Horoskopas 2021 metų balandžio mėnesiui

2021 metų balandžio mėnesio bendrą astrologinį foną formuos tiesiai judančios planetos, tik 27 d. Plutonas pradės judėti atatupstai. Balandžio mėnuo bus labai aktyvus, kadangi aplinkybės ir situacijos rutuliosis veržliai, tai palankus laikas naujoms iniciatyvoms, kadangi svajingumas ir pasyvumas keisis aktyvumu, ryžtingumu ir veiklumu. Šį mėnesį bus galima pasiekti gerų rezultatų profesinėje veikloje, kai kam pavyks palypėti karjeros laiptais, pradėti nuosavą verslą, ar plėtoti esamą. Balandžio mėnuo palankus ieškantiems darbo, kai palankiai susiklosčius aplinkybėms, bus galima gauti perspektyvią pareigybę, arba surasti gerai apmokamą darbą. Pirmoji mėnesio dekada bus kiek permaininga, kai iš vienos pusės, stiprės kūrybiškumas, dalykiškumas, polinkis bendrauti, įvertinti, pasinaudoti progresyviomis tendencijomis, o sėkmę lems ryžtingumas, pasitikėjimas savomis jėgomis, gebėjimas konstruktyviai panaudoti energiją ir sukauptą patirtį. Iš kitos pusės, siekiant užsibrėžtų tikslų, kliūtimi gali tapti subjektyvumas, idealistinės nuotaikos, psichologiškumo stoka, negebėjimas objektyviai įvertinti aplinkybes.

Iki balandžio mėnesio 4 d. Merkurijus tęs tranzitą jam dvigubai nepalankiu Žuvų ženklu, skatindamas tuščią svajingumą, nerealias viltis, tokiu metu sunkiau reikšti mintis, galima lengviau pasiduoti aplinkinių įtakai, svetimai nuomonei, patarimams. Balandžio 4 d. rytą Merkurijus pereis į Avino ženklą, todėl suaktyvės bendravimas, noras pakalbėti apie asmeninius reikalus, pasidalinti su kitais idėjomis ir problemomis, bus daug kontaktų, pokalbių. Šio tranzito metu gali išryškėti valdingumas, polinkis pamokyti, duoti patarimus, įtikinti, tačiau sprendimai gali būti daromi impulsyviai, neskiriant tam pakankamai dėmesio. Tranzito metu pavyks apdoroti daug informacijos, tai palankus laikas korespondentams, brokeriams, nors dėl impulsyvumo galimos konfliktinės situacijos, ginčai, bei darbui gali trukdyti polinkis kraštutinumams, sensacijoms.

Antroji balandžio mėnesio dekada bus dvejopa, kai iš vienos pusės, gali pasireikšti emocinis nestabilumas, neatsargumas, neapdairūs poelgiai, pavydumas, ūmumas, bei dirglumas, noras primesti savo valią. Iš kitos pusės, išryškės gebėjimas suprasti praktinę naudą, dirbti su sudėtinga informacija, orientuotis situacijoje, daugės optimizmo, sėkmė gali lydėti dirbančius prekybos, komercijos sferose. Balandžio mėnesio 12 d., 5:31 val. (Lietuvos laiku), 23-ame Avino ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, bus palankus laikas planų ateinančiam mėnesiui kūrimui, pagrindinių užduočių formavimui, tačiau svarbių darbų pradžią vertėtų nukelti kiek vėlesniam laikui. Avino ženklas siejamas su užkariavimu, valia, jėga, drąsa, ryžtingumu, drąsiais poelgiais, noru vesti paskui save kitus. Mėnulio jaunatis siejama su galimybe pradėti ką nors naujo, galimas polinkis nuotykiams, noras daryti tai, kas patinka, pasinaudoti palankiu šansu išreiškiant savo individualumą. Mėnulio jaunaties įtaka bus dvejopa, iš vienos pusės, daugės gyvybinių jėgų, stiprės veiklumas, įžvalgumas, siekis apginti savus interesus, kurti materialinę gerovę, o iš kitos pusės, stiprės autoritarinės išraiškos, galimas per didelis pasitikėjimas savimi, polinkis savivalei, lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti prie aplinkybių stoka. Mėnulio jaunaties momentu, Saulė ir Mėnulis bus jungtyje su Venera, todėl galimi pozityvūs pokyčiai meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje.

Iki balandžio mėnesio 14 d. Venera tęs tranzitą jai nepalankiu Avino ženklu, todėl jausmingumas ir aistringumas gali nepalankiai įtakoti darbą, dalykinius, visuomeninius ryšius, galimas polinkis impulsyviai, neapdairiai leisti pinigus. Tranzito laikotarpiu galimas susižavėjimas, aistringos išraiškos, įsimenantys, ryškūs tarpusavio santykiai, tačiau ryšiai gali būti trumpalaikiais, o jausmai aštresniais. Tokiu metu stiprės imlumas pastaboms savo adresu, galimos audringos reakcijos, polinkis įsižeisti dėl dėmesio, pagarbumo stokos ir stiprės asmeninių privalumų pripažinimo poreikis. Balandžio 14 d. vakare Venera pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 9 d.), kuriame planetos padėtis yra viena iš geriausių, suteikianti galimybę pilnai išreikšti savo prigimtines savybes. Tokio tranzito metu būdingas polinkis ramybės, grožio, komforto, jausminių malonumų siekimui, viskas vertinama pagal žemiškus kriterijus, išryškėja praktiškumas tvarkant piniginius, turto reikalus, svarbiais tampa konkretūs pasiekimai. Tokiu metu gyvenimo tempas kiek sulėtėja, mėgaujamasi gyvenimiškais malonumais, romantiški meilės santykiai rutuliojasi neskubriai, siekiant apibrėžtumo, aiškumo, praktinės naudos.

Balandžio 19 d. Merkurijus pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 4 d.), todėl svarbiais taps finansiniai klausimai, galimybė uždirbti, o dėl padidinto atsargumo ir nepatiklumo bus sunkiau keisti įprastinį darbo ritmą, įgyvendinti naujoves, idėjas, lėčiau vyks veikla. Tokiu metu išryškės poreikis gauti konkrečią informaciją, stiprės nuovokumas, kantrybė, dėmesingumas, bus mažesnė klaidų tikimybė, laikotarpis palankus smulkiam, nuobodžiam protiniam darbui, arba veiklai, susijai su apskaita, ataskaitomis. Merkurijaus tranzito Jaučio ženklu metu nebūdingas polinkis konfliktams, tačiau bandant atkakliai kuo nors įtikinti kitus, gali išryškėti užsispyrimas ir nesukalbamumas, galimas nenoras dalintis savomis mintimis. Iki balandžio 23 d. Marsas tęs tranzitą Dvynių ženklu, skatindamas polinkį bendrauti, kalbumą, aktyvumą, norą išsakyti savo nuomonę, priimti ir perduoti informaciją. Toks tranzitas palankus dalykinėms kelionėms, deryboms, reklaminėms akcijoms, pažintims kelionių metu, ryšių, kontaktų užmezgimui.

Iki 2021 metų balandžio mėnesio 19 d. vakaro Saulė eis tranzitu jai palankiu Avino ženklu, kuriame jos padėtis labai stipri, o šio tranzito įtaka stiprins nuosavo reikšmingumo jausmą, elgesio demonstratyvumą, drąsą, atvirumą, energingumą, skatins lyderio pozicijų siekimą, gebėjimą užsidegti idėja, bei vesti paskui save kitus. Balandžio mėnesio 19 d. vakare Saulė pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 20 d.), stiprindama trauką materialinėms vertybėms, dvasiniams dalykams. Tranzito metu gali išryškėti užsispyrimas, atkaklumas, tikslingumas, kantrybė ir ištvermė, laikas palankus finansinėms ir vertybinių popierių operacijoms, investicijoms, bus galima tvarkyti reikalus, susijusius su bankais, įmonėmis, gamyba, verslu. Tokiu metu bus galima sėkmingai įsidarbinti, įsigyti stambius, gražius, brangius daiktus, sėkmė lydės dirbančius darbą, susijusį materialine atsakomybe, arba meno sfera.

Balandžio mėnesio paskutinę dekadą stiprės atkaklumas ir nuoseklumas, noras pagerinti savo materialinę padėtį, bei šiuo metu galimi esminiai pokyčiai finansiniuose reikaluose. Pirmoje dekados pusėje, destruktyvių aspektų įtakoje, stiprės priekabumas, įtarumas, pavydumas, nusivylimas, gali išryškėti užsispyrimas, gudrumas, jausmingumas, polinkis apgaulėms, kritikai, apdairumo stoka. Iš kitos pusės, harmoningų aspektų įtakoje, ypač balandžio mėnesio pabaigoje, bus galima sėkmingai įgyvendinti ketinimus, realizuoti planus, pasiekti užsibrėžtus tikslus, surasti naujų draugų, galimos įkvepiančios idėjos, pranašiški sapnai, stiprės kūrybiškumas, vaizduotė. Balandžio 23 d. valdingasis Marsas pereis į jam nepalankų Vėžio ženklą (juo judės iki birželio 11 d.), kuriame sunkiau pilnai išreikšti jam būdingas savybes. Šio tranzito metu Marso energija ir veiksmai, skatinantys norą veikti, užkariauti, gauti kuo greitesnį rezultatą, susidurs su Vėžio ženklui būdingu emocionalumu, atsargumu, jautrumu, polinkiu rūpintis, ginti artimus žmones, todėl šis savybių derinys gali skatinti pasirinkti pasyvesnę, ypatingą strategiją kovojant už tai, su kuo sieja emocinis ryšys, tai gali būti šeimos, artimų žmonių reikalai, asmeniniai santykiai, vaikų auklėjimas, pagalba tėvams. Toks tranzitas palankus užsiimti namų reikalais, šeimos gerovės stiprinimu, galima pradėti remontą, atnaujinti interjerą, o karjera, dalykinė veikla šiuo metu gali atsidurti antrame plane.

Balandžio 27 d., 6:31 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 8-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Jaučio ženkle. Mėnulis formuos opozicijos aspektus Venerai ir Uranui, esantiems Jaučio ženkle, bei destruktyvų aspektą Saturnui, einančiam tranzitu Vandenio ženklu. Skorpiono ženklas siejamas su transformacija, paslaptingais giluminiais psichikos klodais, o Mėnulio pilnatis tarsi nušviečia, iškelia į paviršių tai, kas slypi pasąmonėje, tai gali būti viltys, norai, siekiai, vidinės baimės. Mėnulio pilnaties įtakoje galima prisiliesti prie to, kas paslaptinga, kas gali paskatinti gilius pokyčius, atsinaujinimą, gali pakakti drąsos pažvelgti į nuosavas baimes ir jas nugalėti. Mėnulio energijos gali paskatinti įvykius, suteikiančius galimybę keisti savo gyvenimą, bei atskleisti savyje iki šiol nežinomas savo charakterio savybes, o pilnaties įtaką labiausiai pajaus Jaučio, Liūto, Skorpiono ir Vandenio ženklų atstovai. Mėnulio pilnaties ir besiformuojančių destruktyvių aspektų įtakoje, gali stiprėti pavydumas, emocinis nestabilumas, užaštrintas jautrumas, impulsyvumas, dirglumas, pesimizmas, depresinės nuotaikos, gali pablogėti savijauta. Artimu Mėnulio pilnačiai metu galimos tarpusavio bendravimo problemos, permainos asmeniniame gyvenime, gali nutrūkti netenkinantys santykiai, tokiu metu bus galima išsilaisvinti iš visko, kas atgyveno ir tapo nereikalingu.

Jupiteris balandžio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2021.12.29 d., išskyrus periodą nuo 05.14 d. iki 07.28 d., kai viešės Žuvų ženkle), skatindamas atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, nepriklausomybei, laisvei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskiriant iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus. Balandžio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2023.03.07 d.), stiprindamas koncentraciją, ryžtingumą, darbštumą, apdairumą, nuovokumą, teisingumą, polinkį laikytis duoto žodžio, atsidavimą svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimą planuoti ir kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje galimas santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, supančiu pasauliu, stiprės poreikis apmąstymams, viską stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija.

Balandžio mėnesį Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, o šios planetos įtakoje įvykiai nenuspėjami, didėja reformų poreikis, aktyvėja visuomenės ir asmeninis gyvenimas, daugėja permainų. Balandžio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, stiprins polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakodamas kūrybinę veiklą. Tokio tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, bei religijai. Plutonas balandžio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, numatyti galimus pavojus, tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Balandžio mėnesio 27 d. vakare, eidamas 27-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Plutonas pasisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (retrogradinis judėjimas tęsis iki spalio 6 d.), skatindamas išsilaisvinti iš visko nereikalingo, pertvarkyti savo gyvenimą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Juodasis Mėnulis balandžio mėnesį tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame bus iki liepos 18 d.), o tai gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, ar išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl bus svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

Balandžio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Šaulio ženklu (juo judės iki liepos 5 d.), todėl pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias savybes. Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.