Horoskopas 2021 metų sausio mėnesiui

2021 metų sausio mėnuo bus ypatingas tuo, kad bendrą astrologinį foną formuos beveik visos tiesiai judančios planetos, kai sausio 14 d., baigęs judėti atatupstai, prie jų prisijungs ir Uranas. Šį mėnesį bus išreikštas Vandenio ženklas, juo eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, 8 d. į šį ženklą pereis Merkurijus, 19 d. ir Saulė, bei formuodamos daug aspektų, labai aktyvios planetos bus Saulė, Marsas, Jupiteris ir Uranas. Pirmoji sausio dekada bus palanki, nes stiprės kūrybiškumas, vaizduotė, gali aplankyti įkvėpimas, išryškėti naujos idėjos, bus lengviau bendrauti, gali užsimegzti nauji santykiai, arba meilės romanas. Pirmąją sausio mėnesio savaitę Merkurijus eis tranzitu Ožiaragio ženklu, todėl emocijos netrukdys protui, bendravimas bus santūrus, oficialus, racionalus, dalykiškas, bei išryškės nuovokumas priimant sprendimus. Merkurijus sausio mėnesio 8 d., 14:00 val. (Lietuvos laiku), pereis į Vandenio ženklą (juo judės iki kovo 16 d.), tai stiprės poreikis bendrauti, surasti bendraminčių, tikrų draugų, bendravimo, elgesio stilius bus kiek ekstravagantiškas, mąstymas taps griežtai logišku, nors paradoksalesniu. Tranzito metu išryškės originalios, avangardinės idėjos ir sumanymai, stiprės polinkis savarankiškumui, nepriklausomybei, laikas bus palankus okultinės, astrologinės literatūros studijavimui, intelektualinei veiklai.

Iki sausio mėnesio 8 d. Venera tęs tranzitą Šaulio ženklu, bus juntamas optimizmas, stiprės įkvėpimas, polinkis idealizuoti jausmus ir mylimą žmogų, bus siekiama tarpusavio pagarbos. Tranzito periodu galimas polinkis užmegzti romaną, arba santykius su žmogumi iš toli, ypač tolimų kelionių metu, ar su turtingu, įtakingu, žinomu visuomenėje asmeniu. Sausio 8 d., 17:41 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki vasario 1 d., todėl prasidės palankus laikas pažintims, kurios gali peraugti į rimtus ryšius, grindžiamus rafinuotais jausmais, išskaičiavimu, tačiau romantiški jausmai taps mažiau reikšmingais. Toks tranzitas nepalankus lengvabūdiškiems poelgiams, arba audringoms pramogoms, tačiau šiuo metu galima sustiprinti santuokinius saitus, sutvirtinti sąjungą, arba partnerystės ryšius, išspręsti rimtas tarpusavio bendravimo problemas.

Sausio mėnesio pradžioje Marsas tęs tranzitą Avino ženklu, todėl bus juntamas energingumas, ryžtingumas, veiklumas, kovos ir rungtyniavimo dvasia, polinkis užkariauti vietą po Saule, iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Galimas polinkis pademonstruoti jėgą, gebėjimus, privalumus, ieškoti įvairių galimybių, norint greičiau pasiekti trokštamo rezultato, bet tuo pačiu galimas nekantrumas, ūmumas, įtampa, polinkis savivalei. Sausio 7 d., 0:27 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki kovo 4 d.), o šio tranzito metu galimas santūrumas, tikslingumas, kada energija ir aktyvumas nukreipiama į naudingą darbą, tikintis atitinkamo atlygio. Tokiu metu dėmesys skiriamas atliekamo darbo kokybei, pradėti reikalai gali rutuliotis lėtai, tačiau užtikrintai, gali stiprėti poreikis įsigyti materialinių vertybių, pirkti nekilnojamąjį turtą, ar kitą nuosavybę.

Antroji sausio mėnesio dekada bus permaininga, kai Veneros harmoningo aspekto Uranui įtakoje (aspekto pikas 14 d.), stiprės kūrybiškumas, tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, sėkmė gali lydėti moksle, kolektyvinėje, visuomeninėje veikloje, politikoje. Iš kitos pusės, Marso destruktyvaus aspekto Saturnui įtakoje (pikas sausio 13 d.), bus juntama priešprieša tarp impulsyvių veiksmų ir sveikos nuovokos, kai pirma galima kažką padaryti, o tik po pagalvoti apie galimas pasekmes. Jupiterio destruktyvus aspektas su Uranu (aspekto pikas sausio 18 d.), skatins permainas, revoliucines nuotaikas visuomenės ir žmonių gyvenime, stiprins polinkį laisvės siekimui bet kokia kaina, o norint užsitikrinti stabilumą, bus labai svarbu vengti nepagrįsto optimizmo, skubotumo, spontaniškų pokyčių, gebėti išlikti praktiškais, bei santūriais. Marso jungties aspekto su Uranu įtakoje (aspekto pikas sausio 20 d.), galimi nenuspėjami, spontaniški veiksmai, polinkis kritikai, konfliktams, dėl kantrybės stokos negebėjimas užbaigti tai, kas pradėta, galimos traumos, nelaimingi atsitikimai.

Sausio mėnesio 13 d., 7:00 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje stos Mėnulio jaunatis, kuriai būdingas dvigubas efektas, nes jaunatis stoja pirmąjį 2021 metų mėnesį ir duoda startą naujam Mėnulio mėnesiui, todėl laikas bus palankus tikslų 2021 metams numatymui, veiklos planų kūrimui, bei norų ir ketinimų sekančiam mėnesiui formavimui. Ožiaragio ženklas siejamas su ambicijomis, ilgalaikiais planais, išmintingumu, praktiškumu, gebėjimu pasirinkti teisingą strategiją, o Mėnulio jaunaties įtakoje, svajonės gali tarpti realybe. Mėnulis ir Saulė formuos jungties aspektą su Plutonu, todėl išryškės pasitikėjimas savimi, autoritarinės išraiškos, polinkis įsitvirtinti, komanduoti, vyrauti, apginti savo nuomonę, interesus, stiprės veiklumas, sėkmės, populiarumo siekimas, tačiau bus stokojama santūrumo, lankstumo, gebėjimo prisitaikyti prie aplinkybių.

Sausio mėnesį Uranas tęs tranzitą Jaučio ženklu, skatindamas keisti požiūrį į pasenusias ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formas, bei poreikį ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Tranzito metu stiprės intuicija ir išradingumas, pastovumas ir ryžtingumas, altruizmas, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis ir didžiulis darbingumas. Pirmąją mėnesio pusę Uranas judės atatupstai ir stiprins norą bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Uranas sausio 14 d., 10:36 d. (Lietuvos laiku), judėjimas 7-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Žemės stebėtojo atžvilgiu apsisuks ir ims judėti tiesiai (taip judės iki rugpjūčio 20 d.), o tokiu metu įvykių eiga tampa dar labiau nenuspėjama, didėja reformų poreikis, aktyvėja visuomenės ir asmeninis gyvenimas, daugėja permainų.

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. Saulė eis tranzitu Ožiaragio ženklu, laikotarpis bus palankus socialinių užduočių formavimui, ilgalaikių planų kūrimui ir siekiantiems karjeros, gali išryškėti tikrieji ketinimai ir lūkesčiai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sveiko ambicingumo, nuovokumo ir atkaklumo dėka galima įgyvendinti tikslus, bei pasiekti gerų veiklos rezultatų. Sausio 19 d., 22:40 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Vandenio ženklą (kuriame jos padėtis silpna, o šiuo ženklu judės iki vasario 18 d.), todėl galima gyvenimiškos energijos stoka, bet gali išryškėti protinis aktyvumas, nuoširdumas, ištikimybė, pastovumas, siekis praplėsti savo akiratį, polinkis laisvei, nepriklausomybei, išskirtinumui, originalumui. Tranzito metu svarbia tampa bičiulystė, stiprėja noras bendrauti su draugais, bendraminčiais, o darant asmeninius spendimus, galima didesnė, nei įprastai, draugų įtaka.

Paskutinė sausio mėnesio dekada bus vėl permaininga, kai iš vienos pusės, galima beatodairiška drąsa, ūmumas, nepasitikėjimas, polinkis nusivylimui, konfliktams, rizikai, gali išryškėti egoizmas, šykštumas, impulsyvumas ir ekscentriškumas, atsargumo stoka, emocinis nestabilumas, kas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Iš kitos pusės, gali stiprėti kūrybiškumas, gebėjimas mėgautis menu ir gamta, o mėnesio pabaigoje daugės optimizmo, atsivers naujos palankios galimybės ir perspektyvos. Sausio 28 d., 21:16 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 10-ame Liūto ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Vandenio ženkle, o Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Marsui, esančiam Jaučio ženkle ir Jupiteriui, esančiam Vandenio ženkle. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis, išryškės stiprus siekis realizuoti kūrybinius ketinimus, pristatyti projektus, sustiprinti savo autoritetą visuomenėje ir tapti populiariais, o tokiu metu įdėtos pastangos gali būti deramai įvertintos, bus galima gauti vertingų pasiūlymų dėl ilgalaikio bendradarbiavimo. Iš kitos pusės, bus labai svarbu gebėti kontroliuoti savo emocijas, vengti per didelio užsispyrimo, savivalės, išlaidumo, išlikti apdairiais, santūriais, teisingai įvertinti savo galimybes. Mėnulio pilnaties metu bus išreikštas Liūto ir Vandenio ženklų poliariškumas, todėl būtina surasti balansą tarp asmeniškumo ir visuomeniškumo. Liūto ženklas siejamas su individualumu per meilę ir kūrybinę saviraišką, o Vandenio ženklas susijęs su įvairiomis grupėmis, kolektyviškumu, draugiškais santykiais ir objektyvumu, todėl bus labai svarbu siekti pusiausvyros tarp meilės ir draugystės, individualios ir kolektyvinės saviraiškos.

Sausio 30 d., 17:51 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir pradės judėti atatupstas (retrogradinis judėjimas tęsis iki vasario 21 d.), todėl tokiu metu, norint pradėti ką nors naujo, ar svarbaus, pradžioje vertėtų viską labai gerai apgalvoti, įvertinti, nes gali padaugėti informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, gauta informacija būti netiksli, gali dingti dokumentai, laiškai. Merkurijui judant atatupstai, periodas nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, naujo mokymosi ciklo pradžiai, ar stambiems pirkiniams, bet tokiu metu bus palanku ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje, sugrįžti prie atidėtų, ar nepavykusių darbų užbaigimo. Tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti, o retrogradinio Merkurijaus įtaka labiau palies tuos žmones, kurių asmeniniuose horoskopuose stipriai išreikšti Dvynių, Mergelės ženklai ir kurių gimimo horoskope Merkurijus irgi juda atatupstas.

Jupiteris sausio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2021.12.29 d.), skatindamas atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, nepriklausomybei, laisvei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskiriant iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus. Sausio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2023.03.07 d.), stiprindamas koncentraciją, ryžtingumą, darbštumą, apdairumą, nuovokumą, teisingumą, polinkį laikytis duoto žodžio, atsidavimą svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimą planuoti ir kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje galimas santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, supančiu pasauliu, stiprės poreikis apmąstymams, viską stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Sausio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakodamas kūrybinę veiklą. Šio tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas sausio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, numatyti galimus pavojus, bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Juodasis Mėnulis sausio mėnesį eis tranzitu Jaučio ženklu (jame bus iki liepos 18 d.), tai pasireiškia tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, ar išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl bus svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

Sausio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Šaulio ženklu (juo judės iki liepos 5 d.), todėl tai bus pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias savybes, o Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2021 metų sausiui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su profesine veikla, karjera, socialinių ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę dekadą sėkmė lydės kolektyvinėje ir visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui. Avino ženklo atstovams sausio mėnuo bus produktyvus profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu, nes darbo sektorių globojantis Merkurijus iki 8 d. eis tranzitu karjeros sektoriumi, kuriame iki 19 d. viešės ir Saulė, o sėkmę lems sukaupta patirtis, pasitikėjimas savimi ir sveikos ambicijos. Šis laikotarpis bus palankus kvalifikacijos kėlimui, o sausio 8 d. Merkurijui perėjus į socialinių ryšių sektorių, naudinga bus panaudoti organizacines savybes, ieškoti bendraminčių, šiuo metu sėkmė labiau bus tikėtina kolektyviniame darbe, nei individualioje veikloje. Pirmąją sausio dekadą darbo kolektyve galima susidurti su intrigomis, apkalbomis, tačiau nesklandumus padės įveikti lankstumas, gebėjimas taikiai išspręsti ginčus ir kivirčus. Sausio 13 d. Avino ženklo karjeros sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, suteiks impulsą ir atvers naujas galimybes profesinėje veikloje. Mėnesio pabaigoje darbe gali būti daug bruzdumo, rūpesčių, kelionių, bet gerų rezultatų bus galima pasiekti bendradarbiaujant su kitais žmonėmis, bendraminčiais, dalykiniais partneriais.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Avino ženklo atstovams bus aktyvus, nors permainingas, o viso mėnesio eigoje išryškės noras intensyviai dirbti ir gerai uždirbti. Į Avino ženklo finansų sektorių sausio 7 d. pereis Marsas, o šį sektorių globojanti Venera 8 d. pereis į karjeros sferą, todėl finansinę sėkmę lems aktyvumas ir ryžtingumas. Sausio mėnesį Uranas tęs tranzitą Avino ženklo finansų sektoriumi, jis formuos jungties aspektą su Marsu (aspekto pikas 20 d.), todėl antrąją dekadą reikėtų vengti svarbių iniciatyvų, investicijų, rizikingų finansinių operacijų, spontaniškų pirkinių. Antroji sausio mėnesio pusė bus nestabili finansiniu atžvilgiu, nuostoliai ir didelės išlaidos gali sietis su meilės ryšiais, pramogomis, todėl vertėtų būti atsargiais, nuovokiais ir apdairiais, vengti bet kokios rizikos.

Avino ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2021 metų sausio mėnesį bus aktyvus ir palankus. Iki sausio 8 d. Avino ženklo partnerystės sektorių globojanti Venera skatins siekti naujų įspūdžių, galimos neįprastos pažintys, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, bus linkę eksperimentuoti, keisti aplinką, kas padėtų išsivaduoti iš pabodusios rutinos. Avino ženklo meilės sektorių globojanti Saulė iki sausio 19 d., o nuo 8 d. ir Venera eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl tokiu metu galimas polinkis užmegzti pažintis su aukštą socialinę padėtį užimančiais asmenimis, arba meilės santykiai ir ryšiai su mylimu žmogumi gali padėti siekiant sėkmės profesinėje veikloje ir karjeroje. Antroje sausio mėnesio pusėje, kai Saulė formuos destruktyvius aspektus su Marsu ir Uranu, tai jų įtakoje stiprės dirglumas, impulsyvumas, galimi nesklandumai, netikėtos situacijos tarpusavio santykiuose, o norint išvengti trinties ir pykčių, gali padėti bendri tikslai, kurių galima siekti kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Vieniši Avino ženklo atstovai sausio mėnesį naujas pažintis gali užmegzti darbinėje, ar profesinės veiklos aplinkoje, paskutinę dekadą susipažinti bus galima per draugus, ar dalyvaujant įvairiuose renginiuose.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys juridinius klausimus, mokslo, kūrybinės veiklos, ryšių su užsieniu, tolimų kelionių sferas, o paskutinę dekadą aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Sausio 7 d. į Jaučio ženklą pereis Marsas, šį mėnesį šiuo ženklu tęs tranzitą Uranas ir Juodasis Mėnulis, o karjeros sektoriumi eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, todėl šių planetų įtakoje, laikotarpis bus nevienareikšmis, kada teks padaryti pasirinkimą, ar siekti stabilumo darbe ir karjeroje, ar užsibrėžti naujus profesinius tikslus ir jų atkakliai siekti. Pirmąją sausio mėnesio pusę nevertėtų skubėti, kadangi 14 d. Uranas nustos judėti atatupstai ir pradės judėti tiesiai, todėl gali išryškinti naujas mintis ir idėjas, bei gebėjimą pasirinkti tai, kas būtų geriausia ir naudingiausia. Marsas formuos destruktyvius aspektus Saturnui ir Jupiteriui (aspektų pikai atitinkamai sausio 13 d. ir 23 d.), o Jupiteris įtemptą aspektą su Uranu (pikas 18 d.), tai suteiks daug energijos, kurią bus galima panaudoti darbe, tačiau bus sudėtinga valdyti kai kurias situacijas, bet kantrybė, nuovokumas ir atsakomybė padės su tuo susidoroti, bei pasiekti gerų rezultatų profesinėje veikloje. Jaučio ženklo darbo sektorių globojanti Venera sausio mėnesį formuos kelis harmoningus aspektus, jų įtakoje, sėkmė lydės dirbančius finansų ir verslo sferose, o paskutinę dekadą produktyvi bus kūrybinė ir kolektyvinė veikla.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Jaučio ženklo atstovams bus palankus, nors kiek permainingas. Jaučio ženklo finansų sektorių globojantis Merkurijus mėnesio pradžioje suteiks galimybę geras pajamas gauti iš ryšių su užsieniu, kūrybinio pobūdžio veiklos, o sausio 8 d., Merkurijus pereis į karjeros sektorių, formuos jungties aspektus su Jupiteriu ir Saturnu, kurių įtakoje tikėtinos aukšto lygio pajamos iš profesinės veiklos, bei tai bus sėkmingas laikas ieškantiems gerai apmokamos darbo vietos. Pirmąją sausio savaitę solidus pelnas galimas iš verslo sferos, o vėliau bus palankus laikas naujiems finansiniams projektams, gerai apgalvotoms investicijoms, ryšiams su užsienio partneriais.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2021 metų sausio mėnuo bus aktyvus ir reikšmingas. Partnerystės sektorių globojantis Marsas sausio 7 d. pereis į Jaučio ženklą, o už meilės sektorių atsakingas Merkurijus sausio 8 d. pradės eiti tranzitu karjeros sfera, todėl tokiu metu bus lengviau užmegzti naujas pažintis, jos galimos su aukštą socialinę padėtį užimančiais asmenimis, arba partnerystės ryšiai gali būti naudingi profesinėje veikloje. Kadangi Marsas formuos kelis destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, tai jų įtakoje, gali stiprėti jautrumas, pažeidžiamumas, dažnai kisti nuotaika, o tai gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius, todėl bus labai svarbu gebėti kontroliuoti savo emocijas, ypač vidurinę sausio dekadą ir trečios dekados pradžioje. Vieniši Jaučio ženklo atstovai sausio mėnesį gali tikėtis lemtingos pažinties, ji galima būnant užsienyje, kelionėje, arba gali užsimegzti nauji asmeniniai meilės santykiai su kolega, ar kuo nors iš vadovybės tarpo. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, sausio mėnesį teks susidurti su išbandymais, ypač antroje mėnesio pusėje, kada šeimos sektorių globojanti Saulė formuos destruktyvų aspektą su Uranu, esančiu Jaučio ženkle. Sausio 28 d. Jaučio ženklo šeimos ir karjeros sektorius palies ir įtakos Mėnulio pilnatis, todėl tokiu metu galimi reikšmingi įvykiai, galimi kontaktai su reikalingais žmonėmis.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, skolomis, palikimu, o paskutinė dekada bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams sausio mėnuo bus kiek permainingas, o kolektyvinėje veikloje, ruošiant svarbius bendrus projektus bus sėkminga pirmoji dekada. Dvynių ženklo darbo sektorių globojantis Marsas sausio 7 d. pereis į paslapčių, apribojimų sektorių (šiuo sektoriumi eina tranzitu Uranas ir Juodasis Mėnulis), jis formuos kelis destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, todėl tokiu metu darbo kolektyve formuosis nepalanki psichologinė atmosfera, galimos intrigos, apkalbos, konfliktinės situacijos, gali suaktyvėti negeranoriškai nusiteikę asmenys ir pavyduoliai, todėl būtinas atsargumas ir apdairumas bendraujant su bendradarbiais ir kitais žmonėmis. Dvynių ženklo karjeros sektoriumi sausio mėnesį tęs tranzitą Neptūnas, o jo įtakoje, ypač 17-23 d., bus geras laikas kūrybinių projektų realizavimui, tokiu metu stiprės vaizduotė, gali aplankyti įkvėpimas, sėkmė gali lydėti dirbančius meno sferoje.

Finansiniu požiūriu Dvynių ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo bus palankus ir dosnus, stambių finansų sektoriumi iki 8 d. eis tranzitu Merkurijus, iki 19 d. Saulė, o nuo 8 d. ir Venera, todėl šių planetų įtakoje, gali pavykti uždirbti aukšto lygio pajamas, tikėtinas solidus pelnas iš verslo sferos, bus galima sėkmingai tvarkyti reikalus, susijusius su kreditais, mokesčiais, skolomis, išmokomis. Sausio 13 d. stambių finansų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl atsivers naujos finansinės galimybės, mėnuo bus palankus verslo plėtrai, reikšmingoms investicijoms, naudingiems kūrybiniams projektams, bei ryšiams su dalykiniais užsienio partneriais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo bus palankus, aktyvus ir reikšmingas. Dvynių ženklo partnerystės, santuokos sektorių globojančio Jupiterio ir iki 8 d. šiame sektoriuje viešinčios už meilės sferą atsakingos Veneros įtakoje, stiprės žavesys ir patrauklumas, tikėtina sėkmė ir reikšmingi įvykiai asmeniniame gyvenime. Pirmąją sausio savaitę tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, gali užsimegzti romantiški santykiai, tai bus palankus laikas vienišiems Dvynių ženklo atstovams, kadangi likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo užsimegs meilės romanas, turintis tendenciją išsirutulioti į rimtus partnerystės ryšius. Sausio 8-14 d. gali užsimegzti nauji santykiai su partneriais iš kitų miestų, ar kitos šalies, pažintys galimos interneto pagalba, o nuo antros dekados jausmai gali tapti stipriais ir intensyviais, o meilė gali tampriai persipinti su materialiais reikalais. Paskutinę sausio savaitę galimas emocinis nestabilumas, stiprės egoistinės išraiškos, polinkis pavydui, todėl tarpusavio santykiuose galimi nesklandumai, o norint išvengti pykčių ir trinties bendravime su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, reikėtų išlikti geranoriškais, bei pakančiais.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykiai su kitais žmonėmis, bendradarbiavimo klausimai, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, o paskutinę dekadą aktualiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, išmokas, mokesčius, ar palikimo klausimus. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu, Vėžio ženklo atstovams sausio mėnuo bus reikšmingas ir produktyvus, o kadangi karjeros sektorių globojantis Plutonas eis tranzitu partnerystės sfera, kurioje iki 8 d. viešės Merkurijus, iki 19 d. Saulė, o nuo 8 d. ir Venera, tai šių planetų įtakoje pirmame plane atsidurs bendradarbiavimas, dalykinė partnerystė, šiuo metu bus galima išspręsti įsisenėjusias problemas, bei gali atsiverti naujos galimybės. Sausio mėnuo bus palankus norintiems realizuoti svarbius verslo projektus, sudaryti naudingus kontraktus, pelningus sandorius. Vėžio ženklo darbo sektorių globojančio Jupiterio formuojamo destruktyvaus aspekto Uranui įtakoje (aspekto pikas 18 d.), gali netikėtai pasikeisti darbo sąlygos, dėl ko galimas noras išeiti iš darbo savo noru, ar galimos avarinės situacijos, dėl kurių gali gali būti sutrikdytas darbo procesas, o tokiu metu būtinas atsargumas ir apdairumas.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus ir dosnus. Vėžio ženklo finansų sektorių globojanti Saulė iki 19 d. eis tranzitu partnerystės sektoriumi, todėl laikas bus palankus bendrdarbiavimui, svarbių, naudingų kontraktų ir sandorių sudarymui, o paskutinė dekada bus palanki norintiems užsiimti šeimos verslu. Sausio 16-26 d., kada Saulė formuos destruktyvius aspektus, bus būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus ir galimi nuostoliai per draugus, ar bendrus projektus.

Vėžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2021 metų sausio mėnuo bus gana palankus, kupinas reikšmingų įvykių. Vėžio ženklo partnerystės, santuokos sektorių įtakos Saulė, Merkurijus ir Venera, todėl šis mėnuo bus harmonijos ir tarpusavio supratimo laikotarpiu. Sausio 13 d. Vėžio ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, jos įtakoje galimi reikšmingi pokyčiai ir naujos galimybės asmeniniame gyvenime. Periodas sausio 17-23 d. bus palankus vienišiems Vėžio ženklo atstovams, kada tikėtinos naujos, perspektyvios pažintys, romantiškos pramogos, malonus bendravimas, bei gali užsimegzti meilės romanas, galintis išsirutulioti į ilgalaikius, patikimus partnerystės ryšius. Paskutinę sausio savaitę galimos aistringos išraiškos, stiprūs jausmai, bei tikėtinos reikšmingos permainos santykiuose. Pirmąją sausio savaitę Marsas, globojantis Vėžio ženklo meilės sektorių, eis tranzitu karjeros sfera, todėl galimos pažintys su aukštą socialinę padėtį užimančiu ypatingu asmeniu, o sausio 7 d., Marsui perėjus į draugystės sektorių, gali užsimegzti asmeniniai santykiai per draugus, arba draugiški ryšiai išsirutulioti į asmeninius, tačiau kelių destruktyvių Marso aspektų įtakoje, reikėtų būti atsargiems ir apdairiems bendraujant su mažai pažįstamais žmonėmis, bei vengti konfliktų su mylimu žmogumi.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine, profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, sveikatos, naminių augintinių klausimai, o paskutinę dekadą dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į bendradarbiavimą, asmeninius ir dalykinius tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, konkurencinę kovą ir dalykinį bendravimą. Sausio mėnuo profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu Liūto ženklo atstovams bus labai aktyvus, nes darbo sektoriuje susitelkę kelios planetos suteiks energijos, skatins darbingumą, gebėjimą atsakingai atlikti pavestas svarbias užduotis, bei praktikoje realizuoti sukauptą patirtį ir įgūdžius. Sausį gali sustiprėti ambicijos, išryškės drąsūs siekiai, liečiantys užsibrėtų tikslų realizavimą, karjeros planų įgyvendinimą. Profesinėje ir darbinėje veikloje sėkmės garantu bus tiesmukumas tiksluose derinyje su gebėjimu susitarti, siekti kompromiso bendraujant su kolegomis ir vadovybe. Sausio mėnesį gali pagerėti darbo sąlygos, nuo antros sausio savaitės, kada Liūto ženklo karjeros sektoriumi pradės eiti tranzitu Marsas, padaugės energijos, ištvermės, stiprės darbingumas, o kadangi sausio 13 d. darbo sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, tai suteiks impulsą ir atvers naujas galimybes, o taip pat prasidės palankus laikas ieškantiems darbo, bei siekiantiems paaukštinimo pareigose.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus palankus ir dosnus. Už Liūto ženklo finansų sektorių atsakingas Merkurijus iki sausio 8 d. eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, smulkaus verslo, ar individualios veiklos, o 2-11 d. būtinas atsargumas tvarkant svarbius finansinius reikalus. Sausio 8 d. Merkurijus pereis į partnerystės sektorių, bus galima gauti vertingų dalykinių pasiūlymų, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, sudaryti naudingus kontraktus, ar pelningus sandorius, pradėti svarbius bendrus projektus, kurie duotų naudą, ar pelną gana ilgą laiką.

Liūto ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2021 metų sausio mėnuo bus palankus ir aktyvus. Liūto ženklo meilės sektorių iki sausio 8 d. įtakos Venera, o šį sektorių globojantis Jupiteris eis tranzitu partnerystės sfera, kurioje ilgą laiką viešės ir Saturnas, šių planetų įtakoje, gana aktyvi bus pirmoji dekada. Šiuo palankiu metu galėtų pasinaudoti vieniši Liūto ženklo atstovai, nes bus didelė tikimybė sutikti likimo skirtą ypatingą žmogų, su kuriuo užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali išsirutulioti į perspektyvius, ilgalaikius partnerystės ryšius. Sausio 8 d. Venera pereis į darbo sektorių, todėl gali užsimegzti nauji asmeniniai santykiai su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo, ypač tai tikėtina sausio 8-14 d. ir 24-28 d. Jupiterio destruktyvaus aspekto Uranui įtakoje (pikas sausio 18 d.), galimi skuboti veiksmai, netikėtos, staigios permainos, interesų susidūrimas, gali būti pažeisti susitarimai, keistis sprendimai, todėl norint išsaugoti harmoningus tarpusavio santykius, teks įdėti nemažai pastangų, išlikti geranoriškais ir pakančiais. Sausio 28 d. Mėnulio pilnatis stos Liūto ženkle, įtakos partnerystės sferą, tokiu metu gali paaiškėti tai, kas buvo bandoma neviešinti, nutylėti, o artimomis šiai datai dienomis, galimos įtemptos, konfliktinės situacijos, stiprės dirglumas, ūmumas, emocinis nestabilumas, todėl bus labai svarbu gebėti kontroliuoti savo emocijas, jausmus, sąmoningai siekti harmonijos ir tarpusavio sutarimo su mylimu žmogumi, arba antrąja puse.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę dekadą aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu sausio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus aktyvus ir reikšmingas, kadangi darbo sektoriumi šį mėnesį tęs tranzitą Jupiteris ir Saturnas, o 8 d. į jį pereis ir karjeros sferą globojantis Merkurijus, todėl šių planetų įtakoje, stiprės savirealizacijos siekis, polinkis kaupti vertingą patirtį ir įgūdžius. Sausio mėnuo darbinėje veikloje bus kiek permainingas, kadangi iš vienos pusės, bus aktyviai siekiama profesionalumo stiprinimo, o iš kitos pusės, stiprės atsargumas, kuris dažnai pasiteisins, bei apsaugos nuo nepalankių aplinkybių. Sausio mėnesį Mergelės ženklo atstovams gali tekti rinktis iš dviejų galimybių, apsisprendžiant kas svarbiau, ar pastovumas ir stabilumas, ar nauji tikslai ir lūkesčiai, suteikiantys progą praplėsti savo profesinės veiklos galimybes. Kad ir koks būtų padarytas sprendimas, sausio mėnesį išryškės naujos mintys ir idėjos, liečiančios profesinę veiklą, bei labai aktyvus bus bendravimas su kolegomis ir vadovybe.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus gana palankus, nors kiek permainingas. Mergelės ženklo finansų sektorių globojanti Venera iki sausio 8 d. viešės šeimos sferoje, formuos harmoningą aspektą su Marsu, tai tokiu metu geros pajamos galimos iš nuosavybės nuomos, šeimos verslo, intelektualinio pobūdžio, prekybinės, komercinės, tarpininkavimo veiklos. Sausio 8 d. Venera pereis į Mergelės ženklo kūrybinės saviraiškos sektorių, todėl tokiu metu aukšto lygio pajamos tikėtinos iš kūrybinių projektų, mokymų, solidus pelnas iš verslo, bendradarbiavimo, partnerystės, bei sėkmingų sandorių, o taip pat galimi naudingi pasiūlymai.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje Mergelės ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo gali būti ypatingai aktyvus ir reikšmingas, kadangi meilės sektoriuje bus susitelkę keletas planetų. Vieniši Mergelės ženklo atstovai sausį gali tikėtis daug naujų galimybių, romantiškų pramogų, perspektyvių pažinčių, kurios gali peraugti į patikimus asmeninius meilės santykius, ar romaną. Labai palankus laikas naujų romantiškų pažinčių užmezgimui bus sausio 8-14 d. ir 17-23 d., o sausio 13 d. Mergelės ženklo meilės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, suteiks impulsą, atvers naujas galimybes, bei gali paskatinti reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, norintys sustiprinti tarpusavio ryšius, turėtų stengtis daugiau laiko praleisti kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, drauge pramogauti, aktyviai leisti laisvalaikį. Sausio mėnesį bus labai svarbu daugiau laiko skirti bendravimui su vaikais, įvertinti jų poreikius, o šeimos sektorių globojančio Jupiterio destruktyvaus aspekto Uranui įtakoje (aspekto pikas sausio 18 d.), galimos problemos, liečiančios šeimos verslą, santykius su namiškiais ir giminaičiais iš mylimo žmogaus pusės. Bendraujant su šeimos nariais, gali išryškėti skubotumas, impulsyvumas, per didelis polinkis laisvei, nenoras nusileisti, įsiklausyti į artimų žmonių nuomonę, argumentus, o norint išsaugoti harmoniją ir pozityvią atmosferą šeimoje, vertėtų būti pakančiais, geranoriškais, sąmoningai siekti tarpusavio supratimo.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys buitinius, ūkinius reikalus, namų, šeimos, buities, gyvenimo sąlygų, nuosavybės klausimus, o paskutinė dekada palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, pomėgiams. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Svarstyklių ženklo atstovams sausio mėnuo bus produktyvus, tačiau norint pasiekti gerų rezultatų, teks daug dirbti ir įdėti nemažai pastangų, o pirmame plane atsidurs daugybė naujų projektų, kuriuos reikės gebėti realizuoti. Svarstyklių ženklo atstovai, dirbantys stambiose gamybinėse įmonėse, gali gauti naudingų pasiūlymų, sausio mėnesį sėkmė gali lydėti užsiimančius kūrybinio pobūdžio veikla, o norintiems įsidarbinti palankios bus sausio 17-23 dienos.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti sėkmingas ir reikšmingas. Už Svarstyklių ženklo finansų sektorių atsakingas Marsas pirmą sausio savaitę praleis partnerystės sektoriuje, jis formuos harmoningą aspektą su Venera, tai geros pajamos tikėtinos iš bendradarbiavimo, prekybinės, intelektualinio pobūdžio veiklos. Sausio 7 d. Marsas pereis į stambių finansų sektorių, kuriame randasi Uranas ir Juodasis Mėnulis, todėl šiuo metu bus galima tvarkyti svarbius verslo reikalus, peržiūrėti finansinius projektus. Sausio 14 d. Uranas pradės judėti tiesiai, todėl pajudės įsitrigę reikalai, o kadangi Marsas formuos destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, tai tvarkant piniginius, verslo reikalus, būtinas ypatingas apdairumas ir atsakingi sprendimai.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2021 metų sausio mėnesį gali būti aktyvus, kupinas įvairių įvykių. Pirmąją sausio savaitę Marsas eis tranzitu partnerystės sektoriumi, formuos harmoningą aspektą su Venera, tai bus palankus laikas vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, kadangi tokiu metu galimos naujos pažintys, bus galima sutikti likimo skirtą žmogų. Sausio 7 d. Marsas pereis į stambių finansų sektorių, kuriame randasi meilės sektorių globojantis Uranas, todėl tokiu metu jausmai gali tapti intensyviais ir giliais, gali stiprėti polinkis meilės nuotykiams ir avantiūroms. Svarstyklių ženklo meilės sektoriumi sausio mėnesį tęs tranzitą Jupiteris ir Uranas, šių planetų įtakoje atsivers daug naujų galimybių asmeninių santykių atžvilgiu, bei bus siekama patikimų ir ilgalaikių ryšių. Marsas ir Uranas formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Saturnu, tai meilė tampriai persipins su materialiniais reikalais, bei bus būtinas atsargumas, norint išvengti finansinių nuostolių. Gyvenantiems šeimoje pirmoji sausio dekada bus kiek mažiau palanki, kada galimi ginčai, konfliktai ir nesutarimai. Saulio 13 d. Svarstyklių ženklo šeimos name stos Mėnulio jaunatis, suteikianti naujas galimybes, prasidės palankių permainų laikas, kai bus galima peržiūrėti šeimos reikalus, bei kurti planus sekančiam mėnesiui.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę dekadą svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Skorpiono ženklo atstovams sausio mėnuo bus aktyvus ir produktyvus, kadangi už darbo sektorių atsakingas Plutonas, o iki 19 d. karjeros sektorių globojanti Saulė eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, kuriame iki 8 d. viešės Merkurijus, nuo 8 d. Venera. Šių planetų įtakoje, sėkmė gali lydėti tuos Skorpiono ženklo atstovus, kurie užsiima intelektualio pobūdžio veikla, dirba prekybos, komercijos, tarpininkavimo, ryšių, bei transporto sferose. Skorpiono ženklo komunikacijų sektoriuje sausio 13 d. stos Mėnulio jaunatis, kuri atvers naujas galimybes, bus daug kontaktų, skambučių, bendravimo su kitais žmonėmis, bus lengviau surasti, gauti svarbią informaciją, bei galimos džiugios naujienos. Paskutinę dekadą sėkmė lydės kūrybinių profesijų atstovus, bei užsiimančius šeimos verslu. Sausio 28 d. Skorpiono ženklo karjeros sektoriuje stos Mėnulio pilnatis, todėl tokiu metu gali pavykti baigti svarbius projektus, įgyti kolegų, vadovybės palankumą, bet kadangi Mėnulis formuos destruktyvius aspektus su Marsu ir Jupiteriu, artimomis pilnačiai dienomis, galimos problemos šeimoje ir partnerystėje.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo gali būti produktyvus ir dosnus, o kadangi iki sausio 8 d. finansų sektoriuje viešės Venera, tai šiuo metu tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos ir dalykinio bendradarbiavimo. Šaulio ženklo asmeninių finansų sektorių globojantis Jupiteris sausio mėnesį tęs tranzitą šeimos sfera, todėl geros pajamos tikėtinos iš nuosavybės nuomos, šeimos verslo, tačiau kadangi Jupiteris formuos destruktyvų aspektą su Uranu (aspekto pikas sausio 18 d.), tai jo įtakoje galimos netikėtos permainos, konfliktai su dalykiniais partneriais, giminėmis, gali būti pažeisti susitarimai, o tvarkant svarbius finansinius reikalus, teks pasitelkti kantrybę ir nuovokumą, kas padėtų išvengti nuostolių.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2021 metų sausio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams bus aktyvus ir reikšmingas. Sausio mėnesį partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Uranas ir Juodasis Mėnulis, sausio 7 d. į jį pereis ir Skorpiono ženklą globojantis Marsas, skatinantis aktyvumą asmeniniuose santykiuose, su mylimu žmogumi bus galima geriau vienas kitą suprasti, bet kadangi Marsas formuos kelis destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, tai stiprės polinkis ginčams dėl menkniekų, konfliktams, o norint jų išvengti, padės geranoriškumas, pakantumas, bei gebėjimas kontroliuoti savo emocijas. Nuo antros sausio savaitės stiprės iniciatyvumas, tarpusavio santykiuose vyraus aistringos išraiškos, fizinė trauka, gali užsimegzti naujos perspektyvios pažintys. Sausio 14 d. Uranas pradės judėti tiesiai, o 20 d. bus Marso jungties su Uranu pikas, aspekto įtakoje daugės netikėtų, nenuspėjamų situacijų, stiprės impulsyvumas, bus sunku kontroliuoti savo poelgius, todėl galimos problemos tarpusavio santykiuose. Sausio mėnesį Skorpiono ženklo šeimos sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris ir Saturnas, 19 d. į jį pereis Saulė, todėl šių planetų įtakoje galimos pozityvios permainos, palanku užsiimti ūkiniais reikalais ir nuosavybės klausimais.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Šaulio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų ir meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, paskutinę dekadą daugiau dėmesio teks skirti intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Profesinėje, darbinėje veikloje Šaulio ženklo atstovams sausio mėnuo bus aktyvus ir produktyvus, darbo sektorių globojančios Veneros įtakoje pirmąją dekadą bus sėkmingos asmeninės iniciatyvos, palanku realizuoti kūrybinius planus, o sausio 7 d. Marsui perėjus į darbo sektorių, kuriame randasi Uranas ir Juopdasis Mėnulis, prasidės intensyvus laikas, stiprės atkaklumas ir ryžtingumas, bus lengviau atlikti svarbias užduotis. Tačiau, kadangi Marsas ir Uranas formuos destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, tai darbo kolektyve galimi ginčai, konfliktai, netikėtos darbo sąlygų permainos, ar avarinės situacijos, dėl kurių gali būti sutrikdytas darbo procesas. Pirmąją sausio dekadą Šaulio ženklo karjeros sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, gali pavykti gauti gerai apmokamą darbą, nuo antros dekados sėkmė lydės dirbančius prekybos, komercijos sferoje, ar užsiimančius intelektualinio pobūdžio veikla.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Šaulio ženklo atstovams bus dosnus ir reikšmingas, kadangi finansų sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, o jų įtakoje, pirmąją sausio savaitę nauda gali sietis su asmeninėmis iniciatyviomis, bendrais projektais ir kolektyvine veikla. Sausio 8 d. į finansų sektorių pereis Venera, jos įtakoje geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, o papildomas uždarbis galimas iš intelektualinio pobūdžio, arba prekybinės veiklos. Sausio mėnesio 13 d. Šaulio ženklo finansų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, atsivers naujos galimybės, sustiprės polinkis ieškoti būdų, kaip galima būtų uždirbti aukštesnio lygio pajamas, ar atrasti naujus pajamų šaltinius.

Šaulio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2021 metų sausio mėnuo gali būti aktyvus ir reikšmingas. Iki sausio 8 d. Šaulio ženklu eis tranzitu Venera, jos įtakoje stiprės žavesys, patrauklumas, gebėjimas bendrauti su priešingos lyties atstovais, o šiuo metu partnerystės sektorių globojantis Merkurijus judės finansų sfera, tai svarbiais bus piniginiai reikalai. Pirmąją sausio savaitę Marsas viešės meilės sektoriuje, formuos harmoningą aspektą su Venera, todėl laikas bus palankus vienišiems Šaulio ženklo atstovams, tokiu metu tikėtinos romantiškos pažintys, bei gali užsimegzti meilės romanas. Sausio mėnesio 7 d. Marsas pereis į darbo sektorių, 8 d. Venera pradės judėti finansų sfera, o Merkurijus pereis į komunikacijų sektorių, todėl tokiu metu gali užsimegzti nauji asmeniniai santykiai su kuo nors iš kolegų tarpo, meilė gali tampriai persipinti su piniginiais klausimais, bei prasidės palankus laikas bendravimui, naujų pažinčių užmezgimui. Vidurinę sausio dekadą bus labai svarbu gebėti kontroliuoti savo poelgius, o 17-23 d. bus palankus periodas, kada galima harmonizuoti santykius šeimoje, stiprinti tarpusavio ryšį su mylimu žmogumi.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę dekadą svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Ožiaragio ženklo atstovams sausio mėnuo bus palankus, tinkamas užsiimti svarbiais projektais, iš kurių galima reali nauda. Iki sausio 8 d., kol darbo sektorių globojantis Merkurijus viešės Ožiaragio ženkle, bus daug palankių progų realizuoti savo ketinimus, įgyvendinti planus, tik svarbu bus nepraleisti tam tinkamo momento, bei šiuo metu, už karjeros sektorių atsakingos Veneros įtakoje, sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus. Sausio 8 d. Venera pereis į Ožiaragio ženklą, o Merkurijus į finansų sektorių, todėl prasidės palankus laikas ieškantiems gerai apmokamo darbo, šiuo metu asmeninių iniciatyvų ir profesionalumo dėka, bus galima sustiprinti savo autoritetą, įgyti kolegų palaikymą, vadovybės palankumą, todėl galimas paaukštinimas pareigose, ar gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams bus gana palankus, tačiau permainingas. Finansų sektoriumi sausio mėnesį tęs tranzitą Jupiteris ir Saturnas, 8 d. į jį pereis Merkurijus, o 19 d. ir Saulė, todėl sustiprės praktiškumas, sveika nuovoka, tai padės sėkmingai tvarkyti svarbius finansinius reikalus, užsitikrinti aukšto lygio pajamas, užsiimti verslo plėtra, pradėti naują veiklą, ieškoti perspektyvių pajamų uždirbimo būdų ir naujų šaltinių. Tačiau vidurinę dekadą ir trečios dekados pradžioje, destruktyvių aspektų įtakoje, bus būtinas padidintas atsargumas ir apdairumas, norint išvengti galimų finansinių problemų ir nuostolių. Sausio 28 d. Mėnulio pilnaties įtakoje galimos reikšmingos permainos ir svarbūs įvykiai, liečiantys finansinę ir materialinę padėtį, tokiu metu galima atgauti, arba teks grąžinti skolas.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2021 metų sausio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams bus aktyvus ir palankus, kupinas reikšmingų įvykių. Šis mėnuo bus palankus įvaizdžio pokyčiams, aktyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, naujų pažinčių užmezgimui. Sausio 8 d. į Ožiaragio ženklą pereis Venera, tai stiprės asmeninis žavesys ir patrauklumas, bus lengviau bendrauti ir gali užsimegzti naujas meilės romanas. Ožiaragio ženkle sausio 13 d. stos Mėnulio jaunatis, kuri suteiks impulsą, atvers naujas galimybes, išryškins naujus tikslus, liečiančius asmeninį gyvenimą, šiuo metu gali keistis įpročiai, požiūris į mylimą žmogų ir lūkesčiai savo antrosios pusės atžvilgiu. Vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams prasidės palankus laikas, kai likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti asmeniniai santykiai, arba meilės romanas, galintis išsirutulioti į patikimus, ilgalaikius partnerystės ryšius. Ožiaragio ženklo atstovai, eantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, gali tikėtis ramaus laikotarpio, o sausio mėnuo bus palankus kartu su mylimu žmogumi užsiimti ūkiniais reikalais, bei kurti jaukumą namuose.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Vandenio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kūrybinė veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos ir komforto, nors tuo pačiu bus galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė dekada bus palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Vandenio ženklo atstovams sausio mėnuo bus palankus, o pirmąją savaitę, kada už karjeros sektorių atsakingas Marsas eis tranzitu komunikacijų sfera, sėkmė gali lydėti užsiimančius prekybine, komercine, tarpininkavimo, kūrybine, bei įvairaus pobūdžio intelektualine veikla. Sausio 7 d. Marsas pereis į šeimos sektorių, todėl prasidės palankus laikas užsiimantiems individualia ir kūrybine veikla, kurią galima atlikti namų sąlygomis, bei laikotarpis bus sėkmingas šeimos verslui. Marsas formuos kelis destruktyvius aspektus, tai jų įtakoje, vidurinę sausio dekadą ir trečios dekados pradžioje, galimos problemos, nesklandumai, dėl neteisingų asmeninių veiksmų, sprendimų, tikėtinos nesėkmės, liečiančios bendrus projektus, santykius su dalykiniais partneriais, rėmėjais ir draugais, bei galima priešprieša tarp darbo ir namų reikalų.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo gali būti palankus ir produktyvus. Vandenio ženklo finansų sektorių globojantis Neptūnas sausio mėnesį formuos harmoningus aspektus, kurių įtakoje, palakus laikas bus 1-8 d. ir 17-23 d., kada tikėtinos geros pajamos iš kūrybinės veiklos, bendradrabiavimo sferos ir ryšių su užsieniu, materialinė nauda, pelnas gali sietis su šeimos verslu, bus galima surasti naujus pajamų uždirbimo būdus, bei šaltinius.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2021 metų sausio mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus kiek permainingas. Meilės sektorių globojantis Merkurijus iki sausio 8 d., o už partnerystės sferą atsakinga Saulė iki 19 d. eis tranzitu apribojimų sektoriumi, į kurį 8 d. pereis ir Venera, todėl pirmoji savaitė bus dvejopa, iš vienos pusės, galimos pažintys per draugus, o iš kitos pusės, asmeniniame gyvenime galimas tarsi štilis, kada galimi stiprūs, slapti jausmai, meilė be atsako, arba gali užsimegzti slaptas ryšys, gali išaiškėti paslaptys, kurias mylimas žmogus bandė nuslėpti, kas skatintų nusivylimą ir nuoskaudas. Sausio mėnesio dvi pirmąsias dekadas bus labai svarbu stiprinti tarpusavio pasitikėjimą su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, o paskutinė dekada bus palanki intensyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, tai geras laikas vienišiems Vandenio ženklo atstovams, nes jie gali sutikti ypatingą žmogų ir juos gali aplankyti didžioji gyvenimo meilė. Destruktyvaus aspekto įtakoje, sausio 18-26 d., gali stiprėti impulsyvumas, dirglumas, skubotumas ir nenuspėjami veiksmai, netikėtos permainos, galimos problemos šeimoje, nesklandumai bendraujant su mylimu žmogumi, o norint to išvengti, reikėtų siekti harmonijos ir tarpusavio pasitikėjimo poroje. Sausio 28 d. Vandenio ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio pilnatis, kurios įtakoje galimi reikšmingi įvykiai asmeniniame gyvenime, o kadangi Mėnulis formuos destruktyvius aspektus su Marsu ir Jupiteriu, tai artimomis pilnačiai dienomis, galima trintis bendraujant, problemos šeimoje, bus svarbu kontroliuoti savo emocijas, o problematiškose porose gali nutrūkti santykiai.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. vakaro Žuvų ženklo atstovų gyvenime aktualiais bus reikalai ir klausimai, liečiantys visuomeninius, socialinius ryšius, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, santykius su draugais ir rėmėjais, ateities planus, o paskutinė dekada bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Žuvų ženklo atstovams sausio mėnuo bus palankus, tačiau permainingas. Sausio mėnesį Žuvų ženklo karjeros sektorių globojančio Jupiterio ir už darbo sferą atsakingos Saulės įtakoje, bus galima pasiekti gana gerų rezultatų profesinėje veikloje, tam ypač palankus laikas iki sausio 8 d., kada galimas paaukštinimas pareigose, bei bus galima surasti gerai apmokamą darbą. Kadangi Jupiteris formuos destruktyvų aspektą su Uranu (aspekto pikas sausio 18 d.), jo įtakoje galimi konfliktai, ginčai, trintis bendraujant su kolegomis ir vadovybe, gali suaktyvėti slapti priešai, linkę megzti įvairias intrigas ir norintys pakenkti, todėl bus būtinas apdairumas bendraujant su kitais žmonėmis, bei gebėjimas nuo to atsiriboti. Sausio 8-14 d. galimas atleidimo iš darbo pavojus, antroji mėnesio pusė bus palanki užsiimantiems kūrybinio pobūdžio veikla, o sausio 18-26 d. gali susiklostyti nepalanki psichologinė atmosfera kolektyve ir dviprasmė padėtis darbe, kas gali skatinti nusivylimą, pergyvenimus ir nepalankiai įtakoti savijautą. Sausio 28 d. darbo sektorių palies Mėnulio pilnatis, todėl tokiu metu galima prarasti darbą, ar gali padidėti darbų krūvis, atsakomybės našta, kas skatintų stresą ir galimos sveikatos problemos.

Finansiniu požiūriu 2021 metų sausio mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus palankus, tačiau dvejopas. Žuvų ženklo finansų sektorių globojantis Plutonas eis tranzitu socialinių ryšių sfera, todėl geros pajamos tikėtinos iš kolektyvinių projektų ir veiklos, o iki sausio 8 d., kol už stambių finansų sektorių atsakinga Venera judės karjeros sfera, galima nauda iš profesinės veiklos ir verslo. Iki sausio 7 d. finansų sektoriuje viešės Marsas, jo įtakoje geros pajamos galimos iš dalykinės veiklos kartu su užsienio partneriais, o sausio 8-14 d. ir 17-23 d., galimi naudingi pasiūlymai, geras laikas realizuoti bendrus projektus, sudaryti pelningus sandorius, plėtoti verslą.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2021 metų sausio mėnuo bus kiek dvejopas. Žuvų ženklo partnerystės ir šeimos sektorius globojantis Merkurijus iki sausio 8 d. eis tranzitu draugystės, socialinių ryšių sfera, todėl tai bus geras laikas bendrauti su draugais, svajoti, kurti bendrus poros ateities planus, kas padėtų sustiprinti tarpusavio ryšį. Tai bus palankus laikas vienišiems Žuvų ženklo atstovams, kadangi per draugus, bendraminčius tikėtinos naujos pažintys, susitikimas su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai, romanas, o kai kurie draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius. Sausio 8 d. Merkurijus pereis į apribojimų ir paslapčių sektorių, kuriame randasi Jupiteris ir Saturnas, o 19 d. į jį pereis ir Saulė, todėl asmeniniame gyvenime bus tarsi štilis, nebus poreikio užmegzti naujas pažintis, šiuo metu bus galima įsigilinti, analizuoti santykius su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiame periode gali išaiškėti paslaptys, liečiančios mylimą žmogų, kurias buvo bandoma nuslėpti, galimas nusivylimas meile, santykiais, bei gali užsimegzti slaptas ryšys. Sausio 13 d. Žuvų ženklo draugystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, atsvers naujos galimybės, gali atsirasti nauji draugai, arba kartu su mylimu žmogumi bus galima įstoti į kokią nors organizaciją, arba bendraminčių grupę.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Horoskopas 2021 metams

Sutinkant Naujuosius 2021 metus viliamasi, kad išsipildys svajonės, pasiteisins lūkesčiai, bus daugiau palankių galimybių, atsivers pozityvios perspektyvos. Nauji metai pradeda naują ciklą, todėl iš anksto norisi žinoti, ko galima tikėtis, o šie metai bus įdomūs, tęsiantys praėjusių metų tendencijas. 2020 metų gruodžio mėnesį Saturnas ir Jupiteris perėjo į Vandenio ženklą, kuriuo tęs tranzitą 2021 metais, šių planetų įtaka skatins polinkį pokyčiams, laisvei, nepriklausomybei. Saturno įtakoje, daugelis žmonių bus linkę priimti labiau savarankiškus, nepriklausomus, praktiškus sprendimus, o Jupiterio tranzitas skatins realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir išplėsti asmeninius horizontus. 2020.12.21 d., pirmame Vandenio ženklo laipsnyje, formavosi Jupiterio ir Saturno jungties aspektas, žymintis naujo 20 metų periodo ir oro stichijos epochos pradžią, skatinantis kitokios pasaulio tvarkos programos realizavimą. Šio aspekto įtaka inicijuoja geopolitinės reikšmės įvykius, neišvengiamus pokyčiai, formuoja naują simbolinę realybę pasaulyje, o 2021 metai jau bus palankesni už nueinančius. 2021.02.11 d., pagal Rytiečių tradiciją, prasidės Naujieji Baltojo Metalinio Jaučio metai, o 2021.03.20 d. prasidės Naujieji arijų Arklio metai. 2021 metais norėsis stabilumo gyvenimo, išsaugant tai, kas jau pasiekta, tačiau reikės gebėti priimti neišvengiamus pokyčius. 2021 metais įvyks 4 užtemimai (du Saulės ir du Mėnulio), kurie įtakos svarbius procesus Žemėje, ypač tose vietovėse, kuriose jie bus gerai matomi, o jų įtakoje gali padaugėti transporto avarijų, avia katastrofų, gamtos kataklizmų. Užtemimų įtaką galės pajausti ir žmonės, kurių asmeniniuose horoskopuose užtemimo taškas formuos aspektus gimimo Saulei, Mėnuliui, arba palies kitus svarbius horoskopo elementus.

2021 metais pagrindine tema bus laikmečio, dviejų epochų kaita, nueinančios žemės stichijos ir prasidedančios oro stichijos energijų tarpusavio kova, todėl metų pradžioje bus galima susidurti su krizinėmis, konfliktinėmis situacijomis, įvairiais nepalankiais gamtos stichijos padariniais. 2021 metais bus aiškiai jaučiama permainų ir esminio atsinaujinimo dvasia, išryškės naujos perspektyvos, suteikiančios galimybę išeiti iš krizės. 2021 metai bus aktyvūs, dinamiški, skatinantys siekti laisvės, o esminiai pokyčiai prasidės pavasarį, kai kovo mėnesio 20 d. Saulė pereis į Avino ženklą ir prasidės naujas Zodiako ratas, nauji astrologiniai metai. 2021 metais sausio mėnuo, bei dvi pirmosios vasario dekados bus įtemptas, nors kiek pasyvesnis laikas, sudėtingas laikotarpis bus nuo gegužės pabaigos iki liepos pabaigos, o aktyvumo ir įtampos pikas bus periode nuo antros spalio dekados iki metų pabaigos, kai išryškės viltys, kad gali pavykti išspręsti problemas, besitęsiančias dar nuo praėjusių metų.

Pagrindiniu, svarbiausiu 2021 metų akcentu bus Saturno, einančio tranzitu Vandenio ženklu, destruktyvus aspektas Uranui, esančiam Jaučio ženkle (šio aspekto pikai 02.17 d., 06.15 d. ir 12.24 d.), kurio įtakoje vyks esminės permainos, formuos sudėtingos situacijos, o jų pasekmės jaučiamos jau dabar. Epochų keitimosi krizė gali būti juntama 2021 metais ir tęstis dar kurį laiką (nors tikimasi, kad tęsis neilgai), o Saturno destruktyvus aspektas su Uranu pilnai atspindi šiuos pokyčius ir krizines aplinkybes, simbolizuojančias kovą tarp seno ir naujo, permainų ir atsinaujinimo, kurios paliestų esamos tvarkos pagrindus visose gyvenimo sferose būtinybę. Šio aspekto įtakoje bus galima realiai praktikoje įgyvendinti naujas idėjas ir vykdyti reformas, kurios pasireikštų atsinaujinimu, jos paliestų finansinį, bankų sektorių, ekonomiką aplamai. 2021 metais Marsas bus aktyvus, formuos mišrius, tačiau vyraujančius destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka bus labai reikšminga. 2021 metais pirmąją sausio savaitę Marsas eis tranzitu Avino ženklu, todėl galimas polinkis pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, noras kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, bus juntama įtampa, nekantrumas, bei polinkis savivalei. 2021.01.07 d. Marsas pereis į Jaučio ženklą, todėl stiprės santūrumas, tikslingumas, kada energija ir aktyvumas nukreipiama į naudingą darbą, tikintis atitinkamo atlygio. Tokiu metu dėmesys skiriamas atliekamo darbo kokybei, šiuo metu pradėti reikalai gali rutuliotis lėtai, bet užtikrintai, tranzito laikotarpiu gali stiprėti poreikis įsigyti materialinių vertybių, pirkti nekilnojamąjį turtą, ar kitą nuosavybę.

2021 metais Merkurijus judės atatupstai periode nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., todėl tokiu metu nevertėtų pasirašyti svarbių dokumentų, kontraktų, sudaryti sandorių, planuoti naujų projektų starto, viskas gali vykti vangiai, galimos kliūtys, vilkinimas. Šiais periodais nevertėtų daryti svarbių sprendimų, kadangi Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, gali pasikeisti nuomonė, aplinkybės. Kol Merkurijus judės atatupstai, nepalankus laikas ryšio priemonių įsigijimui, reklaminei kampanijai, vertėtų atidžiau tikrinti gaunamą informaciją, tačiau tokie periodai palankūs užvilkintų darbų užbaigimui, anksčiau pradėto, nebaigto mokymosi proceso atnaujinimui. Šiais laikotarpiais galima padaryti tvarką namuose, darbe, sutvarkyti informaciją, archyvus, peržiūrėti dokumentus, atsikratyti nereikalingų daiktų.

Po pirmosios Mėnulio jaunaties Vandenio ženkle, kuri stos 2021.02.11 d., 21:06 val. (Lietuvos laiku), pagal Rytiečių tradiciją, Saulei patekėjus vasario 12 d., 7:52 val. (Lietuvos laiku), prasidės antrieji dvylikos metų cikle Baltojo Metalinio Jaučio (Sidabrinio Buivolo) metai, kurie tęsis iki 2022.01.31 d. imtinai. Šie metai sustiprins atkaklumą, ryžtingumą, gebėjimą įtvirtinti tai, kas pasiekta, surasti sąjungininkus siekiant bendrų tikslų, metai bus palankūs siekiantiems stabilios, tvirtos socialinės padėties, sėkmės, pripažinimo, valdžios, materialinės gerovės. 2021 metų kovo 4 d. Marsas pereis į Dvynių ženklą, skatindamas aktyvumą, kalbumą (tokio tranzito metu kalbesniais tampa netgi tyleniai), polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, įrodyti teisumą, priimti ir perduoti informaciją, tai bus palankus laikas reklaminėms akcijoms, dalykinėms kelionėms, deryboms, pažintims kelionių metu, ryšių, kontaktų užmezgimui.

2021 metais paskutinės penkios kovo mėnesio dienos prieš pavasario lygiadienį, tai 15-20 d., kada Saulė baigia kelionę zodiako ratu, eidama tranzitu Žuvų ženklu, pagal Avestos tradiciją bus ypatingas laikas, taip vadinamos Raudų dienos, kai būtinas didesnis atsargumas, apdairumas, nes šiomis dienomis energija minimali ir bus nepalanku ką nors naujo pradėti. 2021.03.20 d., 11:37 val. (Lietuvos laiku), kada Saulė pereis į Avino ženklą, prasidės naujas Zodiako ratas, bus pavasario lygiadienis, kai diena susilygina su naktimi ir prasideda astronominis pavasaris. Saulei baigus kelionę Zodiako ratu ir Žuvų ženklu, 32 metų cikle baigsis 19-tieji Dramblio metai ir Mėnulio globojami metai, bei prasidės Saturno globojami metai. Šių metų valdytojas Saturnas skatins sistematiškumą, organizuotumą, atsakingumą, polinkį tvarkai, bei paklusimą griežtam reglamentui darbo kolektyve. Gali išryškėti interesas istorijai, tradicijoms, viskam kas yra ilgalaikiu, patikimu, išbandytu laiko, ar turi senovės atspalvį. Pagal senovės persų kalendorių ir arijų tikėjimą, Saulei perėjus į Avino ženklą, bei patekėjus šiame ženkle, 32 metų cikle prasidės 20-tieji Naujieji Arklio metai. Metų totemas Arklys, tai ramybės ir darbo simbolis, bei šie metai bus palankūs įvairioms bendruomenėms kurti, bus galima tikėtis įvairių pokyčių, staigių pasikeitimų ir įvykių, bus daug kalbų, bruzdumo, blaškymosi, skubos, o tuo pačiu daug kas gali būti iškelta į viešumą, demaskuota, galimas atlygis už neteisingus poelgius. Arkliui būdingas bandos instinktas, jis gracingas, tvirtas, išdidus, konservatyvus, ištvermingas, pedantiškas ir užsispyręs, linkęs pritarti daugumos nuomonei, laikytis duoto pažado, bei to reikalauja iš kitų. Arklys yra romantikas, mėgstantis gamtą ir erdvę, jis linkęs siekti užsibrėžto tikslo, atkakliai įveikdamas pasitaikančias kliūtis savame kelyje, jam būdingas polinkis mesti iššūkį visuomenei ir viską daryti savaip. Arklio antitotemas yra šakalas, jis lėtas, bailus, išsiblaškęs, piktas, visur nuolatos vėluojantis, dažnai keičiantis savo įsitikinimus, linkęs pasinaudoti kitais.

2021.04.23 d. valdingasis Marsas pereis į jam nepalankų Vėžio ženklą, kuriame jam sunkiau pilnai išreikšti būdingas savybes. Šio tranzito metu Marso energija ir veiksmai, skatinantys norą veikti, užkariauti, gauti kuo greitesnį rezultatą, susidurs su Vėžio ženklui būdingu emocionalumu, atsargumu, jautrumu, polinkiu rūpintis, ginti artimus žmones, todėl šis savybių derinys gali skatinti pasirinkti pasyvesnę, ypatingą strategiją kovojant už tai, su kuo sieja emocinis ryšys, tai gali būti šeimos, artimų žmonių reikalai, asmeniniai santykiai, vaikų auklėjimas, pagalba tėvams. Toks tranzitas palankus užsiimti namų reikalais, šeimos gerovės stiprinimu, galima pradėti remontą, atnaujinti interjerą, o karjera, dalykinė veikla šiuo metu gali atsidurti antrame plane.

Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2021-05-26 d., 13:19 val. (Lietuvos laiku), 6-ame Šaulio ženklo laipsnyje, kuris siejamas su išradingu ir įvairiapusišku protu, kantrybe ir darbštumu, todėl visus sunkumus padės įveikti aiškios mintys ir meilė darbui. Tai bus 15-oji Mėnulio diena, susijusi su pagundomis, apgaulėmis, iliuzijomis, kai vertėtų vengti masinių renginių, bendravimo su apsvaigusiais, agresyviais, neadekvačiais asmenimis. Užtemimas bus matomas Australijoje, Ramiajame vandenyne, rytinėje Azijos dalyje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Užtemimo įtakoje pirmame plane atsidurs kasdienės užduotys, svarbiomis taps taikomojo mokslo sferos, gali išryškėti aukštojo ir tolimesnio išsilavinimo reformų poreikis, o religijos vaidmuo taps ne tokiu aktualiu.

Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2021-06-10 d., 12:42 val. (Lietuvos laiku), 20-ame Dvynių ženklo laipsnyje, todėl įveikti sunkumus ir surasti aktualių problemų sprendimą gali padėti jaunoji karta. Tai bus 30-oji Mėnulio diena, susijusi su meile, atleidimu, ji palanki mėnesio rezultatų suvedimui, maldoms, visko nereikalingo atsisakymui. Užtemimas bus matomas Rusijoje, Azijoje, Europoje, Grenlandijoje, šiaurinėje Kanados dalyje ir dalinai šiaurinėje Amerikos dalyje. Užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi, judančiu atatupstai, bei formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu, esančiu Žuvų ženkle, todėl bus labai svarbus kontaktų užmezgimas, intensyvus mokymasis, praktinių įgūdžių įsisavinimas, užtemimo įtakoje galimi rimti pokyčiai, liečiantys pradinį ir vidurinį išsilavinimą, o kadangi užtemimo metu Merkurijus judės atatupstai, gali paskatinti ginčus ir lemti ilgą pasirengimo reformoms periodą. Laikotarpyje tarp Mėnulio ir Saulės užtemimų, kuris astrologijoje vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, formuosis galingas energetinis laukas, įtakosiantis psichologiniame ir fiziniame lygmenyje, suteiksiantis unikalią galimybę peržiūrėti savo gyvenimą, atmesti tai, kas kliudo judėti į priekį, tačiau nepatartina tokiu metu ką nors iš esmės keisti savo gyvenime.

2021.06.11 d. Marsas pereis į Liūto ženklą, o šio tranzito metu stiprės savimeilė, aktyvumas, iniciatyvumas, veiklumas, atkaklumas siekiant savų užsibrėžtų tikslų, polinkis išreikšti požiūrį, nuomonę, pademonstruoti reikšmingumą siekiant naudos. 2021.07.29 d. Marsas pereis į Mergelės ženklą ir skatins darbštumą, pareigingumą, dėmesį detalėms, polinkį energiją ir aktyvumą nukreipti darbų atlikimui. Tokio tranzito metu neturintys darbo pradeda jo intensyviai ieškoti, o dirbantieji linkę padaryti tvarką darbo vietoje, aktualiais tampa įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo našumo ir sąlygų, kokybės klausimai. Tranzito metu aktualiais taps reikalai, susiję su sveiku gyvenimo būdu, dietomis, gydomąja gimnastika, tai bus palankus laikas žmonėms, kurių veikla siejasi su natūralia medicina, žolininkyste. Sėkmės garantu šio tranzito metu bus disciplina, aktyvumas, asmeninės pastangos, pakantumas, gebėjimas vengti dirglumo, įkyrumo, per didelio kritiškumo savo ir kitų atžvilgiu. 2021.09.15 d. Marsas pereis į Svarstyklių ženklą, o šio tranzito metu gali skatinti atvirumą, polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, kartais meniškai. Galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, tačiau tuo pačiu galimas noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, ieškoti priešų. 2021.10.30 d. Marsas pereis į Skorpiono ženklą, kurį jis valdo, todėl suteikia galimybę pilnai atsiskleisti šios planetos savybėms, o tranzito metu gali išryškėti nerimas, stipriai juntama įtampa, tačiau pavojaus atveju mobilizuojamos visos fizinės ir psichinės jėgos, bei panaudojamas vidinis rezervas. Marso tranzito Skorpiono ženklu metu gali padaugėti katastrofų, stambių avarijų, todėl kai kam gali tekti dirbti be atvangos. Tranzito metu aktualiais gali tapti stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai, gali tekti kai ką skubiai pertvarkyti, perdaryti, perskirstyti, keisti, arba naikinti. Tokio tranzito metu galimi įvykiai, reikalaujantys greito reagavimo, skatinantys fizinę ir psichinę įtampą, bei gali suaktyvėti asmenys, linkę kitus išnaudoti emociškai ir morališkai, ar finansine prasme. Tokio tranzito metu pakaks ryžto, valios ir tvirtumo, norint įgyvendinti seniai suplanuotas permainas.

Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks lapkričio 19 d., 11:03 val. (Lietuvos laiku), 28-ame Jaučio ženklo laipsnyje, kuris siejamas su perdėtu ambicingumu, todėl bus labai svarbu pasirinkti tinkamą reikalingą kryptį. Šis užtemimas bus matomas Azijoje, Australijoje ir Amerikoje, kai kuriose Aliaskos dalyse ir Havajuose. Užtemimo metu Jaučio ženklu eis tranzitu Uranas ir Mėnulis, o Saulė, Merkurijus, Marsas, Prozerpina bus Skorpiono ženkle, todėl išryškės bankų sistemos reformų ir ekonomikos strategijos peržiūrėjimo būtinybė. Pilnas Saulės užtemimas įvyks gruodžio 4 d., 9:33 val. (Lietuvos laiku), 13-ame Šaulio ženklo laipsnyje, kuris siejamas su materializmu, tai bus 30-oji Mėnulio diena, palanki be gailesčio išsilaisvinti iš visko nereikalingo, suvesti rezultatus, šis užtemimas bus matomas pietinėje Afrikos ir Atlanto vandenyno dalyje, bei Antarktidoje. Užtemimo taškas formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu, esančiu Žuvų ženkle, todėl galima ideologijos ir tikėjimo krizė, stiprės polinkis praplėsti savo sąmonę, plačiai žvelgti į pasaulį nauju aspektu, o ideologija, kuri buvo grindžiama pasenusiomis dogmomis, užleis vietą naujoms tėkmėms. Užtemimo įtakoje gali būti demaskuoti mokslo ir aukštųjų mokyklų elito atstovai, įtakingi, turintys socialinį autoritetą asmenys ir galimos įvairios provokacijos, neprotingas tikėjimo, tradicijų neigimas ir ginčai, kas gali sulėtinti judėjimą link tikrojo tikslo. 2021 metų gruodžio 13 d. Marsas Marsas pereis į Šaulio ženklą, kuriuo judės iki 2022.01.24 d., o tokio tranzito metu stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, ar tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui.

2021 metais Jupiteris tęs tranzitą Vandenio ženklu, kuriuo judės iki gruodžio 29 d., išskyrus laikotarpį nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d., kai jis viešės Žuvų ženkle. Vandenio ženkle Jupiterio padėtis neutrali, tranzito įtaka skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, laisvei, nepriklausomybei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, bei išsiskirti iš kitų. Jupiterio tranzito Vandenio ženklu įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus. Periode nuo 2021.06.20 d. iki 10.18 d. Jupiteris judės atatupstai, šiuo laikotarpiu jis bus planeta „kritime“ ir jo prigimtinės savybės kiek susilpnės. Tokiu metu gali sulėtėti veikla, liečianti visuomeninį ir politinį gyvenimą, socialinius santykius, mokslo, švietimo, kultūros klausimus, laikas bus nepalankus rėmėjų paieškoms, investicijų pritraukimui, svarbių naujų projektų pradžiai, gali išryškėti nepagrįstas optimizmas, per didelis pasitikėjimas savimi, galima ryški blaškymosi tendencija, neracionalus laiko ir lėšų panaudojimas.

Periode nuo 2021.12.19 d. iki 2022.01.29 d. Venera judės atatupsta Ožiaragio ženklu, todėl bus galima sėkmingai grižti prie ankstesnių prisirišimų, pomėgių, dar kartą pabandyti tai, kas anksčiau nepasisekė. Kol Venera judės atatupsta, geriau neinvestuoti ir neskolinti pinigų, nepirkti brangių daiktų, nepalanku pradėti naujų projektų, susijusių su verslu ir finansais, tačiau laikas palankus labdarai ir savų skolų grąžinimui. Tokiu metu gyvenime gali pasirodyti žmonės iš praeities, atsinaujinti seni, nutrūkę meilės ryšiai, bus galima susigrąžinti mylimą žmogų, o užsimezgę nauji santykiai gali būti susiję su karminiu skolų grąžinimu. 2021.12.29 d. Jupiteris pereis į Žuvų ženklą (jame išbus iki 2022.12.20 d., išskyrus laikotarpį nuo 2022.05.11 d. iki 10.28 d., kai viešės Avino ženkle), kuriame judant tiesiai, planetos padėtis neutrali, o retro fazės periode Jupiterio kosminis statusas bus valdanti ženklą planeta, galinti pilnai išreikšti būdingas savybes. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaka stiprins vidinį aktyvumą, diplomatiškumą, kalbumą, polinkį bendravimui, lankstumą ir gebėjimą laviruoti, energingą ir plastišką sąveiką su supančia aplinka ir kitais žmonėmis. Šio tranzito įtakoje stiprės polinkis praplėsti savo erdvę, asmeninius horizontus, išryškės interesas sakralioms, dvasinio pasaulio paslaptims, galima trauka tolimoms šalims, noras aplankyti negyvenamas salas, egzotiškus miestus. Gali stiprėti vaizduotė, įžvalgumas, palankus laikas užsiimantiems klinikine medicina, psichologija, psichiatrija, bei tiems, kurių veikla turi ryšį su religija, arba jūra. Trnazito įtakoje gali išryškėti dosnumas, gebėjimas užjausti, galimas polinkis filantropijai, dvasingumui, aukštų moralinių idealų siekimui.

2021 metais Saturnas eis tranzitu Vandenio ženklu (juo judės iki 2023.03.07 d.), todėl stiprės pasyvumas, silpnės emocinės išraiškos, išryškės santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas, aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, bei supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Saturno tranzito Vandenio ženklu metu būdingi tvirti įsitikinimai, koncentracija, ryžtingumas, teisingumas, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, ar profesijai, didelis kruopštumas renkantis artimą aplinką, gebėjimas planuoti. Periode nuo gegužės 23 d. iki spalio 11 d. Saturnas judės atatupstas, bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, juntama nuoseklumo, sistemiškumo stoka, tačiau tai palankus laikas įvertinti, keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Bus galima peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai, galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas).

2021 metais Uranas eis tranzitu jam nepalankiu Jaučio ženklu stiprindamas poreikį ieškoti naujų galimybių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi, skatindamas ieškoti naujų ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formų. Urano tranzito įtakoje stiprės stabilumas, darbingumas, intuicija, išradingumas, ryžtingumas, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas ginti savus interesus. Periode iki 2021.01.14 d. ir nuo 2021.08.20 d. iki 2022.01.18 d., Uranas judės atatupstas Jaučio ženklu, o tokiu metu silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius, bei stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Neptūnas 2021 metais tęs tranzitą Žuvų ženklu, šie metai palankūs kūrybinei veiklai, įvairaus pobūdžio dvasinėms paieškoms, stiprės svajingumas, vaizduotė, kantrybė, interesas menui, psichologijai, religijai. Neptūno tranzito Žuvų ženklu įtakoje, vertėtų ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis. Periode nuo 2021.06.25 d. iki 2021.12.01 d. Neptūnas judės atatupstas Žuvų ženklu, stiprindamas kūrybiškumą, gebėjimą įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, laikas bus palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. 2021 metais Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Nuo 2021.04.27 d. iki 2021.10.06 d. Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu, todėl šiame laikotarpyje galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

2021 metais Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame išbus iki liepos 18 d.), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, ar išlaidumas, tai bus karminio atpildo už šykštumą, savanaudiškumą, perdėtą savininkiškumą, godumą metas. Juodasis Mėnulis skatina iliuzijas, painiavą finansiniuose, turto reikaluose, stiprina baimę prarasti turtą, ar likti be pinigų, o šio tranzito įtakoje, būtent ir išaugs nuostolių, vagysčių, santaupų netekimo tikimybė. Esant stipriam šykštumui, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per daug stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, arba daiktų, padidintu savininkiškumo jausmu. Esant stipriam išlaidumui, pasireiškia negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, todėl galima tapti manipuliatorių, energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais įsipareigojimais, sunkumais, skolomis, todėl labai svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

2021.07.18 d. Juodasis Mėnulis devyniems mėnesiams pereis į Dvynių ženklą, o šio tranzito įtaka gali pasireikšti bendravimo sferoje tokiais kraštutinumais, kaip pasyvumas, nerišli kaba, ar nepakenčiamas plepumas. Stiprus plepumas gali pasireikšti neišrankumu bendravime ir kontaktuose, kada didžiulis bendravimo ratas tampa tarsi gyvenimo tikslu. Nepaisant daugybės kontaktų ir pažįstamų žmonių, bendravimas tampa paviršutinišku, neesminiu, o tai trukdo pažinti pasaulį, siekti harmonijos, bei įvairiapusiško vystymosi. Pasireiškus stipriam pasyvumui, galimas noras gauti kuo daugiau informacijos, nuolat bendrauti telefonu, arba gyvai, galimas polinkis be jokio pasirinkimo žiūrėti įvairias laidas, skaityti knygas, tokiu atveju pirmame plane atsiduria informacijos kiekis, tačiau ne jos kokybė ir nauda, būna sunku aiškiai išreikšti savas mintis. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Dvynių ženklu įtaką, galimas pavojus iš draugų ir giminių pusės, jie gali apgauti, apvogti, apkalbėti, regzti intrigas, galimi sunkumai mokantis, o pavojai galimi per auto įvykius, ar apsinuodijimą dujomis. Šio tranzito laikotarpiu svarbu suprasti apgaules ir jų vengti, reikėtų saugotis apkalbų, šmeižto, plepumo ir vagysčių, vengti minčių chaoso, bei reikėtų atidžiai tikrinti gaunamą informaciją.

2021 metais Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Šaulio ženklu, todėl tai pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio tranzito įtakoje pirmame plane atsiduria gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias šio ženklo savybes. Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, bei stiprų autoritetą. 2021.07.05 d. Baltasis Mėnulis septyniems mėnesiams pereis į Ožiaragio ženklą, todėl prasidės pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Ožiaragio ženklu ir asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltasis Mėnulis astrologijoje siejamas su gerąja karma, šviesiosiomis kosminėmis jėgomis, o judėdamas Ožiaragio ženklu padės įgyvendinti socialinius tikslus, siekti sėkmės profesinėje veikloje, bei karjeroje, gauti perspektyvią pareigybę, arba užimti atsakingą postą, kas suteiktų galimybę padėti kitiems žmonėms. Norint užsitikrinti Baltojo Mėnulio palaikymą, reikėtų vertinti laiką, laikytis protingo dienos režimo, siekti tvarkos asmeninėje ir darbinėje erdvėje, bei bus labai svarbus punktualumas, o tai suteiks galimybę kilti karjeros laiptais.

2021 metais Kylantis Mėnulio mazgas judės Dvynių ženklu, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas judės Šaulio ženklu (šiais ženklais judės iki 2022.01.18 d.), todėl svarbiu bus žinių ir išsilavinimo siekimas. Kylantis Mėnulio mazgas Dvynių ženkle rodo naujas galimybes, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas Šaulio ženkle rodo tą sferą, kurioje galimi pokyčiai, lemiantys kokio nors etapo, proceso pabaigą. Kylančiam Mėnulio mazgui judant Dvynių ženklu reikėtų stengtis vystyti proto lankstumą, mokytis lengvai bendrauti, gebėti išgirsti ir priimti kitų žmonių nuomonę, atsisakyti pasenusių nuostatų. Šiame periode reikėtų vengti perdėto nuosavo reikšmingumo, polinkio įsitvirtinti gyvenime kitų žmonių sąskaita, kadangi tokiu atveju galimos skaudžios likimo pamokos ir galima atsidurti sudėtingose situacijoje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2021 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2021 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, įvairių zodiako ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2021 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

Avino ženklo atstovų gyvenime 2021 metai bus gana palankūs, ypač karjeros ir meilės sferose, žadantys ženklius pasiekimus ir nuopelnų pripažinimą. Šiais metais realios mintys dažniausiai bus nukreiptos į ateitį, išryškės polinkis kurti optimistinius planus, o sėkmės garantu bus atidumas ir praktiškumas, nuoseklumas ir atsakingumas, gebėjimas suderinti ateities lūkesčius su realia esama situacija. 2021 metais galima tikėtis daug naujų kontaktų, pažinčių su įdomiais žmonėmis, atsiras naujų draugų, galimas harmoningas ir aktyvus bendravimas su bendraminčiais ir esamais draugais. Norint įgyvendinti svarbias idėjas ir realizuoti planus, tame padės gebėjimas veikti kartu su kitais žmonėmis, bei dalyvavimas visuomeniniame gyvenime.

2021 metais Avino ženklo atstovų profesinėje veikloje atsivers naujos perspektyvos, sėkmę skatins didžiosios laimės ir plėtros planeta laikomo Jupiterio tranzitas socialinių ryšių sektoriumi, o aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime pozityviai įtakos meilės, asmeninio gyvenimo, karjeros sferas, padės įgyvendinti ambicingus profesinius tikslus. Darbinės ir profesinės veiklos sferoje sustiprės vadovybės ir įtakingų asmenų vaidmuo, o norint sėkmingai kopti karjeros laiptais, teks daug intensyviai dirbti, bei gebėti prisitaikyti prie susiklosčiusių aplinkybių. 2021 metais Avino ženklo socialinių ryšių sektoriumi eis tranzitu Saturnas, todėl jo įtakoje gali būti patikrinti santykiai su draugais ir dalykiniais partneriais, tokiu metu bus galima suprasti, kas palaiko ir padeda, o kas gali būti slaptu priešu. Saturnas gali padėti surasti rimtus, patikimus žmones, su kuriais bus galima sukurti stiprią, efektyviai ir produktyviai dirbančią komandą. 2021 metais kolektyvinis darbas bus daug naudingesnis, nei individuali veikla, o ieškantys naujos darbo vietos, ją gali surasti stambiose kompanijose. Palankiausias laikas darbinei, profesinei veiklai, sėkmės karjeroje siekimui bus pavasario ir vasaros laikotarpiu, kai vyraus palanki planetų įtaka ir bus galima realizuoti vertingas idėjas, ar svarbius projektus.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Avino ženklo atstovams gali būti kiek mažiau stabilūs ir permainingi. Avino ženklo finansų sektoriumi eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, kurio įtakoje galimos netikėtos, nestandartinės situacijos, todėl kai kuriais laikotarpiais galimos daug didesnės pajamos, nei įprastai, solidus pelnas, nors tuo pačiu kai kada galimos neplanuotos išlaidos, arba ir ženklūs finansiniai nuostoliai. Vasario, birželio ir gruodžio mėnesiais Uranas, eidamas tranzitu finansų sektoriumi, formuos destruktyvų aspektą su Saturnu, todėl šiais periodais bus būtinas atsargumas ir apdairumas, kadangi per draugus galimi nuostoliai, ar galima prarasti pinigus. Gavus pasiūlymus, susijusius su finansais, reikia juos atidžiai analizuoti, išlikti nuovokiais, apdairiais, kas padėtų išvengti apgaulių ir praradimų.

Asmeninio gyvenimo sferoje 2021 metai Avino ženklo atstovams bus palankūs, nors permainingi, su periodiškais aktyvumo laikotarpiais, o pats reikšmingiausias bus liepos mėnuo, kada esantys ilgalaikiuose santykiuose gali pajausti daugiau romantikos, gali džiuginti buvimas kartu su mylimu žmogumi. Vieniši Avino ženklo atstovai gali tikėtis naujų, perspektyvių pažinčių, juos likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti rimti meilės santykiai, iš esmės pakeisiantys asmeninį gyvenimą. Dalyvaujant svarbiuose socialiniuose projektuose, bus galimybė susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis, su kuriais gali užsimegzti romantiški meilės ryšiai. Asmeniniame gyvenime taip pat bus aktyvūs rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, kada galimi pozityvūs pokyčiai, liečiantys tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, malonūs susitikimai, džiugūs, įsimenantys įvykiai, bei nauji įspūdžiai.

Sveikatos atžvilgiu 2021 metai Avino ženklo atstovams palankūs, o daugiau dėmesio savo savijautai vertėtų skirti tais periodais, kada sveikatos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d.). Esant lėtiniams susirgimams, bus galima šiais periodais atnaujinti gydymąsi, arba užsiimti reabilitacija.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

2021 metai Jaučio ženklo atstovams bus sėkmingi, svarbūs ir labai reikšmingi, kadangi išryškės naujos vertingos idėjos, o siekiant svarbiausio tikslo ir planų realizavimo, sėkmę lems gebėjimas protingai, praktiškai suderinti optimizmą su realia esama padėtimi. 2021 metais Jaučio ženklu eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, skatinantis polinkį siekti pokyčių, kurie būtinai vyks, tačiau kartais netgi nepriklausomai nuo laisvos valios, o taip susiklosčiusių aplinkybių įtakoje. Kai kurie tradiciniai metodai gali ne visada save pateisinti, tačiau per didelis originalumas irgi nebus reikalingas, todėl bus svarbu protingai siekti pozityvių permainų, pilnai neatsisakant laiko patikrintų, patikimų būdų. Šiais metais sėkmę lems teisingai pasirinkta veiksmų strategija, nesipriešinant neišvengiamiems pokyčiams, o pasitelkus lankstumą, bei gebėjimą prisiderinti prie naujų situacijų, sąlygų ir galimybių.

2021 metai Jaučio ženklo atstovams darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu palankūs, atversiantys naujas karjeros perspektyvas, tačiau permainingi. Jupiteris ir Saturnas 2021 metais eis tranzitu Jaučio ženklo profesinės veiklos, karjeros sektoriumi, šių planetų įtakoje galima tikėtis didelių pasiekimų darbe ir versle, kai gali lydėti sėkmė ir bus daug palankių galimybių siekiantiems palypėti karjeros laiptais. Tačiau, kadangi einantis tranzitu Jaučio ženklu Uranas formuos destruktyvų aspektą karjeros sferoje esančiam Saturnui (aspekto pikai bus vasario 17 d., birželio 15 d. ir gruodžio 24 d.), ne visada viskas vyks sklandžiai. Šio aspekto įtakoje vyks kova tarp seno ir naujo, tradicijų ir naujų inovacijų, ko pasekoje permainų procesas rutuliosis sunkiai, sudėtingai, per streso situacijas ir pasipriešinimą naujai realybei. Profesinė veikla gali rutuliotis lėtai, o periodiškai gali tekti susidurti su kliūtimis ir nesklandumais netgi ten, kur to visiškai nebuvo tikimasi. Šio aspekto įtakoje, kai kuriems Jaučio ženklo atstovams gali atrodyti, kad jų nevertina darbe, kiti gali jausti, kad kažkas jiems tarsi specialiai kliudo, ar nori pakenkti, o norint keisti tai, kas netenkina, tai reikėtų daryti viską gerai apgalvojus, vengiant skubotų veiksmų.

Jaučio ženklo atstovų finansinė padėtis 2021 metais gali būti palanki ir stabili, o sėkmę lems gebėjimas deramai pasinaudoti svarbia informacija, įsiklausymas į kitų žmonių nuomonę prieš priimant svarbius sprendimus. Asmeniniams finansiniams sprendimams bus palankus sausio mėnuo, o likusią šių metų dalį Jaučio ženklo finansų sferoje bus nuolat juntama kitų žmonių įtaka. 2021.06.10 d. Jaučio ženklo finansų sektorių palies ir suaktyvins įvyksiantis Saulės užtemimas, kurio įtakoje bus labai svarbu apgalvoti planus, leidžiančius surasti naujus finansinius šaltinius ir didesnių pajamų uždirbimo galimybes, tačiau destruktyvių Neptūno aspektų įtakoje, ketinimai ir siekiai gali būti nerealūs, todėl bus svarbu pasinaudoti išmintingų žmonių patarimais. 2021.05.26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, o 2021.12.04 d. įvyks Saulės užtemimas, kurie palies Jaučio ženklo stambių finansų, verslo sektorių, todėl išryškės reikalai, susiję su kreditais, mokesčiais, skolomis, palikimu.

Asmeninio gyvenimo, meilės, tarpusavio santykių sferoje 2021 metai Jaučio ženklo atstovams bus aktyvūs ir permainingi, kadangi partnerystės sektorių globojantis Marsas formuos mišrius aspektus. Sudėtingas laikas tarpusavio santykių atžvilgiu bus pirmoji sausio mėnesio pusė, kovo mėnesio pabaiga ir pirmoji balandžio dekada, birželio ir liepos mėnesiai, paskutinė rugpjūčio dekada iki pirma rugsėjo savaitė, laikotarpis nuo antros spalio mėnesio dekados iki antros gruodžio dekados, kada teks įdėti pastangų, norint išlaikyti harmoningus tarpusavio santykius poroje. Palankūs periodai, kai galimi pozityvūs pokyčiai ir sėkmė asmeniniame gyvenime, bus antroji vasario mėnesio pusė, dvi pirmosios balandžio dekados, paskutinė gegužės dekada, rugpjūčio mėnuo, bei antroji gruodžio mėnesio pusė, kada tikėtinos naujos pažintys, kai bus daugiau romantikos ir dinamikos esančiuose santykiuose. Kada Jaučio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus 2021 metais judės atatupstai, tai bus laikotarpiais nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., šiais periodais būtinas atsargumas bendraujant su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, kadangi galimi ginčai, nesusipratimai, o tokiu metu užsimezgę nauji santykiai bus trumpalaikiais, nes Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, jie gali netenkinti, nepateisinti lūkesčių, arba nutrūkti.

2021 metais Jaučio ženklo atstovus gali džiuginti gera sveikata ir puiki savijauta. Pirmąjį pusmetį bus labai svarbu palaikyti pozityvią emocinę būklę, o antroje 2021 metų pusėje, kai kurie nesklandumai galimi dėl virškinamojo trakto sutrikimų, todėl daugiau dėmesio vertėtų skirti teisingai, subalansuotai mitybai ir būti fiziškai aktyviais. Labai svarbu bus stengtis vartoti namuose gamintą maistą.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2021 metai Dvynių ženklo atstovams suteiks daugiau stabilumo, jiems atsivers naujos perspektyvos ir galimybės, o palyginus su praėjusiais metais, bus kiek mažiau netikėtumų. Dvynių ženklo atstovams 2021 metais vertėtų vengti per didelio optimizmo, kuriant planus remtis logika ir sveika nuovoka, išlikti nuosekliais ir neveikti spontaniškai. Kylantis Mėnulio mazgas 2021 metais judės Dvynių ženklu ir skatins siekti progreso, svarbiais taps asmeniniai pokyčiai, išsilaisvinant iš praeities, bei atsisakant pasenusių pažiūrų, tačiau vidiniai pergyvenimai, arba per didelis kliovimasis intuicija, gali paskatinti kurti nerealius planus, bei trukdyti aiškiai matyti kliūtis ir teisingai įvertinti esamą situaciją. Tačiau, teisingai pasirinkus tikslą, suformavus sau konkrečias užduotis, šiais metais bus galima pasiekti gerų rezultatų.

2021 metais profesinės veiklos sferoje, Neptūno tranzito karjeros sektoriumi įtakoje, Dvynių ženklo atstovai jaus stiprią nematerialią motyvaciją, o sėkmės garantu darbe bus nuoširdus interesas ir pasitenkinimo jausmą suteikianti profesinė veikla. Dvynių ženklo devintu mokslo sektoriumi eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, šių planetų įtakoje svarbiais taps aukštasis išsilavinimas, juridiniai reikalai, ryšiai su užsieniu, o sėkmę lems gebėjimas praplėsti savo akiratį. Šie metai bus palankūs mokslams, dalykinių partnerių iš užsienio pritraukimui į verslo projektus, norintiems įsidarbinti užsienio įmonėse, ar kompanijose, bei kelionėms į kitus miestus, ar šalis. Laikotarpyje nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d. Jupiteris pereis į Dvynių ženklo karjeros sektorių, tokiu metu galima sėkmė profesinėje veikloje, o kadangi Jupiteris atsakingas už partnerystės sferą, nauda galima per dalykinę partnerystę. Šiame periode partnerystės ryšių dėka bus galima sustiprinti nuosavą potencialą, būtų naudinga surasti partnerius, kuriems priimtinos tos pačios idėjos, su kuriais būtų galima sėkmingai kartu dirbti, realizuoti savus sumanymus ir svarbius projektus. Šiais metais planetų įtaka bus ypač palanki tiems Dvynių ženklo atstovams, kurių veikla turi sąsają su mokslu, kultūra, aukštuoju išsilavinimu. 2021.06.10 d. Dvynių ženklą palies ir suaktyvins Saulės užtemimas, kurio įtakoje prasiplės samprata apie savo asmenybę, tai bus palankus laikas įvaizdžio pokyčiams. Dvynių ženklo atstovams bus svarbūs periodai, kada juos globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus laikotarpiais nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., kada būtinas atidumas, ypač reikaluose, kurie siejasi su mokslu, egzaminais, kelionėmis, transportu, bei derybomis. 2021 metais Dvynių ženklo atstovai, ieškantys darbo, pirmenybę turėtų teikti tokiai veiklai, kuri suteiktų moralinį pasitenkinimą ir tuo pačiu atitiktų lūkesčius.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Dvynių ženklo atstovams gali būti palankūs, geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, o ypač sėkmingi šiuo atžvilgiu gali būti balandžio ir gegužės mėnesiai, rugpjūtis, pirma rugsėjo dekada, bei antra gruodžio mėnesio pusė. Geros pajamos tikėtinos iš karjeros ir verslo sferos, tačiau laikotarpyje nuo 2021 metų pradžios iki trečios vasario dekados, birželio ir liepos mėnesiais, vidurinę spalio dekadą bus būtinas apdairumas ir nuovokumas tvarkant svarbius finansinius ir verslo reikalus, bei bendraujant su užsienio dalykiniais partneriais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2021 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs, nors permainingi, o patys aktyviausi bus balandžio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiai. Partnerystės sektorių globojantis Jupiteris 2021 metais eis tranzitu mokslo sektoriumi, todėl vienišiems Dvynių ženklo atstovams gali pavykti užmegzti perspektyvias pažintis su įdomiais žmonėmis iš kitų miestų, arba šalių, o periode nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d. Jupiteris judės karjeros sektoriumi, todėl gali traukti įtakingi, arba užimantys aukštą socialinę padėtį asmenys, o tokiu metu partnerystės ryšiai gali palankiai įtakoti profesinę veiklą ir karjerą. 2021 metų gegužės 26 d. Mėnulio, o gruodžio 4 d. Saulės užtemimas palies ir suaktyvins Dvynių ženklo partnerystės sektorių, todėl šių užtemimų įtakoje galimi reikšmingi pokyčiai ir svarbūs įvykiai asmeniniame gyvenime, o kai kuriose porose tai gali būti krizinis laikotarpis. Rugsėjo mėnesį galima tikėtis daug naujų pažinčių, stiprės polinkis flirtui ir intensyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, o spalio mėnuo bus palankus poroms, esančioms ilgalaikiuose santykiuose, siekiančioms išspręsti tarpusavio bendravimo nesklandumus. Periode nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d. gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius ryšius su mylimu žmogumi, o gruodžio mėnesį bus jaučiamas aktyvumas, bus daugiau atvirumo ir pasitikėjimo santykiuose, tai padėtis išspręsti opius klausimus poroje.

Dvynių ženklo atstovai daugiau dėmesio sveikatai ir savijautai turėtų skirti visus 2021 metus, kadangi pasąmonės, vidinio gyvenimo sektoriumi einantis tranzitu Uranas gali dirginti, netgi nesant tam priežasčių, todėl bus labai svarbu stengtis išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Šios planetos įtakoje galimi pykčio protrūkiai, trintis bendraujant su artimais žmonėmis, todėl reikėtų stengtis surasti konstruktyvius energijos realizavimo būdus, užsiimti sportu, arba kita aktyvia veikla, kas padėtų pagerinti fizinę formą, bei užtikrintų gerą savijautą.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

2021 metais Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs materialinės gerovės kūrimas, o pozityvūs pokyčiai galimi tarpusavio santykių, finansų ir dvasingumo sferose. Šiais metais Vėžio ženklo atstovų talentai ir gebėjimai gali būti realizuoti praktiškai ir sulaukti pripažinimo, o anksčiau įdėtos pastangos ir įdirbis pradės atsipirkti, bei duoti apčiuopiamus rezultatus. 2021 metai bus palankūs reputacijos siekimui, verslo plėtrai, bei daugeliui gali pavykti palypėti karjeros laiptais.

2021 metai Vėžio ženklo atstovams bus palankūs profesinės veiklos atžvilgiu, daugelis gali nuspręsti išbandyti savo jėgas nuosavoje veikloje, ar užsiimti verslu. 2021 metais Vėžio ženklo socialinių ryšių sektoriumi eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, kurio įtakoje draugai gali nustebinti, nors ne visada maloniai, o kartais, vietoje realios pagalbos ir palaikymo, tiesiog gali kliudyti, arba tempti atgal. Darbinės ir profesinės veiklos sferoje 2021 metais esminių pokyčių nenusimato, o aktyvus laikotarpis bus antroji kovo mėnesio pusė ir balandžio mėnuo, kada galimas profesinis augimas, paaukštinimas pareigose, bei gali sustiprėti dalykinė reputacija. Spalio ir gruodžio mėnesiais gali keistis darbo sąlygos, tokiu metu bus galima sėkmingai surasti naują darbo vietą, gali pavykti harmonizuoti santykius su kolegomis, ar pavaldiniais. Neptūnas 2021 metais eis tranzitu Vėžio ženklo mokslo sektoriumi, šios planetos įtakoje išryškės noras stiprinti dvasingumą, galimas interesas gyvenimo paslaptims, gali dominti metafizika ir dvasiniai mokymai. Neptūnas formuos harmoningą aspektą Plutonui, esančiam partnerystės sektoriuje, todėl bus palanku užsiimti tokio pobūdžio mokymais kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, kas padėtų sustiprinti tarpusavio ryšius. Šių planetų įtaka palanki užsiimantiems kūryba, literatūrine veikla, o kelionių metu gali aplankyti kūrybinis įkvėpimas.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Vėžio ženklo atstovams labai sėkmingi, suteikiantys įvairias galimybes, atveriantys naujas perspektyvas. 2021 metais stambių finansų, verslo sektoriumi (išskyrus periodą nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d.) eis tranzitu sėkmės ir plėtros planeta Jupiteris, kurio įtakoje yra tikimybė iš esmės pagerinti savo finansinę padėtį ir sukurti tvirtą materialinį pagrindą, svarbų vaidmenį tame vaidins antroji pusė, mylimas žmogus, bei dalykiniai partneriai, o taip pat metai palankūs planuojantiems užsiimti šeimos verslu. Šiais metais finansinės sėkmės garantu bus gebėjimas teisingai naudoti turimas lėšas, o kadangi verslo sektoriumi eis tranzitu Saturnas, tai ši planeta skatins kontroliuoti išlaidas, labai atsakingai investuoti lėšas, bei vengti skolų. Saturnas formuos destruktyvų aspektą su Uranu, einančiu tranzitu draugystės sektoriumi, tai finansiniai nuostoliai galimi per draugus, todėl bus būtinas apdairumas, ypač tuo atveju, jeigu su draugais sieja bendra veikla, ar svarbūs finansiniai reikalai.

Meilės, asmeninio gyvenimo klausimai, šeimos ir namų reikalai 2021 metais Vėžio ženklo atstovams gali būti labai svarbūs, tai bus esminių pokyčių, partnerystės ryšių transformacijos periodas, o ypač tai palies esančias ilgalaikiuose santykiuose poras. Norintys išsaugoti harmoningus santykius ir tarpusavio pasitikėjimą, Vėžio ženklo atstovai turėtų pasitelkti nuosaikumą, vengti atsitiktinių ryšių, kadangi jie gali paskatinti įvairaus pobūdžio nemalonumus, arba ir nepageidaujamas pasekmes. 2021 metai bus palankūs nuosekliam tarpusavio santykių formavimui, stiprinimui ir rutuliojimui, poros ateities planų kūrimui, bei tolimų perspektyvų numatymui. Tarpusavio santykių, ypač seksualinių, kokybė Vėžio ženklo atstovams šiais metais turėtų būti svarbi, o pats aktyviausias asmeniniame gyvenime periodas bus nuo rugsėjo mėnesio pradžios iki šių metų pabaigos. Šiame laikotarpyje gali užsimegzti naujos perspektyvios pažintys, gali prasidėti nauji meilės santykiai, ar romanas, galintis išsirutulioti į rimtus partnerystės ryšius, o taip pat tai bus dinamiškas, audringas periodas esantiems ilgalaikiuose santykiuose.

2021 metai Vėžio ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti labai svarbūs, kadangi 2021.05.26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, 2021.06.10 d., bei 2021.12.04 d. Saulės užtemimai, visi jie palies ir suaktyvins du su sveikata susijusius sektorius (šeštą ir dvyliktą), todėl artimomis užtemimams dienomis, bus svarbu vengti bet kokios rizikos, galinčios nepalankiai įtakoti sveikatą. Šie metai Vėžio ženklo atstovams bus palankūs užsiėmimams sportu, dalyvavimui įvairiose sveikatingumo programose, kas suteiktų galimybę palaikyti gerą fizinę formą, išlikti sveikais ir energingais.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2021 metais Liūto ženklo atstovams gali atsiverti plačios finansinės ir profesinės veiklos galimybės, bei aktyvi bus partnerystės sfera, kurioje gali vykti esminiai pokyčiai. Liūto ženklo partnerystės sektoriumi šiais metais eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, kurių įtaka skatins peržiūrėti savo santykius su kitais žmonėmis, su kuriais planuojama bendra ateitis, bei tikėtini svarbūs įvykiai asmeniniame gyvenime.

2021 metais Liūto ženklo karjeros sektoriumi eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, todėl reikėtų vengti staigių, spontaniškų sprendimų, o bet kokios permainos darbinėje ir profesinėje veikloje turėtų būti gerai apgalvotos ir praktiškos. Atliekant svarbias profesines užduotis, reikėtų pasitelkti kūrybinį požiūrį ir remtis laiko patikrintais, patikimais metodais. Uranas skatina inovatyvumą, polinkį ieškoti nestandartinių idėjų ir netradicinių sprendimų, bet kadangi 2021 metų eigoje Uranas formuos destruktyvų aspektą su Saturnu (aspekto pikai bus vasario 17 d., birželio 15 d. ir gruodžio 24 d.), tai jo įtakoje galimos kliūtys ir vilkinimas realizuojant drąsius dalykinius projektus, o kartais gali nepavykti išvengti netikėtų įvykių, arba sukrėtimų, susijusių su darbine ir profesine veikla. 2021 metais Liūto ženklo darbo sektoriumi tęs tranzitą Plutonas, skatindamas esminius pokyčius profesinėje veikloje, o harmoningo aspekto su Neptūnu įtakoje, stiprės intuicija, kūrybinis įkvėpimas, kas skatins sėkmę ir lems gerus rezultatus darbinėje veikloje.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Liūto ženklo atstovams gali būti labai sėkmingi, ypač laikotarpyje nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d., kai laimės, plėtros planeta Jupiteris eis tranzitu stambių finansų, verslo sektoriumi. Tokiu metu bus galima sėkmingai išspręsti aktualius finansinius klausimus, gali atsirasti nauji patikimi pajamų šaltiniai, bus galima naudingomis sąlygomis gauti kreditus, ar palikimą, bei laikas tinkamas gerai apgalvotoms investicijoms. Liūto ženklo finansų sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., todėl šiais periodais bus būtinas atidumas ir apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, kada nesėkmės gali sietis su bendrais projektais, o piniginiai nuostoliai galimi per draugus.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2021 metai Liūto ženklo atstovams bus labai svarbūs ir reikšmingi. Liūto ženklo partnerystės sektoriumi eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, kurių įtakoje formuosis svarbūs įvykiai, liečiantys meilės santykius ir santuokinį gyvenimą, todėl galimi pozityvūs pokyčiai ir malonūs siurprizai. Saturno įtakoje bus galima sustiprinti esamus santykius ir tarpusavio pasitikėjimą su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tikėtinos permainos, kurios turėtų ilgalaikes pasekmes ir palankiai įtakotų poros gyvenimą keletą artimiausių metų, nors pradžioje gali tekti susidurti ir su tam tikro pobūdžio nesklandumais. Gegužės 26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, o birželio 10 d. ir gruodžio 4 d. įvyks Saulės užtemimai, kurie palies ir įtakos Liūto ženklo meilės ir draugystės sferas, o jų įtaka skatins peržiūrėti tarpusavio santykius su mylimu žmogumi ir draugais. Užtemimų įtakoje draugai gali bandyti įtakoti asmeninius meilės santykius, arba galimas ir atvirkščias variantas, kada draugiškus santykius gali koreguoti asmuo, su kuriuo sieja romantiškas ryšys.

Sveikatos požiūriu 2021 metai Liūto ženklo atstovams gali būti labai reikšmingi, o savo savijautai reikėtų skirti pakankamai dėmesio. Šiais metais daug dėmesio vertėtų skirti profilaktikai, kas padėtų stiprinti organizmą ir imunitetą, bei tuo pačiu padėtų išvengti rimtų susirgimų. 2021 metų eigoje bus labai svarbus teisingas darbo ir poilsio režimas, sveikas gyvenimo būdas, reguliari profilaktinė medikų patikra, bei pakankamas fizinis aktyvumas.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

2021 metais Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs profesinė ir darbinė veikla, atsivers naujos perspektyvos ir galimybės, skatinančios profesinį augimą, reputacijos ir autoriteto tarp kolegų stiprinimą. Metų pradžioje gali netikėtai paaiškėti, kad Mergelės ženklo atstovai stokoja reikalingų profesinių žinių ir patirties, todėl bus labai svarbu stiprinti savo įgūdžius ir kelti kvalifikaciją, plėsti profesinės veiklos akiratį. 2021 metais Mergelės ženklo atstovams kiek sudėtingesni bus sausio, vasario ir kovo mėnesiai, o vėliau situacija palaipsniui stabilizuosis, sėkmingai spręsis aktualūs klausimai ir antrasis pusmetis bus palankesnis, paskutiniais mėnesiais bus galima įvertinti pasiektus rezultatus.

Mergelės ženklo atstovams 2021 metai darbinės, profesinės veiklos atžvilgiu gali būti labai sėkmingi, kadangi laimės ir plėtros planeta Jupiteris eis tranzitu darbo sektoriumi, o šios planetos įtakoje gali išsipildyti svajonės, atsiras galimybė sustiprinti savo padėtį kolektyve, įgyti vadovybės palankumą, gauti deramą įvertinimą ir paskatinimą dėl įdėtų pastangų ir atsakingo pavestų užduočių atlikimo. Jupiterio įtakoje galimas paaukštinimas pareigose, ar gali atsirasti proga pereiti į kitą darbo vietą, kurioje būtų geresnės darbo sąlygos ir didesnis darbo užmokestis, o kai kurie Mergelės ženklo atstovai gali gauti naudingą dalykinio pobūdžio pasiūlymą. Mergelės ženklo darbo sektoriumi 2021 metais eis tranzitu ir Saturnas, kurio įtakoje gali padaugėti profesinių pareigų, tačiau tuo pačiu gali padidėti ir darbo užmokestis, o šiais metais pradėti svarbūs projektai gali duoti naudą ir gerus rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. Sėkmė karjeroje didele dalimi priklausys nuo taip susiklosčiusių aplinkybių ir kitų žmonių įtakos, bei gebėjimo pasinaudoti protingais išmintingų žmonių patarimais. Mergelės ženklo karjeros sektoriuje 2021 metų birželio 10 d. įvyks Saulės užtemimas, kuris gali suteikti galingą impulsą ir paskatinti esminius pokyčius profesinėje veikloje, todėl prasidės palankus laikas svarbių projektų ruošimui, arba galima bus užsiimti nuosavu verslu.

Finansiniu atžvilgiu Mergelės ženklo atstovams 2021 metais gali būti palankūs, žadantys pozityvias permainas, o finansinės ir materialinės sėkmės garantu šiais metais bus darbštumas, išmintingumas, įgimtas gebėjimas objektyviai įvertinti situaciją, bei išsiaiškinti padarytas klaidas, jų nekartojant ateityje. Aušto lygio pajamos ir solidus pelnas tikėtinas iš kūrybinių, inovatyvių projektų realizavimo, galima nauda iš ryšių su dalykiniais užsienio partneriais ir stambiomis kompanijomis.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2021 metai Mergelės ženklo atstovams gali būti labai svarbūs, reikšmingi. Mergelės ženklo partnerystės sektoriumi 2021 metais tęs tranzitą Neptūnas, o mokslo, ryšių su užsieniu sferą įtakos Urano tranzitas, tai šių planetų įtakoje, asmeniniame gyvenime svarbų vaidmenį gali vaidinti menas, muzika, dvasiniai interesai, išryškės stiprus noras sužinoti ką nors naujo, pažinti gyvenimo paslaptis. Urano energijos stiprina kūrybiškumą, polinkį laisvei, bei gali suteikti galimybę naujoms pažintims ryšių su užsieniu pagalba, ar tolimų kelionių metu, kada likimas gali suvesti su ypatingu, įdomiu žmogumi. Urano įtakoje kartu su mylimu žmogumi galima keliauti, siekti aukštojo išsilavinimo, bei dvasiškai tobulėti, o vieniši Mergelės ženklo atstovai gali sutikti savo gyvenimo meilę, užmegzti asmeninius santykius tolimų kelionių metu, ar būdami toli nuo namų. Partnerystės sektorių įtakojantis Neptūnas gali skatinti iliuzijas, dviprasmes, painias aplinkybes, ar galimi neaiškūs, neapibrėžti santykiai, kurie gali skatinti nusivylimą, o kartais galima užmegzti ryšius su nepatikimu asmeniu, turinčiu psichologinių problemų, ar polinkį įvairaus pobūdžio priklausomybėms.

2021 metai Mergelės ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, tačiau bus būtina daugiau dėmesio skirti savo savijautai tais periodais, kada Merkurijus judės atatupstai (nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d.), kada gali paūmėti lėtiniai susirgimai, bei galimos traumos dėl atidumo stokos. Pirmąją 2021 metų pusę savo sveikatos atžvilgiu Mergelės ženklo atstovai gali būti kiek per daug įtarūs, nors pavasario periode bus tik minimali peršalimo ligų tikimybė. Antrąją šių metų pusę daugiau dėmesio vertėtų skirti teisingam darbo ir poilsio režimui, pakankamam fiziniam aktyvumui, sveikai, subalansuotai mitybai, vartoti būtinų vitaminų, kas užtikrintų sklandų organizmo darbą ir gerą savijautą.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

2021 metai Svarstyklių ženklo atstovams gali būti labai aktyvūs, dinamiški, kupini įvairiausių įvykių, o pirmame plane gali atsidurti profesinė veikla ir asmeninis gyvenimas. Pirmoji 2021 metų pusė karjeros atžvilgiu bus gana reikšminga, kai reikėtų gerai apgalvoti savus tikslus, susiplanuoti būtinų užduočių atlikimą jų svarbos tvarka, o užsiimantiems nuosavu verslu, būtinas apdairumas pasirašant susitarimus, sutartis. Antrasis pusmetis profesinės veiklos ir karjeros sferoje bus ramesnis, kada gali atsipirkti anksčiau įdėtos pastangos ir duoti gerus rezultatus.

Darbinės veiklos atžvilgiu 2021 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus stabilūs, o kadangi darbo sektoriumi eis tranzitu Neptūnas, tai šios planetos įtaka skatins siekti harmoningų santykių su kolegomis, pavaldiniais, o veikla suteiks moralinį pasitenkinimą. Profesinės veiklos, karjeros galimybių atžvilgiu palankus bus gegužės mėnuo, kada vertėtų būti drąsiais ir atkakliais, bei birželio mėnuo, kai sėkmę lems gebėjimas siekti kompromiso, bei surasti bendrą kalbą su kolegomis ir vadovybe. Neptūno tranzito darbo sektoriumi įtakoje sėkmė lydės užsiimančius kūrybinio pobūdžio veikla, kurių darbas susijęs su meno, kūrybos sfera. Iš kitos pusės, Neptūnas dažnai skatina neapibrėžtumą ir chaosą, todėl bus labai svarbu išlikti nuovokiais ir praktiškais. Periode nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d. Svarstyklių ženklo darbo sektoriuje viešės plėtros planeta Jupiteris, kurio įtaka gali skatinti ženklius pasiekimus profesinėje veikloje, o ieškantys naujos darbo vietos, šiame laikotarpyje gali surasti gerai apmokamą, atitinkančią lūkesčius pareigybę.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus palankūs, nors kiek stokojantys stabilumo. 2021 metais Svarstyklių ženklo stambių finansų sektoriumi tęs tranzitą Uranas, kurio įtakoje tikėtinos nenuspėjamos, staigios permainos, galinčios paliesti kreditų, skolų, mokesčių, palikimo klausimus. Šiais metais galimi staigūs pokyčiai versle, ar gali ženkliai ir netikėtai pasikeisti (padidėti, ar sumažėti) mylimo žmogaus, ar antrosios pusės pajamų lygis, o norint gauti kreditą, arba imti paskolą, tai pradžioje reikėtų labai atsakingai viską apsvarstyti ir būti apdairiems, kadangi sąlygos, ar aplinkybės gali netikėtai keistis ir galimos problemos dėl skolos grąžinimo.

2021 metais Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas bus labai aktyvus ir atsidurs dėmesio centre. Svarstyklių ženklo meilės sektoriumi šiais metais eis tranzitu laimės, sėkmės planeta Jupiteris, kurio įtakoje stiprės pasitikėjimas savimi, žavesys, gebėjimas lengvai bendrauti su priešingos lyties atstovais. Jupiterio įtaka bus palanki vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, ieškantiems meilės ir norintiems užmegzti asmeninius santykius, kadangi bus daugybė palankių progų, kai galima sutikti ypatingą žmogų, su kuriuo būtų galima kurti bendrą ateitį. Esantys ilgalaikiuose santykiuose irgi gali pajausti palankią Jupiterio įtaką, todėl galima tikėtis daug džiugių, įsimintinų įspūdžių ir emocijų tarpusavio santykiuose, o kai kurios poros pagalvos apie šeimos pagausėjimą. Iš kitos pusės, 2021 metais Svarstyklių ženklo meilės sektoriumi eis tranzitu ir Saturnas, kurio įtaka skatins būti kantriais, atsakingais, pareigingais ir patikimais, bei stiprins polinkį siekti stabilumo tarpusavio santykiuose. Šiais 2021 metais šeimos sektoriumi tęs tranzitą Plutonas, kurio įtakoje bus galima išspręsti painias tarpusavio santykių problemas, ginčus ir nesutarimus su artimais žmonėmis, kurti stiprų materialinį šeimos pagrindą, bei tai bus palankus laikas norintiems keisti gyvenamąją vietą, ar įsigyti nuosavybę.

2021 metai Svarstyklių ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu turėtų būti palankūs, nors dėl stiprių emocinių būsenų bus juntama pasitikėjimo stoka. Pirmąją 2021 metų pusę Svarstyklių ženklo atstovų sveikata ir savijauta turėtų būti puiki, tai bus palankus laikas užsiimti sportu, aktyvia fizine veikla, profilaktikos, estetinio pobūdžio procedūromis. Antroje 2021 metų pusėje bus juntamas emocinis stabilumas, tačiau vertėtų pasisaugoti traumų, daugiau dėmesio skirti endokrininei sistemai, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, ypač tiems, kurie intensyviai užsiima intelektualinio pobūdžio veikla.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2021 metais Skorpiono ženklo atstovų gyvenime, Jupiterio ir Saturno tranzito įtakoje, pirmame plane atsidurs šeimos, namų, nekilnojamojo turto ir gyvenamosios vietos reikalai. Palanetų įtaka šeimos sektoriuje bus prieštaringa, kadangi Jupiteris siejamas su sėkme ir perspektyvų plėtra, o Saturnas su apribojimais, pareigomis ir atsakomybe, todėl siekiant pozityvių permainų, gali tekti susidurti su sunkumais ir įveikti tam tikro pobūdžio kliūtis, realizuojant planus. Šiais metais Skorpiono ženklo atstovai gali pajausti didžiulį kūrybinės energijos antplūdį, juos dažnai aplankys įkvėpimas, o bet kokio pobūdžio kūrybinė veikla suteiks malonumą ir pasitenkinimo jausmą.

Profesinei, darbinei veiklai ir karjerai 2021 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs ir gana sėkmingi. Skorpiono ženklo darbo sektorių globojantis Plutonas 2021 metais eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, tai profesinę sėkmę lems gebėjimas gauti reikalingą informaciją, teisingai ja pasinaudoti ir labai svarbu bus užmegzti kontaktus su reikalingais žmonėmis. Šiais metais sėkmė gali lydėti tuos Skorpiono ženklo atstovus, kurių darbas turi sąsają su komercija, prekyba, tarpininkavimu, transporto priemonėmis, įvairaus pobūdžio intelektualine veikla. Kadangi Jupiteris ir Saturnas įtakos šeimos sektorių, tai gali rodyti, kad kam nors iš artimų žmonių, giminaičių gali pavykti pasiekti gerų rezultatų profesinėje veikloje, arba jie gali palypėti karjeros laiptais. Šie metai bus palankūs norintiems užsiimti individualia veikla, arba šeimos verslu, kuris galėtų būti susijęs su statybomis, viešbučiais, mokymais, reklama, arba įvairaus pobūdžio kūrybiniu darbu.

Finansiniu požiūriu, 2021 metai Skorpiono ženklo atstovams bus svarbūs, reikšmingi, aktualiais taps investicijų klausimai, o norint sėkmingai investuoti, ar pritraukti kitų žmonių lėšas, reikėtų daugiau tuo domėtis, įgyti tam reikalingų specifinių žinių, arba įsiklausyti į tai gerai išmanančių žmonių nuomonę. 2021 metais gegužės 26 d. įvyks Mėnulio, o birželio 10 d. ir gruodžio 4 d. Saulės užtemimai, jie palies, suaktyvins Skorpiono ženklo finansinius sektorius, o artimu šioms datoms laiku, reikėtų labai atsakingai ir kruopščiai apgalvoti savo veiksmus, liečiančius finansinių reikalų tvarkymą. Skorpiono ženklo finansų sektorių globojančio Jupiterio įtakoje aukšto lygio pajamos gali sietis su šeimos verslu, individualia veikla, ryšiais su užsienio kompanijomis. Kai už Skorpiono ženklo stambių finansų sferą atsakingas Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., tai tvarkant svarbius materialinius ir finansinius reikalus, bus būtinas atidumas ir apdairumas, kadangi galimi nesklandumai, ginčai, arba gauta svarbi informacija gali būti netiksli, kas galėtų paskatinti piniginius nuostolius.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje 2021 metai Skorpiono ženklo atstovams gali būti palankūs ir reikšmingi. Šiais metais Skorpiono ženklo partnerystės sektoriumi eis tranzitu Uranas, kurio įtakoje stiprės polinkis didesnei veiksmų laisvei, todėl bus labai svarbu vengti spontaniškų poelgių, galinčių nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius. Tai liečia ir vienišus Skorpiono ženklo atstovus, kadangi ir jiems reikėtų būti nuosekliais formuojant ir rutuliojant asmeninius meilės santykius, o esantiems ilgalaikiuose ryšiuose, turintiems savo porą, vertėtų būti santūresniais ir skubotai nedaryti nieko tokio, ko vėliau negalima būtų ištaisyti. Asmeniniame gyvenime įtemptas laikas gali būti sausio ir vasario mėnesiais, laikotarpis nuo antros birželio dekados iki antros liepos savaitės, bei paskutinė gruodžio dekada. Šiais metais, Skorpiono ženklo atstovai, esantys ilgalakiuose santykiuose, gali nuspręsti oficialiai įteisinti savo ryšius, sukurti šeimą, arba pradėti gyventi kartu su mylimu žmogumi, o kai kurie dėl asmeninių meilės santykių gali pasiryžti keisti gyvenamąją vietą, persikelti gyventi į kitą miestą, arba šalį. 2021 metais didžiosios laimės ir sėkmės planeta Jupiteris, periode nuo gegužės 14 d. iki liepos 28 d., eis tranzitu meilės sektoriumi, todėl sėkmė gali lydėti vienišus Skorpiono ženklo atstovus, nes šiame laikotarpyje yra didelė tikimybė susipažinti su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti meilės romanas. Jupiterio įtakoje, tokių palankių šansų gali būti daug, todėl vertėtų deramai pasinaudoti šiuo palankiu periodu. Skorpiono ženklo meilės sektoriuje 2021 metais viešės Neptūnas, jo įtakoje galimos iliuzijos, ar pažintys su nepatikimais asmenimis, todėl būtinas atsargumas, bei nuovokumas, bendraujant su mažai pažįstamais žmonėmis.

2021 metai Skorpiono ženklo atstovų sveikatos atžvilgiu bus palankūs ir stabilūs. Pirmoji 2021 metų pusė bus pozityvus laikas, kada savijauta gali būti puiki ir sveikatos būklė nekelti jokių problemų, sustiprėjusi intuicija gali apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų, arba susirgimų. Antroji metų pusė bus gana aktyvi ir įdomi, kadangi gali atsirasti nauji interesai ir pomėgiai, susiję su sportine veikla, fiziniu aktyvumu, kas gali padėti sustiprinti organizmą ir imunitetą, bei užtikrinti gerą sveikatą.

ŠAULYS  (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2021 metais Šaulio ženklo atstovų gyvenime svarbiausia tema bus įvairaus pobūdžio komunikacijos, mokslai, bendravimas, trumpos ir artimos kelionės. 2021 metais Šaulio ženklą globojantis Jupiteris eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, šios planetos įtaka skatins siekti naujų žinių, įgyti patirties ir naujų įgūdžių, užmegzti, rutulioti reikalingus ir naudingus ryšius, kurių dėka bus galima tikėtis sėkmės, arba gerai uždirbti. Aplinkoje gali atsirasti nauji žmonės, per bendravimą su kuriais gali išryškėti nauji intreresai, nors su kai kuriais asmenimis ryšiai gali ir nutrūkti.

Šaulio ženklo atstovų profesinės ir darbinės veiklos sferoje 2021 metais tikėtinos permainos, kurios ne visada bus planuotos, o ypač sudėtingas šiuo atžvilgiu gali būti sausio mėnuo. Šaulio ženklo atstovai šiais metais turėtų gerai pagalvoti, ką reikėtų keisti savame darbe, kaip pagerinti, ar automatizuoti kai kuriuos darbinius procesus, o aktyviai ir savalaikiai tvarkant veiklos klausimus, netikėti pokyčiai ir situacijos gali aplenkti. 2021 metais Šaulio ženklo darbo sektoriumi eis tranzitu Uranas, kurio įtaka suteiks motyvaciją profesinėje veikloje išbandyti naujus darbo metodus ir pažangias technologijas, o sėkmė lydės tuos Šaulio ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su tarpininkavimu, prekyba, komercija, informacija, ryšiais, kelionėmis, transportu, derybomis, bendravimu. Tam tikrais periodais darbe gali tekti susidurti su sudėtingomis aplinkybėmis, o norint nemalonumų išvengti, reikėtų vengti apkalbų, intrigų, atsakingai ką nors žadėti kolegoms, pavaldiniams, ar klientams, kadangi išpildyti pažadus ne visada bus lengva. Šaulio ženkle 2021 metų gegužės 26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, o gruodžio 4 d. Saulės užtemimas, kurių įtaka gali skatinti asmeninius pokyčius, gali išryškėti netikėtos individualios savybės, kas gali nustebinti tiek pačius šio ženklo atstovus, tiek aplinkinius.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Šaulio ženklo atstovams bus permainingi, skatinantys esminius pokyčius. Plutonas 2021 metais eis tranzitu Šaulio ženklo finansų sektoriumi, tai tęsis praėjusių metų tendencijos, skatinančios keisti savo požiūrį į pinigus ir materialines vertybes, o tuo pačiu atsiras palankių galimybių siekiant uždirbti aukšto lygio pajamas, ar solidų pelną iš verslo sferos. Finansinę sėkmę garantuos pasikeitęs požiūris į finansus, gebėjimas intensyviai dirbti, dėti pastangas, o geras uždarbis ir solidus pelnas gali sietis su inovatyvių projektų realizavimu. Šiais metais kai kuriuos Šaulio ženklo atstovus gali patraukti nestandartinės veiklos formos, darbas interneto pagalba ir gali atsirasti galimybė gauti pajamas iš netikėtų šaltinių.

2021 metai Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu bus dinamiški ir permainingi, aktyviausias laikotarpis bus pavasario ir vasaros periode. Kas liečia asmeninį gyvenimą, tai teks daugiau dėmesio skirti tais periodais, kada Šaulio ženklo partnerystės ir santuokos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, o tai bus nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d. Kada Merkurijus juda atatupstai, laikas nepalankus tarpusavio santykių atžvilgiu, kadangi galimi ginčai, tarpusavio supratimo stoka, bei problemos, liečiančios finansinius, nuosavybės, profesinius klausimus, todėl norint išvengti trinties bendravime, būtinas geranoriškumas, lankstumas ir išmintingumas. Šaulio ženklo partnerystės sektorių suaktyvins birželio 10 d. įvyksiantis Saulės užtemimas, o jo įtakoje galimi esminiai pokyčiai asmeniniame gyvenime. Kadangi užtemimo taškas formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu, tai šio užtemimo įtakoje galima tarpusavio supratimo stoka bendraujant su artimais ir mylimais žmonėmis, kolegomis, dalykiniais partneriais ir draugais. Šio užtemimo įtakoje galimos apgaulės, todėl bus būtinas atsargumas ir apdairumas verslo sferoje, o tvarkant dalykinės partnerystės reikalus, pačioje pradžioje reikėtų labai konkrečiai susitarti dėl bendradarbiavimo sąlygų.

Sveikatos atžvilgiu 2021 metai Šaulio ženklo atstovams bus gana permainingi, kada palankius laikotarpius keis mažiau palankūs periodai, kai savijauta bus kiek prastesnė. Pavasario laikotarpiu Šaulio ženklo atstovams bus svarbu saugotis infekcijų ir peršalimo ligų, o ypač turėtų save pasaugoti moterys, joms svarbu vengti peršalimų. Vasaros metu reikėtų stengtis gerai pailsėti, kadangi jau rugsėjo mėnesį daugiau dėmesio ir laiko gali tekti skirti streso valdymui ir nervų sistemos stiprinimui. Paskutinis metų ketvirtis sveikatos atžvilgiu bus palankus, o ypač džiuginti puiki savijauta gali gruodžio mėnesį.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2021 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, sėkmingi, suteikiantys naujas perspektyvas ir galimybes, ypač meilės ir finansų sferose, o įdėjus pakankamai tikslingų pastangų, bus galima pasiekti gerų rezultatų darbinėje ir profesinėje veikloje. Šie metai produktyvūs ir ramesni, palyginus su praėjusiais, tik bus svarbu numatyti sau tikslus, suformuoti strategiją jų pasiekimui ir drąsios svajonės gali tapti tikrove.

Ožiaragio ženklo atstovams 2021 metais sėkmę profesinėje ir darbinėje veikloje lems gebėjimas harmoningai bendrauti su kolegomis, pavaldiniais, vadovybe, įsiklausyti, vertinti kitų nuomonę. Šiais metais vertėtų aktyviai pasinaudoti kitų specialistų įgyta vertinga patirtimi, kaupti profesines žinias, ieškoti svarbios informacijos, tai padėtų spręsti aktualius darbinius klausimus ir atlikti atsakingas užduotis. 2021 metais Ožiaragio ženklu tęs tranzitą Plutonas, todėl tęsis esminiai pokyčiai, prasidėję prieš kelis metus. Šiais metais toliau gali keistis pasaulėžiūra, asmeninio elgesio ir bendravimo manieros, stiprės polinkis išsilaisvinti iš visko, kas jau atgyveno, išsisėmė, tapo nereikalingu, tai gali paliesti dalykinius projektus, partnerystės ryšius, ar santykius, o šios permainos ne visada gali vykti lengvai, todėl galimi ir kriziniai periodai. Šie pokyčiai yra reikalingi, padedantys atsikratyti nereikalingo balasto, tempiančio atgal, jie padeda atlaisvinti erdvę ir gali tapti stimulu, skatinančiu judėti į priekį, bei pilnai atskleisti savo potencialą.

2021 metais Ožiaragio ženklo atstovams finansinė sfera bus labai svarbi, ji atsidurs pirmame plane, kadangi finansų sektoriumi eis tranzitu Jupiteris ir globojantis Ožiaragio ženklą Saturnas. Kadangi Jupiteris laikomas sėkmės ir plėtros planeta, tai jo įtakoje, vieniems Ožiaragio ženklo atstovams šiais metais gali pavykti uždirbti aukšto lygio pajamas, kiti gali planuoti sėkmingas stambias investicijas, o kai kurie gali gauti ženklią materialinę pagalbą. Iš kitos pusės, kadangi Jupiteris stiprina polinkį ekstravagantiškumui ir išlaidumui, galimos ir didelės išlaidos, ypač tai aktualu sausio ir vasario mėnesiais, kada Jupiteris formuos destruktyvų aspektą Uranui, o norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį šiuo metu, vertėtų vengti rizikingų finansinių veiksmų, neplanuotų išlaidų, netikėtų užgaidų. Tačiau tuo pačiu bus juntama ir griežtojo Saturno įtaka, kuri skatins būtinybę atsakingai elgtis piniginiuose reikaluose, neprarasti nuovokumo ir išmintingumo.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2021 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti labai aktyvūs ir intensyvūs, kadangi meilės sektoriumi tęs tranzitą nenuspėjamas Uranas, tai jo įtakoje galimi patys netikėčiausi įvykiai. Urano tranzito įtaka bus palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, kadangi suteiks galimybę susipažinti su ypatingu, įdomiu žmogumi, bendravimas su kuriuo gali paįvairinti gyvenimo rutiną, arba galimas ir meilės romanas. Nors Uranas gali suteikti daug jaudinančių akimirkų, pozityvių emocijų, malonių susitikimų, romantiškų pramogų, jausmai gali būti paviršutiniškais, o santykiai trumpalaikiais. 2021 metais lapkričio 19 d. įvyks Mėnulio užtemimas, jis palies ir suaktyvins Ožiaragio ženklo meilės ir draugystės sektorius, tai gali sutapti su svarbiais įvykiais asmeniniame gyvenime, o artimu šiai datai laiku, būtinas apdairumas bendraujant su naujais pažįstamais, bei draugais, kadangi gali išaiškėti kai kurios paslaptys, kurias anksčiau buvo stengiamasi nuslėpti. Žiemos ir pavasario laikotarpyje meilės tema bus labai aktuali, tokiu metu bus galima užmegzti santykius, ar meilės romaną su keliais galimais partneriais, todėl bus galima pasirinkti, su kuo būtų palankiausia susieti tolimesnę bendrą ateitį.

Sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu 2021 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti labai reikšmingi. 2021 metų gegužės 26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, o birželio 10 d. ir gruodžio 4 d. Saulės užtemimai, kurie palies ir suaktyvins dviejų su sveikata susijusių sektorių ašį, todėl artimais šioms datoms laikotarpiais bus būtinas padidintas atsargumas ir apdairumas. Tokiu metu reikėtų vengti streso, pervargimo, pavojingų aplinkybių ir situacijų, kurios galėtų negatyviai įtakoti sveikatą.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2021 metai gali būti aktyvūs, labai reikšmingi ir lemtingi, kadangi Jupiteris ir Saturnas eis tranzitu šiuo ženklu, bus juntama energijos koncentracija. Šių planetų įtaka bus gana prieštaringa, kadangi Jupiteris skatina sėkmę ir plėtrą, suteikia naujas perspektyvas ir galimybes, o Saturnui būdinga riboti, vilkinti, skatinti kliūtis, bei išbandymus. Šiais metais bus daug palankių progų, naujų galimybių, tačiau realizuoti planus ir įgyvendinti ketinimus bus nelengva, o šiame periode įdėtos pastangos gali duoti apčiuopiamus vaisius keleto sekančių metų eigoje.

2021 metai Vandenio ženklo atstovų gyvenime darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs ir produktyvūs, tinkami naujoms esminėms iniciatyvoms. Šiais metais galima sėkmingai keisti profesinės veiklos pobūdį, surasti lūkesčius atitinkantį naują darbą, ar gauti perspektyvią pareigybę, o kai kurie Vandenio ženklo atstovai gali nuspręsti užsiimti nuosavu verslu. Šiais metais galima sėkmingai realizuoti inovatyvius, kūrybinius projektus, plėtoti verslą interneto pagalba, tačiau tais periodais, kada Merkurijus judės atatupstai, o tai bus nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir laikotarpyje nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., šis laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, idėjų realizavimui, arba svarbių projektų startui. 2021 metai Vandenio ženklo atstovams bus intensyvūs, kupini svarbių įvykių, o kartais ir sudėtingų situacijų, bet Saturno tranzitas šiuo ženklu stiprins atkaklumą, padės surasti teisingiausią strategiją tikslų įgyvendinimui ir ženklių rezultatų daugelyje gyvenimo sferų pasiekimui.

Vandenio ženklo atstovų finansinė padėtis 2021 metais gali būti nestabili, tai lems Neptūno, einančio tranzitu finansų sektoriumi įtaka. Neptūnui būdinga savybė formuoti painias aplinkybes ir dviprasmes situacijas, skatinti klydimus, apsiskaičiavimą, apgaules. Šiais metais reikėtų būti atsargiems tvarkant svarbius finansinius reikalus, vengti abejotinų sandorių ir dalyvavimo projektuose, kurie atrodo per daug viliojančiais ir patraukliais, kad tai būtų tiesa.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2021 metai Vandenio ženklo atstovams gali būti palankūs, nors kiek permainingi. 2021 metais gegužės 26 d. įvyks Mėnulio užtemimas, o birželio 10 d. ir gruodžio 4 d. Saulės užtemimai, jie palies ir suaktyvins Vandenio ženklo meilės ir draugystės sektorius, todėl jų įtakoje, didelį vaidmenį asmeniniame gyvenime vaidins draugai. Vieniši Vandenio ženklo atstovai per draugus turės galimybę susipažinti su ypatingu žmogumi, arba draugų ir bendraminčių pagalbos dėka gali pavykti išspręsti daugelį aktualių klausimų ir nesklandumų, susijusių su tarpusavio santykiais. Tačiau iš kitos pusės, bendraujant su draugais reikėtų laikytis tam tikros distancijos, kad per daug aktyvi įtaka iš šalies nepakenktų, neišbalansuotų poros gyvenimo. 2021 metais, esančios ilgalaikiuose santykiuose poros, jaus Vandenio ženklą globojančio Urano, einančio tranzitu šeimos sektoriumi įtaką, todėl metų eigoje galimos netikėtos permainos, nenumatyti, arba nepageidaujami pokyčiai. Šiais metais, dėl įvairiausių priežasčių, gali tekti dažnai keisti gyvenamąją vietą, netikėtai nuspręsti įsigyti, ar parduoti nekilnojamąjį turtą, žemės sklypą, ar kitą nuosavybę. Giminės, arba artimi žmonės irgi gali pateikti siurprizų, kurie ne visada gali būti malonūs, o norint išvengti nuostolių, bei nesklandumų, reikėtų būti labai apdairiais.

Sveikatos atžvilgiu 2021 metai Vandenio ženklo atstovams bus palankūs, bet kiek permainingi. Pirmąją 2021 metų pusę bus labai svarbu saugotis peršalimo ligų, gamybinių ir buitinių traumų, atsargumas bus būtinas vartojant vaistus ir naudojant liaudies medicinos priemones. Antrasis pusmetis bus ramesnis, palankus profilaktikai, organizmo ir imuniteto stiprinimui, šiuo metu reikėtų saugotis pakliuvimo į pavojingas situacijas, kadangi dėl atidumo stokos, galimi nelaimingi atstikimai. Šiame periode naudingas fizinis aktyvumas, deramai subalansuota mityba, bei protingas darbo ir poilsio režimas.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovams 2021 metai bus palankūs pabuvimui vienumoje, asmeniniam dvasiniam tobulėjimui, kūrybinei veiklai, kadangi dažnai gali aplankyti įkvėpimas, stiprės intuicija, polinkis užsiimti vidiniu gyvenimu. Kitų žmonių reikalai gali mažiau jaudinti, nors periodiškai Žuvų ženklo atstovams bedravimas su įdomiais žmonėmis bus labai svarbiu ir skatins įdomias kūrybines idėjas. Šiais metais vyks gilūs vidiniai pokyčiai, kuriuos lems Žuvų ženklą globojančio Neptūno tranzitas šiuo ženklu, o taip pat Jupiterio ir Saturno įtaka pasąmonės, paslapčių, apribojimų, didžiosios kūrybos vienumoje sektoriuje. 2021 metai Žuvų ženklo atstovams palankūs svajonėms, ateities planų kūrimui, kuriuos bus galima realizuoti kelerių sekančių metų eigoje.

Žuvų ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos sferoje 2021 metais svarbų vaidmenį vaidins gegužės 26 d. įvyksiantis Mėnulio užtemimas, o birželio 10 d. ir gruodžio 4 d. įvyksiantys Saulės užtemimai, kurie palies ir suaktyvins karjeros ir šeimos sektorius. Užtemimų įtakoje tikėtini svarbūs, reikšmingi įvykiai, liečiantys profesinę veiklą ir šeimos gyvenimą, bei bus sudėtinga suderinti interesus, liečiančius darbą ir namus, todėl gali tekti kai kurių planų atsisakyti. Šiais metais gali tekti pasiieškoti kitos darbo vietos, kurioje būtų palankesnis grafikas, suteikiantis galimybę daugiau laiko skirti šeimai ir namams, bendravimui su artimais žmonėmis. Tačiau galimas ir atvirkščias variantas, kai suradus antraeilį darbą, bus galima uždirbti daugiau lėšų, kas padėtų užtikrinti šeimos gerovę ir patenkinti namiškių poreikius. Darbinės, profesinės veiklos atžvilgiu Žuvų ženklo atstovams sėkmingas bus vasaros laikotarpis, kada taps paklausiais asmeniniai gebėjimai ir įgyta patirtis, suteikianti galimybę sustiprinti reputaciją, įgyti vadovybės palankumą, todėl atostogas vertėtų planuoti vėlyvą pavasarį, ar ankstyvą rudenį. Trys paskutinieji 2021 metų mėnesiai bus palankūs Žuvų ženklo atstovams, siekiantiems kilimo karjeroje, nes spalį gali pavykti įgyti vadovybės palankumą, o sekančiame periode galimas arba paaukštinimas pareigose, arba gali būti pasiūlyta labai perspektyvi pareigybė kitoje darbovietėje. 2021 metais Žuvų ženklo komunikacijų sektoriumi eis tranzitu Uranas, todėl sėkmę profesinėje veikloje lems įgytos naujos žinios, bei sukaupta vertinga patirtis, galinti atverti naujas perspektyvas karjeroje.

Finansiniu požiūriu 2021 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs, o savo talentų ir kūrybiškumo dėka bus galima uždirbti aukšto lygio pajamas. Sėkmingi ir pelningi gali būti bendri, realizuojami kartu su draugais svarbūs projektai, verslas interneto pagalba. Žuvų ženklo finansų sektorių globojantis Plutonas 2021 metais eis tranzitu socialinių ryšių, draugystės sektoriumi, šios planetos įtakoje galima nauda iš viešų projektų ir kolektyvinės veiklos, darbo stambiose kompanijose, o tvarkant svarbius finansinius reikalus, apdairumas ir atidumas bus būtinas paskutinę gegužės ir pirmąją birželio dekadą, bei antroje spalio mėnesio pusėje, kai Plutonas formuos destruktyvų aspektą, kurio įtakoje galimi konfliktai, interesų susidūrimas.

Žuvų ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2021 metai bus palankūs ir kiek permainingi. Tarpusavio santykių atžvilgiu, tai juos formuojant ir rutuliojant daugiau dėmesio reikėtų skirti tais periodais, kada Žuvų ženklo partnerystės ir santuokos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstas, o tai bus nuo sausio 30 d. iki vasario 21 d., nuo gegužės 30 d. iki birželio 22 d. ir nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 18 d., nes tokiu metu galimi ginčai ir tarpusavio supratimo poroje stoka. Retrogradinio Merkurijaus periodais ši planeta palies įvairias Žuvų ženklo atstovų gyvenimo sferas, o tuo pačiu turės reikšmės ir įtakos tarpusavio santykius su artimais ir mylimais žmonėmis, bei lems bendravimo kokybę. Kadangi pirmo ir trečio retro periodo metu Merkurijus judės atatupstai atitinkamai Žuvų ženklo dvyliktu izoliacijos, paslapčių ir aštuntu ekstremalių situacijų sektoriumi, tai tokiu metu galimi nesutarimai ir problemos santykiuose, kada vertėtų vengti konfliktinių situacijų, slaptų ryšių, siekti harmonijos poroje. Antro retro periodo metu Merkurijus judės atatupstas šeimos sektoriumi, todėl rūpesčiai gali paliesti namų reikalus ir santykius su namiškiais, kai vertėtų gerai apgalvoti savo žodžius ir poelgius. Meilei ir asmeninių santykių formavimui 2021 metais palankūs birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiai, kai partnerystės, santuokos sektorių globojančio Merkurijus ir meilės planetos Veneros įtaka Žuvų ženklo atstovams bus palanki, kai stiprės vidinis paslaptingumas ir patrauklumas, padedantis į savo pusę palenkti kitus žmones, nors tuo pačiu išryškės išrankumas, todėl santykiai bus užmezgami tik su tam tikrais žmonėmis, o šiuo metu tai bus teisingas sprendimas, kadangi kai kurie nepatikimi ryšiai gali silpninti pasitikėjimą savimi.

Sveikatos atžvilgiu 2021 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, ramūs, be staigių netikėtumų. Pirmasis 2021 metų pusmetis šio ženklo atstovams bus palankus organizmo, imuniteto stiprinimui, grūdinimuisi, bėgiojimui, o daugiau dėmesio reikėtų skirti endokrininei sistemai, jos profilaktikai ir vengti peršalimo. Antroji šių metų pusė bus visiškai rami, kada kokie nors sveikatos nesklandumai, ar pavojai bus mažai tikėtini. Šiuo metu stiprės vidinė energija, skatinanti regeneracinius organizmo procesus, laikas bus palankus reabilitacijai (esant tokiam poreikiui), bei bus galima palaipsniui didinti fizinį aktyvumą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Kinų horoskopas 2020 metams

2020 baltosios metalinės Žiurkės metai

2020 metų sausio 25 d. rytą, 8:27 val. (Lietuvos laiku), Saulei patekėjus po Mėnulio jaunaties, kuri stos sausio 24 d., 23:42 val., 5-ame Vandenio ženklo laipsnyje, prasidės Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie tęsis iki 2021.02.11 d. (imtinai). Rytiečių tradicijos vis labiau prigyja mūsų gyvenime, todėl daugelis ruošiasi Naujųjų metų sutikimui, o sutikti šiuos metus reikėtų realiu laiku. Šia jaunatimi prasidės naujas Mėnulio mėnuo ir Baltosios Metalinės Žiurkės metai, tai bus palankus laikas planų sekančiam mėnesiui ir ateinantiems metams kūrimui. Mėnulio jaunaties įtaka stipri, magiška, todėl svajonės ir norai, suformuoti šiuo momentu, turi tendenciją išsipildyti. Pagal Rytų kalendorių Baltosios Metalinės Žiurkės metai pradės naują 12-os metų ciklą, skatins atsinaujinimą daugelyje gyvenimo sferų, bei lems esmines, neišvengiamas, radikalias permainas. Dviejų Rytiečių metų sandūroje, Mėnulio jaunatis taps permainų, skatinančių ilgalaikes pasekmes paleidimo mechanizmu, kadangi keisis gyvenimo tempas, išryškės naujos ateinančių metų tendencijos, o palydint nueinančius Geltonosios Žemės Kiaulės (Šerno) metus, vertėtų padėkoti praėjusių metų globėjai už suteiktą gerovę ir gyvenimo pamokas, bei deramai sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus.

Rytų kalendoriuje naudojami Saulės ir Mėnulio ciklai, abi šios planetos laikomos svarbiomis, nes Saulė simbolizuoja valią, protą, vyriškumą, o Mėnulis laikomas gamtos ir moteriškumo simboliu. Rytiečiai naudoja 60-ties metų ciklą, kuriame kiekvieni metai priklauso tam tikrai stichijai, valdomi tam tikro gyvūno, todėl yra labai svarbi metų stichija ir metų simbolis gyvūnas, kas nulemia tai, kam metai bus palankūs, o ko vertėtų vengti. Baltosios Metalinės Žiurkės metais vyraus balta spalva, siejama su švara, nuoširdumu, gerais ketinimais ir metalo stichija, kuri siejama su atkaklumu, patvarumu, ryžtingumu. Taip pat bus palankūs įvairūs pilki, sidabriniai, ar auksiniai atspalviai. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei būdingas tvirtas charakteris, polinkis kovoti už teisybę. Žiurkė yra gudri, ilgai menanti skriaudą, gebanti pakreipti aplinkybes sau palankia linkme, todėl šiais metais būtinas ypatingas atsargumas svarbiuose reikaluose. Norint į savo pusę palenkti reikliąją metų globėją Baltąją Metalinę Žiurkę, užsitikrinti jos palankumą ir palaikymą, tai padaryti bus nelengva, todėl teks įdėti pastangų, būti pasitikinčiais savimi, geranoriškais aplinkinių atžvilgiu. Šiais metais sėkmė lydės tuos, kurie savo tikslų sieks sąžiningu būdu, formuos pagarbų požiūrį į žmones, tausos supančią aplinką.

Norint pritraukti sėkmę ir laimę Baltosios Metalinės Žiurkės metais, pradžioje reikėtų kruopščiai išvalyti namus, išmesti iš namų sulaužytus ir nereikalingus daiktus, grąžinti skolas, atsiprašyti ir susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta. Padarant tvarką savo namuose Naujųjų metų išvakarėse, tuo pačiu yra apvalomas asmeninis gyvenimas nuo nesėkmių, negalavimų ir visko nereikalingo, o išmetant nenaudojamus, arba sugadintus daiktus, paruošiama erdvė laisvam palankios energijos cirkuliavimui, būsimai sėkmei ateinančiais metais. Sėkmės pritraukimui galima pasitelkti vaizdus ir daiktus su šių metų simboliu Žiurkės atvaizdu, tai gali būti žaisliukai, raktų pakabukai, paveikslai, aplikacijos, keramikinės, ar stiklinės statulėlės.

Sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus reikėtų linksmai, sukuriant džiaugsmingą atmosferą, palankiausia būtų sutikti namuose, artimų, mylimų žmonių, ar draugų rate, o esant toli nuo namų ir šeimos, reikėtų bent paskambinti artimiems žmonėms ir juos pasveikinti. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei patinka ramios, pastelinės spalvos, tai gali būti balta, pilka, sidabrinė, o puošybai galima panaudoti rausvo, violetinio atspalvio daiktus. Aprangoje turėtų vyrauti santūri elegancija, lengvi, patogūs drabužiai, o spalvas galima pasirinkti sutinkamai su savais tikslais. Siekiant aukšto lygio pajamų ir finansinės sėkmės, reikėtų rinktis baltą spalvą, o kam bus aktualūs meilės reikalai, galėtų rinktis šviesiai pilkšvus atspalvius. Šventinį stalą reikėtų padengti balta staltiese, naudoti sidabrinius stalo įrankius. Žiurkė mėgsta sočiai pavalgyti, todėl šventinis stalas turėtų būti dosniai padengtas, ne mažiau, kaip iš dvylikos patiekalų, o maistas turėtų būti paprastas, tačiau sotus. Ant šventinio stalo galėtų būti sūrio, keptos žuvies patiekalai, keturkampiai blynai, iš aštuonių ingredientų pagaminta košė, koldūnai. Žiurkė mėgsta saldumynus, todėl ant stalo turėtų būti įvairūs, sumaniai paruošti desertai, saldūs ryžių rutuliukai, įvairūs vaisiai, riešutai.

Finansiniu požiūriu Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir perspektyvūs, o teisingai planuojant asmeninį biudžetą, daugelis turės galimybę gerokai sustiprinti savo materialinę ir finansinę padėtį. Šiais metais daugeliui gali pavykti surasti geriau apmokamą darbą, gauti lūkesčius atitinkančią pareigybę, galima išbandyti savo jėgas nuosavoje veikloje, bei užsiimti verslo plėtra. Metų globėja Žiurkė yra kruopšti, sumani, mėgstanti priteklių, todėl vertėtų gerai pagalvoti ir surasti sąžiningus būdus, kaip galima būtų sukurti asmeninę gerovę, sustiprinti materialinę padėtį ir praturtėti.

Metų globėja Baltoji Metalinė Žiurkė palankiai įtakos tarpusavio santykius, daugelis įsimylėjusių žmonių gali siekti įforminti savo ryšius oficialiai, sukurti šeimą. Šie metai bus palankūs ir vienišiems, ieškantiems meilės, ar savo antrosios pusės žmonėms, kadangi tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, lemtingi susitikimai, tik vertėtų būti aktyviais, daugiau bendrauti su kitais žmonėmis ir priešingos lyties atstovais. Antrąjį 2020 metų pusmetį tikėtinos esminės permainos daugelyje gyvenimo sferų, kai kurios jų bus netikėtos, o kai kurios ir nemalonios, todėl bus labai svarbu atitinkamai į tai reaguoti, bei surasti pačius palankiausius būdus, kurie padėtų išvengti nepalankių pasekmių. Šiais metais galima užsiimti naujais pomėgiais, lankyti įvairaus pobūdžio kursus, įgyti specifinių žinių ir vertingos patirties, kas padėtų sustiprinti profesionalumą ir pasiekti gerų rezultatų darbinėje veikloje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Žiurkė
Bulius
Tigras
Triušis
Drakonas
Gyvatė
Arklys
Ožka
Beždžione
Gaidys
Šuo
Šernas


ŽIURKĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1936.01.24 - 1937.02.10raudona / ugnis
1948.02.10 - 1949.01.28geltona / žemė
1960.01.28 - 1961.02.14balta / metalas
1972.02.15 - 1973.02.02juoda / vanduo
1984.02.01 - 1985.01.20žalia / medis
1996.02.18 - 1997.02.06raudona / ugnis
2008.02.07 - 2009.01.25geltona / žemė
2020.01.24 - 2021.02.10balta / metalas

 

Žiurkei – Žiurkės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus naujų didelių galimybių periodas, kupinas įdomių įvykių ir svarbių permainų. Šiais metais Žiurkės ženklo atstovams reikėtų būti atkakliais ir nuovokiais, kurti planus ateičiai, juos gali lydėti sėkmė daugelyje gyvenimo sferų, o sėkmingumo garantu bus supančios aplinkos palaikymas, gebėjimas atsisakyti visko nereikalingo, kas tapo neaktualu ir trukdo judėti į priekį. Šiais metais svarbu gebėti priimti naujus iššūkius, formuoti perspektyvius, konstruktyvius santykius, užsiimti veikla, kuri teiktų malonumą, o veikiant tikslingai ir atitinkamai įdėjus pastangų, sėkminga gali būti darbinė ir profesinė veikla, bei bus palankių galimybių kilimui karjeros laiptais.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai šio ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, suteikiantys galimybę sukurti stiprų materialinį pagrindą ir gerovę. Šiais metais galima tikėtis didesnio darbo užmokesčio, geras pelnas galimas iš verslo sferos, finansinę sėkmę lems atkaklus darbas ir pastangos, tačiau bus labai svarbu numatyti ir atsakingai planuoti būtinas išlaidas, be reikalo neišlaidaujant.

Žiurkės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti kiek permainingi ir mažiau stabilūs, kadangi aplinkybės gali rutuliotis ne visiškai ta linkme, kuria norėtųsi. Šiais metais bus daug palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romanų užmezgimui, aktyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, tačiau formuoti rimtus ilgalaikius partnerystės ryšius gali pavykti ne visais atvejais. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, Žiurkės ženklo atstovai gali stokoti tarpusavio supratimo poroje, o norint pasiekti harmonijos ir tarpusavio pasitikėjimo, reikėtų ieškoti būdų, kurie galėtų sutelkti ir suartinti, tai galėtų būti bendras turiningas laivalaikis, nauji interesai, pomėgiai, arba bendra veikla.


BULIUS (BUIVOLAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1937.02.11 - 1938.01.30raudona / ugnis
1949.01.29 - 1950.02.15geltona / žemė
1961.02.15 - 1962.02.04balta / metalas
1973.02.03 - 1974.01.22juoda / vanduo
1985.01.21 - 1986.02.08žalia / medis
1997.02.07 - 1998.01.27raudona / ugnis
2009.01.26 - 2010.02.12geltona / žemė
2021.02.11 - 2022.01.31balta / metalas

 

Buliui (Buivolui) – Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti savotiško atokvėpio periodas po sunkokų dviejų praėjusių metų. Šiais metais pirmame plane gali atsidurti profesinė veikla ir finansinė gerovė, kada bus deramai įvertinti nuopelnai, tikėtina paskata ir palaikymas, kai ankstesniais metais įdėtos pastangos gali su kaupu atsipirkti, bei džiuginti pasiekti rezultatai. Šie metai bus palankūs svarbiems sprendimams, ambicingų planų realizavimui, aukšto profesionalumo dėka galima sėkmė karjeroje, bei tinkamas periodas norintiems išbandyti savo jėgas nuosavo verslo sferoje. Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams šiais metais bus labai svarbu išlikti aktyviais, prisitaikant prie neįprasto greitesnio gyvenimo tempo, gebant be ilgesnių svarstymų greitai, atsakingai daryti svarbius sprendimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams gali būti palankūs ir dosnūs, ypač gero pelno gali tikėtis užsiimantys nuosava veikla, arba verslu. Šiais metais galima ieškoti patikimų dalykinių partnerių, pasirašyti naudingus konktraktus, bendradarbiavimo sutartis, sudaryti pelningus sandorius. Dirbantys samdomą darbą, šiais metais gali būti paaukštinti pareigose, gauti geriau apmokamą pareigybę, arba daugeliui gali padidėti darbo užmokestis.

Buliaus (Buivolo) ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais galimos netikėtos permainos, o sėkmę tarpusavio santykiuose ir poros gyvenime lems gebėjimas teisingai planuoti savo laiką, skirtą profesinei veiklai, darbui, bei bendram gyvenimui su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiais metais vertėtų surasti galimybių romantiškoms pramogoms, bendriems pomėgiams ir kelionėms, bendravimui įvairiomis temomis, liečiančiomis gyvenimą, buitį, ateities planus. Vieniši Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai šiais metais nestokos priešingos lyties atstovų dėmesio ir simpatijų, bus daug palankių progų naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, o sėkmę meilėje ir formuojant patikimus ilgalaikius partnerystės ryšius lems sąžiningumas, geranoriškumas, vienijančios pažiūros, bendri interesai.


TIGRAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1938.01.31 - 1939.02.18geltona / žemė
1950.02.16 - 1951.02.05balta / metalas
1962.02.05 - 1963.01.24juoda / vanduo
1974.01.23 - 1975.02.10žalia / medis
1986.02.09 - 1987.01.28raudona / ugnis
1998.01.28 - 1999.02.15geltona / žemė
2010.02.13 - 2011.02.02balta / metalas
2022.02.01 - 2023.01.20juoda / vanduo

 

Tigrui – Tigro ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, nors bus sunkiau greitai reaguoti į vykstančias permainas, kontroliuoti įvykių eigą, spręsti netikėtai iškilusias problemas. Sėkmės garantu šiais metais bus pasitikėjimas savimi, turtinga vaizduotė, gebėjimas pilnai išreikšti talentus, profesionalumą, atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų ir formuoti palankią sau supančią aplinką. Šie metai bus palankūs darbinei veiklai, siekiantiems paaukštinimo pareigose ir sėkmės karjeroje, tik reikėtų gebėti deramai pasinaudoti netikėtai atsiradusiomis naudingomis trumpalaikėmis galimybėmis, vertėtų kontroliuoti šio ženklo atstovams būdingą impulsyvumą, vengti įvairaus pobūdžio avantiūrų ir rizikos. Šie metai palankūs mokslams, naujų žinių, vertingos patirties, išsilavinimo įgijimui, kvalifikacijos ir profesionalumo stiprinimui.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovams bus naudingi ir palankūs tuo atveju, jeigu bus gebama išlikti dėmesingais, nuovokiais ir apdairiais tvarkant svarbius finansinius reikalus, bei priimant atsakingus sprendimus. Norint užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, šiais metais bus labai svarbu vengti abejotinų investicijų, viliojančių pasiūlymų, žadančių lengvą būdą uždirbti pinigus ir greitą praturtėjimą, kadangi tai gali sietis su rizika, nuostoliais ir praradimais.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovų asmeniniame gyvenime bus palankūs, nors kiek permainingi. Esantiems ilgalaikuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, šiais metais pasiekti tarpusavio supratimą bus nelengva, kadangi susikaupę įvairios nuoskaudos ir nepasitenkinimas skatins periodiškai iškylančias audringas santykių aiškinimosi situacijas, o kritinių aplinkybių atveju gali tekti ieškoti profesionalios pagalbos. Norint išsaugoti harmoningus tarpusavio santykius, reikėtų būti diplomatiškais, pakančiais, geranoriškais mylimo žmogaus, arba antrosios pusės atžvilgiu. Vieniši Tigro ženklo atstovai 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali tikėtis naujų romantiškų pažinčių, malonių susitikimų, bendravimo su priešingos lyties atstovais, tačiau šie metai nebus labai palankūs naujų perspektyvių, patikimų, ilgalaikių santykių formavimui.


TRIUŠIS (KATINAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1939.02.19 - 1940.02.07geltona / žemė
1951.02.06 - 1952.01.25balta / metalas
1963.01.25 - 1964.02.12juoda / vanduo
1975.02.11 - 1976.01.30žalia / medis
1987.01.29 - 1988.02.16raudona / ugnis
1999.02.16 - 2000.02.04geltona / žemė
2011.02.03 - 2012.01.22balta / metalas
2023.01.21 - 2024.02.08juoda / vanduo

 

Triušiui (Katinui) – Triušio (Katino) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus daug ramesni, palankūs, kupini malonių įvykių, bendravimo su draugais. Tačiau šiais metais, norint išvengti išdavysčių, būtinas ypatingas atsargumas santykiuose su draugais, kadangi kai kurie asmenys iš bičiulių tarpo gali būti veidmainiški ir nepatikimi, o per juos galimos problemos. Šiais metais įgyvendinant ambicingus planus, siekiant išsilavinimo, darbinės ir profesinės veiklos sferoje sėkmės garantu bus asmeninis žavesys, gebėjimas surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis, užsitikrinant jų palankumą ir palaikymą. Šiais metais galimas aktyvus įsitraukimas į darbo kolektyvo gyvenimą, tikėtinos pozityvios permainos, geros profesinio augimo, karjeros galimybės.

Triušio (Katino) ženklo atstovams finansinį stabilumą ir materialinę gerovę 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali lemti atsakingas turimų lėšų naudojimas ir būtinų išlaidų planavimas, o įdėtos pastangos gali atsipirkti su kaupu. Šiais metais tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei galimos ir papildomos pajamos, o gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas gali užtikrinti finansinę laisvę, bei sustiprinti pasitikėjimą savimi. Šiais metais galimos ir naudingos investicijos, stambūs pirkiniai, tačiau tik panaudojant turimas asmenines lėšas, bei vengiant kreditų, arba paskolų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Triušio (Katino) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas ir meilės reikalai gali atsidurti pirmame plane. Šie metai bus palankūs naujų perspektyvių asmeninių meilės santykių užmezgimui, jų formavimui, esamų partnerystės ryšių pervedimui į kitą lygmenį, arba oficialiam jų įforminimui. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus sėkmingi, išryškės polinkis ir poreikis rūpintis artimu žmogumi, mylėti ir jaustis mylimais. Problematiškose porose bus palankių galimybių sėkmingai išspręsti aktualias problemas ir klausimus, siekti tarpusavio supratimo, harmonizuoti santykius, surasti bendrus sąlyčio taškus, vengiant neapgalvotų poelgių, skatinančių pavydą, bei galinčių įskaudinti mylimą žmogų, arba antrąją pusę.


DRAKONAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1940.02.08 - 1941.01.26balta / metalas
1952.01.26 - 1953.02.14juoda / vanduo
1964.02.13 - 1965.01.31žalia / medis
1976.01.31 - 1977.02.17raudona / ugnis
1988.02.17 - 1989.02.05geltona / žemė
2000.02.05 - 2001.01.23balta / metalas
2012.01.23 - 2013.02.09juoda / vanduo
2024.02.09 - 2025.01.28žalia / medis

 

Drakonui – Drakono ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, suteikiantys galimybę įgyvendinti drąsias svajones, veikti priimtinu tempu, savarankškai spręsti kuo ir kada užsiimti, su kuo bendrauti. Šiais metais sėkmė lydės profesinėje veikloje, darbo kolektyve formuosis pozityvi atmosfera, galimas kolegų palaikymas, o profesionalumą ir įdėtas pastangas deramai įvertins vadovybė, todėl tikėtinas paaukštinimas pareigose. Tie Drakono ženklo atstovai, kurių netenkins esama padėtis, gali surasti kitą gerai apmokamo darbo vietą, kuri atitiktų lūkesčius, ar pašaukimą, bei kurioje būtų palankesnės profesinio augimo ir karjeros galimybės. Šie metai palankūs besimokantiems, siekiantiems išsilavinimo, bei norintiems kelti profesinę kvalifikaciją.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Drakono ženklo atstovams gali būti palankūs, tačiau aukšto lygio pajamos bus tiesiogiai proporcingos atkakliam darbui ir įdėtoms pastangoms. Norint šiais metais užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, bus labai svarbu vengti bet kokio pobūdžio avantiūrų, azartinių žaidimų, rizikingų spekuliacijų ir abejotinų investicijų, kas galėtų sugadinti reputaciją ir paskatinti nuostolius, bei praradimus. Siekiant užsitikrinti materialinę gerovę, reikėtų padidinti darbų apimtį, ieškoti naujų pajamų šaltinių, bei labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas.

Asmeninis Drakono ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti sėkmingas ir palankus, tarpusavio santykiuose tikėtina meilė, supratimas, pagarba ir harmonija. Šiais metais išryškės polinkis daug dėmesio skirti tarpusavio santykiams, rūpintis artimaisiais, atsakingai įvertinti mylimo žmogaus, ar antrosios pusės poreikius ir lūkesčius. Partnerius šiais metais sutelkti ir suartinti gali bendros kelionės, nauji įspūdžiai, kartu prasmingai ir naudingai praleistas laisvalaikis, tačiau tam tikrais laikotarpiais, bus labai svarbi asmeninė laisvė, interesai ir pomėgiai, dvasinės paieškos, galimybė pabūti vienumoje, pasineriant į savo vidinį pasaulį ir pojūčius.


GYVATĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1941.01.27 - 1942.02.14balta / metalas
1953.02.14 - 1954.02.02juoda / vanduo
1965.02.01 - 1966.01.20žalia / medis
1977.02.18 - 1978.02.06raudona / ugnis
1989.02.06 - 1990.01.25geltona / žemė
2001.01.24 - 2002.02.11balta / metalas
2013.02.10 - 2014.01.29juoda / vanduo
2025.01.29 - 2026.02.16žalia / medis

 

Gyvatei – Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus sėkmingi, suteikiantys galimybę atsigauti po varginančių ir gniuždančių praėjusių Kiaulės (Šerno) metų. 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs kūrybinių projektų, asmeninių ambicijų įgyvendinimui, bus galima praktiškai realizuoti tuos tikslus ir planus, apie kuriuos ilgą laiką buvo tik svajojama. Šie metai bus aktyvūs, dinamiški, kupini įvairių įvykių, tačiau bus galimybė pasirinkti sau palankų, priimtiną veiklos tempą ir laiką įsijungimui į dalykinius ir socialinius procesus. Šiais metais bus galima užbaigti anksčiau pradėtus projektus, sutvarkyti einamuosius reikalus, peržiūrėti ateities planus, praplėsti savo profesines žinias, įgyti vertingos patirties. Profesinėje veikloje galimos nedidelės pozityvios permainos, bus galima pagalvoti apie antraeilį darbą, ar papildomas pareigas, kadangi iš kolegų, arba draugų galima gauti įdomių, naudingų pasiūlymų. Sėkmė šiais metais gali lydėti dirbančius savarankiškai, arba verslo sferoje, bei galimas naudingas bendradarbiavimas, dalykinė partnerystė.

Finansiniu požiūriu Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti palankūs, tačiau permainingi. Finansinė ir materialinė padėtis nebus tokia stabili ir užtikrinta, kokios norėtųsi, ypač tuo atveju, jeigu išliks aktualiais neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai, ar susikaupę skolos. Šiais metais, siekiant stabilios finansinės padėties ir norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų gyventi taupiai, ekonomiškai, labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas. Jeigu šiais metais pavyks padengti skolas, grąžinti kreditus ir sukaupti tam tikrą kiekį lėšų, tai suteiks saugumo jausmą ir sustiprins pasitikėjimą savimi.

Gyvatės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems šeimoje, laimės ir saugumo pojūtį gali suteikti galimybė atvirai išsakyti savo norus ir lūkesčius, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės rūpestis ir palaikymas. Vieniši Gyvatės ženklo atstovai šiais metais turės daugybę palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, tačiau siekiant perspektyvių, patikimų ir ilgalaikių partnerystės ryšių, visų pirma reikėtų išlikti išmintingais ir apdairiais, gerai pažinti potencialų pretendentą, kas padėtų išvengti klaidų ir galimo nusivylimo.


ARKLYS (ŽIRGAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1942.02.15 - 1943.02.03juoda / vanduo
1954.02.03 - 1955.01.23žalia / medis
1966.01.21 - 1967.02.08raudona / ugnis
1978.02.07 - 1979.01.27geltona / žemė
1990.01.26 - 1991.02.13balta / metalas
2002.02.12 - 2003.01.31juoda / vanduo
2014.01.30 - 2015.02.17žalia / medis
2026.02.17 - 2027.02.05raudona / ugnis

 

Arkliui (Žirgui) – Arklio (Žirgo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti sunkoki ir neraminantys, kada galima stokoti optimizmo ir naujų galimybių. Šiais metais tikėtinos gyvenimo pamokos, kurias išmokti bus galima įveikus kliūtis ir sunkumus, išsprendus daugybines problemas, liečiančias daugelį gyvenimo sferų. Norint šiais metais sėkmingai susidoroti su sudėtingomis aplinkybėmis, reikėtų pasistengti apsupti save mylinčiais, supratingais žmonėmis, o kritiniais momentais gebėti kreiptis pagalbos. Šiais metais stiprų užnugarį užtikrins, moralinį palaikymą suteiks šeima ir ištikimi draugai, bei bus galima nutraukti ryšius su nepatikimais, abejingais žmonėmis. Profesinėje ir darbinėje veikloje šie metai bus permainingi, o sėkmę lems polinkis siekti konstruktyvaus dialogo, harmoningų santykių su kolegomis ir vadovybe, bei gebėjimas tramdyti savo temperamentą, vengiant konfliktinių situacijų ir intrigų. Bus labai svarbus atidumas ir apdairumas dirbant su dalykiniais dokumentais, atsakingas pavestų užduočių atlikimas, bei įstatymų laikymasis.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Arklio (Žirgo) ženklo atstovams bus palankūs, tačiau permainingi. Šiais metais geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, taip pat gali atsirasti naujų pajamų šaltinių ir galimybių, tik bus svarbu deramai jomis pasinaudoti greitai reaguojant, teisingai įvertinant galimą naudą, bei riziką. Šiais metais bus labai svarbu atsakingai naudoti turimas lėšas, planuoti būtinas išlaidas, metai nepalankūs stambioms investicijoms, arba nekilnojamojo turto įsigijimui, o tam tikrais laikotarpiais galimi finansiniai nuostoliai, arba privestinės išlaidos.

Arklio (Žirgo) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti ramus ir pasyvus, o bendravimas su draugais ir šeimos nariais padės išvengti vienatvės pojūčio. Kovo ir rugpjūčio mėnesiai bus palankūs pramoginėms, pažintinėms kelionėms, arba poilsiui kartu su šeima. Šiais metais gali išryškėti nauji interesai, galima surasti naudingus, įdomius pomėgius, kurie padėtų praplėsti bendravimo ratą, įgyti naujų pažįstamų, draugų, ar bendraminčių. Vienišiems Arklio (Žirgo) ženklo atstovams šiais metais gali pavykti susipažinti su ypatingu žmogumi būnant draugų kompanijoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose, arba kelionių metu. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys šeimoje, šiais metais gali susidurti su tam tikrais nesklandumais, kurių norint išvengti, reikėtų kontroliuoti savo žodžius, emocijas ir poelgius, kadangi pamiršti nuoskaudas bus nelengva ir jos gali apkartinti poros gyvenimą.


OŽKA
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1943.02.04 - 1944.01.24juoda / vanduo
1955.01.24 - 1956.02.10žalia / medis
1967.02.09 - 1968.01.28raudona / ugnis
1979.01.28 - 1980.02.15geltona / žemė
1991.02.14 - 1992.02.02balta / metalas
2003.02.01 - 2004.01.20juoda / vanduo
2015.02.18 - 2016.02.07žalia / medis
2027.02.06 - 2028.01.25raudona / ugnis

 

Ožkai – Ožkos ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs ir sėkmingi, tačiau permainingi. Šiais metais išryškės daug naujų vertingų idėjų ir planų, reikalai turėtų rutuliotis palankia linkme, nors tam tikrais momentais įvykių eiga gali neraminti. Ožkos ženklo atstovai šiais metais sieks stabilios padėties, tačiau artimiausios ateities perspektyvos bus miglotos, kadangi galima priklausomybė nuo susiklosčiusių aplinkybių, arba dalykinių partnerių planų, kada teks derintis prie jų, neturint galimybės savo veiklą planuoti savarankiškai. Darbinės ir profesinės veiklos sferoje šie metai bus sėkmingi, kada atsakingas užduočių atlikimas ir įdėtos pastangos bus deramai įvertinta vadovybės, todėl galima materialinė paskata, arba paaukštinimas pareigose. Šiais metais Ožkos ženklo atstovai gali gauti vertingų, viliojančių darbo pasiūlymų, kurie bus naudingi siekiantiems profesinio augimo ir karjeros.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Ožkos ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, o pajamų lygis bus atitinkamai proporcingas atliktų darbų kiekiui ir įdėtoms pastangoms. Daugelį Ožkos ženklo atstovų šiais metais domins antraeilių pareigų galimybė ir papildomos pajamos, kurios gali būti pasyvios, arba naudingas pomėgis gali suteikti galimybę uždirbti papildomai. Šie metai bus palankūs lėšų taupymui, todėl norint gerokai papildyti ir sustiprinti asmeninį biudžetą, vertėtų gyventi taupiai ir ekonomiškai, vengiant nebūtinų išlaidų, abejotinų pasiūlymų ir rizikingų investicijų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Ožkos ženklo atstovų asmeninis gyvenimas gali būti ramus ir pasyvus, kai kasdienė rutina gali erzinti ir skatinti nepasitenkinimą. Šiais metais porose, kuriose santykiai su mylimu žmogumi kelia nuobodulį, galimos problemos, bei stiprės polinkis daugiau laiko praleisti su draugais, bendraminčiais, dalyvauti įvairiose kompanijose, renginiuose, kas prablaškytų, suteiktų naujų įspūdžių. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali tenkinti ramybė ir harmonija, tolygus gyvenimo tempas be kivirčų ir konfliktų, o pabodus kasdienybei, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, galės sugalvoti įvairių romantiškų pramogų, kurios padėtų atgaivinti jausmus ir suteiktų daug malonių akimirkų. Vieniši Ožkos ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, galimybių surasti idealų partnerį ir užmegzti asmeninius meilės santykius, arba romaną.


BEŽDŽIONĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1944.01.25 - 1945.02.11žalia / medis
1956.02.11 - 1957.01.29raudona / ugnis
1968.01.29 - 1969.02.15geltona / žemė
1980.02.16 - 1981.02.03balta / metalas
1992.02.03 - 1993.01.21juoda / vanduo
2004.01.21 - 2005.02.07žalia / medis
2016.02.08 - 2017.01.27raudona / ugnis
2028.01.26 - 2029.02.12geltona / žemė

 

Beždžionei – Beždžionės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, suteikiantys kai kurių naujų galimybių, skatinantys entuziazmą ir ryžtingumą. Šiais metais gyvenimo tempas bus tolygus, be ženklių permainų, tačiau bus didesnis darbų krūvis, reikalaujantis asmeninės atsakomybės. Darbinė ir profesinė veikla neskatins didelio optimizmo, šiais metais bus sunkiau įgyti vadovybės palankumą, sulaukti paskatos, galimas polinkis jautriau reaguoti į tai, kas vyksta darbo kolektyve ir kaip formuojasi santykiai su kolegomis. Šie metai nebus palankūs norintiems keisti darbovietę, nes gauti gerai apmokamą darbą, arba perspektyvią pareigybę bus sudėtingiau, tačiau šis laikotarpis palankus dirbantiems individualiai, arba nuotoliniu būdu. Šie metai palankūs norintiems užsiimti nuosavu verslu, ar intelektualinio pobūdžio kūrybine veikla, o draugai, bičiuliai ir artimi žmonės suteiks pagalbą sprendžiant įvairaus pobūdžio problemas, ar aktualius klausimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Beždžionės ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs. Pajamų lygis bus tiesiogiai proporcingas atliktų darbų kiekiui, įdėtoms pastangoms, o norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų vengti azartinių žaidimų, rizikos, avantiūrų, abejotinų investicijų, labai atsargiai vertinti gautus pasiūlymus, kadangi galimas apgaulių pavojus, bei galima susidurti su vagystėmis ir nesąžiningais žmonėmis.

Asmeninis Beždžionės ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali rutuliotis įprastine linkme. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali džiuginti santarvė ir harmonija namuose, bus galima mėgautis mylimo žmogaus, arba antrosios pusės meile, rūpesčiu, tarpusavio supratimu. Vieniši Beždžionės ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, romantiškoms pramogomoms, bus daug bendravimo, malonių susitikimų, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo bus galima formuoti rimtus, patikimus asmeninius meilės santykius, galinčius išsirutulioti į ilgalaikius partnerystės ryšius. Sėkmę santykiuose lems jumoro jausmas, intelektualumas, gebėjimas bendrauti, palaikyti pokalbį bet kokia tema.


GAIDYS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1945.02.12 - 1946.02.01žalia / medis
1957.01.30 - 1958.02.17raudona / ugnis
1969.02.16 - 1970.02.05geltona / žemė
1981.02.04 - 1982.01.24balta / metalas
1993.01.22 - 1994.02.09juoda / vanduo
2005.02.08 - 2006.01.28žalia / medis
2017.01.28 - 2018.02.15raudona / ugnis
2029.02.13 - 2030.02.01geltona / žemė

 

Gaidžiui – Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus nevienareikšmiai, sėkmingi ir įdomūs, kai gali pildytis kai kurios svajonės ir bus galima pasiekti gerų veiklos rezultatų. Šiais metais susidūrus su kliūtimis, arba nesėkmėmis, pagalbos bus galima tikėtis iš draugų, kolegų, artimų žmonių, o šeima taps stipriu užnugariu, saugančiu nuo negandų. Darbinė ir profesinė veikla šiais metais gali atsidurti pirmame plane, tam gali tekti skirti daug laiko, tačiau įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, kadangi galimas paaukštinimas pareigose, ar materialinė paskata. Sėkmės garantu profesinėje veikloje bus aktyvumas, entuziazmas, naujos vertingos idėjos, kurias palaikys kolegos ir vadovybė. Šie metai bus palankūs Gaidžio ženklo atstovams, ieškantiems gerai apmokamo, perspektyvaus, tenkinančio lūkesčius darbo, bei galima bus užsiimti ir nuosavu verslu.

Finansiniu požiūriu Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti sėkmingi ir dosnūs, suteikiantys galimybę gerokai papildyti asmeninį biudžetą, bei užsitikrinti stabilią materialinę padėtį. Geras pajamas ir finansinę sėkmę šiais metais lems asmeninės pastangos, gebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, atsakingai planuoti būtinas išlaidas, vengiant bet kokių avantiūrų, azarto, rizikos, nepateisinamo išlaidavimo. Šie metai bus palankūs gerai apgalvotoms investicijoms, o nauda galima per bendrus kolektyvius projektus ir draugus.

Gaidžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir sėkmingi. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais gali mėgautis meile, mylimo žmogaus rūpesčiu, o įdėjus pastangų, namuose bus galima sukurti pozityvią atmosferą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Sėkmę poros gyvenime lems gebėjimas būti sąžiningais ir ištikimais, netinkamais poelgiais neskaudinant mylimo žmogaus, arba savo antrosios pusės. Vienišiems Gaidžio ženklo atstovams tai bus nuostabūs meilės metai, žadantys daug romantikos, daugybę palankių galimybių naujoms pažintims, asmeninių santykių užmezgimui, jų formavimui ir rutuliojimui. Šiais metais užsimezgę santykiai gana greitai gali peraugti į rimtą draugystę, ilgalaikius partnerystės ryšius, o bendravimas su mylimu žmogumi, bendros pramogos ir pomėgiai suteiks daug malonių akimirkų.


ŠUO
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1946.02.02 - 1947.01.21raudona / ugnis
1958.02.18 - 1959.02.07geltona / žemė
1970.02.06 - 1971.01.25balta / metalas
1982.01.25 - 1983.02.12juoda / vanduo
1994.02.10 - 1995.01.29žalia / medis
2006.01.29 - 2007.02.16raudona / ugnis
2018.02.16 - 2019.02.04geltona / žemė
2030.02.02 - 2031.01.22balta / metalas

 

Šuniui – Šuns ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, o pirmame plane atsidurs profesinė veikla ir materialinė gerovė. Sėkmės garantu šiais metais darbinėje ir profesinėje veikloje bus aktyvumas, iniciatyvumas, gebėjimas dėti pastangas, o pasiekti rezultatai džiugins, bei stiprins pasitikėjimą savimi. Šiais metais bus labai svarbus gebėjimas įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, numatyti svarbiausius darbus, gebėti greitai, atsakingai reaguoti į situacijas, išmokti susidoroti su stresinėmis būsenomis. Gebėjimas deramai pademonstruoti savo profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą, vertingų idėjų, iniciatyvų pateikimas neliks nepastebėtas vadovybės, bei padės kilti karjeros laiptais. Šiais metais, kai kuriems Šuns ženklo atstovams, gali pavykti gauti gerai apmokamą darbą, arba papildomas pareigas, laikas palankus naudingų žinių, vertingos patirties kaupimui, profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui.

Šuns ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti stabili, daug žadanti. Kruopščiai, atsakingai planuojant ir kontroliuojant savo asmeninį biudžetą, bus galima ženkliai sustiprinti savo finansinę padėtį ir sukurti patikimą materialinį pagrindą, kuris užtikrintų ramią ateitį, bei suteiktų finansinės laisvės pojūtį. Asmeninių pastangų ir gebėjimų dėka, šiais metais pavyks uždirbti aukšto lygio pajamas, laikotarpis palankus taupymui, lėšų kaupimui, todėl būtinas išlaidas reikėtų planuoti labai atsakingai ir gyventi ekonomiškai.

Šuns ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais bus permainingas, kupinas įvairaus pobūdžio įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais namuose gali sukurti jaukią, pozityvią atmosferą, nors dažnai gali tekti spręsti ginčytinus klausimus, kivirčytis, pyktis ir taikytis, tačiau tai neįtakos tarpusavio santykių, nesujauks harmonijos, o visai priešingai, tokie periodiški audringi "pasikalbėjimai" padės atgaivinti jausmus, dar labiau sutvirtinti ryšius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Vieniši Šuns ženklo atstovai šiais metais turės daug galimybių naujoms pažintims, romantiškoms pramogoms, įvairiems maloniems susitikimams, asmeninių meilės santykių, ar romano užmezgimui, jeigu bus aktyvūs ir iniciatyvūs, dalyvaus įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose. Taip pat šio ženklo atstovus likimas su ypatingu žmogumi gali suvesti visiškai netikėtoje vietoje, arba labai neįprastomis aplinkybėmis.


ŠERNAS (KIAULĖ)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1947.01.22 - 1948.02.09raudona / ugnis
1959.02.07 - 1960.01.27geltona / žemė
1971.01.26 - 1972.02.14balta / metalas
1983.02.13 - 1984.01.31juoda / vanduo
1995.01.30 - 1996.02.17žalia / medis
2007.02.17 - 2008.02.06raudona / ugnis
2019.02.04 - 2020.01.24geltona / žemė
2031.01.23 - 2032.02.10balta / metalas

 

Šernui (Kiaulei) – Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti reikšmingi ir sėkmingi, skatinantys pozityvias permainas ir svarbius sprendimus. Šiais metais sėkmę lems aktyvus užsibrėžtų tikslų siekimas, drąsūs norai ir planai, netikėtai atsivėrusios naujos galimybės, kuriomis reikės gebėti laiku ir deramai pasinaudoti. Šiais metais likimas Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams bus palankus, stiprės pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, o pasiryžus permainoms, bus svarbu įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, susitelkti, nepraleisti palankių progų, suteikiančių galimybę savo gyvenimą nukreipti norima linkme. Profesinėje ir darbinėje veikloje teks įdėti nemažai pastangų, ypač pirmąjį pusmetį, tačiau pasiektas rezultatas džiugins ir skatins tikslingai veikti, siekti tolimesnių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Laikotarpis iki rudens pradžios bus palankus norintiems keisti darbą, planuojantiems užsiimti nuosavu verslu ir veiklos plėtrai. Šiais metais socialinis gyvenimas bus aktyvus, teks dalyvauti įvairiuose renginiuose, daug bendrauti su naudingais žmonėmis, šie metai palankūs pelningų kontraktų pasirašymui, įvairiems susitarimams, tik bus labai svarbu laikytis finansinių ir juridinių nuostatų.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams gali būti palankūs ir sėkmingi, geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei gali atsirasti galimybė uždirbti ir papildomai. Finansinę sėkmę užtikrins, bei aukšto lygio pajamas lems aukštas darbo efektyvumas, gebėjimas siekti konkrečių rezultatų, atsakingas turimų lėšų panaudojimas ir būtinų išlaidų planavimas. Dalį lėšų šiais metais vertėtų skirti kokybiškam poilsiui, kas padėtų užtikrinti gerą savijautą, bei aukštą darbingumą.

Šerno (Kiaulės) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti aktyvus, sėkmingas, kupinas malonių įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais bus linkę siekti tarpusavio pasitikėjimo, harmoningų santykių, pozityvaus psichologinio klimato namuose. Pasitelkę bendrus interesus, įvairaus pobūdžio romantiškas pramogas, malonias staigmenas, šio ženklo atstovai gebės atnaujinti ir sustiprinti jausmus su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, paįvairinti gyvenimą, atitolti nuo kasdienės rutinos. Vienišiems Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams šie metai bus palankūs, tik jiems reikėtų būti aktyviems, dalyvauti įvairiuose renginiuose, kur susirenka daug žmonių ir yra tikimybė užmegzti naujas perspektyvias pažintis, bei sutikti ypatingą žmogų, su kuriuo būtų galima formuoti asmeninius meilės santykius. Šiais metais tikimybė sutikti savo didžiąją gyvenimo meilę, surasti savo antrąją pusę bus gana didelė ir reali, o sėkmę lems aktyvios paieškos, polinkis bendrauti, dalyvavimas draugiškose kompanijose, renginiuose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą