Horoskopas 2020 metų rugsėjo mėnesiui

2020 metų rugsėjo mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, o šis mėnuo bus ypatingas tuo, kad kelios planetos keis judėjimo kryptį, Merkurijus pabuvos trijuose zodiako ženkluose, o rudens lygiadienis pažymės astronominio rudens pradžią. Rugsėjo 10 d. Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu pradės judėti atatupstai, vidurinę dekadą Jupiteris, o mėnesio pabaigoje ir Saturnas pradės judėti tiesiai. Svarbius reikalus, kurių atlikimui būtinas aktyvumas ir iniciatyva, reikėtų pasistengti sutvarkyti pirmąją rugsėjo mėnesio dekadą, kadangi vėliau galima aktyvaus nuoseklumo stoka. Šį mėnesį tam tikrais laikotarpiais galimos konfliktinės situacijos, agresijos išraiškos, bus labai svarbu tikslingai ir konstruktyviai naudoti energiją, vengti skubotumo ir blaškymosi veiksmuose.

Pirmoji rugsėjo mėnesio dekada bus kiek permaininga, kadangi Saulė ir Merkurijus formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, jų įtakoje daugės optimizmo, stiprės intuicija, įžvalgumas, sumanumas ir išradingumas. Laikas palankus užsiimantiems organizacine, protinio, intelektualinio pobūdžio veikla, ieškantiems naudingos informacijos, tokiu metu lengviau koncentruotis, daryti logines išvadas, užmegzti naudingas pažintis. Tačiau Venera formuos destruktyvius aspektus, kurių įtakoje galimas per didelis jautrumas, skatinantis disharmoniją santykiuose ir meilėje, stiprės priekabumas ir įtarumas, pavydas ir polinkis nusivylimui. Rugsėjo mėnesio 2 d., 8:22 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 11-uoju Žuvų ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Mergelės ženkle, o šios abi planetos formuos harmoningus aspektus Jupiteriui, esančiam Ožiaragio ženkle ir Uranui, einančiam tranzitu Jaučio ženklu. Mėnulio pilnaties įtakoje svajingumas, gebėjimas užjausti, kūrybinė saviraiška, polinkis plaukti pasroviui bus priešpastatyta praktiškumui, konkretumui, kritiškumui, dėmesingumui detalėms. Mėnulio pilnaties metu išaiškėja tai, kas buvo anksčiau slepiama, tokiu metu galima išsiaiškinti svarbius reikalus, suvokti giluminę santykių esmę. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis stiprėja įtampa, didesnė įvairių avarijų tikimybė, galimi pavojai per svaigalus, labiau tikėtini apsinuodijimai maistu, vaistais, būtinas atsargumas vairuojant, būnant prie vandens telkinių. Tokiu metu labai svarbu išlikti geranoriškais, tolerantiškais, reikėtų gebėti valdyti savo emocijas, vengti ginčų, konfliktų. Harmoningų aspektų įtakoje, gali stiprėti dosnumas, draugiškumas, optimizmas, sumanumas, išradingumas, veiklumas, įžvalgumas, gebėjimas įvertinti realią situaciją ir padaryti teisingą sprendimą. Rugsėjo 4-11 dienomis bus juntamas polinkis pasinerti į savo vidinį pasaulį, stiprės imlumas išorinei įtakai, bus lengviau suklysti, galimas pakliuvimas į painias situacijas.

Rugsėjo mėnesio pradžioje Merkurijus tęs tranzitą jam palankiu Mergelės ženklu, bus daug dalykinių kontaktų, mintys suksis apie darbą, sveikatą, stiprės nepatiklumas, polinkis viską analizuoti, tikrinti remiantis instrukcijomis, bus vertinama aiški, konkreti, patikima informacija. Tai bus palankus laikas darbams, reikalaujantiems padidinto dėmesingumo, pastabumo, susikaupimo, kantrybės, kruopštumo, o bendravime gali išryškėti ramybė, nuovokumas, oficialumas. Rugsėjo 5 d., 22:46 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Svarstyklių ženklą, stiprindamas draugiškumą, taktiškumą, mandagumą, norą bendrauti su maloniais, ar reikalingais žmonėmis. Tranzito metu tampama nuolaidesniais, kantresniais, stiprėja polinkis bendrauti diplomatiškai, neužgaunant kitų žmonių savimeilės, svarbiu tampa žmogiškumas, tarpusavio supratimas, gebėjimas išklausyti oponentus, įvertinti situaciją ir visų suinteresuotų šalių interesus įvairiais aspektais, o derybas vesti taip, kad visi dalyviai liktų patenkinti. Tranzito įtakoje būdingos geros manieros, kritinėse situacijose siekiama kompromiso, daugėja dalykinių ir asmeninių susitikimų, daugiau lankomasi visuomeninėse ir su kultūra susijusiose vietose, tai geras laikas vienišiems žmonėms, kurie įvairių renginių metu gali tikėtis naujų pažinčių.

Rugsėjo mėnesio pradžioje Venera tęs tranzitą Vėžio ženklu, stiprindama ryšius šeimoje, dėmesį namų jaukumui, komfortui, patogumui. Veneros tranzito Vėžio ženklu metu, galimas polinkį svajoti ir idealizuoti tarpusavio santykius, gali stiprėti gebėjimas pajausti net ir menkiausius mylimo žmogaus nuotaikų pokyčius, palankus laikas norintiems įsigyti naujus namus, persikraustyti į juos, o nesusituokę asmenys gali nuspręsti kurti šeimą. Rugsėjo 6 d., 10:22 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Liūto ženklą (juo judės iki spalio mėnesio 2 d.), kuris siejamas su kūrybiškumu, meile, gyvenimo džiaugsmu, vaikais, pomėgiais. Tranzito įtaka palanki meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, galima rodyti dėmesį mylimam žmogui, atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių. Gali išryškėti poreikis dėmesiui, pagyrimams, noras iš gyvenimo gauti jo teikiamus malonumus, palankus laikas įsimylėjusiems ir ieškantiems meilės vienišiems žmonėms, produktyvus periodas meno atstovams, tinkamas reklamai, parodoms, pristatymams, talentų, gebėjimų demonstravimui, o problemų sprendimas gali atsidurti antrame plane.

Marsas rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki 2021.01.07 d.), stiprindamas kovos, rungtyniavimo dvasią, energingumą, ryžtingumą, veiklumą, polinkį užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Marso tranzito Avino ženklu įtakoje, galimas polinkis pasinaudoti bet kokia galimybe, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus ir kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, nors gali stiprėti įtampa, ūmumas, nekantrumas, polinkis savivalei. Rugsėjo 10 d. naktį, Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir ims judėti atatupstas (Marsas atatupstai judės iki lapkričio 14 d.). Kol Marsas judės atatupstai, išryškės introversija, lėtumas, išorinis ramumas, polinkis susitelkti į savo vidines problemas ir jų sprendimą, tai bus geras laikas išsivaduoti iš bet kokios įtakos ir spaudimo, trukdančių realizuotis. Šiame laikotarpyje gali išryškėti neišspręsti konfliktai, nesugebėjimas mobilizuotis, konstruktyviai spręsti konkurencinius, veiklos klausimus, o kovoje, sporte svarbia taps gynybinė taktika.

Vidurinė rugsėjo mėnesio dekada bus permaininga, formuosis dvejopi aspektai, todėl iš vienos pusės, galimas išsiblaškymas, priekabumas, impulsyvumas, nervingumas ir dirglumas, nuoseklumo stoka, polinkis neištikimybei, santykių nutraukimui. Iš kitos pusės, stiprės polinkis užimti lyderių poziciją, užkariauti kitų dėmesį, palenkti juos į savo pusę. Rugsėjo 17 d., 14:00 val. (Lietuvos laiku), 26-ame Mergelės ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, naujų galimybių periodas, todėl laikas bus palankus planų ateinančiam mėnesiui kūrimui. Mergelės ženklas siejamas su atsakingumu, organizuotumu, tvarka, darbu, rūpesčiu sava sveikata, polinkiu analizuoti, todėl gali išryškėti darbo, tarnybos, tvarkos ir sveikatos temos, praktinis požiūris į gyvenimą, tikruosius tikslus, atsakomybę už planų realizavimą. Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningą aspektą Saturnui, esančiam Ožiaragio ženkle, todėl stiprės darbštumas, apdairumas, ištvermingumas, polinkis tvarkai reikaluose ir gyvenime, gebėjimas planuoti, dėti ilgalaikes pastangas, užsibrėžti sau tikslus ir jų atkakliai siekti.

Paskutinė rugsėjo mėnesio dekada bus įtemptas laikas, vyraus destruktyvių aspektų įtaka, todėl galima trintis ir grubumas bendraujant, polinkis ginčams, kritikai, skubotos išvados, neapdairūs, impulsyvūs sprendimai. Tokiu metu dažnai pirma kas nors padaroma, o tik tada galvojama, dėl ko galimas pakliuvimas į rizikingas situacijas. Šiuo metu gali išryškėti valdingumas, agresyvumas ir polinkis konfliktams, todėl bus labai svarbu perteklinę energiją nukreipti konstruktyvia linkme, vengti pavojų, bei pasinaudoti išmintingų žmonių patarimais. Paskutinę rugsėjo savaitę stiprės polinkis grožio ir harmonijos siekimui, laikas bus palankus dirbantiems meno sferoje, bei kūrybinių profesijų atstovams. Tris pirmąsias rugsėjo mėnesio savaites Saulė tęs tranzitą Mergelės ženklu, todėl stiprės atsakomybė, nuovokumas, darbingumas, darbštumas, bus labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, bet galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos, trauka materialinėms vertybėms. Laikas bus palankus veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, paslaugų sfera, dirbantiems pedagoginį darbą. Rugsėjo 22 d., 16:31 val. (Lietuvos laiku), bus rudens lygiadienio (ekvinokcijos) metas, žymintis astronominio rudens pradžią, kada susilygins dienos ir nakties trukmė, o Saulė pereis į Svarstyklių ženklą (juo judės iki spalio 23 d.), stiprindama poreikį darnai, maloniam, harmoningam bendravimui. Saulės tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje pirmame plane atsidurs teisumo ir teisingumo jausmas, partnerystės tema, bus galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus. Tokiu metu gali sustiprėti trauka priešingai lyčiai, polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams, bus galima siekti žinomumo visuomenėje, gali išryškėti estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose. Šis laikas palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje, bus lengviau, nei įprastai, sprendžami juridiniai klausimai. Rugsėjo 27 d., 10:41 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Skorpiono ženklą (šiuo ženklu jis judės iki gruodžio 1 d., tačiau dėl retro fazės, periode nuo spalio 28 d. iki lapkričio 11 d. jis praleis Svarstyklių ženkle), išryškindamas norą išsiaiškinti paslaptis, polinkį sarkazmui, skeptiškumui, o mąstyme ir bendravime gali išryškėti kritiškumas. Tranzito metu svarbia tampa finansų sfera, gali suaktyvėti vertybinių popierių rinka, biržų darbas, tai bus palankus laikas reklaminėms akcijoms, susijusioms su kreditais ir paskolomis.

Jupiteris rugsėjo mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, iki 13 d. judės atatupstas, todėl gali mažiau jaudinti socialiniai, politiniai įvykiai, visuomenės moralinės nuostatos, galimi apribojimai, liečiantys savos veiklos ir įtakos, ryšių su užsieniu plėtrą. Rugsėjo 13 d. naktį, eidamas 18-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Jupiteris sustos, apsisuks ir Žemės stebėtojo atžvilgiu pradės judėti tiesiai (Jupiteris tiesiai judės iki 2021.06.20 d.), todėl šiame periode taps aktualiu visuomenės gyvenimas, bus aktyviau domimasi politika. Prasidės palankus metas veiklos, įtakos, ryšių su užsieniu plėtojimui, ieškantiems savo vietos po Saule, norintiems įsitvirtinti visuomenėje, prasidės palankus laikas ilgalaikėms, asmeninėms ir dalykinėms kelionėms į užsienį. Rugsėjo mėnesį, judėdamas atatupstai, Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu (jame išbus iki gruodžio 17 d.), todėl viskas vyks lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės, todėl nevertėtų tokiu metu pradėti ką nors naujo, svarbaus. Tranzito metu galima nuoseklumo, sistemiškumo stoka, sunkiau pakelti vienatvę, izoliaciją, tačiau galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Rugsėjo 29 d., 8:11 val. (Lietuvos laiku), Saturnas nustos judėti atatupstas, apsisuks ir ims judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu (direktinis judėjimas truks iki 2021.05.23 d.), todėl aktyviai formuosis asmeninės nuostatos, stiprės vidinis tvirtumas, reiklumas sau, esminiai pokyčiai, palankus metas ilgalaikei askezei, jogos praktikai. Tranzito įtaka gali skatinti sveikas ambicijas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą, padėti aiškiai suvokti problemų esmę, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų.

Judėdamas atatupstai, Uranas rugsėjo mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2021.01.14 d.), todėl išryškės pastovumas, savos vertės jausmas, didžiulis darbingumas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis, bus ieškoma naujų kelių asmeninės finansinės gerovės siekimui. Uranui judant atatupstai, skatinamas saikingumas planuojant, svajojant, poreikis bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, silpnėja noras užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius. Judėdamas atatupstai, Neptūnas rugsėjo mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūno retro fazė truks iki lapkričio 29 d.), todėl skatins vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones, stiprins polinkį nugrimzti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti baimes, kompleksus. Tai bus palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika. Plutonas rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu judėdamas atatupstai (retro fazė tęsis iki spalio 4 d.), stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms, o kol Plutonas judės atatupstai, bus galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, išanalizuoti ir įvertinti tai, kas reikalinga, bei paleisti iš savo gyvenimo viską, kas atgyveno, tapo neaktualiu ir nereikalingu.

Juodasis Mėnulis rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu, todėl galimas polinkis veikti nedelsiant, protingas ryžtingumas gali virsti nenuspėjamais veiksmais, užsispyrimu, impulsyvumu. Tranzito įtakoje juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, nors iš kitos pusės, galima valios, iniciatyvos stoka, pavojus tapti įtaigiais, o agresyvumas gali pažeisti dvasinę ramybę, sveikatą, skatinti įvairius susirgimus. Tranzito laikotarpyje reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant noro gniuždyti kitų žmonių valią. Rugsėjo mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Skorpiono ženklu, tai bus palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o gebant suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga, bus galima gauti maginę apsaugą. Tranzito metu bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, o kai kam gali būti suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.