Palankios dienos santuokai 2017 ir 2018 metais

Siekiant sukurti tvirtą santuoką, harmoningą sąjungą, pagrindinis vaidmuo tenka dviejų partnerių asmeninių gimimo horoskopų tarpusavio sąveikai, o taip vadinamam santuokos horoskopui, sudarytam oficialios registracijos datai, tenka antraeilis vaidmuo, kadangi jis nenulemia dviejų žmonių sąjungos likimo. Bet kokios pastangos parinkti palankią santuokai dieną gali būti bevaisėmis, jeigu būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumas bus nepalankus. Dažniausiai laimingos sąjungos įforminamos esant palankiai planetų įtakai, o nesėkmingos registruojamos nepalankios įtakos periodais, kadangi harmoningos poros intuityviai pasirenka palankias dienas, o neharmoningos nepalankias. Tokiu būdu pasireiškia Hermio Trismegisto dėsnio įtaka, duodanti nuorodą, kad panašus pritraukia panašų, o to priežastimi yra dviejų partnerių tarpusavio suderinamumas, formuojantis santuokos horoskopą.

Santuokos horoskopas, tai būsimų sutuoktinių asmeninių gimimo horoskopų suderinamumo pasekmė, todėl jo vaidmens nevertėtų perdėti, kadangi palanki santuokos data negali pakeisti destruktyvaus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumo, negali panaikinti aukšto tarpusavio konfliktiškumo, jeigu toks formuojasi bendrame partnerių horoskope, negali kompensuoti negatyvios „nelaimės aspekto“ įtakos poroje. Santuokos horoskopas parodo tranzitinę planetų situaciją oficialios santuokos registracijos momentu, kuri įtakoja tik sąlygas, kuriomis vyksta santuokos sudarymas. Netgi parinkus pačią palankiausią santuokos registravimui dieną, pati santuokos ceremonija ir šventė gali praeiti sklandžiai, tačiau esant nepalankiam sutuoktinių tarpusavio suderinamumui, jų sąjunga jau po pusmečio gali iširti. Santuoka neturi nuosavo likimo, ji nustoja egzistuoti vienam iš sutuoktinių iš jos pasitraukus, kas ir paaiškina tai, kad palanki santuokos data ir vieta yra antraeilis dalykas, o jos sėkmė priklauso nuo dviejų žmonių tarpusavio sąveikos.

Tačiau, tradiciniu ir astrologiniu požiūriu, parenkant palankią dieną santuokos registracijai, prieš tai išsiaiškinus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumą, tiesiog vertėtų laikytis tam tikrų visuotinai priimtinų taisyklių, tradicijų, kadangi yra tam tikri laiko periodai, kurių metu santuokos registruoti nepatartina, netgi esant palankiam poros suderinamumui.

00 palankios

Pagal nusistovėjusias tradicijas, dar galima įvertinti, kokią įtaką daro santuokos kūrimui kiekvieno iš būsimų sutuoktinių paskutinė gimimo diena, todėl jeigu paskutinis gimtadienis išpuola tokiomis savaitės dienomis, tai duoda sekančias nuorodas:

Pirmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola pirmadienį, yra patys palankiausi santuokos kūrimui, kadangi pirmadienis yra Mėnulio globoje, o Mėnulis atstovauja ir simbolizuoja giminaičius, šeimos saitus. Santuokos partneris/ė galėtų tapti tikru ramsčiu gyvenime, jis/ji galėtų visada ir visur palaikyti.

Antradienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola antradienį, santuokai nėra labai palankūs, kadangi būtų juntama nepalanki Marso įtaka, o santuokinis gyvenimas galėtų būti audringas, kunkuliuojantis.

Trečiadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola trečiadienį, tai nėra patys geriausi santuokai metai, kadangi galimas permainingumas santuokiniame gyvenime.

Ketvirtadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola ketvirtadienį, jaučiama Jupiterio įtaka, tokiais metais palanku kurti santuoką, jeigu horoskopo savininkė/as yra lyderė/is, tai palanki nuoroda socialinei realizacijai, kūrybinei veiklai ir plėtrai, o sutuoktinė/is tame galėtų padėti.

Penktadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola penktadienį, palankūs kurti santuoką, kadangi tai Veneros globojama diena, o Venera yra įsimylėjusių žmonių, meilės globėja, todėl sutuoktinių gyvenime gali skatinti harmoniją ir tarpusavio supratimą.

Šeštadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola šeštadienį, kuriant santuoką, ji gali būti sėkminga, esant polinkiui dėl šeimos paaukoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą. Tai Saturno globojama diena, o Saturnui būdingas savęs apribojimas, disciplina, todėl gali tekti atsisakyti nuosavų vertybių ir labiau paklusti sutuoktinės/io valiai. Šiais metais sukūrus santuoką, gali stigti dvasinio artumo, seksualinių fantazijų realizavimo, intelektualinio bendravimo.

Sekmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola sekmadienį, tai labai palankūs santuokai metai, globojami Saulės, skatinančios džiaugsmą. Gyvenimo palydovas/ė, arba sutuoktinis/ė gali tapti gyvenimo ir įkvėpimo šaltiniu, gali padėti pasiekti visko, apie ką horoskopo savininkas/ė svajoja – asmeniniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, ar karjeroje. Tai patys palankiausi santuokai metai, ateityje žadantys džiaugsmą šeimos gyvenime.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2017 IR 2018 METAIS

Palankios dienos santuokai 2017 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2017 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkamas laikas:
2017.03.01 – 2017.04.15 dienomis – Gavėnios periodas (2017.04.16 d. šv. Velykos).
2017.12.03 – 2017.12.24 dienomis – Advento periodas (2017.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kurie artimi užtemimams, bei periodas tarp dviejų užtemimų, dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl bent jau tris dienas iki užtemimo ir tris dienas po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos) nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Jeigu tokiame, artimame užtemimams periode vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu požiūriu yra pavojus, kad partneriai galėtų labai greitai vienas kitam nusibosti ir išsiskirti, tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis tarsi priklausytų nuo tam tikros užtemimų suformuotos programos.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2017-02-11 d., 2:44 val. (Lietuvos laiku), 23-iame Liūto ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2017-02-26 d., 16:53 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Žuvų ženklo laipsnyje.
Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2017-08-07 d., 21:21 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2017-08-21 d. , 21:26 val. (Lietuvos laiku), 29-ame Liūto ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokai, jos kūrimui laikomi retrogradinio Merkurijaus periodai (kada Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu), nors Merkurijaus retro fazė nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, retrogradinio Merkurijaus periodu nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam svarbiam gyvenimo žingsniui, kaip santuoka, tai nepalankus laikas. 2017 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
Iki 2017.01.08 dienos,
2017.04.10 - 2017.05.03 dienomis,
2017.08.13 – 2017.09.05 dienomis,
2017.12.03 – 2017.12.23 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo savybes. 2017 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais:
Periode 2017.02.03 – 2017.04.03 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2017.04.28 - 2017.06.06 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2017.09.20 - 2017.10.14 d. Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2017.11.07 - 2017.12.01 d. Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Taip pat nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kada Venera būna retro fazėje, kada ji juda atatupsta.
2017 metais Venera bus retro fazėje (judės atatupsta) periode nuo 2017.03.04 d. iki 2017.04.15 d.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Esant palankiai Mėnulio įtakai, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2017 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai labai palankių dienų bus nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį - palanki sausio 13 d., penktadienis, Venera bus Žuvų ženkle, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 15 Mėnulio diena, o nuo 18:04 val. prasidės 16 Mėnulio diena, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki sausio 14 d., šeštadienis, ši diena palanki tik iki 17:17 val., vėliau Mėnulis bus padėtyje "be kurso", tai bus tuščias laikas. Venera šią dieną bus Žuvų ženkle, o Mėnulis bus Liūto ženkle, bus palankios 16 ir 17 Mėnulio dienos.
Palanki sausio 15 d, sekmadienis, Venera bus Žuvų ženkle, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus 17 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.

Vasario mėnesį - palankių dienų nėra.

Kovo mėnesį - palankių dienų nėra.

Balandžio mėnesį - palankių dienų nėra.

Gegužės mėnesį - palankių dienų nėra.

Birželio mėnesį - palanki birželio 8 d., ketvirtadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus 14 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio 9 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus 15 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, nors bendras dienos fonas bus kiek mažiau palankus.
Dalinai palanki birželio 10 d., šeštadienis, ši diena palanki tik iki 14:36 val., o vėliau Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, nors bus palanki 16 Mėnulio diena, Venera bus jai palankiame Jaučio ženkle, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 14 d., trečiadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, tačiau tai jau bus nykstančio Mėnulio fazė, nors bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki birželio 16 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus 22 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 17 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus 23 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus gana palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki birželio 22 d., ketvirtadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 28 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 24 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 1 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 25 d., sekmadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 2 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki birželio 30 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, nuo 10:02 val. Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 6 ir 7 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras dienos fonas.

Liepos mėnesį - dalinai palanki liepos 1 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 7 ir 8 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bet bus kiek mažiau palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 7 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, iki 20:45 val. Mėnulis bus Šaulio ženkle, vėliau pereis į nepalankų jam Ožiaragio ženklą, bus 13 Mėnulio diena, augančio Mėnulio fazė, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Dalinai palanki liepos 22 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 28 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 28 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 5 ir 6 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.
Palanki liepos 29 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 6 ir 7 Mėnulio dienos, augančio Mėnulio fazė, bus palankus bendras dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį - palankių dienų nėra.

Rugsėjo mėnesį - dalinai palanki rugsėjo 8 d., penktadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Avino ženkle, bus 18 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 10 d., sekmadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus labai palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 15 d., penktadienis, Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus 25 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 16 d., šeštadienis, Venera ir Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 26 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki rugsėjo 17 d., sekmadienis, Venera ir Mėnulis bus Liūto ženkle, bus 27 Mėnulio diena, nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.

Spalio mėnesį - dalinai palanki spalio 28 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bet iki 15:33 val. bus nepalanki 9 Mėnulio diena, vėliau prasidės palanki 10 Mėnulio diena, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki spalio 29 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus 10 ir 11 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį - dalinai palanki lapkričio 3 d., penktadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 15 ir 16 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki lapkričio 4 d., šeštadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 16 ir 17 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki lapkričio 5 d., sekmadienis, Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 17, o nuo 18:00 val. 18 Mėnulio diena, bus dalinai palankus bendras dienos fonas.

Gruodžio mėnesį - palanki gruodžio 28 d., ketvirtadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 10 ir 11 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki gruodžio 29 d., penktadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 11 ir 12 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki gruodžio 30 d., šeštadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 12 ir 13 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus labai palankus.
Dalinai palanki gruodžio 31 d., šeštadienis, Venera bus Ožiaragio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus 13 ir 14 Mėnulio dienos, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus gana palankus.

Iki 2017-03-20 d. (pavasario lygiadienio), metų valdytoju bus Marsas, kuris laikomas pikta planeta, todėl šis periodas santuokos kūrimui bus kiek mažiau palankus ir šiuo aspektu. Periodą nuo 2017 metų kovo 21 d. iki 2018 metų pavasario lygiadienio valdys Saulė, o Saulės valdomi metai santuokos kūrimui daug palankesni už Marso valdomą laikotarpį. Aplamai, kuriant santuoką, visada reikėtų įvertinti Jupiterio padėtį, bei jo formuojamus aspektus, kadangi santuokai ir šeimyninei laimei palanki Jupiterio įtaka yra labai svarbi. Jupiteris suteikia partneriams gebėjimą mėgautis vienas kito draugija, džiaugtis, jo palanki įtaka tarpusavio santykius daro harmoningais ir laimingais. 2017 metais Jupiteris eis tranzitu Svarstyklių ženklu, periode nuo 2017.02.06 d. iki 2017.06.09 d. Jupiteris bus retro fazėje (judės atatupstas), o 2017.10.10 d. jis pereis į Skorpiono ženklą, o Jupiterio formuojami aspektai yra įvertinti, nurodant palankias santuokos kūrimui dienas.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2017 IR 2018 METAIS

Palankios dienos santuokai 2018 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2018 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkamas laikas:
2018.02.14 – 2018.03.31 dienomis bus Gavėnios periodas (2018.04.01 d. šv. Velykos).
2018.12.02 – 2018.12.24 dienomis bus Advento periodas (2018.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kurie artimi užtemimams, bei periodas tarp dviejų užtemimų, dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po tris dienas iki ir po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kada nevalia suklysti, kadangi vėliau ištaisyti klaidas gali būti labai sunku. Jeigu tokiame, artimame užtemimams periode vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu požiūriu yra pavojus, kad partneriai galėtų labai greitai vienas kitam nusibosti ir išsiskirti, tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis tarsi priklausytų nuo tam tikros užtemimų suformuotos programos.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2018-01-31 d., 15:30 val. (Lietuvos laiku), 12-ame Liūto ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-02-15 d., 22:51 val. (Lietuvos laiku), 28-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-07-13 d., 6:01 val. (Lietuvos laiku), 21-ame Vėžio ženklo laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2018-07-27 d., 23:22 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Vandenio ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2018-08-11 d., 12:46 val. (Lietuvos laiku), 19-ame Liūto ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kada Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, nors Merkurijaus retro fazė nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, retrogradinio Merkurijaus periodu nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam svarbiam gyvenimo žingsniui, kaip santuoka, tai nepalankus laikas. 2018 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2018.03.23 – 2018.04.15 dienomis,
2018.07.26 – 2018.08.19 dienomis,
2018.11.17 – 2018.12.07 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo savybes. 2018 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais:
Periode 2018.03.07 – 2018.03.31 d. Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2018.07.10 - 2018.08.07 d. Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2018.09.09 - 2018.10.31 d., bei periode 2018.12.02 – 2019.01.07 d. Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Taip pat nepalankūs santuokos kūrimui tie periodai, kada Venera būna retro fazėje, kada ji juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu.
2018 metais Venera bus retro fazėje (judės atatupsta) periode nuo 2018.10.05 d. iki 2018.11.16 d.

Periode 2018.06.27 – 2018.08.27 d. Marsas judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, juntama apatija, kada nesinori ką nors daryti, viskas tarsi krenta iš rankų, sulėtėja visi procesai, gali apimti depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė. 2018 metais Marsas judės atatupstas periode nuo 2018-06-26 d. (23:05 val. Lietuvos laiku) iki 2018-08-27 d. (16:05 val.).

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Esant palankiai Mėnulio įtakai, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.
Peržiūrėjus 2018 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai labai palankių dienų bus nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – kiek palankesnis laikas bus dvi pirmosios sausio mėnesio dekados, o vėliau bus juntama Saulės užtemimo įtaka.
Dalinai palanki bus sausio 5 d., penktadienis, nuo 10:13 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Mergelės ženkle, bus 18 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio 6 d., šeštadienis, kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Mergelės ženkle, bus 19 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki sausio 12 d., šeštadienis, nuo 9:05 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Šaulio ženkle, bus nykstančio Mėnulio fazė, 25 Mėnulio para, o bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus, kadangi Venera formuos destruktyvų aspektą Uranui.
Dalinai palanki bus sausio 13 d., šeštadienis, kada Venera bus Ožiaragio ženkle, o Mėnulis Šaulio ženkle, bus nykstančio Mėnulio fazė, 26 Mėnulio para, o bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus, kadangi Venera ir Mėnulis formuos destruktyvius aspektus.

Vasario mėnesį – palankių santuokai dienų dėl užtemimų įtakos ir Gavėnios periodo nėra.

Kovo mėnesį - palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nuo kovo 7 d. iki mėnesio pabaigos Venera eis tranzitu jai nepalankiu Avino ženklu, o paskutinę kovo mėnesio savaitę Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu.

Balandžio mėnesį - Venera iki balandžio mėnesio 24 d. eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, tačiau iki balandžio 15 d. Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl santuokos įregistravimui pirmoji balandžio mėnesio pusė bus nepalanki.
Dalinai palanki bus balandžio 19 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 5 Mėnulio diena, o kadangi Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Neptūnui, tai astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus balandžio 20 d., penktadienis, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 6 Mėnulio diena, bendras astrologinis fonas bus palankus.
Palanki bus balandžio 21 d., šeštadienis, Venera bus Jaučio ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 7 Mėnulio diena, Saulė bus Jaučio ženkle, bei bendras astrologinis fonas bus harmoningas ir palankus.
Palanki bus balandžio 26 d., ketvirtadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 11 ir 12 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus balandžio 27 d., penktadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 12 ir 13 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas dėl kelių destruktyvių aspektų bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus balandžio 28 d., šeštadienis, Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, 13 ir 14 Mėnulio dienos, bendras astrologinis fonas dėl kelių destruktyvių aspektų bus tik dalinai palankus.

Gegužės mėnesį – dalinai palanki bus gegužės 11 d., penktadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus jau nykstančio Mėnulio fazė, 26 Mėnulio diena, tačiau periode nuo 12:02 val. iki 15:40 val. Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai bus tuščias laikas, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus gegužės 12 d., šeštadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, o Mėnulis bus Avino ženkle, bus jau nykstančio Mėnulio fazė, 27 Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus gegužės mėnesio 16 d., trečiadienis, kada Venera ir Mėnulis bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, bus augančio Mėnulio fazė, bus 2 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 17 d., ketvirtadienis, kada Venera ir Mėnulis bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, bus augančio Mėnulio fazė, bus 3 Mėnulio diena, tačiau nuo 21:18 val. Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai vakaras bus tuščias laikas, bet bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 18 d., penktadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningus aspektus, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 4 Mėnulio diena, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 19 d., šeštadienis, kada Venera bus Dvynių ženkle, formuos harmoningą aspektą, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 5 Mėnulio diena, bet dėl kelių destruktyvių aspektų, bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 25 d., penktadienis, kada Venera bus Vėžio ženkle, formuos mišrius aspektus, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 10 Mėnulio diena, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.

Birželio mėnesį – pirmoji birželio mėnesio pusė santuokos įregistravimui bus nepalanki, kadangi Venera, eidama tranzitu Vėžio ženklu, o nuo birželio 13 d. Liūto ženklu, formuos destruktyvų aspektą Uranui, kurio pikas bus birželio 15 d., bei bus nepalankios Mėnulio nuorodos.
Antroji birželio mėnesio pusė santuokos įregistravimui irgi bus nepalanki, kadangi Venera, eidama tranzitu Liūto ženklu, formuos destruktyvius aspektus Marsui ir Jupiteriui, nuo birželio 26 d. Marsas pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, bei Saulė formuos opozicijos aspektą Saturnui, kurio pikas bus birželio 27 d., todėl šio mėnesio bendros astrologinės nuorodos bus nepalankios.

Liepos mėnesį – palankių santuokos įregistravimui dienų nebus, kadangi visą mėnesį Marsas judės atatupstas žemės stebėtojo atžvilgiu, bus juntama nepalanki užtemimų įtaka, nuo liepos mėnesio 10 d. Venera eis tranzitu jai nepalankiu Mergelės ženklu, o nuo liepos 26 d. Merkurijus bus retro fazėje.

Rugpjūčio mėnesį – beveik visas rugpjūčio mėnuo santuokos registravimui bus nepalankus, kadangi pirmąją mėnesio pusę bus juntama nepalanki dalinio Saulės užtemimo įtaka, iki rugpjūčio 19 d. Merkurijus bus retro fazėje. Iki rugpjūčio 27 d. Marsas judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, o pirmąją rugpjūčio savaitę Venera eis tranzitu jai nepalankiu Mergelės ženklu.
Nuo antros rugpjūčio savaitės Venera judės jai palankiu Svarstyklių ženklu, todėl jeigu nekreipti dėmesio į retro Marso įtaką, tai rugpjūčio 19 d., sekmadienis, bus dalinai palanki, kadangi Venera, bei Šaulio ženkle esantis Mėnulis formuos harmoningus aspektus, bei bus gana palankus bendras astrologinis fonas.
Palanki bus rugpjūčio 31 d., penktadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 20 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugsėjo mėnesį – palanki bus rugsėjo 1 d., šeštadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis bus Jaučio ženkle, bus 21 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 5 d., trečiadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis bus Vėžio ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, bus 25 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 8 d., šeštadienis, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, bus 28 Mėnulio diena, bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Rugsėjo 9 d. Venera pereis jai nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo judės iki spalio mėnesio pabaigos, todėl paskutinės dvi rugsėjo mėnesio dekados santuokos įregistravimui bus nepalankios.

Spalio mėnesį – iki spalio mėnesio pabaigos Venera eis tranzitu jai nepalankiu Skorpiono ženklu, o nuo spalio 5 d. Venera bus retro fazėje, ji judės atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl šis mėnuo santuokos kūrimui bus nepalankus.

Lapkričio mėnesį – Venera iki lapkričio 16 d. judės atatupsta jai palankiu Svarstyklių ženklu, o lapkričio 16 d. ji keis judėjimo kryptį ir pradės judėti tiesiai Svarstyklių ženklu, todėl iš vienos pusės, tai būtų palankus laikas, tačiau kadangi nuo lapkričio mėnesio 17 dienos Merkurijus pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, tai lapkričio mėnuo santuokos kūrimui bus nepalankus.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi gruodžio 2 d. prasideda Advento periodas, Venera pereina į jau nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo eis tranzitu iki 2019-01-07 d., o pirmąją gruodžio savaitę dar ir Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu.