Horoskopas 2019 metų balandžio mėnesiui

2019 metų balandžio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą planetų ir jų tarpusavio aspektų formuojamą astrologinį foną, kuris bus kiek permainingas, kadangi pirmąją mėnesio pusę, Merkurijui einant tranzitu jam nepalankiu Žuvų ženklu, tikėtinas tuščias svajingumas, nerealios viltys, gali būti sunkiau reikšti mintis, bus galima lengviau pasiduoti aplinkinių įtakai, svetimai nuomonei, patarimams. Tranzito metu stiprėja diplomatiškumas, intuityvus mąstymas, gebėjimas prisitaikyti ir suprasti kitų žmonių dvasines būsenas, tačiau silpnėja realybės jausmas, loginis mąstymas, racionalumas, poreikis bendrauti. Balandžio mėnuo palankus dalykinei, tarpininkavimo veiklai, kelionėms, komandiruotėms, naujų kontaktų, ryšių užmezgimui o ypatingas bus tuo, kad trys planetos keis judėjimo kryptį (Jupiteris, Saturnas ir Plutonas pradės judėti atatupstai). Pirmoji balandžio mėnesio dekada bus kiek dvejopa, pirmomis dienomis būtų geriau nesiimti nieko naujo iš esmės, o palankiau užbaigti anksčiau pradėtus darbus.

2019 metų balandžio 5 d.,11:50 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Avino ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, tai bus palankus laikas pamąstyti apie ateitį, svajoti, numatyti tikslus, planuoti veiklą ateinančiam mėnesiui. Iki jaunaties momento reikėtų pasistengti apsitvarkyti namuose, padaryti tvarką darbo vietoje, pamiršti kas buvo bloga, atsiprašyti, susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta. Mėnulio jaunaties Avino ženkle įtaka siejama su ryžtingumu, drąsa, valios jėga, entuziazmu, kada galima pradėti kažką visiškai naujo, neįprasto, išreikšti savo individualumą, tačiau, kadangi Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos destruktyvius aspektus Saturnui, tai artimu jaunačiai metu, gali paskatinti sudėtingas aplinkybes, liečiančias dalykinės partnerystės santykius ir veiklą, o tokiu metu profesinėje veikloje galimas didžiulis darbų krūvis, gali tekti susidurti ir įveikti rimtas kliūtis, psichologinius barjerus. Balandžio 6-12 dienomis būtinas atidumas, kadangi tikėtinas emocinis nestabilumas, egoistinės išraiškos, galima susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais žmonėmis, o iš kitos pusės, tai bus palankus laikas meno sferos atstovams, bei užsiimantiems prekybine, komercine veikla.

Antroji balandžio mėnesio dekada bus dvejopa, kada iš vienos pusės, bus daug bendravimo, naujų pažinčių, tikėtinas naudingų ryšių su įtakingais žmonėmis užmezgimas, o iš kitos pusės, išryškės polinkis malonumams ir išlaidavimui, noras bet kokia kaina apginti savus interesus. Laikotarpis nuo balandžio 14 d. iki gegužės mėnesio pradžios, kada Marsas formuos destruktyvius aspektus Neptūnui ir Jupiteriui, bus gana pavojingas, kadangi tokiu metu tikėtinos agresyvumo išraiškos, galimos avarinės, neįprastos situacijos, susijusios su sprogimais, gaisrais, technogeninėmis katastrofomis, kariniais veiksmais.

Jupiteris balandžio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Šaulio ženklu, stiprindamas ambicingumą, diplomatiškumą, interesą mokslui, juridinei, religinei veiklai, ryšiams su užsieniu, norą praplėsti asmeninius horizontus ir akiratį. Jupiterio tranzitas palankus kelionėms į užsienį, bendrų idėjų įgyvendinimui, tarptautinių ekonominių, kultūrinių ryšių formavimui. Balandžio 10 d., 20:00 val. (Lietuvos laiku), būdamas 25-ame Šaulio ženklo laipsnyje, Jupiteris sustos, apsisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Jupiterio retro fazė truks iki rugpjūčio 11 d.), o tokiu metu mažiau jaudina visuomenės moralinės nuostatos, socialiniai ir politiniai įvykiai, galimi apribojimai norint plėsti veiklą, plėtoti ryšius su užsienio partneriais ir įmonėmis, siekiant stiprinti savo įtaką. Tokiu metu gali sulėtėti veikla, liečianti visuomeninį ir politinį gyvenimą, socialinius santykius, laikas bus nepalankus rėmėjų paieškoms, investicijų pritraukimui, svarbių naujų projektų pradžiai, gali išryškėti nepagrįstas optimizmas, per didelis pasitikėjimas savimi, neracionalus laiko ir lėšų panaudojimas.

Balandžio 17 d., 9:01 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Avino ženklą, kuriuo judės iki gegužės 6 d., todėl suaktyvės bendravimas, noras pakalbėti apie asmeninius reikalus, pasidalinti su kitais idėjomis ir problemomis. Šiame laikotarpyje gali būti daug kontaktų, pokalbių, dominuos nauja informacija, idėjos, projektai, prasidės kūrybiškas, perspektyvus laikas reikalų tvarkymui, arba įstrigusių planų realizavimui. Tokiu metu gali išryškėti valdingumas, polinkis pamokyti, duoti patarimus, įtikinti, uždegti kitus savomis idėjomis, o sprendimai gali būti daromi impulsyviai, neskiriant tam pakankamai dėmesio.

Balandžio 19 d., 14:12 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 30-uoju Svarstyklių ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei ir Uranui, esantiems Avino ženkle. Mėnulio pilnaties destruktyvaus aspekto Uranui įtakoje, galimi netikėti poelgiai, noras patirti neįprastus pojūčius, nuotykius, o šio meto pažintys gali būti nepakartojamos. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis, būtinas padidintas atidumas kelionėse, vairuojant, dirbant su sudėtingais prietaisais, atliekant atsakingas užduotis, tokiu metu gali tekti susiorientuoti sudėtingose situacijose, daryti greitus sprendimus.

Saulė dvi pirmąsias balandžio mėnesio dekadas tęs tranzitą Avino ženklu, kuriame jos padėtis labai stipri, todėl skatins energingumą, naujas viltis ir lūkesčius, lyderio pozicijų siekimą, gebėjimą užsidegti idėja, vesti paskui save kitus, norą veikti, kovoti, kurti. Tranzito metu stiprės nuosavo reikšmingumo jausmas, gebėjimas priimti lemtingus sprendimus, išsikovoti sau ir savo veiklai tinkamas pozicijas, garsiai pareikškiant pasauliui apie save ir savo išskirtinumą. Dvi pirmąsias balandžio mėnesio dekadas Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, todėl stiprės poreikis meilei, tarpusavio supratimui, galima slapta, neafišuojama meilė iš pirmo žvilgsnio, vidiniai išgyvenimai. Tranzito metu stiprės sentimentalumas, romantiškos nuotaikos, subtilus skonis, gebėjimas mylėti, aukotis, globoti silpnesnius, noras svajoti, pamiršti rūpesčius ir problemas. Šis laikotarpis bus palankus kūrybai, kultūros, meno renginiams, tačiau tvarkant finansinius reikalus, būtinas atidumas ir apdairumas.

Balandžio 20 d., 11:55 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 21 d.), o toks tranzitas skatins užsispyrimą, atkaklumą, kantrybę, ištvermingumą ir tikslingumą, trauką materialinėms vertybėms, arba dvasiniams dalykams, priklausomai nuo profesijos, užimamų pareigų, bei dvasinio išsivystymo lygmens. Saulės tranzitas Jaučio ženklu palankus norintiems įsidarbinti, įsigyti stambius, gražius, brangius daiktus, galima tvarkyti reikalus, susijusius su bankais, įmonėmis, gamyba, verslu, biržos ir vertybinių popierių, finansų ir investicijų klausimais. Tranzito metu sėkmė gali lydėti dirbančius meno sferoje, arba darbą, susijusį su materialine atsakomybe.

Balandžio 20 d., 19:11 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Avino ženklą (juo judės iki gegužės 15 d.), kuriame ji "išvaryta" planeta, negalinti pilnai išreikšti jai būdingų prigimtinių savybių, todėl išreikštas jausmingumas ir aistringumas gali nepalankiai įtakoti darbą, dalykinius ir visuomeninius ryšius, galimas polinkis impulsyviai, neapdairiai leisti pinigus. Tranzito metu galimas susižavėjimas, aistringos išraiškos, įsimenantys, ryškūs tarpusavio santykiai, tačiau ryšiai gali būti trumpalaikiais, o jausmai tapti aštresniais. Tokiu metu stiprės imlumas pastaboms savo adresu, ypač liečiančioms išvaizdą, todėl galimos audringos reakcijos, polinkis įsižeisti dėl dėmesio, ar pagarbumo stokos, bei stiprės asmeninių privalumų pripažinimo poreikis.

Paskutinė balandžio mėnesio dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, išliks pavojingų aplinkybių ir situacijų tikimybė, galimi nesutarimai asmeniniuose santykiuose, o iš kitos pusės, stiprės vaizduotė, įžvalgumas, veiklumas ir aktyvumas. Balandžio mėnesį Marsas tęs tranzitą Dvynių ženklu (šiuo ženklu judės iki gegužės 16 d.), skatindamas aktyvumą, kalbumą, polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, priimti ir perduoti informaciją. Tranzitas palankus dalykinėms kelionėms, deryboms, reklaminėms akcijoms, pažintims kelionių metu, ryšių, kontaktų užmezgimui. Balandžio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, kuriame jo padėtis stipri, todėl planetos savybės gali pasireikšti maksimaliai. Tokio tranzito metu svarbiomis tampa tradicinės nuostatos, stiprėja polinkis organizuotumui, tikslingumui, sveikos ambicijos, darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą, bei siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmę lemia atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Balandžio 30 d., 3:53 val. (Lietuvos laiku), eidamas 21-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Saturnas sustos, "pasisuks" ir ims judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Saturnas retro fazėje bus iki rugsėjo mėnesio 18 d.), todėl bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, stokojama nuoseklumo, sistemiškumo. Kol Saturnas judės atatupstas, laikas bus palankus įvertinti ir keisti asmeninius įsitikinimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą, suteikiantį galimybę nepalūžti, bus galima peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, meistriškumo tobulinimui, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas).

Balandžio mėnesį Uranas tęs tranzitą Jaučio ženklu, kurio prigimtis jam ne itin palanki (šiame ženkle Uranas yra silpnas, jis planeta "kritime"), todėl tranzito įtakoje galima susidurti su įvairaus pobūdžio staigmenomis, netikėtomis, neprognozuojamomis, nenumatytomis situacijomis. Uraną ir Jaučio ženklą apjungia tokios bendros savybės, kaip didžiulis darbingumas, gebėjimas gintis, pastovumas, ryžtingumas, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, altruizmas, ištikimybė. Urano tranzito Jaučio ženklu metu gali keistis požiūris į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių ir politikos formas, bei stiprėti polinkis ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Neptūnas balandžio mėnesį tęs tranzitą Žuvų ženklu, todėl tai bus palankus laikas dvasinėms paieškoms, kūrybinei veiklai. Tranzito įtakoje galima ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai.

Plutonas balandžio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl bus palankus laikas aktyviam tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Plutono tranzito įtakoje gali stiprėti ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Balandžio 24 d., 21:48 val. (Lietuvos laiku), eidamas 24-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Plutonas pasisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (toks retrogradinis Plutono judėjimas tęsis iki spalio 3 d.), todėl tiesos paieškos savo viduje gali būti negailestingos, tačiau analizė to, kas iš tiesų reikalinga, o kas jau atgyveno, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo, gali padėti išsilaisvinti iš visko nereikalingo. Praradimai, dvasinė tuštuma gali tam tikrą laiką dezorientuoti, tačiau tai bus "apsivalymo" periodas, skatinantis griauti viską, kas kliudo naujiems pokyčiams, šis laikotarpis bus palankus atsikratyti senų skolų, pertvarkyti gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi.

Juodasis Mėnulis (Lilit) balandžio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu, todėl bus labai svarbu aiškiai atskirti gėrį nuo blogio, išreikšti pagarbą kitiems žmonėms, išlikti kantriais ir pakančiais. Juodojo Mėnulio tranzito Vandenio ženklu metu nereikėtų kurti ilgalaikių planų, vertėtų mažiau kliautis atsitiktiniais draugais, galimi įvairūs netikėtumai, problemos per elektronikos priemones. Balandžio mėnesį Baltasis Mėnulis (Arta) tęs tranzitą Mergelės ženklu, o šio tranzito įtaka bus palanki moksliniams tyrinėjimams genetikos, farmakologijos sferoje, medicinos vystymui, tokiu metu gali būti atrasti unikalūs vaistiniai preparatai, bei metodikos. Baltojo Mėnulio tranzitas Mergelės ženklu palankus gamybinių technologijų vystymui, taikomiesiems moksliniams tyrinėjimams, produktyviam darbui.

Balandžio mėnesį palankios bus 2, 3, 10, 11, 16, 22 ir 27 dienos.

Balandžio mėnesį nepalankios bus 4 ir 5 dienos, o likusios dienos bus neutralios.


Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.