Horoskopas 2020 metų rugpjūčio mėnesiui

2020 metų rugpjūčio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, šis mėnuo bus ypatingas tuo, kad Merkurijus suspės paviešėti trijuose ženkluose, aktyvusis Marsas paeiliui formuos įtemptus aspektus Jupiteriui, Plutonui ir Saturnui, o Uranas mėnesio viduryje pradės judėti atatupstai. Rugpjūčio mėnesį socialinės planetos Jupiteris ir Saturnas, bei tolima, lėtai judanti planeta Plutonas toliau judės atatupstai Ožiaragio ženklu, įtakodamos svarbius socialinius procesus, o Marso formuojami destruktyvūs aspektai su šiomis planetomis ir jungtis su Juoduoju Mėnuliu bus labai reikšmingi, kadangi dėl Marso retro fazės, šie aspektai vėl formuosis ir vėlesniais mėnesiais.

Pirmoji rugpjūčio mėnesio dekada bus įtemptas laikotarpis, bus juntama nepalanki vyraujančių destruktyvių aspektų įtaka, skatinanti valdingumą, dirglumą, priekabumą, polinkį konfliktams, impulsyviems, arba neapdairiems veiksmams. Tokiu metu galima pasitikėjimo savimi stoka, tačiau tuo pačiu bus sunkiau kontroliuoti perteklinę energiją, stiprės polinkis nepateisinamai rizikai, konfliktams namuose ir bendraujant su vadovybe, galimos įvairaus pobūdžio problemos, ignoruojant sveiką nuovoką ir protingus patarimus. Rugpjūčio mėnesio 3 d., 18:59 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 12-uoju Vandenio ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Liūto ženkle, o šios abi planetos formuos harmoningą aspektą Marsui, esančiam Avino ženkle, bei jau judantį link išsiformavino destruktyvų aspektą Uranui, todėl artimu Mėnulio pilnačiai metu bus labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp individualios kūrybinės saviraiškos ir poreikių, bei kolektyvinės veiklos ir socialinių realijų. Mėnulio pilnaties įtakoje stiprės aktyvumas, veiklumas, konstruktyvus energingumas ir ryžtingumas, gebėjimas išmintingai numatyti tolimesnes perspektyvas. Mėnulio pilnatis siejasi su kokio nors etapo, ar proceso užbaigimu, tai gali paliesti išsisėmusius, netenkinančius santykius, ar svarbius projektus, tokiu metu galima ryžtis pokyčiams, o permainos gali būti pozityvios.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje Merkurijus tęs tranzitą Vėžio ženklu, stiprindamas vaizduotę, jautrumą, norą gilintis į vidinį pasaulį, šeimos praeitį, polinkį bendrauti su artimais žmonėmis. Informacija tokio tranzito metu priimama intuityviai, o bendravimas, mąstymas labiau įtakojamas emocijų. Rugpjūčio 5 d., 6:32 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pradės eiti tranzitu Liūto ženklu, todėl aktyvės bendravimas, stiprės interesas informacijai, žinioms, noras išsakyti savo nuomonę, patraukti dėmesį, išsiskirti iš kitų, pademonstruoti erudiciją. Merkurijaus tranzitas Liūto ženklu palankus dirbantiems intelektualinį kūrybinį darbą, geras laikas reklamai, visuomeninei, politinei veiklai, pramoginėms, poilsinėms kelionėms. Pirmąją rugpjūčio mėnesio savaitę Venera tęs tranzitą Dvynių ženklu, stiprindama gebėjimą lengvai užmegzti kontaktus, naujas pažintis, ypač kelionių metu, polinkį lengvam, neįpareigojančiam bendravimui, flirtui, tačiau užmegzti nauji ryšiai gali būti trumpalaikiais. Veneros įtakoje šiuo metu tikėtini geri santykiai su artimais giminėmis, polinkis pakalbėti iš širdies, galimos papildomos pajamos iš įvairių šaltinių.

Rugpjūčio 7 d., 18:21 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Vėžio ženklą (juo judės iki rugsėjo 6 d.), o šio tranzito metu stiprės rūpestis šeima, poreikis meilei, supratimui, išryškės sentimentalumas, romantiškumas. Veneros tranzito Vėžio ženklu įtakoje stiprės polinkis užsisklęsti savyje, pabūti vienumoje, pasvajoti apie meilę, galimas noras pasidalinti savais jausmais, o kartais netgi atsitiktinė pažintis gali išsirutulioti į tamprius ryšius. Tranzito metu stiprėja jausmingumas, vaizduotė, nepakantumas abejingumui, o noras mylėti ir būti mylimais gali nustelbti sveiką nuovoką, tai bus periodas, kada išryškėja ypatingi jausmai mylimiems žmonėms, šeimos nariams, tėvams. Toks tranzitas palankus patikimiems pokalbiams su artimais žmonėmis, tinkamas laikas sužadėtuvėms, santuokai. Marsas rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki 2021.01.07 d.), o tranzito įtakoje stiprėja kovos, rungtyniavimo dvasia, išryškėja energingumas, ryžtingumas, veiklumas, polinkis užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Marso tranzito Avino ženklu laikotarpiu, galimas polinkis pasinaudoti bet kokia galimybe, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus ir kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, nors gali stiprėti įtampa, ūmumas, nekantrumas, polinkis savivalei. Nuo rugpjūčio 8 d. Marsas bus stacionarioje padėtyje (tokia padėtis tęsis iki rugsėjo 10 d., kada Marsas pradės judėti atatupstai), todėl tokiu metu galima susidurti su regresu, įvairiais užsilaikymais, problemomis, o ankstesni tikslai gali tapti neaktualiais.

Vidurinė rugpjūčio mėnesio dekada bus palanki, nors permaininga, o vyraujančių harmoningų aspektų įtakoje, stiprės valia, ryžtas, pasitikėjimas savimi, veiklumas ir gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas. Šiame laikotarpyje išryškės išradingumas, pastabumas, kūrybiškumas, praktinės naudos supratimas, gebėjimas bendrauti, siekti kompromiso, gauti reikalingą informaciją. Tai palankus laikas naujų pažinčių užmezgimui, bus galima užsiimti naujų finansinių galimybių, dalykinių partnerių, klientų, tarpininkų paieškomis, pavyks sėkmingai spręsti klausimus, susijusius su naujų žinių ir naudingos informacijos gavimu, tai geras laikas kūrybinei veiklai, naujų projektų rengimui. Tačiau rugpjūčio 10-16 dienomis bus didesnė konfliktų, stichinių nelaimių, katastrofų tikimybė, tokiu metu vertėtų vengti bet kokios galimos rizikos, pasirūpinti savo saugumu.

Rugpjūčio mėnesio 19 d., 5:42 val. (Lietuvos laiku), 27-ame Liūto ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, kurios magiška įtaka palanki planų sekančiam Mėnulio mėnesiui kūrimui. Iki Mėnulio jaunaties momento reikėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, atsikratyti pasenusių, nereikalingų daiktų, įvairaus šlamšto, išvalyti namų erdvę, nutraukti nereikalingus, neperspektyvius santykius. Mėnulio jaunaties Liūto ženkle įtaka siejama su kūrybine saviraiška, meile, vaikais, pomėgiais, o kadangi šiuo momentu Mėnulis bus jungtyje su Merkurijumi, todėl išryškins, sustiprins sąmoningumą ir praktiškumą, dvasinį ir fizinį aktyvumą, suteiks išmintingumo, skatins polinkį permainoms. Rugpjūčio 20 d. naktį Merkurijus pereis į Mergelės ženklą, kuriame jo padėtis dvigubai stipri (šiame ženkle išbus iki rugsėjo 5 d.), o tokio tranzito metu stiprėja nepatiklumas, viskas analizuojama, tikrinama remiantis instrukcijomis, vertinama aiški, konkreti, patikima informacija. Šio tranzito metu gali padaugėti dalykinių kontaktų, mintys suksis apie darbą, sveikatą, palankus laikas darbams, reikalaujantiems susikaupimo, kantrybės, kruopštumo, padidinto dėmesingumo, pastabumo, o bendravime gali išryškėti ramybė, nuovokumas, oficialumas.

Paskutinė rugpjūčio mėnesio dekada bus permaininga, kadangi formuosis mišrūs aspektai, todėl iš vienos pusės, laikas bus palankus prekybinei, komercinei, kūrybinei ir intelektualinio pobūdžio veiklai, stiprės veiklumas, išradingumas ir įžvalgumas, geras laikas kvalifikacijos kėlimui, naudingos patirties įgijimui. Iš kitos pusės, ypač laikotarpyje rugpjūčio 21-30 dienomis, galima susidurti su apgaulėmis, nesąžiningais žmonėmis, galima santūrumo, emocinio stabilumo, atsargumo stoka, stiprės priekabumas, įtarumas, pavydas, kada veiksmai prieštarauja sveikai nuovokai. Tokiu metu galimos nesveikos ambicijos, agresyvumas, polinkis konfliktams, prievartai, nepasitenkinimas savimi ir aplinkiniais, piktumas, valdingumas.

Tris pirmąsias rugpjūčio mėnesio savaites Saulė tęs tranzitą jai palankiu Liūto ženklu, todėl tokiu metu gali geriausiai atsiskleisti žmogaus individualybė, asmeniniai privalumai, gali išryškėti gyvenimo džiaugsmas, meilė vaikams. Saulės tranzito Liūto ženklu įtakoje sustiprėja ambicijos, optimizmas, kūrybiškumas, padidėja darbingumas, valdingumas, potraukis priešingai lyčiai, išryškėja kilnumas, noras padėti silpnesniems, bejėgiams, nuskriaustiems. Tokiu metu galimas interesas globaliems, dideliems reikalams, tikėtinos sėkmingos investicijos, biržos veikla, spekuliacijos, sėkmė gali lydėti tarnautojus, politikus, dirbančius mokslinį, pedagoginį darbą. Rugpjūčio 22 d., 18:45 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Mergelės ženklą (juo judės iki rugsėjo 22 d.), tokio tranzito metu išryškėja trauka materialinėms vertybėms, stiprėja nuovokumas, darbingumas, darbštumas, atsakomybė, labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, nors galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, kritika, paslaugų sfera, dirbanties pedagoginį darbą.

Judėdamas atatupstas, Jupiteris rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą nepalankiu Ožiaragio ženklu (Jupiteris retro fazėje bus iki rugsėjo 13 d.), todėl šiuo metu gali mažiau jaudinti socialiniai, politiniai įvykiai, visuomenės moralinės nuostatos, galimi apribojimai, liečiantys savos veiklos ir įtakos, ryšių su užsieniu plėtrą. Šio tranzito įtakoje, tokios savybės kaip disciplina, atkaklus darbas, šykštumas atsidurs priešpriešoje su dosnumu ir polinkiu plėtrai, tačiau stiprės atkaklumas, kantrybė, savarankiškumas, šis laikas bus palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir principais žmonėms. Rugpjūčio 12-24 d. Jupiteris eis griaunamuoju Ožiaragio ženklo laipsniu, todėl gali skatinti pesimizmą, sudėtingas situacijas, kai žlunga planai ir sunku pasiekti užsibrėžtą tikslą. Rugpjūčio mėnesį, judėdamas atatupstai (Saturno retro fazė tęsis iki rugsėjo 29 d.), Saturnas eis tranzitu jam palankiu Ožiaragio ženklu (jame išbus iki gruodžio 17 d.), todėl bus sunkiau pakelti vienatvę, izoliaciją, galima nuoseklumo, sistemiškumo stoka, tačiau galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Kol Saturnas judės atatupstai, viskas vyks lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės, todėl nevertėtų tokiu metu pradėti ką nors naujo ir svarbaus.

Uranas rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, bus ieškoma naujų kelių asmeninės finansinės gerovės, šalies vystymuisi, išryškės pastovumas, savos vertės jausmas, didžiulis darbingumas, polinkis ramybei, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis. Rugpjūčio 15 d., 17:26 val. (Lietuvos laiku), Uranas apsisuks ir ims judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Urano retro fazė truks iki 2021 m. sausio 14 d.). Kai Uranas juda atatupstas, jis skatina saikingumą planuojant ir svajojant, poreikį bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, silpnina norą užmegzti naujus bičiuliškus, arba draugiškus ryšius. Judėdamas atatupstai, Neptūnas rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūno retro fazė truks iki lapkričio 29 d.), todėl skatins vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones, stiprins polinkį nugrimzti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti baimes, kompleksus. Tai bus palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika. Judėdamas atatupstai, rugpjūčio mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 4 d.), stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms, o kol Plutonas judės atatupstai, bus galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, išanalizuoti ir įvertinti tai, kas reikalinga, bei paleisti iš savo gyvenimo viską, kas atgyveno, tapo neaktualiu ir nereikalingu.

Juodasis Mėnulis rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu, todėl tranzito įtakoje protingas ryžtingumas gali virsti užsispyrimu, impulsyvumu, nenuspėjamais veiksmais, galimas polinkis veikti nedelsiant. Tokio tranzito metu juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, nors iš kitos pusės, galima valios, iniciatyvos stoka, pavojus tapti įtaigiais, o agresyvumas gali pažeisti dvasinę ramybę, sveikatą, skatinti įvairius susirgimus. Tranzito metu reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant bruzdumo ir noro gniuždyti kitų žmonių valią. Rugpjūčio mėnesį Baltasis Mėnulis (Arta) tęs tranzitą Skorpiono ženklu, todėl bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, o kai kam gali būti suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis. Tai palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o gebant suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga, bus galima gauti maginę apsaugą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.