Saturno tranzitas Vandenio ženklu

2020 metų kovo mėnesio 22 d. keisis astrologinis fonas, kadangi 5:58 val. (Lietuvos laiku), Saturnas laikinai pereis į Vandenio ženklą (juo judės iki liepos 2 d.), o šių metų gruodžio 17 d. galutinai pereis į Vandenio ženklą, kuriuo eis tranzitu iki 2023.03.07 d. Saturnas siejamas su ego, logika, nuovokumu, išmintimi, koncentracija, centralizacija, gebėjimu planuoti, pastebėti ir panaudoti, ši planeta laikoma esminiu visko pagrindu, ji skatina tikslingumą, darbštumą, atkaklumą, ambicingumą derinyje su atsargumu ir apdairumu. Saturnui judant tiesiai Vandenio ženklu, jo padėtis neutrali, tačiau tais laikotarpiais, kada judės atatupstai, jis bus stiprus, nes valdys Vandenio ženklą ir galės pilnai išreikšti savo prigimtines savybes. Saturnas judės atatupstas Vandenio ženklu periode nuo 2020.05.11 d. iki 07.02 d. (periode nuo 07.02 d. iki 09.29 d. Saturnas eis tranzitu Ožiaragio ženklu, kurį jis irgi valdo), periode nuo 2021.05.23 d. iki 10.11 d. ir nuo 2022.06.04 d. iki 10.23 d. Bendros savybės, apjungiančios Saturno planetą ir Vandenio ženklą, yra išorinis pasyvumas, polinkio bendravimui stoka, emocinių išraiškų santūrumas, nenoras aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, įsigilinti į jų problemas.

Saturnui einant tranzitu Vandenio ženklu, gali išryškėti atsainumas, polinkis atsiriboti nuo išorinės įtakos, siekis išlaikyti tam tikrą distanciją tarp savęs ir kitų, viską stebint tarsi iš šalies, tačiau stiprės mąstymas, derinyje su nuovokumu ir išradingumu, o logika bus grindžiama intuicija. Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje gali sustiprėti įžvalgumas, drąsumas, ryžtingumas, atkaklumas, tvirtumas, ištikimybė, nuovokumas ir apdairumas, gebėjimas koncentruotis, tvirti įsitikinimai, ištikimybė svarbioms idėjoms, savai profesijai, polinkis laikytis duoto žodžio, didelis kruopštumas renkantis sau artimą aplinką, gebėjimas planuoti ir organizuoti. Saturno tranzitas Vandenio ženklu kiekvieną konkretų žmogų gali paliesti skirtingai, individualiai, priklausomai nuo asmeninio gimimo horoskopo nuorodų, tačiau galima apžvelgti, kokiu būdu tradiciškai šio tranzito įtaka palies kiekvieno dvylikos zodiako ženklų atstovus.

Avino ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzitas Vandenio ženklu palies visuomeninio gyvenimo ir ryšių, draugystės, ateities planų, norų ir vilčių sferą. Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, bus galima kurti ilgalaikius planus, numatyti realius veiksmus užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Tokiu metu gali atsiverti naujos galimybės, tačiau norint jas realizuoti praktiškai, reikės pasitelkti atsakingumą, išmintingumą, bei sutelkti bendraminčius. Saturno tranzito laikotarpyje gali tekti išmokti šios griežtos planetos pamokas, gali sustiprėti įtampa tarpusavio santykiuose su draugais, išryškėti polinkis mažiau bendrauti, atidžiau rinktis draugus ir atsakingiau užmegzti naujas pažintis. Saturno tranzito įtakoje gali netenkinti paviršutiniški santykiai, todėl gali nutrūkti ryšiai su kai kuriais draugais, bičiuliais, tačiau su tikrais, laiko patikrintais, patikimais draugais santykiai gali sustiprėti. Šis laikotarpis bus palankus visuomeninei veiklai, bendrų projektų rengimui, bus galima kurti ilgalaikius planus, numatyti būtinas priemones jų realizavimui.

Jaučio ženklo atstovai, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pokyčius gali pajausti socialinio statuso, profesinės veiklos, karjeros sferoje, kada bus galima įgyvendinti tikslus, realizuoti planus, bei pasiekti maksimalius rezultatus. Saturnas ne tik apriboja ir skatina išmokti svarbias gyvenimo pamokas, tačiau jis gali suteikti ir solidžias galimybes, kurias reikia užsitarnauti, bei kurios gali ženkliai įtakoti tolimesnį Jaučio ženklo atstovų gyvenimą. Norint pasiekti sėkmės gyvenime, bus svarbu dėti pastangas, daug ir atkakliai dirbti, ugdyti savyje Saturnui būdingas savybes, tokias kaip atsakingumas, disciplina, koncentracija, gebėjimas planuoti, užsibrėžti konkrečius tikslus, įveikti kliūtis ir apribojimus, bei iki galo padaryti tai, kas pradėta. Tranzito metu galimas nuopelnų pripažinimas, sėkminga karjera, gali pavykti gauti gerą pareigybę, užsiimti nuosavu verslu, arba ženkliai pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Kai kurie Jaučio ženklo atstovai Saturno tranzito įtakoje gali pajausti apribojimus, nepasitenkinimą sava veikla, ar profesija, tačiau tai bus palankus laikas kvalifikacijos kėlimui, naujų profesinių žinių ir vertingos patirties kaupimui.

Dvynių ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtaka palies aukštojo mokslo, išsilavinimo, kūrybos, juridinių reikalų, dvasingumo, tolimų kelionių, ryšių su užsieniu sferas, todėl tokiu metu pirmame plane atsidurs pasaulėžiūra, filosofija, religija, akiračio, nuosavų horizontų plėtra, gebėjimas užsibrėžti labai aiškius, konkrečius tikslus. Tranzito laikotarpiu galima siekti išsilavinimo, mokytis užsienio kalbų, vykti į tolimas keliones, užmegzti naudingus asmeninius, ar dalykinius ryšius su užsienio partneriais ir įmonėmis, gali stiprėti polinkis domėtis kitų šalių kultūra, tradicijomis. Šio tranzito metu atsivers naujos galimybės, liečiančios mokslinę, literatūrinę veiklą, turizmo, leidybos sferas, o sėkmę lems atkaklus darbas, bei gebėjimas dėti pastangas. Tranzito metu, pasitelkus išmintingumą ir atsakingumą, gali pavykti sėkmingai išspręsti juridinius, arba teisinius klausimus, sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus.

Vėžio ženklo atstovams, Saturno tranzitas Vandenio ženklu palies ekstremalių situacijų, stambių finansų, mokesčių, sąmonės transformacijos sferas. Šio Saturno tranzito Vandenio ženklu laikotarpiu svarbiu taps išmintingumas, atsakingumas, gebėjimas matyti, įvertinti esminius dalykus, praktiškai realizuoti turimus gabumus, įgūdžius ir sukauptą patirtį, vengiant bruzdumo ir lengvabūdiškumo. Tokiu metu reikėtų gebėti suformuoti finansinį pagrindą daugeliui metų į priekį, užsibrėžti labai konkrečius tikslus, o per ateinančius trejus metus, pasistengti grąžinti skolas, įvykdyti finansinius įsipareigojimus. Šiame periode bus svarbu nesididžiuoti savais pasiekimais, neprisirišti prie materialių dalykų, o reikėtų stengtis reformuoti savo gyvenimą, išsilaisvinti iš to, kas paseno, tapo neperspektyviu, neaktualiu, tuo atlaisvinant erdvę naujoms galimybėms. Šis procesas bus nelengvas, bet jam pasibaigus, bus juntamas tarsi atgimimas, tačiau jeigu būtiniems pokyčiams bus priešinamasi, tada galima susidurti su finansiniais sunkumais, praradimais, kuriuos gali paskatinti griežtojo Saturno įtaka. Šio tranzito metu tarpusavio santykiai su kitais žmonėmis gali būti slegiantys, prieštaraujantys nuosaviems interesams, tačiau nepaisant to, ar tai bus partneriai, ar oponentai, santykiai su jais padės išmokti vertingą gyvenimo pamoką.

Liūto ženklo atstovų atžvilgiu, Saturno tranzitas Vandenio ženklu palies ir įtakos partnerystės sferą. Saturno tranzito įtakoje, galimi esminiai pokyčiai partnerystėje, kada iš vienos pusės, asmeniniai santykiai gali tapti šaltais, ar visai nutrūkti, o iš kitos pusės, kai kuriems Liūto ženklo atstovams gali pavykti suformuoti tvirtus, patikimus, ilgalaikius partnerystės ryšius. Saturno tranzito laikotarpiu bus svarbus atsakingumas, gebėjimas adekvačiai išreikšti savo jausmus ir emocijas, gerbiant kitų žmonių interesus, rimtas požiūris tiek į asmeninius santykius, tiek dalykinius ryšius. Saturno įtakoje galimos krizinės, skausmingos situacijos, liečiančios tarpusavio santykius, ypač bandant priešintis būtiniems pokyčiams, nenorint siekti asmeninio vystymosi ir tobulėjimo. Šio tranzito metu galima užmegzti santykius su žmogumi, kuris gali kažkuo riboti, santykiai su kuriuo gali būti sudėtingi, tačiau per juos bus galimybė įgyti vertingos gyvenimiškos patirties, išmokti griežtojo Saturno pamokas, gebėti teisingai įvertinti, kurie santykiai gali būti naudingais, o kurie gali skatinti problemas.

Mergelės ženklo atstovai, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, gali tikėtis esminių pokyčių darbo ir sveikatos sferoje. Tranzito metu darbo apimtys gali gerokai padidėti, o sėkmingai susidoroti su pavestomis užduotimis padės sustiprėjęs darbingumas, atkaklumas, atsakingumas ir gebėjimas stengtis. Tranzito metu bus palanku stiprinti savo profesionalumą, imtis atsakingų darbų, suteikti pagalbą kolegoms. Norint užsitikrinti gerą sveikatą, tranzito laikotarpiu bus svarbus atsakingas požiūris savijautos atžvilgiu, sveikas gyvenimo būdas, teisingas darbo ir poilsio režimas, įvairios sveikatingumo priemonės. Norintys išlaikyti sveiką svorį ir gerą savijautą, galėtų planuoti iškrovos dienas kiekvieną savaitę Saturno globojamą šeštadienį, tokiomis dienomis būtų palanku nuosekliai, reguliariai sportuoti, o atsiradus sveikatos problemoms, to reikėtų neignoruoti, laiku kreiptis į gydymo įstaigą, atlikti būtinus tyrimus, pasitelkti profilaktines organizmą stiprinančias priemones.

Svarstyklių ženklo atstovams, Saturno tranzitas Vandenio ženklu palies kūrybinės saviraiškos, meilės, vaikų, pomėgių sferas, kuriose šios planetos įtaka skatins tapti labiau disciplinuotais ir atsakingais, bei galima tikėtis esminių pokyčių. Šio tranzito laikotarpiu, kai kurie pomėgiai gali tapti profesija, taip pat labai svarbiais taps įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikus ir jų auklėjimą. Tranzito metu reikėtų labai atsakingai auklėti vaikus, kada vertėtų ugdyti savyje ir skiepyti vaikams Saturnui būdingas savybes, tokias kaip savarankiškumas, apdairumas, tikslingumas, gebėjimas planuoti ir numatyti svarbiausius tikslus. Saturno tranzito Vandenio ženklu laikotarpiu požiūris į meilę, romantiką, asmeninius santykius gali tapti labiau brandžiu, gali keistis meilės santykių kokybė, arba gali traukti žmonės, turintys Saturnui būdingų charakterio savybių, kurie gali būti atsargiais, apdairiais, nuspėjamais, patikimais, vyresnio amžiaus, ar užimantys aukštą socialinę padėtį. Šio tranzito metu labai svarbiu taps emocinis stabilumas, gebėjimas gerbti kito žmogaus jausmus, bus siekiama tvirtų, ilgalaikių asmeninių meilės santykių, o elgiantis lengvabūdiškai, arba neatsakingai mylimo žmogaus atžvilgiu, Saturnas dėl to gali skaudžiai nubausti.

Skorpiono ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pirmame plane atsidurs šeimos, namų, nuosavybės reikalai. Saturnui einant tranzitu Skorpiono ženklo šeimos sektoriumi, svarbiais taps klausimai, liečiantys ištakas, protėvius, šeimos tradicijas, bus labai svarbu sukurti tvirtą šeimos pagrindą, rūpintis namiškių poreikiais, jų gerove, padėti artimiesiems. Saturnas skatina tapti atsakingais ir išmintingais, todėl šio tranzito metu gali stiprėti pojūtis, kad pareigos šeimoje kiek riboja, tačiau per tarpusavio santykius šeimoje ir gerovės kūrimą bus galima išmokti svarbias gyvenimo pamokas. Tokiu metu galima užsiimti giminės genealoginio medžio sudarymu, daugiau bendrauti su artimais giminėmis, vyresnės kartos artimaisiais, skirti jiems daugiau dėmesio ir pasirūpinti jais. Tranzito įtaka palanki norintiems pirkti žemės sklypą, įsigyti nekilnojamąjį turtą, spręsti gyvenamojo ploto problemas, užsiimti statybomis, remontu, o taip pat, tokiu metu galima sukurti šeimą, įsigyti ilgalaikio naudojimo, arba prestižinius daiktus namams.

Šaulio ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, svarbia taps komunikacijų, intelektualinės veiklos, artimos aplinkos sfera. Kol Saturnas eis tranzitu Vandenio ženklu, laikas bus palankus trumpalaikiams mokslams, praktinių žinių ir įgūdžių gavimui, įvairiems tyrinėjimams, meistriškumo stiprinimui, nes tokiu metu protas taps labiau sutelktu ir disciplinuotu. Bendravimo stilius tranzito laikotarpyje keisis iš esmės, jis bus efektyvus, vaisingas, nors bendravimo ratas gali sumažėti, su kai kuriais žmonėmis iš artimos aplinkos santykiai gali nutrūkti, o šalia gali likti tik atsidavę, patikimi draugai ir bičiuliai. Tranzito metu vertėtų išmokti kontroliuoti, valdyti savo mintis, užsiimti tvarkos palaikymu kasdieniame gyvenime, formuoti atsakingą ir rimtą požiūrį svarbių dokumentų ir informacijos gavimo, perdavimo, bei saugumo atžvilgiu. Tai bus palankus laikas įvairaus pobūdžio mokymo kursų organizavimui, ar jų lankymui, bei vertėtų pasistengti atsisakyti visko, kas tapo nenaudingu, nereikalingu, arba neaktualiu.

Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pirmame plane atsidurs asmeninių talentų, meistriškumo, finansų ir pajamų, bei gerovės klausimai. Saturno įtakoje, bus labai svarbu formuoti atsakingą požiūrį į pajamų uždirbimo būdus, jų šaltinių paieškas, teisingą turimų lėšų panaudojimą ir būtinų išlaidų planavimą, bus svarbu gebėti būti praktiškais, taupiais, bei gyventi ekonomiškai. Saturno tranzito Vandenio ženklu laikotarpyje bus svarbus apdairumas, išmintingumas, gebėjimas planuoti, taupyti, užsitikrinti asmeninio biudžeto stabilumą, sėkmingos gali būti ilgalaikės, gerai apgalvotos investicijos, solidus pelnas galimas iš verslo sferos, tačiau tokiu metu vertėtų vengti be reikalo išlaidauti, imti kreditus, skolintis lėšas prabangos prekių įsigijimui, ar savų pomėgių patenkinimui. Šio tranzito laikotarpiu, išmintingumo, tikslingumo ir atsakingumo dėka, galima tikėtis lėto, nuoseklaus, tačiau užtikrinto pajamų lygio didėjimo ir stabilios finansinės padėties, bei tokiu metu galima perkainoti savo vertybių sistemą.

Vandenio ženklo atstovai, Saturno, kuris laikomas laiko ir išminties planeta, tranzito jų ženklu įtakoje, gali tapti santūresniais, uždaresniais, stokoti džiaugsmingumo, tačiau šis tranzitas atvers ir naujas galimybes. Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, realizuoti planus, tranzito laikotarpiu teks įdėti daug pastangų, atkakliai dirbti, tačiau gauti rezultatai gali būti patikimais ir ilgalaikiais. Saturnas skatins tapti rimtais, atsakingais ir išmintingais, šio tranzito metu galimas polinkis keisti savo įvaizdį, pasirinkti šukuoseną, naują aprangos stilių, kuris pabrėžtų Vandenio ženklo atstovų brandumą. Šiame periode galima stiprinti polinkį disciplinai, laikas palankus norintiems atsisakyti žalingų įpročių, užsiimti svorio reguliavimu, kadangi Saturno įtakoje bus lengviau pakelti apribojimus, veikti sistemingai ir nuosekliai. Šis tranzitas bus sudėtingas, jis palankus savo asmenybės formavimui, o kadangi Saturnas globoja šeštadienį, tai šiame laikotarpyje, šią savaitės dieną, galima stengtis save disciplinuoti, ar apriboti (galima užsiimti sportu, arba šeštadienius pasirinkti iškrovos diena). Tokiu būdu būtų sąmoningai ugdoma valia, charakterio tvirtumas ir savybės, kurios susišaukia su Saturno planeta, o galutiniame rezultate būtų gaunama asmeninė nauda. Tranzito metu bus labai svarbu visada išlikti atsakingais už savus poelgius, dėl savo nesėkmių ir kliūčių nekaltinti kitų žmonių, sudaryti aiškų, konkretų planą gabumų ir talentų praktiniam realizavimui, užsibrėžtų tikslų pasiekimui, o tada Saturnas suteiks galimybę tapti vientisais, išmintingais žmonėmis, gebančiais teisingai pasirinkti savo gyvenimo kelią.

Žuvų ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzitas Vandenio ženklu palies pasąmonės, įkvėpimo, apribojimų, izoliacijos, didžiosios kūrybos vienumoje, vidinio gyvenimo sferą. Šio tranzito įtakoje, galimas vienišumo, izoliacijos nuo kitų žmonių pojūtis, tačiau šis laikotarpis palankus norintiems atsikratyti nesveikų įpročių, arba nutraukti ryšius su žmonėmis, darančiais negatyvią įtaką. Tokio tranzito periodas nepalankus naujoms iniciatyvoms, tačiau tinkamas kokių nors procesų, darbų užbaigimui, palanku užsiimti savo vidiniu gyvenimu, ezoterika, parapsichologija, dvasingumo praktikomis, pasąmonės klodų analizavimu. Tokiu metu būtina pažvelgti į savo vidų ir sielą, tai gana sudėtingas procesas, daug sunkesnis, nei fizinė veikla, tai palankus laikas meditacijoms, maldoms, pabuvimui vienumoje, vidinių psichologinių problemų sprendimui, bei įvairaus pobūdžio kūrybinei veiklai. Šis Saturno tranzitas palankus kelionėms į tolimas šalis, energetiškai stiprių vietų lankymui, bus galima vykti į ašramus, vienuolynus, bei užsiimti labdara. Šiame laikotarpyje kai kuriems Žuvų ženklo atstovams gali tekti susidurti su priverstine izoliacija, tai gali būti ilgalaikė komandiruotė, emigracija, ar būtinybė užsiimti gydymusi. Tokiu metu bus labai svarbu susivokti savo asmeniniuose tiksluose, noruose, įvertinti vidinius ketinimus, siekius, kliaunantis intuicija ir vidine įžvalga, bei pasirengti svarbiems reikalams, kada Saturnas pereis į Žuvų ženklą.