Horoskopas rugsėjo mėnesiui ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą


Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

2017 metų rugsėjo mėnesį Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs darbo, sveikatos, nuosavos veiklos reikalai, o paskutinę savaitę dėmesys ir aktyvumas bus sutelktas į partnerystės sektorių, svarbiais taps tarpusavio santykiai su kitais žmonėmis, bei asmeninis gyvenimas. Rugsėjo mėnesį gali džiuginti pasiekti rezultatai profesinėje veikloje, ypač vidurinę dekadą, kada bus juntama einančių tranzitu darbo sektoriumi Saulės, Merkurijaus ir Marso įtaka. Šiame periode, siekiant užsibrėžtų profesinių tikslų, gali tekti susidurti su nesklandumais, kuriuos skatins šių planetų formuojami destruktyvūs aspektai, tačiau įveikus kliūtis, išsprendus problemas, gali pavykti išjudinti užstrigusius reikalus, kokybiškai atlikti pavestas, nors ir sudėtingas darbines užduotis, bei įgyti vadovybės palankumą. Paskutinę rugsėjo dekadą darbo sektoriumi tranzitu pradės eiti Venera, kuri padės formuoti harmoningus santykius su kolegomis ir vadovybe, kūrybiškai atlikti pavestas užduotis, tai bus palankus laikas veiklai, turinčiai ryšį su menu, kūryba, prabangos ir grožio industrija, paslaugų sfera, o paskutinę savaitę, kada Venera bus jungtyje su Marsu ir opozicijos aspekte su Neptūnu, gali išryškėti per didelis jautrumas, polinkis malonumams, iliuzijoms, išlaidumui, noras plaukti pasroviui. Šiuo metu bus labai svarbu neprarasti sveikos nuovokos, realybės jausmo, bei kontroliuoti emocijas ir poelgius.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo bus gana palankus, o sėkmės garantu bus gebėjimas atsakingai ir kruopščiai planuoti savo asmeninį biudžetą, iš anksto numatyti būtinas išlaidas. Dvi pirmąsias rugsėjo mėnesio dekadas, kada už asmeninių pajamų sektorių atsakinga Venera formuos harmoningus aspektus Jupiteriui, Saturnui ir Uranui, pajamos gali būti kiek aukštesnės, nei įprastai, šiuo metu finansinę padėtį sustiprinti bus galima asmeninių pastangų dėka, per kūrybinę veiklą, arba solidus pelnas gali sietis su dalykine partneryste, bendradarbiavimu. Avino ženklo atstovams, dirbantiems verslo sektoriuje, rugsėjo mėnesį bus labai svarbi partnerystės sfera, gebėjimas sudaryti perspektyvius sandorius, naudingai sau vesti derybas, kas galėtų užtikrinti ilgalaikę finansinę ir materialinę sėkmę.

Avino ženklo atstovų asmeninis gyvenimas rugsėjo mėnesį gali būti permainingas, skatinantis pokyčius tarpusavio santykiuose. Dvi pirmąsias rugsėjo mėnesio dekadas meilės sektoriumi tranzitu eis Venera, formuojanti harmoningus aspektus, todėl tokiu metu galimas polinkis flirtui, romantiškoms pramogoms, bus lengviau patraukti priešingos lyties atstovų dėmesį, pelnyti simpatijas savo atžvilgiu, užmegzti asmeninius meilės santykius. Šiuo laikotarpiu galėtų pasinaudoti vieniši Avino ženklo atstovai, kurie būdami aktyvūs, lankydamiesi renginiuose ir vietose, kur susirenka daug žmonių, turės galimybę sutikti įdomų žmogų ir užmegzti santykius. Šiuo metu galimos ir pažintys per atstumą, interneto pagalba, taip pat, o paskutinę dekadą, Venerai perėjus į darbo, tarnybos sektorių, asmeninio gyvenimo tempas kiek sulėtės, meilė gali tampriai persipinti su darbiniais reikalais. Trečiąją rugsėjo dekadą, Veneros formuojamų aspektų įtakoje, galimas tarnybinis romanas, arba gali tekti kartu su mylimu žmogumi užsiimti svarbaus projekto rengimu, gali atsirasti bendri interesai, liečiantys darbo, nuosavos veiklos klausimus.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Jaučio ženklo atstovų gyvenime 2017 metų rugsėjo mėnesį svarbią vietą užims asmeniniai meilės santykiai, kūrybinė saviraiška, talentų ir meistriškumo realizavimas, pomėgiai, spekuliacijos, reklamos reikalai, gali išryškėti nauji interesai, o paskutinę savaitę aktyvumas ir dėmesys bus nukreiptas į darbo, nuosavos veiklos, bei sveikatos sektorių. Kadangi kūrybinės saviraiškos sferoje dvi pirmąsias dekadas bus juntama gana stipri planetų įtaka, tai tokiu metu gali išryškėti nauji pomėgiai ir polinkiai, noras keisti profesiją, veiklos pobūdį, laikas bus palankus įvairių kursų lankymui, kurie gali sietis su darbo metodikomis ir įgūdžiais, šiuo metu galima organizuoti pristatymus, reklamuoti savo veiklą, užsiimti sportu savam malonumui. Rugsėjo mėnesį Jaučio ženklo darbo sektoriumi toliau eis tranzitu Jupiteris, suteikdamas galimybę sėkmingai atlikti sudėtingas darbines užduotis, parodyti savo profesinius gebėjimus, šis mėnuo bus palankus dirbantiems išsilavinimo, švietimo, leidybos, optikos, paslaugų sektoriuje, o kadangi visą laikotarpį bus juntama Jupiterio opozicijos Uranui įtaka, tai norint išvengti nemalonumų ir problemų, būtų labai pravartu vengti skubotumo, neapgalvotų, impulsyvių veiksmų, staigaus ketinimų, arba jau priimtų sprendimų keitimo, reikėtų nerizikuoti, nedalyvauti jokio pobūdžio avantiūrose.

Rugsėjo mėnuo Jaučio ženklo atstovams finansiniu požiūriu bus kiek permainingas, periodo pradžioje tikėtinas pasyvumas tvarkant piniginius reikalus, o nuo rugsėjo 5 d., kada už asmeninių finansų ir pajamų sektorių atsakingas Merkurijus pradės judėti direktyvine kryptimi, bus juntamas pagyvėjimas, aktyvumas. Tokiu metu gali atsirasti naujos finansinės galimybės, pelninga gali būti vieša, kūrybinė veikla, spekuliacijos, nauda gali sietis su giminėmis, darbu namų sąlygomis, bei galimos dovanos iš mylimo žmogaus. Kadangi rugsėjo mėnesį Merkurijus formuos dvejopus aspektus, tai finansinė situacija gali būti gana prieštaringa, kada sėkmingus periodus gali keisti nesėkmės, arba gali išryškėti problemos, todėl norint išlaikyti asmeninio biudžeto stabilumą, bus labai svarbu nesivelti į jokias avantiūras, pasitelkti nuovokumą ir realybės jausmą tvarkant svarbius piniginius reikalus, vengti išlaidavimo pramogoms ir pomėgiams, išlikti taupiais, gyventi ekonomiškai.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sfera rugsėjo mėnesį bus gana aktyvi ir dinamiška, kadangi meilės sektoriumi eis tranzitu kelios planetos, formuosiančios dvejopus aspektus, kurių įtakoje galima netikėta meilė, malonūs susitikimai, romantiškos pramogos, naujos, daug žadančios pažintys, gali megztis meilės santykiai, o mėnesio pradžioje gali pavykti atgaivinti ankstesnius, nutrūkusius ryšius. Šį mėnesį bus pakankamai energijos ir jėgų, norint bendrauti su priešingos lyties atstovais, patraukti jų dėmesį, pelnyti simpatijas, o tam tikrais periodais, kada bus juntama destruktyvių aspektų įtaka, galimas atsiplėšimas nuo realybės, idealistinės nuotaikos, nervingumas, praktiškumo stoka, gali išryškėti egoizmas, nepasitikėjimas, polinkis konfliktams, negebėjimas siekti kompromiso. Paskutinę savaitę tikėtinas tuščias svajingumas, neveiklumas, polinkis pataikauti saviems įnoriams, todėl bus svarbu nepasiduoti pagundoms ir iliuzijoms, neieškoti pigių malonumų, nesistengti kitiems primesti savo nuomonę ir valią. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimose, rugsėjo mėnuo bus gana ramus, harmoningas periodas, partnerius gali suartinti bendri interesai, o sutelkti rūpesčiai namų reikalais, tai bus tinkamas laikas remontui, nuosavybės klausimų sprendimui, o taip pat ir poilsiui kartu su antrąja puse.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

2017 metų rugsėjo mėnesį Dvynių ženklo atstovams svarbiausi bus reikalai, susiję su namais, šeima, nuosavybe, nuosavos veiklos, arba šeimos verslo klausimais, o profesinei veiklai, jeigu ji neatliekama namų sąlygomis ir karjerai gali būti skiriama mažiau dėmesio. Paskutinę savaitę akcentas bus daromas kūrybinei saviraiškai, meilės santykiams, bendravimui su vaikais, tai bus palankus laikas įvairaus pobūdžio kursų lankymui, spekuliacijoms, reklamai, veiklos pristatymui. Kas liečia darbinę ir profesinę veiklą, tai aplinkybės rugsėjo mėnesį bus nevienareikšmės, iš vienos pusės, galimas polinkis dėti pastangas, noras realizuoti užsibrėžtus planus, tačiau esant nepalankiai planetų, turinčių ryšį su darbo ir karjeros sfera įtakai, galima susidurti su painiomis situacijomis, kliūtimis ir nesklandumais, kurie gali kliudyti produktyviam darbui. Norint išvengti nemalonumų ir darbinių problemų, vertėtų kiek sulėtinti veiklos tempą, gerai įsigilinti į susiklosčiusias aplinkybes, išsiaiškinti ir pašalinti priežastis, skatinančias įvairaus pobūdžio kliūtis ir tik tada imtis numatytų planų įgyvendinimo. Rugsėjo mėnesį galima susidurti su nesąžiningais žmonėmis, linkusiais manipuliuoti, apgauti, regzti įvairaus pobūdžio intrigas, todėl norint išvengti nemalonumų, vertėtų išlikti nuovokiais, apdairiais ir atidžiais bendraujant su kitais, tvarkant svarbius reikalus, atliekant pavestas atsakingas darbines užduotis. Profesinės veiklos sektoriumi rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Neptūnas, kuris formuos destruktyvius aspektus su Saule, Merkurijumi, Venera ir Marsu, o šių aspektų įtaka gali lemti pokyčius karjeroje ir versle, šis laikotarpis nebus labai palankus ieškantiems darbo, o norint keisti veiklos pobūdį, prieš tai vertėtų labai gerai viską apgalvoti. Neptūnas siejamas su iliuzijomis, apgaulėmis, klydimais, o būtent tokios išraiškos rugsėjo mėnesį ir gali sustiprėti.

Finansinė padėtis rugsėjo mėnesį gali būti gana gera ir džiuginanti, kadangi Plutonas, eidamas tranzitu stambių finansų, verslo sektoriumi, paeiliui formuos harmoningus aspektus Saulei, Merkurijui ir Marsui, todėl galima tikėtis gerų pajamų, arba solidaus pelno iš šeimos verslo, partnerystės sferos, dalykinio bendradarbiavimo, naudingų sandorių. Rugsėjo mėnesį, norint užsitikrinti stabilią materialinę padėtį, bei siekiant finansinės sėkmės, daug dėmesio gali tekti skirti reikalams, susijusiems su kreditais, paskolomis, investicijomis, mokesčiais, skolomis, kai kam gali tekti susidurti su palikimo klausimais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje rugsėjo mėnuo Dvynių ženklo atstovams bus gana palankus ir reikšmingas, kadangi už meilės sektorių atsakinga Venera formuos harmoningą aspektą einančiam tranzitu asmeninių santykių sektoriumi Jupiteriui, bei partnerystės sektoriuje esančiam Saturnui, o šių aspektų įtakoje galima bus sėkmingai įveikti tarpusavio bendravimo problemas, nugalėti kliūtis, trukdančias harmoningam bendravimui su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Dvi pirmąsias rugsėjo dekadas Venera eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, todėl šis laikotarpis bus palankus naujoms pažintims, kontaktams, maloniems susitikimams, kurie tikėtini ir artimų kelionių metu, bei tarpusavio santykių rutuliojimui. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimose, rugsėjo mėnesį jaus kelių planetų, einančių tranzitu šeimos sektoriumi, bei formuojančių aspektus Plutonui įtaką, todėl šis periodas bus palankus pozityviems pokyčiams šeiminiuose santykiuose, kada bus galima sėkmingai išspręsti problemas, nesutarimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, užsiimti ūkiniais ir buitiniais rūpesčiais. Rugsėjo mėnuo bus palankus tvarkyti nuosavybės, gyvenamojo ploto, remonto reikalus, kurti jaukumą ir komfortą namuose, bus galima rengti šeimos šventes, o nors kartais tėvai, arba giminės gali būti linkę kištis į šeimos reikalus, šiame periode galima tikėtis harmoningo bendravimo su artimais vyresnės kartos atstovais. Rugsėjo 22 d. vakare Saulė pereis į meilės sektorių, skatindama aktyvumą, nuspalvindama asmeninį gyvenimą naujomis spalvomis, todėl paskutinė rugsėjo savaitė bus labai palankus laikas vienišiems Dvynių ženklo atstovams, norintiems sutikti ypatingą žmogų, bei užmegzti asmeninius meilės santykius. Tai bus palankus meilei ir romantiškoms pramogoms laikotarpis.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

2017 metų rugsėjo mėnesį Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti intelektualinė, komercinė veikla, artimos kelionės, nauji kontaktai, pažintys, reikalingos informacijos paieškos, transporto reikalai, o paskutinę savaitę dėmesys ir aktyvumas bus sutelktas į namus ir šeimos reikalus. Profesinės veiklos sektoriuje rugsėjo mėnuo bus gana įtemptas, kadangi už darbo sektorių atsakingas Jupiteris bus opozicijoje su Uranu, einančiu tranzitu karjeros sfera, tačiau tai bus labai aktyvus, dinamiškas ir produktyvus periodas, kada pasitelkus sumanumą ir atitinkamai įdėjus pastangų, bus galima pasiekti gana gerų rezultatų, o kai kuriais momentais tiesiog gali lydėti sėkmė. Rugsėjo mėnesį bus juntama stipri planetų, einančių tranzitu komunikacijų sektoriumi įtaka, skatinanti daugybę reikalų ir rūpesčių, aktyvų bendravimą, poreikį daug judėti, keliauti, tai bus geras laikotarpis naujų profesinių žinių siekimui, įvairaus pobūdžio kursų lankymui. Rugsėjo mėnuo palankus dalykinių kontaktų užmezgimui, bus galima gauti naudingų, viliojančių pasiūlymų, liečiančių partnerystę, bendradarbiavimą su kitais žmonėmis ir organizacijomis, o dirbantieji valstybiniame sektoriuje, šiame periode gali pelnyti vadovybės palankumą, bei tikėtis paskatos.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo Vėžio ženklo atstovams gali būti gana palankus, produktyvus, kadangi dvi pirmąsias dekadas asmeninių pajamų sektoriumi eis tranzitu Venera, skatindama interesą naujų pajamų šaltinių, arba jų uždirbimo būdų, naudingų sandorių paieškoms. Norint užsitikrinti finansinės padėties stabilumą, bei pagerėjimą, bus labai svarbu vengti skubotų, neapgalvotų veiksmų, o paskutinę savaitę ypatingas atsargumas bus reikalingas artimose ir tolimose kelionėse, kadangi šiuo metu galima susidurti su nesąžiningais žmonėmis, apgaulėmis, manipuliacijomis, iliuzijomis, todėl vertėtų neprarasti realybės jausmo, išlikti nuovokiais ir apdairiais, bei pasistengti be reikalo neišlaidauti.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje rugsėjo mėnesį pirmame plane gali atsidurti įdomūs susitikimai, kai kurie jų gali būti visiškai netikėti, gali traukti romantiškos pramogos, naujų įspūdžių siekimas. Meilės santykių formavimas rugsėjo mėnesį gali vykti bendravimo pagalba, kada intensyvių pokalbių metu bus galima geriau pažinti mylimą žmogų, išspręsti galimus nesklandumus, bei partnerius suartinti gali bendri intelektualiniai, komerciniai interesai. Šis mėnuo labai palankus vienišiems Vėžio ženklo atstovams, kurie turės palankių progų užmegzti naujas pažintis, dalyvauti romantiškose pramogose, bei tinkama linkme formuoti asmeninius meilės santykius, o sėkmės garantu bus ryžtingumas, gebėjimas žengti pirmą žingsnį, prisipažinti meilėje, atskleisti savus jausmus. Tai bus palankus mėnuo ir esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, kadangi atvirai bendraujant tarpusavyje, išsakant savus lūkesčius ir nurodant kokie antrosios pusės poelgiai netenkina, šiame periode bus galima lengviau pasiekti tarpusavio supratimą, atgaivinti jausmus, bei harmonizuoti santykius. Rugsėjo mėnesį partnerystės sektorių įtakos Plutonas, paeiliui formuojantis harmoningus aspektus Saulei, Merkurijui ir Marsui, todėl gali paskatinti pozityvius pokyčius asmeniniame gyvenime.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Liūto ženklo atstovams 2017 metų rugsėjo mėnesį svarbiais bus klausimai, susiję su praktiniu talentų, gebėjimų, meistriškumo panaudojimu, kas suteiktų galimybę užsitikrinti stabilias pajamas, bei asmeninę gerovę, o paskutinę savaitę pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su komercija, nuosava veikla, komunikacijomis, informacija, arba transportu. Rugsėjo mėnesio pradžioje darbinėje ir profesinėje veikloje galimas pasyvumas, o nuo rugsėjo 5 d., Merkurijui pradėjus judėti direktyvine kryptimi, palaipsniui išnyks nesklandumai, visi procesai ims spartėti, prasidės palankus periodas naujoms iniciatyvoms, svarbių planų realizavimui, arba naujų projektų startui. Dvi pirmąsias rugsėjo mėnesio dekadas Venera, kuri atsakinga už profesinės veiklos, karjeros sektorių, eis tranzitu Liūto ženklu, formuodama harmoningus aspektus Saturnui, Jupiteriui, Uranui, kurių įtaka ypač bus juntama vidurinę dekadą, kas gali skatinti sėkmę ir pasiekimus įvairaus pobūdžio veikloje, tačiau labiausiai tai gali pajausti kūrybinių ir meninių profesijų atstovai. Paskutinė rugsėjo savaitė, kada Saulė eis tranzitu komunikacijų, informacijos sektoriumi, prasidės palankus laikas naujų žinių kaupimui, vertingos profesinės patirties įgijimui, įvairaus pobūdžio kursų lankymui, šiame periode tikėtina daug artimų kelionių, naujų kontaktų, naudingų ryšių, pažinčių, įvairių rūpesčių, liečiančių bendravimą artimoje aplinkoje.

Finansiniu požiūriu Liūto ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus gana aktyvus ir produktyvus, kadangi asmeninių pajamų ir gerovės sektoriumi eis tranzitu keletas planetų, o jų įtakoje, šis periodas (nuo rugsėjo 6 d.) bus palankus ieškantiems gerai apmokamo darbo, tokiu metu galima tikėtis aukštesnio, nei įprastinis, lygio pajamų, galima piniginė paskata iš vadovybės pusės. Finansinės sėkmės garantu rugsėjo mėnesį bus toliaregiškumas, perspektyvos matymas, gebėjimas teisingai ir labai atsakingai planuoti asmeninį biudžetą, būtinas išlaidas, vengiant bet kokių avantiūrų, rizikos, skubotų, neapgalvotų veiksmų.

Dvi pirmąsias rugsėjo mėnesio dekadas, kol Venera eis tranzitu Liūto ženklu, paeiliui formuodama harmoningus aspektus Saturnui, Jupiteriui ir Uranui, asmeninio gyvenimo, meilės sferoje tikėtinos geros, ypatingos perspektyvos, pozityvūs pokyčiai, tai bus įdomus, pilnas įvykių periodas. Tačiau, už meilės ir partnerystės sferas atsakingų planetų destruktyvaus aspekto įtakoje, galimos sudėtingos situacijos, įtampa, nesklandumai tarpusavio santykiuose, kada galima susidurti su nesąžiningais, arba netikėtais, spontaniškais mylimo žmogaus poelgiais, tarpusavio supratimo stoka, tačiau įdėjus pastangų ir sąžiningai pakalbėjus apie tai, visas kliūtis bus galima įveikti ir mėgautis antrosios pusės bendrija ir harmoningu bendravimu. Paskutinę dekadą meilė gali tampriai persipinti su piniginiais reikalais, pirmame plane gali atsidurti materialiniai interesai, tokiu metu gali tekti kartu su antrąja puse planuoti šeimos biudžetą, stambius pirkinius namams, tai bus tinkamas laikotarpis užsiimti nuosavybės, gyvenamosios vietos klausimais, jaukumo ir komforto namuose kūrimu.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Mergelės ženklo atstovams 2017 metų rugsėjo mėnesį aktualiausia tema bus asmeniniai siekiai, ambicijos ir viltys, noras realizuoti numatytus planus, o paskutinę savaitę akcentas bus daromas asmeninei gerovei, finansinės laisvės siekimui. Rugsėjo mėnesio pradžioje Mergelės ženklo atstovų gyvenimo tempas bus kiek pasyvesnis, tačiau nuo rugsėjo 5 d., Marsui pradėjus tranzitą Mergelės ženklu, bei Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, prasidės aktyvus laikotarpis, kada bus gana aiškiai matomos ateities perspektyvos, palaipsniui išnyks kliūtys ir nesklandumai. Šiuo metu prasidės aktyvus periodas darbinėje ir profesinėje veikloje, kada gali daugėti jėgų, energijos, stiprėti darbingumas, ištvermė, išryškėti lyderių savybės, bus lengviau susidoroti su sudėtingomis užduotimis. Sėkmės garantu šiame periode bus pasitikėjimas savomis jėgomis ir galimybėmis, gebėjimas kovoti už savas idėjas ir interesus, aktyvus savo tikslų ir socialinių ambicijų įgyvendinimas.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus reikšmingas, tačiau permainingas, kadangi bus juntama dvejopa asmeninių pajamų sektoriumi einančio tranzitu Jupiterio įtaka. Veneros harmoningo aspekto Jupiteriui įtakoje, sėkminga bus antroji rugsėjo savaitė, tačiau visą mėnesį bus juntama ir Jupiterio opozicijos Uranui įtaka, todėl norint užsitikrinti finansinės padėties stabilumą, reikėtų vengti bet kokios rizikos ir avantiūrų, skubotumo, impulsyvių veiksmų, tvarkant svarbius piniginius reikalus, bei reikėtų gerai apgalvoti būtinas išlaidas. Paskutinę savaitę, Saulei einant tranzitu asmeninių finansų sektoriumi, bus lengviau ieškoti naujų finansinių galimybių ir pritraukti pinigus.

Mergelės ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje rugsėjo mėnuo gali būti aktyvus, pilnas reikšmingų įvykių, kadangi palanki planetų įtaka suteiks pakankamai energijos ir veržlumo, skatins gebėjimą patraukti priešingos lyties atstovų dėmesį, pelnyti jų simpatijas, stiprins polinkį dovanoti savo meilę, mylėti, bei norą jaustis mylimais. Šis laikotarpis bus ypatingai palankus vienišiems Mergelės ženklo atstovams, ieškantiems meilės, todėl vertėtų pasinaudoti palankiomis aplinkybėmis, tačiau norint pasiekti savus tikslus, vertėtų išlikti nuovokiais, kontroliuoti savo emocijas ir aistras, vengti konfliktinių situacijų, trinties bendravime, bei agresyvumo išraiškų. Dvi pirmąsias rugsėjo mėnesio dekadas meilės planeta Venera eis tranzitu paslapčių sektoriumi, todėl gali skatinti emocinę priklausomybę, psichologines problemas, nusivylimą, arba polinkį užmegzti slaptus ryšius, ar romaną. Rugsėjo 20 d. Venera pereis į Mergelės ženklą, todėl iš vienos pusės, skatins harmoniją asmeniniuose santykiuose, meilės ryšiuose, tačiau paskutinę savaitę, Veneros opozicijos aspekto Neptūnui įtaka gali skatinti iliuzijas, pasąmoninius instinktus, iškreipti tikrovę, galimi skandalai dėl slaptų ryšių. Paskutinėmis rugsėjo dienomis ir spalio mėnesio pradžioje, kada bus juntama pozityvi Veneros harmoningo aspekto Plutonui įtaka, stiprės žavesys, gebėjimas formuoti harmoningus asmeninius meilės santykius, pelnyti simpatijas savo atžvilgiu, mylėti, todėl tai bus palankus meilei ir asmeniniam gyvenimui laikotarpis.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

2017 metų rugsėjo mėnesį Svarstyklių ženklo atstovų energija ir aktyvumas gali būti nukreiptas į kūrybinės veiklos sferą, asmeninio psichologinio komforto siekimą, tokiu metu gali aplankyti įkvėpimas, pildytis kai kurios svajonės. Paskutinę rugsėjo savaitę pirmame plane gali atsidurti asmeniniai siekiai ir norai, gali išryškėti ambicijos, tai bus tinkamas laikas numatyti tolimesnes gyvenimo gaires, bei užsibrėžti naujus tikslus. Dvi pirmosios rugsėjo mėnesio dekados nebus labai aktyvios ir reikšmingos darbinėje, profesinėje veikloje, ar verslo sferoje, tai bus kiek pasyvesnis laikotarpis, kada gali nepavykti pasiekti ženklių rezultatų, tačiau tai nereiškia, kad šiuo metu reikėtų nieko neveikti. Šis periodas bus tinkamas norint išanalizuoti esamą padėtį, įvertinti tai, kas pasiekta, sustiprinti naudingus profesinius ryšius, numatyti tolimesnes veiklos, karjeros galimybes, bei būdus to pasiekimui. Esant palankiai planetų įtakai, pasitelkus sąmoningą ir laisvanorišką pasirinkimą, gali pavykti surasti aplinkinius kelius savų tikslų ir interesų įgyvendinimui, tai bus tinkamas laikas paruošti tvirtą pagrindą, kuris užtikrintų profesinę sėkmę ateityje. Paskutinę rugsėjo savaitę, Saulei pradėjus eiti tranzitu Svarstyklių ženklu, išryškės konkretūs tikslai, prasidės palankus laikas naujų projektų ir planų realizavimui.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti labai reikšmingas ir svarbus, tačiau permainingas. Pirmoji rugsėjo mėnesio dekada, esant palankiai planetų įtakai, bus kiek pasyvesnė, tačiau finansiniu požiūriu sėkminga, o periode nuo antros dekados pradžios iki paskutinės savaitės, kada bus juntama asmeninių pajamų sektorių valdančio Marso opozicijos aspekto Neptūnui įtaka, galima susidurti su painiomis aplinkybėmis, apgaulėmis darbo kolektyve, tokiu metu gali nepasiteisinti lūkesčiai darbe, tikėtini finansiniai nuostoliai, ar praradimai, todėl bus būtinas apdairumas, dėmesingumas tvarkant piniginius ir darbinius reikalus. Paskutinę rugsėjo savaitę, kada bus juntama palanki Marso harmoningo aspekto Plutonui įtaka, galima finansinė sėkmė, pajamos ir pelnas gali sietis su dalykine partneryste, bendradarbiavimu, konsultacijų sfera, arba šeimos verslu.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje rugsėjo mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams bus kiek prieštaringas, kadangi bus juntama dvejopa planetų įtaka. Kadangi stiprėjančiai iki rugsėjo 28 d. bus juntama Jupiterio, einančio tranzitu Svarstyklių ženklu, opozicijos aspekto Uranui, atsakingam už meilės sektorių, bei esančiam partnerystės sektoriuje įtaka, tai gali skatinti skubotumą, impulsyvumą veiksmuose, polinkį rizikuoti, ieškoti nuotykių, tačiau harmoningų aspektų Uranui įtakoje, pirmąją rugsėjo dekadą, tarpusavio santykiai gali būti formuojami neįprastu būdu, o ryžtingumo ir aktyvumo dėka, bus galima išspręsti tarpusavio nesutarimus, arba įsisenėjusias bendravimo problemas. Vidurinę rugsėjo dekadą, kada bus juntama Veneros harmoningo aspekto Uranui įtaka, stiprės patrauklumas, gebėjimas draugauti, išreikšti ir vertinti tikruosius jausmus, tai bus palankus laikotarpis norint užsiimti kūrybine veikla kartu su mylimu žmogumi, o partnerius suartinti gali bendri nauji interesai, ar meniniai polinkiai. Šiame periode galimos netikėtos pažintys, susitikimai, galima sutikti likimo skirtą žmogų visiškai to nesitikint. Paskutinę rugsėjo savaitę, esant stipriai planetų įtakai, gali sustiprėti intuicija, įžvalgumas, tokiu metu gali išaiškėti paslaptys, slapti antrosios pusės, arba mylimo žmogaus motyvai ir tikslai, tai bus tinkamas laikas tarpusavio santykių ir lūkesčių analizei, šiuo metu gali keistis požiūris, liečiantis meilę, partnerystę, gali pavykti atsikratyti vidinių baimių, iliuzijų, o į asmeninį gyvenimą, partnerystę ir meilę pažvelgti visiškai kitu kampu.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

2017 metų rugsėjo mėnesį Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kolektyvinė kūrybinė saviraiška, visuomeninė veikla, aktualiu gali tapti bendrų projektų rengimas, bendravimas su draugais, rėmėjais, mėnuo palankus ateities planų kūrimui, o paskutinę savaitę gali aplankyti įkvėpimas, bus palankus laikas kūrybinei veiklai, ryšiams su užsieniu, poilsinėms kelionėms, bei įvairaus pobūdžio dvasinėms praktikoms. Rugsėjo mėnesį Skorpiono ženklo atstovų sėkmės garantu rugsėjo mėnesį bus gebėjimas nugalint tingulį, įveikiant nepasitikėjimą savimi ir kliūtis, aktyviai veikti, dėti pastangas, per trumpą laiką pasiekiant ženklių pozityvių rezultatų. Tai didelių galimybių periodas, kada esant palankiai planetų įtakai, pasitelkus kūrybiškumą, bus galima sėkmingai atlikti svarbias darbines, profesines užduotis, bus daug palankių progų norintiems pademonstruoti pačias geriausias savo savybes, profesionalumą. Tokiu metu, pasitelkus iniciatyvą ir aktyvumą, galima sėkmingai surasti bendraminčių, įgyti solidžių rėmėjų, gauti palankų vadovybės, dalykinių partnerių įvertinimą ir palaikymą, bei šiuo metu galima pasiekti ypatingai gerų rezultatų darbinėje veikloje, ar norint palypėti karjeros laiptais, o paskutinė rugsėjo mėnesio savaitė bus tinkama norint numatyti tolimesnes profesinės veiklos, karjeros galimybes, tačiau atvirai savo ketinimų neafišuojant.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams rugsėjo mėnuo gali būti labai vaisingas ir palankus, kada asmeninis biudžetas gali gerokai papilnėti, o sėkmės garantu, siekiant stabilios, užtikrintos finansinės padėties, bus gebėjimas atsispirti norui lengvai, arba nesąžiningai uždirbti pajamas, bei bus svarbu vengti bet kokio pobūdžio avantiūrų tvarkant svarbius finansinius ir verslo reikalus.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje rugsėjo mėnuo Skorpiono ženklo atstovams bus gana palankus, dvi pirmąsias dekadas tampriai persipins tarpusavio santykiai su finansine, materialine ir praktine nauda, profesinės veiklos ir karjeros galimybėmis, o partnerystės ryšiai gali palankiai įtakoti socialinius pasiekimus. Šiame periode įvykiai gali rutuliotis įvairiomis kryptimis, tokiu metu antroji pusė, ar mylimas žmogus gali sėkmingai palypėti karjeros laiptais, kas palankiai įtakotų asmeninį gyvenimą, arba socialinė ir profesinė sėkmė gali palankiai įtakoti santykius, partnerystės ryšius. Tai bus labai produktyvus periodas siekiant užsitikrinti stabilią materialinę padėtį, arba norint pasiekti gerų rezultatų verslo sektoriuje dalykinių ryšių dėka. Trečioji rugsėjo dekada bus labai palanki vienišiems Skorpiono ženklo atstovams, kadangi aktyviai lankantis įvairiuose renginiuose, kur susirenka daug žmonių, dalyvaujant visuomeninėje veikloje, bendraujant su draugais, bus nemažai palankių progų romantiškoms pažintims, maloniems susitikimams, bei bus galimybė surasti mylimą žmogų, ar antrąją pusę. Sėkmę asmeniniame gyvenime, meilėje ir partnerystėje šį mėnesį lems aktyvus bendravimas, partnerius suartinti gali bendra intelektualinė veikla, interesas naujoms žinioms, informacijai. Gyvenantieji šeimose, esantys ilgalaikiuose santykiuose, rugsėjo mėnesį gali sėkmingai išspręsti reikalus, susijusius su darbine, arba nuosava veikla, namų reikalais, gali tekti daug bendrauti su artimais giminėmis, bei šis periodas palankus asmeninių planų, liečiančių šeimą ir namus realizavimui.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2017 metų rugsėjo mėnesį Šaulio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti profesinės veiklos, karjeros galimybės, svarbiomis bus socialinės ambicijos, o paskutinę savaitę gali tekti užsiimti kolektyvine veikla, bendrais projektais, rėmėjų paieškomis, ateities planų kūrimu. Rugsėjo mėnesį bus juntama stipri kelių planetų įtaka profesinės veiklos, karjeros, socialinių reikalų sektoriuje, todėl tai bus gana aktyvus, perspektyvus ir vaisingas periodas, kada pasitelkus aktyvumą ir tikslingumą, bus galima labai daug ką naudingo nuveikti ir pasiekti gerų rezultatų. Dvi pirmosios rugsėjo dekados bus palankios tiems Šaulio ženklo atstovams, kurie bus linkę pademonstruoti savo profesionalumą, pačias geriausias asmenines savybes, tokias kaip drąsa, ryžtas, tikslingumas, gebėjimas atsakingai atlikti pavestas užduotis, kas padėtų pelnyti vadovybės palankumą, bei kolegų palaikymą. Šiame periode galima pademonstruoti intelektualumą ir reikšmingumą, sėkmingai pakovoti už savus interesus, bei padaryti ryžtingus sprendimus, liečiančius profesinės veiklos galimybes, bei karjeros perspektyvas. Tačiau, siekiant savo užsibrėžtų tikslų, kai kada gali tekti susidurti ir su priešinga, arba skirtinga nuomone, galima tam tikro pobūdžio trintis bendraujant su kolegomis, todėl norint išvengti nesklandumų ir nepageidaujamų pasekmių, reikėtų pasistengti vengti konfliktinių situacijų bendraujant su vadovybe ir pavaldiniais, bei neviršyti savo pareigybinių įgaliojimų. Paskutinė rugsėjo savaitė bus palanki visuomeninei ir kolektyvinei veiklai, tokiu metu galima užsiimti bendrais projektais, kolektyvinis darbas gali būti gana produktyvus, o sėkmė gali sietis su bendraminčiais, draugais, ar rėmėjais.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnesį Šaulio ženklo atstovų sėkmės garantu bus asmeniniai veiksmai, profesionalumas, bei gebėjimas priimti teisingus sprendimus. Esant palankiai asmeninių finansų sektoriuje esančios planetos, bei jos formuojamų aspektų įtakai, rugsėjo mėnesį bus galimybė gerai uždirbti, gauti aukšto lygio pajamas, tačiau norint išlaikyti stabilią finansinę padėtį viso mėnesio eigoje, vertėtų pasistengti gyventi ekonomiškai, iš anksto planuoti būtinas išlaidas ir be reikalo neišlaidauti, todėl jeigu šį mėnesį pavyks išvengti impulsyvių pagundų, tada periodo pabaigoje asmeninis biudžetas galės džiuginti.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje rugsėjo mėnesį Šaulio ženklo atstovai gali tikėtis sėkmės ir pozityvių pokyčių. Dvi pirmąsias rugsėjo dekadas asmeniniame gyvenime pastoviu palydovu gali būti optimizmas, gera nuotaika, tokiu metu gali pavykti daryti ir užsiimti tuo, kas patinka, kur galima pritaikyti savo kūrybiškumą, kas suteikia gyvenimo pilnatvės pojūtį. Rugsėjo mėnesį galima bus lengviau atkreipti priešingos lyties atstovų dėmesį, pelnyti simpatijas savo atžvilgiu, tai bus tinkamas laikas bendravimui su draugais, tikėtinos naujos pažintys ir malonūs susitikimai jų dėka, todėl šiuo palankiu laikotarpiu galėtų pasinaudoti vieniši Šaulio ženklo atstovai, ieškantys meilės ir savo antrosios pusės. Šiame periode partnerius gali suartinti bendri interesai ir pomėgiai, o paskutinę rugsėjo dekadą, meilės planetai Venerai pradėjus eiti tranzitu profesinės veiklos, karjeros sektoriumi, galima pažintis su žmogumi, užimančiu aukštą padėtį, kuris galėtų suteikti palaikymą, bei palankiai įtakotų profesines galimybes. Šiuo metu meilė gali tampriai persipinti su dalykiniais reikalais, todėl su mylimu žmogumi, arba antrąja puse gali tekti užsiimti bendro projekto ruošimu, arba gali atsirasti interesas bendram darbui verslo sferoje, kai kuriais atvejais, asmeniniai meilės santykiai gali palankiai įtakoti mylimo žmogaus kilimą karjeros laiptais.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

2017 metų rugsėjo mėnesį Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti socialinių galimybių ir nuosavų horizontų plėtra, laikotarpis palankus juridinių reikalų tvarkymui, ryšiams su užsieniu, tolimoms kelionėms, dalykinių partnerių kituose miestuose, arba šalyse paieškoms, tokiu metu gali traukti kūrybinė veikla, mokslo sfera, o paskutinę savaitę akcentas bus daromas profesinei veiklai, karjerai, socialinių ambicijų įgyvendinimui. Rugsėjo mėnesį galimai bus aktyvi dalykinė sfera, profesinėje veikloje, karjeroje šis periodas gali būti reikšmingas, produktyvus, ypač po rugsėjo 5 d., kada už darbo sektorių atsakingas Merkurijus pradės judėti tiesiai, o Marsas pradės eiti tranzitu socialinės plėtros, ryšių su užsieniu sfera. Šiuo metu palaipsniui gali išnykti kliūtys darbo sferoje, išryškėti tolimesnės perspektyvos, tai bus palankus laikotarpis naujų projektų rengimui, svarbių planų realizacijai, arba nuosavos veiklos startui. Sėkmę ir naujas galimybes šiuo metu gali lemti naudingi kontaktai ir ryšiai su dalykiniais partneriais ir organizacijomis iš kitų miestų, ar užsienio, tokiu metu galimos naudingos komandiruotės, darbinės kelionės. Tai bus palankus laikas dirbantiems švietimo, juridinėje, kultūros sferoje, užsiimantiems moksline, ar tyrinėjimų veikla. Paskutinę savaitę daug dėmesio gali būti skiriama profesinei veiklai, karjerai, tokiu metu galima sėkmingai išspręsti visus nesklandumus, pademonstruoti profesionalumą, įgyti vadovybės palankumą, bei gali atsiverti naujos galimybės, skatinančios socialinę sėkmę.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti gana produktyvus ir sėkmingas, ypač dvi pirmąsias rugsėjo dekadas, kada bus juntama palanki Veneros įtaka į materialinės gerovės, verslo sektorių, todėl šiuo metu pajamos tikėtinos gerokai aukštesnės, nei įprastai. Rugsėjo mėnesį finansinė nauda galima iš partnerystės, bendradarbiavimo sferos, sustiprinti materialinę padėtį gali padėti mylimas žmogus, arba antroji pusė.

Asmeninis gyvenimas rugsėjo mėnesį Ožiaragio ženklo atstovams taps labai svarbiu ir reikšmingu, o esant palankiai planetų įtakai, galima tikėtis ryškių įvykių gyvenime, liečiančių meilės, partnerystės, asmeninių santykių sferą. Rugsėjo mėnuo palankus meilei, harmonijai, romantiškoms pramogoms, maloniems susitikimams, naujoms perspektyvioms pažintims. Šiame periode galima užmegzti naujus meilės santykius, arba sėkmingai išspręsti esamas problemas partnerystėje, išreikšti tikruosius jausmus, bei sustiprinti esamus ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimose, šį mėnesį gali gana lengvai surasti bendrą kalbą su savo antrąja puse, namiškiais ir artimais giminėmis, o norint sėkmingai išspręsti susikaupusius reikalus, bei sukurti pozityvią psichologinę atmosferą namuose, vertėtų labiau kliautis sava nuomone ir jėgomis. Paskutinę dekadą gali išryškėti naujos asmeninio gyvenimo tendencijos, prasiplėsti ryšių ratas, gali patraukti tolimos šalys, todėl tai bus tinkamas periodas bendroms kelionėms su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, arba likimo skirtą žmogų gali sutikti kelionių metu, esant toli nuo namų. Tokiu metu gali išryškėti bendri dvasiniai pomėgiai, arba interesai, liečiantys kūrybinę veiklą, įvairaus pobūdžio kursus, profesines žinias, užsienio kalbų mokymąsi, kurie gali suartinti partnerius, o taip pat, tai bus palankus laikas bendrai veiklai kartu su mylimu žmogumi.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2017 metų rugsėjo mėnesį svarbia tema bus verslas, materialinės gerovės, kreditų, paskolų, mokesčių reikalai, o paskutinę savaitę aktyvumas ir energija bus nukreipta į mokslo, kūrybos, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sferą, bei šiuo metu galimos tolimos kelionės. Rugsėjo mėnesį Vandenio ženklo atstovų laukia pokyčiai profesinės veiklos, karjeros, socialinių reikalų sferoje, todėl šiame periode vertėtų analizuoti, įvertinti esamą padėtį, bei numatyti priemones ir būdus, kurie užtikrintų sėkmingą veiklą ateityje. Mėnesio pradžioje veikloje gali būti juntamas pasyvumas, tačiau po rugsėjo 5 d., Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, o Marsui perėjus į Mergelės ženklą, palaipsniui išnyks kliūtys, nesklandumai, greitės veiklos tempas, stiprės praktiškumas, bei būtinybė į savo gyvenimą įsileisti pokyčius. Šiame periode gali atsirasti, išryškėti naujos mintys ir tendencijos, skatinančios pertvarkyti iš esmės savo veiklą, galimas polinkis keisti profesinės veiklos, darbo, arba verslo pobūdį, tačiau norint išvengti nemalonių situacijų, vertėtų pasirūpinti svarbia informacija, vengti skubotumo ir neapgalvotų veiksmų. Rugsėjo mėnuo palankus norint numatyti galimų pokyčių eigą, bei tam būtinas priemones, o mėnesio pabaigoje jau bus galima realizuoti gerai apgalvotus, parengtus planus, ar projektus.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams rugsėjo mėnuo gali būti labai aktyviu periodu, kadangi stambių finansų, verslo sektoriuje bus susitelkę keletas planetų, o jų įtakoje, gali atsirasti palankių progų gauti didesnio lygio pajamas, nei įprastai, bei gerokai sustiprinti savo materialinę padėtį. Finansinės sėkmės garantu rugsėjo mėnesį bus Vandenio ženklo atstovų gebėjimas harmoningai bendrauti su draugais, artimais giminėmis, mylimu žmogumi, arba antrąja puse, bei naudingai bendradarbiauti su dalykiniais partneriais. Tačiau, norint išlaikyti finansinės padėties stabilumą ir išvengti galimų nuostolių, ar praradimų, vertėtų vengti bet kokios rizikos tvarkant svarbius piniginius reikalus, sudarant sandorius, kadangi planetų įtaka šiame periode bus dvejopa. Finansiniu požiūriu palankesnės bus dvi pirmosios rugsėjo dekados, o paskutinę dekadą būtinas apdairumas, nuovokumas ir atsargumas.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje rugsėjo mėnuo Vandenio ženklo atstovams gali būti aktyvus, reikšmingas ir daug žadantis, kadangi dvi pirmąsias dekadas partnerystės sektoriumi eis meilės planeta Venera, kuri formuos vyraujančius harmoningus aspektus, todėl suteiks naujų galimybių ir progų, skatins ryškius, įsimintinus įvykius. Šiuo palankiu periodu galėtų pasinaudoti vieniši Vandenio ženklo atstovai, ieškantys meilės, kadangi bus palankių progų patraukti priešingos lyties atstovų dėmesį, užmegzti naujas pažintis, susipažinti su patraukliu, išskirtiniu žmogumi, o kai kada gali tekti pasirinkti ir iš kelių kandidatų. Šį mėnesį gali sustiprėti interesas meilei, jos suvokimui, paslapčių įminimui, o meilė gali tampriai persipinti su finansiniais ir materialiniais reikalais, todėl šiame periode gali tekti kartu su mylimu žmogumi kurti tolimesnius bendrus finansinius planus, ruošti bendrus dalykinius projektus, arba spręsti reikalus, susijusius su kreditais, mokesčiais, skolomis, bendrais pinigais, stambiais pirkiniais. Šiuo metu galima ieškoti ir sėkmingai surasti papildomus pajamų šaltinius, arba naujus jų uždirbimo būdus, o praktiškumas ir konkreti bendra veikla gali suartinti, sutelkti partnerius.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

2017 metų rugsėjo mėnesį Žuvų ženklo atstovų gyvenime dominuos partnerystės, santykių su kitais žmonėmis tema, o paskutinę savaitę aktyvumas ir energija bus nukreipta į stambių finansų, verslo, materialinės gerovės sferą. Rugsėjo mėnesio pradžioje partnerystės, bendradarbiavimo sferoje gali būti juntamas pasyvumas, tačiau po rugsėjo 5 d., kada Merkurijus pradės judėti tiesiai, o Marsas pradės eiti tranzitu partnerystės sektoriumi, kuriame tris pirmąsias savaites dar bus ir Saulė, tai šiame periode suaktyvės dalykinė veikla, bus lengviau realizuoti planus, įgyvendinti svarbius projektus. Šiuo metu pakaks energijos ir ryžto svarbių užduočių atlikimui, numatytų tikslų pasiekimui, o harmoningi ir vaisingi partnerystės ryšiai palankiai įtakos profesinę veiklą, bei skatins kilimą karjeroje. Šiame periode bus galima pasiekti gerų rezultatų darbo ir verslo sferose, o paskutinę rugsėjo dekadą, kada partnerystės sektoriumi pradės eiti tranzitu Venera, prasidės palankus laikotarpis naudingų ryšių užmezgimui ir produktyviam dalykiniam bendradarbiavimui.

Finansiniu požiūriu rugsėjo mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus gana svarbus, reikšmingas ir gana produktyvus, tačiau sėkmė galima tuo atveju, jeigu tvarkant svarbius piniginius reikalus bus tam skiriama pakankamai dėmesio. Kadangi už asmeninių pajamų sektorių atsakinga planeta eina tranzitu visuomeninių ryšių sfera, bei formuoja harmoningus aspektus Saulei, Merkurijui ir Marsui, tai finansinė sėkmė šį mėnesį gali tampriai persipinti su darbo, partnerystės, ryšių su užsieniu sferomis, didelę įtaką turės šeimos palaikymas, gebėjimas bendrauti su dalykiniais partneriais, draugais, rėmėjais, bei žmonėmis, su kuriais sieja bendri interesai. Norint išvengti bet kokių galimų finansinių nesklandumų, šį mėnesį vertėtų labai atidžiai ir atsakingai tvarkyti svarbius reikalus, susijusius su pinigais, sandoriais, sutartimis, finansiniais įsipareigojimais ir reikėtų vengti bet kokios rizikos.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus reikšmingas, aktyvus, prisotintas reikšmingų įvykių. Žuvų ženklo partnerystės sektoriumi tris pirmąsias savaites eis tranzitu Saulė, rugsėjo 5 d. į šią sferą pereis Marsas, o už partnerystės sektorių atsakingas Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės gana aktyvus laikotarpis, kada atsivers naujos galimybės ir perspektyvos. Tokiu metu gali stiprėti aistringumas, asmeninis patrauklumas, gebėjimas bendrauti, polinkis ieškoti romantikos, nuotykių, o rugsėjo 20 d., Venerai pradėjus tranzitą partnerystės sektoriumi, bus lengviau išreikšti savo emocijas ir jausmus. Tai bus aktyvus ir palankus laikotarpis, kada galimos pozityvios permainos, o savo gyvenimą bus galima nukreipti norima linkme. Šiuo palankiu periodu galėtų pasinaudoti vieniši Žuvų ženklo atstovai, kuriems ilgą laiką nepavyko sutikti savo antrosios pusės, kadangi esant palankiai ir stipriai planetų įtakai, jie gali tikėtis sėkmingo šanso, daug romantiškų pramogų, naujų pažinčių, malonių susitikimų, būdami aktyvūs, jie galėtų formuoti naujus asmeninius meilės santykius, bei išsivaduoti iš vienatvės. Tokiu metu gali nusišypsoti laimė, gali išsipildyti svajonės, tačiau norint išvengti nemalonių situacijų, nevertėtų pamiršti atsargumo ir apdairumo, bendraujant su nepažįstamais žmonėmis, bei reikėtų nesivelti į ginčus, ar konfliktus, kuriuos gali skatinti Marso įtaka. Rugsėjo 6 d. Mėnulio pilnatis palies Žuvų ženklą, skatins įtampą bendraujant su kitais žmonėmis, partneriais, todėl šiuo metu galima susidurti su neaiškiomis aplinkybėmis, apgaule, galimas nusivylimas mylimu žmogumi, arba neišsipildžiusiais lūkesčiais. Tačiau tai bus palankus periodas kūrybiškiems žmonėms, todėl bus galima užsiimti bendra kūrybine veikla kartu su mylimu žmogumi, kuri galėtų suartinti partnerius, bei padėtų geriau pažinti vienas kitą, įvertinti mylimo žmogaus privalumus ir polinkius. Paskutinėmis rugsėjo dienomis, Veneros harmoningo aspekto Plutonui įtakoje, laikas bus palankus naujų draugiškų ryšių užmezgimui, bendravimui su bičiuliais, dalyvavimui įvairiuose renginiuose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą