Horoskopas rugsėjo mėnesiui

Rugsėjo mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kurį formuoja planetų padėtis ženkluose ir jų tarpusavio aspektai. 2017 metų rugsėjo mėnesį bus stipriai išreikštas Mergelės ženklas, jame bus susikaupę keletas planetų, šis laikotarpis bus gana prieštaringas, kadangi bus juntama dvejopa planetų įtaka. Jupiterio opozicijos aspektas Uranui tiksliu taps rugsėjo mėnesio 28 d., o jo įtakoje, stiprės polinkis rizikai, avantiūroms, nuotykiams, tokiu metu galimi netikėti, impulsyvūs spendimai, skatinantys įtampą, rimtas permainas. Visą rugsėjo mėnesį veiks Saturno harmoningas aspektas Uranui, formuojantis harmoningą nuovokos ir intuicijos derinį, skatinantis apdairumą, įžvalgumą, praktiškumą, gebėjimą susitelkti, susikoncentruoti į užsibrėžtą tikslą.

Pirmąją rugsėjo dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, stiprės valia, ryžtingumas, gebėjimas prasimušti, siekti tikslų, intuicijos ir dalykiškumo pagalba bus galima įgyvendinti naujas idėjas, stiprinti reputaciją, bendrauti su draugais ir bičiuliais. Tačiau destruktyvių aspektų įtakoje, gali išryškėti impulsyvumas, skubotumas, polinkis ginčams, konfliktams, įvairioms pagundoms, noras pataikauti savoms silpnybėms, plaukti pasroviui, tokiu metu galimas pasinėrimas į savo vidinį pasaulį, vidinius pojūčius, ignoruojant realias aplinkybes. Rugsėjo 6 d., 10:03 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kuris palies Žuvų ir Mergelės ženklų ašį, todėl svajingumas, gebėjimas užjausti, kūrybinė saviraiška, polinkis plaukti pasroviui bus priešpastatyta praktiškumui, konkretumui, kritiškumui, dėmesingumui detalėms. Mėnulio pilnaties metu išaiškėja tai, kas buvo anksčiau slepiama, tokiu metu galima išsiaiškinti svarbius reikalus, suvokti giluminę santykių esmę. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis stiprėja įtampa, didesnė įvairių avarijų tikimybė, galimi pavojai per svaigalus, labiau tikėtini apsinuodijimai maistu, vaistais, būtinas atsargumas vairuojant, būnant prie vandens telkinių. Tokiu metu labai svarbu išlikti geranoriškais, tolerantiškais, reikėtų gebėti valdyti savo emocijas, vengti ginčų, konfliktų.

Vidurinė rugsėjo mėnesio dekada irgi bus kiek permaininga, iš vienos pusės, Veneros harmoningų aspektų įtakoje, daugės optimizmo, profesionalumo dėka bus galima daug ką naudingo nuveikti, tokiu metu jausmai ir emocijos paklūsta protui, todėl tai bus palankus laikas įvairioms finansinėms iniciatyvoms, deryboms, naujų projektų startui. Šiame periode stiprės patrauklumas, gebėjimas patraukti kitų dėmesį, skatinti simpatijas savo atžvilgiu, o užmegztos pažintys gali būti ilgalaikėmis ir išsirutulioti į rimtus santykius. Šiuo metu aktyvesniu gali būti socialinis gyvenimas, galima užmegzti naujus draugiškus ryšius, netikėtai įsimylėti, palanku keisti įvaizdį. Destruktyvių aspektų įtakoje, mėnesio viduryje gali išryškėti padidintos ambicijos, egoistinės išraiškos, galima stokoti gebėjimo teisingai įvertinti savo galimybes. Tokiu metu gali dažnai kisti nuotaika, galima painiava reikaluose, dėl dėmesingumo stokos galimos klaidos, gali tekti susidurti su įvairiomis intrigomis, apkalbomis.

Rugsėjo 20 d., 8:30 val. (Lietuvos laiku), 28-ame Mergelės ženklo laipsnyje stos Mėnulio jaunatis, baigsis Mėnulio mėnuo ir prasidės naujas. Iki Mėnulio jaunaties momento reikėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, tai tinkamas metas atsikratyti pasenusių, nereikalingų daiktų, įvairaus šlamšto, reikėtų išvalyti namų erdvę, galima nutraukti nereikalingus, išsisėmusius santykius. Pirmoji Mėnulio diena palanki svajoti, kurti planus kuriuos galima būtų įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, o kadangi Mėnulio jaunatis yra magiškas laikas, tai svajos ir lūkesčiai, jeigu jie realūs, turi tendenciją išsipildyti, tačiau konkrečių planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms. Paskutinę rugsėjo mėnesio dekadą bus juntama vyraujančių destruktyvių aspektų įtaka, dekados pradžioje gali stiprėti nerimas, įtarumas, išryškėti vidinis nepasitenkinimas, nusivylimas, gali keistis planai, sunkiau seksis tvarkyti reikalus, gali tekti susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais žmonėmis, darbo kolektyve galimi konfliktai, nesusipratimai, trintis bendraujant, o kai kurios situacijos tapti nekontroliuojamomis. Paskutinę savaitę gali stiprėti ūmumas, priekabumas, reiklumas, dėl sunkiai valdomų emocijų galima įtampa tarpusavio santykiuose, dėl nepateisintų lūkesčių galimos išdavystės. Tokiu metu dėl stipraus nusivylimo, apgaulių, painių aplinkybių gali nukentėti tarpusavio santykiai, kai kurie gali ryžtis nutraukti asmeninius ryšius. Iš kitos pusės, bus juntama ir kelių planetų harmoningų aspektų Plutonui įtaka, todėl paskutinę rugsėjo dekadą galima gauti svarbių žinių, skatinančių jaudulį, gali tekti užsiimti kai kurių svarbių reikalų tvarkymu, mažiau svarbius nustumiant į antrą planą. Tokiu metu gali sustiprėti poreikis permainoms, gali tekti prisiimti atsakomybę, apginti savus interesus, spręsti sudėtingas užduotis. Šiuo metu gali aplankyti įkvėpimas, jausmai tapti stipriais, romantiški ryšiai gali pereiti į asmeninius meilės santykius.

Tris pirmąsias rugsėjo mėnesio savaites Saulė eis tranzitu Mergelės ženklu, stiprindama nuovokumą, darbingumą, darbštumą, atsakomybę, polinkį laikytis nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, skatindama trauką materialinėms vertybėms, bet tuo pačiu gali išryškėti savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratinės išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su paslaugų sektoriumi, pedagoginiu darbu, menotyra, kritika, buhalterija, apskaita.

Rugsėjo mėnesio pradžioje Merkurijus judės atatupstas Liūto ženklu, todėl gali lėtėti mąstymas, reakcijos, silpnėti atmintis, pastabumas, tačiau gali stiprėti analitiniai gabumai. Tokiu metu gali mažėti kontaktų, daugėti painiavos rašant, skaičiuojant, tvarkant informaciją ir dokumentus, tai bus netinkamas laikas naujoms iniciatyvoms, nereikėtų pasirašyti sutarčių, prisiimti įsipareigojimų, tačiau bus galima sėkmingai dirbti su sena informacija, taisyti klaidas, perdaryti tai, kas nepavyko anksčiau. Rugsėjo 5 d., 14:29 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir ims judėti tiesiai (taip judės iki gruodžio 3 d.). Šis periodas bus palankus darbui su nauja informacija, naujos veiklos pradžiai, verslui, tokiu metu aktyvės bendravimas, daugės kontaktų, kelionių. Rugsėjo 10 d., 5:52 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pradės eiti tranzitu Mergelės ženklu, kuriame jis dvigubai stiprus, o tokio tranzito metu vertinama aiški, konkreti, patikima informacija, stiprėja nepatiklumas, viskas analizuojama, tikrinama. Šio tranzito metu gali padaugėti dalykinių kontaktų, mintys suktis apie darbą, sveikatą, bus palanku užsiimti veikla, kuri reikalauja susikaupimo, kantrybės, kruopštumo, padidinto dėmesingumo, pastabumo, o bendravime gali išryškėti ramybė, nuovokumas, oficialumas.

Dvi pirmąsias rugsėjo dekadas Venera, kuri siejama su meile ir tarpusavio santykiais, eis tranzitu Liūto ženklu, turinčiu ryšį su kūrybiškumu ir dosnumu, todėl gali išryškėti noras iš gyvenimo gauti jo teikiamus malonumus, poreikis dėmesiui, pagyrimams. Tranzitas palankus meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, galima rodyti dėmesį mylimam žmogui, atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių. Tokiu metu galimos sėkmingos spekuliacijos, arba netikėtai galima gauti pinigų, padidėja šansai išlošti loterijoje (jeigu tam yra nuoroda konkretaus žmogaus gimimo horoskope). Veneros tranzitas Liūto ženklu palankus įsimylėjusiems ir vienišiems, ieškantiems meilės žmonėms, taip pat meno atstovams, tinkamas laikas reklamai, parodoms, pristatymams, talentų, artistinių gebėjimų demonstravimui, o problemų sprendimas gali atsidurti antrame plane.

Rugsėjo mėnesio pradžioje Marsas eis tranzitu Liūto ženklu, stiprindamas savimeilę, aktyvumą, iniciatyvumą, veiklumą ir atkaklumą siekiant užsibrėžtų tikslų, polinkį išreikšti savo požiūrį, nuomonę, pademonstruoti reikšmingumą siekiant naudos. Rugsėjo 5 d. Marsas pereis į Mergelės ženklą, kuriuo eis tranzitu iki spalio 22 d., todėl tokiu metu žmonės gali tapti darbštesniais, pareigingesniais, dėmesingesniais detalėms, energija ir aktyvumas nukreipiami į darbą. Tokio tranzito metu neturintys darbo pradeda jo intensyviai ieškoti, o dirbantieji linkę padaryti tvarką darbo vietoje, aktualiais tampa įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo našumo, darbo sąlygų, išleidžiamos produkcijos kokybės klausimai, aktualiais tampa reikalai, susiję su sveiku gyvenimo būdu, dietomis, palankus laikas žmonėms, kurių veikla siejasi su natūralia medicina, žolininkyste.

Rugsėjo 20 d. naktį Venera pereis į Mergelės ženklą (šiuo ženklu judės iki spalio 14 d.), kuris jai nepalankus, todėl planeta negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių, o tokio tranzito metu aistrą keičia santūrumas, protingumas, išoriškai jausmai silpnai pasireiškia, jie tampa šykštesniais, tačiau tai apsaugo nuo klaidų renkantis partnerį. Žmonės tampa mažiau priklausomi nuo emocijų, linkę viską analizuoti, vertinti, daug dėmesio skiriama smulkmenoms, todėl kartais net nereikšmingas menkniekis gali atvėsinti besiformuojančius jausmus. Tokio tranzito metu stiprėja kritiškumas tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, todėl norint formuoti santykius, reikėtų pasitelkti atkaklumą ir kantrybę. Santykiai, užsimezgę Veneros tranzito Mergelės ženklu metu, gali rodyti, kad partneris gali būti kritiškas, išrankus ir reiklus, tačiau jis tuo pačiu patikimas, rūpestingas ir pareigingas.

Rugsėjo 22 d., 23:02 val. (Lietuvos laiku), bus rudens lygiadienio (ekvinokcijos) metas, žymintis astronominio rudens pradžią, kada susilygins dienos ir nakties trukmė, tarsi įvyks persivertimas, Saulei pereinant iš apatinės zodiako dalies į viršutinę, iš Mergelės ženklo į Svarstyklių ženklą. Saulės tranzito Svarstyklių ženklu metu stiprėja poreikis darnai, maloniam, harmoningam bendravimui, pirmame plane atsiduria teisumo ir teisingumo jausmas, partnerystės tema, kada galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus tarp žmonių. Tokio tranzito metu galima sustiprinti autoritetą, siekti žinomumo visuomenėje, tarp profesionalų, gali išryškėti estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose, tačiau gali išryškėti ir potraukis priešingai lyčiai, polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams. Saulės tranzitas Svarstyklių ženklu palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje, tokiu metu lengviau, nei įprastai, sprendžami juridiniai klausimai.

Rugsėjo 30 d. naktį Merkurijus pereis į Svarstyklių ženklą (juo judės iki spalio 17 d.), tranzito metu stiprindamas draugiškumą, taktiškumą, mandagumą, norą bendrauti su maloniais, arba reikalingais žmonėmis. Tokio tranzito metu žmonės tampa nuolaidesniais, kantresniais, jie nelinkę tiesiai išsakyti tai, ką galvoja, o stengiasi bendrauti diplomatiškai, neužgaunant kitų žmonių savimeilės, svarbiu tampa žmogiškumas, tarpusavio supratimas, išryškėja gebėjimas išklausyti oponentus, situaciją analizuojant įvairiais aspektais, įvertinant visų suinteresuotų šalių interesus, o derybas vesti taip, kad visi dalyviai liktų patenkinti. Žmonėms tokiu metu būdingos geros manieros, kritinėse situacijose siekiama kompromiso, tokiu metu daugėja dalykinių ir asmeninių susitikimų, daugiau lankomasi visuomeninėse ir su kultūra susijusiose vietose, tai geras laikas vienišiems žmonėms, kurie įvairių renginių metu gali tikėtis naujų pažinčių.

Jupiteris rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, skatindamas įsitvirtinti gyvenime, surasti savo vietą veikloje. Jupiterio įtakoje laikas palankus vyktantiems į tolimas keliones, ieškantiems partnerių kitose šalyse, norintiems plėtoti veiklą ir ryšius su užsieniu. Saturnas rugsėjo mėnesį toliau eis tranzitu Šaulio ženklu, skatindamas esminius pokyčius, aktyvų asmeninių nuostatų formavimą, vidinį tvirtumą ir reiklumą sau. Atkaklumas, apdairumas ir toliaregiškumas gali padėti plėsti savus horizontus, o Saturno tranzitas Šaulio ženklu gali skatinti interesą ekonomikai, politikai, socialinėms problemoms, medicinos, etikos, moralės, religijos klausimams.

Uranas rugsėjo mėnesį toliau judės atatupstas Avino ženklu (retro fazė tęsis iki 2018-01-02 d.), stiprindamas polinkį bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Urano retro fazės metu gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, pilnai panaudojant kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o šis laikotarpis gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu. Šiame periode nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, o daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika. Neptūnas rugsėjo mėnesį toliau judės atatupstas Žuvų ženklu (retro fazė tęsis iki 2017-11-22 d.), stiprindamas polinkį dvasingumui, kūrybiškumą, suteiks galimybę įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus. Tranzito metu palanku užsiimti kūryba, muzika, vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus, svajones, palanku kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus.

Didžiąją rugsėjo mėnesio dalį Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu, todėl bus galima išsilaisvinti iš visko nereikalingo, pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo. Rugsėjo 28 dienos vakare Plutonas, eidamas tranzitu 17-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai (direktyvine kryptimi Plutonas judės iki 2018-04-22 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviam, atkakliam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Šiame periode stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, norint iš anksto numatyti galimus pavojus.

Baltasis Mėnulis rugsėjo mėnesį eis tranzitu Dvynių ženklu, stiprindamas, harmonizuodamas santykius su artimais žmonėmis, giminėmis, skatindamas intelektualinių gabumų vystymą per bendravimą. Toks Baltojo Mėnulio tranzitas palankus besimokantiems, siekiantiems žinių, naujos informacijos, naudingų pažinčių užmezgimo. Gebant ginti teisybę, atskiras žinias apjungiant į sistemą, tampant tikrųjų žinių propaguotojais, geranoriškais bendravime, vengiant dviprasmybių, galima pelnyti Baltojo Mėnulio palankumą. Juodasis Mėnulis rugsėjo mėnesį tęs kelionę Šaulio ženklu, skatindamas įvairias pagundas, polinkį apgaulėms, avantiūroms, arba ideologinių principų pokyčius.

Rugsėjo mėnesį palankios bus 11-16, 23 ir 24 dienos.

Rugsėjo mėnesį nepalankios bus 2, 3, 21, 26-29 dienos, o

Likusios rugsėjo mėnesio dienos bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.