Horoskopas 2020 metų spalio mėnesiui

2020 metų spalio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, o šis laikotarpis bus ypatingas tuo, kad bus juntama nepalanki Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtaka, Merkurijus ir Plutonas keis judėjimo kryptį, bus dvi Mėnulio pilnatys, o Juodasis Mėnulis išeis iš Avino ženklo. Periode iki spalio mėnesio 19 d., judėdamas atatupstai Avino ženklu, Marsas formuos destruktyvius aspektus Ožiaragio ženkle esančioms konfliktinėms planetoms Jupiteriui ir Plutonui (panaši situacija buvo susiklosčiusi laikotarpyje nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 24 d.), todėl tai bus įtemptas laikas, kada bus didesnis gaisrų, sprogimų, teroro aktų pavojus, bei vėl galimi kariniai konfliktai. Tokiu metu gali stiprėti žmonių agresyvumas, dirglumas, polinkis griauti, protestuoti, o atsargumo ir apdairumo stoka gali būti nelaimingų atsitikimų, pakliuvimo į sudėtingas, ar avarines situacijas priežastimi.

Pirmoji spalio mėnesio dekada bus kiek permaininga, kai iš vienos pusės, stiprės kūrybiškumas, išryškės psichologiškumas, meninis skonis, bus galima realizuoti talentus ir gabumus, laikas palankus užsiimantiems intelektualinio pobūdžio, ar prekybine, komercine veikla. Iš kitos pusės, stiprės kritiškumas, nepasitenkinimas savimi ir supančiu pasauliu, bus juntamas sunkiai valdomos energijos perteklius, skatinantis valdingumą, agresyvumą, polinkį konfliktams. Spalio mėnesio 2 d., 0:05 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 10-uoju Avino ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Svarstyklių ženkle. Tai bus emociškai intensyvi diena, kada reikėtų kontroliuoti emocijas, geriau apgalvoti savus veiksmus, vengti skubotumo, nedaryti nieko tokio, dėl ko vėliau tektų gailėtis. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis pirmame plane atsidurs partnerystės ryšių (asmeninių ir dalykinių) stabilizavimas, bus būtina vengti impulsyvumo, skatinančio klaidas, o pasitelkus intuiciją ir nuovokumą, bus galima įsitikinti, ar paskutiniu metu padarytas pasirinkimas buvo teisingas.

Spalio mėnesį Merkurijus tęs tranzitą Skorpiono ženklu (juo judės iki gruodžio 1 d., tačiau dėl retro fazės, periode nuo spalio 28 d. iki lapkričio 11 d. jis dar sugrįš į Svarstyklių ženklą), stiprindamas polinkį sarkazmui, skeptiškumui, norą išsiaiškinti paslaptis, o mąstyme ir bendravime gali išryškėti kritiškumas. Tranzito metu svarbia bus finansų sfera, kreditų ir investicijų klausimai, gali suaktyvėti vertybinių popierių rinka, biržų darbas. Spalio 14 d., 4:05 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir ims judėti atatupstas (retrogradinis judėjimas tęsis iki lapkričio 3 d.), todėl daugės informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, gali dingti dokumentai, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta. Retrogradinio Merkurijaus periodas nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, deryboms, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, neverta pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius, bet Merkurijui judant atatupstai, palanku sugrįžti prie atidėtų, ar nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje. Tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, ar pilnai juose išsiaiškinti, o retrogradinio Merkurijaus įtaka gali labiau paliesti tuos žmones, kurių asmeniniuose horoskopuose stipriai išreikšti Dvynių ir Mergelės ženklai, bei kurių gimimo horoskope Merkurijus irgi juda atatupstas.

Spalio mėnesio pradžioje Venera tęs tranzitą Liūto ženklu, siejamu su kūrybiškumu, meile, gyvenimo džiaugsmu, vaikais, pomėgiais, šis laikas palankus meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, galima rodyti dėmesį mylimam žmogui, atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių. Spalio 2 d., 23:48 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į jai nepalankų Mergelės ženklą, kuriame negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių, šio tranzito metu aistrą keičia santūrumas, protingumas, išoriškai jausmai silpnai pasireiškia, jie tampa šykštesniais, tačiau tai apsaugo nuo klaidų renkantis partnerį. Žmonės tampa mažiau priklausomi nuo emocijų, linkę viską analizuoti, vertinti, dėmesys skiriamas smulkmenoms, o kartais, net nereikšmingas menkniekis gali atvėsinti besiformuojančius jausmus. Tranzito metu stiprėja kritiškumas savo ir kitų žmonių atžvilgiu, todėl norint formuoti santykius, reikėtų pasitelkti atkaklumą ir kantrybę. Santykiai, užsimezgę Veneros tranzito Mergelės ženklu metu, gali rodyti, kad partneris gali būti kritiškas, išrankus ir reiklus, tačiau jis tuo pačiu patikimas, rūpestingas ir pareigingas. Spalio 28 d., 3:41 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į jai palankų Svarstyklių ženklą (juo judės iki lapkričio 21 d.), o šiame periode planetos įtaka gali formuoti ramią, harmoningą atmosferą, palankiai paliesti įvairaus pobūdžio santykius (draugiškus, dalykinius, šeiminius, santuokinius, ar partnerystės ryšius). Tokiu metu bus galima siekti kompromisų, harmonijos bendravime su artimais, mylimais žmonėmis, tai palankus laikas šventėms, iškilmėms.

Spalio mėnesį Marsas, judėdamas atatupstai (retro fazė tęsis iki lapkričio 14 d.), tęs tranzitą Avino ženklu (jame bus iki 2021.01.07 d.), stiprindamas energingumą, ryžtingumą, veiklumą, kovos ir rungtyniavimo dvasią, polinkį užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Marso tranzito įtakoje, galimas polinkis pasinaudoti bet kokia galimybe, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus ir kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, nors gali stiprėti įtampa, ūmumas, nekantrumas, polinkis savivalei. Kol Marsas judės atatupstai, bus galima išsivaduoti iš bet kokios įtakos, spaudimo, trukdančių realizuotis, gali išryškėti introversija, lėtumas, išorinis ramumas, polinkis susitelkti į savo vidines problemas, jų sprendimą. Galimas negebėjimas mobilizuotis, konstruktyviai spręsti konkurencinius, veiklos klausimus, kovoje, sporte svarbia taps gynybinė taktika, bei gali atsinaujinti anksčiau neišspręsti konfliktai.

Vidurinė spalio mėnesio dekada bus permaininga, formuosis dvejopi aspektai, todėl iš vienos pusės, gali stiprėti vaizduotė, komerciniai, kūrybiniai gabumai, gebėjimas suprasti naudą, o iš kitos pusės, galimas ūmumas, dirglumas, egoizmas, šykštumas, noras bet kokia kaina apginti savo nuomonę, santūrumo stoka, stiprus polinkis įsižeisti. Antrąją spalio dekadą galima neprotinga drąsa, agresyvumas, polinkis konfliktams ir rizikai, o problemos gali būti sprendžiamos panaudojant jėgą ir spaudimą. Šiuo metu galimos nesveikos fantazijos, tuščias svajingumas, stabilumo stoka, bus galima lengvai apsigauti, tapti iliuzijų auka. Spalio 16 d., 22:31 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, o tarpusavio jungtyje esantys Mėnulis ir Saulė formuos destruktyvų aspektą Saturnui, esančiam Ožiaragio ženkle, kurio įtakoje galima energijos ir gyvybinių jėgų stoka, gali pablogėti savijauta, stiprėti liūdesys, ilgesys, įvairios baimės, pesimistinės nuotaikos, įtarumas, nepasitenkinimas ir nusivylimas. Pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena bus palanki svajoti, kurti planus, kuriuos galima būtų įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, tačiau konkrečių planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms.

Paskutinė spalio mėnesio dekada vėl bus dvejopa, kai iš vienos pusės, stiprės dėmesingumas, nuoširdumas ir draugiškumas, judrumas, veiklumas, gebėjimas bendrauti ir įsiklausyti į kitų nuomonę, o iš kitos pusės, ypač paskutinę spalio savaitę, gali sustiprėti impulsyvumas, dirglumas, priekabumas, įtarumas ir gudrumas, logikos ir sutelktumo stoka, polinkis užsispyrimui, rizikai ir avantiūroms. Iki spalio 23 d. Saulė tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, stiprindama poreikį maloniam, harmoningam bendravimui, darnai, pirmame plane atsidurs teisumo ir teisingumo jausmas, partnerystės tema, bus galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus. Gali sustiprėti trauka priešingai lyčiai, polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams, žinomumo visuomenėje siekimui, išryškės estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose. Šis laikas palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje, bus lengviau, nei įprastai, sprendžami juridiniai klausimai. Spalio 23 d., 1:59 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Skorpiono ženklą (juo judės iki lapkričio 21 d.), stiprindama kantrybę, ištvermę, ambicingumą, darbingumą, dalykiškumą ir ryžtingumą, aistringumą norą turėti, valdyti, gebėjimą patraukti kitų dėmesį slapta vidine jėga, magnetizmu, bei slaptą agresiją. Tranzito metu būtina keistis, tobulinti vidinį pasaulį, norint išvengti nepalankių aplinkybių gyvenime.

Spalio 31 d., 16:49 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 9-uoju Jaučio ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Skorpiono ženkle. Mėnulis bus jungties aspekte su Uranu, todėl artimu Mėnulio pikui metu, sustipės jautrumas, dirglumas, impulsyvumas, bus juntama harmonijos ir pusiausvyros stoka. Skubotumas ir nekantrumas skatins neatsargumą, polinkį rizikai, todėl galimi nelaimingi atsitikimai, ar sudėtingos aplinkybės, o norint išvengti nemalonumų, reikėtų gebėti valdyti savo emocijas, išlikti nuosaikiais ir geranoriškais. Jaučio ženklas talpina savyje didžiulę jėgą derinyje su praktiškumu ir ramybe, o Mėnulio pilnaties metu visada siekiama balanso tarp priešingybių. Mėnulio pilnatis Jaučio ženkle skatina surasti pusiausvyrą tarp vertybių išsaugojimo ir kaupimo, bei Skorpiono ženklui būdingo griovimo ir transformacijos, o tarp šių kraštutinumų ir randasi idealus balansas. Mėnulio pilnatis skatins ypatingą dėmesį skirti pinigų ir nuosavybės klausimams, gebėjimui išsaugoti tai, kas pasiekta, įgyta, bei naujų galimybių paieškoms. Jaučio ir Skorpiono ženklai siejami su finansais, todėl sekančias dvi savaites bus aktualiais klausimai, susiję su bankais, pinigais, kreditais, skolomis, pirkimais ir pardavimais, o iš kitos pusės, Mėnulio pilnaties įtakoje, aktalia gali tapti meilės, tarpusavio santykių, įvairaus pobūdžio partnerystės tema.

Jupiteris spalio mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, o tokiu metu atkaklus darbas, disciplina, šykštumas atsiduria priešpriešoje su dosnumu, polinkiu plėtrai. Tranzito įtakoje skatinamas atkaklumas, kantrybė, savarankiškumas, šis laikas palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir principais žmonėms. Tokiu metu stiprinamas valdžios struktūrų autoritetas, vertinamas patriotizmas, susitelkimas, atsidavimas, rūpinamasi šalies saugumu. Spalio mėnesį Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu (jame išbus iki gruodžio 17 d.), todėl gali skatinti sveikas ambicijas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą, padėti aiškiai suvokti problemų esmę, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Tranzito įtakoje formuosis asmeninės nuostatos, stiprės vidinis tvirtumas, reiklumas sau, galimi esminiai pokyčiai, palankus metas ilgalaikei askezei, jogos praktikai.

Judėdamas atatupstai, Uranas spalį tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2021.01.14 d.), todėl išryškės pastovumas, savos vertės jausmas, didžiulis darbingumas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis, bus ieškoma naujų kelių asmeninės finansinės gerovės siekimui. Uranui judant atatupstai, skatinamas saikingumas planuojant, svajojant, poreikis bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, silpnėja noras užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius. Spalio mėnesį Neptūnas, judėdamas atatupstai, tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūno retro fazė truks iki lapkričio 29 d.), todėl skatins vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones, stiprins polinkį nugrimzti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti baimes, kompleksus. Tai bus palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, bei muzika. Spalio mėnesio pradžioje, judėdamas atatupstai, Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Spalio 4 d., 16:32 val. (Lietuvos laiku), Plutonas, eidamas tranzitu 23-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu ir pradės judėti tiesiai (direktyvine kryptimi Plutonas judės iki 2021.04.27 d.), todėl prasidės palankus laikas transformacijai, aktyviam ir atkakliam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Juodasis Mėnulis spalio mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu, todėl galimas polinkis veikti nedelsiant, kai protingas ryžtingumas gali virsti nenuspėjamais veiksmais, užsispyrimu, impulsyvumu. Tranzito įtakoje juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, nors iš kitos pusės, galima valios, iniciatyvos stoka, pavojus tapti įtaigiais, o agresyvumas gali pažeisti dvasinę ramybę, sveikatą, skatinti įvairius susirgimus. Spalio 21 d. Juodasis Mėnulis pereis į Jaučio ženklą (jame išbus apie 9 mėnesius), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, arba išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl labai svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo. Spalio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Skorpiono ženklu, tai bus palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o gebant suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga, bus galima gauti maginę apsaugą. Tranzito metu bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, o kai kam gali būti suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2020 metų spaliui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, bendradarbiavimo klausimai, o paskutinę savaitę aktualiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, mokesčius. Spalio mėnesį Avino ženklo karjeros sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, šių planetų įtaka skatins sąžiningai dirbti, o profesionalumą ir patikimumą deramai įvertins vadovybė, todėl gali būti padidintas darbo užmokestis, paskirta premija, ar galima kitokio pobūdžio paskata. Ieškantiems naujos darbo vietos, palankesnė bus pirmoji spalio mėnesio pusė, kadangi už Avino ženklo darbo sektorių atsakingas Merkurijus spalio 14 d. pradės judėti atatupstas, todėl laikas bus nepalankus naujoms iniciatyvoms ir svarbių sutarčių sudarymui. Spalio 3-27 d. darbo sektoriumi eis tranzitu Venera, kuri formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, todėl tokiu metu gali pavykti harmonizuoti santykius kolektyve, sustiprinti autoritetą kolegų tarpe, bei įgyti vadovybės palankumą. Spalio mėnesį darbinė veikla bus gana produktyvi, sėkmė lydės kūrybinių profesijų atstovus, tik mėnesio pabaigoje galima susidurti su nemaloniomis aplinkybėmis, konfliktinėmis situacijomis, padidintais reikalavimais iš vadovybės pusės.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Avino ženklo atstovams bus prieštaringas ir permainingas. Už Avino ženklo finansų sektorių atsakinga Venera 3-27 d. eis tranzitu darbo sfera, todėl gali atsirasti galimybė pagrindinėje darbovietėje uždirbti didesnes, nei įprastinės pajamas. Kadangi finansų sektoriumi einantis tranzitu Uranas formuos opozicijos aspektą Merkurijui, esančiam stambių finansų, verslo sferoje, tai gali skatinti nemalonias aplinkybes, netikėtas išlaidas, o tvarkant svarbius materialinius reikalus, ypač antrąją spalio pusę, kai Merkurijus judės atatupstai, bus būtinas padidintas atidumas ir apdairumas, o taip pat nevertėtų skolinti lėšų, bei imti kreditų.

Avino ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti palankus ir reikšmingas, o sėkmės garantu bus pakantumas ir gebėjimas siekti kompromiso, kaip asmeniniuose santykiuose šeimoje, bendraujant su artimaisiais, taip ir dalykiniuose ryšiuose. Spalio 3-27 d. Avino ženklo partnerystės sektorių globojanti Venera eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl gali užsimegzti asmeniniai santykiai su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo, naujos perspektyvios pažintys galimos tolimų komandiruočių metu, arba tvarkant profesinius reikalus, o meilė gali tampriai persipinti su piniginiais reikalais. Spalio 16 d. Avino ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, suteiks naują impulsą ir gali paskatinti reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime. Paskutinę spalio savaitę, kada už meilės sektorių atsakinga Saulė eis tranzitu transformacijos sfera, galimas stiprus susižavėjimas, jausmai gali tapti intensyviais ir giliais, laikas bus palankus giluminei tarpusavio santykių analizei ir įvairaus pobūdžio eksperimentams asmeniniame gyvenime. Kadangi paskutinę savaitę Saulė formuos opozicijos aspektą Uranui, galimi ginčai, konfliktai, susiję su finansais, o problematiškose porose santykiai aplamai gali nutrūkti. Spalio mėnesį palanku kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse daugiau dėmesio skirti buitinių klausimų sprendimui, kadangi užsiimant bendra veikla namuose, bus galima lengvai pasiekti tarpusavio supratimą ir sutarimą poroje.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine, profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o paskutinę savaitę dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, bendradarbiavimą ir dalykinį bendravimą. Spalio mėnesį Jaučio ženklo atstovai turės galimybę maksimaliai išreikšti save profesinėje veikloje, panaudodami savo talentus ir gabumus, kurie šiuo metu bus ypatingai paklausiais. Jaučio ženklo darbo sektorių globojanti Venera spalio 3-27 d. eis tranzitu kūrybinės saviraiškos sfera, formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, todėl sėkmė lydės kūrybinių profesijų atstovus, bei užsiimančius mokymais, kursų organizavimu. Už karjeros sektorių atsakingas Uranas spalio mėnesį tęs tranzitą Jaučio ženklu ir formuos opozicijos aspektą Merkurijui, esančiam partnerystės sektoriuje, todėl veiklos sferoje gali susiklostyti situacija, patikrinsianti profesionalumą, ištvermingumą, išbandysianti kantrybę. Norint išvengti nemalonumų, skandalų, kaltinimų, santykių aiškinimosi su dalykiniais partneriais, klientais, arba vadovybe, šiuo metu vertėtų pasitelkti įgimtą darbštumą, būti praktiškais, diplomatiškais ir atsakingais. Spalio mėnesio pabaigoje gali tekti susidurti su intrigomis, apkalbomis, nepalankia psichologine atmosfera darbo kolektyve ir gali pavesti nepatikimi bendradarbiai.

2020 metų spalio mėnuo Jaučio ženklo atstovams finansiniu požiūriu bus palankus, tačiau permainingas. Už Jaučio ženklo finansų sektorių atsakingas Merkurijus eis tranzitu partnerystės sektoriumi, todėl geros pajamos ir nauda gali sietis su dalykine partneryste, bendradarbiavimu, bus galima gauti naudingų pasiūlymų. Spalio 14 d. Merkurijus pradės judėti atatupstas, todėl tvarkant svarbius finansinius reikalus, bus būtinas padidintas atidumas, apdairumas, bei gali atsinaujinti anksčiau iki galo neišspręstos problemos, liečiančios dalykinę partnerystę. Antroje spalio mėnesio pusėje galimos per didelės išlaidos, susiję su pramogomis, pomėgiais, laikas nepalankus investicijoms, sandoriams.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metų spalio mėnuo bus reikšmingas, nors kiek permainingas. Spalio mėnesį Jaučio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus eis tranzitu partnerystės sektoriumi, todėl pirmoji mėnesio pusė bus palanki naujoms pažintims, romantiškoms pramogoms, tikėtini malonūs susitikimai. Spalio 14 d. Merkurijus pradės judėti atatupstas, todėl tokiu metu galimi tam tikri nesusipratimai, tai netinkamas laikas naujų santykių užmezgimui, tačiau bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius su buvusiu mylimu žmogumi. Spalio 3-27 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Venera, todėl šis laikotarpis bus palankus vienišiems Jaučio ženklo atstovams, norintiems surasti savo antrąją pusę. Tokiu metu bus lengva bendrauti su priešingos lyties atstovais, gali pavykti susipažinti su ypatingu žmogumi, santykiai su kuriuo gali išsirutulioti į rimtus partnerystės ryšius, tačiau antrąją spalio mėnesio pusę, esant nepalankiai planetų įtakai, naujai užsimezgusiuose santykiuose galima susidurti su tam tikrais sunkumais.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę savaitę aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Spalio mėnesį Merkurijus eis tranzitu Dvynių ženklo darbo sektoriumi, todėl profesinėje veikloje ir darbe bus daug bendravimo su kolegomis, pirmoji mėnesio pusė bus palanki naujiems projektams, ar darbo paieškoms. Spalio 14 d. Merkurijus pradės judėti atatupstas, todėl darbinėje veikloje, reikaluose galimos nepalankios permainos, gali žlugti planai, pablogėti darbo sąlygos, galima trintis bendraujant kolektyve ir su vadovybe, bei tokiu metu gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų ir nebaigtų projektų, taisyti klaidas, Tačiau nevertėtų nusiminti, nes tai laikini nesklandumai, o lapkričio 3 d. Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, daugelis situacijų išsispręs, o gyvenimas ir darbinės veikla grįš į įprastines vėžes.

Dvynių ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnesį finansinė ir materialinė padėtis bus dvejopa, reikalaujanti lankstumo ir apdairumo, bei galimos nenumatytos, neplanuotos išlaidos, susiję su avarinėmis situacijomis. Spalio mėnesį Dvynių ženklo stambių finansų sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, šios planetos formuos destruktyvius aspektus Marsui, esančiam socialinių ryšių sferoje, todėl galimi materialiniai nuostoliai, susiję su verslu, ryšiais su stambiomis organizacijomis, bendrais projektais, gali pavesti draugai, arba rėmėjais, bus būtinas atsargumas tvarkant reikalus, susijusius su kreditais, mokesčiais, skolomis, investicijomis.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo bus palankus ir reikšmingas. Už Dvynių ženklo meilės sektorių atsakinga Venera spalio 3-27 d. eis tranzitu šeimos sfera, todėl pasitelkus kantrybę, toleranciją, pakantumą, bus galima formuoti konstruktyvius santykius šeimoje, bei su artimais giminėmis. Šis laikotarpis bus palankus norint užsiimti šeimos reikalais, jaukumo ir komforto namuose kūrimui. Iki spalio 23 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Saulė, tai bus palankus laikas vienišiems Dvynių ženklo atstovams, kai bus lengva užmegzti naujas pažintis, bendrauti su priešingos lyties atstovais, dalyvauti romantiškose pramogose, o likimas šiuo metu gali suvesti su ypatingu žmogumi. Spalio 16 d. Dvynių ženklo meilės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, suteiks impulsą ir paskatins reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime. Dvynių ženklo partnerystės sektorių globojantis Jupiteris spalio mėnesį tęs tranzitą transformacijos sfera, formuos destruktyvų aspektą Marsui, todėl laikas bus palankus tarpusavio santykių analizei, jausmai gali būti giliais, intensyviais, tačiau iš kitos pusės, gali nepasiteisinti lūkesčiai, išryškės nepasitenkinimas mylimu žmogumi, bei polinkis santykių nutraukimui.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys buitinius, ūkinius reikalus, namų, šeimos, gyvenimo sąlygų, nuosavybės klausimus, o paskutinė savaitė bus palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, pomėgiams. Spalio mėnesį, judėdamas atatupstai, karjeros sektoriumi eis tranzitu Marsas, todėl vėl aktualiais taps kai kurie socialiniai ir profesiniai tikslai, kurių anksčiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo galima pasiekti, o dabar bus galima dar kartą tai pabandyti. Šiuo metu bus galima išanalizuoti ankstesnių nesėkmių priežastis ir pasirinkus teisingą strategiją, galima realizuoti ankstesnius planus, kurių dėka galimas profesinis augimas ir sėkminga karjera, tačiau pradėti naujus projektus tokiu metu neverta, kadangi jų įgyvendinimas gali gerokai užsitęsti ir neatitikti lūkesčių. Vėžio ženklo darbo sektorių globojantis Jupiteris spalio mėnesį tęs tranzitą partnerystės sfera, todėl laikas bus palankus dalykiniam bendradarbiavimui, tik dvi pirmąsias dekadas, Jupiterio destruktyvaus aspekto Marsui įtakoje, bus svarbus nuoseklumas darbe, gebėjimas vengti konfliktų, ginčų su kolegomis ir trinties bendraujant su vadovybe.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus, bet permainingas. Už Vėžio ženklo finansų sektorių atsakinga Saulė iki paskutinės spalio savaitės eis tranzitu šeimos sfera, todėl geros pajamos tikėtinos iš šeimos verslo, individualios kūrybinės veiklos, o nuostoliai galimi per konfliktus su dalykiniais partneriais. Už Vėžio ženklo stambių finansų sektorių atsakingas Uranas spalio mėnesį formuos opozicijos aspektą su Merkurijumi, bus būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, ypač po spalio 14 d., kai Merkurijus pradės judėti atatupstai. Šiuo metu galimos painios aplinkybės, trukdžiai, finansiniai nuostoliai, susiję su bendrais projektais, bei gali pavesti draugai, rėmėjai.

2020 metų spalio mėnuo Vėžio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime ir meilės sferoje bus palankus, aktyvus, nors permainingas. Vėžio ženklo partnerystės sektoriumi spalio mėnesį tęs tranzitą Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, šios planetos formuos destruktyvius ryšius karjeros sektoriumi atatupstai judančiam Marsui, kuris globoja meilės sferą, todėl dvi pirmąsias dekadas galimas nusivylimas meile, partneryste, mylimu žmogumi, galimi konfliktai dėl pramogų, jų pasekmių, bus sunku pasiekti tarpusavio supratimą ir tikėtina harmonijos poroje stoka. Šiuo metu, norint išlaikyti harmoningus ryšius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, bus būtinas atidumas ir dėmesys, sąžiningumas ir atvirumas, kadangi tik tai suteiks teisę reikalauti panašaus elgesio ir savo atžvilgiu. Šį mėnesį būtinas atsargumas ir apdairumas, kas padėtų išvengti pakliuvimo į dviprasmes situacijas, ypač antrąją spalio mėnesio pusę, kada Merkurijus pradės judėti atatupstai meilės sektoriumi. Merkurijus atatupstai judės iki lapkričio 3 d., o tokiu metu gali pavykti atnaujinti nutrūkusius santykius su buvusiu mylimu žmogumi, tačiau naujai užsimezgę ryšiai gali būti neilgalaikiais, arba galima įsimylėti žmogų, linkusį slėpti savo tikruosius jausmus ir tikslus. Spalio 3-27 d. Venera eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, todėl vieniši Vėžio ženklo atstovai gali užmegzti pažintis kelionių metu, mokymo įstaigoje, bendraudami su bičiuliais artimoje aplinkoje.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę savaitę svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Spalio mėnesį Liūto ženklo darbo sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, kurių įtakoje tikėtinas aukštas darbingumas, tačiau šios planetos formuos destruktyvius aspektus su Marsu ir Saule, todėl profesinėje veikloje gali būti juntama įtampa. Situacija darbinėje erdvėje gali būti nerami, kada gali tekti per trumpą laiką atlikti daugybę skubių užduočių, arba darbo kolektyve gali susiklostyti konfliktinė situacija, kurios gali niekaip nepavykti išvengti. Judėdamas atatupstai, spalio mėnesį Marsas eis tranzitu ryšių su užsieniu sektoriumi, todėl planetos įtakoje, su įvairaus pobūdžio problemomis gali susidurti tie Liūto ženklo atstovai, kurių darbas ar veikla turi ryšį su kelionėmis, komandiruotėmis, kontaktais su užsienio partneriais ir organizacijomis. Kad ir kaip susiklostytų aplinkybės, spalio mėnesį nevertėtų nieko keisti iš esmės, laikas nepalankus radikaliems sprendimams, ar naujos darbo vietos paieškoms.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus gana palankus. Spalio 3-27 d. Venera, atsakinga už karjeros sektorių, eis tranzitu Liūto ženklo finansų sfera, o šios planetos paeiliui formuojami harmoningi aspektai su Uranu, Jupiteriu, Plutonu ir Saturnu gali suteikti galimybę uždirbti aukšto lygio pajamas. Šį mėnesį gali būti padidintas darbo užmokestis, arba galimos papildomos pajamos (premija, materialinė paskata), tačiau šiame laikotarpyje bus juntama stabilumo stoka, todėl nerekomenduojama imti kreditus, skolinti lėšas, daryti stambias investicijas. Už finansų sektorių atsakingas Merkurijus spalio 14 d. pradės judėti atatupstai šeimos sfera, todėl galimos nemalonios situacijos, ar išlaidos, susiję su namais ir šeima. Antroji spalio mėnesio pusė nepalanki nekilnojamojo turto, žemės sklypo pirkimui, ar pardavimui.

Asmeninio gyvenimo atžvilgiu Liūto ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo bus aktyvus, kupinas įvairiausių įvykių, o kartais gali atrodyti, kad meilė ir santykiai reikalauja daug energijos, laiko, arba ir pinigų, todėl šiame periode galimai teks padaryti ilgą laiką atidėliotus sprendimus. Liūto ženklo partnerystės sektorių globojantis Uranas formuos opozicijos aspektą Merkurijui, todėl gali stiprėti vidinė įtampa, o aspekto įtaka skatins pokyčius santykiuose. Kai kuriose porose bus juntama tarpusavio supratimo stoka, partneriai gali vis labiau tolti vienas nuo kito, kas gali baigtis santykių nutraukimu. Nerimą gali skatinti piniginiai klausimai, todėl gali tekti peržiūrėti finansinius šeimos planus ir atsisakyti kai kurių anksčiau planuotų pirkinių namams ir šeimai. Vienišiems Liūto ženklo atstovams spalio mėnesį reikėtų būti apdairiais, kadangi yra rizika susižavėti ne tuo žmogumi, o vėliau gali tekti gailėtis dėl savo neteisingo pasirinkimo, ypač tai liečia tuos, kuriuos domina pažintys ir santykiai su užsieniečiais. Tose porose, kuriose santykiai tik prasideda, lūkesčiai turėtų būti protingi ir realistiški, o iš mylimo žmogaus nevertėtų reikalauti neįmanomų dalykų. Santykius tarp partnerių galėtų sustiprinti noras suprasti mylimo žmogaus jausmus, tikruosius lūkesčius ir pakantumas antrosios pusės nuomonei.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų, bei meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, o paskutinę savaitę daugiau dėmesio gali tekti skirti intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Mergelės ženklo atstovai gerų rezultatų darbinėje veikloje spalio mėnesį gali pasiekti pasitelkę kūrybiškumą, o norint realizuoti drąsias idėjas praktiškai, bus svarbu užsitikrinti kitų žmonių palaikymą. Spalio mėnesį galima gauti naudingų bendradarbiavimo pasiūlymų iš draugų, arba iš organizacijų, kuriose teko dirbti anksčiau. Mergelės ženklo kūrybinės saviraiškos sektoriumi spalio mėnesį eis tranzitu Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, šių planetų įtakoje sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus, dirbančius su vaikais, bei kurių veikla susijusi su mokymais, dėstymu, kursų organizavimu. Spalio 14 d., Mergelės ženklą globojantis Merkurijus pradės judėti atatupstai (taip judės iki lapkričio 3 d.), todėl veiklos, darbų tempas sulėtės, laikas nepalankus svarbioms deryboms, sutartims, kadangi bus sunku pasiekti norimą sutarimą, tačiau šis laikotarpis tinkamas norintiems atnaujinti mokymosi procesą, bei bus galima grįžti prie anksčiau pradėtų ir nebaigtų projektų, o naujas iniciatyvas ir svarbius reikalus vertėtų planuoti lapkričio mėnesiui, kai Merkurijus judės tiesiai.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus gana palankus ir reikšmingas. Už finansų sektorių atsakinga Venera spalio 3-27 d. eis tranzitu Mergelės ženklu, o tokiu metu asmeninių iniciatyvų ir pastangų dėka tikėtinos aukštesnio lygio pajamos, nei įprastai. Spalio mėnesį geros pajamos galimos ne tik iš pagrindinės darbo vietos, tačiau nauda gali sietis su pomėgiais, arba kūrybinio pobūdžio veikla.

Asmeninis Mergelės ženklo atstovų gyvenimas 2020 metų spalio mėnesį gali būti aktyvus, intensyvus, kupinas įvairių reikšmingų įvykių. Ypač palankus laikotarpis bus spalio 3-27 d., kai Mergelės ženklu eis tranzitu meilės, harmonijos planeta Venera. Spalio mėnesį Venera formuos harmoningus aspektus Uranui ir planetoms, esančioms meilės sektoriuje, todėl bus galima susitaikyti su mylimu žmogumi, atnaujinti nutrūkusius asmeninius ryšius, bei gali užsimegzti naujas romanas. Šį mėnesį Marsas judės atatupstai, todėl skatins susimąstyti apie savo asmeninį gyvenimą, o kai kuriems Mergelės ženklo atstovams prisiminimai apie buvusią meilę ir anksčiau įgyta patirtis gali negatyviai įtakoti dabartinius santykius. Vieniši Mergelės ženklo atstovai, ieškantys meilės ir antrosios pusės, spalio mėnesį turėtų būti atsargūs, kadangi galima įsimylėti netinkamą žmogų, kuris gali būti jau įsipareigojęs, arba linkęs nuslėpti tiesą apie save. Spalio mėnesio 14 d. Merkurijus pradės judėti atatupstai komunikacijų sektoriumi, todėl tai bus palankus laikas į ankstesnes situacijas pažvelgti kitu aspektu, o susiklostę aplinkybės gali suteikti galimybę susitikti su buvusiu mylimu žmogumi ir atnaujinti su juo ryšius. Merkurijui judant atatupstai, užmegzti naujus asmeninius meilės santykius nepalanku, kadangi galima stokoti objektyvumo, kai galima nepastebėti tam tikrų patinkančio žmogaus charakterio savybių, arba galima jame įžvelgti jam nebūdingus privalumus.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę savaitę svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Spalio mėnesį Svarstyklių ženklo atstovų profesinę veiklą įtakos partnerystės sektoriumi judantis atatupstai Marsas, kai bendradarbiavimas su dalykiniais partneriais ir tarpusavio santykiai su kolegomis darbo kolektyve gali tapti streso šaltiniu, nes surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis gali būti nelengva. Šį mėnesį gali atsinaujinti ankstesnės situacijos, svarbių derybų metu gali nepavykti pasiekti norimo rezultato, galimas noras nenaudingus, netenkinančius susitarimus panaikinti, tačiau protingiau būtų pasitelkus diplomatiškumą, siekti kompromiso ir taikaus sutarimo, vengiant spaudimo kolegoms, partneriams, ar vadovybei. Spalio mėnesį nevertėtų priimti svarbių sprendimų, šis periodas labiau tinkamas einamųjų reikalų analizei, kada galima įvertinti visus pliusus ir minusus veikloje. Spalio 16 d. Svarstyklių ženkle stos Mėnulio jaunatis, kuri suteiks impulsą, bei įkvėps naujoms iniciatyvoms. Tokiu metu gali išryškėti naujos įdomios idėjos, tačiau nevertėtų skubėti jas įgyvendinti praktikoje, kadangi tam palankesnis laikas prasidės po lapkričio 14 d., kada Marsas pradės judėti tiesiai.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnesį Svarstyklių ženklo atstovams reikėtų būti atsargiais, kadangi nenumatytos, nenuspėjamos aplinkybės gali sujaukti planus, ypač tai gali išryškėti antrąją spalio mėnesio pusę, kada finansų sektoriumi einantis tranzitu Merkurijus pradės judėti atatupstai. Merkurijus formuos opozicijos aspektą Uranui, einančiam tranzitu stambių finansų, verslo sektoriumi, todėl gali tekti grąžinti senas skolas, arba gali atsirasti prievolė už kažką sumokėti, o iš kitos pusės, galima gauti ilgai lauktus pinigus, galimas atlygis už anksčiau atliktus darbus, ar pavyks gauti žadėtą materialinę pagalbą.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2020 metų spalio mėnesį bus stokojama stabilumo, tai labiausiai liečia sutuoktinių poras, bei esančius ilgalaikiuose santykiuose, kurie neįforminti oficialiai. Svarstyklių ženklo partnerystės sektoriumi atatupstai judantis Marsas spalio mėnesį formuos destruktyvius aspektus planetoms, esančioms šeimos sektoriuje, kurių įtaka skatins įtampą. Tokius destruktyvius aspektus, judėdamas tiesiai, Marsas jau formavo ankstesnį mėnesį, tačiau dabar situacijos taps sudėtingesnėmis, o anksčiau iki galo neišspręstos problemos šiuo metu atsidurs pirmame plane. Nesutarimų su mylimu žmogumi, ar antrąja puse priežastimi gali būti nekilnojamojo turto, kitos nuosavybės klausimai, ar gali būti sunku surasti sutarimą dėl remonto, stambių pirkinių, gyvenamosios vietos keitimo, o taip pat šeimos gyvenimą gali nepalankiai įtakoti giminės. Norint išsaugoti gerus tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, šį mėnesį reikėtų vengti spaudimo vienas kitam, duoti daugiau asmeninės laisvės, bei galimybę kiekvienam pabūti su savomis mintimis ir viską ramiai apmąstyti. Vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams spalio mėnuo bus palankus, nors galimas polinkis labiau siekti atnaujinti buvusius, nutrūkusius santykius su mylimu žmogumi, nei užmegzti naujas pažintis. Tačiau atsinaujinę santykiai vargu ar gali tapti stabiliais, kadangi jie gali būti grindžiami labiau fizine trauka, nei giliais jausmais, o tokia situacija Svarstyklių ženklo atstovų gali netenkinti.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kūrybinė veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos ir komforto, nors tuo pačiu metu bus galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė savaitė bus palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui. Skorpiono ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu spalio mėnuo bus gana įtemptas, nes judėdamas atatupstai, darbo sektoriumi eis tranzitu Marsas, jis formuos destruktyvius aspektus komunikacijų sferoje esančioms planetoms, todėl gali vėl išryškėti ankstesnės problemos, kurias paskatino tokie patys tiesiai judančio Marso formuojami aspektai. Spalio mėnesį bus labai svarbu vengti konfliktinių situacijų, realistiškai įvertinti savo veiksmus ir planus, bei siekti ne kiekybės, o kokybės. Darbinėje erdvėje situacija gali būti nerami, galimas didžiulis skirtumas tarp to, kas planuojama darbo kolektyve, bei to, kas realiai įgyvendinama. Laikotarpis iki lapkričio 14 d., kol darbo sektoriumi judės atatupstai Marsas, bus nepalankus ieškantiems darbo, kadangi šis procesas gali užsitęsti ir teks apsišarvuoti kantrybe, ypač tuo atveju, jeigu lūkesčiai darbo ir užmokesčio atžvilgiu gana aukšti.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo gali būti reikšmingas, bet permainingas. Eidamas tranzitu Skorpiono ženklu, už stambių finansų, verslo sektorių atsakingas Merkurijus, spalio 14 d. pradės judėti atatupstas, todėl tvarkant svarbius reikalus, turinčius sąsają su mokesčiais, finansavimu, investicijomis, kreditais, skolomis, bendromis lėšomis, bus būtinas ypatingas atidumas ir apdairumas. Antrąją spalio mėnesio pusę nepalanku planuoti stambių investicijų, reikėtų vengti abejotinų sandorių, rizikingų iniciatyvų, ar finansinių avantiūrų. Vidurinę spalio dekadą tikėtinos geros pajamos iš dalykinės partnerystės, bendradarbiavimo, nauda iš kūrybinės veiklos.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2020 metų spalio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams gali būti palankus ir aktyvus. Kadangi Skorpiono ženklo partnerystės sektorių globojanti Venera spalio 3-27 dienomis eis tranzitu draugystės sfera ir formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, tai jų įtakoje gali lydėti gera nuotaika, stiprėti polinkis naujoms pažintims, flirtui, bendravimui su kitais žmonėmis. Šiame periode, dalyvaujant visuomeninėje veikloje, ar įvairiuose renginiuose, bus galima susipažinti su įdomiais žmonėmis, bei yra tikimybė sutikti ypatingą asmenį, su kuriuo gali užsimegzti daug žadantis ryšys. Kai kurie Skorpiono ženklo atstovai gali nuspręsti, kad santykiai riboja jų asmeninę laisvę, o ryšių nutraukimas gali atrodyti naudinga išeitimi, tačiau šis laikotarpis netinkamas radikaliems sprendimams, kadangi bus lengva suklysti, apsigauti. Vieniši Skorpiono ženklo atstovai, ieškantys meilės ir savo antrosios pusės, gali pasitelkti interneto galimybes, nors iš kitos pusės, būtinas atsargumas, ypač antrąją spalio mėnesio pusę, kada Merkurijus judės atatupstas. Tokiu metu galimas stiprus susižavėjimas kokiu nors asmeniu, tačiau santykius gali gaubti kažkokia paslaptis, kada patinkantis žmogus gali ką nors reikšmingo slėpti, ar nutylėti, arba galimas nenoras būti atvirais, o dėl to šiuo metu užsimezgęs romanas gali būti trumpalaikiu, ar baigtis vos prasidėjęs. Kol Merkurijus judės atatupstai, kai kuriems Skorpiono ženklo atstovams gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius su buvusiu mylimu žmogumi.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Šaulio ženklo ženklo atstovams svarbiais bus reikalai ir klausimai, liečiantys visuomeninius, socialinius ryšius, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, santykius su draugais ir rėmėjais, ateities planus, o paskutinė savaitė bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Kadangi Šaulio ženklo karjeros sektoriumi spalio 3-27 d. eis tranzitu Venera, tai šios planetos įtakoje bus produktyvus laikotarpis profesinėje veikloje. Venera formuos harmoningus aspektus su Uranu, Jupiteriu, Plutonu ir Saturnu, kurių įtaka padės pasiekti ženklių rezultatų, veikla bus deramai įvertina vadovybės, bei tikėtinas atitinkamas atlygis, arba paskata. Aukštos kompetencijos ir sukaupto įdirbio dėka stiprės autoritetas kolektyve, bus galima pelnyti vadovybės palankumą, bei gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, ar padidintas darbo užmokestis. Laikotarpyje iki paskutinės spalio savaitės sėkmė gali lydėti bendradarbiaujant su stambiomis kompanijomis, įvairiomis tinklinėmis struktūromis, o draugų pagalbos dėka gali pavykti realizuoti svarbius profesinius planus. Spalio mėnesį palanku užsiimti visuomenine veikla, galima aktyviai dalyvauti reikšmingų socialinių projektų ruošime ir iš to gerai uždirbti. Antrąją spalio mėnesio pusę, kada Merkurijus judės atatupstas paslapčių sektoriumi, būtinas atsargumas, nes gali suaktyvėti slapti priešai, ar pavyduoliai, norintys pakenkti. Spalio mėnuo, dėl Merkurijaus ir Marso retro fazės, bus nepalankus ieškantiems darbo, o palankus tam laikas prasidės nuo antros lapkričio mėnesio pusės.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti palankus, produktyvus ir dosnus. Jupiteris, Saturnas ir Plutonas spalio mėnesį tęs tranzitą Šaulio ženklo asmeninių finansų sektoriumi, todėl bus daug palankių galimybių pajamų uždirbimui, naujų jų šaltinių suradimui, kas padės ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, bei gerokai sustiprinti materialinę padėtį.

Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metų spalio mėnuo bus aktyvus ir reikšmingas. Spalio 2 d. Mėnulio pilnatis palies ir suaktyvins Šaulio ženklo meilės ir draugystės sektorius, bei paskatins svarbius įvykius asmeniniame gyvenime. Mėnulio pilnaties įtakoje tampriai persipins meilė ir piniginiai reikalai, tokiu metu vertėtų būti apdairiais, kas padėtų išvengti nuostolių, arba bereikalingų išlaidų. Šaulio ženklo meilės sektoriumi, judėdamas atatupstai, spalio mėnesį tęs tranzitą Marsas, jis formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu, Plutonu ir Saturnu (tokie aspektai jau formavosi rugpjūčio mėnesį), todėl vėl gali atsinaujinti to meto situacijos, bei gali tekti peržiūrėti ankstesnius sprendimus. Kol Marsas judės atatupstai, gali pavykti atnaujinti nutrūkusius meilės santykius, kada galima mylimam žmogui, su kuriuo buvo išsiskirta, suteikti dar vieną šansą. Šiuo metu taip pat galima susivokti, kad anksčiau buvo padaryta klaidų, todėl galima atsiprašyti ir įrodyti mylimam žmogui, kad įgyta patirtis ir išmintis padės teisinga linkme rutulioti tarpusavio santykius. Šaulio ženklo partnerystės sektorių globojantis Merkurijus spalio 14 d. pradės judėti atatupstai paslapčių ir apribojimų sfera, todėl asmeniniame gali prasidėti sudėtingas laikotarpis, kada galimi neaiškumai, dviprasmės situacijos, stabilumo stoka. Sutuoktinių porose galimi abipusiai priekaištai ir nesutarimai, pirmame plane gali atsidurti opūs klausimai, kurių anksčiau buvo vengiama liesti, arba kurie jau buvo pamiršti. Norint išsaugoti harmoniją ir darną poroje, vertėtų ieškoti gilesnės tarpusavio santykių prasmės, išlikti geranoriškais ir pakančiais.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, susiję su profesine veikla, karjera, socialinių ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę savaitę sėkmė lydės kolektyvinėje ir visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui. Spalio mėnesį Marsas, antroje pusėje ir Merkurijus judės atatupstai, todėl šiuo metu galima peržiūrėti savo ateities planus, koreguoti profesinius tikslus, analizuoti ir pasirinkti naudingus dalykinius projektus. Spalio mėnuo naujoms iniciatyvoms, arba svarbių projektų startui nepalankus, kadangi galimas nusivylimas gautais rezultatais. Šiame periode norint realizuoti ambicingus, siejamus su daug žadančiomis ateities perspektyvomis projektus, galimos nesėkmės, o jų priežastimi gali būti materialinis nestabilumas, ar lėšų stoka, todėl vertėtų apsišarvuoti kantrybe ir palaukti iki lapkričio vidurio, kada prasidės palankus naujoms iniciatyvoms laikas. Spalio 3-27 dienomis Venera, globojanti Ožiaragio ženklo karjeros sektorių, eis tranzitu ryšių su užsieniu sfera, todėl galima sėkmė bendradarbiaujant su dalykiniais partneriais ir kompanijomis iš kitų šalių, kai kurie gali rimtai susimąstyti apie darbo paieškas kituose miestuose, arba šalyse. Šis laikotarpis palankus mokslams, profesinių žinių siekimui, kvalifikacijos kėlimui, kas palankiai įtakotų profesinę veiklą ir suteiktų galimybę kilti karjeros laiptais.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti gana prieštaringas, nes finansų sektorių globojantis Uranas formuos opozicijos aspektą su Merkurijumi, tai svarbūs reikalai eisis ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Susiję su pinigais svarbios derybos gali būti sudėtingos, o planuojant gauti papildomas pajamas, lūkesčiai gali nepasiteisinti, arba išmokų gali tekti laukti gerokai ilgiau, nei buvo planuota. Norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, šį mėnesį vertėtų gyventi ekonomiškai, labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas ir pagal galimybę atsidėti, pataupyti dalį lėšų.

2020 metų spalio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti palankus ir aktyvus, skatinantis idealistinį požiūrį meilėje, polinkį nuotykiams ir naujų įspūdžių paieškoms. Ožiaragio ženklo atstovus gali traukti žmonės, kuriems būdingos kitokios pažiūros ir gilesnis gyvenimo suvokimas, iš kurių galima būtų daug ko naudingo pasimokyti. Merkurijus, eidamas tranzitu Ožiaragio ženklo draugystės sektoriumi, spalio 14 d. pradės judėti atatupstai, todėl asmeniniame gyvenime galimi įvairiausi keistoki ir netikėti įvykiai, kada kai kuriuos Ožiaragio ženklo atstovus gali aplankyti platoniška meilė, kiti gali susižavėti kuo nors iš draugų tarpo ir ilgalaikė draugystė gali peraugti į asmeninius meilės santykius, o jeigu šiuo metu užsimegs naujas meilės romanas, jis greitai gali pereiti į draugystę. Šiuo metu nevertėtų nervintis, daryti skubotų išvadų, o tiesiog leisti gyvenimui tekėti sava vaga, kadangi daugelis situacijų sekantį mėnesį praaiškės savaime. Spalio mėnesį sutuoktinių porose gali atsinaujinti nesutarimai ir ginčai, liečiantys nekilnojamojo turto, gyvenamojo ploto, persikėlimo gyventi kitur, arba pareigų pasiskirstymo šeimoje klausimus. Nesutarimai ir trintis gali dirginti ir varginti, gali išryškėti senos nuoskaudos, o siekti tarpusavio supratimo ir harmonijos poroje gali padėti bendras darbas, jaukumo ir komforto kūrimas, namų aplinkos puoselėjimas, remontas, arba pagalba giminaičiams.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Vandenio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, liečiantys juridinius klausimus, mokslo, kūrybinės veiklos, ryšių su užsieniu sferas, o paskutinę savaitę aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Už Vandenio ženklo karjeros sektorių atsakingas Marsas spalio mėnesį judės atatupstas komunikacijų sfera, todėl sprendžiant svarbias profesines užduotis galima susidurti su įvairiomis kliūtimis ir trukdžiais, o ženklių rezultatų darbinėje veikloje tikėtis neverta. Šiuo metu bus galima aiškiai suvokti, ar verta toliau dirbti su svarbiu projektu, kuris gana sunkiai rutuliojasi, ar paieškoti kitų alternatyvų profesinėje veikloje. Eidamas tranzitu Vandenio ženklo karjeros sektoriumi, spalio 14 d. Merkurijus pradės judėti atatupstai, kas gali skatinti trukdžius veikloje, turinčioje sąsają su išsilavinimu, transportu, prekyba, ar komercija. Nemalonumų priežastimi šiuo metu gali tapti per didelis atkaklumas, arba užsispyrimas, o kai kurie Vandenio ženklo atstovai bus linkę ieškoti priešų bendradarbių, draugų, dalykinių partnerių tarpe. Spalio 16 d. Vandenio ženklo mokslo sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kuri suteiks impulsą, išryškins naujas kūrybines idėjas, tačiau nevertėtų skubėti jas realizuoti praktikoje. Šiuo metu vertėtų peržiūrėti planus, paruošti erdvę būsimai sėkmei, o praktinius veiksmus vertėtų planuoti antrai lapkričio mėnesio pusei.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo gali būti palankus, produktyvus, kadangi tikėtina įvairaus pobūdžio materialinė nauda, arba bus galima atnaujinti derybas dėl svarbių dalykinių projektų finansavimo. Šiuo metu gali atsirasti galimybė naudingai sau išspręsti įsisenėjusią finansinę problemą, gali pavykti susitarti su giminėmis dėl palikimo, ar nekilnojamojo turto reikalų, tačiau iš kitos pusės, reikia nepamiršti, kad šis laikotarpis bus nestabilus, bei galimos nenumatytos išlaidos susiję su šeima.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2020 metų spalio mėnesį Vandenio ženklo atstovai gali kiek stokoti aiškumo, kadangi bus juntama atatupstai judančio Marso, o antroje mėnesio pusėje ir retrogradinio Merkurijaus įtaka. Šį mėnesį, kai jau atrodytų, kad pasiektas sutarimas su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, netikėtai viskas gali susipainioti, tačiau tokiu metu nevertėtų kaltinti kitų, kadangi nesutarimų priežastimi poroje gali būti nenuoseklumas ir dažnai keičiama nuomonė. Marsas judės atatupstas Vandenio ženklo komunikacijų sektoriumi, laikas bus palankus esamos padėties tarpusavio santykiuose analizei, tačiau kadangi dar daug kas šiuo metu bus neaišku, tai nuo svarbių sprendimų vertėtų susilaikyti. Spalio 3-27 d. Venera eis tranzitu transformacijos sektoriumi, todėl galimas netikėtas susižavėjimas kuo nors iš esamų draugų tarpo, ar nauju pažįstamu, gali išryškėti intensyvūs, aistringi jausmai, tačiau šiuo metu atsargūs turėtų būti esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys savo porą, kadangi lengvabūdiški ryšiai gali paskatinti rimtas problemas. Šiuo metu reikėtų vengti meilės trikampių, gandų skleidėjų ir linkusių į apkalbas asmenų, per kuriuos šį mėnesį galimi nemalonumai. Retrogradinio Merkurijaus įtakoje, antrąją spalio mėnesio pusę, kai kurie Vandenio ženklo atstovai bus linkę atnaujinti nutrūkusius ryšius su buvusiu mylimu žmogumi, bet to daryti nevertėtų, kadangi Merkurijaus formuojamo destruktyvaus aspekto Uranui įtakoje, seniai užsibaigusių ryšių atkūrimas gali skatinti sunkumus, todėl bus labai svarbu nesivelti į ginčus, nes tai gali paskatinti įvairias intrigas ir nesusipratimus.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Iki 2020 metų spalio mėnesio 23 d. Žuvų ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, o paskutinė savaitė bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Spalio mėnuo darbinės veiklos atžvilgiu bus gana įtemptas, kadangi gali didėti darbų krūvis, ar galima gauti skubias užduotis, kurias būtina atlikti per trumpą laiką. Šiuo metu gali būti baigiami profesiniai projektai, prie kurių buvo dirbama keletą paskutinių mėnesių, todėl gali tekti persiorientuoti, nors iš kitos pusės, bus galimybė daug ko naudingo išmokti, o sėkmės garantu darbinėje veikloje bus aktyvumas ir gebėjimas dėti pastangas, atliekant svarbias užduotis. Žuvų ženklo socialinių ryšių sektoriumi spalio mėnesį tęs tranzitą Jupiteris, Saturnas, bei Plutonas, kurių įtakoje gali išryškėti naujos ateities perspektyvos, liečiančios bendradarbiavimą su stambiomis organizacijomis ir dalyvavimu bendruose projektuose. Per tarpusavio sąveiką su kitais žmonėmis ir įsitraukimą į kolektyvinę veiklą bus galimybė praktiškai realizuoti savo potencialą.

Finansiniu požiūriu 2020 metų spalio mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus sudėtingas. Žuvų ženklo finansų sektoriumi spalio mėnesį eis tranzitu atatupstas Marsas, jis formuos destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka gali paskatinti nemalonias aplinkybes, susijusias su piniginiais reikalais, ypač tuo atveju, jeigu tenka bendradarbiauti su užsienio kompanijomis, arba partneriais iš kitų miestų. Šį mėnesį vedant derybas gali pasireikšti per didelis atkaklumas, galintis pakenkti, o finansinių lūkesčių atžvilgiu reikėtų išlikti realistais. Galimos rimtos konfliktinės situacijos dėl materialinių reikalų, yra pavojus susipykti su kuo nors iš draugų, arba dalykinių partnerių, gali tekti peržiūrėti finansinių sutarčių sąlygas, bei nutraukti nenaudingus dalykinius ryšius, bet tai gali lemti piniginius nuostolius, todėl būtina labai atsakingai įvertinti visus galimus pliusus ir minusus.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2020 metų spalio mėnuo bus palankus. Spalio 3-27 d. partnerystės, santuokos sektoriumi eis tranzitu Venera, kurios palanki įtaka palies tiek esančius ilgalaikiuose santykiuose, turinčius savo porą, tiek vienišus Žuvų ženklo atstovus, ieškančius meilės ir savo antrosios pusės. Venera formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka skatins romantiką ir harmoniją, atvers naujas galimybes, bei palankiai įtakos tarpusavio santykius su mylimu žmogumi. Jeigu šiuo metu kai kuriose porose bus tam tikri sunkumai, juos pavyks labai konstruktyviai išspręsti ir pasiekti taikų sutarimą opiais klausimais. Tokiu metu galima paliesti ir gvildenti subtilius klausimus, išsklaidyti įtarimus, gadinusius nuotaiką paskutiniu metu, bei sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą poroje. Vienišus Žuvų ženklo atstovus šiuo metu labiau gali traukti aistringi meilės ryšiai, nei gilūs jausmai, tačiau reikėtų vengti skubotų veiksmų ir verčiau reikėtų išsiaiškinti, ko konkrečiai tikimasi iš santykių, nes priešingu atveju galima padaryti neteisingą pasirinkimą, dėl kurio vėliau tektų gailėtis. Žuvų ženklo partnerystės, santuokos sektorių globojantis Merkurijus spalio 14 d. pradės judėti atatupstai, todėl bus būtinas atsargumas ir tokiu metu nevertėtų daryti svarbių sprendimų, liečiančių santuoką ir asmeninį gyvenimą, o palankiau būtų tik stebėti situaciją ir daryti išvadas. Kol Merkurijus judės atatupstai (tai tęsis iki lapkričio 3 d.), laikas palankus esamų santykių analizei, savo požiūrio į meilę, idealų partnerį ir santuoką peržiūrėjimui. Kai kurie Žuvų ženklo atstovai gali atnaujinti nutrūkusius ryšius su buvusiu mylimu žmogumi, arba gali išryškėti aistringi jausmai ilgą laiką pažįstamam žmogui.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Horoskopas 2020 metams

Dviejų metų sandūroje, visada sustiprėja viltys, kad ateinantieji metai bus geresni už nueinančius, kad jie suteiks lūkesčių ir svajonių išsipildymo galimybę. 2020 metai ypatingi tuo, kad tai bus keliamieji metai, kadangi vasario mėnuo turės 29 dienas, todėl šiais metais nevertėtų nieko iš esmės savo gyvenime keisti. 2020 metais įvyks 6 užtemimai (du Saulės ir keturi Mėnulio), kurių įtaka lemtinga, galinti įtakoti svarbius procesus Žemėje, ypač tose vietovėse, kuriose jie bus geriausiai matomi. Šių užtemimų įtaką gali pajausti ir žmonės, kurių asmeniniuose horoskopuose užtemimo taškas formuos aspektus jų gimimo Saulei, Mėnuliui, arba palies kitus svarbius horoskopo elementus. 2020.01.25 d., pagal Rytiečių tradiciją, prasidės Naujieji Baltosios Metalinės Žiurkės metai, 2020.03.20 d. Naujieji arijų Dramblio metai, o 2020.05.05 d. Mėnulio mazgai keis padėtį. Didžiąją 2020 metų dalį bus išreikštas Ožiaragio ženklas, kuriuo tęs tranzitą Plutonas, bei socialinės planetos Saturnas ir Jupiteris, kurių įtaka skatins ženklų socialinį progresą, būtinybę sutelkti jėgas, apjungti galimybes. 2020 metais bus daugiau laikotarpių, kada planetos judės atatupstai, kadangi šiais metais retrogradiniais bus ne tik Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Plutonas, tačiau ir Venera, bei Marsas, o šios dvi planetos atatupstai juda ne kiekvienais metais.

Naujieji 2020 metai prasidės ypatingu laikotarpiu, kuris vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl labai svarbu, kokios tendencijos išryškės, kadangi šis koridorius formuos ne tik programą 2020 metams, bet ir sekantiems 18 metų, užtemimų saroso ciklui. 2020 metų eigoje dar bus dvigubas koridorius periode nuo birželio 5 d. iki liepos 5 d., bei laikotarpyje nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 14 d. Naujieji 2020 metai prasidės vyraujant harmoningiems planetų aspektams, kuriuos formuojant dalyvaus beveik visos planetos, o tokia įvairialypė įtaka pripildys džiaugsmo, skatins kiek prieštaringus motyvus, netikėtus norus, bei pozityvių permainų siekimą. Sutinkant Naujuosius metus Ožiaragio ženkle bus Saulė, Merkurijus, Jupiteris, Saturnas, Plutonas ir Besileidžiantis Mėnulio mazgas, todėl šių planetų įtakoje, 2020 metai bus labai svarbūs pasaulio politikai ir valstybių valdžiai.

2020 metai planetų tranzitų, jų formuojamų aspektų, bei šešių užtemimų įtakoje bus sudėtingi, reikšmingi ir lemtingi, skatinantys pokyčius socialiniuose ir visuomeniniuose procesuose, bei daugelio žmonių gyvenime. Šie metai bus sunkių sąlygų laikotarpiu, o įtempti periodai, kada konfliktinės planetos Marsas, Jupiteris, Saturnas ir Plutonas dalyvaus formuojant destruktyvius aspektus ir bus juntama nepalanki jų įtaka, tai bus sausio mėnuo, periodai nuo kovo 3 d. iki balandžio 7 d., nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 29 d., nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 19 d., bei gruodžio mėnuo. Sausio mėnesio 12 d. bus Saturno jungties su Plutonu pikas (toks aspektas formuojasi kartą per maždaug 36-37 metus), galintis paskatinti konfliktus, polinkį primesti savo idėjas, nuomonę, neapdairius sprendimus, nelaimingus atsitikimus, tačiau tuo pačiu gali suteikti galimybę ir būtinybę laikytis įstatymų. Naujos sąlygos ir taisyklės ne visada bus patogiomis, tačiau šiais metais teks gebėti prie jų prisitaikyti. Jupiterio jungties su Plutonu pikai bus balandžio 5 d., birželio 30 d. ir lapkričio 12 d., šių aspektų įtakoje, gali stiprėti polinkis siekti valdžios, bus lengviau suvokti tikruosius tikslus ir užduotis. Jupiterio jungties aspekto su Saturnu pikas bus gruodžio 21 d. (toks aspektas formuojasi kartą per 20 metų), 1-ame Vandenio ženklo laipsnyje, todėl tai bus naujo 20 metų periodo pradžia, kada susiformuos naujos pasaulio tvarkos programa, bei bus inicijuojami geopolitinės reikšmės įvykiai ir pokyčiai.

2020 metais Marsas bus labai aktyvus, jis formuos mišrius, tačiau vyraujančius destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka bus labai reikšminga. 2020 metais pirmomis sausio dienomis Marsas eis tranzitu jam palankiu Skorpiono ženklu, todėl aktualiais bus stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai. 2020.01.03 d. Marsas pereis į Šaulio ženklą, todėl stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, ar tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui.

Kadangi 2020 metais įvyks 6 užtemimai, tai lems labai svarbius įvykius, įtakojančius istorinius procesus, šių užtemimų įtakoje gali padaugėti transporto avarijų, avia katastrofų, ypač sausio, birželio, liepos ir gruodžio mėnesiais, o artimu užtemimams metu nevertėtų planuoti skrydžių lėktuvu, arba aktyvaus poilsio. Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.01.10 d., jo pikas bus 21:10 val. (Lietuvos laiku), 21-ame Vėžio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, Merkurijui, Saturnui ir Plutonui, esantiems Ožiaragio ženkle. Šis užtemimas bus matomas Europoje, Azijoje, Afrikoje, Australijoje. Užtemimo įtakoje galimos griežtos diktato išraiškos, stengiantis palaužti nepatenkintų asmenų valią, bei išsaugoti valdžios struktūrų poziciją. Artimu užtemimui metu galimos įvairaus pobūdžio katastrofos, avarijos, gali pasireikšti prievarta, žiaurumas, ypač iš neadekvačių asmenų pusės, negebančių valdyti savo emocijas. Tai gali būti sudėtingas laikotarpis šeimos gyvenime, partnerystėje, daugiau dėmesio vertėtų skirti sveikatai, galimos nenumatytos, priverstinės išlaidos, konfliktai dėl finansų, sudėtingos materialinės padėties.

Po pirmosios Mėnulio jaunaties Vandenio ženkle, kuri stos 2020.01.24 d., 23:42 val. (Lietuvos laiku), pagal Rytiečių tradiciją, Saulei patekėjus sausio 25 d., 8:27 val. (Lietuvos laiku), prasidės pirmieji dvylikos metų cikle Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie tęsis iki 2021.02.11 d. imtinai. Šie metai sustiprins atkaklumą, ryžtingumą, gebėjimą įtvirtinti tai, kas pasiekta, surasti sąjungininkus siekiant bendrų tikslų, metai bus palankūs siekiantiems stabilios, tvirtos padėties, sėkmės, pripažinimo, valdžios, materialinės gerovės. 2020 metų vasario 16 d. Marsas pereis į Ožiaragio ženklą, todėl bus galima įveikti kliūtis, nepalankias aplinkybes, savo energiją nukreipiant į konkretaus tikslo ir rezultatų siekimą. Aktualiomis taps profesinės ambicijos, gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje, siekiant karjeros, atsakingos pareigybės, sėkmės garantu bus teisingas savo galimybių, profesionalumo įvertinimas. Tai bus tinkamas laikas realizuoti konkrečius planus, pradėti gerai apgalvotus ir parengtus projektus.

2020 metais Merkurijus judės atatupstas periode nuo vasario 17 d. iki kovo 10 d., nuo birželio 18 d. iki liepos 12 d. ir laikotarpyje nuo spalio 14 d. iki lapkričio 3 d., todėl tokiu metu viskas gali vykti vangiai, galimos kliūtys, vilkinimas, nevertėtų pasirašyti svarbių dokumentų, kontraktų, sudaryti sandorių, planuoti naujų projektų starto. Šiais periodais nevertėtų daryti svarbių sprendimų, kadangi Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, gali pasikeisti nuomonė, ar aplinkybės. Kol Merkurijus judės atatupstai, bus nepalankus laikas reklaminei kampanijai, ryšio priemonių įsigijimui, vertėtų atidžiau tikrinti gaunamą informaciją, tačiau tokie periodai palankūs užvilkintų darbų užbaigimui, anksčiau pradėto, nebaigto mokymosi proceso atnaujinimui. Šiais laikotarpiais galima padaryti tvarką namuose, darbe, sutvarkyti informaciją, archyvus, peržiūrėti dokumentus, atsikratyti nereikalingų daiktų.

Pagal Avestos tradiciją, paskutinės penkios dienos prieš pavasario lygiadienį (2020 metų kovo mėnesio 15-20 d.), kada Saulė baigia kelionę zodiako ratu, eidama tranzitu Žuvų ženklu, bus ypatingas laikas, tai taip vadinamos Raudų dienos, kada būtinas didesnis atsargumas, apdairumas, kadangi šiomis dienomis energija bus minimali ir nepalanku ką nors naujo pradėti. 2020.03.20 d., 5:50 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, tai bus naujo Zodiako rato pradžia, tai bus pavasario lygiadienis, kada diena susilygina su naktimi, prasideda astronominis pavasaris. Saulei baigus kelionę Zodiako ratu ir Žuvų ženklu, 32 metų cikle baigsis 18-tieji Danieliaus (elnio) metai, Merkurijaus valdomi metai ir prasidės Mėnulio globojami metai, skatinantys interesą pedagogikai, polinkį užsiimti buitiniais, ūkiniais reikalais. Šiais Mėnulio metais svarbų vaidmenį vaidins kolektyvinė nuomonė, gali traukti veikla, kuriai būdingas nusistovėjęs ritmas, be jokių netikėtumų. Tuo pačiu, pagal senovės persų kalendorių ir arijų tikėjimą, Saulei perėjus į Avino ženklą, bei 6:26 val. (Lietuvos laiku) patekėjus šiame ženkle, 32 metų cikle prasidės 19-tieji Naujieji Dramblio metai. Metų totemas Dramblys simbolizuoja profesionalumą, tikslingumą, rimtumą, stabilumą, potencialo sukaupimą, polinkį pusiausvyrai, o šiais metais pradėti reikalai gali turėti ilgalaikes pasekmes. Dramblys yra nuostatų, tradicijų, šeimos židinio saugotojas ir ramstis, jis lėtas ir atkaklus, vertinantis bendradarbiavimą su kitais. Drambliui būdingas bandos instinktas, todėl šiais metais galimas polinkis dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, kurti didžiulius planus, tačiau tuo pačiu Dramblys yra labai įtarus, jis nepasitiki netgi pačiu savimi, dėl ko gali praleisti daugelį palankių galimybių. Dramblio metais palankūs bus gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiai. Dramblio metai siejami su Dieviškąja Ugnimi, jie palankūs statyboms, svarbiems reikalams, susijusiems su finansine ir bankų veikla. Pažeidus, išniekinus Ugnies stichiją, galimos pražūtingos pasekmės, kaip ekologinės katastrofos, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, o Žemė, pavargusi nuo karų, nederamo žmonių elgesio ir nesirūpinimo savo planeta, gali pradėti kovoti su žmonija savais metodais. Dramblio antitotemas yra Pelė, kuri simbolizuoja bailumą, niekšingumą, bruzdumą ir melagingumą. Žmonės, kuriems būdingos šio antitotemo savybės, gali būti silpnais, plepiais ir bruzdžiais, klastingais melagiais, jie bailūs, nepatikimi, nuolat linkę slėptis, vogti ir slaptai kenkti.

2020.03.30 d. Marsas pradės eiti tranzitu Vandenio ženklu, todėl sėkmės garantu bus originalios idėjos, išradingumas, gebėjimas racionaliai planuoti veiklą, tranzito metu energija taps laisvesne, prasidės palankus laikas ryžtingoms permainoms. 2020.05.13 d. Marsas pereis į Žuvų ženklą, šio tranzito laikotarpiu gali stigti nuovokumo, veiksmus ir sprendimus labiau įtakos nuotaikos. Tokiu metu gali stiprėti nepasitenkinimas savo pasiekimais, noras pasinerti į svajų pasaulį, aktyvesniais ir agresyvesniais gali tapti priklausomybių turintys asmenys (alkoholikai, narkomanai, religiniai fanatikai), per kuriuos gali atsirasti rūpesčių, padaugėti nelaimių, nepalankių situacijų.

Periode nuo 2020.05.13 d. iki 2020.06.25 d. Venera judės atatupsta Dvynių ženklu, o tokiu metu bus galima sėkmingai grižti prie ankstesnių prisirišimų, pomėgių, dar kartą pabandyti tai, kas anksčiau nepasisekė. Tokiu metu gyvenime gali pasirodyti žmonės iš praeities, atsinaujinti seni, nutrūkę meilės ryšiai, bus galima susigrąžinti mylimą žmogų, o užsimezgę nauji santykiai gali būti susiję su karminiu skolų grąžinimu. Kol Venera juda atatupstai, periodas nepalankus naujo verslo pradžiai, naujoms finansinėms iniciatyvoms ir projektams, netinkamas laikas skolinti, investuoti pinigus, pirkti brangius daiktus.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.06.05 d., jo pikas 22:25 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Šaulio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Dvynių ženkle, o užtemimo taškas formuos destruktyvius aspektus Marsui ir Neptūnui, esantiems Žuvų ženkle. Šis užtemimas geriausiai bus matomas Madagaskare, jį galima stebėti didžiojoje Europos ir Azijos dalyje, Australijoje, Afrikoje, pietryčių ir pietų Amerikoje, Ramiajame ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Užtemimo įtakoje tai bus pavojingas, avaringas laikotarpis, todėl būtų palankiau artimomis užtemimui dienomis neplanuoti svarbių kelionių. Galimos įtemptos situacijos partnerystės ryšiuose, tokiu metu susiklostę konfliktinės situacijos, gali gerokai užsitęsti, todėl norint išvengti nesklandumų, reikėtų išlikti geranoriškais, kontroliuoti savas emocijas, vengti ūmumo, dirglumo. Šiuo metu gali paūmėti lėtiniai susirgimai.

Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2020.06.21 d., jo pikas bus 9:40 val. (Lietuvos laiku), 1-ame Vėžio ženklo laipsnyje, užtemimo taškas formuos judantį link išsiformavimo destruktyvų aspektą Marsui (šis aspektas jau bus praėjęs piką), esančiam Žuvų ženkle. Šis užtemimas bus gerai matomas Afrikoje, Azijoje, pietinėje ir rytinėje Europos dalyje, Ramiajame ir Indijos vandenyne, šiaurinėje Australijos dalyje. Užtemimo įtakoje galimi konfliktai, tarpusavio supratimo stoka, reikėtų gebėti kontroliuoti savas emocijas ir elgesį, išlikti taikiais, pakančiais, geranoriškais. 2020.06.28 d. Marsas pereis į Avino ženklą, kuriuo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki 2021.01.07 d. o tokio tranzito įtakoje gali išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, pirmame plane atsidurs polinkis užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Tranzito metu gali būti panaudota bet kokia galimybė, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, bei kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, galima įtampa, gali išryškėti ūmumas, nekantrumas, savivalė.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.07.05 d., jo pikas bus 7:30 val. (Lietuvos laiku), 14-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Vėžio ženkle, užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą Neptūnui, esančiam Žuvų ženkle. Šis užtemimas bus geriausiai matomas Pietų Amerikoje, o taip pat pietinėje ir vakarinėje Europos dalyje, didesnėje Afrikos ir Šiaurės Amerikos dalyje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, bei Antarktidoje. Artimomis šiam užtemimui dienomis vertėtų būti ypatingai atsargiems situacijose, susijusiose su visuomeniniais ryšiais, darbo reikalais, karjera, bei daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatai.

Periode nuo 2020.09.10 d. iki 2020.11.14 d. Marsas judės atatupstas Avino ženklu, o tokiu periodu tampama lėtesniais, ramesniais, susitelkiant į vidines problemas ir jų sprendimą, išsivaduojant nuo bet kokios įtakos ir spaudimo, trukdančio realizacijai. Marsui judant atatupstai, sulėtėja visi einamieji procesai, prasideda tarsi štilis prieš audrą, kai kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu metu prarandama judėjimo kryptis, ankstesni tikslai tampa neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, išryškėja seni neišspręsti konfliktai, nesugebama aktyviai, konstruktyviai spręsti konkurencinius, veiklos klausimus, juntama apatija, gali apimti depresinės nuotaikos.

2020 metais Jupiteris tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, kuriame jis planeta „kritime“, todėl negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių. Ožiaragio ženklui būdingos savybės, kaip disciplina, atkaklus darbas, šykštumas atsidurs priešpriešoje su Jupiterio dosnumu, polinkiu plėtrai, šį ženklą ir planetą apjungs polinkis judėjimui. Jupiterio tranzito Ožiaragio ženklu metu vertinamas patriotizmas, susitelkimas, stiprinamas valdžios struktūrų autoritetas, rūpinamasi šalies saugumu, o tarptautiniai ryšiai atsiduria antrame plane ir gali dominti tik aspektu, padedančiu užtikrinti savo pozicijas pasaulinėje bendrijoje. Šio Jupiterio tranzito laikotarpiu daug dėmesio skiriama valstybiniam saugumui, pramonės ir žemės ūkio vystymui, ekonominės padėties šalyje stiprinimui. Periode nuo 2020.05.14 d. iki 2020.09.13 d. Jupiteris judės atatupstai Ožiaragio ženklu, tai bus socialinių permainų ir pokyčių profesinėje veikloje laikotarpis, kada galimas kaip paaukštinimo pareigose, taip ir krizinis periodas darbinėje veikloje.

2020.12.19 d., 15:07 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2021.12.29 d. Jupiteriui judant tiesiai šiuo ženklu, jo padėtis neutrali, o tais laikotarpiais, kai Jupiteris judės atatupstas, jis bus planeta „kritime“, jo prigimtinės savybės kiek susilpnės. Jupiterio tranzitas Vandenio ženklu skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, laisvei, nepriklausomybei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskirti iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins filosofinį požiūrį į pasaulį, liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, organizacinės savybės, gebėjimas realizuoti didelius projektus, polinkis visuomeninei veiklai.

2020 metų pradžioje Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, todėl svarbiomis bus tradicinės nuostatos, stiprės polinkis organizuotumui, tikslingumui, išryškės sveikos ambicijos, darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą ir siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. 2020.03.22 d., 5:58 val. (Lietuvos laiku), Saturnas laikinai pereis į Vandenio ženklą, laikotarpyje nuo 2020.05.11 d. iki 2020.09.29 d. Saturnas judės atatupstas, todėl bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, juntama nuoseklumo, sistemiškumo stoka, tačiau tai palankus laikas įvertinti, keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Bus galima peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai, galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas). Judėdamas atatupstas, Saturnas 2020.07.02 d. dar sugrįš į Ožiaragio ženklą, o 2020.12.17 d., 7:04 val. (Lietuvos laiku) jis galutinai pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2023.03.07 d. Saturnui einant tranzitu Vandenio ženklu, stiprės pasyvumas, silpnės emocinės išraiškos, išryškės santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas, aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis ir supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Saturno tranzito Vandenio ženklu metu būdingi tvirti įsitikinimai, koncentracija, ryžtingumas, teisingumas, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, arba profesijai, didelis kruopštumas renkantis artimą aplinką, gebėjimas planuoti.

2020 metais Uranas eis tranzitu jam nepalankiu Jaučio ženklu stiprindamas poreikį ieškoti naujų galimybių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi, skatindamas ieškoti naujų ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formų. Urano tranzito įtakoje stiprės stabilumas, darbingumas, intuicija, išradingumas, ryžtingumas, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas ginti savus interesus. Periode iki 2020.01.11 d. ir nuo 2020.08.15 d. iki 2021.01.14 d., Uranas judės atatupstas Jaučio ženklu, o tokiu metu silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius, bei stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Neptūnas 2020 metais tęs tranzitą Žuvų ženklu, todėl šie metai bus palankūs kūrybinei veiklai, įvairaus pobūdžio dvasinėms paieškoms, stiprės svajingumas, vaizduotė, kantrybė, interesas menui, psichologijai, religijai. Šiais metais vertėtų ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis. Periode nuo 2020.06.23 d. iki 2020.11.29 d. Neptūnas judės atatupstas Žuvų ženklu, stiprindamas kūrybiškumą, gebėjimą įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, laikas bus palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. 2020 metais Plutonas eis tranzitu Ožiaragio ženklu, metų eigoje stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Periode nuo 2020.04.25 d. iki 2020.10.04 d. Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu, todėl šiame laikotarpyje galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.11.30 d., jo pikas 11:43 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Dvynių ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Šaulio ženkle, o užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą Marsui, esančiam Avino ženkle. Šis užtemimas bus matomas Ramiajame vandenyne, didesnėje Rusijos ir Europos dalyje, Azijoje, Australijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Užtemimo įtaka skatins aktyvumą, ryžtingumą, energingumą, veiklumą, interesą saugumo klausimams, o sveikos nuovokos derinys su realiu praktiškumu, suteiks galimybę matyti naudą, gebėjimą siekti materialinės gerovės. Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2020.12.14 d., jo pikas bus 18:13 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Šaulio ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi. Šis užtemimas bus matomas pietinėje Pietų Amerikos dalyje, Čilėje, Argentinoje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Užtemimo įtakoje stiprės pastabumas, veiklumas, dalykiškumas, žingeidumas, praktiškumas, išmintingas požiūris į aplinkybes, polinkis bendrauti, galimybė surasti reikalingą informaciją.

2020 metų pradžioje Juodasis Mėnulis (Lilit) tęs tranzitą Žuvų ženklu, kuris siejamas su religingumu, altruizmu, polinkiu aukotis ir pergyventi, o Juodasis Mėnulis gali skatinti nestabilias emocines būsenas, stiprinti polinkį įvairioms priklausomybėms (alkoholizmui, narkomanijai, kompiuteriniams žaidimams), jo įtaka gali tapti psichinių pažeidimų ir susirgimų priežastimi. Juodasis Mėnulis gali iškreipti sampratas apie Dievą, religiją, skatinti gundymus, tokio tranzito metu galima pakliūti į įvairias sektas. 2020.01.28 d. Juodasis Mėnulis pereis į Avino ženklą, kuriuo judės iki spalio 21 d., kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip aktyvumas, arba nuolankumas. Aktyvumo atveju gali būti juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, galimas nenumaldomas poreikis veikti nedelsiant, kada protingas ryžtingumas gali virsti užsispyrimu, impulsyvumu, nenuspėjamais veiksmais. Laisvė ir atsakingumas gali peraugti į norą gniuždyti kitų žmonių valią, o kliūčių įveikimas ir savos valios primetimas kitiems gali suteikti neapsakomą pasitenkinimo jausmą. Nuolankumo atveju galima valios ir iniciatyvos stoka, pasyvumas, silpnumas, neryžtingumas, galima tapti labai įtaigiais, patraukliais įvairiems asmenims, turintiems polinkį manipuliuoti. Galimas polinkis atsakomybę už savo gyvenimą perkelti aplinkiniams, gali kauptis agresyvumas, kuris pažeidžia dvasinę ramybę ir sveikatą, bei skatina įvairius susirgimus. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant bruzdumo ir noro gniuždyti kitų žmonių valią. 2020.10.21 d. Juodasis Mėnulis pereis į Jaučio ženklą (juo eis tranzitu apie 9 mėnesius), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, arba išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, pasireiškia negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl labai svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

2020 metų pradžioje Baltasis Mėnulis (Arta, Selenė) tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, todėl pirmame plane atsiduria diplomatiškumas, teisingumas, taikingumas, harmonijos, pusiausvyros siekimas, skatinamas polinkis grožiui, elegancijai, supančio pasaulio suvokimas, gebėjimas harmonizuoti santykius. 2020.05.05 d. Baltasis Mėnulis pereis į Skorpiono ženklą, juo judės iki 2020.12.05 d., o šis tranzitas siejamas su angelų apsauga, geruoju karminiu atpildu ir stiprina ženklo, kuriuo juda, pozityviąsias savybes, todėl gimusieji po Skorpiono ženklu, arba savo asmeniniame horoskope turintys Baltąjį Mėnulį šiame ženkle, gali tikėtis šviesių, pozityvių permainų savo gyvenime. Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje, bus labai svarbu savyje vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, gebėti suteikti reikiamą pagalbą tiems, kurie kenčia dėl dvasinių žaizdų, kas padėtų gauti maginę apsaugą. Tranzito metu svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, kas suteiktų galimybę tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis. 2020.12.05 d. Baltasis Mėnulis pereis į Šaulio ženklą, kuriuo judės iki 2021.07.05 d., todėl prasidės pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias šio ženklo savybes. Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Iki 2020.05.20 d. Kylantis Mėnulio mazgas eis tranzitu Vėžio ženklu, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas Ožiaragio ženklu, bus svarbu laikytis šeimos ir giminės tradicijų, puoselėti istorines, kultūrines, tautines vertybes, stiprės patriotizmas, būtinybė globoti motinystę ir vaikus, skirti dėmesio šeimos gerovei. 2020.05.05 d. Kylantis Mėnulio mazgas pusantrų metų laikotarpiui pereis į Dvynių ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Šaulio ženklą, todėl svarbiu bus žinių ir išsilavinimo siekimas. Kylantis Mėnulio mazgas Dvynių ženkle rodo naujas galimybes, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas Šaulio ženkle rodo tą sferą, kurioje galimi pokyčiai, lemiantys kokio nors etapo, arba proceso pabaigą. Ateinančius pusantrų metų reikėtų stengtis vystyti proto lankstumą, mokytis lengvai bendrauti, gebėti išgirsti ir priimti kitų žmonių nuomonę, atsisakyti pasenusių nuostatų. Šiame periode reikėtų vengti perdėto savo reikšmingumo, polinkio įsitvirtinti gyvenime kitų žmonių sąskaita, kadangi tokiu atveju galimos skaudžios likimo pamokos, arba galima atsidurti sudėtingose situacijoje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2020 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2020 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, įvairių zodiako ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2020 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

Avino ženklo atstovų gyvenime 2020 metai bus labai svarbūs, reikšmingi, pirmame plane atsidurs profesinė veikla, karjera, socialiniai reikalai, ambicijos. Šiais metais palanku užsibrėžti naujus tikslus, liečiančius įvairias gyvenimo sferas, kurti konkrečius planus, formuoti sau užduotis ir stengtis nuosekliai, atkakliai siekti jų įgyvendinimo. 2020 metais galimos permainos, kurios palaipsniui brendo gana ilgą laiką, o sėkmės garantu bus praktiškumas, intensyvios pastangos, realūs lūkesčiai, entuziazmas, psichologinė, dvasinė ir vidinė motyvacija.

2020 metais Avino ženklo atstovų profesinėje veikloje laukia pripažinimas ir sėkmė, galimi reikšmingi pokyčiai, atveriantys naujas perspektyvas, suteikiantys galimybes pristatyti visuomenei savas idėjas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą. Palankiausi 2020 metais darbinės, profesinės veiklos, karjeros atžvilgiu bus kovo, balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiai, kada bus galima tvirtinti svarbius projektus, vykti į komandiruotes, o drąsios iniciatyvos duos gerus rezultatus. Sausio, rugsėjo ir spalio mėnesiais galima palanki psichologinė atmosfera, draugiški santykiai darbo kolektyve, tai geras laikas ieškantiems naudingo darbo, siekiantiems vadovaujančios pareigybės, norintiems samdyti patikimus darbuotojus, kvalifikuotus specialistus. Balandžio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus prieštaringas, įtemptas laikotarpis, kada darbinėje sferoje galima sudėtinga situacija, lydima intrigų, apgaulių, apkalbų ir įtampos. 2020 metais galimos permainos santykiuose su vadovybe, tam tikrais laikotarpiais galimas spaudimas, o norint išvengti nesklandumų ir trinties, reikėtų stengtis siekti harmoningo bendravimo, tuo pačiu apginant savo teises. Kai kurie Avino ženklo atstovai 2020 metais gali keisti darbo vietą, dažniausiai savo noru, tam palankiausias bus gruodžio mėnuo, nors tam tikrais momentais galimas ir priverstinis perėjimas į kitą darbovietę, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai padėtų pasiekti gerų rezultatų ir profesinės sėkmės.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Avino ženklo atstovams gali būti palankūs ir pelningi, o balandžio ir gruodžio mėnesiais, kada tikėtinas solidus pelnas, bus galima planuoti naudingas investicijas, pradėti nuosavą verslą, ar realizuoti svarbius projektus. Norint išvengti finansinių nesklandumų, sausio ir birželio mėnesiais būtinas padidintas atidumas ir apdairumas gavus atrodytų naudingus pasiūlymus, kadangi jie gali sietis su apgaulėmis ir nuostoliais. Su laikinais finansiniais sunkumais ir sudėtingomis situacijomis gali tekti susidurti sausio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais, o ženkli nauda iš dalykinės partnerystės, bendradarbiavimo sferos tikėtina kovo, balandžio ir lapkričio mėnesiais. Finansinės sėkmės ir materialinės gerovės garantu 2020 metais bus gebėjimas uždirbti pinigus neįprastų idėjų dėka, kurios ypač tikėtinos kovo mėnesį, spontaniškų išlaidų vengimas, polinkis greitai ir atsakingai reaguoti į netikėtas situacijas, kurias gali paskatinti asmeninių pajamų sektoriumi einantis tranzitu Uranas.

Asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metai Avino ženklo atstovams bus pakankamai ramūs ir nuosaikūs, be ypatingų pokyčių, arba svaiginančių, aistringų romanų. Vieniši Avino ženklo atstovai perspektyvios pažinties ir malonių likimo staigmenų tolimų kelionių metu, arba būdami toli nuo namų gali tikėtis kovo ir rugpjūčio mėnesiais, o gegužę asmeniniai meilės santykiai gali užsimegzti artimoje aplinkoje, arba tiesiog pažintis galima gatvėje. Vasario, spalio ir gruodžio mėnesiais gali užsimegzti asmeniniai santykiai su žmogumi, užimančiu aukštą padėtį visuomenėje, arba su kuo nors iš vadovybės tarpo, o rugsėjo mėnesį darbiniai santykiai su kolega, arba kuo nors iš pavaldinių gali peraugti į asmeninius ryšius. Birželio mėnesį savo gyvenimo meilę gali pavykti surasti draugų tarpe, o lapkričio mėnesį gali užsimegzti nauji santykiai, kurie gali peraugti į rimtus partnerystės ryšius. Sėkmės garantu 2020 metais, ieškant savo antrosios pusės, bus tikslingumas ir nuoseklus veiklumas, o tolimoms kelionėms tinkamas laikas bus pavasario pradžioje ir vasaros pabaigoje. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, Avino ženklo atstovams 2020 metais bus labai svarbu surasti bendrus tikslus ir siekius, šiais metais bus labai reikšmingas mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymas, kurio ne visada bus galima tikėtis, o nesklandumus ir problemas gali skatinti per didelis užimtumas darbe, profesinėje veikloje, per daug intensyvus karjeros siekimas. Harmonija tarpusavio santykiuose, geras psichologinis klimatas namuose tikėtinas liepos mėnesį, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais galimos sudėtingos situacijos, kada tarpusavio sutarimą ir pasitikėjimą bus galima užtikrinti tik pasitelkus išmintingumą, kantrybę ir geranoriškumą, bei įsiklausant į mylimo žmogaus nuomonę ir patarimus. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai palankūs bendram poilsiui, laiko praleidimui kartu su mylimu žmogumi, šeimos nariais, laikas bus tinkamas pramogoms, pomėgiams, bendravimui su vaikais.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Avino ženklo atstovams turėtų būti palankūs, kada gali džiuginti gera savijauta. Pasirūpinti savo sveikata ir daugiau dėmesio skirti problemoms, susijusioms su mityba, stuburu ir sąnariais, vertėtų skirti balandžio mėnesio pradžioje, liepos, rugpjūčio mėnesiais, bei rugsėjo pabaigoje, kada reikėtų daugiau ilsėtis, vengti peršalimo ir per didelio aktyvumo, teisingai maitintis. 2020 metais Avino ženklo atstovams bus naudingos vandens procedūros, buvimas gryname ore, kalnuose, o nepalankūs sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu gali būti rugpjūčio ir spalio mėnesiai, bei trečioji rugsėjo dekada.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

2020 metai Jaučio ženklo atstovams bus sėkmingi daugelyje gyvenimo sferų, aktualiais taps išsilavinimo, ryšių su užsieniu, tolimų kelionių, pasaulėžiūros, religijos klausimai, pozityvios permainos, ateities siekiai, bei juridiniai reikalai. Šiais metais išryškės polinkis tapti unikaliais daugelyje sferų, tai gali paliesti įvaizdį, aprangos stilių, požiūrį į darbą, asmeninę gerovę, stiprės noras sužinoti ką nors naujo, aplenkti kitus, tapti lyderiais. Pirmąją 2020 metų pusę periodiškai gali tekti grįžti prie anksčiau nebaigtų reikalų, šiame laikotarpyje svarbiais taps tarptautiniai politiniai klausimai, juridiniai ir valiutiniai reikalai, tarpusavio santykiai su tolimais giminėmis, o antrasis pusmetis bus palankus asmeninių ambicijų realizavimui.

2020 metai Jaučio ženklo atstovams profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, gali pavykti įgyvendinti svarbius socialinius projektus, ypatingi pasiekimai galimi kūrybinėje, mokslinėje, ar sportinėje veikloje. Balandžio ir gruodžio mėnesiais, bei laikotarpyje nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos sėkmė gali lydėti kūrybinėje ir socialinėje veikloje, o vasario ir kovo mėnesiais, norint pasiekti gerų rezultatų, teks įdėti pakankamai pastangų, bei įveikti galimas kliūtis. Jaučio ženklo atstovai 2020 metais bus linkę veikloje panaudoti savo intelektualinius gabumus, sukauptą patirtį, išsivaduojant iš monotoniškos darbinės rutinos, galimas polinkis vengti netenkinančių, slegiančių darbo sąlygų. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galimos pozityvios darbo sąlygų, arba veiklos pobūdžio permainos, tokiu metu galima surasti aukštą padėtį užimančius draugus, užsitikrinti jų pagalbą ir palaikymą, o spalio ir lapkričio mėnesiais galimos sudėtingos situacijos darbe, kada norint išsaugoti tai, kas pasiekta, teks maksimaliai susikoncentruoti, pasitelkti atsakomybės jausmą, kantrybę ir darbštumą. Šiame periode gali tekti susidurti su kitų neprofesionalumu, laikas nepalankus dalykinėms komandiruotėms, spalio mėnesį galimos problemos dėl padėjėjų, arba pavaldinių aplaidumo ir užmaršumo, netinkamai atliktų pavedimų, darbinių užduočių. Jaučio ženklo atstovams, ieškantiems darbo, palankūs bus vasario, gegužės ir birželio mėnesiai, kada galima gauti naudingą, gerai apmokamą darbą, arba pareigybę, kurioje būtų galima pilnai panaudoti savo profesionalumą ir sukauptą vertingą patirtį.

Jaučio ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 metais gali būti stabili ir palanki, o aktyvesnis bus antrasis pusmetis, kada bus juntama ženkli kitų asmenų įtaka tvarkant svarbius piniginius reikalus. 2020 metais finansinė sėkmė gali lydėti tuos Jaučio ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su švietimu, mokslu, kūryba, sportu, arba užsieniu, o aukšto lygio pajamos iš šių sferų tikėtinos kovo, balandžio mėnesiais, bei antrajame pusmetyje, tik rugpjūčio mėnesį būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, kadangi galimos apgaulės, intrigos, nuostoliai. Finansiniai planai gali žlugti, nenumatytos išlaidos tikėtinos sausio, vasario, gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, geros pajamos galimos birželio mėnesį, pirkti daiktus šeimai ir namams palanku rugpjūtį, o nuosavybės, ar nekilnojamojo turto įsigijimą reikėtų planuoti lapkričio mėnesį. Periode nuo gegužės 13 d. iki birželio 26 d., Venerai judant atatupstai, bus nepalanku skolinti pinigus, netinkamas laikas naujoms finansinėms iniciatyvoms, investicijoms, brangių daiktų įsigijimui.

Asmeninio gyvenimo, tarpusavio santykių sferoje 2020 metai bus labai reikšmingi, atveriantys plačias galimybes vienišiems Jaučio ženklo atstovams, ieškantiems didžiosios gyvenimo meilės ir antrosios pusės. Palankiausias bus kovo mėnuo, bei laikotarpis nuo liepos iki gruodžio, kada tikėtinos naujos pažintys tolimų kelionių metu, galimi malonūs susitikimai su mokslo, sporto, ar meno sferos atstovais, o gegužės, birželio ir lapkričio mėnesiais gali užsimegzti nauji asmeniniai meilės ryšiai su kuo nors iš draugų, dalyvaujant draugiškose kompanijose, įvairiuose renginiuose kartu su bičiuliais, bendraminčiais. 2020 metais bus mėgaujamasi laisvo žmogaus gyvenimu, kada nejaučiama priklausomybė nuo ko nors, kada galimos simpatijos, komplimentai iš priešingos lyties atstovų pusės, tačiau tokiu metu gali netenkinti trumpalaikiai santykiai, arba romanai, o dominti gali ryšiai su perspektyviu žmogumi, su kuriuo gali sieti bendros idėjos ir ateities planai. 2020 metais periode nuo gegužės 13 d. iki birželio 25 d., kol meilės planeta Venera judės atatupstai, galima susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau šiame laikotarpyje nevertėtų užmegzti naujų asmeninių meilės santykių, kadangi jie gali būti trumpalaikiais. Jaučio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, sudėtingas gali būti 2020 metų sausio mėnuo, kada sustiprės nepakantumas, polinkis nutraukti santykius, bei nepalankus, įtemptas laikotarpis bus nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, kada galima tarpusavio pasitikėjimo stoka, dvejopos situacijos, arba apgaulės. 2020 metų eigoje stabilumą poroje gali padėti sustiprinti bendros kelionės, įvairios naujovės, įsijungimas į socialinius procesus, svarbaus projekto rengimas kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, kas sustiprintų šeimos saitus, ar partnerystės ryšius.

2020 metais Jaučio ženklo atstovus gali džiuginti gera sveikata, o kiek mažiau palanki sveikatos atžvilgiu bus paskutinė vasario mėnesio dekada ir laikotarpis nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos. Urano tranzitas Jaučio ženklu ir netikėti įvykiai, kurie skatins staigiai pereiti iš vienos būsenos į kitą, gali nepalankiai įtakoti nervų sistemą, stiprinti dirglumą, neramumą, o sveikatos nesklandumų išvengti gali padėti sveika mityba, teisingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, užsiėmimas sportu. Asmeninio saugumo atžvilgiu kiek mažiau bus palankus gruodžio mėnuo, kada vertėtų vengti ekstremalaus sporto, per daug aktyvaus poilsio, pavojingų pramogų.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2020 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs ir sėkmingi, gebant formuoti santykius, grindžiamus bendrais interesais ir nauda, suderinant savas idėjas ir ryšius su kitų žmonių materialiniais resursais ir aiškiu veiksmų planu. 2020 metai bus netolygūs, kadangi reikės gebėti įveikti kliūtis, kai kuriais periodais teks susidurti su išbandymais, stresais, permainomis, staigiai besikeičiančiomis aplinkybėmis, kas padės užsigrūdinti ir ugdyti savyje tokias savybes, kaip drąsa, atkaklumas, gebėjimas prisitaikyti ir nepasimesti sudėtingose situacijoje. 2020 metai bus Dvynių ženklo atstovų charakterio tvirtumo ir patvarumo išbandymo laikotarpiu.

Darbinės ir profesinės veiklos sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metai gali būti palankūs, o kovo, birželio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais sėkmė gali lydėti siekiančius užimti atsakingą postą, arba norinčius dirbti vadovaujamą darbą. Šiais laikotarpiais bus galima kliautis patikimais padėjėjais, samdyti darbuotojus, galimi pokyčiai esamame darbe, arba galima ieškoti naudingesnės pareigybės, o liepos mėnesį gali padidėti darbo užmokestis, atsirasti daugiau klientų. Dvynių ženklo atstovų karjeroje ir darbinėje veikloje vasario mėnesį ir laikotarpyje nuo liepos iki spalio, tikėtini pozityvūs pokyčiai, o periodas nuo liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos bus labai palankus dalykinėms kelionėms ir komandiruotėms. Sudėtingesni gali būti gegužės, rugpjūčio, spalio mėnesiai, kada galimos nepalankios darbo sąlygos, stabilumo stoka, gali keistis darbo atlikimo pobūdis, kas gali paskatinti norą išeiti iš darbo savo noru. Gegužės mėnesį gali suaktyvėti nedraugiškai nusiteikę asmenys, slapti priešai, tikėtinos įvairaus pobūdžio intrigos, apkalbos, o gruodžio mėnuo bus palankus naujų profesinių žinių, įgūdžių, praktikos įgijimui. Rugsėjo mėnesį bus galima patvirtinti svarbų projektą, palankus laikas karjerai, galimi pasiekimai, pripažinimas, sėkmė įgyvendinant socialinius tikslus.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Dvynių ženklo atstovams gali būti nelengvi, įtempti ir sudėtingi, labai svarbiais taps finansiniai įsipareigojimai, keisis įprastinės aplinkybės, gali būti sunkiau grąžinti paskolas, kreditus, skolas, nors pagrindinių pajamų atžvilgiu esminių permainų šių metų eigoje tikėtis neverta. Finansiniai nesklandumai tikėtini sausio, kovo, balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kada galimos neplanuotos išlaidos, gali žlugti puoselėti planai, o kovo ir gruodžio mėnesiais galima susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais asmenimis, spaudimu verslo sferoje. Vasario, birželio, liepos ir spalio mėnesiais vertėtų ieškoti palankių galimybių tvarkant finansinių įsipareigojimų klausimus, tokiu metu galima sulaukti partnerių, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės pagalbos ir palaikymo, galima ieškoti investicijų verslo plėtrai. Planuojantiems įsigyti nuosavybę, nekilnojamąjį turtą, palankūs bus sausio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o sėkmė kūrybinio pobūdžio veikloje, bei tvarkant reikalus su užsienio partneriais gali lydėti birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Dvynių ženklo atstovams bus pakankamai ramūs, be esminių permainų. Sausio, vasario, kovo, gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiai bus palankūs bendroms kelionėms su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, o vieniši Dvynių ženklo atstovai šiais laikotarpiais gali susipažinti su ypatingu žmogumi ir formuoti naujus asmeninius meilės santykius, o tame jiems padės sustiprėjęs išradingumas, drąsūs poelgiai, tik reikėtų vengti bet kokių avantiūrų. Vieniši Dvynių ženklo atstovai 2020 metais bus linkę aktyviai ieškoti meilės ir artimo žmogaus, naujų įspūdžių paieškos gali skatinti polinkį seksualiniams eksperimentams, o sausio, vasario mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės pradžios iki spalio pabaigos, gali užsimegzti asmeniniai artimi santykiai su vyresniu amžiumi, užimančiu aukštesnę socialinę padėtį žmogumi, arba kuo nors iš vadovybės tarpo. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, Dvynių ženklo atstovams 2020 metai bus ramūs, nežadantys esminių permainų, kada bendras gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, nors kai kuriais mėnesiais galima tikėtis ir svarbių įvykių. Sausio mėnesį ir pirmąją vasario pusę tarpusavio santykiuose gali būti juntama įtampa, trintis bendraujant, o antrąją vasario pusę ir kovo mėnesį stiprės aistringumas, todėl galimas nepasitenkinimas intymiu gyvenimu, bei polinkis neištikimybei. Spalio mėnuo gali būti kiek sudėtingesnis, kada vertėtų išlikti kantriais, geranoriškais ir pakančiais, norint išsaugoti brangius santykius, o gruodžio mėnesį galimas harmoningas bendravimas, antrosios pusės, ar mylimo žmogaus palaikymas tvarkant namų ir šeimos reikalus, bei kuriant bendrus ateities planus.

Dvynių ženklo atstovai daugiau dėmesio sveikatai ir savijautai turėtų skirti visus 2020 metus, todėl bus labai svarbus teisingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, visavertė sveika mityba, profilaktinės priemonės, stiprinančios imunitetą ir organizmą. 2020 metais gali išaugti įvairaus pobūdžio traumų pavojus, ypač sausio ir lapkričio mėnesiais, bei pirmąją rugpjūčio dekadą, kada pavojai gali sietis su ekstremaliu sportu, kritimu iš aukščio, bei transporto avarijomis. Aplamai sveikatos atžvilgiu sudėtingesni bus vasario, balandžio, gegužės ir liepos mėnesiai, kada pajautus pirmus negalavimo simptomus, vertėtų kreiptis į gydytojus. Šiais metais turėtų būti atsargiais Dvynių ženklo atstovai, dirbantys pramonės, gamybos sferoje, o norint išvengti sveikatos problemų ir įvairaus pobūdžio traumų, reikėtų laikytis darbo saugumo taisyklių.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

2020 metais Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykių su kitais žmonėmis tema, asmeniniai ir dalykiniai partnerystės ryšiai, bei esminiai pokyčiai juose. Šiais metais bus galimybė praplėsti pažinimo sferą, sužinoti daug naujo ir naudingo, pasiekti aukštesnį kokybinį pasaulėžiūros ir žinių lygmenį, formuoti moralines, estetines pažiūras ir sampratas, kuriomis bus galima vadovautis daugelį metų, o tam palankiausi bus vasario ir liepos mėnesiai. Su nepalankiomis, įtemptomis aplinkybėmis susidurti ir įveikti rimtas kliūtis gali tekti rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.

2020 metai bus palankūs Vėžio ženklo atstovams, norintiems realizuoti pačius drąsiausius kūrybinius projektus, siekiantiems karjeros, socialinės sėkmės ir pripažinimo visuomenėje. Esminių permainų darbo sferoje 2020 metais gali tikėtis tie Vėžio ženklo atstovai, kurių profesinė veikla turi sąsają su paslaugų sektoriumi, naujų klientų paieška, o dirbantieji verslo sektoriuje, turės daug palankių galimybių surasti patikimus dalykinius partnerius, bei pasirašyti su jais naudingas bendradarbiavimo sutartis, o spalio ir gruodžio mėnesiai bus palankūs naujų profesionalių darbuotojų paieškoms. Vasario ir kovo mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės iki rugpjūčio, sėkmė gali lydėti norinčius patvirtinti svarbų projektą, užsiimančius moksline, sportine, kūrybine, arba leidybos veikla. Įvairaus pobūdžio svarbius profesinius, darbinius klausimus aptarti su vadovybe ir sėkmingai juos išspręsti gali pavykti sausio, kovo, balandžio, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais, kada sėkmę lems komunikabilumas, gebėjimas bendrauti, bei tokiu metu galima užsitikrinti vadovybės palankumą. Rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiai bus palankūs ieškantiems naujos darbo vietos, ar perspektyvios pareigybės, o trečiąją rugsėjo mėnesio dekadą darbo sferoje galima sudėtinga situacija, priklausomybė nuo aplinkybių, ar kitų žmonių, kada gali suaktyvėti pavyduoliai, slapti priešai, rezgantys intrigas, norintys pakenkti, apkalbėti, o spalio mėnesį gali sumažėti pajamos.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Vėžio ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs, tačiau didele dalimi priklausys nuo to, kaip klostysis ir rutuliosis dalykiniai santykiai. Balandžio mėnuo bus palankus planuojantiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, o rugsėjį galima sėkmingai nupirkti automobilį. Padaugėjus klientų ir užsakymų, pajamos gali padidėti dirbantiems paslaugų sektoriuje, o finansinę sėkmę lems gebėjimas prisitaikyti prie susiklosčiusių aplinkybių, sumaniai pakreipiant jas naudinga sau linkme. Rugpjūčio mėnesį galimos geros pajamos, šis laikotarpis palankus tvarkyti kreditų, skolų, kitų finansinių įsipareigojimų klausimus, bei galima pradėti nuosavą verslą. Ženklios pajamos iš dalykinės partnerystės, arba savos antrosios pusės, kurios galėtų papildyti šeimos biudžetą, tikėtinos sausį, periode nuo birželio iki rugsėjo, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o spalį būtinos išlaidos gali sietis su partnerių reikalais. Balandžio ir gegužės mėnesiais galimi finansiniai nesklandumai, baudos, nuostoliai, o priverstinės, nenumatytos išlaidos tikėtinos gegužės ir gruodžio mėnesiais, nors gruodis bus palankus ir kredito gavimui, norint pagerinti savo finansinę padėtį.

Meilės, asmeninio gyvenimo klausimai, šeimos ir namų reikalai 2020 metais Vėžio ženklo atstovams gali būti labai aktualiais, o harmonija tarpusavio santykiuose ir stiprūs jausmai gali pasireikšti kovą, periode nuo birželio iki rugsėjo, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Vienišus Vėžio ženklo atstovus 2020 metais labiau domins partnerystės sfera, naujos pažintys, asmeninių meilės santykių užmezgimas, jų formavimas. Šiais metais užsimezgę nauji asmeniniai santykiai turi tendenciją išsirutulioti į stabilius partnerystės ryšius, bei užsibaigti santuokos sukūrimu. Sausio mėnesį pažintis galima gatvėje, artimoje aplinkoje, socialiniuose tinkluose, naujų perspektyvių pažinčių užmezgimui bus palankūs vasario, kovo, liepos ir rugpjūčio mėnesiai, o vasaros periode galimi malonūs likimo siurprizai ir lemtingi susitikimai tolimų kelionių metu. Rugsėjis ir spalis bus nepalankūs romantiškoms pažintims, anksčiau užsimezgusiems santykiams šis periodas gali būti kritinis, o kai kurie ryšiai, neišlaikę išbandymų, šiuo metu gali visiškai nutrūkti. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, Vėžio ženklo atstovai bus stipriai priklausomi nuo mylimo žmogaus, arba antrosios pusės norų, elgesio ir aktyvių veiksmų, neturint galimybės juos įtakoti, todėl beliks tik prisitaikyti prie tokios tarpusavio santykių formos. Problematiški santykiai poroje gali paskatinti sudėtingas situacijas ir problemas kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, o harmoningose porose tarpusavio santykiai ir jausmai sausio, vasario ir liepos mėnesiais gali dar labiau sustiprėti. Planuojantiems savo santykius įforminti oficialiai, tam palankiausi būtų vasario, liepos ir spalio mėnesiai, bei šiuo metu galimos sėkmingos bendros tolimos kelionės.

2020 metai Vėžio ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, juos gali džiuginti gera savijauta, o menki negalavimai tikėtini paskutinę gegužės dekadą, rugsėjį ir vidurinę gruodžio dekadą. Norint išlaikyti gerą sveikatą, šiais mažiau palankiais laikotarpiais reikėtų daugiau ilsėtis, bei pasitelkti profilaktines priemones, kurios stiprintų imunitetą ir organizmo atsparumą. Rugsėjo mėnesį, ypač paskutinę dekadą, bus didesnis nelaimingų atsitikimų ir traumų pavojus, todėl būtinas padidintas atidumas kelionėse, vairuojant transporto priemones, ar užsiimant ekstremaliu sportu.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2020 metais Liūto ženklo atstovams gali tekti spręsti svarbius ir sudėtingus praktinius klausimus, jiems teks daug ir atkakliai dirbti, bei galimi esminiai pokyčiai karjeroje. Didžiąją metų dalį pirmame plane atsidurs darbas, bus aktualūs rūpesčiai, susiję su profesine ir darbine veikla, sveikata, ūkinėmis ir buitinėmis problemomis, o asmeninis gyvenimas atsidurs antroje vietoje. Šiais metais gali dominti sveikas gyvenimo būdas, optimalus dienos režimas, galimi esminiai mitybos pokyčiai, naujas požiūris į fizinį aktyvumą, geros savijautos užtikrinimą.

2020 metais Liūto ženklo atstovams atsivers puikios galimybės, darbo perspektyvos, o siekiantys vadovaujančio darbo, naudingą pareigybę gali tikėtis gauti vasario, balandžio, gegužės, rugsėjo mėnesiais ir ypač gruodį. Vadovybės palankumą įgyti ir tikėtis aukštesnio lygio pajamų galima sausio, gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais, o taip pat tokiu metu galima gauti naudingą darbą, kuriame būtų galimybė praktiškai panaudoti savo profesines žinias ir sukauptą patirtį. Daugeliui Liūto ženklo atstovų 2020 metais, dėl paaukštinimo pareigose, bei kilimo karjeros laiptais, išaugs atsakomybės našta, padidės darbų apimtis, ar gali atsirasti galimybė pakeisti turimą darbą naudingesne, geriau apmokama pareigybe, o kai kuriais atvejais, galimi kardinalūs pozityvūs profesinės veiklos pokyčiai, kurie labiausiai tikėtini vasario, kovo, liepos ir spalio mėnesiais. Rugpjūčio ir spalio mėnesiais bus nepalanku vykti į komandiruotes, tai bus sudėtingas laikotarpis, kada tikėtini kaltinimai neprofesionalumu, negebėjimu atlikti pavestas užduotis. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais gali sumažėti klientų, tai gali skatinti vadovybės nepasitenkimą, bei nepalankiai įtakoti pajamų lygį ir galimas noras išeiti iš darbo savo noru, tačiau to daryti nereikėtų, kadangi gruodžio mėnesį viskas grįš į įprastines vėžes, o profesinėje veikloje gali lydėti sėkmė.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Liūto ženklo atstovams gali būti palankūs ir dosnūs, kadangi gali gerokai papilnėti asmeninis biudžetas, bei šie metai palankūs norintiems tvarkyti nekilnojamojo turto reikalus. Pajamų lygis šiais metais tiesiogiai priklausys nuo atliekamų darbų kiekio, o kadangi darbų apimtis tikėtina pakankamai didelė, bei išaugs darbo efektyvumas, tai lems ir solidžias pajamas. Galimybė uždirbti aukšto lygio pajamas atsiras balandžio, spalio ir lapkričio mėnesiais, o nekilnojamojo turto sandorius vertėtų planuoti gegužės, birželio, rugpjūčio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Tvarkant svarbius finansinius dokumentus, ar verslo reikalus, ypatingas atsargumas ir apdairumas būtinas sausio mėnesį, kada galima susidurti su apgaulėmis, manipuliacijomis, kitų asmenų noru pasipelnyti, bei spaudimu verslo sferoje. Norint išspręsti ilgalaikes finansines problemas, gali tekti imti paskolą banke, tam palankiausias laikas būtų vasario, liepos ir spalio mėnesiais, o sudėtingi periodai gali būti sausio ir gegužės mėnesiais, kada reikėtų vengti bet kokių avantiūrų, bei apriboti išlaidas. Geros pajamos iš ryšių su užsieniu, mokslinės, kūrybinės, arba sportinės veiklos tikėtinos vasario, kovo, gegužės ir liepos mėnesiais, o rugpjūčio mėnesį tokio pobūdžio veikla gali skatinti problemas, arba tiesiogiai sietis su finansiniais nuostoliais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Liūto ženklo atstovams bus gana ramūs, kadangi pagrindinis dėmesys bus nukreiptas į dalykinę, profesinę ir darbinę veiklą. Vieniši Liūto ženklo atstovai šiais metais gali užmegzti asmeninius santykius darbo vietoje, kadangi kas nors iš dirbančių šalia gali dominti ne vien profesiniame, bet ir asmeniniame lygmenyje. Tarnybinis meilės romanas su kolega, ar kuo nors iš pavaldinių tarpo tikėtinas sausio, birželio, rugpjūčio, ar gruodžio mėnesį, o ryšys su vyresniu žmogumi, arba kuo nors iš vadovybės galimas sausį, periode nuo kovo iki gegužės ir gruodžio mėnesį. Romantiškoms pramogoms, naujų santykių užmezgimui palankus sausio mėnuo, o vasarį ir periode nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, tikėtinos perspektyvios pažintys tolimų kelionių metu. Esantiems ilgalaikiuose partnerystės santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, 2020 metais teks daugiau dėmesio skirti praktinei ir materialinei santykių pusei, bei rūpesčiui mylimu žmogumi, šiais metais gali išryškėti ir švelnūs jausmai, kurie padės sustiprinti tarpusavio ryšį su mylimu žmogumi, ar santuokinius saitus. 2020 metai bus palankūs planuojantiems namo statybas, arba kapitalinį remontą, kovo mėnuo bus palankus paruošiamiesiems darbams, o laikotarpyje nuo birželio pradžios iki metų pabaigos, bus galima įgyvendinti drąsius projektus ir idėjas, liečiančias patogumo, komforto ir jaukumo kūrimą namuose. Mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymo tvarkant reikalus, susijusius su namais, šeima, ūkiniais ir buitiniais reikalais, bus galima sulaukti vasario ir liepos mėnesiais, kada gali padėti daryti atsakingus sprendimus ir perimti atsakomybės naštą. Bendroms romantiškoms kelionėms bus palankus vasario mėnuo, bei laikotarpis nuo liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos.

Sveikatos požiūriu 2020 metai Liūto ženklo atstovams gali būti sudėtingi, o tam tikrais periodais savijautos klausimai gali atsidurti pirmame plane. Visus 2020 metus vertėtų ypatingą dėmesį skirti savo sveikatai, o pajautus pirmus negalavimo simptomus, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytojus. Šiais metais gali paūmėti, ar atsinaujinti lėtiniai susirgimai, o ypač nepalankūs sveikatos atžvilgiu bus vasario, kovo, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiai. Norint sustiprinti imunitetą, užgrūdinti organizmą, reikėtų pasitelkti sveiką gyvenimo būdą, teisingą darbo, poilsio ir mitybos režimą, nuosaikų fizinį aktyvumą, kas palankiai įtakotų sveikatos būklę. Asmeninio saugumo ir galimų traumų atžvilgiu nepalanki bus paskutinė gegužės dekada.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

2020 metais Mergelės ženklo atstovų gyvenime pagrindine tema bus kūrybinė savirealizacija, praktikoje pritaikant talentus ir gabumus, tai gali būti laisvalaikio veikla, interesas menui ir kūrybai, mėgėjiškam sportui, arba kažkoks pomėgis, kuris šiais metais gali labai sudominti ir pilnai įtraukti. 2020 metais gali sustiprėti meilės poreikis, polinkis vaikų auklėjimui, aktyviam bendravimui su jais, rūpestis vaikų poreikiais ir siekiais.

Mergelės ženklo atstovams 2020 metai darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu gali būti ramūs, nuosaikūs, be esminių permainų. Liepos mėnesį gali labai palankiai susiklostyti aplinkybės, liečiančios karjeros, profesinio augimo galimybes, vadovaujančios pareigybės gavimą, santykius darbo kolektyve, šiame laikotarpyje galima ieškoti patikimų, pareigingų darbuotojų. Surasti darbo vietą, kurioje galima panaudoti įgytą išsilavinimą ir profesines savybes gali pavykti sausio, balandžio, gegužės ir gruodžio mėnesiais, tokiu metu galima įgyti vadovybės palankumą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, bei gali padidėti darbo užmokestis. Rugpjūčio mėnuo gali būti kiek sudėtingesnis, kada bus negalima kliautis kitais, o gegužės, birželio ir spalio mėnesiais Mergelės ženklo atstovai gali tikėtis sėkmės ir pripažinimo, kada gali pavykti patvirtinti svarbų projektą, bei gali būti deramai įvertintos pastangos ir nuopelnai. Šiais metais gali išryškėti poreikis ir prasiplėsti galimybės ieškant darbo laisvu grafiku, kuriame galima būtų pilnai panaudoti savo kūrybiškumą, o kas liečia atsakingą pareigybę, tai ją gali pavykti gauti gruodžio mėnesį.

Finansinė Mergelės ženklo atstovų padėtis 2020 metais gali būti stabili ir palanki, geros pajamos tikėtinos balandžio ir birželio mėnesiais, kada galima daryti investicijas, planuoti stambius pirkinius, o nekilnojamojo turto įsigijimui bus palankus gegužės mėnuo. Šiais metais daugeliui Mergelės ženklo atstovų gali pavykti išlošti loterijoje, o didžiausia to tikimybė bus sausio, vasario, liepos ir gruodžio mėnesiais, kada galimas laimingas šansas. Tačiau kas liečia rizikingus azartinius, biržos žaidimus ir įvairaus pobūdžio spekuliacijas, tuo piktnaudžiauti nevertėtų, ypač tai aktualu bus periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki lapkričio pabaigos, kada tikėtini ženklūs nuostoliai ir praradimai. 2020 metais kardinalių pokyčių, liečiančių pajamų šaltinius, jų uždirbimo būdus nebus, tačiau daugelis Mergelės ženklo atstovų jaus pasitenkinimą, kurį suteikia pakankamas pinigų kiekis, todėl didelės išlaidos gali sietis su poilsiu, pramogomis ir pomėgiais. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, ypatingas atidumas bus būtinas spalio mėnesį, o taip pat tokiu metu vertėtų vengti įvairių avantiūrų, nepriimti abejotinų pasiūlymų, kadangi jie gali skatinti nuostolius.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Mergelės ženklo atstovams gali būti labai reikšmingi, ryškūs ir įsimenantys. Periode nuo metų pradžios iki rudens galimi intensyvūs jausmai, meilės pergyvenimai, noras mylėti ir būti mylimais. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiais naujos pažintys tikėtinos socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje, transporte, ar gatvėje, kovo, gegužės, liepos ir gruodžio mėnesiais galima sutikti ypatingą žmogų tolimų kelionių metu, kur galima perspektyvi pažintis su užsieniečiu, o balandžio mėnesį gali užsimegzti romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo. Šiais metais išryškės polinkis naujoms pažintims, bendravimui su priešingos lyties atstovais, romantiškoms pramogoms, noras surasti didžiąją savo gyvenimo meilę ir antrąją pusę. Vieniši Mergelės ženklo atstovai šiais metais bus linkę vykti į poilsines, pažintines keliones, daugiau lankytis koncertuose, teatruose, diskotekose ir renginiuose, kur susirenka daug žmonių ir yra galimybė susipažinti. Vasario ir spalio mėnesiais užsimezgę asmeniniai santykiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, ar partnerystės ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, Mergelės ženklo atstovai periode nuo metų pradžios iki rudens turės galimybę atgaivinti jausmus, sustiprinti ryšį su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, o tvarkant namų ir šeimos reikalus, artimo žmogaus palaikymas bus juntamas sausio, vasario mėnesiais, bei laikotarpyje nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Kovo mėnesį, bei periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, vertėtų daugiau dėmesio skirti mylimam žmogui, vengti flirto ir dviprasmių aplinkybių, kas padės užtikrinti harmoniją poroje, šeimoje. Šiais metais daug dėmesio gali būti skiriama vaikų temai, daugelis Mergelės ženklo atstovų gali planuoti šeimos pagausėjimą, o tam palankiausias laikas būtų nuo kovo pradžios ir gruodžio mėnesio pabaigos.

2020 metai Mergelės ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, gerą savijautą skatins optimizmas, fizinis aktyvumas, užsiėmimas sportu, o energetinis tonusas bus gana aukštas. Tačiau balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais reikėtų dėmesio skirti sveikatos būklei, pasitelkiant sveiką gyvenimo būdą, teisingai subalansuotą darbo ir poilsio režimą, pilnavertę mitybą. Asmeninio saugumo atžvilgiu kiek pavojingesnis laikotarpis bus antroji birželio dekada, kada vertėtų saugotis pavojingų vietų, atsisakyti rizikingų pramogų, būti atidžiais kelionėse, ar vairuojant automobilį, o įvairaus pobūdžio traumos galimos liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesiais.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pačiais svarbiausiais gali būti reikalai, liečiantys šeimą ir namus, kadangi būtent šeimos gyvenime galimi reikšmingi įvykiai. Šiais metais gali sustiprėti ryšiai su artimais ir tolimais giminėmis, gali keistis šeimos sudėtis, kam nors iš namiškių išvykus gyventi kitur, šeimai pasipildžius nauju nariu, ar gimus vaikui. 2020 metais keisis Svarstyklių ženklo atstovų gyvenimo ir buities sąlygos, kai kuriais atvejais gali padidėti nuosavybė, galimi sėkmingi nekilnojamojo turto, kitos nuosavybės sandoriai, atsiras naujos galimybės, liečiančios jaukumo ir komforto kūrimą namuose, bei šie metai bus palankūs būsto statyboms, arba remonto darbams.

Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2020 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus gana ramūs, kada bus galima užbaigti didelį ir svarbų projektą, susijusį su karjera, arba gali būti baigiamas ištisas profesinės veiklos etapas, kai joks didesnis kilimas, ar augimas jau yra neįmanomas. Tai bus laikas, kada verta peržiūrėti ir įvertinti tai, kas buvo pasiekta, bei pasirinkti tolimesnę veiklos kryptį. Kiek sudėtingesnis gali būti sausio mėnuo, kada galima prarasti vadovybės palankumą, gali sumažėti darbų apimtis ir atlyginimas, bei gegužės mėnuo, kada galima susidurti su priekaištais dėl neprofesionalumo, neveiklumo ir galimi nesklandumai darbo kolektyve, arba galima privestinė komandiruotė, susijusi su sudėtingų problemų sprendimu, o išvengti trinties ir nemalonumų gali padėti ištvermė, darbštumas ir pakankamas atsakingumas, atliekant pavestas užduotis. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais susiklostys palankios aplinkybės darbo kolektyve, tokiu metu bus galima pilnai išreikšti vadovavimo gabumus ir talentus, išspręsti prieštaravimus, nesklandumus, bus tinkamas laikas patikimų, darbščių ir atsakingų darbuotojų paieškoms. Šiame periode galimas paaukštinimas pareigose, gali būti pasiūlyta perspektyvi, atsakinga pareigybė, bei šis laikotarpis palankus neturintiems darbo, kadangi aktyviai jo ieškant, galima surasti naudingą, atitinkantį lūkesčius veiklos pasiūlymą. Labai gerai apmokamą, nors ir mažiau atsakingą darbą gali pavykti surasti sausio, kovo, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o liepos mėnesį tikėtini pozityvūs darbo sąlygų pokyčiai, gali keistis veiklos pobūdis ir formuotis patikimi tarpusavio santykiai su vadovybe.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus palankūs siekiant taupyti, gyventi ekonomiškai, sustiprinti materialinį pagrindą, o sukaupus pakankamai lėšų, jas panaudoti gyvenimo sąlygų pagerinimui. Pagrindinės išlaidos šiais metais gali būti susiję su investicijomis į būsto remontą, jaukumo, komforto namuose ir šeimos gerovės kūrimą. Sausio, vasario, balandžio, gegužės, spalio ir gruodžio mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto įsigijimą, o kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai tam bus netinkami, kadangi galima nupirkti nekokybišką butą, ar namą, arba kaina gali neatitikti kokybės. Gegužės mėnesį bus reikalingas apdairumas ir padidintas atidumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, susijusius su stambiomis lėšomis, kadangi tokiu metu galimos apgaulės, manipuliacijos, spaudimas, nuostoliai ir praradimai. Stambius pirkinius šeimai ir namams vertėtų planuoti tam palankiais kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, arba periode nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Geros pajamos ir solidus pelnas galimas balandžio mėnesį, bei šis mėnuo tinkamas svarbiems, naudingiems projektams, gerai apgalvotoms investicijoms, o gruodžio mėnesį galima planuoti automobilio pirkimą. Sėkmė loterijoje gali lydėti Svarstyklių ženklo atstovus balandžio, birželio ir gruodžio mėnesiais.

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas bus nuosaikus, įprastinis, be esminių pokyčių. Vieniši Svarstyklių ženklo atstovai meilės sferai šių metų eigoje nebus linkę skirti per daug dėmesio, nebus stipraus poreikio formuoti rimtus, patikimus, ilgalaikius tarpusavio santykius, o aktyvus laikotarpis prasidės tik gruodžio mėnesį. Meilės romanas su darbo kolega gali prasidėti periode nuo vasario mėnesio pradžios iki balandžio pabaigos, draugiški santykiai į asmeninius meilės ryšius gali peraugti rugpūtį, o naujos perspektyvios pažintys tolimų kelionių metu tikėtinos rugsėjo mėnesį. Svarstyklių ženklo atstovai, norintys keisti gyvenamąją vietą, adresą tame pačiame mieste, ar rajone, tai galėtų planuoti tam palankiais kovo, balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, o remonto darbams tinkamas laikas bus sausio, vasario mėnesiais, bei periode nuo balandžio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Tvarkant svarbius šeimos, namų, nuosavybės reikalus, sudarant sandorius, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymo galima tikėtis sausio, kovo, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Svarstyklių ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, 2020 metais tarpusavio supratimą, ryšius ir saitus gali sustiprinti pasitelkę šeimos vertybes, komfortiškas gyvenimo sąlygas, bei harmoningą bendravimą su giminėmis. Antrąją 2020 metų pusę periodiškai galimi periodai, kada bus juntama stabilumo poroje stoka, kai galimos konfliktinės situacijos, kurios gali išvesti iš pusiausvyros, o norint harmonizuoti ryšius, surasti bendrus sąlyčio taškus, gali tekti įdėti pastangų, pasitelkti kantrybę, pakantumą ir gyvenimišką išmintį.

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų sveikata turėtų būti pakankamai gera, sunkių susirgimų, arba traumų bijoti nėra pagrindo, todėl galima drąsiai užsiimti aktyviu poilsiu, įvairiomis sporto rūšimis. Tačiau lapkričio mėnesį savo savijautai reikėtų skirti daugiau dėmesio, nei įprastai, tokiu metu vertėtų atsisakyti ekstremalaus sporto, vengti rizikos, laikytis saugumo taisyklių ir atsargiai vairuoti. Norint užsitikrinti gerą savijautą, atsargumas ir dėmesys sveikatai būtinas periode nuo kovo pradžios iki birželio pabaigos, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais, kai vertėtų daugiau ilsėtis, nepersitempti, sveikai gyventi ir maitintis.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2020 metais Skorpiono ženklo atstovų gyvenime svarbiais gali būti pokyčiai artimoje aplinkoje, paliečiantys ir įtakojantys bendravimo ratą, naujų pažinčių, kontaktų užmezgimą, padažnėjusias artimas keliones, susitikimus su naujais žmonėmis. Šiais metais stiprės žingeidumas, keisis interesai, su kai kuriais žmonėmis santykiai gali nutrūkti, bet tuo pačiu gali užsimegzti nauji ryšiai, bendravimo ratas gali prasiplėsti, o pažįstamų ir bičiulių gali padaugėti. Šie metai gali pažerti daug įdomių naujienų, pokyčiai gali paliesti brolių, seserų, artimų giminių gyvenimą. Skorpiono ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs užsiimti taikomuoju menu, juos dažnai gali aplankyti įkvėpimas, gali stiprėti polinkis intelektualinei kūrybinei veiklai, kurioje reikalinga vaizduotė, fantazija ir kūrybiškumas.

Profesinei ir darbinei veiklai, karjerai 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, sėkmės garantu bus mobilumas, komunikabilumas, gebėjimas bendrauti, keistis informacija, formuoti santykius ir ryšius. Pirmasis 2020 metų pusmetis bus kiek ramesnis, nors teks daugiau, nei įprastai, dirbti su informacija, bei tikėtinos dažnos darbinės kelionės. Balandžio ir rugpjūčio mėnesiais gali atsirasti palanki galimybė gauti vadovaujančią pareigybę, tai bus tinkamas laikas ieškoti atsakingų, patikimų profesionalių darbuotojų, o neturintys darbo, jo aktyviai turėtų ieškoti vasario, liepos ir gruodžio mėnesiais. 2020 metais sėkmė gali lydėti tuos Skorpiono ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su organizavimu, tarpininkavimu, prekyba, ar komercija, o ypač tai bus juntama sausio, kovo, rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o spalio mėnuo bus kiek mažiau palankus, kada galimi įvairūs nesklandumai. Kovo, rugsėjo ir spalio mėnesiais bus juntama įtampa, kada galima stokoti tarpusavio supratimo su vadovybe, ar pavaldiniais, gali tekti įveikti daugybę kliūčių tvarkant svarbius reikalus, bei galimos intrigos, apkalbos, konfliktinės situacijos, nesveika psichologinė atmosfera darbo kolektyve, dėl ko spalio mėnesį galimas polinkis išeiti iš darbo savo noru. Svarbių profesinių reikalų tvarkymui, aktualių darbinių klausimų aptarimui su vadovybe bus palankūs balandžio ir gegužės mėnesiai, o socialinius tikslus sėkmingai įgyvendinti gali pavykti liepą.

Finansiniu požiūriu, 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams bus kiek permainingi, kadangi aktyvesnis laikotarpis bus nuo metų pradžios iki vasario pabaigos, kada galimos ir papildomos pajamos, periodas nuo kovo pradžios iki liepos mėnesio bus pasyvus, o antrasis pusmetis vėl bus aktyvesnis ir intensyvesnis. 2020 metais gerų pajamų gali tikėtis tie Skorpiono ženklo atstovai, kurie užsiima prekybine, komercine, tarpininkavimo, organizacine, kūrybine intelektualine, vieša veikla, ar kurių darbas siejasi su pedagogika, pramogų sfera. Prekybinei ir tarpininkavimo veiklai palankūs bus kovo, balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiai, o užsiimant kitokio pobūdžio veikla, sėkmė gali lydėti vasario, kovo, spalio mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio pabaigos. Padidintas atidumas dirbant su svarbia finansine informacija bus reikalingas gegužės, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais, kadangi tokiu metu galima susidurti su apgaulėmis, o gegužę galimos nenumatytos išlaidos, bei gali griūti puoselėti planai. Nekilnojamojo turto, arba stambių pirkinių šeimai ir namams įsigijimą vertėtų planuoti balandžio ir birželio mėnesiais, vasaris ir rugsėjis bus palankūs užsiimti nuosavybės nuomos, ūkinių ir buitinių reikalų tvarkymu, o sausio ir rugsėjo mėnesiais vertėtų planuoti automobilio pirkimą. Balandžio mėnuo bus palankus, kada galima sėkmė loterijoje, o liepos mėnesį reikėtų vengti bet kokios rizikos, finansinių avantiūrų, taip pat šis mėnuo netinkamas investicijoms, žaidimui biržoje, įvairioms spekuliacijoms, kadangi tai gali paskatinti nuostolius. Antrąjį 2020 metų pusmetį aktualiais bus klausimai, susiję su kreditais, investicijomis, nuosavu verslu, svarbų vaidmenį šiuo metu vaidins kiti žmonės, į jų patarimus ir rekomendacijas vertėtų įsiklausyti, tačiau tvarkant svarbius reikalus, kliautis reikėtų asmenine nuomone.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams gali būti palankūs, suteikiantys daug įsimintinų, romantiškų akimirkų, ypač intensyvūs šiuo atžvilgiu gali būti vasario, liepos ir spalio mėnesiai. 2020 metai vienišiems Skorpiono ženklo atstovams palankūs naujoms pažintims socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje, gatvėje, transporte, galimybė susipažinti su ypatingu žmogumi tikėtina vasario, balandžio, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais, o tolimose kelionėse užmegzti asmeninius santykius bus galima sausio, kovo, balandžio mėnesiais, bei periode nuo birželio pradžios iki lapkričio pabaigos. 2020 metais Skorpiono ženklo atstovai bus linkę idealizuoti partnerius, nepastebėdami, arba ignoruodami jų trūkumus, o iš kitos pusės, gali būti kiek sunkiau formuoti rimtus, ilgalaikius santykius, kadangi arba tam nebus didelio poreikio, arba kliūtimi gali būti besikeičiantys lūkesčiai, tvirtos nuomonės stoka, tačiau pavasario periode užsimezgę nauji asmeniniai santykiai turi tendenciją išsirutulioti į ilgalaikį meilės romaną, arba stabilius partnerystės ryšius. Balandžio ir rugpjūčio mėnesiais gali aplankyti meilė, galimi stiprūs, intensyvūs jausmai, bei tokiu metu galima sustiprinti esamus tarpusavio ryšius kartu su mylimu žmogumi lankantis įvairiuose viešuose renginiuose. Gegužę gali užsimegzti romanas su kuo nors iš vadovybės, o rugsėjo ir spalio mėnesiais draugiški santykiai gali peraugti į meilės ryšius. Partnerystės ryšių atžvilgiu sudėtingesnis laikas gali būti gegužę ir lapkritį, kada galima tarpusavio pasitikėjimo stoka, dviprasmės situacijos, pavydas, bei mintys apie santykių nutraukimą. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, Skorpiono ženklo atstovams bus labai svarbi romantikos ir bendro poilsio tema, kadangi šiais metais bus siekiama išsilaisvinti iš pabodusios kasdienės rutinos, vengti pavydo išraiškų, asmeninį gyvenimą darant įdomesniu, laisvesniu, tuo pačiu jį grindžiant abipusiu tarpusavio pasitikėjimu. Tarpusavio santykius poroje šiais metais gali sustiprinti bendras turiningas laisvalaikis, kelionės, romantiškos pramogos, lankymasis įvairiuose renginiuose, bei svarbų vaidmenį gali vaidinti vaikai. Šiais metais vaikai gali džiuginti savais pasiekimais, jie gali suteikti daug malonių akimirkų, o jų neturintys, gali planuoti šeimos pagausėjimą, tam ypač palankūs bus rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai.

2020 metai Skorpiono ženklo atstovų sveikatos atžvilgiu bus kiek permainingi, kadangi gera savijauta gali džiuginti nuo metų pradžios iki liepos mėnesio pabaigos, o rugpjūtį ir rudens laikotarpiu būtų naudinga atsakingai laikytis darbo ir poilsio režimo, būti fiziškai aktyviais, daugiau laiko praleisti gryname ore, stiprinti imunitetą, bendrą organizmo būklę, pasitelkiant profilaktines priemones. Pajautus pirmuosius negalavimo simptomus, vertėtų neužsiimti savigyda, o kreiptis į gydytojus, atlikti būtinus tyrimus. Gana pavojinga gali būti trečioji rugsėjo dekada, kada galimos peršalimo ligos, o traumų ir nelaimingų atsitikimų vertėtų pasisaugoti pirmąją birželio dekadą, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kada protingiau būtų atsisakyti ekstremalaus sporto, o rugpjūtį ir rugsėjį būtinas ypatingas atidumas ir sutelktumas vairuojant transporto priemones ir reikėtų vengti pavojingų vietų.

ŠAULYS  (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2020 metais Šaulio ženklo atstovams svarbiausia tema bus finansai, asmeninė gerovė, praktinis talentų, gebėjimų realizavimas, o vidinės transformacijos ir susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, permainos gali paliesti vertybių sistemą. Daugelis Šaulio ženklo atstovų 2020 metais susidurs su asmeninio tvirtumo patikra, su poreikiu peržiūrėti savo idėjas ir siekius, bei perkainoti vertybes. Šiais metais Šaulio ženklo atstovai vadovausis vidine nuojauta ir intuicija, kuri daugeliu atveju bus teisinga, svarbiais taps reikalai, susiję su šeima, namais, išryškės polinkis harmoningų ir patikimų santykių su giminėmis formavimui.

Profesinės ir darbinės veiklos sferoje Šaulio ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs, toliau rutuliosis praėjusių metų tendencijos, pagrindinė veikla užtikrins geras pajamas, bei išryškės polinkis siekti savarankiškumo ir nepriklausomybės. Svarbiais ir aktyviais profesinėje veikloje ir karjeros atžvilgiu šiais metais bus kovo, balandžio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o sausio, vasario, balandžio, gegužės, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiais bus galima formuoti patikimus santykius su vadovybe, bei šiais laikotarpiais gali padidėti pajamos, arba pelnas iš verslo sferos, padaugėti klientų. Šiais mėnesiais Šaulio ženklo atstovai, neturintys darbo, turėtų jo aktyviai ieškoti ir jiems gali pavykti sėkmingai surasti naudingą darbo vietą, kuri atitiktų turimą išsilavinimą ir finansinius lūkesčius, o norintys keisti darbovietę, pradžioje turėtų surasti naują darbą ir tik tada išeiti iš esamo. Norintiems dirbti vadovaujamą darbą, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais gali būti pasiūlyta tokio pobūdžio pareigybė, bei šie laikotarpiai palankūs atsakingų, pareigingų, profesionalių darbuotojų paieškoms. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus juntama įtampa, tokiu metu sunkiau seksis norint pelnyti vadovybės pasitikėjimą ir palankymą, galimos įvairaus pobūdžio kliūtys, nesklandumai, gali sumažėti pajamos, arba netenkinti darbo sąlygos, psichologinė atmosfera kolektyve, o norint išvengti rimtų nemalonumų, šiuo metu vertėtų išlikti kantriais, pasitelkti darbštumą, bei atsakingai atlikti pavestas užduotis. Rugpjūčio mėnesį gali atsiverti naujos perspektyvos, laikas palankus darbinėms kelionėms, sėkmė gali lydėti kūrybinėje veikloje, ar dirbant su socialiniais projektais.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Šaulio ženklo atstovams bus svarbūs ir reikšmingi, kadangi asmeninių pajamų sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, o jų įtakoje, metų pradžia, ypač sausio mėnuo, gali būti sudėtingas, kada dėl apdairumo, dėmesingumo stokos, neteisingų veiksmų galimos baudos, arba nuostoliai, o vėliau atsivers naujos perspektyvos, keisis požiūris į pinigus, vertybes, kas padės uždirbti aukšto lygio pajamas, užsitikrinant tvirtą, stabilią finansinę padėtį. Sausio, vasario, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais bus palankus laikas užsiimti šeimos gerbūvio ir nuosavybės nuomos klausimais, komforto namuose kūrimu. Birželio ir liepos mėnesiais tikėtinos geros pajamos, arba solidus pelnas iš verslo sferos, o liepos mėnesį galima naudingai įsigyti nekilnojamąjį turtą. Gerų pajamų ir pelno iš prekybinės, komercinės, tarpininkavimo, intelektualinio pobūdžio veiklos galima tikėtis balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, tačiau iš kitos pusės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai gali būti gana sudėtingi, kada galimi laikini nesklandumai, praradimai, finansiniai nuostoliai, o spalio ir lapkričio mėnesiais gali žlugti puoselėti svarbūs finansiniai planai. Sėkmingai įsigyti sau prestižinius, vertingus, galinčius ilgą laiką džiuginti daiktus, galima kovo, balandžio, liepos mėnesiais, bei laikotarpyje nuo rugsėjo pradžios iki metų pabaigos.

2020 metais Šaulio ženklo atstovų asmeninis gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, kadangi pagrindinis dėmesys bus sutelktas į klausimus, liečiančius darbą, finansus, namus, o naujų asmeninių santykių formavimui liks nedaug laiko. Aktyvesnė bus antroji 2020 metų pusė, kadangi birželio 28 d. Marsas pereis į Šaulio ženklo meilės sektorių, kuriame išbus iki metų pabaigos, o šios planetos įtakoje, liepos ir rugpjūčio mėnesiais bus lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais. Periode nuo rugsėjo mėnesio 10 d. iki lapkričio 14 d., kol Marsas judės atatupstai, gali daugėti painiavos meilės reikaluose, užsimezgę santykiai rutuliosis pasyviai, bus juntamas neapibrėžtumas, naujus ryšius šiuo metu užmegzti bus sunkiau, o aktyvesnis ir palankesnis laikotarpis prasidės nuo antros lapkričio mėnesio pusės. 2020 metais Šaulio ženklo atstovams vertėtų vengti slaptų romantiškų ryšių, kadangi rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiais tokie ryšiai gali skatinti rimtas problemas, bei nepalankiai įtakoti nervų sistemą, o norint to išvengti, energiją ir dėmesį tokiu metu geriau būtų nukreipti šeimos ir namų reikalų sprendimui. Vieniši Šaulio ženklo atstovai ypatingą žmogų sutikti ir susipažinti gali kelionių metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, periode nuo gegužės pražios iki birželio pabaigos galimi asmeniniai meilės santykiai su darbo kolega, arba draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius, o gegužės ir spalio mėnesiais galimas romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo. Šaulio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, 2020 metais svarbų vaidmenį vaidins buitis, todėl bus labai svarbu, pasitelkus šiuolaikinius technologinius sprendimus, namuose viską sutvarkyti taip, kad tektų kuo mažiau laiko skirti kasdieniams buitiems reikalams ir liktų daugiau laisvo laiko bendravimui su mylimu žmogumi, ar užsiėmimui mėgstama veikla. Tvarkant bendrus šeimos finansus, nevertėtų klausytis kitų žmonių patarimų, o kliautis sava nuomone, bei siekti savarankiškumo. Gebėjimas aktyviai aptarti ir tvarkyti svarbius finansinius klausimus kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, apsaugos nuo daugelio galimų problemų, o kovo, gegužės ir birželio mėnesiai bus palankūs planuojantiems keisti gyvenamąją vietą. Antrasis 2020 pusmetis bus aktyvesnis ir romantiškesnis asmeninio gyvenimo atžvilgiu, tačiau tuo pačiu, gali atsinaujinti anksčiau neišspręstos problemos, bei gyvenime vėl gali pasirodyti buvęs mylimas žmogus, kas gali paskatinti nesklandumus poroje. Šiame laikotarpyje aktualia taps vaikų tema, todėl vertėtų aktyviai spręsti įvairaus pobūdžio reikalus ir problemas, susijusias su vaikų poreikiais, gerove, ar sveikata.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs, nežadantys rūpesčių, susijusių su nenumatytomis situacijomis, ar traumomis. Beveik visus 2020 metus savijauta turėtų būti gera, o lengvi negalavimai galimi rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Šiais metais galimi medžiagų apykaitos pokyčiai, todėl labai svabia bus sveika, pilnavertė mityba, bei protingas darbo ir poilsio režimas.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti svarbūs ir reikšmingi, kadangi bus juntama stipri Jupiterio, Saturno ir Plutono tranzito šiuo ženklu įtaka, skatinanti asmeninį įsitraukimą į daugelį įvykių, bei suteikianti galimybę įtakoti jų eigą. Tai labai svarbūs metai disciplinuotumo ugdymui, savirealizacijai ir asmeniniam vystymuisi, pilnai atskleidžiant talentus ir gabumus, formuojant tvirtą pagrindą, užtikrinantį sėkmę ateityje. 2020 metais Ožiaragio ženklo atstovų sėkmės garantu bus charakterio tvirtumas, stipri valia, tikslingumas, darbštumas, sąmoningas darbas su savimi, gebėjimas keistis, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, o visa tai gali užtikrinti išskirtinius pasiekimus.

Ožiaragio ženklo atstovams 2020 metais sėkmę profesinėje ir darbinėje veikloje lems asmeninės dalykinės savybės, žavesys, charizma, profesionalumas, tikslingas turimų talentų, gabumų, sukauptos vertingos patirties panaudojimas. Antrąjį 2020 metų pusmetį bus stipriau juntama kitų žmonių įtaka darbinės veiklos sferoje, laikas bus palankus santykių su perspektyviais kolegomis formavimui. Ožiaragio ženklo atstovų darbinė aplinka 2020 metais bus pakankamai rami, balandžio ir gegužės mėnesiais galimas paaukštinimas pareigose, tokiu metu galima surasti patikimus, profesionalius darbuotojus, kurie galėtų tapti gerais padėjėjais. Neturintys darbo ir jo ieškantys, ar norintys pereiti į kitą darbovietę, tai galėtų planuoti periode nuo gegužės pradžios iki liepos pabaigos, o taip pat tokiu metu galima užsitikrinti vadovybės palankumą ir palaikymą. Darbines keliones ir komandiruotes vertėtų planuoti gegužės ir rugsėjo mėnesiais, o birželio mėnesį galimos nepalankios darbo sąlygų permainos. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus gana sudėtinga situacija darbo kolektyve, kada galima susidurti su kliūtimis, intrigomis, apkalbomis, o spalio mėnesį galima priešprieša, balanso tarp darbo ir namų stoka, kas gali skatinti problemas darbe, bei įtampą šeimoje. Rugsėjo mėnesį galima sėkmė kūrybinio pobūdžio veikloje, o kvalifikacijos kėlimui, naudingų žinių įgijimui bus palankūs kovo ir gruodžio mėnesiai.

2020 metais Ožiaragio ženklo atstovų finansinė padėtis bus stabili, nors pajamų ir materialinės gerovės tema atsidurs antrame plane, tačiau išliks galimybė savarankiškai uždirbti ir tvarkyti turimas lėšas savo nuožiūra, kas sustiprins pasitikėjimą savimi. 2020 metais geros pajamos tikėtinos iš kūrybinės, bei įvairaus pobūdžio individualios veiklos, o išlaidos gali sietis su pramogomis, pomėgiais, namų ir šeimos poreikiais. Kovo, balandžio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto, bei stambių pirkinių namams įsigijimą, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais galimas nenaudingas būsto pirkimas, nuostolingas jo pardavimas, galima žala nekilnojamajam turtui, nesėkmingi pirkiniai šeimai ir namams. Liepos mėnuo bus palankus nuosavybės nuomos reikalų tvarkymui, nebrangių daiktų šeimai, namams įsigijimui, o sausio, kovo, gegužės, bei lapkričio mėnesiai bus palankūs norint sėkmingai nupirkti automobilį. Gegužės ir gruodžio mėnesiais Ožiaragio ženklo atstovus gali pradžiuginti aukšto lygio pajamos, ar solidus pelnas, tai bus tinkamas laikas gerai apgalvotoms investicijoms, o asmeninio naudojimo daiktus vertėtų įsigyti liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Protingai ir atsakingai būtinas išlaidas vertėtų planuoti periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, nes tokiu metu galimos nenumatytos aplinkybės, skatinančios laikinus finansinius sunkumus, arba nuostolius.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti kiek mažiau stabilūs, kadangi galimas stiprus įvairovės santykiuose siekimas, trauka romantiškoms pramogoms, neįprastiems, įdomiems meilės įspūdžiams ir nuotykiams. Tarpusavio santykiai 2020 metais bus grindžiami bendrais interesais, abipuse partnerių laisve, įvairaus pobūdžio bendru laisvalaikiu. Pirmąją 2020 metų pusę bus juntama stipri kitų žmonių, su kuriais bus formuojami santykiai, nuomonės įtaka asmeniniam Ožiaragio ženklo atstovų gyvenimui, šiame laikotarpyje bus galima harmonizuoti santykius su žmonėmis artimoje aplinkoje (broliais, seserimis, kaimynais, artimais giminaičiais), o antrąjį pusmetį bus daugiau laisvės, stiprės nepriklausomybė nuo mylimo žmogaus. Balandžio ir liepos mėnesiais perspektyvios pažintys tikėtinos socialiniuose tinkluose, arba tiesiog gatvėje, gegužės ir birželio mėnesiais galimas romanas su kolega, o tolimų kelionių metu sutikti ypatingą žmogų galima liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Ožiaragio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 metais labai svarbus bus įvairiapusiškas bendras laisvalaikis, romantiškos, naujo pobūdžio pramogos, suteikiančios nepakartojamus įspūdžius. Sausio, balandžio ir birželio mėnesiais Ožiaragio ženklo atstovų iniciatyvos, liečiančios šeimą ir namus, bus konstruktyvios ir sėkmingos, o periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, geriau neplanuoti svarbių reikalų, kadangi tai gali skatinti įtampą šeimoje, bei sudėtingus tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Periodas nuo vasario mėnesio pradžios iki birželio pabaigos bus palankus gyvenimo sąlygų pagerinimui, persikraustymui į kitą gyvenamąją vietą tame pačiame mieste, ar rajone, o rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais reikėtų būti atidžiais gaunamos informacijos atžvilgiu, kadangi šiuo metu tikėtinos įvairios intrigos, šmeižtas, kas gali skatinti problemas šeimoje. Rugpjūčio ir spalio mėnesiais galima priešprieša tarp darbo ir namų, o norint išlaikyti balansą, bus būtina kantrybė ir išmintingumas.

Sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu 2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, kadangi gali džiuginti gera savijauta. Vidurinę rugpjūčio dekadą galimas lengvas negalavimas, rugsėjo ir spalio mėnesiais būtų geriau atsisakyti ekstremalaus sporto, o antrąją ir trečiąją gruodžio dekadas reikėtų būti atidiems savo mitybai. 2020 metų eigoje Ožiaragio ženklo atstovams vertėtų vengti per didelių apkrovų, tačiau protingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, nuosaikus sportas ir sveika mityba gali užtikrinti gerą savijautą.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2020 metai gali būti labai reikšmingi, svarbiausi pokyčiai gali paliesti vidinį gyvenimą, periodiškai bus juntamas poreikis pabuvimui vienumoje su savomis mintimis ir pojūčiais, polinkis pasinėrimui į savo vidinį pasaulį, galimas intresas sveikatai, psichologijai, ezoterinėms praktikoms, religijai. Šiais metais socialinis aktyvumas bus nuosaikus, vidiniai pokyčiai gali įtakoti ir keisti supančią aplinką, tačiau tik sąsajoje su vidinių sampratų permainomis. 2020 metais, Urano tranzito Vandenio ženklo šeimos sektoriumi įtakoje, svarbia tema bus namai, nuosavybės klausimai, santykiai su artimais giminėmis, kurie gali keistis, o permainos gali būti labai netikėtos.

2020 metais Vandenio ženklo atstovų gyvenime kilimas karjeros laiptais ir socialiniai pasiekimai gali atsidurti antrame plane, o profesinėje ir darbinėje veikloje svarbiausiu veiksniu bus psichologinis komfortas. Periode nuo 2020 metų gegužės mėnesio pradžios iki metų pabaigos, galimas paaukštinimas pareigose, ar gali atsirasti galimybė gauti gerai apmokamą darbą, o birželio ir rugpjūčio mėnesiais galimos pozityvios perspektyvos ir pokyčiai profesinėje veikloje. Birželio, rugpjūčio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais gali sustiprėti Vandenio ženklo atstovų autoritetas vadovybės akyse, padidėti pajamos, dirbančius verslo ir paslaugų sferose gali džiuginti didesnis klientų skaičius, o šiais laikotarpiais, bei liepos mėnesį, bus galima sėkmingai surasti naudingą, gerai apmokamą darbą jo ieškantiems. Beveik visus 2020 metus Vandenio ženklo atstovai jaus slaptą rėmėjo globą ir palaikymą, tačiau periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki spalio pabaigos, gali suaktyvėti slapti priešai, negeranoriškai nusiteikę asmenys, ko pasekoje gali būti ribojama veiksmų laisvė. Paskutinę sausio mėnesio dekadą sumažės klientų ir paslaugų, silpnės pasitikėjimas savomis jėgomis, kas nepalankiai įtakos ir pajamas. Darbinėje veikloje aktyvesnė bus pirmoji 2020 metų pusė, kada kiti žmonės gali stimuliuoti profesinį aktyvumą, tokiu metu galimi naudingi dalykinio ir profesinio pobūdžio pasiūlymai, gali būti užmezgami ryšiai su naudingais žmonėmis. Rugpjūčio mėnesį daugiau dėmesio vertėtų skirti savo veiklos kokybei, kadangi tokiu metu padėjėjai gali būti nepatikimi, kliautis vertėtų tik savimi, nepaliekant jokių reikalų savieigai, o lapkričio mėnuo gali būti aktyvus profesinės veiklos atžvilgiu, kada bus lengviau išreikšti save, praktiškai panaudojant gabumus, sukauptą patirtį, kas gali padėti atkreipti vadovybės dėmesį, bei gauti atitinkamą įvertinimą.

Vandenio ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 metais gali būti stabili, tikėtinos geros pajamos, sėkmę ir materialinę gerovę lems sustiprėjusi intuicija finansiniuose klausimuose, o sudėtingesni gali būti rugpjūčio ir lapkričio mėnesiai, kada galimos apgaulės, spaudimas versle, tokiu metu vertėtų vengti avantiūriškų, abejotinų pasiūlymų ir verslo plėtros. Finansiniu požiūriu sėkmingiausi gali būti vasario, liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesiai, o trečiąją balandžio dekadą, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto sandorius. Kovo, balandžio ir gruodžio mėnesiais galima sėkmingai sudaryti nuosavybės nuomos sutartis, įsigyti būtinus daiktus namams ir šeimai. Baldus, buitinę techniką, arba kitus stambius daiktus namams palankiausia būtų įsigyti gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Balandžio ir spalio mėnesiais gali pagerėti finansinė padėtis, tokiu metu bus galima pradėti nuosavą verslą, o balandžio ir birželio mėnesiais galima investuoti į asmeninį vystymąsi. Gegužę bus labai svarbu atsakingai planuoti būtinas išlaidas, labai atidžiai analizuoti gautus pasiūlymus, kadangi tokiu metu galima daug kur permokėti, arba nupirkti nenaudingas paslaugas, o dvi pirmosios rugsėjo mėnesio dekados bus palankios norintiems įsigyti, arba parduoti automobilį.

Asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metai Vandenio ženklo atstovams gali būti ramūs ir kiek pasyvoki, polinkis uždarumui ir izoliacijai neskatins naujų santykių užmezgimo, todėl pirmąjį pusmetį naujo meilės romano tikimybė bus menka, o norint išsaugoti esamus ryšius, teks pasitelkti įgimtą ištvermę ir pastovumą. Šis periodas Vandenio ženklo atstovams palankus norint pirmiausia susigaudyti savyje, o tik tada pradėti formuoti santykius, o antrasis 2020 metų pusmetis bus kupinas įvairių įvykių, liečiančių asmeninį gyvenimą, kada bus daugiau palankių progų naujoms pažintims, tačiau aktyvumas bus labiau juntamas iš kitų žmonių pusės, o asmeninės iniciatyvos bus gana nuosaikios. Vandenio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 metais stabilių ir laimingų santykių formavimo garantu bus pasitikėjimas ir patikimumas poroje, todėl labai svarbu, kad santykių nedestabilizuotų įvairios paslaptys, o sėkmę lems gebėjimas pasitikėti ir tinkamai įvertinti savo vaidmenį santykiuose. Sausio, liepos, rugpjūčio, spalio ir lapkričio mėnesiai bus sudėtingi, kada tarpusavio pasitikėjimo stoka santykiuose gali kankinti, skatinti vidinę graužatį, o trečiąją rugpjūčio dekadą gali sustiprėti jausmai ir gali pavykti pasiekti harmonijos poroje. Kovo mėnesį galima sudėtinga situacija šeimoje, o vasario, rugpjūčio ir spalio mėnesio neverta stengtis harmonizuoti santykius su broliais, seserimis, kadangi tokiu metu bus labai stiprus nepasitikėjimas, ryškus tarpusavio supratimo deficitas, o susiklosčiusi situacija gali tik dar labiau įskaudinti. Vasario, gegužės, birželio ir gruodžio mėnesiais gali formuotis šilti, patikimi santykiai su namiškiais, o antrąją šių metų pusę romantinę santykių pusę labiau įtakos kiti žmonės, bus daug pasiūlymų, kuriuos reikėtų priimti labai atsakingai, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Vandenio ženklo atstovams bus kiek sudėtingesni, kada reikės pakankamai dėmesio skirti savo sveikatos būklei, o geros savijautos garantu bus teisingas aktyvios veiklos derinimas su poilsiu. Šiais metais gali paūmėti Vandenio ženklo atstovų lėtinės ligos, išryškėti užslėpti negalavimai, kurių gydymo nereikėtų atidėti, o organizmą ir imunitetą padės sustiprinti vandens procedūros, bei sveika, subalansuota mityba. Palankiausi sveikatos atžvilgiu 2020 metais bus vasario, balandžio, gegužės, birželio ir gruodžio mėnesiai, sudėtingiausi gali būti rugpjūtis ir rugsėjis, o kitais mėnesiais vertėtų vengti per didelių apkrovų, pasitelkti teisingą mitybą ir pilnavertį poilsį, kas padės užtikrinti gerą savijautą.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs naujų, labai reikšmingų planų realizavimui, tikslų įgyvendinimui, o sėkmės garantu šių metų eigoje bus optimizmas, nuoseklumas ir atsakingumas, gebėjimas aplinkybes pakreipti sau naudinga linkme. Šiais metais keisis požiūris į draugystę, santykius su kitais, pokyčiai palies draugišką aplinką, atsiras naujų draugų, įtakingų bendraminčių, su vienais žmonėmis ryšiai sustiprės, su kitais jie nutruks, o išbandymai patikrins draugystės tvirtumą. 2020 metais aktyvesniu taps visuomeninis gyvenimas ir veikla, labai svarbiu bus gebėjimas dirbti kolektyve, sąveikoje su kitais žmonėmis, o sustiprėjusi intuicija padės bendravime, intelektualinėje ir kūrybinėje veikloje.

Žuvų ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos sferoje 2020 metais svarbų vaidmenį vaidins bendraminčiai, bus labai svarbu gebėti dirbti komandoje, sutarti su kitais kolektyve, kadangi tik palaikant kolegoms, bus galima įgyvendinti asmenines iniciatyvas. 2020 metais daugelis Žuvų ženklo atstovų jaus norą išeiti iš darbo savo noru, o toks polinkis ypač bus juntamas sausio, kovo, balandžio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. 2020 metų eigoje vertėtų panaudoti savo kūrybiškumą, intuiciją, kas sustiprintų darbo efektyvumą, interesą profesinei veiklai, o rugsėjo mėnesį bus galima formuoti patikimus santykius su kolegomis, pavaldiniais. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais bus geros galimybės surasti naują darbą, atsakingą vadovaujančią pareigybę, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais gali pavykti gauti naudingą, gerai apmokamą darbo vietą. Tiems Žuvų ženklo atstovams, kurie sugebės nepasiduoti norui keisti turimą darbą, rugpjūčio ir spalio mėnesiais pavyks įgyti vadovybės palankumą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, tokiu metu gali padidėti pajamos, atsirasti daugiau klientų, o metų pabaigoje galimas paaukštinimas pareigose ir galimybė dirbti vadovaujantį darbą. Gali padaugėti kelionių, komandiruočių, susijusių su profesiniais reikalais liepos, rugpjūčio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galima sėkmingai tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose. Drąsių idėjų, praktinių tikslų, asmeninių ambicijų ir iniciatyvų įgyvendinimui bus palankūs gegužės, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiai. Sausio ir spalio mėnesiais sėkmės gali pasiekti tik patys atsakingiausi, ištvermingiausi Žuvų ženklo atstovai, gebantys kovoti su sunkumais ir įveikti kliūtis, o svarbius projektus tvirtinti, siekti socialinės realizacijos ir pripažinimo bus galima birželio, rugpjūčio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, reikšmingi ir dosnūs. Geros pajamos tikėtinos vasario ir kovo mėnesiais, o liepos mėnesį galima pradėti nuosavą verslą, tai palankus laikas investicijoms, stambių daiktų pirkimui, o nekilnojamojo turto įsigijimą vertėtų planuoti balandžio, gegužės, birželio mėnesiais. Sėkmė finansiniuose reikaluose Žuvų ženklo atstovus gali lydėti sausio, vasario, birželio, liepos ir gruodžio mėnesiais, o finansiniai klausimai aktualiais taps antrąjį pusmetį, kada keisis požiūris į pinigų svarbą, bus peržiūrimos vertybės, atsiras galimybė gerokai papildyti asmeninį biudžetą ir praturtėti, o tai ypač tikėtina rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Šiame laikotarpyje dirbantys verslo sferoje, gali tikėtis ypatingai solidaus pelno, kai kuriems Žuvų ženklo atstovams gali pavykti pasirašyti naudingą kontraktą su užsienio partneriais, ar galima gauti perspektyvius pasiūlymus. Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais gali žlugti kai kurie finansiniai planai, galimos nenumatytos išlaidos, o spalio mėnuo bus permainingas, kada iš vienos pusės galima nauda, o kai kurie reikalai gali skatinti reikšmingus nuostolius.

Žuvų ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai bus aktyvūs, palankūs draugiškam bendravimui, dalyvavimui visuomeniniuose renginiuose, suteikiantys daugybę galimybių siekių įgyvendinimui. 2020 metų pirmąjį pusmetį naujos romantiškos pažintys labiau tikėtinos kitų žmonių iniciatyva, vasaros laikotarpis bus aktyvus santykių plane, o šių metų eigoje draugiški santykiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius, ypač tai tikėtina birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Vieniši Žuvų ženklo atstovai lemtingos pažinties socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje gali tikėtis gegužės, rugsėjo, spalio mėnesiais, o tolimų kelionių metu gegužės, birželio ir spalio mėnesiais. Liepos mėnesį galimas tarnybinis romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo, o rugpjūčio mėnesį gali užsimegzti asmeniniai santykiai su darbo kolega. Stiprūs jausmai, noras mylėti ir būti mylimais išryškės liepos ir rugsėjo mėnesiais, tokiu metu Žuvų ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, gali sustiprinti tarpusavio ryšius su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiais metais bus labai svarbus artimo žmogaus palaikymas, partnerius poroje suartinti gali bendri interesai ir ateities planai. Santykius poroje sustiprinti padės dalyvavimas kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse draugiškose kompanijose, įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, visuomeninėje veikoje, bendravimas su bendrais draugais, bendraminčiais. Šeimos gyvenime išskirtinai palankus bus vasario mėnuo, o tvarkant svarbius reikalus, susijusius su namais ir šeima, artimo žmogaus palaikymas tikėtinas gegužę. Gyvenimo sąlygos gali pagerėti gegužės ir rugsėjo mėnesiais, kada gali lydėti sėkmė, o rugpjūčio ir lapkričio mėnesiai bus sudėtingi, kada bus stokojama kantrybės, o vyraujančios radikalios nuotaikos gali skatinti polinkį santykių nutraukimui. Vasario ir kovo mėnesiais teks pasitelkti kantrybę ir pakantumą bendraujant su broliais, seserimis, kaimynais, tokiu metu galimi nesusipratimai, trintis, nuoskaudos, o lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima nesulaukti reikiamos draugų pagalbos, kadangi ir jų gyvenime tai bus sudėtingas laikotarpis.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, tačiau reikėtų stengtis nepervertinti savo galimybių, vengti psichologinės įtampos, didelių fizinių krūvių, kas padėtų užsitikrinti gerą savijautą. Traumų ir pavojingų situacijų 2020 metais Žuvų ženklo atstovams gali pavykti išvengti, o didesnis atsargumas bus būtinas paskutinėmis sausio ir liepos dekadomis, vengiant rizikos ir pavojingų pramogų. Lengvi negalavimai galimi rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, bei paskutinę gruodžio dekadą, kada bus labai svarbu patausoti nervų sistemą. Šiais metais gerą savijautą padės palaikyti profilaktinės vandens procedūros, plaukimas, masažai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Kinų horoskopas 2020 metams

2020 baltosios metalinės Žiurkės metai

2020 metų sausio 25 d. rytą, 8:27 val. (Lietuvos laiku), Saulei patekėjus po Mėnulio jaunaties, kuri stos sausio 24 d., 23:42 val., 5-ame Vandenio ženklo laipsnyje, prasidės Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie tęsis iki 2021.02.11 d. (imtinai). Rytiečių tradicijos vis labiau prigyja mūsų gyvenime, todėl daugelis ruošiasi Naujųjų metų sutikimui, o sutikti šiuos metus reikėtų realiu laiku. Šia jaunatimi prasidės naujas Mėnulio mėnuo ir Baltosios Metalinės Žiurkės metai, tai bus palankus laikas planų sekančiam mėnesiui ir ateinantiems metams kūrimui. Mėnulio jaunaties įtaka stipri, magiška, todėl svajonės ir norai, suformuoti šiuo momentu, turi tendenciją išsipildyti. Pagal Rytų kalendorių Baltosios Metalinės Žiurkės metai pradės naują 12-os metų ciklą, skatins atsinaujinimą daugelyje gyvenimo sferų, bei lems esmines, neišvengiamas, radikalias permainas. Dviejų Rytiečių metų sandūroje, Mėnulio jaunatis taps permainų, skatinančių ilgalaikes pasekmes paleidimo mechanizmu, kadangi keisis gyvenimo tempas, išryškės naujos ateinančių metų tendencijos, o palydint nueinančius Geltonosios Žemės Kiaulės (Šerno) metus, vertėtų padėkoti praėjusių metų globėjai už suteiktą gerovę ir gyvenimo pamokas, bei deramai sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus.

Rytų kalendoriuje naudojami Saulės ir Mėnulio ciklai, abi šios planetos laikomos svarbiomis, nes Saulė simbolizuoja valią, protą, vyriškumą, o Mėnulis laikomas gamtos ir moteriškumo simboliu. Rytiečiai naudoja 60-ties metų ciklą, kuriame kiekvieni metai priklauso tam tikrai stichijai, valdomi tam tikro gyvūno, todėl yra labai svarbi metų stichija ir metų simbolis gyvūnas, kas nulemia tai, kam metai bus palankūs, o ko vertėtų vengti. Baltosios Metalinės Žiurkės metais vyraus balta spalva, siejama su švara, nuoširdumu, gerais ketinimais ir metalo stichija, kuri siejama su atkaklumu, patvarumu, ryžtingumu. Taip pat bus palankūs įvairūs pilki, sidabriniai, ar auksiniai atspalviai. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei būdingas tvirtas charakteris, polinkis kovoti už teisybę. Žiurkė yra gudri, ilgai menanti skriaudą, gebanti pakreipti aplinkybes sau palankia linkme, todėl šiais metais būtinas ypatingas atsargumas svarbiuose reikaluose. Norint į savo pusę palenkti reikliąją metų globėją Baltąją Metalinę Žiurkę, užsitikrinti jos palankumą ir palaikymą, tai padaryti bus nelengva, todėl teks įdėti pastangų, būti pasitikinčiais savimi, geranoriškais aplinkinių atžvilgiu. Šiais metais sėkmė lydės tuos, kurie savo tikslų sieks sąžiningu būdu, formuos pagarbų požiūrį į žmones, tausos supančią aplinką.

Norint pritraukti sėkmę ir laimę Baltosios Metalinės Žiurkės metais, pradžioje reikėtų kruopščiai išvalyti namus, išmesti iš namų sulaužytus ir nereikalingus daiktus, grąžinti skolas, atsiprašyti ir susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta. Padarant tvarką savo namuose Naujųjų metų išvakarėse, tuo pačiu yra apvalomas asmeninis gyvenimas nuo nesėkmių, negalavimų ir visko nereikalingo, o išmetant nenaudojamus, arba sugadintus daiktus, paruošiama erdvė laisvam palankios energijos cirkuliavimui, būsimai sėkmei ateinančiais metais. Sėkmės pritraukimui galima pasitelkti vaizdus ir daiktus su šių metų simboliu Žiurkės atvaizdu, tai gali būti žaisliukai, raktų pakabukai, paveikslai, aplikacijos, keramikinės, ar stiklinės statulėlės.

Sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus reikėtų linksmai, sukuriant džiaugsmingą atmosferą, palankiausia būtų sutikti namuose, artimų, mylimų žmonių, ar draugų rate, o esant toli nuo namų ir šeimos, reikėtų bent paskambinti artimiems žmonėms ir juos pasveikinti. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei patinka ramios, pastelinės spalvos, tai gali būti balta, pilka, sidabrinė, o puošybai galima panaudoti rausvo, violetinio atspalvio daiktus. Aprangoje turėtų vyrauti santūri elegancija, lengvi, patogūs drabužiai, o spalvas galima pasirinkti sutinkamai su savais tikslais. Siekiant aukšto lygio pajamų ir finansinės sėkmės, reikėtų rinktis baltą spalvą, o kam bus aktualūs meilės reikalai, galėtų rinktis šviesiai pilkšvus atspalvius. Šventinį stalą reikėtų padengti balta staltiese, naudoti sidabrinius stalo įrankius. Žiurkė mėgsta sočiai pavalgyti, todėl šventinis stalas turėtų būti dosniai padengtas, ne mažiau, kaip iš dvylikos patiekalų, o maistas turėtų būti paprastas, tačiau sotus. Ant šventinio stalo galėtų būti sūrio, keptos žuvies patiekalai, keturkampiai blynai, iš aštuonių ingredientų pagaminta košė, koldūnai. Žiurkė mėgsta saldumynus, todėl ant stalo turėtų būti įvairūs, sumaniai paruošti desertai, saldūs ryžių rutuliukai, įvairūs vaisiai, riešutai.

Finansiniu požiūriu Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir perspektyvūs, o teisingai planuojant asmeninį biudžetą, daugelis turės galimybę gerokai sustiprinti savo materialinę ir finansinę padėtį. Šiais metais daugeliui gali pavykti surasti geriau apmokamą darbą, gauti lūkesčius atitinkančią pareigybę, galima išbandyti savo jėgas nuosavoje veikloje, bei užsiimti verslo plėtra. Metų globėja Žiurkė yra kruopšti, sumani, mėgstanti priteklių, todėl vertėtų gerai pagalvoti ir surasti sąžiningus būdus, kaip galima būtų sukurti asmeninę gerovę, sustiprinti materialinę padėtį ir praturtėti.

Metų globėja Baltoji Metalinė Žiurkė palankiai įtakos tarpusavio santykius, daugelis įsimylėjusių žmonių gali siekti įforminti savo ryšius oficialiai, sukurti šeimą. Šie metai bus palankūs ir vienišiems, ieškantiems meilės, ar savo antrosios pusės žmonėms, kadangi tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, lemtingi susitikimai, tik vertėtų būti aktyviais, daugiau bendrauti su kitais žmonėmis ir priešingos lyties atstovais. Antrąjį 2020 metų pusmetį tikėtinos esminės permainos daugelyje gyvenimo sferų, kai kurios jų bus netikėtos, o kai kurios ir nemalonios, todėl bus labai svarbu atitinkamai į tai reaguoti, bei surasti pačius palankiausius būdus, kurie padėtų išvengti nepalankių pasekmių. Šiais metais galima užsiimti naujais pomėgiais, lankyti įvairaus pobūdžio kursus, įgyti specifinių žinių ir vertingos patirties, kas padėtų sustiprinti profesionalumą ir pasiekti gerų rezultatų darbinėje veikloje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Žiurkė
Bulius
Tigras
Triušis
Drakonas
Gyvatė
Arklys
Ožka
Beždžione
Gaidys
Šuo
Šernas


ŽIURKĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1936.01.24 - 1937.02.10raudona / ugnis
1948.02.10 - 1949.01.28geltona / žemė
1960.01.28 - 1961.02.14balta / metalas
1972.02.15 - 1973.02.02juoda / vanduo
1984.02.01 - 1985.01.20žalia / medis
1996.02.18 - 1997.02.06raudona / ugnis
2008.02.07 - 2009.01.25geltona / žemė
2020.01.24 - 2021.02.10balta / metalas

 

Žiurkei – Žiurkės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus naujų didelių galimybių periodas, kupinas įdomių įvykių ir svarbių permainų. Šiais metais Žiurkės ženklo atstovams reikėtų būti atkakliais ir nuovokiais, kurti planus ateičiai, juos gali lydėti sėkmė daugelyje gyvenimo sferų, o sėkmingumo garantu bus supančios aplinkos palaikymas, gebėjimas atsisakyti visko nereikalingo, kas tapo neaktualu ir trukdo judėti į priekį. Šiais metais svarbu gebėti priimti naujus iššūkius, formuoti perspektyvius, konstruktyvius santykius, užsiimti veikla, kuri teiktų malonumą, o veikiant tikslingai ir atitinkamai įdėjus pastangų, sėkminga gali būti darbinė ir profesinė veikla, bei bus palankių galimybių kilimui karjeros laiptais.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai šio ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, suteikiantys galimybę sukurti stiprų materialinį pagrindą ir gerovę. Šiais metais galima tikėtis didesnio darbo užmokesčio, geras pelnas galimas iš verslo sferos, finansinę sėkmę lems atkaklus darbas ir pastangos, tačiau bus labai svarbu numatyti ir atsakingai planuoti būtinas išlaidas, be reikalo neišlaidaujant.

Žiurkės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti kiek permainingi ir mažiau stabilūs, kadangi aplinkybės gali rutuliotis ne visiškai ta linkme, kuria norėtųsi. Šiais metais bus daug palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romanų užmezgimui, aktyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, tačiau formuoti rimtus ilgalaikius partnerystės ryšius gali pavykti ne visais atvejais. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, Žiurkės ženklo atstovai gali stokoti tarpusavio supratimo poroje, o norint pasiekti harmonijos ir tarpusavio pasitikėjimo, reikėtų ieškoti būdų, kurie galėtų sutelkti ir suartinti, tai galėtų būti bendras turiningas laivalaikis, nauji interesai, pomėgiai, arba bendra veikla.


BULIUS (BUIVOLAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1937.02.11 - 1938.01.30raudona / ugnis
1949.01.29 - 1950.02.15geltona / žemė
1961.02.15 - 1962.02.04balta / metalas
1973.02.03 - 1974.01.22juoda / vanduo
1985.01.21 - 1986.02.08žalia / medis
1997.02.07 - 1998.01.27raudona / ugnis
2009.01.26 - 2010.02.12geltona / žemė
2021.02.11 - 2022.01.31balta / metalas

 

Buliui (Buivolui) – Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti savotiško atokvėpio periodas po sunkokų dviejų praėjusių metų. Šiais metais pirmame plane gali atsidurti profesinė veikla ir finansinė gerovė, kada bus deramai įvertinti nuopelnai, tikėtina paskata ir palaikymas, kai ankstesniais metais įdėtos pastangos gali su kaupu atsipirkti, bei džiuginti pasiekti rezultatai. Šie metai bus palankūs svarbiems sprendimams, ambicingų planų realizavimui, aukšto profesionalumo dėka galima sėkmė karjeroje, bei tinkamas periodas norintiems išbandyti savo jėgas nuosavo verslo sferoje. Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams šiais metais bus labai svarbu išlikti aktyviais, prisitaikant prie neįprasto greitesnio gyvenimo tempo, gebant be ilgesnių svarstymų greitai, atsakingai daryti svarbius sprendimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams gali būti palankūs ir dosnūs, ypač gero pelno gali tikėtis užsiimantys nuosava veikla, arba verslu. Šiais metais galima ieškoti patikimų dalykinių partnerių, pasirašyti naudingus konktraktus, bendradarbiavimo sutartis, sudaryti pelningus sandorius. Dirbantys samdomą darbą, šiais metais gali būti paaukštinti pareigose, gauti geriau apmokamą pareigybę, arba daugeliui gali padidėti darbo užmokestis.

Buliaus (Buivolo) ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais galimos netikėtos permainos, o sėkmę tarpusavio santykiuose ir poros gyvenime lems gebėjimas teisingai planuoti savo laiką, skirtą profesinei veiklai, darbui, bei bendram gyvenimui su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiais metais vertėtų surasti galimybių romantiškoms pramogoms, bendriems pomėgiams ir kelionėms, bendravimui įvairiomis temomis, liečiančiomis gyvenimą, buitį, ateities planus. Vieniši Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai šiais metais nestokos priešingos lyties atstovų dėmesio ir simpatijų, bus daug palankių progų naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, o sėkmę meilėje ir formuojant patikimus ilgalaikius partnerystės ryšius lems sąžiningumas, geranoriškumas, vienijančios pažiūros, bendri interesai.


TIGRAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1938.01.31 - 1939.02.18geltona / žemė
1950.02.16 - 1951.02.05balta / metalas
1962.02.05 - 1963.01.24juoda / vanduo
1974.01.23 - 1975.02.10žalia / medis
1986.02.09 - 1987.01.28raudona / ugnis
1998.01.28 - 1999.02.15geltona / žemė
2010.02.13 - 2011.02.02balta / metalas
2022.02.01 - 2023.01.20juoda / vanduo

 

Tigrui – Tigro ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, nors bus sunkiau greitai reaguoti į vykstančias permainas, kontroliuoti įvykių eigą, spręsti netikėtai iškilusias problemas. Sėkmės garantu šiais metais bus pasitikėjimas savimi, turtinga vaizduotė, gebėjimas pilnai išreikšti talentus, profesionalumą, atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų ir formuoti palankią sau supančią aplinką. Šie metai bus palankūs darbinei veiklai, siekiantiems paaukštinimo pareigose ir sėkmės karjeroje, tik reikėtų gebėti deramai pasinaudoti netikėtai atsiradusiomis naudingomis trumpalaikėmis galimybėmis, vertėtų kontroliuoti šio ženklo atstovams būdingą impulsyvumą, vengti įvairaus pobūdžio avantiūrų ir rizikos. Šie metai palankūs mokslams, naujų žinių, vertingos patirties, išsilavinimo įgijimui, kvalifikacijos ir profesionalumo stiprinimui.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovams bus naudingi ir palankūs tuo atveju, jeigu bus gebama išlikti dėmesingais, nuovokiais ir apdairiais tvarkant svarbius finansinius reikalus, bei priimant atsakingus sprendimus. Norint užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, šiais metais bus labai svarbu vengti abejotinų investicijų, viliojančių pasiūlymų, žadančių lengvą būdą uždirbti pinigus ir greitą praturtėjimą, kadangi tai gali sietis su rizika, nuostoliais ir praradimais.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovų asmeniniame gyvenime bus palankūs, nors kiek permainingi. Esantiems ilgalaikuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, šiais metais pasiekti tarpusavio supratimą bus nelengva, kadangi susikaupę įvairios nuoskaudos ir nepasitenkinimas skatins periodiškai iškylančias audringas santykių aiškinimosi situacijas, o kritinių aplinkybių atveju gali tekti ieškoti profesionalios pagalbos. Norint išsaugoti harmoningus tarpusavio santykius, reikėtų būti diplomatiškais, pakančiais, geranoriškais mylimo žmogaus, arba antrosios pusės atžvilgiu. Vieniši Tigro ženklo atstovai 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali tikėtis naujų romantiškų pažinčių, malonių susitikimų, bendravimo su priešingos lyties atstovais, tačiau šie metai nebus labai palankūs naujų perspektyvių, patikimų, ilgalaikių santykių formavimui.


TRIUŠIS (KATINAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1939.02.19 - 1940.02.07geltona / žemė
1951.02.06 - 1952.01.25balta / metalas
1963.01.25 - 1964.02.12juoda / vanduo
1975.02.11 - 1976.01.30žalia / medis
1987.01.29 - 1988.02.16raudona / ugnis
1999.02.16 - 2000.02.04geltona / žemė
2011.02.03 - 2012.01.22balta / metalas
2023.01.21 - 2024.02.08juoda / vanduo

 

Triušiui (Katinui) – Triušio (Katino) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus daug ramesni, palankūs, kupini malonių įvykių, bendravimo su draugais. Tačiau šiais metais, norint išvengti išdavysčių, būtinas ypatingas atsargumas santykiuose su draugais, kadangi kai kurie asmenys iš bičiulių tarpo gali būti veidmainiški ir nepatikimi, o per juos galimos problemos. Šiais metais įgyvendinant ambicingus planus, siekiant išsilavinimo, darbinės ir profesinės veiklos sferoje sėkmės garantu bus asmeninis žavesys, gebėjimas surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis, užsitikrinant jų palankumą ir palaikymą. Šiais metais galimas aktyvus įsitraukimas į darbo kolektyvo gyvenimą, tikėtinos pozityvios permainos, geros profesinio augimo, karjeros galimybės.

Triušio (Katino) ženklo atstovams finansinį stabilumą ir materialinę gerovę 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali lemti atsakingas turimų lėšų naudojimas ir būtinų išlaidų planavimas, o įdėtos pastangos gali atsipirkti su kaupu. Šiais metais tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei galimos ir papildomos pajamos, o gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas gali užtikrinti finansinę laisvę, bei sustiprinti pasitikėjimą savimi. Šiais metais galimos ir naudingos investicijos, stambūs pirkiniai, tačiau tik panaudojant turimas asmenines lėšas, bei vengiant kreditų, arba paskolų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Triušio (Katino) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas ir meilės reikalai gali atsidurti pirmame plane. Šie metai bus palankūs naujų perspektyvių asmeninių meilės santykių užmezgimui, jų formavimui, esamų partnerystės ryšių pervedimui į kitą lygmenį, arba oficialiam jų įforminimui. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus sėkmingi, išryškės polinkis ir poreikis rūpintis artimu žmogumi, mylėti ir jaustis mylimais. Problematiškose porose bus palankių galimybių sėkmingai išspręsti aktualias problemas ir klausimus, siekti tarpusavio supratimo, harmonizuoti santykius, surasti bendrus sąlyčio taškus, vengiant neapgalvotų poelgių, skatinančių pavydą, bei galinčių įskaudinti mylimą žmogų, arba antrąją pusę.


DRAKONAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1940.02.08 - 1941.01.26balta / metalas
1952.01.26 - 1953.02.14juoda / vanduo
1964.02.13 - 1965.01.31žalia / medis
1976.01.31 - 1977.02.17raudona / ugnis
1988.02.17 - 1989.02.05geltona / žemė
2000.02.05 - 2001.01.23balta / metalas
2012.01.23 - 2013.02.09juoda / vanduo
2024.02.09 - 2025.01.28žalia / medis

 

Drakonui – Drakono ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, suteikiantys galimybę įgyvendinti drąsias svajones, veikti priimtinu tempu, savarankškai spręsti kuo ir kada užsiimti, su kuo bendrauti. Šiais metais sėkmė lydės profesinėje veikloje, darbo kolektyve formuosis pozityvi atmosfera, galimas kolegų palaikymas, o profesionalumą ir įdėtas pastangas deramai įvertins vadovybė, todėl tikėtinas paaukštinimas pareigose. Tie Drakono ženklo atstovai, kurių netenkins esama padėtis, gali surasti kitą gerai apmokamo darbo vietą, kuri atitiktų lūkesčius, ar pašaukimą, bei kurioje būtų palankesnės profesinio augimo ir karjeros galimybės. Šie metai palankūs besimokantiems, siekiantiems išsilavinimo, bei norintiems kelti profesinę kvalifikaciją.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Drakono ženklo atstovams gali būti palankūs, tačiau aukšto lygio pajamos bus tiesiogiai proporcingos atkakliam darbui ir įdėtoms pastangoms. Norint šiais metais užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, bus labai svarbu vengti bet kokio pobūdžio avantiūrų, azartinių žaidimų, rizikingų spekuliacijų ir abejotinų investicijų, kas galėtų sugadinti reputaciją ir paskatinti nuostolius, bei praradimus. Siekiant užsitikrinti materialinę gerovę, reikėtų padidinti darbų apimtį, ieškoti naujų pajamų šaltinių, bei labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas.

Asmeninis Drakono ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti sėkmingas ir palankus, tarpusavio santykiuose tikėtina meilė, supratimas, pagarba ir harmonija. Šiais metais išryškės polinkis daug dėmesio skirti tarpusavio santykiams, rūpintis artimaisiais, atsakingai įvertinti mylimo žmogaus, ar antrosios pusės poreikius ir lūkesčius. Partnerius šiais metais sutelkti ir suartinti gali bendros kelionės, nauji įspūdžiai, kartu prasmingai ir naudingai praleistas laisvalaikis, tačiau tam tikrais laikotarpiais, bus labai svarbi asmeninė laisvė, interesai ir pomėgiai, dvasinės paieškos, galimybė pabūti vienumoje, pasineriant į savo vidinį pasaulį ir pojūčius.


GYVATĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1941.01.27 - 1942.02.14balta / metalas
1953.02.14 - 1954.02.02juoda / vanduo
1965.02.01 - 1966.01.20žalia / medis
1977.02.18 - 1978.02.06raudona / ugnis
1989.02.06 - 1990.01.25geltona / žemė
2001.01.24 - 2002.02.11balta / metalas
2013.02.10 - 2014.01.29juoda / vanduo
2025.01.29 - 2026.02.16žalia / medis

 

Gyvatei – Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus sėkmingi, suteikiantys galimybę atsigauti po varginančių ir gniuždančių praėjusių Kiaulės (Šerno) metų. 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs kūrybinių projektų, asmeninių ambicijų įgyvendinimui, bus galima praktiškai realizuoti tuos tikslus ir planus, apie kuriuos ilgą laiką buvo tik svajojama. Šie metai bus aktyvūs, dinamiški, kupini įvairių įvykių, tačiau bus galimybė pasirinkti sau palankų, priimtiną veiklos tempą ir laiką įsijungimui į dalykinius ir socialinius procesus. Šiais metais bus galima užbaigti anksčiau pradėtus projektus, sutvarkyti einamuosius reikalus, peržiūrėti ateities planus, praplėsti savo profesines žinias, įgyti vertingos patirties. Profesinėje veikloje galimos nedidelės pozityvios permainos, bus galima pagalvoti apie antraeilį darbą, ar papildomas pareigas, kadangi iš kolegų, arba draugų galima gauti įdomių, naudingų pasiūlymų. Sėkmė šiais metais gali lydėti dirbančius savarankiškai, arba verslo sferoje, bei galimas naudingas bendradarbiavimas, dalykinė partnerystė.

Finansiniu požiūriu Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti palankūs, tačiau permainingi. Finansinė ir materialinė padėtis nebus tokia stabili ir užtikrinta, kokios norėtųsi, ypač tuo atveju, jeigu išliks aktualiais neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai, ar susikaupę skolos. Šiais metais, siekiant stabilios finansinės padėties ir norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų gyventi taupiai, ekonomiškai, labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas. Jeigu šiais metais pavyks padengti skolas, grąžinti kreditus ir sukaupti tam tikrą kiekį lėšų, tai suteiks saugumo jausmą ir sustiprins pasitikėjimą savimi.

Gyvatės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems šeimoje, laimės ir saugumo pojūtį gali suteikti galimybė atvirai išsakyti savo norus ir lūkesčius, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės rūpestis ir palaikymas. Vieniši Gyvatės ženklo atstovai šiais metais turės daugybę palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, tačiau siekiant perspektyvių, patikimų ir ilgalaikių partnerystės ryšių, visų pirma reikėtų išlikti išmintingais ir apdairiais, gerai pažinti potencialų pretendentą, kas padėtų išvengti klaidų ir galimo nusivylimo.


ARKLYS (ŽIRGAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1942.02.15 - 1943.02.03juoda / vanduo
1954.02.03 - 1955.01.23žalia / medis
1966.01.21 - 1967.02.08raudona / ugnis
1978.02.07 - 1979.01.27geltona / žemė
1990.01.26 - 1991.02.13balta / metalas
2002.02.12 - 2003.01.31juoda / vanduo
2014.01.30 - 2015.02.17žalia / medis
2026.02.17 - 2027.02.05raudona / ugnis

 

Arkliui (Žirgui) – Arklio (Žirgo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti sunkoki ir neraminantys, kada galima stokoti optimizmo ir naujų galimybių. Šiais metais tikėtinos gyvenimo pamokos, kurias išmokti bus galima įveikus kliūtis ir sunkumus, išsprendus daugybines problemas, liečiančias daugelį gyvenimo sferų. Norint šiais metais sėkmingai susidoroti su sudėtingomis aplinkybėmis, reikėtų pasistengti apsupti save mylinčiais, supratingais žmonėmis, o kritiniais momentais gebėti kreiptis pagalbos. Šiais metais stiprų užnugarį užtikrins, moralinį palaikymą suteiks šeima ir ištikimi draugai, bei bus galima nutraukti ryšius su nepatikimais, abejingais žmonėmis. Profesinėje ir darbinėje veikloje šie metai bus permainingi, o sėkmę lems polinkis siekti konstruktyvaus dialogo, harmoningų santykių su kolegomis ir vadovybe, bei gebėjimas tramdyti savo temperamentą, vengiant konfliktinių situacijų ir intrigų. Bus labai svarbus atidumas ir apdairumas dirbant su dalykiniais dokumentais, atsakingas pavestų užduočių atlikimas, bei įstatymų laikymasis.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Arklio (Žirgo) ženklo atstovams bus palankūs, tačiau permainingi. Šiais metais geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, taip pat gali atsirasti naujų pajamų šaltinių ir galimybių, tik bus svarbu deramai jomis pasinaudoti greitai reaguojant, teisingai įvertinant galimą naudą, bei riziką. Šiais metais bus labai svarbu atsakingai naudoti turimas lėšas, planuoti būtinas išlaidas, metai nepalankūs stambioms investicijoms, arba nekilnojamojo turto įsigijimui, o tam tikrais laikotarpiais galimi finansiniai nuostoliai, arba privestinės išlaidos.

Arklio (Žirgo) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti ramus ir pasyvus, o bendravimas su draugais ir šeimos nariais padės išvengti vienatvės pojūčio. Kovo ir rugpjūčio mėnesiai bus palankūs pramoginėms, pažintinėms kelionėms, arba poilsiui kartu su šeima. Šiais metais gali išryškėti nauji interesai, galima surasti naudingus, įdomius pomėgius, kurie padėtų praplėsti bendravimo ratą, įgyti naujų pažįstamų, draugų, ar bendraminčių. Vienišiems Arklio (Žirgo) ženklo atstovams šiais metais gali pavykti susipažinti su ypatingu žmogumi būnant draugų kompanijoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose, arba kelionių metu. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys šeimoje, šiais metais gali susidurti su tam tikrais nesklandumais, kurių norint išvengti, reikėtų kontroliuoti savo žodžius, emocijas ir poelgius, kadangi pamiršti nuoskaudas bus nelengva ir jos gali apkartinti poros gyvenimą.


OŽKA
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1943.02.04 - 1944.01.24juoda / vanduo
1955.01.24 - 1956.02.10žalia / medis
1967.02.09 - 1968.01.28raudona / ugnis
1979.01.28 - 1980.02.15geltona / žemė
1991.02.14 - 1992.02.02balta / metalas
2003.02.01 - 2004.01.20juoda / vanduo
2015.02.18 - 2016.02.07žalia / medis
2027.02.06 - 2028.01.25raudona / ugnis

 

Ožkai – Ožkos ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs ir sėkmingi, tačiau permainingi. Šiais metais išryškės daug naujų vertingų idėjų ir planų, reikalai turėtų rutuliotis palankia linkme, nors tam tikrais momentais įvykių eiga gali neraminti. Ožkos ženklo atstovai šiais metais sieks stabilios padėties, tačiau artimiausios ateities perspektyvos bus miglotos, kadangi galima priklausomybė nuo susiklosčiusių aplinkybių, arba dalykinių partnerių planų, kada teks derintis prie jų, neturint galimybės savo veiklą planuoti savarankiškai. Darbinės ir profesinės veiklos sferoje šie metai bus sėkmingi, kada atsakingas užduočių atlikimas ir įdėtos pastangos bus deramai įvertinta vadovybės, todėl galima materialinė paskata, arba paaukštinimas pareigose. Šiais metais Ožkos ženklo atstovai gali gauti vertingų, viliojančių darbo pasiūlymų, kurie bus naudingi siekiantiems profesinio augimo ir karjeros.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Ožkos ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, o pajamų lygis bus atitinkamai proporcingas atliktų darbų kiekiui ir įdėtoms pastangoms. Daugelį Ožkos ženklo atstovų šiais metais domins antraeilių pareigų galimybė ir papildomos pajamos, kurios gali būti pasyvios, arba naudingas pomėgis gali suteikti galimybę uždirbti papildomai. Šie metai bus palankūs lėšų taupymui, todėl norint gerokai papildyti ir sustiprinti asmeninį biudžetą, vertėtų gyventi taupiai ir ekonomiškai, vengiant nebūtinų išlaidų, abejotinų pasiūlymų ir rizikingų investicijų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Ožkos ženklo atstovų asmeninis gyvenimas gali būti ramus ir pasyvus, kai kasdienė rutina gali erzinti ir skatinti nepasitenkinimą. Šiais metais porose, kuriose santykiai su mylimu žmogumi kelia nuobodulį, galimos problemos, bei stiprės polinkis daugiau laiko praleisti su draugais, bendraminčiais, dalyvauti įvairiose kompanijose, renginiuose, kas prablaškytų, suteiktų naujų įspūdžių. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali tenkinti ramybė ir harmonija, tolygus gyvenimo tempas be kivirčų ir konfliktų, o pabodus kasdienybei, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, galės sugalvoti įvairių romantiškų pramogų, kurios padėtų atgaivinti jausmus ir suteiktų daug malonių akimirkų. Vieniši Ožkos ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, galimybių surasti idealų partnerį ir užmegzti asmeninius meilės santykius, arba romaną.


BEŽDŽIONĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1944.01.25 - 1945.02.11žalia / medis
1956.02.11 - 1957.01.29raudona / ugnis
1968.01.29 - 1969.02.15geltona / žemė
1980.02.16 - 1981.02.03balta / metalas
1992.02.03 - 1993.01.21juoda / vanduo
2004.01.21 - 2005.02.07žalia / medis
2016.02.08 - 2017.01.27raudona / ugnis
2028.01.26 - 2029.02.12geltona / žemė

 

Beždžionei – Beždžionės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, suteikiantys kai kurių naujų galimybių, skatinantys entuziazmą ir ryžtingumą. Šiais metais gyvenimo tempas bus tolygus, be ženklių permainų, tačiau bus didesnis darbų krūvis, reikalaujantis asmeninės atsakomybės. Darbinė ir profesinė veikla neskatins didelio optimizmo, šiais metais bus sunkiau įgyti vadovybės palankumą, sulaukti paskatos, galimas polinkis jautriau reaguoti į tai, kas vyksta darbo kolektyve ir kaip formuojasi santykiai su kolegomis. Šie metai nebus palankūs norintiems keisti darbovietę, nes gauti gerai apmokamą darbą, arba perspektyvią pareigybę bus sudėtingiau, tačiau šis laikotarpis palankus dirbantiems individualiai, arba nuotoliniu būdu. Šie metai palankūs norintiems užsiimti nuosavu verslu, ar intelektualinio pobūdžio kūrybine veikla, o draugai, bičiuliai ir artimi žmonės suteiks pagalbą sprendžiant įvairaus pobūdžio problemas, ar aktualius klausimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Beždžionės ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs. Pajamų lygis bus tiesiogiai proporcingas atliktų darbų kiekiui, įdėtoms pastangoms, o norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų vengti azartinių žaidimų, rizikos, avantiūrų, abejotinų investicijų, labai atsargiai vertinti gautus pasiūlymus, kadangi galimas apgaulių pavojus, bei galima susidurti su vagystėmis ir nesąžiningais žmonėmis.

Asmeninis Beždžionės ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali rutuliotis įprastine linkme. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali džiuginti santarvė ir harmonija namuose, bus galima mėgautis mylimo žmogaus, arba antrosios pusės meile, rūpesčiu, tarpusavio supratimu. Vieniši Beždžionės ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, romantiškoms pramogomoms, bus daug bendravimo, malonių susitikimų, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo bus galima formuoti rimtus, patikimus asmeninius meilės santykius, galinčius išsirutulioti į ilgalaikius partnerystės ryšius. Sėkmę santykiuose lems jumoro jausmas, intelektualumas, gebėjimas bendrauti, palaikyti pokalbį bet kokia tema.


GAIDYS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1945.02.12 - 1946.02.01žalia / medis
1957.01.30 - 1958.02.17raudona / ugnis
1969.02.16 - 1970.02.05geltona / žemė
1981.02.04 - 1982.01.24balta / metalas
1993.01.22 - 1994.02.09juoda / vanduo
2005.02.08 - 2006.01.28žalia / medis
2017.01.28 - 2018.02.15raudona / ugnis
2029.02.13 - 2030.02.01geltona / žemė

 

Gaidžiui – Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus nevienareikšmiai, sėkmingi ir įdomūs, kai gali pildytis kai kurios svajonės ir bus galima pasiekti gerų veiklos rezultatų. Šiais metais susidūrus su kliūtimis, arba nesėkmėmis, pagalbos bus galima tikėtis iš draugų, kolegų, artimų žmonių, o šeima taps stipriu užnugariu, saugančiu nuo negandų. Darbinė ir profesinė veikla šiais metais gali atsidurti pirmame plane, tam gali tekti skirti daug laiko, tačiau įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, kadangi galimas paaukštinimas pareigose, ar materialinė paskata. Sėkmės garantu profesinėje veikloje bus aktyvumas, entuziazmas, naujos vertingos idėjos, kurias palaikys kolegos ir vadovybė. Šie metai bus palankūs Gaidžio ženklo atstovams, ieškantiems gerai apmokamo, perspektyvaus, tenkinančio lūkesčius darbo, bei galima bus užsiimti ir nuosavu verslu.

Finansiniu požiūriu Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti sėkmingi ir dosnūs, suteikiantys galimybę gerokai papildyti asmeninį biudžetą, bei užsitikrinti stabilią materialinę padėtį. Geras pajamas ir finansinę sėkmę šiais metais lems asmeninės pastangos, gebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, atsakingai planuoti būtinas išlaidas, vengiant bet kokių avantiūrų, azarto, rizikos, nepateisinamo išlaidavimo. Šie metai bus palankūs gerai apgalvotoms investicijoms, o nauda galima per bendrus kolektyvius projektus ir draugus.

Gaidžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir sėkmingi. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais gali mėgautis meile, mylimo žmogaus rūpesčiu, o įdėjus pastangų, namuose bus galima sukurti pozityvią atmosferą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Sėkmę poros gyvenime lems gebėjimas būti sąžiningais ir ištikimais, netinkamais poelgiais neskaudinant mylimo žmogaus, arba savo antrosios pusės. Vienišiems Gaidžio ženklo atstovams tai bus nuostabūs meilės metai, žadantys daug romantikos, daugybę palankių galimybių naujoms pažintims, asmeninių santykių užmezgimui, jų formavimui ir rutuliojimui. Šiais metais užsimezgę santykiai gana greitai gali peraugti į rimtą draugystę, ilgalaikius partnerystės ryšius, o bendravimas su mylimu žmogumi, bendros pramogos ir pomėgiai suteiks daug malonių akimirkų.


ŠUO
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1946.02.02 - 1947.01.21raudona / ugnis
1958.02.18 - 1959.02.07geltona / žemė
1970.02.06 - 1971.01.25balta / metalas
1982.01.25 - 1983.02.12juoda / vanduo
1994.02.10 - 1995.01.29žalia / medis
2006.01.29 - 2007.02.16raudona / ugnis
2018.02.16 - 2019.02.04geltona / žemė
2030.02.02 - 2031.01.22balta / metalas

 

Šuniui – Šuns ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, o pirmame plane atsidurs profesinė veikla ir materialinė gerovė. Sėkmės garantu šiais metais darbinėje ir profesinėje veikloje bus aktyvumas, iniciatyvumas, gebėjimas dėti pastangas, o pasiekti rezultatai džiugins, bei stiprins pasitikėjimą savimi. Šiais metais bus labai svarbus gebėjimas įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, numatyti svarbiausius darbus, gebėti greitai, atsakingai reaguoti į situacijas, išmokti susidoroti su stresinėmis būsenomis. Gebėjimas deramai pademonstruoti savo profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą, vertingų idėjų, iniciatyvų pateikimas neliks nepastebėtas vadovybės, bei padės kilti karjeros laiptais. Šiais metais, kai kuriems Šuns ženklo atstovams, gali pavykti gauti gerai apmokamą darbą, arba papildomas pareigas, laikas palankus naudingų žinių, vertingos patirties kaupimui, profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui.

Šuns ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti stabili, daug žadanti. Kruopščiai, atsakingai planuojant ir kontroliuojant savo asmeninį biudžetą, bus galima ženkliai sustiprinti savo finansinę padėtį ir sukurti patikimą materialinį pagrindą, kuris užtikrintų ramią ateitį, bei suteiktų finansinės laisvės pojūtį. Asmeninių pastangų ir gebėjimų dėka, šiais metais pavyks uždirbti aukšto lygio pajamas, laikotarpis palankus taupymui, lėšų kaupimui, todėl būtinas išlaidas reikėtų planuoti labai atsakingai ir gyventi ekonomiškai.

Šuns ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais bus permainingas, kupinas įvairaus pobūdžio įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais namuose gali sukurti jaukią, pozityvią atmosferą, nors dažnai gali tekti spręsti ginčytinus klausimus, kivirčytis, pyktis ir taikytis, tačiau tai neįtakos tarpusavio santykių, nesujauks harmonijos, o visai priešingai, tokie periodiški audringi "pasikalbėjimai" padės atgaivinti jausmus, dar labiau sutvirtinti ryšius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Vieniši Šuns ženklo atstovai šiais metais turės daug galimybių naujoms pažintims, romantiškoms pramogoms, įvairiems maloniems susitikimams, asmeninių meilės santykių, ar romano užmezgimui, jeigu bus aktyvūs ir iniciatyvūs, dalyvaus įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose. Taip pat šio ženklo atstovus likimas su ypatingu žmogumi gali suvesti visiškai netikėtoje vietoje, arba labai neįprastomis aplinkybėmis.


ŠERNAS (KIAULĖ)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1947.01.22 - 1948.02.09raudona / ugnis
1959.02.07 - 1960.01.27geltona / žemė
1971.01.26 - 1972.02.14balta / metalas
1983.02.13 - 1984.01.31juoda / vanduo
1995.01.30 - 1996.02.17žalia / medis
2007.02.17 - 2008.02.06raudona / ugnis
2019.02.04 - 2020.01.24geltona / žemė
2031.01.23 - 2032.02.10balta / metalas

 

Šernui (Kiaulei) – Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti reikšmingi ir sėkmingi, skatinantys pozityvias permainas ir svarbius sprendimus. Šiais metais sėkmę lems aktyvus užsibrėžtų tikslų siekimas, drąsūs norai ir planai, netikėtai atsivėrusios naujos galimybės, kuriomis reikės gebėti laiku ir deramai pasinaudoti. Šiais metais likimas Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams bus palankus, stiprės pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, o pasiryžus permainoms, bus svarbu įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, susitelkti, nepraleisti palankių progų, suteikiančių galimybę savo gyvenimą nukreipti norima linkme. Profesinėje ir darbinėje veikloje teks įdėti nemažai pastangų, ypač pirmąjį pusmetį, tačiau pasiektas rezultatas džiugins ir skatins tikslingai veikti, siekti tolimesnių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Laikotarpis iki rudens pradžios bus palankus norintiems keisti darbą, planuojantiems užsiimti nuosavu verslu ir veiklos plėtrai. Šiais metais socialinis gyvenimas bus aktyvus, teks dalyvauti įvairiuose renginiuose, daug bendrauti su naudingais žmonėmis, šie metai palankūs pelningų kontraktų pasirašymui, įvairiems susitarimams, tik bus labai svarbu laikytis finansinių ir juridinių nuostatų.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams gali būti palankūs ir sėkmingi, geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei gali atsirasti galimybė uždirbti ir papildomai. Finansinę sėkmę užtikrins, bei aukšto lygio pajamas lems aukštas darbo efektyvumas, gebėjimas siekti konkrečių rezultatų, atsakingas turimų lėšų panaudojimas ir būtinų išlaidų planavimas. Dalį lėšų šiais metais vertėtų skirti kokybiškam poilsiui, kas padėtų užtikrinti gerą savijautą, bei aukštą darbingumą.

Šerno (Kiaulės) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti aktyvus, sėkmingas, kupinas malonių įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais bus linkę siekti tarpusavio pasitikėjimo, harmoningų santykių, pozityvaus psichologinio klimato namuose. Pasitelkę bendrus interesus, įvairaus pobūdžio romantiškas pramogas, malonias staigmenas, šio ženklo atstovai gebės atnaujinti ir sustiprinti jausmus su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, paįvairinti gyvenimą, atitolti nuo kasdienės rutinos. Vienišiems Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams šie metai bus palankūs, tik jiems reikėtų būti aktyviems, dalyvauti įvairiuose renginiuose, kur susirenka daug žmonių ir yra tikimybė užmegzti naujas perspektyvias pažintis, bei sutikti ypatingą žmogų, su kuriuo būtų galima formuoti asmeninius meilės santykius. Šiais metais tikimybė sutikti savo didžiąją gyvenimo meilę, surasti savo antrąją pusę bus gana didelė ir reali, o sėkmę lems aktyvios paieškos, polinkis bendrauti, dalyvavimas draugiškose kompanijose, renginiuose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą