jos siejamos su liūdesiu, susikaupimu, susitelkimu, su didžiųjų ciklų užbaigimu, todėl tai bus netinkamas laikas pradėti ką nors naujo, arba priimti svarbius sprendimus. Šios dienos bus palankios susitaikyti, atleisti, užbaigti darbus, grąžinti skolas, tokiu metu galima laikytis tausojančios dietos, valyti organizmą, o prieš prasidedant naujam ciklui, tai bus palankus laikas fiziniam ir dvasiniam apsivalymui.

Paskutinė kovo mėnesio dekada bus tarsi nauju atskaitos tašku, kada baigiasi vienas astrologinis periodas, bei prasideda kiti nauji ciklai. Kovo 20 d., 18:15 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, kuriame jos padėtis labai stipri, tai Saulės egzaltacijos ženklas, kuriuo judės iki balandžio 20 d. Pradės suktis naujas Zodiako ratas, tai bus naujo gyvybinio impulso metas, uždegantis naujomis idėjomis, noru veikti, kovoti, kurti, kada išryškėja narsa, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas priimti lemtingus sprendimus, išsikovoti sau ir savo veiklai tinkamas pozicijas, garsiai pareikšti pasauliui apie save ir savo išskirtinumą. Saulė, eidama tranzitu Avino ženklu, gali stiprinti nuosavo reikšmingumo jausmą, elgesio demonstratyvumą, suteikti energingumo, skatinti lyderio pozicijų siekimą, gebėjimą užsidegti idėja ir vesti paskui save kitus. Saulės perėjimas į Avino ženklą sutaps su pavasario lygiadieniu (ekvinokcija), su naujų astrologinių metų, bei astronominio pavasario pradžia, kada diena susilygina su naktimi, o nuo šio momento šiauriniame Žemės pusrutulyje diena pradeda ilgėti, o naktis trumpėti.

Saulei baigus kelionę Zodiako ratu, bei Žuvų ženklu, 32 metų Saturno cikle baigsis Kupranugario metai ir Saulės globojami metai, o sulig Saulės patekėjimu kovo 21 d., 6:24 val. (Lietuvos laiku), pagal senovės arijų tradiciją, prasidės Naujieji arijų Ežio metai ir Veneros globojami metai, siejami su meile, harmonija, grožiu visose jo formose, gerove, turtingumu. Kiekvieniems Saturno ciklo metams priskiriamas metų globėjas (totemas), bei turintis priešingas, nepalankias savybes (antitotemas). Ežys atrodo mažas ir mielas, gana mįslingas, nors iš tikrųjų jis yra užsispyręs, energingas ir atkaklus kovotojas. Ežys palaiko pokyčius ir reformas, naikinančias tai, kas jau atgyveno, jis linkęs saugoti svarbius ir vertingus daiktus (gali netgi pasireikšti šykštumas), nors iš prigimties jis yra maištininkas, linkęs veltis į ginčus ir nelygiavertę kovą, iš kurios geba išeiti laimėtoju. Ežio antitotemui priskiriama piktybiška ir įžūli išdaigininkė Beždžionė, turinti polinkį meilės nuotykiams, iš prigimties kiek bailoka, stokojanti gebėjimo bendrauti. Ežio metai gali skatinti daug rūpesčių, dažniausiai malonių, jie palankūs norintiems užsiimti statybomis, remontu, arba keisti gyvenamąją vietą. 2018 metų vasario 16 d. prasidėjo Geltonojo Žemės Šuns metai pagal Rytiečių tradiciją, o kovo 21 d. prasidės Ežio metai pagal Avestos tradiciją, o tai būna kartą per 96 metus, paskutinį kartą toks Šuns ir Ežio metų derinys buvo 1922 metais.

Kovo 23 d., 2:19 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pasisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Merkurijaus retro fazė tęsis iki balandžio mėnesio 15 d. ), o tokiu metu gali daugėti informacinės painiavos, galimos klaidos rašant, skaičiuojant, gali dingti dokumentai, laiškai, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta. Retrogradinio Merkurijaus periodas bus nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, tokiu metu neverta pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius. Tačiau, kol Merkurijus judės atatupstas, bus palanku sugrįžti prie atidėtų, arba nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje. Tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti, o retrogradinio Merkurijaus įtaka labiau gali paliesti tuos žmones, kurių asmeniniuose horoskopuose stipriai išreikšti Dvynių, arba Mergelės ženklai, arba kurių gimimo horoskope Merkurijus irgi juda atatupstas.

Paskutinę kovo mėnesio dekadą, kadangi vyraus destruktyvūs planetų formuojami aspektai, tai šis periodas bus gana įtemptas, kada gali išryškėti emocinis nestabilumas, impulsyvumas, agresyvumas, neprotinga drąsa, egoistiškumas, šykštumas, pavydumas, per didelis polinkis įsižeisti, galima gebėjimo džiaugtis gyvenimu stoka. Venera formuos jungties aspektą su Uranu, kurio įtaka gali paskatinti netikėtus įvykius tarpusavio santykiuose, finansiniuose reikaluose, o Marsas bus jungties aspekte su Saturnu, todėl šio aspekto įtaka gali sustiprinti užsispyrimą ir polinkį veikti, nepaisant sveikos nuovokos. Paskutinę kovo mėnesio savaitę galimas nepasitenkinimas savimi ir kitais, per didelis ambicingumas, galimos konfliktinės situacijos, ginčai, pykčiai, nelaimingi atsitikimai, grubaus elgesio išraiškos, polinkis peštynėms, ginčų ir konfliktų sprendimui panaudojant fizinę jėgą.

Kovo mėnesio 31 d., 6:54 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Jaučio ženklą, kuriuo judės iki balandžio 24 d., kuriame jos padėtis stipri, ji valdo šį ženklą ir jame gali išryškėti pozityvios prigimtinės planetai būdingos savybės. Tokio tranzito metu būdingas polinkis ramybės, grožio, komforto, jausminių malonumų siekimui, kada viskas vertinama pagal žemiškus kriterijus, išryškėja praktiškumas tvarkant piniginius, turto reikalus, svarbiais tampa konkretūs pasiekimai. Tokiu metu gyvenimo tempas kiek sulėtėja, daugiau mėgaujamasi gyvenimiškais malonumais, romantiški meilės santykiai rutuliojasi neskubriai, siekiant apibrėžtumo, aiškumo, praktinės naudos.

Kovo mėnesio 31 d., 15:37 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 11-uoju Svarstyklių ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei ir Merkurijui, esantiems Avino ženkle, tarpusavio jungtyje, bei Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Juodajam Mėnuliui, kuris eina tranzitu Ožiaragio ženklu. Svarstyklių ženklas siejamas su dėmesiu tarpusavio santykiuose su kitais žmonėmis, pareigos jausmu partnerystėje, o Avino ženklas stiprina individualius poreikius ir polinkį nepriklausomybei, todėl Mėnulio pilnaties įtakoje bus svarbu gebėti surasti balansą tarp šių prieštaringų išraiškų. Artimu Mėnulio pilnačiai metu, gali stiprėti emocionalumas, dirglumas, todėl šiuo metu daugiau dėmesio vertėtų skirti harmoningam bendravimui su kitais žmonėmis, partneriais, vengti trinties, lengvabūdiškumo, per didelio išdidumo, priekabumo, įtarumo, savanaudiškumo, reikėtų būti labiau diplomatiškais ir geranoriškesniais, bei svarbių sprendimų priėmimą, arba rimtų planų realizavimą vertėtų atidėti palankesniam laikui.

Saturnas kovo mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, svarbiomis taps tradicinės nuostatos, stiprės polinkis organizuotumui, tikslingumui, išryškės sveikos ambicijos, darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą, bei siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Uranas kovo mėnesį tęs kelionę Avino ženklu, stiprindamas intuiciją, išradingumą, intelektualumą, kūrybinius polinkius, interesą technikai, polinkį laisvei ir nepriklausomybei. Neptūnas kovo mėnesį eis tranzitu Žuvų ženklu, o šios planetos įtaka palanki kūrybinei veiklai, dvasinėms paieškoms, meditacijomis, gebėjimo atjausti ugdymui. Tokiu metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas kovo mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Kovo mėnesį mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Vėžio ženklu, skatindamas gerbti savo tautos nuostatas, protėvių tradicijas, stiprins šeimos saitus, interesą istorijai, literatūrai, muzikai, menui, gali skatinti jautrumą, imlumą, besąlygišką meilę senovei, praeičiai, pareigos ir atsakomybės jausmą artimų žmonių, giminaičių atžvilgiu, gebėjimą jais rūpintis. Juodasis Mėnulis (Lilit) kovo mėnesį judės Ožiaragio ženklu, kuris siejamas su valdžios struktūromis, ambicijomis, atsakingumu, tikslo siekimu, padėtimi visuomenėje, karjera, valdžia, o tokio tranzito metu šios sampratos iškreipiamos. Tokio tranzito metu gali išryškėti kategoriškumas, dogmatizmas, karjerizmas, valdžios troškimas, tikslo siekimas bet kokia kaina, panaudojant neleistinas priemonės, paminant principus ir moralę, o polinkis gniuždyti kitų valią, bei primesti savo nuostatas gali tapti pagrindiniu tikslu.

Kovo mėnesį palankios bus 2, 5, 6, 8, 11, 13-15, 20, 26-28 dienos.

Kovo mėnesį nepalankios bus 9, 10, 22-25, 29-31 dienos..

Likusios kovo mėnesio dienos 1, 3, 4, 7, 12, 16-19 ir 21 bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.