Jupiterio tranzitas Avino ženklu

Jupiteris, kuris laikomas Karalių Žvaigžde, Didžiosios Laimės, sėkmės ir plėtros planeta, 2022 metais periode nuo gegužės 11 d. iki spalio 28 d. buvo laikinai įėjęs į Avino ženklą, o gruodžio 20 d. galutinai pereis į šį ženklą ir juo judės iki 2023.05.16 d. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje stiprėja individualizmas, polinkis nepriklausomybei, laisvei, ekspansijai, asmeninės erdvės ir akiračio plėtrai, išaukštinti siekiai ir nenoras paklusti, būti pavaldžiais. Tranzito metu gali išryškėti dosnumas, teisingumas, gailestingumas, aistra kelionėms, lyderių savybės, gebėjimas organizuoti, sutelkti kitus ir vesti juos paskui save. Galimas poreikis daug matyti ir žinoti, noras stiprinti erudiciją, intelektą, siekti sėkmės, įgyti gerą išsilavinimą, o darbštumas derinyje su veikliu aktyvumu gali duoti gerus veiklos rezultatus ir užtikrinti gerovę. Šiame periode Jupiterio tranzitas Avino ženklu 12-kos zodiako ženklų atstovus palies gana skirtingai.

Avino ženklo atstovai Jupiterio tranzito jų ženklu įtakoje, bus vieni laimingiausių tarp visų zodiako ženklų. Šiame laikotarpyje Avino ženklo atstovai taps labiau pasitikintys savimi, tai palankus laikotarpis individualumo vystymui, bus galima užsiimti sava išvaizda, bei įvaizdžio kūrimu. Jupiterio tranzito laikotarpiu Avino ženklo atstovams atsivers puikios galimybės ir perspektyvos, tai palankus laikas kelionėms, galimi nauji įspūdžiai ir nuotykiai, galintys iš esmės pakeisti asmeninį gyvenimą. Šiame periode labai svarbu laiku, deramai ir maksimaliai pasinaudoti palankiu, sėkmingu šansu, kurį gali suteikti dosnusis Jupiteris, kadangi sekantis toks pozityvus laikotarpis bus po dvylikos metų. Jupiterio tranzito Avino ženklu metu reikėtų laikytis nuosaikaus mitybos plano, nes Jupiteriui būdinga plėtra, todėl tokiu metu galima priaugti ir nepageidaujamo papildomo svorio.

Jaučio ženklo atstovų gyvenime Jupiterio tranzitas Avino ženklu palies ir suaktyvins pasąmonės, paslapčių, apribojimų, įkvėpimo, dvasingumo, didžiosios kūrybos vienumoje sferą, sustiprins gebėjimą intuityviai suprasti kitus žmones ir įvykių esmę, o nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, pagalbos bus galima sulaukti tarsi iš niekur. Kol Jupiteris eis tranzitu Avino ženklu, Jaučio ženklo atstovams tai bus dvasinio augimo laikotarpis, o pagrindiniai įvykiai ir pokyčiai vyks vidiniame plane. Tokiu metu gali dominti dvasingumo praktikos, ezoteriniai mokymai, galimi pranašiški sapnai, jų pagalba gali pavykti gauti atsakymus į svarbius klausimus, o laisvanoriška labdara, bei pagalba kitiems gali suteikti daug džiaugsmo, nes padedant kitiems, tuo pačiu bus padedama sau dvasinio tobulėjimo prasme.

Dvynių ženklo atstovų gyvenime palanki Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaka palies socialinių ryšių, kolektyvinės veiklos, draugystės, ateities vizijos sektorių, tai šiame periode gali ženkliai prasiplėsti draugų, bendraminčių ratas, tikėtinos naujos reikšmingos pažintys, bei gali atsirasti įtakingas rėmėjas. Sėkmė galima per dalyvavimą socialiniuose projektuose ir visuomeninę veiklą, o įsitraukimas į įvairaus pobūdžio grupių, asociacijų, partijų, klubų veiklą, gali skatinti populiarumą visuomenėje, bei tuo pačiu gali užtikrinti ir geras pajamas. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje, gali sustiprėti draugiški ryšiai, tam tikrais momentais galima draugų pagalba, tokiu metu reikėtų kuo daugiau dalyvauti įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, kur galima užmegzti naudingas pažintis ir ryšius.

Vėžio ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaką pajaus profesinės veiklos, karjeros, socialinio statuso sferoje. Vėžio ženklo atstovams, Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje, gali atsirasti galimybė sustiprinti savo padėtį visuomenėje, palypėti karjeros laiptais, gauti perspektyvią pareigybę, arba gerai apmokamą darbą, o kai kuriems gali pavykti užsitikrinti aukštą socialinį statusą turinčio asmens palaikymą. Tai bus sėkmingas laikas užsiimantiems nuosavu verslu, kai galima išplėsti savo įtakos sferą, gauti solidų pelną ir ženkliai papildyti asmeninį biudžetą. Tokiu metu bus palanku pradėti naujus, perspektyvius, pelningus verslo projektus, bei tinkamas laikas ryšių plėtojimui su užsienio partneriais ir organizacijomis. Jupiteris globoja Vėžio ženklo darbo sektorių, tai šio tranzito laikotarpiu vadovybė gali deramai įvertinti pastangas ir galimas paaukštinimas pareigose.

Liūto ženklo atstovų gyvenime Jupiterio tranzitas Avino ženklu palies aukštojo išsilavinimo, tolimų kelionių, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu, filosofijos sektorių. Jupiterio tranzito Avino ženklu laikotarpis palankus tolimoms kelionėms, bus galima siekti aukštojo išsilavinimo, sėkmingai įsidarbinti užsienyje, užmegzti naudingus ryšius su žmonėmis iš kitų miestų, regionų, ar šalių. Tai sėkmingas periodas užsiimantiems moksline, tyrinėjimų veikla, dirbantiems turizmo, tarptautinės prekybos sferose, o tvarkant svarbius juridinius reikalus, bus galima tikėtis palankios jų baigties, bei gali pavykti sėkmingai išspręsti netgi įsisenėjusius juridinius ginčus. Šis laikotarpis palankus planuojantiems keisti gyvenamąją vietą, norintiems persikelti gyventi į kitą miestą, arba emigruoti.

Mergelės ženklo atstovų gyvenime palanki Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaka bus juntama stambių finansų, vidutinio verslo, sąmonės transformacijos sferoje. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje gali atsiverti naujos palankios galimybės, liečiančios gebėjimą gauti pelną iš sąveikos su kitais žmonėmis, meilės ryšių, arba dalykinio bendradarbiavimo, bendrų investicijų. Kai kuriais atvejais, materialinė nauda ir pelnas gali sietis su aukštą socialinę padėtį užimančių asmenų palaikymu, kai kurių Mergelės ženklo atstovų finansinė padėtis gali pagerėti mylimo žmogaus, arba antrosios pusės aukšto lygio pajamų dėka, arba gavus solidų palikimą. Jupiterio įtakoje, įsimylėjusių žmonių, arba sutuoktinių porose aktualiais gali tapti erotikos klausimai, jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, bei tikėtinos aistringos išraiškos santykiuose.

Svarstyklių ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaką galės pajausti partnerystės, santuokos sektoriuje, todėl šiame periode bus galima sėkmingai harmonizuoti ir sustiprinti asmeninius meilės santykius, arba santuokinius saitus, užmegzti perspektyvius dalykinius ryšius su patikimais partneriais. Jupiterio tranzito Avino ženklu laikotarpiu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse suartins bendri intelektualiniai interesai, tolimos kelionės, arba bendras verslas. Vienišus Svarstyklių ženklo atstovus tokiu metu likimas gali suvesti su ypatingu, patikimu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs ryšys gali iš esmės pakeisti asmeninį gyvenimą, o šio Jupiterio tranzito metu sukurta santuoka gali būti sėkminga ir tvirta, bei antrosios pusės dėka gali pavykti ženkliai pagerinti savo materialinę padėtį. Svarstyklių ženklo atstovams, dirbantiems verslo sferoje, Jupiterio tranzito įtakoje gali pavykti užmegzti naudingus, perspektyvius dalykinius partnerystės ryšius, pasirašyti pelningus kontraktus su užsienio partneriais ir organizacijomis.

Skorpiono ženklo atstovų atžvilgiu, palanki Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaka palies darbinės veiklos ir sveikatos sektorių, kur galimas ženklus, pozityvus pagerėjimas. Jupiterio tranzito Avino ženklu laikotarpiu darbe gali pavykti sėkmingai pademonstruoti savo profesionalumą, pristatyti save kaip kompetentingą darbuotoją, sustiprinti autoritetą kolektyve, užsitikrinti kolegų palaikymą ir vadovybės palankumą. Šiame periode vadovybė gali deramai įvertinti profesionalumą ir pastangas, bei gali pasiūlyti atsakingas pareigas, o produktyvumo, darbingumo dėka, pavyks sėkmingai atlikti pavestas užduotis. Atsakingas pavestų užduočių atlikimas, atkaklus darbas, įdėtos pastangos bus pastebėtos ir įvertintos vadovybės, todėl galima sulaukti pagyrimo, materialinės paskatos, ar didesnio atlyginimo. Jupiterio įtakoje savijauta ir sveikata gali būti gera, o esant lėtiniams susirgimams, gali būti panaudoti efektyvūs gydymo metodai, o naminis augintinis galėtų praskaidrinti nuotaiką.

Šaulio ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaką gali pajausti kūrybinės saviraiškos, meilės ir pomėgių sferoje. Jupiterio tranzito Avino ženklu periode bus galima sėkmingai demonstruoti ir realizuoti praktikoje savo talentus, gabumus, gali būti pelninga kūrybinio pobūdžio veikla, gali palankiai klostytis aplinkybės ir lydėti sėkmė meilės sferoje ir asmeniniame gyvenime. Vieniši Šaulio ženklo atstovai tranzito įtakoje gali tikėtis daug romantiškų pramogų, tokiu metu galima lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais, bus daug palankių galimybių perspektyvių pažinčių užmezgimui, o likimas gali suvesti su ypatingu, žinomu, bei patikimu žmogumi. Jupiterio tranzito Avino ženklu metu galima užmegzti asmeninius meilės santykius ir romanus, iš kurių vienas gali peraugti į ilgalaikius, stabilius partnerystės ryšius, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali planuoti šeimos pagausėjimą.

Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime palanki Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaka palies šeimos sektorių, tai šiame laikotarpyje tikėtinos pozityvios permainos šeimyniniame gyvenime ir tarpusavio santykiuose su giminėmis. Tai bus palankus laikas planuojantiems keisti gyvenamąją vietą, persikelti gyventi kitur, ar emigruoti, tinkamas periodas remontui, nekilnojamojo turto, žemės, arba kitos nuosavybės pirkimui ir pardavimui. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje kai kuriems Ožiaragio ženklo atstovams pavyks sėkmingai išspręsti gyvenamojo ploto problemas, pagerinti gyvenimo sąlygas, ar susikurti komfortą namuose. Tai palankus laikotarpis užsiimantiems šeimos verslu, turinčiu sąsają su nekilnojamojo turto operacijomis, statybomis, žemės ūkiu, arba įvairių paslaugų teikimu gyventojams.

Vandenio ženklo atstovai Jupiterio tranzito Avino ženklu palankią įtaką galės pajaus artimos aplinkos, komunikacijų sferoje. Kol Jupiteris eis tranzitu Avino ženklu, galima tikėtis intensyvaus bendravimo, daug kontaktų, naujų pažinčių, todėl gali ženkliai prasiplėsti pažįstamų ratas, sėkmė gali lydėti kelionėse, mokantis, siekiant žinių, ieškant naudingos informacijos, gali išryškėti polinkis keisti buvimo vietą, daug judėti, važinėti. Tai bus geras periodas užsiimantiems intelektualinio pobūdžio, prekybine, komercine, arba tarpininkavimo veikla, dirbantiems transporto sektoriuje, o nauda galima per bendravimą su broliais, seserimis, kaimynais, arba bendraklasiais. Jupiterio tranzitas Avino ženklu bus palankus studentams, mokytojams, žurnalistams, rašytojams, bei bus galima naudingai parduoti, ar įsigyti automobilį.

Žuvų ženklo atstovų gyvenime palanki Jupiterio tranzito Avino ženklu įtaka palies talentų, meistriškumo ir finansų sektorių. Jupiterio tranzito Avino ženklu laikotarpiu Žuvų ženklo atstovams gali pavykti ženkliai pagerinti savo materialinę padėtį, o pajamų šaltiniai ir jų uždirbimo būdai gali būti labai įvairūs, kaip susiję su pagrindine darbo vieta, taip ir su praktiniu talentų, gebėjimų realizavimu. Jupiteris globoja Žuvų ženklo karjeros sektorių, kurioje galimi ženklūs proveržiai, kai gali pavykti gauti perspektyvią pareigybę, pakilti karjeros laiptais, realizuoti naudingus projektus, praplėsti verslą. Šiame periode galimos geros pajamos, susiję su sėkminga profesine veikla, karjera, tokiu metu gali pavykti gauti gerai apmokamą, arba atitinkantį pašaukimą darbą, o papildomos pajamos gali sietis su antraeiliu darbu, bendrais projektais. Jupiteris iš vienos pusės skatina plėtrą, todėl gali ženkliai padidėti pajamos, papilnėti asmeninis biudžetas, o iš kitos pusės, galimas polinkį siekti prabangos, todėl vertėtų vengti per didelio išlaidavimo, protingai naudoti turimas lėšas ir atsakingai planuoti būtinas išlaidas.