Horoskopas 2020 metų gruodžio mėnesiui

2020 metų gruodžio mėnuo bus ypatingas dėl kelių reikšmingų įvykių, kurie formuos bendrą astrologinį foną. Gruodžio mėnesio 14 d. įvyks pilnas Saulės užtemimas, užversiantis „koridorių tarp užtemimų“ (jį atvėrė lapkričio 30 d. įvykęs Mėnulio užtemimas), Jupiteris ir Saturnas pereis į Vandenio ženklą, formuos tarpusavio jungties aspektą, o žiemos saulėgrįža pažymės astronominės žiemos pradžią. Dauguma planetų gruodžio mėnesį judės direktyvine kryptimi, tik Uranas judės atatupstai, o periode iki gruodžio 14 d. (tai laikotarpis tarp dviejų užtemimų) galimi įvykiai, kurių nėra galimybės savais veiksmais paveikti, todėl gali formuotis situacijos, daugeliui įtakosiančios tolimesnį likimą. Gruodžio mėnesio 21 d., 1-ame Vandenio ženklo laipsnyje, bus Jupiterio jungties su Saturnu pikas, o šių planetų padėtis ir aspekto įtaka labai ženkliai keis pagrindinius akcentus, kai po gana ilgo apribojimų laikotarpio, kurį lėmė planetų sankaupos Ožiaragio ženkle įtaka, labai sustiprės polinkis laisvei ir nepriklausomybei, kai iki šiol būdingą taupumą, ekonomiškumą ir praktiškumą palaipsniui keis nerūpestingumas, poreikis lengvai, paprastai bendrauti, tai bus įvairaus pobūdžio pokyčių ir permainų laikas, kada kasdieniame gyvenime atsiras vis daugiau šiuolaikinių pažangių technologijų. Tai dviejų labai skirtingų, sunkiai tarpusavyje derančių planetų jungtis, kadangi Saturnas riboja, o Jupiteris skatina plėtrą, todėl šių savybių derinys formuos gana neįprastus reiškinius, kai galimi klydimai, juntama valios, nuovokumo stoka, dėl ko galima prarasti palankias galimybes, o tuo pačiu bus labai svarbus gebėjimas prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, įvaldyti įvairias technologijas, kadangi negebant to padaryti, jausis ribojimas ir atskirtis.

Šiuo metu prasidės ilgalaikis naujas gyvenimo periodas, kuris įprastai trunka 20 metų, tačiau šiuo atveju prasidės nauja 120 metų epocha, o Jupiterio ir Saturno jungties aspekto įtaką stipriau pajaus tie žmonės, kurie gimę 1940, 1951, 1961, 1980 metų pabaigoje, 1981, 1991, 2000 metų pabaigoje ir 2001 metų pradžioje, bei 2011 metais, nors tam tikrais aspektais palies ir visus žmones. Šiame laikotarpyje bus skatinamas kūrybiškumas, polinkis siekti esminių individualių ir socialinių pokyčių, įgyti naujo lygmens asmeninę ir finansinę laisvę, išryškės tendencija formuoti labiau atvirus kontaktus, stiprinti tarpusavio supratimą, vengiant griežtumo, o pasaulyje formuosis palankesnė atmosfera.

Pirmoji gruodžio dekada bus palanki, kai pakaks pasitikėjimo savimi ir ryžtingumo, bus juntama konstruktyvi energija, tik gruodžio 4 d., kada Mėnulio opozicijos aspektai suaktyvins Ožiaragio ženkle susitelkusias planetas, gali sustiprėti ūmumas, išryškėti užgaulumas ir nuoskaudos, noras dygiai, piktai atsikirsti įžeidusiam asmeniui, bei galimos problemos tarpusavio santykiuose su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Pirmąją dieną Merkurijus viešės Skorpiono ženkle, stiprins norą išsiaiškinti paslaptis, polinkį sarkazmui, skeptiškumui, mąstyme ir bendravime jausis kritiškumas, o gruodžio 1 d., 21:51 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į jam nepalankų Šaulio ženklą, kuriuo judės iki gruodžio 21 d., todėl šio tranzito metu pozityvios Merkurijaus savybės kiek susilpnės, bet stiprės gebėjimas surasti aplinkinius kelius, išplėsti savo akiratį, nors susikoncentruoti ties konkrečiomis užduotimis gali būti kiek sunkiau. Destruktyvių aspektų įtakoje, pirmos dekados pabaigoje, bus galima suklysti, apsiskaičiuoti, galimos didelės išlaidos, arba pavojus tapti apgaulės auka, todėl būtinas atsargumas ir apdairumas.

Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Venera tęs tranzitą jai nepalankiu Skorpiono ženklu, skatindama vidines baimes, pasitikėjimo savimi stoką, jausmai bus giliais ir intensyviais. Tai bus kiek mažiau palankus laikotarpis meilei, tarpusavio santykiams, kadangi stiprės polinkis pavydumui, savininkiškumui, galimi kompeksai, pergyvenimai, įvairios problemos bendraujant, o meilė gali persipinti su finansiniais reikalais. Gruodžio mėnesį Marsas tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki 2021.01.07 d.), o šios planetos įtakoje gali išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, pirmame plane atsidurs polinkis užkariauti vietą po Saule, iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Galimas noras pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, ieškoti įvairių galimybių, norint greičiau pasiekti trokštamo rezultato, bet tuo pačiu galimas nekantrumas, ūmumas, įtampa, polinkis savivalei.

Antroji gruodžio mėnesio dekada bus labai reikšminga ir permaininga, kadangi įvyks Saulės užtemimas, bei dvi socialinės, lėtai judančios planetos, tai Jupiteris ir Saturnas paeiliui pereis į Vandenio ženklą. Iš vienos pusės, vidurinę dekadą, stiprės kūrybiškumas, polinkis grožiui, menui, draugystei, gebėjimas išklausyti ir įsiklausyti į kitų žodžius, gali sustiprėti finansinė ir materialinė padėtis, bus daug lengviau suprasti praktinę naudą, o iš kitos pusės, galimas didesnis jautrumas, nervingumas, išsiblaškymas, sutelktumo stoka, dėl ko galima nukentėti, pamesti daiktus, ar atsidurti painioje situacijoje. Gruodžio mėnesio 14 d., 18:13 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Šaulio ženklo laipsnyje bus pilno Saulės užtemimo pikas, o 18:17 val., stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, bus palankus laikas norų sekančiam mėnesiui formavimui, naujų veiklos planų kūrimui. Šis užtemimas bus matomas pietinėje Pietų Amerikos dalyje, Čilėje, Argentinoje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Šio užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi, o jo įtakoje gali stiprėti pastabumas, veiklumas, dalykiškumas, žingeidumas, praktiškumas, išmintingas požiūris į aplinkybes, polinkis bendrauti, galimybė surasti reikalingą informaciją. Saulės užtemimas yra siejamas su nauja pradžia ir galimybėmis, skatinančiomis keistis, Šaulio ženklas susijęs su kultūra, mokslu, aukštuoju išsilavinimu, dvasingumu, kelionėmis, ryšiais su užsieniu, o šį ženklą globojantis Jupiteris stiprina ekspansiją ir suteikia optimizmo, skatina plėsti savus horizontus, ieškoti naujų vertingų žinių ir galimybių, plėtoti ryšius su užsieniu. Gruodžio 15 d., 18:21 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Šaulio ženklą, kuriuo eis tranzitu iki 2021.01.08 d., o tokio tranzito metu daugės optimizmo, stiprės įkvėpimas, polinkis idealizuoti jausmus ir mylimą žmogų, bus siekiama tarpusavio pagarbos. Tranzito periodu galimas polinkis užmegzti romaną, arba santykius su žmogumi iš toli, ypač tolimų kelionių metu, ar su turtingu, įtakingu, žinomu visuomenėje asmeniu.

Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, skatindamas sveikas ambicijas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Gruodžio 17 d., 7:04 val. (Lietuvos laiku), Saturnas pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2023.03.07 d., o šio tranzito įtakoje, stiprės koncentracija, ryžtingumas, įsitikinimai, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, teisingumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimas planuoti, kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje gali išryškėti santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, bei supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika grindžiama intuicija.

Didžiąją gruodžio mėnesio dalį Jupiteris tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, o šio tranzito įtakoje skatinamas atkaklumas, kantrybė, savarankiškumas, laikas palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir principais žmonėms. Gruodžio 19 d., 15:07 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2021.12.29 d., išskyrus periodą nuo 2021.05.14 d. iki 2021.07.28 d., kada Jupiteris viešės Žuvų ženkle. Jupiteriui judant tiesiai Vandenio ženklu, jo padėtis neutrali, o laikotarpyje, kai judės atatupstai (nuo 2021.07.28 d. iki 2021.10.18 d.), jis bus planeta „kritime“ ir jo prigimtinės savybės taps kiek susilpnesnėmis. Jupiterio tranzitas Vandenio ženklu skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, nepriklausomybei, laisvei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskiriant iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus.

Paskutinė gruodžio mėnesio dekada bus labai reikšminga, ypač svarbi bus 21 d., kada Saulė ir Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, bus Jupiterio jungties su Saturnu pikas, o dekados pradžioje iki 25 d., bus juntama Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtaka, todėl galimas polinkis konfliktams, ūmumas, grubumas, nenoras nenusileisti, nors tuo pačiu tikėtinas veiklumas, išradingumas, išryškės progresyvios idėjos. Paskutinę gruodžio savaitę, galimas tuščias svajingumas, iliuzijos, polinkis plaukti pasroviui, pakliūti į painias aplinkybes, dėl ko tikėtinos problemos meilės santykiuose. Dvi pirmas gruodžio mėnesio dekadas Saulė eis tranzitu Šaulio ženklu, stiprindama trauką mokslui, įvairiems filosofijos, religijos klausimams, gali išryškėti polinkis laisvei, nepriklausomybei, interesas medicinai, ypač netradicinei, svetimoms šalims ir kultūroms. Tranzito metu tikėtinas aktyvumas, ekspansija, optimizmas, entuziazmas, noras padėti žmonėms, polinkis išeiti už savų galimybių ribų, praplėsti horizontus, tokiu metu palanku kreiptis su prašymais į vadovybę, aukštą padėtį užimančius asmenis, tvarkyti juridinius reikalus.

Gruodžio 21 d., 1:07 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki 2021.01.08 d., o šio tranzito laikotarpiu emocijos netrukdys protui, bendravimas taps santūresniu, išryškės oficialumas, racionalumas, dalykiškumas, nuovokumas priimant sprendimus. Tai bus palankus laikas norintiems gilinti profesines žinias, užmegzti ir plėtoti dalykinius kontaktus. Gruodžio 21 d., 12:02 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Ožiaragio ženklą (juo eis tranzitu iki 2020.01.19 d.), šio tranzito įtaka bus palanki svarbių socialinių užduočių formavimui, ilgalaikių planų kūrimui ir siekiantiems karjeros. Tokiu metu gali išryškėti tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sveiko ambicingumo, nuovokumo ir atkaklumo dėka galima įgyvendinti tikslus, bei pasiekti gerų veiklos rezultatų. Tai bus ypatingas, žiemos saulėgrįžos periodas, kada Saulė pasiekia minimalų aukštį zenite, o Žemė metinės kelionės metu labiausiai priartėja prie Saulės, tai bus trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties laikotarpis, žymintis astronominės žiemos pradžią.

Gruodžio mėnesio 30 d., 5:28 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 9-uoju Vėžio ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Ožiaragio ženkle, todėl teks surasti pusiausvyrą tarp šiuo metu susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių ir ateities vilčių, neišsipildžiusių norų. Vėžio ženklas siejamas su saugumo siekimu, polinkiu slėpti emocijas, tačiau Mėnulio pilnaties įtakoje, gali išaiškėti tikrieji ketinimai ir paslaptys, bus galima susivokti tame, kam anksčiau nebuvo skiriama dėmesio. Vėžio ženklui būdinga empatija, intuicija, todėl šiuo metu bus galima pajausti kitų žmonių energijas, tačiau nevertėtų bandyti kontroliuoti aplinkinius ir visa tai, kas vyksta aplinkui, o palanku būtų įvertinti savo realias galimybes, bei kurti ateities planus. Mėnulis formuos opozicijos aspektą Merkurijui, kurio įtakoje, gali išryškėti naujos vertingos idėjos, kūrybiniai, dalykiniai ketinimai, gali būti daug naujų pažinčių, kontaktų, tačiau iš kitos pusės, gali stiprėti vidinis nerimas, nuoseklumo, kantrybės stoka, bus būtinas atsargumas vairuojant ir kelionių metu.

Gruodžio 31 d. vakare, sutinkant Naujuosius 2021 metus, Mėnulis eis tranzitu Liūto ženklu, formuos opozicijos aspektus Jupiteriui ir Saturnui, esantiems Vandenio ženkle, tai gali skatinti emocionalumą, nors galimas ir nuovargio pojūtis, energijos stoka, todėl ruošiantis naujųjų sutikimui, reikėtų pasistengti nepervargti, atsipalaiduoti, bus labai svarbu tarpusavyje suderinti vidinį, protingą ramumą su noru kaip nors ypatingai išreikšti save. Mėnulis formuos destruktyvų aspektą su Uranu, kuris gali skatinti impulsyvumą, dirglumą, todėl naujametinę naktį būtinas atsargumas naudojant pirotechnikos priemones. Venera naujametę naktį viešės Šaulio ženkle, formuos harmoningą aspektą su Marsu, tai palanku naujoms pažintims, maloniam bendravimui su priešingos lyties atstovais. Sutinkant naujuosius, vertėtų pozityviai mąstyti, tokiu metu gali išryškėti kūrybinės, ar vertingos dalykinės idėjos, tai tinkamas laikas planų ateinantiems metams kūrimui, kurie galėtų būti sėkmingai realizuoti sekančiais, 2021 metais.

Gruodžio mėnesį, judėdamas atatupstai, Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2021.01.14 d.), todėl išryškės pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, pastovumas, savos vertės jausmas, didžiulis darbingumas, gebėjimas gintis, naujų kelių paieškos, norint užsitikrinti asmeninę finansinę gerovę. Laikotarpyje, kol Uranas juda atatupstai, bus skatinamas saikingumas planuojant, svajojant, stiprės poreikis bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, bet silpnės noras užmegzti bičiuliškus, ar draugiškus naujus ryšius. Gruodžio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakodamas kūrybinę veiklą. Iki gruodžio 11 d., kol Neptūnas bus stacionarioje padėtyje (Neptūnas lapkričio 29 d. nustojo judėti atatupstai ir pradėjo judėti tiesiai), gali kankinti nemiga, stiprėti emocionalumas, jautrumas, polinkis prisiminti nuoskaudas, bus sunkiau susitelkti. Neptūno tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Gruodžio mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, numatyti galimus pavojus, bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Juodasis Mėnulis gruodžio mėnesį tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame išbus iki 2021.07.18 d.), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, arba išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl bus svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

Gruodžio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Skorpiono ženklu, tai bus palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o gebant suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga, bus galima gauti maginę apsaugą. Tranzito metu bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, o kai kam gali būti suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis. Gruodžio 5 d. Baltasis Mėnulis pereis į Šaulio ženklą (juo judės iki 2021.07.05 d.), todėl prasidės pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias savybes, o Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2020 metų gruodžiui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys juridinius klausimus, mokslo, kūrybinės veiklos, ryšių su užsieniu, tolimų kelionių sferas, o paskutinę dekadą aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Avino ženklo darbo sektorių globojančio Merkurijaus ir Saulės tranzito įtakoje, periode iki gruodžio 21 d., tikėtina sėkmė įvairaus pobūdžio kūrybinėje veikloje, kada bus galima tvirtinti svarbius projektus, išspręsti darbinius klausimus, įgyti vadovybės palankumą, o taip pat galimos naudingos dalykinės kelionės ir komandiruotės. Tačiau pirmąją gruodžio mėnesio pusę, Saulės ir Merkurijaus destruktyvių aspektų Neptūnui įtakoje, esamą situaciją galima įvertinti kiek kitaip, nei yra realybėje, dėl ko galima suklysti, ar gali žlugti darbiniai planai. Antroji gruodžio mėnesio pusė darbinės ir profesinės veiklos sferoje bus aktyvi, atsiras naujos galimybės, bus daug palankių progų pademonstruoti savo gebėjimus, pasiūlyti vertingas idėjas, formuoti patikimus santykius su kolegomis, vadovybe. Paskutinę gruodžio mėnesio dekadą gali būti deramai įvertintos pastangos ir profesionalumas, kai kurie Avino ženklo atstovai gali tikėtis paaukštinimo pareigose, bei šis laikotarpis bus palankus ieškantiems darbo.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Avino ženklo atstovams gali būti reikšmingas, tačiau permainingas. Avino ženklo finansų sektorių globojanti Venera pirmąją gruodžio mėnesio pusę eis tranzitu stambių lėšų, verslo sfera ir formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, todėl tokiu metu geros pajamos tikėtinos iš profesinės veiklos, verslo, bus galima atgauti skolas, gauti išmokas, finansinę sėkmę lems asmeninės pastangos ir iniciatyvos. Antrąją gruodžio mėnesio pusę bus galima sėkmingai tvarkyti svarbius juridinius reikalus, liečiančius finansinius klausimus, tačiau paskutinę savaitę, bus svarbu nepažeisti įstatymų, bus galima susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais žmonėmis, todėl būtinas atidumas ir apdairumas.

Avino ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 metų gruodžio mėnesį bus aktyvus, nors permainingas. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę, asmeniniame gyvenime bus juntama stipri fizinė trauka, kuri gali paliesti tiek esančius ilgalaikiuose santykiuose partnerius, tiek ieškančius mylimo žmogaus. Šiame periode vieniši Avino ženklo atstovai gali susipažinti su vyresniu amžiumi, ar užimančiu aukštą socialinę padėtį žmogumi, arba gali užsimegzti tarnybinis romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo. Dvi pirmąsias gruodžio dekadas Avino ženklo meilės sektorių globojančios Saulės tranzito ir jos formuojamų aspektų įtakoje, meilė gali persipinti su darbiniais reikalais, tokiu metu tikėtinos naujos, perspektyvios pažintys, tik gruodžio 2-9 d. būtinas atidumas bendraujant, kadangi galima susidurti su negeranoriškais, uždarais asmenimis, arba apgaulėmis, slaptomis intrigomis. Už Avino ženklo partnerystės sektorių atsakingos Veneros įtakoje, antrąją gruodžio pusę bus galima formuoti harmoningus santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tikėtinos naujos pažintys, tik paskutinę savaitę reikėtų būti mažiau patikliais užmezgant naujus asmeninius meilės santykius, kadangi galima apsigauti ir gali nepasiteisinti lūkesčiai.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, o paskutinė dekada bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Gruodžio mėnuo Jaučio ženklo atstovams svarbus darbinės veiklos atžvilgiu, kada bus galima realizuoti savus kūrybinius talentus, išbandyti naujus metodus, surasti nestandartinius būdus užduočių atlikimui. Profesinėje veikloje ir karjeroje labai reikšminga bus antroji gruodžio mėnesio pusė, kada gali netenkinti esama padėtis, todėl išryškės nauji tikslai ir teks ieškoti naujų galimybių. Tokiu metu galimas polinkis ieškoti naujo darbo, arba kitos profesinės veiklos, kuri atitiktų lūkesčius, tačiau prieš darant svarbius sprendimus, reikėtų labai atsakingai įvertinti tokių permainų galimą naudą ir trūkumus, bei ilgalaikes profesines ateities perspektyvas.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Jaučio ženklo atstovams bus gana palankus ir reikšmingas. Už Jaučio ženklo finansų sektorių atsakingas Merkurijus iki gruodžio 21 d. eis tranzitu stambių lėšų, verslo sfera, kurią palies gruodžio 14 d. įvyksiantis Saulės užtemimas, todėl laikas bus palankus naujų finansinių ir materialinių planų kūrimui, bus galima sėkmingai gauti kreditus, arba atgauti skolas, o antrąją mėnesio pusę tvarkyti mokesčių klausimus, bei sudaryti svarbias dalykines sutartis. Paskutinę gruodžio dekadą nauda, pajamos galimos iš verslo, prekybinės ir kūrybinės veiklos, dalykinių ryšių su užsieniu, eksporto ir importo, mokslo sferos.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metų gruodžio mėnuo bus palankus, žadantis daug malonių akimirkų. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Venera eis tranzitu partnerystės sektoriumi, formuos kelis harmoningus aspektus, kurių įtakoje laikas bus palankus bendravimui su draugais ir žmonėmis iš kitų miestų, ar šalių, galimos naujos perspektyvios pažintys, todėl šiuo laikotarpiu galėtų pasinaudoti vieniši Avino ženklo atstovai, ieškantys mylimo žmogaus. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, tokiu metu galės formuoti harmoningus ryšius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse ir mėgautis gyvenimo teikiamais žemiškais malonumais. Antrąją gruodžio mėnesio pusę gali išryškėti stipri fizinė trauka, jausmai bus stipriais ir intensyviais, meilė gali tampriai persipinti su materialiniais reikalais, o paskutinę gruodžio savaitę galimos apgaulės, gali pavesti draugai, arba neišsipildyti lūkesčiai. Gyvenantiems šeimoje, pirmoji gruodžio dekada bus permaininga, kada bus galima kurti jaukumą namuose, tačiau tuo pačiu gali žlugti kai kurios viltys, liečiančios gyvenimo sąlygų pagerinimą, ar nuosavybės įsigijimą. Antroji gruodžio mėnesio pusė bus palanki, tinkama ūkinių ir materialinių klausimų sprendimui, o namuose galima pozityvi psichologinė atmosfera.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, bendradarbiavimo klausimai, o paskutinę dekadą aktualiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, išmokas, ar mokesčius. Darbinės veiklos ir pasiektų rezultatų atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams bus sėkminga pirmoji gruodžio mėnesio pusė, kada galimas pasitenkinimas, harmoningas bendravimas su kolegomis ir vadovybe, tokiu metu gali pagerėti darbo sąlygos, sustiprėti efektyvumas ir tikėtini pozityvūs gamybiniai pokyčiai, tačiau gruodžio 8-13 d. teks įdėti pastangų, norint įveikti problemas ir sunkumus savo kelyje į tikslą, bei karjeroje. Dvynių ženklo darbo sektorių globojantis Marsas gruodžio mėnesį tęs tranzitą draugystės, socialinių ryšių sfera, todėl sėkmė gali lydėti kolektyvinėje veikloje, per draugus galima surasti gerai apmokamą darbą stambiose įstaigose, periodas palankus svarbių bendrų projektų rengimui, bei rėmėjų paieškoms. Paskutinę gruodžio mėnesio savaitę būtinas atidumas, bei apdairumas bendraujant su dalykiniais partneriais, klientais, tiekėjais, kadangi galimos apgaulės, arba kontaktai ir problemos su nesąžiningais žmonėmis.

Finansiniu požiūriu Dvynių ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo bus palankus, nors permainingas. Pirmoji gruodžio mėnesio pusė netinkama svarbiems projektams, investicijoms, verslo plėtrai, būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, kadangi tokiu metu galima tapti apgaulės auka. Antroji gruodžio dekada bus labai reikšminga, žadanti esminius pokyčius, o paskutinę dekadą bus galima kurti naujus materialinius planus, nauda gali sietis su dalykiniais užsienio partneriais ir įmonėmis, bei galima sėkmingai tvarkyti svarbius juridinius reikalus, liečiančius finansinius klausimus.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo bus permainingas. Dvynių ženklo meilės sektorių globojanti Venera pirmąją gruodžio mėnesio pusę eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl meilė gali persipinti su profesiniais reikalais, arba gali užsimegzti tarnybinis romanas su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo. Gruodžio mėnesio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, jis palies ir suaktyvins partnerystės sektorių, užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi, o 15 d. į šį sektorių pereis Venera, todėl prasidės palankus laikas naujoms iniciatyvoms, liečiančioms partnerystę, santuokinius saitus ir šeiminius reikalus. Vieniši Dvynių ženklo atstovai antroje gruodžio mėnesio pusėje turės padidintus šansus naujų, perspektyvių, ilgalaikių ir patikimų meilės santykių užmezgimui. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, Dvynių ženklo atstovai pirmąją gruodžio pusę daugiau dėmesio turėtų skirti ūkinių, buitinių klausimų sprendimui, o antrąją mėnesio pusę pavyks sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir harmonizuoti santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tokiu metu pavyks sėkmingai išspręsti nesutarimus ir tai bus gerovės periodas poros gyvenime.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine, profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o paskutinę dekadą dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, bendradarbiavimą ir dalykinį bendravimą. Gruodžio mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus, žadantis gana gerus rezultatus siekiant socialinių tikslų, o ypač sėkminga gali būti karjera, individuali veikla, tai pozityvus periodas užsiimantiems, arba planuojantiems pradėti nuosavą verslą, kadangi pakaks energijos ir ryžto ketinimų įgyvendinimui praktikoje. Dirbantiems verslo sferoje, bus lengviau pasiryžti esminiams pokyčiams, kurie gali garantuoti solidų pelną, o gruodžio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, palies Vėžio ženklo darbo sektorių, atvers naujas galimybes, todėl prasidės palankus laikas profesinei veiklai, bei sėkmė gali lydėti ieškančius darbo. Samdomo darbo sferoje, o Marso tranzito įtakoje ir profesinėje veikloje gruodžio mėnesį sustiprės ambicijos, bus palankus laikas praktiškai realizuoti gebėjimus, talentus, sukauptą patirtį ir įdirbį, o atitinkamai įdėjus pastangų, bus galima kolegų ir vadovybės pagarba, palaikymas, bei tikėtinas paaukštinimas pareigose.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Vėžio ženklo atstovams gali būti palankus, nors kiek dvejopas. Dvi pirmąsias gruodžio dekadas už Vėžio ženklo finansų sektorių atsakinga Saulė eis tranzitu darbo sfera, todėl geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos ir individualios veiklos, tik 2-9 d. bus būtinas atidumas darbinių kelionių metu, nes galimos apgaulės, nenumatytos, priverstinės išlaidos, bei susidūrimas su nesąžiningais asmenimis. Gruodžio 21 d. Saulė pereis į partnerystės sektoprių, todėl nauda galima iš bendradarbiavimo, ryšių su dalykiniais partneriais, tikėtinos pajamos per draugus, iš bendrų projektų ir netikėtų šaltinių, tik šį mėnesį bus labai svarbu atsakingai planuoti būtinas išlaidas.

Vėžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metų gruodžio mėnuo bus palankus, nors kiek permainingas. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę, kai meilės sektoriumi eis tranzitu Venera, sėkmė lydės vienišus Vėžio ženklo atstovus, tokiu metu galimos naujos pažintys, romantiškos pramogos, malonūs susitikimai, bei gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai, ar romanas. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, Vėžio ženklo atstovai turėtų daugiau dėmesio skirti bendram laisvalaikiui su mylimu žmogumi, bendravimui su vaikais. Antrąją gruodžio mėnesio pusę bus daugiau palankių galimybių norint sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, aptarti ir išspręsti aktualius tarpusavio santykių klausimus, surasti kompromisus. Vėžio ženklo partnerystės sektorių globojantis Saturnas gruodžio 17 d. pereis į stambių finansų, transformacijos sektorių, todėl jausmai gali tapti intensyviais ir giliais, stiprės noras geriau susivokti savo lūkesčiuose tarpusavio santykių atžvilgiu, o meilė gali persispinti su materialiniais klausimais. Gruodžio 30 d. Vėžio ženkle stos Mėnulio pilnatis, tai artimomis pilnačiai dienomis, gali stiprėti emocionalumas, jautrumas, o prieššventinis bruzdesys gali skatinti polinkį ginčams, konfliktams su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, gali išaiškėti dalykai, skatinantys nerimą, ar nepasitenkinimą, o norint išvengti nemalonumų, vertėtų gebėti kontroliuoti savo kalbas ir veiksmus, išlikti geranoriškais ir diplomatiškais.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę dekadą aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Liūto ženklo atstovams gruodžio mėnesį pavyks sėkmingai realizuoti ambicijas, liečiančias profesinę veiklą, karjerą, sėkmę lems atsakingumas, entuziazmas, darbštumas. Gruodžio mėnesį darbo sektoriumi tęs tranzitą Plutonas, iki 17 d. Saturnas, o iki 19 d. ir Jupiteris, todėl šių planetų įtakoje, bus galima parodyti save iš pačios geriausios pusės, pademonstruoti profesionalumą ir įdirbį, pelnyti kolegų, pavaldinių ir vadovybės pagarbą, palankumą ir palaikymą, bei sustiprinti reputaciją darbo kolektyve. Gruodžio mėnesio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, palies Liūto ženklo saviraiškos sektorių, atvers naujas galimybes, bei prasidės palankus laikas naujų kūrybinių projektų startui, gali išryškėti nauji interesai, pomėgiai, kurie vėliau gali tapti pajamų šaltiniu.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus palankus ir dosnus, o iki 21 d., kol už finansų sektorių atsakingas Merkurijus eis tranzitu saviraiškos sfera, pajamos ir nauda galimos iš nuosavybės nuomos, įvairios kūrybinio pobūdžio veiklos, mokymų, pramogų, tik 8-13 d. galimos nenumatytos, priverstinės išlaidos, ar nuostoliai, susiję su apgaulėmis, neteisingais veiksmais, polinkiu azartui, rizikai. Paskutinę gruodžio dekadą geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš dalykinės partnerystės, verslo sektoriaus, laikas bus tinkamas svarbių finansinių reikalų tvarkymui, materialinių ateities planų kūrimui.

Liūto ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metų gruodžio mėnuo bus reikšmingas ir permainingas. Iki gruodžio 21 d. Saulė ir Merkurijus eis tranzitu Liūto ženklo meilės sektoriumi, kuriame gruodžio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, o 15 d. į jį pereis ir Venera, todėl tai bus permainų laikas meilėje ir asmeniniame gyvenime. Vienišiems Liūto ženklo atstovams tai bus puikus laikotarpis, kai likimas gali suvesti su ypatingu žmoguimi, su kuriuo užsimezgę santykiai gali atverti naujas galimybes ir iš esmės pakeisti gyvenimą. Nauji santykiai gali formuotis kiek neįprastu būdu, kas gali neraminti, tačiau su laiku bus aišku, kad tai lemtingi, patikimi ir turintys ilgalaikę perspektyvą ryšiai. Gruodžio 17 d. Saturnas, o 19 d. Jupiteris, pereis į Liūto ženklo partnerystės sektorių, todėl asmeniniame gyvenime prasidės naujas etapas, lemiantis ilgalaikius pokyčius, kurie gali įtakoti esamus nusistovėjusius santykius ir skatinti polinkį didesnės laisvės partnerystės ryšiuose siekimui, tačiau tuo pačiu puoselėjant tarpusavio pasitikėjimą ir ištikimybę. Tokie pozityvūs pokyčiai gali sustiprinti tarpusavio santykius, o tose porose, kurios nebus linkę ką nors keisti, gali palaipsniui formuosis tam tikro pobūdžio problemos, skatinančios nesutarimus.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys buitinius, ūkinius reikalus, namų, šeimos, gyvenimo sąlygų, nuosavybės klausimus, o paskutinė dekada palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, pomėgiams. Mergelės ženklo atstovai gruodžio mėnesį gali siekti esminių pokyčių profesinėje veikloje, kuriuos lems į darbo sektorių gruodžio 17 d. perėjęs Saturnas, o 19 d. ir Jupiteris, kadangi šių planetų įtakoje prasidės naujas etapas, skatinantis esmines permainas. Gruodžio mėnesį bus galima ieškoti naujų galimybių darbo rinkoje, tačiau keisti turimą darbą skubėti nevertėtų, kadangi profesinėje veikloje darbdavių reikalavimai ir darbo sąlygos gali keistis, o ieškant naujų perspektyvų, reikėtų įvertinti, ar naujoje vietoje bus galima ko nors naujo išmokti, bei ar darbo užmokestis bus ženkliai didesnis už esamą ir atitiks lūkesčius. Paskutinę gruodžio mėnesio dekadą, kada bus juntama Jupiterio jungties aspekto su Saturnu įtaka, prasidės naujas etapas, skatinantis ilgalaikius pokyčius, kurie visų pirma tiesiogiai palies Mergelės ženklo atstovus, formuosis naujos tendencijos, kuriomis bus svarbu deramai pasinaudoti.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus palankus ir gana dosnus, pirmąją mėnesio pusę geros pajamos galimos iš prekybinės, komercinės, intelektualinio pobūdžio veiklos, nauda gali sietis su mokymais, pristatymais, o aukšto lygio pajamų gali tikėtis dirbantys mokslo, švietimo, arba juridinėje sferoje. Paskutinę gruodžio savaitę bus būtinas padidintas atidumas tvarkant svarbius finansinius dalykinės partnerystės reikalus, bendraujant su klientais, kadangi galimos apgaulės, bei nuostoliai per nesąžiningus asmenis.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje Mergelės ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo gali būti palankus, nors kiek dvejopas. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę, kol Mergelės ženklo meilės sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, jų įtaka skatins polinkį flirtui, bendravimui su priešingos lyties atstovais, bus galima dalyvauti romantiškose pramogose, užmegzti naujas pažintis, kurios tik po kurio laiko galėtų išsirutulioti į rimtus asmeninius meilės santykius. Antroje gruodžio pusėje, o ypač laikotarpyje nuo 21 d., bus daugiau romantikos, galimybių naujų pažinčių užmezgimui, malonių susitikimų, todėl šiuo palankiu periodu galėtų pasinaudoti vieniši Mergelės ženklo atstovai. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, šiame periode turėtų skirti dėmesio namų ir šeimos reikalams, stengtis daugiau laiko praleisti kartu su mylimu žmogumi, o kai kurios poros, kuriose partneriai gyvena atskirai, gali nuspręsti apsigyventi kartu. Gruodžio 14 d. Mergelės ženklo šeimos sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtaka atvers naujas galimybes, prasidės permainų asmeniniame gyvenime etapas ir antroji gruodžio mėnesio pusė bus palanki nekilnojamojo turto, gyvenamojo ploto reikalų tvarkymui, galima tėvų, ar giminių pagalba norint pagerinti gyvenimo sąlygas.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę dekadą svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Gruodžio mėnesį Svarstyklių ženklo atstovai bus linkę suvesti praėjusių metų profesinės veiklos rezultatus, įvertinti kas buvo pasiekta, bei kokius naujus tikslus reikėtų išsikelti būsimam naujam ciklui. Gruodžio 17 d. Saturnas, o 19 d. Jupiteris, pereis į Svarstyklių ženklo saviraiškos sektorių, formuos tarpusavio jungties aspektą, kurio pikas bus 21 d., planetų įtaka formuos stiprų kūrybinį, konstruktyvų požiūrį į reikalus, liečiančius profesinę veiklą, dalykinius projektus ir finansus. Svarstyklių ženklo komunikacijų, žinių sektoriuje gruodžio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, todėl artimomis šiai datai dienomis, bus daugiau kontaktų, kelionių ir bendravimo, palanku siekti žinių, mokytis, geras laikas ieškantiems tiekėjų, klientų, verslo partnerių, tik reikėtų vengti beprasmių konfliktinių situacijų. Svarstyklių ženklo karjeros sektoriuje gruodžio 30 d. stos Mėnulio pilnatis, jos įtaka darys pastabimais kompetencijos, profesionalumo atžvilgiu, tokiu metu sustiprės organizacinės savybės, bus galima prisiimti padidintą atsakomybę.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankus ir dosnus. Finansų sektorių globojantis Marsas gruodžio mėnesį eis tranzitu partnerystės sfera, o asmeninių pajamų sktoriuje iki 15 d. viešės Venera, todėl šių planetų įtakoje, bus daug palankių galimybių pinigų uždirbimui bendradarbiavimo ir dalykinės partnerystės dėka. Pirmąją gruodžio dekadą geros pajamos tikėtinos iš bendrų projektų ir per draugus, mėnesio viduryje nauda galima iš intelektualinio pobūdžio veiklos, bei ryšių su užsienio partneriais, ar įmonėmis.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 metų gruodžio mėnesį gali būti aktyvus ir reikšmingas. Iki gruodžio 21 d. Svarstyklių ženklo komunikacijų sektoriumi eis tranzitu Saulė ir Merkurijus, nuo 15 d. ir Venera, šių planetų įtaka skatins polinkį bendrauti, užmegzti naujas pažintis, siekti žinių, geras laikas įvairaus pobūdžio klausimų aptarimui, atviriems pokalbiams kartu su mylimu žmogumi. Vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams šis laikotarpis bus palankus pažintims su naujais žmonėmis, bei su kuo nors iš naujų pažįstamų gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai. Gruodžio 17 d. Saturnas, o 19 d. ir Jupiteris, pereis į Svarstyklių ženklo meilės sektorių, šių planetų tranzitas šia sfera bus ilgalaikis ir gali lemti esmines asmeninio gyvenimo permainas. Tokiu metu gali būti daug romantikos, pramogų, malonių susitikimų, gali užsimegzti naujas romanas, nors kai kuriais momentais, dėl energijos pertekliaus galimos ir nepageidautinos situacijos. Gruodžio mėnesį Svarstyklių ženklo partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Marsas, jo įtakoje išryškės polinkis meilės nuotykiams, noras mylėti ir būti mylimais. Tokiu metu stiprės aktyvumas ir veiklumas, įvykiai rutuliosis labai veržliai, Marsas stiprins aistras, ūmumą, todėl kartais tai gali skatinti konfliktus, o norint jų išvengti, reikėtų gebėti valdyti savo emocijas. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, gruodžio mėnuo žada daug rūpesčių, susijusių su ūkiniais ir buitiniais reikalais, jaukumo ir komforto namuose kūrimu, tokiu metu bus daug bendravimo su artimaisiais ir prieššventinio šurmulio.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų, bei meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, o paskutinę dekadą daugiau dėmesio gali tekti skirti intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Gruodžio mėnesį Skorpiono ženklo darbo sektoriumi tęs tranzitą Marsas, kurio įtakoje bus pakankamai energijos ir gebėjimo pasiekti gerų rezultatų profesinėje ir darbinėje veikloje, nors iš kitos pusės, stiprės impulsyvumas, bus juntama nuoseklumo veiksmuose stoka, kas gali skatinti bereikalingą energijos išeikvojimą. Šiuo metu vertėtų labai atsakingai sudėlioti darbus pagal svarbos principą, susikoncentruoti ties einamosiomis darbinėmis užduotimis ir vengti vienu metu veikti keliomis kryptimis, nes priešingu atveju, vadovybė galėtų priekaištauti dėl nepatikimumo ir profesionalumo stokos.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo gali būti aktyvus ir palankus. Iki gruodžio mėnesio 21 d. Saulė ir Merkurijus, nuo 15 d. ir Venera eis tranzitu Skorpiono ženklo finansų sektoriumi, jame gruodžio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, todėl šių planetų ir užtemimo įtaka suaktyvins finansinius srautus, suteiks galimybę uždirbti aukštesnio lygio pajamas, nei įprastai. Šis periodas bus palankus finansiniu atžvilgiu, o sėkmę lems protingas atsargumas ir nuovokumas, todėl bus labai svarbu vengti rizikingų sandorių, bei abejotinų projektų. Saulė, Merkurijus ir Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su meilės sektoriuje esančiu Neptūnu, todėl galimi nuostoliai per meilės ryšius, pomėgius, ar pramogas.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2020 metų gruodžio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams bus aktyvus, labai reikšmingas. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Skorpiono ženklu eis tranzitu Venera, todėl sėkmė gali lydėti meilės reikaluose. Tokiu metu stiprės asmeninis žavesys ir patrauklumas, bus svarbu atsipalaiduoti ir vengti įpročio kontroliuoti viską, kas vyksta aplinkui, o tokiu atveju aplinkybės susiklostysis pačiu geriausiu būdu ir būtent taip, kaip reikia. Pirmąją gruodžio savaitę, Veneros harmoningo aspekto Neptūnui įtakoje, išryškės švelnumas ir meilė poroje, galimi džiaugsmingi įvykiai, o vieniši Skorpiono ženklo atstovai gali tikėtis lemtingos pažinties, jiems gali pavykti surasti ypatingą žmogų, kuris taptų mylimuoju. Tokiu metu praeityje gali likti nusivylimai ir nuoskaudos, bei džiuginti harmoningas, suteikiantis gyvenimo pilnatvės bendravimas su mylimu žmogumi. Gruodžio 15 d., Venerai perėjus į finansų sektorių, meilė gali persipinti su piniginiais reikalais, tokiu metu galimos audringos diskusijos dėl nuosavybės ir materialinių klausimų, tačiau tai neskatins probemų, o suteiks galimybę surasti taikų tarpusavio sutarimą. Gruodžio 17 d. Saturnas, o 19 d. Jupiteris, pereis į Skorpiono ženklo šeimos sektorių, o šių planetų įtakoje prasidės permainų ir atsinaujinimo periodas šeimos gyvenime. Tokiu metu gali pavykti sėkmingai išspręsti nekilnojamojo turto, gyvenamojo ploto klausimus, planuoti remontą, vertingų ilgo naudojimo daiktų įsigijimą, ar nuspręsti keisti gyvenamąją vietą, o taip pat bus galima išspręsti problemas, liečiančias santykius su giminėmis.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Šaulio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę dekadą svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Šaulio ženklo atstovams gruodžio mėnesį atsiras galimybė realizuoti projektus, kurių anksčiau vis nepavykdavo, šiuo metu lydės sėkmės, todėl bus verta pabandyti dar kartą, pasitelkus į pagalbą kitus žmones, ar aukštą padėtį užimančius asmenis. Gruodžio 17 d. Saturnas, o 19 d. Jupiteris, dvi socialinės, lėtai judančios planetos, pereis į Šaulio ženklo komunikacijų sektorių, todėl prasidės svarbus periodas, kada ypatingą reikšmę karjerai turės būtinų žinių įgijimas, reikalingų kontaktų rato išplėtimas. Tokiu metu vertėtų mokytis ko nors naujo, kas padėtų sustiprinti profesinį meistriškumą, šiuo metu gali pavykti gauti vertingų pasiūlymų dėl bendradarbiavimo, ar pasirašyti naujus naudingus kontraktus.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti kiek permainingas, nors aplamai paėmus, bus gana palankus. Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Šaulio ženklo finansų sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, jų įtaka skatins aktyviai ieškoti uždarbio galimybių, o gruodžio 21 d. į šį sektorių pereis Saulė ir Merkurijus, todėl prasidės gerų pajamų ir solidaus pelno laikotarpis. Aukšto lygio pajamos šiuo metu gali sietis su bendradarbiavimu ir naudingomis investicijomis, bei nauda galima dėl mylimo žmogaus, ar antrosios pusės gaunamų padidėjusių pajamų.

Šaulio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2020 metų gruodžio mėnuo gali būti aktyvus ir palankus. Iki gruodžio 21 d. Šaulio ženklu eis tranzitu Saulė ir Merkurijus, 15 d. į jį pereis Venera, šių planetų įtakoje gali išryškėti geriausios savybės, stiprės patrauklumas ir žavesys, bus lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais, atkreipti jų dėmesį, pelnyti simpatijas. Gruodžio mėnesio 14 d. Šaulio ženkle įvyks Saulės užtemimas, kuris tuo pačiu įtakos partnerystės sektorių, todėl galimas polinkis peržiūrėti, perkainoti tarpusavio santykius, bei pasirengti naujam asmeninio gyvenimo etapui. Gruodžio mėnesį Šaulio ženklo meilės sektoriumi einantis tranzitu Marsas skatins aistringas išraiškas, tokiu metu bus juntama energija, polinkis romantiškoms pramogoms, nuotykiams, galima lengvai susižavėti, įsimylėti, tačiau šiuo metu būtinas atsargumas, kad mylimam žmogui nesuteikti priežasties priekaištams dėl tariamos neištikimybės. Gruodį užsimezgę santykiai gali būti neilgalaikiais, todėl nevertėtų turėti jų atžvilgiu per didelių lūkesčių, nors iš kitos pusės, jie gali suteikti daug džiugių akimirkų ir gyvenimo pilnatvės jausmą. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantiems šeimoje, gruodžio mėnuo bus ramus, tačiau paskutinėmis mėnesio dienomis galimi konfliktai su mylimu žmogumi, ar artimaisiais, o nesutarimų priežastimi gali būti reikalai, liečiantys pinigus, ar nuosavybę.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kūrybinė veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos ir komforto, nors tuo pačiu bus galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė dekada bus palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui. Dvi pirmąsias gruodžio dekadas Saulė ir Merkurijus, o nuo 15 d. ir Venera, eis tranzitu Ožiaragio ženklo apribojimų, paslapčių sektoriumi, todėl tai bus kiek prieštaringas laikotarpis, kai ne viskas matoma taip, kaip yra realybėje, ne visa informacija bus tiksli, todėl būtinas atsargumas darant svarbius sprendimus. Darbinėje, profesinėje veikloje tikėtinos dviprasmės, painios situacijos ir aplinkybės, todėl bus sudėtinga padaryti teisingą pasirinkimą, arba išvadas. Antroje gruodžio mėnesio pusėje galima sėkmė karjeroje, tačiau tik tuo atveju, jeigu apie tikruosius ketinimus kuo mažiau žinos kiti, nes tai padės apsisaugoti nuo pavyduolių ir negeranoriškų asmenų intrigų. Gruodžio mėnesio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, jis palies Ožiaragio ženklo paslapčių sektorių, todėl laikas bus palankus vidinės dvasinės ramybės paieškoms, pabuvimui vienumoje, apmąstymams, kūrybinei veiklai. Paskutinė gruodžio dekada bus aktyvesnė ir palanki ieškantiems darbo.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams bus gana svarbus, reikšmingas. Gruodžio 17 d. į finansų sektorių pereis Ožiaragio ženklą globojantis Saturnas, o 19 d. laimę, sėkmę, plėtrą skatinantis Jupiteris, todėl šių planetų ilgalaikio tranzito šiuo sektoriumi įtakoje, bus pakankamai laiko naujų finansinių planų, kurie išryškės šiuo metu, realizavimui. Jupiterio įtakoje gali atsiverti naujos galimybės ir perspektyvos, o Saturnas skatins atkaklumą ir praktiškumą, būtiną savo finansinių ir materialinių ketinimų įgyvendinimui ir aukšto lygio pajamų uždirbimui.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2020 metų gruodžio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti kiek permainingas. Iki gruodžio 15 d., kol Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklo draugystės ir socialinių ryšių sektoriumi, asmeninis gyvenimas bus aktyvus, tai palankus laikas meilei, santuokinių ir šeiminių santykių formavimui. Tokiu metu tikėtinas šiltas bendravimas su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tai stiprins tarpusavio ryšius ir pasitikėjimą, bus tinkamas metas sužadėtuvėms, o įsimylėjusių žmonių laukia daug malonių akimirkų, pozityvių įvykių asmeniniame gyvenime. Pirmoji gruodžio pusė palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, ieškantiems meilės, kada likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, o antroji mėnesio pusė pasyvesnė, kai nebus didelio noro bendrauti su priešingos lyties atstovais, ar užmegzti naujus santykius, tačiau tokiu metu bus galima išsiaiškinti savo jaumuose. Gruodžio 30 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins Ožiaragio ženklo partnerystės sektorių, todėl artimomis pilnačiai dienomis, gali stiprėti emocionalumas, jautrumas, o prieššventinis bruzdesys gali skatinti polinkį ginčams, konfliktams, svarbiais gali tapti piniginiai klausimai, arba galimos abejonės dėl mylimo žmogaus ištikimybės. Tokiu metu reikėtų stengtis ramiai išanalizuoti tarpusavio santykius, surasti ir pašalinti nesutarimų priežastis, vengti iliuzijų, siekti harmonijos poroje, bei asmeniniame gyvenime. Gruodžio mėnesį Ožiaragio ženklo šeimos sektoriumi tęs tranzitą Marsas, kurio įtakoje galima tikėtis rūpesčių, tokiu metu gali tekti padėti kam nors iš artimųjų, bei galima sulaukti svečių.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Vandenio ženklo atstovų gyvenime aktualiais bus reikalai ir klausimai, liečiantys visuomeninius, socialinius ryšius, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, santykius su draugais ir rėmėjais, ateities planus, o paskutinė dekada bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Į Vandenio ženklą gruodžio 17 d. pereis Saturnas, o 19 d. Jupiteris, tai dvi socialinės, lėtai judančios planetos, kurių įtakoje prasidės produktyvus darbinės ir profesinės veiklos periodas, kada anksčiau įdėtos pastangos pradės atsipirkti ir duoti apčiuopiamus rezultatus, todėl galima suteikianti pasitenkinimą sėkmė karjeroje. Dvi pirmąsias gruodžio dekadas Vandenio draugystės, socialinių ryšių sektoriumi eis tranzitu Saulė ir Merkurijus, kurių įtaka palanki kolektyvinei veiklai, bendrdarbiavimui su draugais, tačiau kadangi šios planetos formuos destruktyvius aspektus su Neptūnu, tai bus galima susidurti su apgaulėmis ir nesąžiningais žmonėmis, ar gali pavesti nepatikimi partneriai.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo bus gana palankus, geras užmokestis tikėtinas iš pagrindinės darbo vietos, o papildomos pajamos, palankiai susiklosčius aplinkybėms, tikėtinos ir iš kitų, ar netikėtų šaltinių. Gruodžio mėnesį galima finansinė nauda ir pajamos iš kūrybinės veiklos, pomėgių ir pramogų sferos.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2020 metų gruodžio mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus palankus ir sėkmingas, kupinas naujų įspūdžių ir meilės nuotykių, tačiau būtinas ir protingas atsargumas, kas padėtų išvengti nepageidaujamų pasekmių. Gruodžio 14 d. įvyks Saulės užtemimas, jis palies Vandenio ženklo draugystės sektorių, o užtemimo taškas bus jungtyje su meilės sektorių globojančiu Merkurijumi, todėl bus juntama sąsaja tarp romantikos ir draugiškų santykių, bei gali taip nutikti, kad kuriame nors iš bičiulių bus įžvelgtos patrauklios savybės, išryškės jausmai ir prasidės meilės romanas. Už Vandenio ženklo partnerystės sektorių atsakinga Saulė paskutinę gruodžio dekadą eis tranzitu apribojimų sektoriumi, todėl gali išryškėti polinkis pabūti vienumoje, pabendrauti su mylimu žmogumi, kartu užsiimti dvasinėmis, ar ezoterinėmis praktikomis, o iš kitos pusės, atvirų pokalbių pagalba bus galima išsiaiškinti nesutarimų priežastis, bei išspręsti kitus opius klausimus, liečiančius bendrą poros gyvenimą. Šis laikotarpis bus palankus slaptiems meilės ryšiams, ar romanams, o paskutinę gruodžio mėnesio dekadą, Saulės harmoningo aspekto su Vandenio ženklą globojančiu Uranu įtakoje, asmeniniame gyvenime tikėtini malonūs siurprizai.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Dvi pirmąsias 2020 metų gruodžio mėnesio dekadas Žuvų ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, susiję su profesine veikla, karjera, socialinių ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę dekadą sėkmė lydės kolektyvinėje ir visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui. Gruodžio mėnuo Žuvų ženklo atstovams darbinės, profesinės veiklos, karjeros atžvilgiu bus palankus, kai gali išsipildyti pačios drąsiausios svajonės. Dvi pirmąsias gruodžio dekadas Saulė ir Merkurijus, o nuo 15 d. vakaro ir Venera, eis tranzitu Žuvų ženklo karjeros sektoriumi, todėl šių planetų įtakoje, galimas laimingas šansas, kuriuo reikėtų deramai pasinaudoti. Tokiu metu neverta likti santūriais, o reikėtų būti labai aktyviais, demonstruoti kolegoms, vadovybei, ar įtakingiems asmenims savus privalumus, pelnyti palankumą ir užsitikrinti palaikymą siekiant galimybės kilti karjeros laiptais, ar norint vystyti svarbų verslo projektą. Socialinis aktyvumas, bendravimas su bendraminčiais ir draugais, dalyvavimas visuomeniniuose renginiuose gali padėti Žuvų ženklo atstovams, ieškantiems naujos darbo vietos, ar norintiems gauti perspektyvią pareigybę.

Finansiniu požiūriu 2020 metų gruodžio mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus dosnus ir sėkmingas. Gruodžio mėnesį Žuvų ženklo finansų sektoriumi tęs tranzitą Marsas, kuris formuos harmoningus aspektus karjeros sektoriuje esančioms planetoms, todėl galima tikėtis didesnio uždarbio, išmokų iš oficialių įstaigų, bei galima finansinė parama iš artimųjų žmonių pusės. Gruodžio mėnesį pajamos bus geros, tačiau bus labai svarbu teisingai ir protingai naudoti turimas lėšas, o artėjant šventiniam šurmuliui, būtinas atsakingas išlaidų pramogoms ir dovanoms planavimas, o finansinę sėkmę lems gebėjimas išlikti taupiais.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2020 metų gruodžio mėnuo bus palankus ir prasmingas. Žuvų ženklo pratnerystės sektorių globojantis Merkurijus gruodžio 2-21 d. eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl tokiu metu nedomins flirtas ir trumpalaikiai, neįpareigojantys santykiai, o bus siekiama patikimų partnerystės ryšių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys mylimą žmogų, ar antrąją pusę, bus linkę kliautis sveika nuovoka, bei puoselėti esamus ryšius. Daugelis Žuvų ženklo atstovų per mylimą žmogų gali ieškoti finansinės, materialinės naudos, arba palaikymo profesiniuose reikaluose, kadangi šiuo metu meilė tampriai persipins su profesine veikla ir karjera. Tokiu metu gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai su kuo nors iš vadovybės, ar aukštą socialinę padėtį užimančių asmenų tarpo, tačiau nors ir galimas meilės romanas, ilgalaikių planų šiuo atžvilgiu kurti nevertėtų, kadangi Merkurijaus destruktyvaus aspekto Neptūnui įtakoje, galimi tušti pažadai ir neišsipildę lūkesčiai. Kai kurie Žuvų ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose pilietiniuose santykiuose, šiame periode gali nuspręsti prisiimti rimtą atsakomybę, oficialiai įregistruoti partnerystės ryšius ir sukurti santuoką, nors daugelis gali abejoti, būti neužtikrintais ir sprendimą šiuo klausimu nukelti vėlesniam laikui. Nuo gruodžio 21 d., Merkurijui perėjus į draugystės sektorių, prasidės palankus metas naujoms iniciatyvoms, tame tarpe ir asmeniniame gyvenime, kai per draugus bus galima susipažinti su įdomiais žmonėmis, arba su kokiu nors ypatingu asmeniu gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai, nors gruodžio mėnesį šie ryšiai vargu ar taps rimtais ir patikimais, bet tai gali nutikti kiek vėliau.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Horoskopas 2020 metams

Dviejų metų sandūroje, visada sustiprėja viltys, kad ateinantieji metai bus geresni už nueinančius, kad jie suteiks lūkesčių ir svajonių išsipildymo galimybę. 2020 metai ypatingi tuo, kad tai bus keliamieji metai, kadangi vasario mėnuo turės 29 dienas, todėl šiais metais nevertėtų nieko iš esmės savo gyvenime keisti. 2020 metais įvyks 6 užtemimai (du Saulės ir keturi Mėnulio), kurių įtaka lemtinga, galinti įtakoti svarbius procesus Žemėje, ypač tose vietovėse, kuriose jie bus geriausiai matomi. Šių užtemimų įtaką gali pajausti ir žmonės, kurių asmeniniuose horoskopuose užtemimo taškas formuos aspektus jų gimimo Saulei, Mėnuliui, arba palies kitus svarbius horoskopo elementus. 2020.01.25 d., pagal Rytiečių tradiciją, prasidės Naujieji Baltosios Metalinės Žiurkės metai, 2020.03.20 d. Naujieji arijų Dramblio metai, o 2020.05.05 d. Mėnulio mazgai keis padėtį. Didžiąją 2020 metų dalį bus išreikštas Ožiaragio ženklas, kuriuo tęs tranzitą Plutonas, bei socialinės planetos Saturnas ir Jupiteris, kurių įtaka skatins ženklų socialinį progresą, būtinybę sutelkti jėgas, apjungti galimybes. 2020 metais bus daugiau laikotarpių, kada planetos judės atatupstai, kadangi šiais metais retrogradiniais bus ne tik Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Plutonas, tačiau ir Venera, bei Marsas, o šios dvi planetos atatupstai juda ne kiekvienais metais.

Naujieji 2020 metai prasidės ypatingu laikotarpiu, kuris vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl labai svarbu, kokios tendencijos išryškės, kadangi šis koridorius formuos ne tik programą 2020 metams, bet ir sekantiems 18 metų, užtemimų saroso ciklui. 2020 metų eigoje dar bus dvigubas koridorius periode nuo birželio 5 d. iki liepos 5 d., bei laikotarpyje nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 14 d. Naujieji 2020 metai prasidės vyraujant harmoningiems planetų aspektams, kuriuos formuojant dalyvaus beveik visos planetos, o tokia įvairialypė įtaka pripildys džiaugsmo, skatins kiek prieštaringus motyvus, netikėtus norus, bei pozityvių permainų siekimą. Sutinkant Naujuosius metus Ožiaragio ženkle bus Saulė, Merkurijus, Jupiteris, Saturnas, Plutonas ir Besileidžiantis Mėnulio mazgas, todėl šių planetų įtakoje, 2020 metai bus labai svarbūs pasaulio politikai ir valstybių valdžiai.

2020 metai planetų tranzitų, jų formuojamų aspektų, bei šešių užtemimų įtakoje bus sudėtingi, reikšmingi ir lemtingi, skatinantys pokyčius socialiniuose ir visuomeniniuose procesuose, bei daugelio žmonių gyvenime. Šie metai bus sunkių sąlygų laikotarpiu, o įtempti periodai, kada konfliktinės planetos Marsas, Jupiteris, Saturnas ir Plutonas dalyvaus formuojant destruktyvius aspektus ir bus juntama nepalanki jų įtaka, tai bus sausio mėnuo, periodai nuo kovo 3 d. iki balandžio 7 d., nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 29 d., nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 19 d., bei gruodžio mėnuo. Sausio mėnesio 12 d. bus Saturno jungties su Plutonu pikas (toks aspektas formuojasi kartą per maždaug 36-37 metus), galintis paskatinti konfliktus, polinkį primesti savo idėjas, nuomonę, neapdairius sprendimus, nelaimingus atsitikimus, tačiau tuo pačiu gali suteikti galimybę ir būtinybę laikytis įstatymų. Naujos sąlygos ir taisyklės ne visada bus patogiomis, tačiau šiais metais teks gebėti prie jų prisitaikyti. Jupiterio jungties su Plutonu pikai bus balandžio 5 d., birželio 30 d. ir lapkričio 12 d., šių aspektų įtakoje, gali stiprėti polinkis siekti valdžios, bus lengviau suvokti tikruosius tikslus ir užduotis. Jupiterio jungties aspekto su Saturnu pikas bus gruodžio 21 d. (toks aspektas formuojasi kartą per 20 metų), 1-ame Vandenio ženklo laipsnyje, todėl tai bus naujo 20 metų periodo pradžia, kada susiformuos naujos pasaulio tvarkos programa, bei bus inicijuojami geopolitinės reikšmės įvykiai ir pokyčiai.

2020 metais Marsas bus labai aktyvus, jis formuos mišrius, tačiau vyraujančius destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka bus labai reikšminga. 2020 metais pirmomis sausio dienomis Marsas eis tranzitu jam palankiu Skorpiono ženklu, todėl aktualiais bus stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai. 2020.01.03 d. Marsas pereis į Šaulio ženklą, todėl stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, ar tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui.

Kadangi 2020 metais įvyks 6 užtemimai, tai lems labai svarbius įvykius, įtakojančius istorinius procesus, šių užtemimų įtakoje gali padaugėti transporto avarijų, avia katastrofų, ypač sausio, birželio, liepos ir gruodžio mėnesiais, o artimu užtemimams metu nevertėtų planuoti skrydžių lėktuvu, arba aktyvaus poilsio. Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.01.10 d., jo pikas bus 21:10 val. (Lietuvos laiku), 21-ame Vėžio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, Merkurijui, Saturnui ir Plutonui, esantiems Ožiaragio ženkle. Šis užtemimas bus matomas Europoje, Azijoje, Afrikoje, Australijoje. Užtemimo įtakoje galimos griežtos diktato išraiškos, stengiantis palaužti nepatenkintų asmenų valią, bei išsaugoti valdžios struktūrų poziciją. Artimu užtemimui metu galimos įvairaus pobūdžio katastrofos, avarijos, gali pasireikšti prievarta, žiaurumas, ypač iš neadekvačių asmenų pusės, negebančių valdyti savo emocijas. Tai gali būti sudėtingas laikotarpis šeimos gyvenime, partnerystėje, daugiau dėmesio vertėtų skirti sveikatai, galimos nenumatytos, priverstinės išlaidos, konfliktai dėl finansų, sudėtingos materialinės padėties.

Po pirmosios Mėnulio jaunaties Vandenio ženkle, kuri stos 2020.01.24 d., 23:42 val. (Lietuvos laiku), pagal Rytiečių tradiciją, Saulei patekėjus sausio 25 d., 8:27 val. (Lietuvos laiku), prasidės pirmieji dvylikos metų cikle Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie tęsis iki 2021.02.11 d. imtinai. Šie metai sustiprins atkaklumą, ryžtingumą, gebėjimą įtvirtinti tai, kas pasiekta, surasti sąjungininkus siekiant bendrų tikslų, metai bus palankūs siekiantiems stabilios, tvirtos padėties, sėkmės, pripažinimo, valdžios, materialinės gerovės. 2020 metų vasario 16 d. Marsas pereis į Ožiaragio ženklą, todėl bus galima įveikti kliūtis, nepalankias aplinkybes, savo energiją nukreipiant į konkretaus tikslo ir rezultatų siekimą. Aktualiomis taps profesinės ambicijos, gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje, siekiant karjeros, atsakingos pareigybės, sėkmės garantu bus teisingas savo galimybių, profesionalumo įvertinimas. Tai bus tinkamas laikas realizuoti konkrečius planus, pradėti gerai apgalvotus ir parengtus projektus.

2020 metais Merkurijus judės atatupstas periode nuo vasario 17 d. iki kovo 10 d., nuo birželio 18 d. iki liepos 12 d. ir laikotarpyje nuo spalio 14 d. iki lapkričio 3 d., todėl tokiu metu viskas gali vykti vangiai, galimos kliūtys, vilkinimas, nevertėtų pasirašyti svarbių dokumentų, kontraktų, sudaryti sandorių, planuoti naujų projektų starto. Šiais periodais nevertėtų daryti svarbių sprendimų, kadangi Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, gali pasikeisti nuomonė, ar aplinkybės. Kol Merkurijus judės atatupstai, bus nepalankus laikas reklaminei kampanijai, ryšio priemonių įsigijimui, vertėtų atidžiau tikrinti gaunamą informaciją, tačiau tokie periodai palankūs užvilkintų darbų užbaigimui, anksčiau pradėto, nebaigto mokymosi proceso atnaujinimui. Šiais laikotarpiais galima padaryti tvarką namuose, darbe, sutvarkyti informaciją, archyvus, peržiūrėti dokumentus, atsikratyti nereikalingų daiktų.

Pagal Avestos tradiciją, paskutinės penkios dienos prieš pavasario lygiadienį (2020 metų kovo mėnesio 15-20 d.), kada Saulė baigia kelionę zodiako ratu, eidama tranzitu Žuvų ženklu, bus ypatingas laikas, tai taip vadinamos Raudų dienos, kada būtinas didesnis atsargumas, apdairumas, kadangi šiomis dienomis energija bus minimali ir nepalanku ką nors naujo pradėti. 2020.03.20 d., 5:50 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, tai bus naujo Zodiako rato pradžia, tai bus pavasario lygiadienis, kada diena susilygina su naktimi, prasideda astronominis pavasaris. Saulei baigus kelionę Zodiako ratu ir Žuvų ženklu, 32 metų cikle baigsis 18-tieji Danieliaus (elnio) metai, Merkurijaus valdomi metai ir prasidės Mėnulio globojami metai, skatinantys interesą pedagogikai, polinkį užsiimti buitiniais, ūkiniais reikalais. Šiais Mėnulio metais svarbų vaidmenį vaidins kolektyvinė nuomonė, gali traukti veikla, kuriai būdingas nusistovėjęs ritmas, be jokių netikėtumų. Tuo pačiu, pagal senovės persų kalendorių ir arijų tikėjimą, Saulei perėjus į Avino ženklą, bei 6:26 val. (Lietuvos laiku) patekėjus šiame ženkle, 32 metų cikle prasidės 19-tieji Naujieji Dramblio metai. Metų totemas Dramblys simbolizuoja profesionalumą, tikslingumą, rimtumą, stabilumą, potencialo sukaupimą, polinkį pusiausvyrai, o šiais metais pradėti reikalai gali turėti ilgalaikes pasekmes. Dramblys yra nuostatų, tradicijų, šeimos židinio saugotojas ir ramstis, jis lėtas ir atkaklus, vertinantis bendradarbiavimą su kitais. Drambliui būdingas bandos instinktas, todėl šiais metais galimas polinkis dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, kurti didžiulius planus, tačiau tuo pačiu Dramblys yra labai įtarus, jis nepasitiki netgi pačiu savimi, dėl ko gali praleisti daugelį palankių galimybių. Dramblio metais palankūs bus gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiai. Dramblio metai siejami su Dieviškąja Ugnimi, jie palankūs statyboms, svarbiems reikalams, susijusiems su finansine ir bankų veikla. Pažeidus, išniekinus Ugnies stichiją, galimos pražūtingos pasekmės, kaip ekologinės katastrofos, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, o Žemė, pavargusi nuo karų, nederamo žmonių elgesio ir nesirūpinimo savo planeta, gali pradėti kovoti su žmonija savais metodais. Dramblio antitotemas yra Pelė, kuri simbolizuoja bailumą, niekšingumą, bruzdumą ir melagingumą. Žmonės, kuriems būdingos šio antitotemo savybės, gali būti silpnais, plepiais ir bruzdžiais, klastingais melagiais, jie bailūs, nepatikimi, nuolat linkę slėptis, vogti ir slaptai kenkti.

2020.03.30 d. Marsas pradės eiti tranzitu Vandenio ženklu, todėl sėkmės garantu bus originalios idėjos, išradingumas, gebėjimas racionaliai planuoti veiklą, tranzito metu energija taps laisvesne, prasidės palankus laikas ryžtingoms permainoms. 2020.05.13 d. Marsas pereis į Žuvų ženklą, šio tranzito laikotarpiu gali stigti nuovokumo, veiksmus ir sprendimus labiau įtakos nuotaikos. Tokiu metu gali stiprėti nepasitenkinimas savo pasiekimais, noras pasinerti į svajų pasaulį, aktyvesniais ir agresyvesniais gali tapti priklausomybių turintys asmenys (alkoholikai, narkomanai, religiniai fanatikai), per kuriuos gali atsirasti rūpesčių, padaugėti nelaimių, nepalankių situacijų.

Periode nuo 2020.05.13 d. iki 2020.06.25 d. Venera judės atatupsta Dvynių ženklu, o tokiu metu bus galima sėkmingai grižti prie ankstesnių prisirišimų, pomėgių, dar kartą pabandyti tai, kas anksčiau nepasisekė. Tokiu metu gyvenime gali pasirodyti žmonės iš praeities, atsinaujinti seni, nutrūkę meilės ryšiai, bus galima susigrąžinti mylimą žmogų, o užsimezgę nauji santykiai gali būti susiję su karminiu skolų grąžinimu. Kol Venera juda atatupstai, periodas nepalankus naujo verslo pradžiai, naujoms finansinėms iniciatyvoms ir projektams, netinkamas laikas skolinti, investuoti pinigus, pirkti brangius daiktus.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.06.05 d., jo pikas 22:25 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Šaulio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Dvynių ženkle, o užtemimo taškas formuos destruktyvius aspektus Marsui ir Neptūnui, esantiems Žuvų ženkle. Šis užtemimas geriausiai bus matomas Madagaskare, jį galima stebėti didžiojoje Europos ir Azijos dalyje, Australijoje, Afrikoje, pietryčių ir pietų Amerikoje, Ramiajame ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Užtemimo įtakoje tai bus pavojingas, avaringas laikotarpis, todėl būtų palankiau artimomis užtemimui dienomis neplanuoti svarbių kelionių. Galimos įtemptos situacijos partnerystės ryšiuose, tokiu metu susiklostę konfliktinės situacijos, gali gerokai užsitęsti, todėl norint išvengti nesklandumų, reikėtų išlikti geranoriškais, kontroliuoti savas emocijas, vengti ūmumo, dirglumo. Šiuo metu gali paūmėti lėtiniai susirgimai.

Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2020.06.21 d., jo pikas bus 9:40 val. (Lietuvos laiku), 1-ame Vėžio ženklo laipsnyje, užtemimo taškas formuos judantį link išsiformavimo destruktyvų aspektą Marsui (šis aspektas jau bus praėjęs piką), esančiam Žuvų ženkle. Šis užtemimas bus gerai matomas Afrikoje, Azijoje, pietinėje ir rytinėje Europos dalyje, Ramiajame ir Indijos vandenyne, šiaurinėje Australijos dalyje. Užtemimo įtakoje galimi konfliktai, tarpusavio supratimo stoka, reikėtų gebėti kontroliuoti savas emocijas ir elgesį, išlikti taikiais, pakančiais, geranoriškais. 2020.06.28 d. Marsas pereis į Avino ženklą, kuriuo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki 2021.01.07 d. o tokio tranzito įtakoje gali išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, pirmame plane atsidurs polinkis užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Tranzito metu gali būti panaudota bet kokia galimybė, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, bei kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, galima įtampa, gali išryškėti ūmumas, nekantrumas, savivalė.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.07.05 d., jo pikas bus 7:30 val. (Lietuvos laiku), 14-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Vėžio ženkle, užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą Neptūnui, esančiam Žuvų ženkle. Šis užtemimas bus geriausiai matomas Pietų Amerikoje, o taip pat pietinėje ir vakarinėje Europos dalyje, didesnėje Afrikos ir Šiaurės Amerikos dalyje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, bei Antarktidoje. Artimomis šiam užtemimui dienomis vertėtų būti ypatingai atsargiems situacijose, susijusiose su visuomeniniais ryšiais, darbo reikalais, karjera, bei daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatai.

Periode nuo 2020.09.10 d. iki 2020.11.14 d. Marsas judės atatupstas Avino ženklu, o tokiu periodu tampama lėtesniais, ramesniais, susitelkiant į vidines problemas ir jų sprendimą, išsivaduojant nuo bet kokios įtakos ir spaudimo, trukdančio realizacijai. Marsui judant atatupstai, sulėtėja visi einamieji procesai, prasideda tarsi štilis prieš audrą, kai kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu metu prarandama judėjimo kryptis, ankstesni tikslai tampa neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, išryškėja seni neišspręsti konfliktai, nesugebama aktyviai, konstruktyviai spręsti konkurencinius, veiklos klausimus, juntama apatija, gali apimti depresinės nuotaikos.

2020 metais Jupiteris tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, kuriame jis planeta „kritime“, todėl negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių. Ožiaragio ženklui būdingos savybės, kaip disciplina, atkaklus darbas, šykštumas atsidurs priešpriešoje su Jupiterio dosnumu, polinkiu plėtrai, šį ženklą ir planetą apjungs polinkis judėjimui. Jupiterio tranzito Ožiaragio ženklu metu vertinamas patriotizmas, susitelkimas, stiprinamas valdžios struktūrų autoritetas, rūpinamasi šalies saugumu, o tarptautiniai ryšiai atsiduria antrame plane ir gali dominti tik aspektu, padedančiu užtikrinti savo pozicijas pasaulinėje bendrijoje. Šio Jupiterio tranzito laikotarpiu daug dėmesio skiriama valstybiniam saugumui, pramonės ir žemės ūkio vystymui, ekonominės padėties šalyje stiprinimui. Periode nuo 2020.05.14 d. iki 2020.09.13 d. Jupiteris judės atatupstai Ožiaragio ženklu, tai bus socialinių permainų ir pokyčių profesinėje veikloje laikotarpis, kada galimas kaip paaukštinimo pareigose, taip ir krizinis periodas darbinėje veikloje.

2020.12.19 d., 15:07 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2021.12.29 d. Jupiteriui judant tiesiai šiuo ženklu, jo padėtis neutrali, o tais laikotarpiais, kai Jupiteris judės atatupstas, jis bus planeta „kritime“, jo prigimtinės savybės kiek susilpnės. Jupiterio tranzitas Vandenio ženklu skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, laisvei, nepriklausomybei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskirti iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins filosofinį požiūrį į pasaulį, liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, organizacinės savybės, gebėjimas realizuoti didelius projektus, polinkis visuomeninei veiklai.

2020 metų pradžioje Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, todėl svarbiomis bus tradicinės nuostatos, stiprės polinkis organizuotumui, tikslingumui, išryškės sveikos ambicijos, darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą ir siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. 2020.03.22 d., 5:58 val. (Lietuvos laiku), Saturnas laikinai pereis į Vandenio ženklą, laikotarpyje nuo 2020.05.11 d. iki 2020.09.29 d. Saturnas judės atatupstas, todėl bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, juntama nuoseklumo, sistemiškumo stoka, tačiau tai palankus laikas įvertinti, keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Bus galima peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai, galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas). Judėdamas atatupstas, Saturnas 2020.07.02 d. dar sugrįš į Ožiaragio ženklą, o 2020.12.17 d., 7:04 val. (Lietuvos laiku) jis galutinai pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2023.03.07 d. Saturnui einant tranzitu Vandenio ženklu, stiprės pasyvumas, silpnės emocinės išraiškos, išryškės santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas, aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis ir supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Saturno tranzito Vandenio ženklu metu būdingi tvirti įsitikinimai, koncentracija, ryžtingumas, teisingumas, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, arba profesijai, didelis kruopštumas renkantis artimą aplinką, gebėjimas planuoti.

2020 metais Uranas eis tranzitu jam nepalankiu Jaučio ženklu stiprindamas poreikį ieškoti naujų galimybių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi, skatindamas ieškoti naujų ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formų. Urano tranzito įtakoje stiprės stabilumas, darbingumas, intuicija, išradingumas, ryžtingumas, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas ginti savus interesus. Periode iki 2020.01.11 d. ir nuo 2020.08.15 d. iki 2021.01.14 d., Uranas judės atatupstas Jaučio ženklu, o tokiu metu silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius, bei stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Neptūnas 2020 metais tęs tranzitą Žuvų ženklu, todėl šie metai bus palankūs kūrybinei veiklai, įvairaus pobūdžio dvasinėms paieškoms, stiprės svajingumas, vaizduotė, kantrybė, interesas menui, psichologijai, religijai. Šiais metais vertėtų ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis. Periode nuo 2020.06.23 d. iki 2020.11.29 d. Neptūnas judės atatupstas Žuvų ženklu, stiprindamas kūrybiškumą, gebėjimą įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, laikas bus palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. 2020 metais Plutonas eis tranzitu Ožiaragio ženklu, metų eigoje stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Periode nuo 2020.04.25 d. iki 2020.10.04 d. Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu, todėl šiame laikotarpyje galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020.11.30 d., jo pikas 11:43 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Dvynių ženklo laipsnyje, kada Mėnulis atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Šaulio ženkle, o užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą Marsui, esančiam Avino ženkle. Šis užtemimas bus matomas Ramiajame vandenyne, didesnėje Rusijos ir Europos dalyje, Azijoje, Australijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Užtemimo įtaka skatins aktyvumą, ryžtingumą, energingumą, veiklumą, interesą saugumo klausimams, o sveikos nuovokos derinys su realiu praktiškumu, suteiks galimybę matyti naudą, gebėjimą siekti materialinės gerovės. Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2020.12.14 d., jo pikas bus 18:13 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Šaulio ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi. Šis užtemimas bus matomas pietinėje Pietų Amerikos dalyje, Čilėje, Argentinoje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Užtemimo įtakoje stiprės pastabumas, veiklumas, dalykiškumas, žingeidumas, praktiškumas, išmintingas požiūris į aplinkybes, polinkis bendrauti, galimybė surasti reikalingą informaciją.

2020 metų pradžioje Juodasis Mėnulis (Lilit) tęs tranzitą Žuvų ženklu, kuris siejamas su religingumu, altruizmu, polinkiu aukotis ir pergyventi, o Juodasis Mėnulis gali skatinti nestabilias emocines būsenas, stiprinti polinkį įvairioms priklausomybėms (alkoholizmui, narkomanijai, kompiuteriniams žaidimams), jo įtaka gali tapti psichinių pažeidimų ir susirgimų priežastimi. Juodasis Mėnulis gali iškreipti sampratas apie Dievą, religiją, skatinti gundymus, tokio tranzito metu galima pakliūti į įvairias sektas. 2020.01.28 d. Juodasis Mėnulis pereis į Avino ženklą, kuriuo judės iki spalio 21 d., kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip aktyvumas, arba nuolankumas. Aktyvumo atveju gali būti juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, galimas nenumaldomas poreikis veikti nedelsiant, kada protingas ryžtingumas gali virsti užsispyrimu, impulsyvumu, nenuspėjamais veiksmais. Laisvė ir atsakingumas gali peraugti į norą gniuždyti kitų žmonių valią, o kliūčių įveikimas ir savos valios primetimas kitiems gali suteikti neapsakomą pasitenkinimo jausmą. Nuolankumo atveju galima valios ir iniciatyvos stoka, pasyvumas, silpnumas, neryžtingumas, galima tapti labai įtaigiais, patraukliais įvairiems asmenims, turintiems polinkį manipuliuoti. Galimas polinkis atsakomybę už savo gyvenimą perkelti aplinkiniams, gali kauptis agresyvumas, kuris pažeidžia dvasinę ramybę ir sveikatą, bei skatina įvairius susirgimus. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant bruzdumo ir noro gniuždyti kitų žmonių valią. 2020.10.21 d. Juodasis Mėnulis pereis į Jaučio ženklą (juo eis tranzitu apie 9 mėnesius), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, arba išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, pasireiškia negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl labai svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

2020 metų pradžioje Baltasis Mėnulis (Arta, Selenė) tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, todėl pirmame plane atsiduria diplomatiškumas, teisingumas, taikingumas, harmonijos, pusiausvyros siekimas, skatinamas polinkis grožiui, elegancijai, supančio pasaulio suvokimas, gebėjimas harmonizuoti santykius. 2020.05.05 d. Baltasis Mėnulis pereis į Skorpiono ženklą, juo judės iki 2020.12.05 d., o šis tranzitas siejamas su angelų apsauga, geruoju karminiu atpildu ir stiprina ženklo, kuriuo juda, pozityviąsias savybes, todėl gimusieji po Skorpiono ženklu, arba savo asmeniniame horoskope turintys Baltąjį Mėnulį šiame ženkle, gali tikėtis šviesių, pozityvių permainų savo gyvenime. Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje, bus labai svarbu savyje vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, gebėti suteikti reikiamą pagalbą tiems, kurie kenčia dėl dvasinių žaizdų, kas padėtų gauti maginę apsaugą. Tranzito metu svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, kas suteiktų galimybę tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis. 2020.12.05 d. Baltasis Mėnulis pereis į Šaulio ženklą, kuriuo judės iki 2021.07.05 d., todėl prasidės pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias šio ženklo savybes. Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Iki 2020.05.20 d. Kylantis Mėnulio mazgas eis tranzitu Vėžio ženklu, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas Ožiaragio ženklu, bus svarbu laikytis šeimos ir giminės tradicijų, puoselėti istorines, kultūrines, tautines vertybes, stiprės patriotizmas, būtinybė globoti motinystę ir vaikus, skirti dėmesio šeimos gerovei. 2020.05.05 d. Kylantis Mėnulio mazgas pusantrų metų laikotarpiui pereis į Dvynių ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Šaulio ženklą, todėl svarbiu bus žinių ir išsilavinimo siekimas. Kylantis Mėnulio mazgas Dvynių ženkle rodo naujas galimybes, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas Šaulio ženkle rodo tą sferą, kurioje galimi pokyčiai, lemiantys kokio nors etapo, arba proceso pabaigą. Ateinančius pusantrų metų reikėtų stengtis vystyti proto lankstumą, mokytis lengvai bendrauti, gebėti išgirsti ir priimti kitų žmonių nuomonę, atsisakyti pasenusių nuostatų. Šiame periode reikėtų vengti perdėto savo reikšmingumo, polinkio įsitvirtinti gyvenime kitų žmonių sąskaita, kadangi tokiu atveju galimos skaudžios likimo pamokos, arba galima atsidurti sudėtingose situacijoje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2020 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2020 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, įvairių zodiako ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2020 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

Avino ženklo atstovų gyvenime 2020 metai bus labai svarbūs, reikšmingi, pirmame plane atsidurs profesinė veikla, karjera, socialiniai reikalai, ambicijos. Šiais metais palanku užsibrėžti naujus tikslus, liečiančius įvairias gyvenimo sferas, kurti konkrečius planus, formuoti sau užduotis ir stengtis nuosekliai, atkakliai siekti jų įgyvendinimo. 2020 metais galimos permainos, kurios palaipsniui brendo gana ilgą laiką, o sėkmės garantu bus praktiškumas, intensyvios pastangos, realūs lūkesčiai, entuziazmas, psichologinė, dvasinė ir vidinė motyvacija.

2020 metais Avino ženklo atstovų profesinėje veikloje laukia pripažinimas ir sėkmė, galimi reikšmingi pokyčiai, atveriantys naujas perspektyvas, suteikiantys galimybes pristatyti visuomenei savas idėjas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą. Palankiausi 2020 metais darbinės, profesinės veiklos, karjeros atžvilgiu bus kovo, balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiai, kada bus galima tvirtinti svarbius projektus, vykti į komandiruotes, o drąsios iniciatyvos duos gerus rezultatus. Sausio, rugsėjo ir spalio mėnesiais galima palanki psichologinė atmosfera, draugiški santykiai darbo kolektyve, tai geras laikas ieškantiems naudingo darbo, siekiantiems vadovaujančios pareigybės, norintiems samdyti patikimus darbuotojus, kvalifikuotus specialistus. Balandžio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus prieštaringas, įtemptas laikotarpis, kada darbinėje sferoje galima sudėtinga situacija, lydima intrigų, apgaulių, apkalbų ir įtampos. 2020 metais galimos permainos santykiuose su vadovybe, tam tikrais laikotarpiais galimas spaudimas, o norint išvengti nesklandumų ir trinties, reikėtų stengtis siekti harmoningo bendravimo, tuo pačiu apginant savo teises. Kai kurie Avino ženklo atstovai 2020 metais gali keisti darbo vietą, dažniausiai savo noru, tam palankiausias bus gruodžio mėnuo, nors tam tikrais momentais galimas ir priverstinis perėjimas į kitą darbovietę, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai padėtų pasiekti gerų rezultatų ir profesinės sėkmės.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Avino ženklo atstovams gali būti palankūs ir pelningi, o balandžio ir gruodžio mėnesiais, kada tikėtinas solidus pelnas, bus galima planuoti naudingas investicijas, pradėti nuosavą verslą, ar realizuoti svarbius projektus. Norint išvengti finansinių nesklandumų, sausio ir birželio mėnesiais būtinas padidintas atidumas ir apdairumas gavus atrodytų naudingus pasiūlymus, kadangi jie gali sietis su apgaulėmis ir nuostoliais. Su laikinais finansiniais sunkumais ir sudėtingomis situacijomis gali tekti susidurti sausio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais, o ženkli nauda iš dalykinės partnerystės, bendradarbiavimo sferos tikėtina kovo, balandžio ir lapkričio mėnesiais. Finansinės sėkmės ir materialinės gerovės garantu 2020 metais bus gebėjimas uždirbti pinigus neįprastų idėjų dėka, kurios ypač tikėtinos kovo mėnesį, spontaniškų išlaidų vengimas, polinkis greitai ir atsakingai reaguoti į netikėtas situacijas, kurias gali paskatinti asmeninių pajamų sektoriumi einantis tranzitu Uranas.

Asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metai Avino ženklo atstovams bus pakankamai ramūs ir nuosaikūs, be ypatingų pokyčių, arba svaiginančių, aistringų romanų. Vieniši Avino ženklo atstovai perspektyvios pažinties ir malonių likimo staigmenų tolimų kelionių metu, arba būdami toli nuo namų gali tikėtis kovo ir rugpjūčio mėnesiais, o gegužę asmeniniai meilės santykiai gali užsimegzti artimoje aplinkoje, arba tiesiog pažintis galima gatvėje. Vasario, spalio ir gruodžio mėnesiais gali užsimegzti asmeniniai santykiai su žmogumi, užimančiu aukštą padėtį visuomenėje, arba su kuo nors iš vadovybės tarpo, o rugsėjo mėnesį darbiniai santykiai su kolega, arba kuo nors iš pavaldinių gali peraugti į asmeninius ryšius. Birželio mėnesį savo gyvenimo meilę gali pavykti surasti draugų tarpe, o lapkričio mėnesį gali užsimegzti nauji santykiai, kurie gali peraugti į rimtus partnerystės ryšius. Sėkmės garantu 2020 metais, ieškant savo antrosios pusės, bus tikslingumas ir nuoseklus veiklumas, o tolimoms kelionėms tinkamas laikas bus pavasario pradžioje ir vasaros pabaigoje. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, Avino ženklo atstovams 2020 metais bus labai svarbu surasti bendrus tikslus ir siekius, šiais metais bus labai reikšmingas mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymas, kurio ne visada bus galima tikėtis, o nesklandumus ir problemas gali skatinti per didelis užimtumas darbe, profesinėje veikloje, per daug intensyvus karjeros siekimas. Harmonija tarpusavio santykiuose, geras psichologinis klimatas namuose tikėtinas liepos mėnesį, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais galimos sudėtingos situacijos, kada tarpusavio sutarimą ir pasitikėjimą bus galima užtikrinti tik pasitelkus išmintingumą, kantrybę ir geranoriškumą, bei įsiklausant į mylimo žmogaus nuomonę ir patarimus. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai palankūs bendram poilsiui, laiko praleidimui kartu su mylimu žmogumi, šeimos nariais, laikas bus tinkamas pramogoms, pomėgiams, bendravimui su vaikais.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Avino ženklo atstovams turėtų būti palankūs, kada gali džiuginti gera savijauta. Pasirūpinti savo sveikata ir daugiau dėmesio skirti problemoms, susijusioms su mityba, stuburu ir sąnariais, vertėtų skirti balandžio mėnesio pradžioje, liepos, rugpjūčio mėnesiais, bei rugsėjo pabaigoje, kada reikėtų daugiau ilsėtis, vengti peršalimo ir per didelio aktyvumo, teisingai maitintis. 2020 metais Avino ženklo atstovams bus naudingos vandens procedūros, buvimas gryname ore, kalnuose, o nepalankūs sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu gali būti rugpjūčio ir spalio mėnesiai, bei trečioji rugsėjo dekada.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

2020 metai Jaučio ženklo atstovams bus sėkmingi daugelyje gyvenimo sferų, aktualiais taps išsilavinimo, ryšių su užsieniu, tolimų kelionių, pasaulėžiūros, religijos klausimai, pozityvios permainos, ateities siekiai, bei juridiniai reikalai. Šiais metais išryškės polinkis tapti unikaliais daugelyje sferų, tai gali paliesti įvaizdį, aprangos stilių, požiūrį į darbą, asmeninę gerovę, stiprės noras sužinoti ką nors naujo, aplenkti kitus, tapti lyderiais. Pirmąją 2020 metų pusę periodiškai gali tekti grįžti prie anksčiau nebaigtų reikalų, šiame laikotarpyje svarbiais taps tarptautiniai politiniai klausimai, juridiniai ir valiutiniai reikalai, tarpusavio santykiai su tolimais giminėmis, o antrasis pusmetis bus palankus asmeninių ambicijų realizavimui.

2020 metai Jaučio ženklo atstovams profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, gali pavykti įgyvendinti svarbius socialinius projektus, ypatingi pasiekimai galimi kūrybinėje, mokslinėje, ar sportinėje veikloje. Balandžio ir gruodžio mėnesiais, bei laikotarpyje nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos sėkmė gali lydėti kūrybinėje ir socialinėje veikloje, o vasario ir kovo mėnesiais, norint pasiekti gerų rezultatų, teks įdėti pakankamai pastangų, bei įveikti galimas kliūtis. Jaučio ženklo atstovai 2020 metais bus linkę veikloje panaudoti savo intelektualinius gabumus, sukauptą patirtį, išsivaduojant iš monotoniškos darbinės rutinos, galimas polinkis vengti netenkinančių, slegiančių darbo sąlygų. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galimos pozityvios darbo sąlygų, arba veiklos pobūdžio permainos, tokiu metu galima surasti aukštą padėtį užimančius draugus, užsitikrinti jų pagalbą ir palaikymą, o spalio ir lapkričio mėnesiais galimos sudėtingos situacijos darbe, kada norint išsaugoti tai, kas pasiekta, teks maksimaliai susikoncentruoti, pasitelkti atsakomybės jausmą, kantrybę ir darbštumą. Šiame periode gali tekti susidurti su kitų neprofesionalumu, laikas nepalankus dalykinėms komandiruotėms, spalio mėnesį galimos problemos dėl padėjėjų, arba pavaldinių aplaidumo ir užmaršumo, netinkamai atliktų pavedimų, darbinių užduočių. Jaučio ženklo atstovams, ieškantiems darbo, palankūs bus vasario, gegužės ir birželio mėnesiai, kada galima gauti naudingą, gerai apmokamą darbą, arba pareigybę, kurioje būtų galima pilnai panaudoti savo profesionalumą ir sukauptą vertingą patirtį.

Jaučio ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 metais gali būti stabili ir palanki, o aktyvesnis bus antrasis pusmetis, kada bus juntama ženkli kitų asmenų įtaka tvarkant svarbius piniginius reikalus. 2020 metais finansinė sėkmė gali lydėti tuos Jaučio ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su švietimu, mokslu, kūryba, sportu, arba užsieniu, o aukšto lygio pajamos iš šių sferų tikėtinos kovo, balandžio mėnesiais, bei antrajame pusmetyje, tik rugpjūčio mėnesį būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, kadangi galimos apgaulės, intrigos, nuostoliai. Finansiniai planai gali žlugti, nenumatytos išlaidos tikėtinos sausio, vasario, gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, geros pajamos galimos birželio mėnesį, pirkti daiktus šeimai ir namams palanku rugpjūtį, o nuosavybės, ar nekilnojamojo turto įsigijimą reikėtų planuoti lapkričio mėnesį. Periode nuo gegužės 13 d. iki birželio 26 d., Venerai judant atatupstai, bus nepalanku skolinti pinigus, netinkamas laikas naujoms finansinėms iniciatyvoms, investicijoms, brangių daiktų įsigijimui.

Asmeninio gyvenimo, tarpusavio santykių sferoje 2020 metai bus labai reikšmingi, atveriantys plačias galimybes vienišiems Jaučio ženklo atstovams, ieškantiems didžiosios gyvenimo meilės ir antrosios pusės. Palankiausias bus kovo mėnuo, bei laikotarpis nuo liepos iki gruodžio, kada tikėtinos naujos pažintys tolimų kelionių metu, galimi malonūs susitikimai su mokslo, sporto, ar meno sferos atstovais, o gegužės, birželio ir lapkričio mėnesiais gali užsimegzti nauji asmeniniai meilės ryšiai su kuo nors iš draugų, dalyvaujant draugiškose kompanijose, įvairiuose renginiuose kartu su bičiuliais, bendraminčiais. 2020 metais bus mėgaujamasi laisvo žmogaus gyvenimu, kada nejaučiama priklausomybė nuo ko nors, kada galimos simpatijos, komplimentai iš priešingos lyties atstovų pusės, tačiau tokiu metu gali netenkinti trumpalaikiai santykiai, arba romanai, o dominti gali ryšiai su perspektyviu žmogumi, su kuriuo gali sieti bendros idėjos ir ateities planai. 2020 metais periode nuo gegužės 13 d. iki birželio 25 d., kol meilės planeta Venera judės atatupstai, galima susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau šiame laikotarpyje nevertėtų užmegzti naujų asmeninių meilės santykių, kadangi jie gali būti trumpalaikiais. Jaučio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, sudėtingas gali būti 2020 metų sausio mėnuo, kada sustiprės nepakantumas, polinkis nutraukti santykius, bei nepalankus, įtemptas laikotarpis bus nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, kada galima tarpusavio pasitikėjimo stoka, dvejopos situacijos, arba apgaulės. 2020 metų eigoje stabilumą poroje gali padėti sustiprinti bendros kelionės, įvairios naujovės, įsijungimas į socialinius procesus, svarbaus projekto rengimas kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, kas sustiprintų šeimos saitus, ar partnerystės ryšius.

2020 metais Jaučio ženklo atstovus gali džiuginti gera sveikata, o kiek mažiau palanki sveikatos atžvilgiu bus paskutinė vasario mėnesio dekada ir laikotarpis nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos. Urano tranzitas Jaučio ženklu ir netikėti įvykiai, kurie skatins staigiai pereiti iš vienos būsenos į kitą, gali nepalankiai įtakoti nervų sistemą, stiprinti dirglumą, neramumą, o sveikatos nesklandumų išvengti gali padėti sveika mityba, teisingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, užsiėmimas sportu. Asmeninio saugumo atžvilgiu kiek mažiau bus palankus gruodžio mėnuo, kada vertėtų vengti ekstremalaus sporto, per daug aktyvaus poilsio, pavojingų pramogų.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2020 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs ir sėkmingi, gebant formuoti santykius, grindžiamus bendrais interesais ir nauda, suderinant savas idėjas ir ryšius su kitų žmonių materialiniais resursais ir aiškiu veiksmų planu. 2020 metai bus netolygūs, kadangi reikės gebėti įveikti kliūtis, kai kuriais periodais teks susidurti su išbandymais, stresais, permainomis, staigiai besikeičiančiomis aplinkybėmis, kas padės užsigrūdinti ir ugdyti savyje tokias savybes, kaip drąsa, atkaklumas, gebėjimas prisitaikyti ir nepasimesti sudėtingose situacijoje. 2020 metai bus Dvynių ženklo atstovų charakterio tvirtumo ir patvarumo išbandymo laikotarpiu.

Darbinės ir profesinės veiklos sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metai gali būti palankūs, o kovo, birželio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais sėkmė gali lydėti siekiančius užimti atsakingą postą, arba norinčius dirbti vadovaujamą darbą. Šiais laikotarpiais bus galima kliautis patikimais padėjėjais, samdyti darbuotojus, galimi pokyčiai esamame darbe, arba galima ieškoti naudingesnės pareigybės, o liepos mėnesį gali padidėti darbo užmokestis, atsirasti daugiau klientų. Dvynių ženklo atstovų karjeroje ir darbinėje veikloje vasario mėnesį ir laikotarpyje nuo liepos iki spalio, tikėtini pozityvūs pokyčiai, o periodas nuo liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos bus labai palankus dalykinėms kelionėms ir komandiruotėms. Sudėtingesni gali būti gegužės, rugpjūčio, spalio mėnesiai, kada galimos nepalankios darbo sąlygos, stabilumo stoka, gali keistis darbo atlikimo pobūdis, kas gali paskatinti norą išeiti iš darbo savo noru. Gegužės mėnesį gali suaktyvėti nedraugiškai nusiteikę asmenys, slapti priešai, tikėtinos įvairaus pobūdžio intrigos, apkalbos, o gruodžio mėnuo bus palankus naujų profesinių žinių, įgūdžių, praktikos įgijimui. Rugsėjo mėnesį bus galima patvirtinti svarbų projektą, palankus laikas karjerai, galimi pasiekimai, pripažinimas, sėkmė įgyvendinant socialinius tikslus.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Dvynių ženklo atstovams gali būti nelengvi, įtempti ir sudėtingi, labai svarbiais taps finansiniai įsipareigojimai, keisis įprastinės aplinkybės, gali būti sunkiau grąžinti paskolas, kreditus, skolas, nors pagrindinių pajamų atžvilgiu esminių permainų šių metų eigoje tikėtis neverta. Finansiniai nesklandumai tikėtini sausio, kovo, balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kada galimos neplanuotos išlaidos, gali žlugti puoselėti planai, o kovo ir gruodžio mėnesiais galima susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais asmenimis, spaudimu verslo sferoje. Vasario, birželio, liepos ir spalio mėnesiais vertėtų ieškoti palankių galimybių tvarkant finansinių įsipareigojimų klausimus, tokiu metu galima sulaukti partnerių, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės pagalbos ir palaikymo, galima ieškoti investicijų verslo plėtrai. Planuojantiems įsigyti nuosavybę, nekilnojamąjį turtą, palankūs bus sausio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o sėkmė kūrybinio pobūdžio veikloje, bei tvarkant reikalus su užsienio partneriais gali lydėti birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Dvynių ženklo atstovams bus pakankamai ramūs, be esminių permainų. Sausio, vasario, kovo, gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiai bus palankūs bendroms kelionėms su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, o vieniši Dvynių ženklo atstovai šiais laikotarpiais gali susipažinti su ypatingu žmogumi ir formuoti naujus asmeninius meilės santykius, o tame jiems padės sustiprėjęs išradingumas, drąsūs poelgiai, tik reikėtų vengti bet kokių avantiūrų. Vieniši Dvynių ženklo atstovai 2020 metais bus linkę aktyviai ieškoti meilės ir artimo žmogaus, naujų įspūdžių paieškos gali skatinti polinkį seksualiniams eksperimentams, o sausio, vasario mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės pradžios iki spalio pabaigos, gali užsimegzti asmeniniai artimi santykiai su vyresniu amžiumi, užimančiu aukštesnę socialinę padėtį žmogumi, arba kuo nors iš vadovybės tarpo. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, Dvynių ženklo atstovams 2020 metai bus ramūs, nežadantys esminių permainų, kada bendras gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, nors kai kuriais mėnesiais galima tikėtis ir svarbių įvykių. Sausio mėnesį ir pirmąją vasario pusę tarpusavio santykiuose gali būti juntama įtampa, trintis bendraujant, o antrąją vasario pusę ir kovo mėnesį stiprės aistringumas, todėl galimas nepasitenkinimas intymiu gyvenimu, bei polinkis neištikimybei. Spalio mėnuo gali būti kiek sudėtingesnis, kada vertėtų išlikti kantriais, geranoriškais ir pakančiais, norint išsaugoti brangius santykius, o gruodžio mėnesį galimas harmoningas bendravimas, antrosios pusės, ar mylimo žmogaus palaikymas tvarkant namų ir šeimos reikalus, bei kuriant bendrus ateities planus.

Dvynių ženklo atstovai daugiau dėmesio sveikatai ir savijautai turėtų skirti visus 2020 metus, todėl bus labai svarbus teisingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, visavertė sveika mityba, profilaktinės priemonės, stiprinančios imunitetą ir organizmą. 2020 metais gali išaugti įvairaus pobūdžio traumų pavojus, ypač sausio ir lapkričio mėnesiais, bei pirmąją rugpjūčio dekadą, kada pavojai gali sietis su ekstremaliu sportu, kritimu iš aukščio, bei transporto avarijomis. Aplamai sveikatos atžvilgiu sudėtingesni bus vasario, balandžio, gegužės ir liepos mėnesiai, kada pajautus pirmus negalavimo simptomus, vertėtų kreiptis į gydytojus. Šiais metais turėtų būti atsargiais Dvynių ženklo atstovai, dirbantys pramonės, gamybos sferoje, o norint išvengti sveikatos problemų ir įvairaus pobūdžio traumų, reikėtų laikytis darbo saugumo taisyklių.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

2020 metais Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykių su kitais žmonėmis tema, asmeniniai ir dalykiniai partnerystės ryšiai, bei esminiai pokyčiai juose. Šiais metais bus galimybė praplėsti pažinimo sferą, sužinoti daug naujo ir naudingo, pasiekti aukštesnį kokybinį pasaulėžiūros ir žinių lygmenį, formuoti moralines, estetines pažiūras ir sampratas, kuriomis bus galima vadovautis daugelį metų, o tam palankiausi bus vasario ir liepos mėnesiai. Su nepalankiomis, įtemptomis aplinkybėmis susidurti ir įveikti rimtas kliūtis gali tekti rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.

2020 metai bus palankūs Vėžio ženklo atstovams, norintiems realizuoti pačius drąsiausius kūrybinius projektus, siekiantiems karjeros, socialinės sėkmės ir pripažinimo visuomenėje. Esminių permainų darbo sferoje 2020 metais gali tikėtis tie Vėžio ženklo atstovai, kurių profesinė veikla turi sąsają su paslaugų sektoriumi, naujų klientų paieška, o dirbantieji verslo sektoriuje, turės daug palankių galimybių surasti patikimus dalykinius partnerius, bei pasirašyti su jais naudingas bendradarbiavimo sutartis, o spalio ir gruodžio mėnesiai bus palankūs naujų profesionalių darbuotojų paieškoms. Vasario ir kovo mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės iki rugpjūčio, sėkmė gali lydėti norinčius patvirtinti svarbų projektą, užsiimančius moksline, sportine, kūrybine, arba leidybos veikla. Įvairaus pobūdžio svarbius profesinius, darbinius klausimus aptarti su vadovybe ir sėkmingai juos išspręsti gali pavykti sausio, kovo, balandžio, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais, kada sėkmę lems komunikabilumas, gebėjimas bendrauti, bei tokiu metu galima užsitikrinti vadovybės palankumą. Rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiai bus palankūs ieškantiems naujos darbo vietos, ar perspektyvios pareigybės, o trečiąją rugsėjo mėnesio dekadą darbo sferoje galima sudėtinga situacija, priklausomybė nuo aplinkybių, ar kitų žmonių, kada gali suaktyvėti pavyduoliai, slapti priešai, rezgantys intrigas, norintys pakenkti, apkalbėti, o spalio mėnesį gali sumažėti pajamos.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Vėžio ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs, tačiau didele dalimi priklausys nuo to, kaip klostysis ir rutuliosis dalykiniai santykiai. Balandžio mėnuo bus palankus planuojantiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, o rugsėjį galima sėkmingai nupirkti automobilį. Padaugėjus klientų ir užsakymų, pajamos gali padidėti dirbantiems paslaugų sektoriuje, o finansinę sėkmę lems gebėjimas prisitaikyti prie susiklosčiusių aplinkybių, sumaniai pakreipiant jas naudinga sau linkme. Rugpjūčio mėnesį galimos geros pajamos, šis laikotarpis palankus tvarkyti kreditų, skolų, kitų finansinių įsipareigojimų klausimus, bei galima pradėti nuosavą verslą. Ženklios pajamos iš dalykinės partnerystės, arba savos antrosios pusės, kurios galėtų papildyti šeimos biudžetą, tikėtinos sausį, periode nuo birželio iki rugsėjo, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o spalį būtinos išlaidos gali sietis su partnerių reikalais. Balandžio ir gegužės mėnesiais galimi finansiniai nesklandumai, baudos, nuostoliai, o priverstinės, nenumatytos išlaidos tikėtinos gegužės ir gruodžio mėnesiais, nors gruodis bus palankus ir kredito gavimui, norint pagerinti savo finansinę padėtį.

Meilės, asmeninio gyvenimo klausimai, šeimos ir namų reikalai 2020 metais Vėžio ženklo atstovams gali būti labai aktualiais, o harmonija tarpusavio santykiuose ir stiprūs jausmai gali pasireikšti kovą, periode nuo birželio iki rugsėjo, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Vienišus Vėžio ženklo atstovus 2020 metais labiau domins partnerystės sfera, naujos pažintys, asmeninių meilės santykių užmezgimas, jų formavimas. Šiais metais užsimezgę nauji asmeniniai santykiai turi tendenciją išsirutulioti į stabilius partnerystės ryšius, bei užsibaigti santuokos sukūrimu. Sausio mėnesį pažintis galima gatvėje, artimoje aplinkoje, socialiniuose tinkluose, naujų perspektyvių pažinčių užmezgimui bus palankūs vasario, kovo, liepos ir rugpjūčio mėnesiai, o vasaros periode galimi malonūs likimo siurprizai ir lemtingi susitikimai tolimų kelionių metu. Rugsėjis ir spalis bus nepalankūs romantiškoms pažintims, anksčiau užsimezgusiems santykiams šis periodas gali būti kritinis, o kai kurie ryšiai, neišlaikę išbandymų, šiuo metu gali visiškai nutrūkti. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, Vėžio ženklo atstovai bus stipriai priklausomi nuo mylimo žmogaus, arba antrosios pusės norų, elgesio ir aktyvių veiksmų, neturint galimybės juos įtakoti, todėl beliks tik prisitaikyti prie tokios tarpusavio santykių formos. Problematiški santykiai poroje gali paskatinti sudėtingas situacijas ir problemas kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, o harmoningose porose tarpusavio santykiai ir jausmai sausio, vasario ir liepos mėnesiais gali dar labiau sustiprėti. Planuojantiems savo santykius įforminti oficialiai, tam palankiausi būtų vasario, liepos ir spalio mėnesiai, bei šiuo metu galimos sėkmingos bendros tolimos kelionės.

2020 metai Vėžio ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, juos gali džiuginti gera savijauta, o menki negalavimai tikėtini paskutinę gegužės dekadą, rugsėjį ir vidurinę gruodžio dekadą. Norint išlaikyti gerą sveikatą, šiais mažiau palankiais laikotarpiais reikėtų daugiau ilsėtis, bei pasitelkti profilaktines priemones, kurios stiprintų imunitetą ir organizmo atsparumą. Rugsėjo mėnesį, ypač paskutinę dekadą, bus didesnis nelaimingų atsitikimų ir traumų pavojus, todėl būtinas padidintas atidumas kelionėse, vairuojant transporto priemones, ar užsiimant ekstremaliu sportu.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2020 metais Liūto ženklo atstovams gali tekti spręsti svarbius ir sudėtingus praktinius klausimus, jiems teks daug ir atkakliai dirbti, bei galimi esminiai pokyčiai karjeroje. Didžiąją metų dalį pirmame plane atsidurs darbas, bus aktualūs rūpesčiai, susiję su profesine ir darbine veikla, sveikata, ūkinėmis ir buitinėmis problemomis, o asmeninis gyvenimas atsidurs antroje vietoje. Šiais metais gali dominti sveikas gyvenimo būdas, optimalus dienos režimas, galimi esminiai mitybos pokyčiai, naujas požiūris į fizinį aktyvumą, geros savijautos užtikrinimą.

2020 metais Liūto ženklo atstovams atsivers puikios galimybės, darbo perspektyvos, o siekiantys vadovaujančio darbo, naudingą pareigybę gali tikėtis gauti vasario, balandžio, gegužės, rugsėjo mėnesiais ir ypač gruodį. Vadovybės palankumą įgyti ir tikėtis aukštesnio lygio pajamų galima sausio, gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais, o taip pat tokiu metu galima gauti naudingą darbą, kuriame būtų galimybė praktiškai panaudoti savo profesines žinias ir sukauptą patirtį. Daugeliui Liūto ženklo atstovų 2020 metais, dėl paaukštinimo pareigose, bei kilimo karjeros laiptais, išaugs atsakomybės našta, padidės darbų apimtis, ar gali atsirasti galimybė pakeisti turimą darbą naudingesne, geriau apmokama pareigybe, o kai kuriais atvejais, galimi kardinalūs pozityvūs profesinės veiklos pokyčiai, kurie labiausiai tikėtini vasario, kovo, liepos ir spalio mėnesiais. Rugpjūčio ir spalio mėnesiais bus nepalanku vykti į komandiruotes, tai bus sudėtingas laikotarpis, kada tikėtini kaltinimai neprofesionalumu, negebėjimu atlikti pavestas užduotis. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais gali sumažėti klientų, tai gali skatinti vadovybės nepasitenkimą, bei nepalankiai įtakoti pajamų lygį ir galimas noras išeiti iš darbo savo noru, tačiau to daryti nereikėtų, kadangi gruodžio mėnesį viskas grįš į įprastines vėžes, o profesinėje veikloje gali lydėti sėkmė.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Liūto ženklo atstovams gali būti palankūs ir dosnūs, kadangi gali gerokai papilnėti asmeninis biudžetas, bei šie metai palankūs norintiems tvarkyti nekilnojamojo turto reikalus. Pajamų lygis šiais metais tiesiogiai priklausys nuo atliekamų darbų kiekio, o kadangi darbų apimtis tikėtina pakankamai didelė, bei išaugs darbo efektyvumas, tai lems ir solidžias pajamas. Galimybė uždirbti aukšto lygio pajamas atsiras balandžio, spalio ir lapkričio mėnesiais, o nekilnojamojo turto sandorius vertėtų planuoti gegužės, birželio, rugpjūčio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Tvarkant svarbius finansinius dokumentus, ar verslo reikalus, ypatingas atsargumas ir apdairumas būtinas sausio mėnesį, kada galima susidurti su apgaulėmis, manipuliacijomis, kitų asmenų noru pasipelnyti, bei spaudimu verslo sferoje. Norint išspręsti ilgalaikes finansines problemas, gali tekti imti paskolą banke, tam palankiausias laikas būtų vasario, liepos ir spalio mėnesiais, o sudėtingi periodai gali būti sausio ir gegužės mėnesiais, kada reikėtų vengti bet kokių avantiūrų, bei apriboti išlaidas. Geros pajamos iš ryšių su užsieniu, mokslinės, kūrybinės, arba sportinės veiklos tikėtinos vasario, kovo, gegužės ir liepos mėnesiais, o rugpjūčio mėnesį tokio pobūdžio veikla gali skatinti problemas, arba tiesiogiai sietis su finansiniais nuostoliais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Liūto ženklo atstovams bus gana ramūs, kadangi pagrindinis dėmesys bus nukreiptas į dalykinę, profesinę ir darbinę veiklą. Vieniši Liūto ženklo atstovai šiais metais gali užmegzti asmeninius santykius darbo vietoje, kadangi kas nors iš dirbančių šalia gali dominti ne vien profesiniame, bet ir asmeniniame lygmenyje. Tarnybinis meilės romanas su kolega, ar kuo nors iš pavaldinių tarpo tikėtinas sausio, birželio, rugpjūčio, ar gruodžio mėnesį, o ryšys su vyresniu žmogumi, arba kuo nors iš vadovybės galimas sausį, periode nuo kovo iki gegužės ir gruodžio mėnesį. Romantiškoms pramogoms, naujų santykių užmezgimui palankus sausio mėnuo, o vasarį ir periode nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, tikėtinos perspektyvios pažintys tolimų kelionių metu. Esantiems ilgalaikiuose partnerystės santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, 2020 metais teks daugiau dėmesio skirti praktinei ir materialinei santykių pusei, bei rūpesčiui mylimu žmogumi, šiais metais gali išryškėti ir švelnūs jausmai, kurie padės sustiprinti tarpusavio ryšį su mylimu žmogumi, ar santuokinius saitus. 2020 metai bus palankūs planuojantiems namo statybas, arba kapitalinį remontą, kovo mėnuo bus palankus paruošiamiesiems darbams, o laikotarpyje nuo birželio pradžios iki metų pabaigos, bus galima įgyvendinti drąsius projektus ir idėjas, liečiančias patogumo, komforto ir jaukumo kūrimą namuose. Mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymo tvarkant reikalus, susijusius su namais, šeima, ūkiniais ir buitiniais reikalais, bus galima sulaukti vasario ir liepos mėnesiais, kada gali padėti daryti atsakingus sprendimus ir perimti atsakomybės naštą. Bendroms romantiškoms kelionėms bus palankus vasario mėnuo, bei laikotarpis nuo liepos pradžios iki rugsėjo pabaigos.

Sveikatos požiūriu 2020 metai Liūto ženklo atstovams gali būti sudėtingi, o tam tikrais periodais savijautos klausimai gali atsidurti pirmame plane. Visus 2020 metus vertėtų ypatingą dėmesį skirti savo sveikatai, o pajautus pirmus negalavimo simptomus, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytojus. Šiais metais gali paūmėti, ar atsinaujinti lėtiniai susirgimai, o ypač nepalankūs sveikatos atžvilgiu bus vasario, kovo, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiai. Norint sustiprinti imunitetą, užgrūdinti organizmą, reikėtų pasitelkti sveiką gyvenimo būdą, teisingą darbo, poilsio ir mitybos režimą, nuosaikų fizinį aktyvumą, kas palankiai įtakotų sveikatos būklę. Asmeninio saugumo ir galimų traumų atžvilgiu nepalanki bus paskutinė gegužės dekada.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

2020 metais Mergelės ženklo atstovų gyvenime pagrindine tema bus kūrybinė savirealizacija, praktikoje pritaikant talentus ir gabumus, tai gali būti laisvalaikio veikla, interesas menui ir kūrybai, mėgėjiškam sportui, arba kažkoks pomėgis, kuris šiais metais gali labai sudominti ir pilnai įtraukti. 2020 metais gali sustiprėti meilės poreikis, polinkis vaikų auklėjimui, aktyviam bendravimui su jais, rūpestis vaikų poreikiais ir siekiais.

Mergelės ženklo atstovams 2020 metai darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu gali būti ramūs, nuosaikūs, be esminių permainų. Liepos mėnesį gali labai palankiai susiklostyti aplinkybės, liečiančios karjeros, profesinio augimo galimybes, vadovaujančios pareigybės gavimą, santykius darbo kolektyve, šiame laikotarpyje galima ieškoti patikimų, pareigingų darbuotojų. Surasti darbo vietą, kurioje galima panaudoti įgytą išsilavinimą ir profesines savybes gali pavykti sausio, balandžio, gegužės ir gruodžio mėnesiais, tokiu metu galima įgyti vadovybės palankumą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, bei gali padidėti darbo užmokestis. Rugpjūčio mėnuo gali būti kiek sudėtingesnis, kada bus negalima kliautis kitais, o gegužės, birželio ir spalio mėnesiais Mergelės ženklo atstovai gali tikėtis sėkmės ir pripažinimo, kada gali pavykti patvirtinti svarbų projektą, bei gali būti deramai įvertintos pastangos ir nuopelnai. Šiais metais gali išryškėti poreikis ir prasiplėsti galimybės ieškant darbo laisvu grafiku, kuriame galima būtų pilnai panaudoti savo kūrybiškumą, o kas liečia atsakingą pareigybę, tai ją gali pavykti gauti gruodžio mėnesį.

Finansinė Mergelės ženklo atstovų padėtis 2020 metais gali būti stabili ir palanki, geros pajamos tikėtinos balandžio ir birželio mėnesiais, kada galima daryti investicijas, planuoti stambius pirkinius, o nekilnojamojo turto įsigijimui bus palankus gegužės mėnuo. Šiais metais daugeliui Mergelės ženklo atstovų gali pavykti išlošti loterijoje, o didžiausia to tikimybė bus sausio, vasario, liepos ir gruodžio mėnesiais, kada galimas laimingas šansas. Tačiau kas liečia rizikingus azartinius, biržos žaidimus ir įvairaus pobūdžio spekuliacijas, tuo piktnaudžiauti nevertėtų, ypač tai aktualu bus periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki lapkričio pabaigos, kada tikėtini ženklūs nuostoliai ir praradimai. 2020 metais kardinalių pokyčių, liečiančių pajamų šaltinius, jų uždirbimo būdus nebus, tačiau daugelis Mergelės ženklo atstovų jaus pasitenkinimą, kurį suteikia pakankamas pinigų kiekis, todėl didelės išlaidos gali sietis su poilsiu, pramogomis ir pomėgiais. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, ypatingas atidumas bus būtinas spalio mėnesį, o taip pat tokiu metu vertėtų vengti įvairių avantiūrų, nepriimti abejotinų pasiūlymų, kadangi jie gali skatinti nuostolius.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai Mergelės ženklo atstovams gali būti labai reikšmingi, ryškūs ir įsimenantys. Periode nuo metų pradžios iki rudens galimi intensyvūs jausmai, meilės pergyvenimai, noras mylėti ir būti mylimais. Gegužės, birželio ir liepos mėnesiais naujos pažintys tikėtinos socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje, transporte, ar gatvėje, kovo, gegužės, liepos ir gruodžio mėnesiais galima sutikti ypatingą žmogų tolimų kelionių metu, kur galima perspektyvi pažintis su užsieniečiu, o balandžio mėnesį gali užsimegzti romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo. Šiais metais išryškės polinkis naujoms pažintims, bendravimui su priešingos lyties atstovais, romantiškoms pramogoms, noras surasti didžiąją savo gyvenimo meilę ir antrąją pusę. Vieniši Mergelės ženklo atstovai šiais metais bus linkę vykti į poilsines, pažintines keliones, daugiau lankytis koncertuose, teatruose, diskotekose ir renginiuose, kur susirenka daug žmonių ir yra galimybė susipažinti. Vasario ir spalio mėnesiais užsimezgę asmeniniai santykiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, ar partnerystės ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, Mergelės ženklo atstovai periode nuo metų pradžios iki rudens turės galimybę atgaivinti jausmus, sustiprinti ryšį su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, o tvarkant namų ir šeimos reikalus, artimo žmogaus palaikymas bus juntamas sausio, vasario mėnesiais, bei laikotarpyje nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Kovo mėnesį, bei periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, vertėtų daugiau dėmesio skirti mylimam žmogui, vengti flirto ir dviprasmių aplinkybių, kas padės užtikrinti harmoniją poroje, šeimoje. Šiais metais daug dėmesio gali būti skiriama vaikų temai, daugelis Mergelės ženklo atstovų gali planuoti šeimos pagausėjimą, o tam palankiausias laikas būtų nuo kovo pradžios ir gruodžio mėnesio pabaigos.

2020 metai Mergelės ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, gerą savijautą skatins optimizmas, fizinis aktyvumas, užsiėmimas sportu, o energetinis tonusas bus gana aukštas. Tačiau balandžio, birželio, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais reikėtų dėmesio skirti sveikatos būklei, pasitelkiant sveiką gyvenimo būdą, teisingai subalansuotą darbo ir poilsio režimą, pilnavertę mitybą. Asmeninio saugumo atžvilgiu kiek pavojingesnis laikotarpis bus antroji birželio dekada, kada vertėtų saugotis pavojingų vietų, atsisakyti rizikingų pramogų, būti atidžiais kelionėse, ar vairuojant automobilį, o įvairaus pobūdžio traumos galimos liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesiais.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pačiais svarbiausiais gali būti reikalai, liečiantys šeimą ir namus, kadangi būtent šeimos gyvenime galimi reikšmingi įvykiai. Šiais metais gali sustiprėti ryšiai su artimais ir tolimais giminėmis, gali keistis šeimos sudėtis, kam nors iš namiškių išvykus gyventi kitur, šeimai pasipildžius nauju nariu, ar gimus vaikui. 2020 metais keisis Svarstyklių ženklo atstovų gyvenimo ir buities sąlygos, kai kuriais atvejais gali padidėti nuosavybė, galimi sėkmingi nekilnojamojo turto, kitos nuosavybės sandoriai, atsiras naujos galimybės, liečiančios jaukumo ir komforto kūrimą namuose, bei šie metai bus palankūs būsto statyboms, arba remonto darbams.

Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2020 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus gana ramūs, kada bus galima užbaigti didelį ir svarbų projektą, susijusį su karjera, arba gali būti baigiamas ištisas profesinės veiklos etapas, kai joks didesnis kilimas, ar augimas jau yra neįmanomas. Tai bus laikas, kada verta peržiūrėti ir įvertinti tai, kas buvo pasiekta, bei pasirinkti tolimesnę veiklos kryptį. Kiek sudėtingesnis gali būti sausio mėnuo, kada galima prarasti vadovybės palankumą, gali sumažėti darbų apimtis ir atlyginimas, bei gegužės mėnuo, kada galima susidurti su priekaištais dėl neprofesionalumo, neveiklumo ir galimi nesklandumai darbo kolektyve, arba galima privestinė komandiruotė, susijusi su sudėtingų problemų sprendimu, o išvengti trinties ir nemalonumų gali padėti ištvermė, darbštumas ir pakankamas atsakingumas, atliekant pavestas užduotis. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais susiklostys palankios aplinkybės darbo kolektyve, tokiu metu bus galima pilnai išreikšti vadovavimo gabumus ir talentus, išspręsti prieštaravimus, nesklandumus, bus tinkamas laikas patikimų, darbščių ir atsakingų darbuotojų paieškoms. Šiame periode galimas paaukštinimas pareigose, gali būti pasiūlyta perspektyvi, atsakinga pareigybė, bei šis laikotarpis palankus neturintiems darbo, kadangi aktyviai jo ieškant, galima surasti naudingą, atitinkantį lūkesčius veiklos pasiūlymą. Labai gerai apmokamą, nors ir mažiau atsakingą darbą gali pavykti surasti sausio, kovo, gegužės, birželio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o liepos mėnesį tikėtini pozityvūs darbo sąlygų pokyčiai, gali keistis veiklos pobūdis ir formuotis patikimi tarpusavio santykiai su vadovybe.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus palankūs siekiant taupyti, gyventi ekonomiškai, sustiprinti materialinį pagrindą, o sukaupus pakankamai lėšų, jas panaudoti gyvenimo sąlygų pagerinimui. Pagrindinės išlaidos šiais metais gali būti susiję su investicijomis į būsto remontą, jaukumo, komforto namuose ir šeimos gerovės kūrimą. Sausio, vasario, balandžio, gegužės, spalio ir gruodžio mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto įsigijimą, o kovo, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai tam bus netinkami, kadangi galima nupirkti nekokybišką butą, ar namą, arba kaina gali neatitikti kokybės. Gegužės mėnesį bus reikalingas apdairumas ir padidintas atidumas tvarkant svarbius finansinius reikalus, susijusius su stambiomis lėšomis, kadangi tokiu metu galimos apgaulės, manipuliacijos, spaudimas, nuostoliai ir praradimai. Stambius pirkinius šeimai ir namams vertėtų planuoti tam palankiais kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, arba periode nuo birželio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Geros pajamos ir solidus pelnas galimas balandžio mėnesį, bei šis mėnuo tinkamas svarbiems, naudingiems projektams, gerai apgalvotoms investicijoms, o gruodžio mėnesį galima planuoti automobilio pirkimą. Sėkmė loterijoje gali lydėti Svarstyklių ženklo atstovus balandžio, birželio ir gruodžio mėnesiais.

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas bus nuosaikus, įprastinis, be esminių pokyčių. Vieniši Svarstyklių ženklo atstovai meilės sferai šių metų eigoje nebus linkę skirti per daug dėmesio, nebus stipraus poreikio formuoti rimtus, patikimus, ilgalaikius tarpusavio santykius, o aktyvus laikotarpis prasidės tik gruodžio mėnesį. Meilės romanas su darbo kolega gali prasidėti periode nuo vasario mėnesio pradžios iki balandžio pabaigos, draugiški santykiai į asmeninius meilės ryšius gali peraugti rugpūtį, o naujos perspektyvios pažintys tolimų kelionių metu tikėtinos rugsėjo mėnesį. Svarstyklių ženklo atstovai, norintys keisti gyvenamąją vietą, adresą tame pačiame mieste, ar rajone, tai galėtų planuoti tam palankiais kovo, balandžio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, o remonto darbams tinkamas laikas bus sausio, vasario mėnesiais, bei periode nuo balandžio pradžios iki rugsėjo pabaigos. Tvarkant svarbius šeimos, namų, nuosavybės reikalus, sudarant sandorius, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės palaikymo galima tikėtis sausio, kovo, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Svarstyklių ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, 2020 metais tarpusavio supratimą, ryšius ir saitus gali sustiprinti pasitelkę šeimos vertybes, komfortiškas gyvenimo sąlygas, bei harmoningą bendravimą su giminėmis. Antrąją 2020 metų pusę periodiškai galimi periodai, kada bus juntama stabilumo poroje stoka, kai galimos konfliktinės situacijos, kurios gali išvesti iš pusiausvyros, o norint harmonizuoti ryšius, surasti bendrus sąlyčio taškus, gali tekti įdėti pastangų, pasitelkti kantrybę, pakantumą ir gyvenimišką išmintį.

2020 metais Svarstyklių ženklo atstovų sveikata turėtų būti pakankamai gera, sunkių susirgimų, arba traumų bijoti nėra pagrindo, todėl galima drąsiai užsiimti aktyviu poilsiu, įvairiomis sporto rūšimis. Tačiau lapkričio mėnesį savo savijautai reikėtų skirti daugiau dėmesio, nei įprastai, tokiu metu vertėtų atsisakyti ekstremalaus sporto, vengti rizikos, laikytis saugumo taisyklių ir atsargiai vairuoti. Norint užsitikrinti gerą savijautą, atsargumas ir dėmesys sveikatai būtinas periode nuo kovo pradžios iki birželio pabaigos, bei lapkričio ir gruodžio mėnesiais, kai vertėtų daugiau ilsėtis, nepersitempti, sveikai gyventi ir maitintis.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2020 metais Skorpiono ženklo atstovų gyvenime svarbiais gali būti pokyčiai artimoje aplinkoje, paliečiantys ir įtakojantys bendravimo ratą, naujų pažinčių, kontaktų užmezgimą, padažnėjusias artimas keliones, susitikimus su naujais žmonėmis. Šiais metais stiprės žingeidumas, keisis interesai, su kai kuriais žmonėmis santykiai gali nutrūkti, bet tuo pačiu gali užsimegzti nauji ryšiai, bendravimo ratas gali prasiplėsti, o pažįstamų ir bičiulių gali padaugėti. Šie metai gali pažerti daug įdomių naujienų, pokyčiai gali paliesti brolių, seserų, artimų giminių gyvenimą. Skorpiono ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs užsiimti taikomuoju menu, juos dažnai gali aplankyti įkvėpimas, gali stiprėti polinkis intelektualinei kūrybinei veiklai, kurioje reikalinga vaizduotė, fantazija ir kūrybiškumas.

Profesinei ir darbinei veiklai, karjerai 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, sėkmės garantu bus mobilumas, komunikabilumas, gebėjimas bendrauti, keistis informacija, formuoti santykius ir ryšius. Pirmasis 2020 metų pusmetis bus kiek ramesnis, nors teks daugiau, nei įprastai, dirbti su informacija, bei tikėtinos dažnos darbinės kelionės. Balandžio ir rugpjūčio mėnesiais gali atsirasti palanki galimybė gauti vadovaujančią pareigybę, tai bus tinkamas laikas ieškoti atsakingų, patikimų profesionalių darbuotojų, o neturintys darbo, jo aktyviai turėtų ieškoti vasario, liepos ir gruodžio mėnesiais. 2020 metais sėkmė gali lydėti tuos Skorpiono ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su organizavimu, tarpininkavimu, prekyba, ar komercija, o ypač tai bus juntama sausio, kovo, rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o spalio mėnuo bus kiek mažiau palankus, kada galimi įvairūs nesklandumai. Kovo, rugsėjo ir spalio mėnesiais bus juntama įtampa, kada galima stokoti tarpusavio supratimo su vadovybe, ar pavaldiniais, gali tekti įveikti daugybę kliūčių tvarkant svarbius reikalus, bei galimos intrigos, apkalbos, konfliktinės situacijos, nesveika psichologinė atmosfera darbo kolektyve, dėl ko spalio mėnesį galimas polinkis išeiti iš darbo savo noru. Svarbių profesinių reikalų tvarkymui, aktualių darbinių klausimų aptarimui su vadovybe bus palankūs balandžio ir gegužės mėnesiai, o socialinius tikslus sėkmingai įgyvendinti gali pavykti liepą.

Finansiniu požiūriu, 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams bus kiek permainingi, kadangi aktyvesnis laikotarpis bus nuo metų pradžios iki vasario pabaigos, kada galimos ir papildomos pajamos, periodas nuo kovo pradžios iki liepos mėnesio bus pasyvus, o antrasis pusmetis vėl bus aktyvesnis ir intensyvesnis. 2020 metais gerų pajamų gali tikėtis tie Skorpiono ženklo atstovai, kurie užsiima prekybine, komercine, tarpininkavimo, organizacine, kūrybine intelektualine, vieša veikla, ar kurių darbas siejasi su pedagogika, pramogų sfera. Prekybinei ir tarpininkavimo veiklai palankūs bus kovo, balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiai, o užsiimant kitokio pobūdžio veikla, sėkmė gali lydėti vasario, kovo, spalio mėnesiais, bei laikotarpyje nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio pabaigos. Padidintas atidumas dirbant su svarbia finansine informacija bus reikalingas gegužės, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais, kadangi tokiu metu galima susidurti su apgaulėmis, o gegužę galimos nenumatytos išlaidos, bei gali griūti puoselėti planai. Nekilnojamojo turto, arba stambių pirkinių šeimai ir namams įsigijimą vertėtų planuoti balandžio ir birželio mėnesiais, vasaris ir rugsėjis bus palankūs užsiimti nuosavybės nuomos, ūkinių ir buitinių reikalų tvarkymu, o sausio ir rugsėjo mėnesiais vertėtų planuoti automobilio pirkimą. Balandžio mėnuo bus palankus, kada galima sėkmė loterijoje, o liepos mėnesį reikėtų vengti bet kokios rizikos, finansinių avantiūrų, taip pat šis mėnuo netinkamas investicijoms, žaidimui biržoje, įvairioms spekuliacijoms, kadangi tai gali paskatinti nuostolius. Antrąjį 2020 metų pusmetį aktualiais bus klausimai, susiję su kreditais, investicijomis, nuosavu verslu, svarbų vaidmenį šiuo metu vaidins kiti žmonės, į jų patarimus ir rekomendacijas vertėtų įsiklausyti, tačiau tvarkant svarbius reikalus, kliautis reikėtų asmenine nuomone.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje 2020 metai Skorpiono ženklo atstovams gali būti palankūs, suteikiantys daug įsimintinų, romantiškų akimirkų, ypač intensyvūs šiuo atžvilgiu gali būti vasario, liepos ir spalio mėnesiai. 2020 metai vienišiems Skorpiono ženklo atstovams palankūs naujoms pažintims socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje, gatvėje, transporte, galimybė susipažinti su ypatingu žmogumi tikėtina vasario, balandžio, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais, o tolimose kelionėse užmegzti asmeninius santykius bus galima sausio, kovo, balandžio mėnesiais, bei periode nuo birželio pradžios iki lapkričio pabaigos. 2020 metais Skorpiono ženklo atstovai bus linkę idealizuoti partnerius, nepastebėdami, arba ignoruodami jų trūkumus, o iš kitos pusės, gali būti kiek sunkiau formuoti rimtus, ilgalaikius santykius, kadangi arba tam nebus didelio poreikio, arba kliūtimi gali būti besikeičiantys lūkesčiai, tvirtos nuomonės stoka, tačiau pavasario periode užsimezgę nauji asmeniniai santykiai turi tendenciją išsirutulioti į ilgalaikį meilės romaną, arba stabilius partnerystės ryšius. Balandžio ir rugpjūčio mėnesiais gali aplankyti meilė, galimi stiprūs, intensyvūs jausmai, bei tokiu metu galima sustiprinti esamus tarpusavio ryšius kartu su mylimu žmogumi lankantis įvairiuose viešuose renginiuose. Gegužę gali užsimegzti romanas su kuo nors iš vadovybės, o rugsėjo ir spalio mėnesiais draugiški santykiai gali peraugti į meilės ryšius. Partnerystės ryšių atžvilgiu sudėtingesnis laikas gali būti gegužę ir lapkritį, kada galima tarpusavio pasitikėjimo stoka, dviprasmės situacijos, pavydas, bei mintys apie santykių nutraukimą. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, Skorpiono ženklo atstovams bus labai svarbi romantikos ir bendro poilsio tema, kadangi šiais metais bus siekiama išsilaisvinti iš pabodusios kasdienės rutinos, vengti pavydo išraiškų, asmeninį gyvenimą darant įdomesniu, laisvesniu, tuo pačiu jį grindžiant abipusiu tarpusavio pasitikėjimu. Tarpusavio santykius poroje šiais metais gali sustiprinti bendras turiningas laisvalaikis, kelionės, romantiškos pramogos, lankymasis įvairiuose renginiuose, bei svarbų vaidmenį gali vaidinti vaikai. Šiais metais vaikai gali džiuginti savais pasiekimais, jie gali suteikti daug malonių akimirkų, o jų neturintys, gali planuoti šeimos pagausėjimą, tam ypač palankūs bus rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai.

2020 metai Skorpiono ženklo atstovų sveikatos atžvilgiu bus kiek permainingi, kadangi gera savijauta gali džiuginti nuo metų pradžios iki liepos mėnesio pabaigos, o rugpjūtį ir rudens laikotarpiu būtų naudinga atsakingai laikytis darbo ir poilsio režimo, būti fiziškai aktyviais, daugiau laiko praleisti gryname ore, stiprinti imunitetą, bendrą organizmo būklę, pasitelkiant profilaktines priemones. Pajautus pirmuosius negalavimo simptomus, vertėtų neužsiimti savigyda, o kreiptis į gydytojus, atlikti būtinus tyrimus. Gana pavojinga gali būti trečioji rugsėjo dekada, kada galimos peršalimo ligos, o traumų ir nelaimingų atsitikimų vertėtų pasisaugoti pirmąją birželio dekadą, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kada protingiau būtų atsisakyti ekstremalaus sporto, o rugpjūtį ir rugsėjį būtinas ypatingas atidumas ir sutelktumas vairuojant transporto priemones ir reikėtų vengti pavojingų vietų.

ŠAULYS  (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2020 metais Šaulio ženklo atstovams svarbiausia tema bus finansai, asmeninė gerovė, praktinis talentų, gebėjimų realizavimas, o vidinės transformacijos ir susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, permainos gali paliesti vertybių sistemą. Daugelis Šaulio ženklo atstovų 2020 metais susidurs su asmeninio tvirtumo patikra, su poreikiu peržiūrėti savo idėjas ir siekius, bei perkainoti vertybes. Šiais metais Šaulio ženklo atstovai vadovausis vidine nuojauta ir intuicija, kuri daugeliu atveju bus teisinga, svarbiais taps reikalai, susiję su šeima, namais, išryškės polinkis harmoningų ir patikimų santykių su giminėmis formavimui.

Profesinės ir darbinės veiklos sferoje Šaulio ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs, toliau rutuliosis praėjusių metų tendencijos, pagrindinė veikla užtikrins geras pajamas, bei išryškės polinkis siekti savarankiškumo ir nepriklausomybės. Svarbiais ir aktyviais profesinėje veikloje ir karjeros atžvilgiu šiais metais bus kovo, balandžio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o sausio, vasario, balandžio, gegužės, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiais bus galima formuoti patikimus santykius su vadovybe, bei šiais laikotarpiais gali padidėti pajamos, arba pelnas iš verslo sferos, padaugėti klientų. Šiais mėnesiais Šaulio ženklo atstovai, neturintys darbo, turėtų jo aktyviai ieškoti ir jiems gali pavykti sėkmingai surasti naudingą darbo vietą, kuri atitiktų turimą išsilavinimą ir finansinius lūkesčius, o norintys keisti darbovietę, pradžioje turėtų surasti naują darbą ir tik tada išeiti iš esamo. Norintiems dirbti vadovaujamą darbą, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais gali būti pasiūlyta tokio pobūdžio pareigybė, bei šie laikotarpiai palankūs atsakingų, pareigingų, profesionalių darbuotojų paieškoms. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus juntama įtampa, tokiu metu sunkiau seksis norint pelnyti vadovybės pasitikėjimą ir palankymą, galimos įvairaus pobūdžio kliūtys, nesklandumai, gali sumažėti pajamos, arba netenkinti darbo sąlygos, psichologinė atmosfera kolektyve, o norint išvengti rimtų nemalonumų, šiuo metu vertėtų išlikti kantriais, pasitelkti darbštumą, bei atsakingai atlikti pavestas užduotis. Rugpjūčio mėnesį gali atsiverti naujos perspektyvos, laikas palankus darbinėms kelionėms, sėkmė gali lydėti kūrybinėje veikloje, ar dirbant su socialiniais projektais.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Šaulio ženklo atstovams bus svarbūs ir reikšmingi, kadangi asmeninių pajamų sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, o jų įtakoje, metų pradžia, ypač sausio mėnuo, gali būti sudėtingas, kada dėl apdairumo, dėmesingumo stokos, neteisingų veiksmų galimos baudos, arba nuostoliai, o vėliau atsivers naujos perspektyvos, keisis požiūris į pinigus, vertybes, kas padės uždirbti aukšto lygio pajamas, užsitikrinant tvirtą, stabilią finansinę padėtį. Sausio, vasario, balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais bus palankus laikas užsiimti šeimos gerbūvio ir nuosavybės nuomos klausimais, komforto namuose kūrimu. Birželio ir liepos mėnesiais tikėtinos geros pajamos, arba solidus pelnas iš verslo sferos, o liepos mėnesį galima naudingai įsigyti nekilnojamąjį turtą. Gerų pajamų ir pelno iš prekybinės, komercinės, tarpininkavimo, intelektualinio pobūdžio veiklos galima tikėtis balandžio, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, tačiau iš kitos pusės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai gali būti gana sudėtingi, kada galimi laikini nesklandumai, praradimai, finansiniai nuostoliai, o spalio ir lapkričio mėnesiais gali žlugti puoselėti svarbūs finansiniai planai. Sėkmingai įsigyti sau prestižinius, vertingus, galinčius ilgą laiką džiuginti daiktus, galima kovo, balandžio, liepos mėnesiais, bei laikotarpyje nuo rugsėjo pradžios iki metų pabaigos.

2020 metais Šaulio ženklo atstovų asmeninis gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, kadangi pagrindinis dėmesys bus sutelktas į klausimus, liečiančius darbą, finansus, namus, o naujų asmeninių santykių formavimui liks nedaug laiko. Aktyvesnė bus antroji 2020 metų pusė, kadangi birželio 28 d. Marsas pereis į Šaulio ženklo meilės sektorių, kuriame išbus iki metų pabaigos, o šios planetos įtakoje, liepos ir rugpjūčio mėnesiais bus lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais. Periode nuo rugsėjo mėnesio 10 d. iki lapkričio 14 d., kol Marsas judės atatupstai, gali daugėti painiavos meilės reikaluose, užsimezgę santykiai rutuliosis pasyviai, bus juntamas neapibrėžtumas, naujus ryšius šiuo metu užmegzti bus sunkiau, o aktyvesnis ir palankesnis laikotarpis prasidės nuo antros lapkričio mėnesio pusės. 2020 metais Šaulio ženklo atstovams vertėtų vengti slaptų romantiškų ryšių, kadangi rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėnesiais tokie ryšiai gali skatinti rimtas problemas, bei nepalankiai įtakoti nervų sistemą, o norint to išvengti, energiją ir dėmesį tokiu metu geriau būtų nukreipti šeimos ir namų reikalų sprendimui. Vieniši Šaulio ženklo atstovai ypatingą žmogų sutikti ir susipažinti gali kelionių metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, periode nuo gegužės pražios iki birželio pabaigos galimi asmeniniai meilės santykiai su darbo kolega, arba draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius, o gegužės ir spalio mėnesiais galimas romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo. Šaulio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, 2020 metais svarbų vaidmenį vaidins buitis, todėl bus labai svarbu, pasitelkus šiuolaikinius technologinius sprendimus, namuose viską sutvarkyti taip, kad tektų kuo mažiau laiko skirti kasdieniams buitiems reikalams ir liktų daugiau laisvo laiko bendravimui su mylimu žmogumi, ar užsiėmimui mėgstama veikla. Tvarkant bendrus šeimos finansus, nevertėtų klausytis kitų žmonių patarimų, o kliautis sava nuomone, bei siekti savarankiškumo. Gebėjimas aktyviai aptarti ir tvarkyti svarbius finansinius klausimus kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, apsaugos nuo daugelio galimų problemų, o kovo, gegužės ir birželio mėnesiai bus palankūs planuojantiems keisti gyvenamąją vietą. Antrasis 2020 pusmetis bus aktyvesnis ir romantiškesnis asmeninio gyvenimo atžvilgiu, tačiau tuo pačiu, gali atsinaujinti anksčiau neišspręstos problemos, bei gyvenime vėl gali pasirodyti buvęs mylimas žmogus, kas gali paskatinti nesklandumus poroje. Šiame laikotarpyje aktualia taps vaikų tema, todėl vertėtų aktyviai spręsti įvairaus pobūdžio reikalus ir problemas, susijusias su vaikų poreikiais, gerove, ar sveikata.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs, nežadantys rūpesčių, susijusių su nenumatytomis situacijomis, ar traumomis. Beveik visus 2020 metus savijauta turėtų būti gera, o lengvi negalavimai galimi rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Šiais metais galimi medžiagų apykaitos pokyčiai, todėl labai svabia bus sveika, pilnavertė mityba, bei protingas darbo ir poilsio režimas.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti svarbūs ir reikšmingi, kadangi bus juntama stipri Jupiterio, Saturno ir Plutono tranzito šiuo ženklu įtaka, skatinanti asmeninį įsitraukimą į daugelį įvykių, bei suteikianti galimybę įtakoti jų eigą. Tai labai svarbūs metai disciplinuotumo ugdymui, savirealizacijai ir asmeniniam vystymuisi, pilnai atskleidžiant talentus ir gabumus, formuojant tvirtą pagrindą, užtikrinantį sėkmę ateityje. 2020 metais Ožiaragio ženklo atstovų sėkmės garantu bus charakterio tvirtumas, stipri valia, tikslingumas, darbštumas, sąmoningas darbas su savimi, gebėjimas keistis, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, o visa tai gali užtikrinti išskirtinius pasiekimus.

Ožiaragio ženklo atstovams 2020 metais sėkmę profesinėje ir darbinėje veikloje lems asmeninės dalykinės savybės, žavesys, charizma, profesionalumas, tikslingas turimų talentų, gabumų, sukauptos vertingos patirties panaudojimas. Antrąjį 2020 metų pusmetį bus stipriau juntama kitų žmonių įtaka darbinės veiklos sferoje, laikas bus palankus santykių su perspektyviais kolegomis formavimui. Ožiaragio ženklo atstovų darbinė aplinka 2020 metais bus pakankamai rami, balandžio ir gegužės mėnesiais galimas paaukštinimas pareigose, tokiu metu galima surasti patikimus, profesionalius darbuotojus, kurie galėtų tapti gerais padėjėjais. Neturintys darbo ir jo ieškantys, ar norintys pereiti į kitą darbovietę, tai galėtų planuoti periode nuo gegužės pradžios iki liepos pabaigos, o taip pat tokiu metu galima užsitikrinti vadovybės palankumą ir palaikymą. Darbines keliones ir komandiruotes vertėtų planuoti gegužės ir rugsėjo mėnesiais, o birželio mėnesį galimos nepalankios darbo sąlygų permainos. Rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais bus gana sudėtinga situacija darbo kolektyve, kada galima susidurti su kliūtimis, intrigomis, apkalbomis, o spalio mėnesį galima priešprieša, balanso tarp darbo ir namų stoka, kas gali skatinti problemas darbe, bei įtampą šeimoje. Rugsėjo mėnesį galima sėkmė kūrybinio pobūdžio veikloje, o kvalifikacijos kėlimui, naudingų žinių įgijimui bus palankūs kovo ir gruodžio mėnesiai.

2020 metais Ožiaragio ženklo atstovų finansinė padėtis bus stabili, nors pajamų ir materialinės gerovės tema atsidurs antrame plane, tačiau išliks galimybė savarankiškai uždirbti ir tvarkyti turimas lėšas savo nuožiūra, kas sustiprins pasitikėjimą savimi. 2020 metais geros pajamos tikėtinos iš kūrybinės, bei įvairaus pobūdžio individualios veiklos, o išlaidos gali sietis su pramogomis, pomėgiais, namų ir šeimos poreikiais. Kovo, balandžio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto, bei stambių pirkinių namams įsigijimą, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais galimas nenaudingas būsto pirkimas, nuostolingas jo pardavimas, galima žala nekilnojamajam turtui, nesėkmingi pirkiniai šeimai ir namams. Liepos mėnuo bus palankus nuosavybės nuomos reikalų tvarkymui, nebrangių daiktų šeimai, namams įsigijimui, o sausio, kovo, gegužės, bei lapkričio mėnesiai bus palankūs norint sėkmingai nupirkti automobilį. Gegužės ir gruodžio mėnesiais Ožiaragio ženklo atstovus gali pradžiuginti aukšto lygio pajamos, ar solidus pelnas, tai bus tinkamas laikas gerai apgalvotoms investicijoms, o asmeninio naudojimo daiktus vertėtų įsigyti liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Protingai ir atsakingai būtinas išlaidas vertėtų planuoti periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, nes tokiu metu galimos nenumatytos aplinkybės, skatinančios laikinus finansinius sunkumus, arba nuostolius.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti kiek mažiau stabilūs, kadangi galimas stiprus įvairovės santykiuose siekimas, trauka romantiškoms pramogoms, neįprastiems, įdomiems meilės įspūdžiams ir nuotykiams. Tarpusavio santykiai 2020 metais bus grindžiami bendrais interesais, abipuse partnerių laisve, įvairaus pobūdžio bendru laisvalaikiu. Pirmąją 2020 metų pusę bus juntama stipri kitų žmonių, su kuriais bus formuojami santykiai, nuomonės įtaka asmeniniam Ožiaragio ženklo atstovų gyvenimui, šiame laikotarpyje bus galima harmonizuoti santykius su žmonėmis artimoje aplinkoje (broliais, seserimis, kaimynais, artimais giminaičiais), o antrąjį pusmetį bus daugiau laisvės, stiprės nepriklausomybė nuo mylimo žmogaus. Balandžio ir liepos mėnesiais perspektyvios pažintys tikėtinos socialiniuose tinkluose, arba tiesiog gatvėje, gegužės ir birželio mėnesiais galimas romanas su kolega, o tolimų kelionių metu sutikti ypatingą žmogų galima liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Ožiaragio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 metais labai svarbus bus įvairiapusiškas bendras laisvalaikis, romantiškos, naujo pobūdžio pramogos, suteikiančios nepakartojamus įspūdžius. Sausio, balandžio ir birželio mėnesiais Ožiaragio ženklo atstovų iniciatyvos, liečiančios šeimą ir namus, bus konstruktyvios ir sėkmingos, o periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, geriau neplanuoti svarbių reikalų, kadangi tai gali skatinti įtampą šeimoje, bei sudėtingus tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Periodas nuo vasario mėnesio pradžios iki birželio pabaigos bus palankus gyvenimo sąlygų pagerinimui, persikraustymui į kitą gyvenamąją vietą tame pačiame mieste, ar rajone, o rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais reikėtų būti atidžiais gaunamos informacijos atžvilgiu, kadangi šiuo metu tikėtinos įvairios intrigos, šmeižtas, kas gali skatinti problemas šeimoje. Rugpjūčio ir spalio mėnesiais galima priešprieša tarp darbo ir namų, o norint išlaikyti balansą, bus būtina kantrybė ir išmintingumas.

Sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu 2020 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, kadangi gali džiuginti gera savijauta. Vidurinę rugpjūčio dekadą galimas lengvas negalavimas, rugsėjo ir spalio mėnesiais būtų geriau atsisakyti ekstremalaus sporto, o antrąją ir trečiąją gruodžio dekadas reikėtų būti atidiems savo mitybai. 2020 metų eigoje Ožiaragio ženklo atstovams vertėtų vengti per didelių apkrovų, tačiau protingai subalansuotas darbo ir poilsio režimas, nuosaikus sportas ir sveika mityba gali užtikrinti gerą savijautą.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2020 metai gali būti labai reikšmingi, svarbiausi pokyčiai gali paliesti vidinį gyvenimą, periodiškai bus juntamas poreikis pabuvimui vienumoje su savomis mintimis ir pojūčiais, polinkis pasinėrimui į savo vidinį pasaulį, galimas intresas sveikatai, psichologijai, ezoterinėms praktikoms, religijai. Šiais metais socialinis aktyvumas bus nuosaikus, vidiniai pokyčiai gali įtakoti ir keisti supančią aplinką, tačiau tik sąsajoje su vidinių sampratų permainomis. 2020 metais, Urano tranzito Vandenio ženklo šeimos sektoriumi įtakoje, svarbia tema bus namai, nuosavybės klausimai, santykiai su artimais giminėmis, kurie gali keistis, o permainos gali būti labai netikėtos.

2020 metais Vandenio ženklo atstovų gyvenime kilimas karjeros laiptais ir socialiniai pasiekimai gali atsidurti antrame plane, o profesinėje ir darbinėje veikloje svarbiausiu veiksniu bus psichologinis komfortas. Periode nuo 2020 metų gegužės mėnesio pradžios iki metų pabaigos, galimas paaukštinimas pareigose, ar gali atsirasti galimybė gauti gerai apmokamą darbą, o birželio ir rugpjūčio mėnesiais galimos pozityvios perspektyvos ir pokyčiai profesinėje veikloje. Birželio, rugpjūčio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais gali sustiprėti Vandenio ženklo atstovų autoritetas vadovybės akyse, padidėti pajamos, dirbančius verslo ir paslaugų sferose gali džiuginti didesnis klientų skaičius, o šiais laikotarpiais, bei liepos mėnesį, bus galima sėkmingai surasti naudingą, gerai apmokamą darbą jo ieškantiems. Beveik visus 2020 metus Vandenio ženklo atstovai jaus slaptą rėmėjo globą ir palaikymą, tačiau periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki spalio pabaigos, gali suaktyvėti slapti priešai, negeranoriškai nusiteikę asmenys, ko pasekoje gali būti ribojama veiksmų laisvė. Paskutinę sausio mėnesio dekadą sumažės klientų ir paslaugų, silpnės pasitikėjimas savomis jėgomis, kas nepalankiai įtakos ir pajamas. Darbinėje veikloje aktyvesnė bus pirmoji 2020 metų pusė, kada kiti žmonės gali stimuliuoti profesinį aktyvumą, tokiu metu galimi naudingi dalykinio ir profesinio pobūdžio pasiūlymai, gali būti užmezgami ryšiai su naudingais žmonėmis. Rugpjūčio mėnesį daugiau dėmesio vertėtų skirti savo veiklos kokybei, kadangi tokiu metu padėjėjai gali būti nepatikimi, kliautis vertėtų tik savimi, nepaliekant jokių reikalų savieigai, o lapkričio mėnuo gali būti aktyvus profesinės veiklos atžvilgiu, kada bus lengviau išreikšti save, praktiškai panaudojant gabumus, sukauptą patirtį, kas gali padėti atkreipti vadovybės dėmesį, bei gauti atitinkamą įvertinimą.

Vandenio ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 metais gali būti stabili, tikėtinos geros pajamos, sėkmę ir materialinę gerovę lems sustiprėjusi intuicija finansiniuose klausimuose, o sudėtingesni gali būti rugpjūčio ir lapkričio mėnesiai, kada galimos apgaulės, spaudimas versle, tokiu metu vertėtų vengti avantiūriškų, abejotinų pasiūlymų ir verslo plėtros. Finansiniu požiūriu sėkmingiausi gali būti vasario, liepos, rugpjūčio ir spalio mėnesiai, o trečiąją balandžio dekadą, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais galima planuoti nekilnojamojo turto sandorius. Kovo, balandžio ir gruodžio mėnesiais galima sėkmingai sudaryti nuosavybės nuomos sutartis, įsigyti būtinus daiktus namams ir šeimai. Baldus, buitinę techniką, arba kitus stambius daiktus namams palankiausia būtų įsigyti gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Balandžio ir spalio mėnesiais gali pagerėti finansinė padėtis, tokiu metu bus galima pradėti nuosavą verslą, o balandžio ir birželio mėnesiais galima investuoti į asmeninį vystymąsi. Gegužę bus labai svarbu atsakingai planuoti būtinas išlaidas, labai atidžiai analizuoti gautus pasiūlymus, kadangi tokiu metu galima daug kur permokėti, arba nupirkti nenaudingas paslaugas, o dvi pirmosios rugsėjo mėnesio dekados bus palankios norintiems įsigyti, arba parduoti automobilį.

Asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metai Vandenio ženklo atstovams gali būti ramūs ir kiek pasyvoki, polinkis uždarumui ir izoliacijai neskatins naujų santykių užmezgimo, todėl pirmąjį pusmetį naujo meilės romano tikimybė bus menka, o norint išsaugoti esamus ryšius, teks pasitelkti įgimtą ištvermę ir pastovumą. Šis periodas Vandenio ženklo atstovams palankus norint pirmiausia susigaudyti savyje, o tik tada pradėti formuoti santykius, o antrasis 2020 metų pusmetis bus kupinas įvairių įvykių, liečiančių asmeninį gyvenimą, kada bus daugiau palankių progų naujoms pažintims, tačiau aktyvumas bus labiau juntamas iš kitų žmonių pusės, o asmeninės iniciatyvos bus gana nuosaikios. Vandenio ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 metais stabilių ir laimingų santykių formavimo garantu bus pasitikėjimas ir patikimumas poroje, todėl labai svarbu, kad santykių nedestabilizuotų įvairios paslaptys, o sėkmę lems gebėjimas pasitikėti ir tinkamai įvertinti savo vaidmenį santykiuose. Sausio, liepos, rugpjūčio, spalio ir lapkričio mėnesiai bus sudėtingi, kada tarpusavio pasitikėjimo stoka santykiuose gali kankinti, skatinti vidinę graužatį, o trečiąją rugpjūčio dekadą gali sustiprėti jausmai ir gali pavykti pasiekti harmonijos poroje. Kovo mėnesį galima sudėtinga situacija šeimoje, o vasario, rugpjūčio ir spalio mėnesio neverta stengtis harmonizuoti santykius su broliais, seserimis, kadangi tokiu metu bus labai stiprus nepasitikėjimas, ryškus tarpusavio supratimo deficitas, o susiklosčiusi situacija gali tik dar labiau įskaudinti. Vasario, gegužės, birželio ir gruodžio mėnesiais gali formuotis šilti, patikimi santykiai su namiškiais, o antrąją šių metų pusę romantinę santykių pusę labiau įtakos kiti žmonės, bus daug pasiūlymų, kuriuos reikėtų priimti labai atsakingai, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Vandenio ženklo atstovams bus kiek sudėtingesni, kada reikės pakankamai dėmesio skirti savo sveikatos būklei, o geros savijautos garantu bus teisingas aktyvios veiklos derinimas su poilsiu. Šiais metais gali paūmėti Vandenio ženklo atstovų lėtinės ligos, išryškėti užslėpti negalavimai, kurių gydymo nereikėtų atidėti, o organizmą ir imunitetą padės sustiprinti vandens procedūros, bei sveika, subalansuota mityba. Palankiausi sveikatos atžvilgiu 2020 metais bus vasario, balandžio, gegužės, birželio ir gruodžio mėnesiai, sudėtingiausi gali būti rugpjūtis ir rugsėjis, o kitais mėnesiais vertėtų vengti per didelių apkrovų, pasitelkti teisingą mitybą ir pilnavertį poilsį, kas padės užtikrinti gerą savijautą.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovams 2020 metai bus palankūs naujų, labai reikšmingų planų realizavimui, tikslų įgyvendinimui, o sėkmės garantu šių metų eigoje bus optimizmas, nuoseklumas ir atsakingumas, gebėjimas aplinkybes pakreipti sau naudinga linkme. Šiais metais keisis požiūris į draugystę, santykius su kitais, pokyčiai palies draugišką aplinką, atsiras naujų draugų, įtakingų bendraminčių, su vienais žmonėmis ryšiai sustiprės, su kitais jie nutruks, o išbandymai patikrins draugystės tvirtumą. 2020 metais aktyvesniu taps visuomeninis gyvenimas ir veikla, labai svarbiu bus gebėjimas dirbti kolektyve, sąveikoje su kitais žmonėmis, o sustiprėjusi intuicija padės bendravime, intelektualinėje ir kūrybinėje veikloje.

Žuvų ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos sferoje 2020 metais svarbų vaidmenį vaidins bendraminčiai, bus labai svarbu gebėti dirbti komandoje, sutarti su kitais kolektyve, kadangi tik palaikant kolegoms, bus galima įgyvendinti asmenines iniciatyvas. 2020 metais daugelis Žuvų ženklo atstovų jaus norą išeiti iš darbo savo noru, o toks polinkis ypač bus juntamas sausio, kovo, balandžio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. 2020 metų eigoje vertėtų panaudoti savo kūrybiškumą, intuiciją, kas sustiprintų darbo efektyvumą, interesą profesinei veiklai, o rugsėjo mėnesį bus galima formuoti patikimus santykius su kolegomis, pavaldiniais. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais bus geros galimybės surasti naują darbą, atsakingą vadovaujančią pareigybę, o rugpjūčio ir spalio mėnesiais gali pavykti gauti naudingą, gerai apmokamą darbo vietą. Tiems Žuvų ženklo atstovams, kurie sugebės nepasiduoti norui keisti turimą darbą, rugpjūčio ir spalio mėnesiais pavyks įgyti vadovybės palankumą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, tokiu metu gali padidėti pajamos, atsirasti daugiau klientų, o metų pabaigoje galimas paaukštinimas pareigose ir galimybė dirbti vadovaujantį darbą. Gali padaugėti kelionių, komandiruočių, susijusių su profesiniais reikalais liepos, rugpjūčio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galima sėkmingai tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose. Drąsių idėjų, praktinių tikslų, asmeninių ambicijų ir iniciatyvų įgyvendinimui bus palankūs gegužės, birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiai. Sausio ir spalio mėnesiais sėkmės gali pasiekti tik patys atsakingiausi, ištvermingiausi Žuvų ženklo atstovai, gebantys kovoti su sunkumais ir įveikti kliūtis, o svarbius projektus tvirtinti, siekti socialinės realizacijos ir pripažinimo bus galima birželio, rugpjūčio, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

Finansiniu požiūriu 2020 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, reikšmingi ir dosnūs. Geros pajamos tikėtinos vasario ir kovo mėnesiais, o liepos mėnesį galima pradėti nuosavą verslą, tai palankus laikas investicijoms, stambių daiktų pirkimui, o nekilnojamojo turto įsigijimą vertėtų planuoti balandžio, gegužės, birželio mėnesiais. Sėkmė finansiniuose reikaluose Žuvų ženklo atstovus gali lydėti sausio, vasario, birželio, liepos ir gruodžio mėnesiais, o finansiniai klausimai aktualiais taps antrąjį pusmetį, kada keisis požiūris į pinigų svarbą, bus peržiūrimos vertybės, atsiras galimybė gerokai papildyti asmeninį biudžetą ir praturtėti, o tai ypač tikėtina rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Šiame laikotarpyje dirbantys verslo sferoje, gali tikėtis ypatingai solidaus pelno, kai kuriems Žuvų ženklo atstovams gali pavykti pasirašyti naudingą kontraktą su užsienio partneriais, ar galima gauti perspektyvius pasiūlymus. Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais gali žlugti kai kurie finansiniai planai, galimos nenumatytos išlaidos, o spalio mėnuo bus permainingas, kada iš vienos pusės galima nauda, o kai kurie reikalai gali skatinti reikšmingus nuostolius.

Žuvų ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2020 metai bus aktyvūs, palankūs draugiškam bendravimui, dalyvavimui visuomeniniuose renginiuose, suteikiantys daugybę galimybių siekių įgyvendinimui. 2020 metų pirmąjį pusmetį naujos romantiškos pažintys labiau tikėtinos kitų žmonių iniciatyva, vasaros laikotarpis bus aktyvus santykių plane, o šių metų eigoje draugiški santykiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius, ypač tai tikėtina birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Vieniši Žuvų ženklo atstovai lemtingos pažinties socialiniuose tinkluose, artimoje aplinkoje gali tikėtis gegužės, rugsėjo, spalio mėnesiais, o tolimų kelionių metu gegužės, birželio ir spalio mėnesiais. Liepos mėnesį galimas tarnybinis romanas su kuo nors iš vadovybės tarpo, o rugpjūčio mėnesį gali užsimegzti asmeniniai santykiai su darbo kolega. Stiprūs jausmai, noras mylėti ir būti mylimais išryškės liepos ir rugsėjo mėnesiais, tokiu metu Žuvų ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, gali sustiprinti tarpusavio ryšius su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiais metais bus labai svarbus artimo žmogaus palaikymas, partnerius poroje suartinti gali bendri interesai ir ateities planai. Santykius poroje sustiprinti padės dalyvavimas kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse draugiškose kompanijose, įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, visuomeninėje veikoje, bendravimas su bendrais draugais, bendraminčiais. Šeimos gyvenime išskirtinai palankus bus vasario mėnuo, o tvarkant svarbius reikalus, susijusius su namais ir šeima, artimo žmogaus palaikymas tikėtinas gegužę. Gyvenimo sąlygos gali pagerėti gegužės ir rugsėjo mėnesiais, kada gali lydėti sėkmė, o rugpjūčio ir lapkričio mėnesiai bus sudėtingi, kada bus stokojama kantrybės, o vyraujančios radikalios nuotaikos gali skatinti polinkį santykių nutraukimui. Vasario ir kovo mėnesiais teks pasitelkti kantrybę ir pakantumą bendraujant su broliais, seserimis, kaimynais, tokiu metu galimi nesusipratimai, trintis, nuoskaudos, o lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima nesulaukti reikiamos draugų pagalbos, kadangi ir jų gyvenime tai bus sudėtingas laikotarpis.

Sveikatos atžvilgiu 2020 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, tačiau reikėtų stengtis nepervertinti savo galimybių, vengti psichologinės įtampos, didelių fizinių krūvių, kas padėtų užsitikrinti gerą savijautą. Traumų ir pavojingų situacijų 2020 metais Žuvų ženklo atstovams gali pavykti išvengti, o didesnis atsargumas bus būtinas paskutinėmis sausio ir liepos dekadomis, vengiant rizikos ir pavojingų pramogų. Lengvi negalavimai galimi rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, bei paskutinę gruodžio dekadą, kada bus labai svarbu patausoti nervų sistemą. Šiais metais gerą savijautą padės palaikyti profilaktinės vandens procedūros, plaukimas, masažai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Kinų horoskopas 2020 metams

2020 baltosios metalinės Žiurkės metai

2020 metų sausio 25 d. rytą, 8:27 val. (Lietuvos laiku), Saulei patekėjus po Mėnulio jaunaties, kuri stos sausio 24 d., 23:42 val., 5-ame Vandenio ženklo laipsnyje, prasidės Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie tęsis iki 2021.02.11 d. (imtinai). Rytiečių tradicijos vis labiau prigyja mūsų gyvenime, todėl daugelis ruošiasi Naujųjų metų sutikimui, o sutikti šiuos metus reikėtų realiu laiku. Šia jaunatimi prasidės naujas Mėnulio mėnuo ir Baltosios Metalinės Žiurkės metai, tai bus palankus laikas planų sekančiam mėnesiui ir ateinantiems metams kūrimui. Mėnulio jaunaties įtaka stipri, magiška, todėl svajonės ir norai, suformuoti šiuo momentu, turi tendenciją išsipildyti. Pagal Rytų kalendorių Baltosios Metalinės Žiurkės metai pradės naują 12-os metų ciklą, skatins atsinaujinimą daugelyje gyvenimo sferų, bei lems esmines, neišvengiamas, radikalias permainas. Dviejų Rytiečių metų sandūroje, Mėnulio jaunatis taps permainų, skatinančių ilgalaikes pasekmes paleidimo mechanizmu, kadangi keisis gyvenimo tempas, išryškės naujos ateinančių metų tendencijos, o palydint nueinančius Geltonosios Žemės Kiaulės (Šerno) metus, vertėtų padėkoti praėjusių metų globėjai už suteiktą gerovę ir gyvenimo pamokas, bei deramai sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus.

Rytų kalendoriuje naudojami Saulės ir Mėnulio ciklai, abi šios planetos laikomos svarbiomis, nes Saulė simbolizuoja valią, protą, vyriškumą, o Mėnulis laikomas gamtos ir moteriškumo simboliu. Rytiečiai naudoja 60-ties metų ciklą, kuriame kiekvieni metai priklauso tam tikrai stichijai, valdomi tam tikro gyvūno, todėl yra labai svarbi metų stichija ir metų simbolis gyvūnas, kas nulemia tai, kam metai bus palankūs, o ko vertėtų vengti. Baltosios Metalinės Žiurkės metais vyraus balta spalva, siejama su švara, nuoširdumu, gerais ketinimais ir metalo stichija, kuri siejama su atkaklumu, patvarumu, ryžtingumu. Taip pat bus palankūs įvairūs pilki, sidabriniai, ar auksiniai atspalviai. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei būdingas tvirtas charakteris, polinkis kovoti už teisybę. Žiurkė yra gudri, ilgai menanti skriaudą, gebanti pakreipti aplinkybes sau palankia linkme, todėl šiais metais būtinas ypatingas atsargumas svarbiuose reikaluose. Norint į savo pusę palenkti reikliąją metų globėją Baltąją Metalinę Žiurkę, užsitikrinti jos palankumą ir palaikymą, tai padaryti bus nelengva, todėl teks įdėti pastangų, būti pasitikinčiais savimi, geranoriškais aplinkinių atžvilgiu. Šiais metais sėkmė lydės tuos, kurie savo tikslų sieks sąžiningu būdu, formuos pagarbų požiūrį į žmones, tausos supančią aplinką.

Norint pritraukti sėkmę ir laimę Baltosios Metalinės Žiurkės metais, pradžioje reikėtų kruopščiai išvalyti namus, išmesti iš namų sulaužytus ir nereikalingus daiktus, grąžinti skolas, atsiprašyti ir susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta. Padarant tvarką savo namuose Naujųjų metų išvakarėse, tuo pačiu yra apvalomas asmeninis gyvenimas nuo nesėkmių, negalavimų ir visko nereikalingo, o išmetant nenaudojamus, arba sugadintus daiktus, paruošiama erdvė laisvam palankios energijos cirkuliavimui, būsimai sėkmei ateinančiais metais. Sėkmės pritraukimui galima pasitelkti vaizdus ir daiktus su šių metų simboliu Žiurkės atvaizdu, tai gali būti žaisliukai, raktų pakabukai, paveikslai, aplikacijos, keramikinės, ar stiklinės statulėlės.

Sutikti Naujuosius Baltosios Metalinės Žiurkės metus reikėtų linksmai, sukuriant džiaugsmingą atmosferą, palankiausia būtų sutikti namuose, artimų, mylimų žmonių, ar draugų rate, o esant toli nuo namų ir šeimos, reikėtų bent paskambinti artimiems žmonėms ir juos pasveikinti. Metų globėjai Baltajai Metalinei Žiurkei patinka ramios, pastelinės spalvos, tai gali būti balta, pilka, sidabrinė, o puošybai galima panaudoti rausvo, violetinio atspalvio daiktus. Aprangoje turėtų vyrauti santūri elegancija, lengvi, patogūs drabužiai, o spalvas galima pasirinkti sutinkamai su savais tikslais. Siekiant aukšto lygio pajamų ir finansinės sėkmės, reikėtų rinktis baltą spalvą, o kam bus aktualūs meilės reikalai, galėtų rinktis šviesiai pilkšvus atspalvius. Šventinį stalą reikėtų padengti balta staltiese, naudoti sidabrinius stalo įrankius. Žiurkė mėgsta sočiai pavalgyti, todėl šventinis stalas turėtų būti dosniai padengtas, ne mažiau, kaip iš dvylikos patiekalų, o maistas turėtų būti paprastas, tačiau sotus. Ant šventinio stalo galėtų būti sūrio, keptos žuvies patiekalai, keturkampiai blynai, iš aštuonių ingredientų pagaminta košė, koldūnai. Žiurkė mėgsta saldumynus, todėl ant stalo turėtų būti įvairūs, sumaniai paruošti desertai, saldūs ryžių rutuliukai, įvairūs vaisiai, riešutai.

Finansiniu požiūriu Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir perspektyvūs, o teisingai planuojant asmeninį biudžetą, daugelis turės galimybę gerokai sustiprinti savo materialinę ir finansinę padėtį. Šiais metais daugeliui gali pavykti surasti geriau apmokamą darbą, gauti lūkesčius atitinkančią pareigybę, galima išbandyti savo jėgas nuosavoje veikloje, bei užsiimti verslo plėtra. Metų globėja Žiurkė yra kruopšti, sumani, mėgstanti priteklių, todėl vertėtų gerai pagalvoti ir surasti sąžiningus būdus, kaip galima būtų sukurti asmeninę gerovę, sustiprinti materialinę padėtį ir praturtėti.

Metų globėja Baltoji Metalinė Žiurkė palankiai įtakos tarpusavio santykius, daugelis įsimylėjusių žmonių gali siekti įforminti savo ryšius oficialiai, sukurti šeimą. Šie metai bus palankūs ir vienišiems, ieškantiems meilės, ar savo antrosios pusės žmonėms, kadangi tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, lemtingi susitikimai, tik vertėtų būti aktyviais, daugiau bendrauti su kitais žmonėmis ir priešingos lyties atstovais. Antrąjį 2020 metų pusmetį tikėtinos esminės permainos daugelyje gyvenimo sferų, kai kurios jų bus netikėtos, o kai kurios ir nemalonios, todėl bus labai svarbu atitinkamai į tai reaguoti, bei surasti pačius palankiausius būdus, kurie padėtų išvengti nepalankių pasekmių. Šiais metais galima užsiimti naujais pomėgiais, lankyti įvairaus pobūdžio kursus, įgyti specifinių žinių ir vertingos patirties, kas padėtų sustiprinti profesionalumą ir pasiekti gerų rezultatų darbinėje veikloje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Žiurkė
Bulius
Tigras
Triušis
Drakonas
Gyvatė
Arklys
Ožka
Beždžione
Gaidys
Šuo
Šernas


ŽIURKĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1936.01.24 - 1937.02.10raudona / ugnis
1948.02.10 - 1949.01.28geltona / žemė
1960.01.28 - 1961.02.14balta / metalas
1972.02.15 - 1973.02.02juoda / vanduo
1984.02.01 - 1985.01.20žalia / medis
1996.02.18 - 1997.02.06raudona / ugnis
2008.02.07 - 2009.01.25geltona / žemė
2020.01.24 - 2021.02.10balta / metalas

 

Žiurkei – Žiurkės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus naujų didelių galimybių periodas, kupinas įdomių įvykių ir svarbių permainų. Šiais metais Žiurkės ženklo atstovams reikėtų būti atkakliais ir nuovokiais, kurti planus ateičiai, juos gali lydėti sėkmė daugelyje gyvenimo sferų, o sėkmingumo garantu bus supančios aplinkos palaikymas, gebėjimas atsisakyti visko nereikalingo, kas tapo neaktualu ir trukdo judėti į priekį. Šiais metais svarbu gebėti priimti naujus iššūkius, formuoti perspektyvius, konstruktyvius santykius, užsiimti veikla, kuri teiktų malonumą, o veikiant tikslingai ir atitinkamai įdėjus pastangų, sėkminga gali būti darbinė ir profesinė veikla, bei bus palankių galimybių kilimui karjeros laiptais.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai šio ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, suteikiantys galimybę sukurti stiprų materialinį pagrindą ir gerovę. Šiais metais galima tikėtis didesnio darbo užmokesčio, geras pelnas galimas iš verslo sferos, finansinę sėkmę lems atkaklus darbas ir pastangos, tačiau bus labai svarbu numatyti ir atsakingai planuoti būtinas išlaidas, be reikalo neišlaidaujant.

Žiurkės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti kiek permainingi ir mažiau stabilūs, kadangi aplinkybės gali rutuliotis ne visiškai ta linkme, kuria norėtųsi. Šiais metais bus daug palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romanų užmezgimui, aktyviam bendravimui su priešingos lyties atstovais, tačiau formuoti rimtus ilgalaikius partnerystės ryšius gali pavykti ne visais atvejais. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, Žiurkės ženklo atstovai gali stokoti tarpusavio supratimo poroje, o norint pasiekti harmonijos ir tarpusavio pasitikėjimo, reikėtų ieškoti būdų, kurie galėtų sutelkti ir suartinti, tai galėtų būti bendras turiningas laivalaikis, nauji interesai, pomėgiai, arba bendra veikla.


BULIUS (BUIVOLAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1937.02.11 - 1938.01.30raudona / ugnis
1949.01.29 - 1950.02.15geltona / žemė
1961.02.15 - 1962.02.04balta / metalas
1973.02.03 - 1974.01.22juoda / vanduo
1985.01.21 - 1986.02.08žalia / medis
1997.02.07 - 1998.01.27raudona / ugnis
2009.01.26 - 2010.02.12geltona / žemė
2021.02.11 - 2022.01.31balta / metalas

 

Buliui (Buivolui) – Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti savotiško atokvėpio periodas po sunkokų dviejų praėjusių metų. Šiais metais pirmame plane gali atsidurti profesinė veikla ir finansinė gerovė, kada bus deramai įvertinti nuopelnai, tikėtina paskata ir palaikymas, kai ankstesniais metais įdėtos pastangos gali su kaupu atsipirkti, bei džiuginti pasiekti rezultatai. Šie metai bus palankūs svarbiems sprendimams, ambicingų planų realizavimui, aukšto profesionalumo dėka galima sėkmė karjeroje, bei tinkamas periodas norintiems išbandyti savo jėgas nuosavo verslo sferoje. Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams šiais metais bus labai svarbu išlikti aktyviais, prisitaikant prie neįprasto greitesnio gyvenimo tempo, gebant be ilgesnių svarstymų greitai, atsakingai daryti svarbius sprendimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams gali būti palankūs ir dosnūs, ypač gero pelno gali tikėtis užsiimantys nuosava veikla, arba verslu. Šiais metais galima ieškoti patikimų dalykinių partnerių, pasirašyti naudingus konktraktus, bendradarbiavimo sutartis, sudaryti pelningus sandorius. Dirbantys samdomą darbą, šiais metais gali būti paaukštinti pareigose, gauti geriau apmokamą pareigybę, arba daugeliui gali padidėti darbo užmokestis.

Buliaus (Buivolo) ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais galimos netikėtos permainos, o sėkmę tarpusavio santykiuose ir poros gyvenime lems gebėjimas teisingai planuoti savo laiką, skirtą profesinei veiklai, darbui, bei bendram gyvenimui su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šiais metais vertėtų surasti galimybių romantiškoms pramogoms, bendriems pomėgiams ir kelionėms, bendravimui įvairiomis temomis, liečiančiomis gyvenimą, buitį, ateities planus. Vieniši Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai šiais metais nestokos priešingos lyties atstovų dėmesio ir simpatijų, bus daug palankių progų naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, o sėkmę meilėje ir formuojant patikimus ilgalaikius partnerystės ryšius lems sąžiningumas, geranoriškumas, vienijančios pažiūros, bendri interesai.


TIGRAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1938.01.31 - 1939.02.18geltona / žemė
1950.02.16 - 1951.02.05balta / metalas
1962.02.05 - 1963.01.24juoda / vanduo
1974.01.23 - 1975.02.10žalia / medis
1986.02.09 - 1987.01.28raudona / ugnis
1998.01.28 - 1999.02.15geltona / žemė
2010.02.13 - 2011.02.02balta / metalas
2022.02.01 - 2023.01.20juoda / vanduo

 

Tigrui – Tigro ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, nors bus sunkiau greitai reaguoti į vykstančias permainas, kontroliuoti įvykių eigą, spręsti netikėtai iškilusias problemas. Sėkmės garantu šiais metais bus pasitikėjimas savimi, turtinga vaizduotė, gebėjimas pilnai išreikšti talentus, profesionalumą, atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų ir formuoti palankią sau supančią aplinką. Šie metai bus palankūs darbinei veiklai, siekiantiems paaukštinimo pareigose ir sėkmės karjeroje, tik reikėtų gebėti deramai pasinaudoti netikėtai atsiradusiomis naudingomis trumpalaikėmis galimybėmis, vertėtų kontroliuoti šio ženklo atstovams būdingą impulsyvumą, vengti įvairaus pobūdžio avantiūrų ir rizikos. Šie metai palankūs mokslams, naujų žinių, vertingos patirties, išsilavinimo įgijimui, kvalifikacijos ir profesionalumo stiprinimui.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovams bus naudingi ir palankūs tuo atveju, jeigu bus gebama išlikti dėmesingais, nuovokiais ir apdairiais tvarkant svarbius finansinius reikalus, bei priimant atsakingus sprendimus. Norint užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, šiais metais bus labai svarbu vengti abejotinų investicijų, viliojančių pasiūlymų, žadančių lengvą būdą uždirbti pinigus ir greitą praturtėjimą, kadangi tai gali sietis su rizika, nuostoliais ir praradimais.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Tigro ženklo atstovų asmeniniame gyvenime bus palankūs, nors kiek permainingi. Esantiems ilgalaikuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, šiais metais pasiekti tarpusavio supratimą bus nelengva, kadangi susikaupę įvairios nuoskaudos ir nepasitenkinimas skatins periodiškai iškylančias audringas santykių aiškinimosi situacijas, o kritinių aplinkybių atveju gali tekti ieškoti profesionalios pagalbos. Norint išsaugoti harmoningus tarpusavio santykius, reikėtų būti diplomatiškais, pakančiais, geranoriškais mylimo žmogaus, arba antrosios pusės atžvilgiu. Vieniši Tigro ženklo atstovai 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali tikėtis naujų romantiškų pažinčių, malonių susitikimų, bendravimo su priešingos lyties atstovais, tačiau šie metai nebus labai palankūs naujų perspektyvių, patikimų, ilgalaikių santykių formavimui.


TRIUŠIS (KATINAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1939.02.19 - 1940.02.07geltona / žemė
1951.02.06 - 1952.01.25balta / metalas
1963.01.25 - 1964.02.12juoda / vanduo
1975.02.11 - 1976.01.30žalia / medis
1987.01.29 - 1988.02.16raudona / ugnis
1999.02.16 - 2000.02.04geltona / žemė
2011.02.03 - 2012.01.22balta / metalas
2023.01.21 - 2024.02.08juoda / vanduo

 

Triušiui (Katinui) – Triušio (Katino) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus daug ramesni, palankūs, kupini malonių įvykių, bendravimo su draugais. Tačiau šiais metais, norint išvengti išdavysčių, būtinas ypatingas atsargumas santykiuose su draugais, kadangi kai kurie asmenys iš bičiulių tarpo gali būti veidmainiški ir nepatikimi, o per juos galimos problemos. Šiais metais įgyvendinant ambicingus planus, siekiant išsilavinimo, darbinės ir profesinės veiklos sferoje sėkmės garantu bus asmeninis žavesys, gebėjimas surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis, užsitikrinant jų palankumą ir palaikymą. Šiais metais galimas aktyvus įsitraukimas į darbo kolektyvo gyvenimą, tikėtinos pozityvios permainos, geros profesinio augimo, karjeros galimybės.

Triušio (Katino) ženklo atstovams finansinį stabilumą ir materialinę gerovę 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali lemti atsakingas turimų lėšų naudojimas ir būtinų išlaidų planavimas, o įdėtos pastangos gali atsipirkti su kaupu. Šiais metais tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei galimos ir papildomos pajamos, o gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas gali užtikrinti finansinę laisvę, bei sustiprinti pasitikėjimą savimi. Šiais metais galimos ir naudingos investicijos, stambūs pirkiniai, tačiau tik panaudojant turimas asmenines lėšas, bei vengiant kreditų, arba paskolų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Triušio (Katino) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas ir meilės reikalai gali atsidurti pirmame plane. Šie metai bus palankūs naujų perspektyvių asmeninių meilės santykių užmezgimui, jų formavimui, esamų partnerystės ryšių pervedimui į kitą lygmenį, arba oficialiam jų įforminimui. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus sėkmingi, išryškės polinkis ir poreikis rūpintis artimu žmogumi, mylėti ir jaustis mylimais. Problematiškose porose bus palankių galimybių sėkmingai išspręsti aktualias problemas ir klausimus, siekti tarpusavio supratimo, harmonizuoti santykius, surasti bendrus sąlyčio taškus, vengiant neapgalvotų poelgių, skatinančių pavydą, bei galinčių įskaudinti mylimą žmogų, arba antrąją pusę.


DRAKONAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1940.02.08 - 1941.01.26balta / metalas
1952.01.26 - 1953.02.14juoda / vanduo
1964.02.13 - 1965.01.31žalia / medis
1976.01.31 - 1977.02.17raudona / ugnis
1988.02.17 - 1989.02.05geltona / žemė
2000.02.05 - 2001.01.23balta / metalas
2012.01.23 - 2013.02.09juoda / vanduo
2024.02.09 - 2025.01.28žalia / medis

 

Drakonui – Drakono ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, suteikiantys galimybę įgyvendinti drąsias svajones, veikti priimtinu tempu, savarankškai spręsti kuo ir kada užsiimti, su kuo bendrauti. Šiais metais sėkmė lydės profesinėje veikloje, darbo kolektyve formuosis pozityvi atmosfera, galimas kolegų palaikymas, o profesionalumą ir įdėtas pastangas deramai įvertins vadovybė, todėl tikėtinas paaukštinimas pareigose. Tie Drakono ženklo atstovai, kurių netenkins esama padėtis, gali surasti kitą gerai apmokamo darbo vietą, kuri atitiktų lūkesčius, ar pašaukimą, bei kurioje būtų palankesnės profesinio augimo ir karjeros galimybės. Šie metai palankūs besimokantiems, siekiantiems išsilavinimo, bei norintiems kelti profesinę kvalifikaciją.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Drakono ženklo atstovams gali būti palankūs, tačiau aukšto lygio pajamos bus tiesiogiai proporcingos atkakliam darbui ir įdėtoms pastangoms. Norint šiais metais užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, bus labai svarbu vengti bet kokio pobūdžio avantiūrų, azartinių žaidimų, rizikingų spekuliacijų ir abejotinų investicijų, kas galėtų sugadinti reputaciją ir paskatinti nuostolius, bei praradimus. Siekiant užsitikrinti materialinę gerovę, reikėtų padidinti darbų apimtį, ieškoti naujų pajamų šaltinių, bei labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas.

Asmeninis Drakono ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti sėkmingas ir palankus, tarpusavio santykiuose tikėtina meilė, supratimas, pagarba ir harmonija. Šiais metais išryškės polinkis daug dėmesio skirti tarpusavio santykiams, rūpintis artimaisiais, atsakingai įvertinti mylimo žmogaus, ar antrosios pusės poreikius ir lūkesčius. Partnerius šiais metais sutelkti ir suartinti gali bendros kelionės, nauji įspūdžiai, kartu prasmingai ir naudingai praleistas laisvalaikis, tačiau tam tikrais laikotarpiais, bus labai svarbi asmeninė laisvė, interesai ir pomėgiai, dvasinės paieškos, galimybė pabūti vienumoje, pasineriant į savo vidinį pasaulį ir pojūčius.


GYVATĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1941.01.27 - 1942.02.14balta / metalas
1953.02.14 - 1954.02.02juoda / vanduo
1965.02.01 - 1966.01.20žalia / medis
1977.02.18 - 1978.02.06raudona / ugnis
1989.02.06 - 1990.01.25geltona / žemė
2001.01.24 - 2002.02.11balta / metalas
2013.02.10 - 2014.01.29juoda / vanduo
2025.01.29 - 2026.02.16žalia / medis

 

Gyvatei – Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus sėkmingi, suteikiantys galimybę atsigauti po varginančių ir gniuždančių praėjusių Kiaulės (Šerno) metų. 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs kūrybinių projektų, asmeninių ambicijų įgyvendinimui, bus galima praktiškai realizuoti tuos tikslus ir planus, apie kuriuos ilgą laiką buvo tik svajojama. Šie metai bus aktyvūs, dinamiški, kupini įvairių įvykių, tačiau bus galimybė pasirinkti sau palankų, priimtiną veiklos tempą ir laiką įsijungimui į dalykinius ir socialinius procesus. Šiais metais bus galima užbaigti anksčiau pradėtus projektus, sutvarkyti einamuosius reikalus, peržiūrėti ateities planus, praplėsti savo profesines žinias, įgyti vertingos patirties. Profesinėje veikloje galimos nedidelės pozityvios permainos, bus galima pagalvoti apie antraeilį darbą, ar papildomas pareigas, kadangi iš kolegų, arba draugų galima gauti įdomių, naudingų pasiūlymų. Sėkmė šiais metais gali lydėti dirbančius savarankiškai, arba verslo sferoje, bei galimas naudingas bendradarbiavimas, dalykinė partnerystė.

Finansiniu požiūriu Gyvatės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti palankūs, tačiau permainingi. Finansinė ir materialinė padėtis nebus tokia stabili ir užtikrinta, kokios norėtųsi, ypač tuo atveju, jeigu išliks aktualiais neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai, ar susikaupę skolos. Šiais metais, siekiant stabilios finansinės padėties ir norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų gyventi taupiai, ekonomiškai, labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas. Jeigu šiais metais pavyks padengti skolas, grąžinti kreditus ir sukaupti tam tikrą kiekį lėšų, tai suteiks saugumo jausmą ir sustiprins pasitikėjimą savimi.

Gyvatės ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems šeimoje, laimės ir saugumo pojūtį gali suteikti galimybė atvirai išsakyti savo norus ir lūkesčius, mylimo žmogaus, arba antrosios pusės rūpestis ir palaikymas. Vieniši Gyvatės ženklo atstovai šiais metais turės daugybę palankių galimybių naujų pažinčių, meilės romano užmezgimui, tačiau siekiant perspektyvių, patikimų ir ilgalaikių partnerystės ryšių, visų pirma reikėtų išlikti išmintingais ir apdairiais, gerai pažinti potencialų pretendentą, kas padėtų išvengti klaidų ir galimo nusivylimo.


ARKLYS (ŽIRGAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1942.02.15 - 1943.02.03juoda / vanduo
1954.02.03 - 1955.01.23žalia / medis
1966.01.21 - 1967.02.08raudona / ugnis
1978.02.07 - 1979.01.27geltona / žemė
1990.01.26 - 1991.02.13balta / metalas
2002.02.12 - 2003.01.31juoda / vanduo
2014.01.30 - 2015.02.17žalia / medis
2026.02.17 - 2027.02.05raudona / ugnis

 

Arkliui (Žirgui) – Arklio (Žirgo) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti sunkoki ir neraminantys, kada galima stokoti optimizmo ir naujų galimybių. Šiais metais tikėtinos gyvenimo pamokos, kurias išmokti bus galima įveikus kliūtis ir sunkumus, išsprendus daugybines problemas, liečiančias daugelį gyvenimo sferų. Norint šiais metais sėkmingai susidoroti su sudėtingomis aplinkybėmis, reikėtų pasistengti apsupti save mylinčiais, supratingais žmonėmis, o kritiniais momentais gebėti kreiptis pagalbos. Šiais metais stiprų užnugarį užtikrins, moralinį palaikymą suteiks šeima ir ištikimi draugai, bei bus galima nutraukti ryšius su nepatikimais, abejingais žmonėmis. Profesinėje ir darbinėje veikloje šie metai bus permainingi, o sėkmę lems polinkis siekti konstruktyvaus dialogo, harmoningų santykių su kolegomis ir vadovybe, bei gebėjimas tramdyti savo temperamentą, vengiant konfliktinių situacijų ir intrigų. Bus labai svarbus atidumas ir apdairumas dirbant su dalykiniais dokumentais, atsakingas pavestų užduočių atlikimas, bei įstatymų laikymasis.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Arklio (Žirgo) ženklo atstovams bus palankūs, tačiau permainingi. Šiais metais geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, taip pat gali atsirasti naujų pajamų šaltinių ir galimybių, tik bus svarbu deramai jomis pasinaudoti greitai reaguojant, teisingai įvertinant galimą naudą, bei riziką. Šiais metais bus labai svarbu atsakingai naudoti turimas lėšas, planuoti būtinas išlaidas, metai nepalankūs stambioms investicijoms, arba nekilnojamojo turto įsigijimui, o tam tikrais laikotarpiais galimi finansiniai nuostoliai, arba privestinės išlaidos.

Arklio (Žirgo) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti ramus ir pasyvus, o bendravimas su draugais ir šeimos nariais padės išvengti vienatvės pojūčio. Kovo ir rugpjūčio mėnesiai bus palankūs pramoginėms, pažintinėms kelionėms, arba poilsiui kartu su šeima. Šiais metais gali išryškėti nauji interesai, galima surasti naudingus, įdomius pomėgius, kurie padėtų praplėsti bendravimo ratą, įgyti naujų pažįstamų, draugų, ar bendraminčių. Vienišiems Arklio (Žirgo) ženklo atstovams šiais metais gali pavykti susipažinti su ypatingu žmogumi būnant draugų kompanijoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose, arba kelionių metu. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys šeimoje, šiais metais gali susidurti su tam tikrais nesklandumais, kurių norint išvengti, reikėtų kontroliuoti savo žodžius, emocijas ir poelgius, kadangi pamiršti nuoskaudas bus nelengva ir jos gali apkartinti poros gyvenimą.


OŽKA
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1943.02.04 - 1944.01.24juoda / vanduo
1955.01.24 - 1956.02.10žalia / medis
1967.02.09 - 1968.01.28raudona / ugnis
1979.01.28 - 1980.02.15geltona / žemė
1991.02.14 - 1992.02.02balta / metalas
2003.02.01 - 2004.01.20juoda / vanduo
2015.02.18 - 2016.02.07žalia / medis
2027.02.06 - 2028.01.25raudona / ugnis

 

Ožkai – Ožkos ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs ir sėkmingi, tačiau permainingi. Šiais metais išryškės daug naujų vertingų idėjų ir planų, reikalai turėtų rutuliotis palankia linkme, nors tam tikrais momentais įvykių eiga gali neraminti. Ožkos ženklo atstovai šiais metais sieks stabilios padėties, tačiau artimiausios ateities perspektyvos bus miglotos, kadangi galima priklausomybė nuo susiklosčiusių aplinkybių, arba dalykinių partnerių planų, kada teks derintis prie jų, neturint galimybės savo veiklą planuoti savarankiškai. Darbinės ir profesinės veiklos sferoje šie metai bus sėkmingi, kada atsakingas užduočių atlikimas ir įdėtos pastangos bus deramai įvertinta vadovybės, todėl galima materialinė paskata, arba paaukštinimas pareigose. Šiais metais Ožkos ženklo atstovai gali gauti vertingų, viliojančių darbo pasiūlymų, kurie bus naudingi siekiantiems profesinio augimo ir karjeros.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Ožkos ženklo atstovams bus palankūs ir pelningi, o pajamų lygis bus atitinkamai proporcingas atliktų darbų kiekiui ir įdėtoms pastangoms. Daugelį Ožkos ženklo atstovų šiais metais domins antraeilių pareigų galimybė ir papildomos pajamos, kurios gali būti pasyvios, arba naudingas pomėgis gali suteikti galimybę uždirbti papildomai. Šie metai bus palankūs lėšų taupymui, todėl norint gerokai papildyti ir sustiprinti asmeninį biudžetą, vertėtų gyventi taupiai ir ekonomiškai, vengiant nebūtinų išlaidų, abejotinų pasiūlymų ir rizikingų investicijų.

2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais Ožkos ženklo atstovų asmeninis gyvenimas gali būti ramus ir pasyvus, kai kasdienė rutina gali erzinti ir skatinti nepasitenkinimą. Šiais metais porose, kuriose santykiai su mylimu žmogumi kelia nuobodulį, galimos problemos, bei stiprės polinkis daugiau laiko praleisti su draugais, bendraminčiais, dalyvauti įvairiose kompanijose, renginiuose, kas prablaškytų, suteiktų naujų įspūdžių. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali tenkinti ramybė ir harmonija, tolygus gyvenimo tempas be kivirčų ir konfliktų, o pabodus kasdienybei, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, galės sugalvoti įvairių romantiškų pramogų, kurios padėtų atgaivinti jausmus ir suteiktų daug malonių akimirkų. Vieniši Ožkos ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, galimybių surasti idealų partnerį ir užmegzti asmeninius meilės santykius, arba romaną.


BEŽDŽIONĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1944.01.25 - 1945.02.11žalia / medis
1956.02.11 - 1957.01.29raudona / ugnis
1968.01.29 - 1969.02.15geltona / žemė
1980.02.16 - 1981.02.03balta / metalas
1992.02.03 - 1993.01.21juoda / vanduo
2004.01.21 - 2005.02.07žalia / medis
2016.02.08 - 2017.01.27raudona / ugnis
2028.01.26 - 2029.02.12geltona / žemė

 

Beždžionei – Beždžionės ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, suteikiantys kai kurių naujų galimybių, skatinantys entuziazmą ir ryžtingumą. Šiais metais gyvenimo tempas bus tolygus, be ženklių permainų, tačiau bus didesnis darbų krūvis, reikalaujantis asmeninės atsakomybės. Darbinė ir profesinė veikla neskatins didelio optimizmo, šiais metais bus sunkiau įgyti vadovybės palankumą, sulaukti paskatos, galimas polinkis jautriau reaguoti į tai, kas vyksta darbo kolektyve ir kaip formuojasi santykiai su kolegomis. Šie metai nebus palankūs norintiems keisti darbovietę, nes gauti gerai apmokamą darbą, arba perspektyvią pareigybę bus sudėtingiau, tačiau šis laikotarpis palankus dirbantiems individualiai, arba nuotoliniu būdu. Šie metai palankūs norintiems užsiimti nuosavu verslu, ar intelektualinio pobūdžio kūrybine veikla, o draugai, bičiuliai ir artimi žmonės suteiks pagalbą sprendžiant įvairaus pobūdžio problemas, ar aktualius klausimus.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Beždžionės ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs. Pajamų lygis bus tiesiogiai proporcingas atliktų darbų kiekiui, įdėtoms pastangoms, o norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, reikėtų vengti azartinių žaidimų, rizikos, avantiūrų, abejotinų investicijų, labai atsargiai vertinti gautus pasiūlymus, kadangi galimas apgaulių pavojus, bei galima susidurti su vagystėmis ir nesąžiningais žmonėmis.

Asmeninis Beždžionės ženklo atstovų gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali rutuliotis įprastine linkme. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenančius šeimoje, šiais metais gali džiuginti santarvė ir harmonija namuose, bus galima mėgautis mylimo žmogaus, arba antrosios pusės meile, rūpesčiu, tarpusavio supratimu. Vieniši Beždžionės ženklo atstovai šiais metais turės daug palankių progų naujoms pažintims, romantiškoms pramogomoms, bus daug bendravimo, malonių susitikimų, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo bus galima formuoti rimtus, patikimus asmeninius meilės santykius, galinčius išsirutulioti į ilgalaikius partnerystės ryšius. Sėkmę santykiuose lems jumoro jausmas, intelektualumas, gebėjimas bendrauti, palaikyti pokalbį bet kokia tema.


GAIDYS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1945.02.12 - 1946.02.01žalia / medis
1957.01.30 - 1958.02.17raudona / ugnis
1969.02.16 - 1970.02.05geltona / žemė
1981.02.04 - 1982.01.24balta / metalas
1993.01.22 - 1994.02.09juoda / vanduo
2005.02.08 - 2006.01.28žalia / medis
2017.01.28 - 2018.02.15raudona / ugnis
2029.02.13 - 2030.02.01geltona / žemė

 

Gaidžiui – Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., bus nevienareikšmiai, sėkmingi ir įdomūs, kai gali pildytis kai kurios svajonės ir bus galima pasiekti gerų veiklos rezultatų. Šiais metais susidūrus su kliūtimis, arba nesėkmėmis, pagalbos bus galima tikėtis iš draugų, kolegų, artimų žmonių, o šeima taps stipriu užnugariu, saugančiu nuo negandų. Darbinė ir profesinė veikla šiais metais gali atsidurti pirmame plane, tam gali tekti skirti daug laiko, tačiau įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, kadangi galimas paaukštinimas pareigose, ar materialinė paskata. Sėkmės garantu profesinėje veikloje bus aktyvumas, entuziazmas, naujos vertingos idėjos, kurias palaikys kolegos ir vadovybė. Šie metai bus palankūs Gaidžio ženklo atstovams, ieškantiems gerai apmokamo, perspektyvaus, tenkinančio lūkesčius darbo, bei galima bus užsiimti ir nuosavu verslu.

Finansiniu požiūriu Gaidžio ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai gali būti sėkmingi ir dosnūs, suteikiantys galimybę gerokai papildyti asmeninį biudžetą, bei užsitikrinti stabilią materialinę padėtį. Geras pajamas ir finansinę sėkmę šiais metais lems asmeninės pastangos, gebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, atsakingai planuoti būtinas išlaidas, vengiant bet kokių avantiūrų, azarto, rizikos, nepateisinamo išlaidavimo. Šie metai bus palankūs gerai apgalvotoms investicijoms, o nauda galima per bendrus kolektyvius projektus ir draugus.

Gaidžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai bus palankūs ir sėkmingi. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais gali mėgautis meile, mylimo žmogaus rūpesčiu, o įdėjus pastangų, namuose bus galima sukurti pozityvią atmosferą, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Sėkmę poros gyvenime lems gebėjimas būti sąžiningais ir ištikimais, netinkamais poelgiais neskaudinant mylimo žmogaus, arba savo antrosios pusės. Vienišiems Gaidžio ženklo atstovams tai bus nuostabūs meilės metai, žadantys daug romantikos, daugybę palankių galimybių naujoms pažintims, asmeninių santykių užmezgimui, jų formavimui ir rutuliojimui. Šiais metais užsimezgę santykiai gana greitai gali peraugti į rimtą draugystę, ilgalaikius partnerystės ryšius, o bendravimas su mylimu žmogumi, bendros pramogos ir pomėgiai suteiks daug malonių akimirkų.


ŠUO
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1946.02.02 - 1947.01.21raudona / ugnis
1958.02.18 - 1959.02.07geltona / žemė
1970.02.06 - 1971.01.25balta / metalas
1982.01.25 - 1983.02.12juoda / vanduo
1994.02.10 - 1995.01.29žalia / medis
2006.01.29 - 2007.02.16raudona / ugnis
2018.02.16 - 2019.02.04geltona / žemė
2030.02.02 - 2031.01.22balta / metalas

 

Šuniui – Šuns ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti palankūs, sėkmingi, o pirmame plane atsidurs profesinė veikla ir materialinė gerovė. Sėkmės garantu šiais metais darbinėje ir profesinėje veikloje bus aktyvumas, iniciatyvumas, gebėjimas dėti pastangas, o pasiekti rezultatai džiugins, bei stiprins pasitikėjimą savimi. Šiais metais bus labai svarbus gebėjimas įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, numatyti svarbiausius darbus, gebėti greitai, atsakingai reaguoti į situacijas, išmokti susidoroti su stresinėmis būsenomis. Gebėjimas deramai pademonstruoti savo profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą, vertingų idėjų, iniciatyvų pateikimas neliks nepastebėtas vadovybės, bei padės kilti karjeros laiptais. Šiais metais, kai kuriems Šuns ženklo atstovams, gali pavykti gauti gerai apmokamą darbą, arba papildomas pareigas, laikas palankus naudingų žinių, vertingos patirties kaupimui, profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui.

Šuns ženklo atstovų finansinė padėtis 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti stabili, daug žadanti. Kruopščiai, atsakingai planuojant ir kontroliuojant savo asmeninį biudžetą, bus galima ženkliai sustiprinti savo finansinę padėtį ir sukurti patikimą materialinį pagrindą, kuris užtikrintų ramią ateitį, bei suteiktų finansinės laisvės pojūtį. Asmeninių pastangų ir gebėjimų dėka, šiais metais pavyks uždirbti aukšto lygio pajamas, laikotarpis palankus taupymui, lėšų kaupimui, todėl būtinas išlaidas reikėtų planuoti labai atsakingai ir gyventi ekonomiškai.

Šuns ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais bus permainingas, kupinas įvairaus pobūdžio įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais namuose gali sukurti jaukią, pozityvią atmosferą, nors dažnai gali tekti spręsti ginčytinus klausimus, kivirčytis, pyktis ir taikytis, tačiau tai neįtakos tarpusavio santykių, nesujauks harmonijos, o visai priešingai, tokie periodiški audringi "pasikalbėjimai" padės atgaivinti jausmus, dar labiau sutvirtinti ryšius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Vieniši Šuns ženklo atstovai šiais metais turės daug galimybių naujoms pažintims, romantiškoms pramogoms, įvairiems maloniems susitikimams, asmeninių meilės santykių, ar romano užmezgimui, jeigu bus aktyvūs ir iniciatyvūs, dalyvaus įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose. Taip pat šio ženklo atstovus likimas su ypatingu žmogumi gali suvesti visiškai netikėtoje vietoje, arba labai neįprastomis aplinkybėmis.


ŠERNAS (KIAULĖ)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1947.01.22 - 1948.02.09raudona / ugnis
1959.02.07 - 1960.01.27geltona / žemė
1971.01.26 - 1972.02.14balta / metalas
1983.02.13 - 1984.01.31juoda / vanduo
1995.01.30 - 1996.02.17žalia / medis
2007.02.17 - 2008.02.06raudona / ugnis
2019.02.04 - 2020.01.24geltona / žemė
2031.01.23 - 2032.02.10balta / metalas

 

Šernui (Kiaulei) – Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 25 d. ryte ir baigsis 2021-02-11 d., gali būti reikšmingi ir sėkmingi, skatinantys pozityvias permainas ir svarbius sprendimus. Šiais metais sėkmę lems aktyvus užsibrėžtų tikslų siekimas, drąsūs norai ir planai, netikėtai atsivėrusios naujos galimybės, kuriomis reikės gebėti laiku ir deramai pasinaudoti. Šiais metais likimas Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams bus palankus, stiprės pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, o pasiryžus permainoms, bus svarbu įsirašyti į aktyvų gyvenimo tempą, susitelkti, nepraleisti palankių progų, suteikiančių galimybę savo gyvenimą nukreipti norima linkme. Profesinėje ir darbinėje veikloje teks įdėti nemažai pastangų, ypač pirmąjį pusmetį, tačiau pasiektas rezultatas džiugins ir skatins tikslingai veikti, siekti tolimesnių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Laikotarpis iki rudens pradžios bus palankus norintiems keisti darbą, planuojantiems užsiimti nuosavu verslu ir veiklos plėtrai. Šiais metais socialinis gyvenimas bus aktyvus, teks dalyvauti įvairiuose renginiuose, daug bendrauti su naudingais žmonėmis, šie metai palankūs pelningų kontraktų pasirašymui, įvairiems susitarimams, tik bus labai svarbu laikytis finansinių ir juridinių nuostatų.

Finansiniu požiūriu 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metai Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams gali būti palankūs ir sėkmingi, geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, solidus pelnas iš verslo sferos, bei gali atsirasti galimybė uždirbti ir papildomai. Finansinę sėkmę užtikrins, bei aukšto lygio pajamas lems aukštas darbo efektyvumas, gebėjimas siekti konkrečių rezultatų, atsakingas turimų lėšų panaudojimas ir būtinų išlaidų planavimas. Dalį lėšų šiais metais vertėtų skirti kokybiškam poilsiui, kas padėtų užtikrinti gerą savijautą, bei aukštą darbingumą.

Šerno (Kiaulės) ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 Baltosios Metalinės Žiurkės metais gali būti aktyvus, sėkmingas, kupinas malonių įvykių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, šiais metais bus linkę siekti tarpusavio pasitikėjimo, harmoningų santykių, pozityvaus psichologinio klimato namuose. Pasitelkę bendrus interesus, įvairaus pobūdžio romantiškas pramogas, malonias staigmenas, šio ženklo atstovai gebės atnaujinti ir sustiprinti jausmus su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, paįvairinti gyvenimą, atitolti nuo kasdienės rutinos. Vienišiems Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams šie metai bus palankūs, tik jiems reikėtų būti aktyviems, dalyvauti įvairiuose renginiuose, kur susirenka daug žmonių ir yra tikimybė užmegzti naujas perspektyvias pažintis, bei sutikti ypatingą žmogų, su kuriuo būtų galima formuoti asmeninius meilės santykius. Šiais metais tikimybė sutikti savo didžiąją gyvenimo meilę, surasti savo antrąją pusę bus gana didelė ir reali, o sėkmę lems aktyvios paieškos, polinkis bendrauti, dalyvavimas draugiškose kompanijose, renginiuose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą