Horoskopas 2020 metų gruodžio mėnesiui

2020 metų gruodžio mėnuo bus ypatingas dėl kelių reikšmingų įvykių, kurie formuos bendrą astrologinį foną. Gruodžio mėnesio 14 d. įvyks pilnas Saulės užtemimas, užversiantis „koridorių tarp užtemimų“ (jį atvėrė lapkričio 30 d. įvykęs Mėnulio užtemimas), Jupiteris ir Saturnas pereis į Vandenio ženklą, formuos tarpusavio jungties aspektą, o žiemos saulėgrįža pažymės astronominės žiemos pradžią. Dauguma planetų gruodžio mėnesį judės direktyvine kryptimi, tik Uranas judės atatupstai, o periode iki gruodžio 14 d. (tai laikotarpis tarp dviejų užtemimų) galimi įvykiai, kurių nėra galimybės savais veiksmais paveikti, todėl gali formuotis situacijos, daugeliui įtakosiančios tolimesnį likimą. Gruodžio mėnesio 21 d., 1-ame Vandenio ženklo laipsnyje, bus Jupiterio jungties su Saturnu pikas, o šių planetų padėtis ir aspekto įtaka labai ženkliai keis pagrindinius akcentus, kai po gana ilgo apribojimų laikotarpio, kurį lėmė planetų sankaupos Ožiaragio ženkle įtaka, labai sustiprės polinkis laisvei ir nepriklausomybei, kai iki šiol būdingą taupumą, ekonomiškumą ir praktiškumą palaipsniui keis nerūpestingumas, poreikis lengvai, paprastai bendrauti, tai bus įvairaus pobūdžio pokyčių ir permainų laikas, kada kasdieniame gyvenime atsiras vis daugiau šiuolaikinių pažangių technologijų. Tai dviejų labai skirtingų, sunkiai tarpusavyje derančių planetų jungtis, kadangi Saturnas riboja, o Jupiteris skatina plėtrą, todėl šių savybių derinys formuos gana neįprastus reiškinius, kai galimi klydimai, juntama valios, nuovokumo stoka, dėl ko galima prarasti palankias galimybes, o tuo pačiu bus labai svarbus gebėjimas prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, įvaldyti įvairias technologijas, kadangi negebant to padaryti, jausis ribojimas ir atskirtis.

Šiuo metu prasidės ilgalaikis naujas gyvenimo periodas, kuris įprastai trunka 20 metų, tačiau šiuo atveju prasidės nauja 120 metų epocha, o Jupiterio ir Saturno jungties aspekto įtaką stipriau pajaus tie žmonės, kurie gimę 1940, 1951, 1961, 1980 metų pabaigoje, 1981, 1991, 2000 metų pabaigoje ir 2001 metų pradžioje, bei 2011 metais, nors tam tikrais aspektais palies ir visus žmones. Šiame laikotarpyje bus skatinamas kūrybiškumas, polinkis siekti esminių individualių ir socialinių pokyčių, įgyti naujo lygmens asmeninę ir finansinę laisvę, išryškės tendencija formuoti labiau atvirus kontaktus, stiprinti tarpusavio supratimą, vengiant griežtumo, o pasaulyje formuosis palankesnė atmosfera.

Pirmoji gruodžio dekada bus palanki, kai pakaks pasitikėjimo savimi ir ryžtingumo, bus juntama konstruktyvi energija, tik gruodžio 4 d., kada Mėnulio opozicijos aspektai suaktyvins Ožiaragio ženkle susitelkusias planetas, gali sustiprėti ūmumas, išryškėti užgaulumas ir nuoskaudos, noras dygiai, piktai atsikirsti įžeidusiam asmeniui, bei galimos problemos tarpusavio santykiuose su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Pirmąją dieną Merkurijus viešės Skorpiono ženkle, stiprins norą išsiaiškinti paslaptis, polinkį sarkazmui, skeptiškumui, mąstyme ir bendravime jausis kritiškumas, o gruodžio 1 d., 21:51 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į jam nepalankų Šaulio ženklą, kuriuo judės iki gruodžio 21 d., todėl šio tranzito metu pozityvios Merkurijaus savybės kiek susilpnės, bet stiprės gebėjimas surasti aplinkinius kelius, išplėsti savo akiratį, nors susikoncentruoti ties konkrečiomis užduotimis gali būti kiek sunkiau. Destruktyvių aspektų įtakoje, pirmos dekados pabaigoje, bus galima suklysti, apsiskaičiuoti, galimos didelės išlaidos, arba pavojus tapti apgaulės auka, todėl būtinas atsargumas ir apdairumas.

Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Venera tęs tranzitą jai nepalankiu Skorpiono ženklu, skatindama vidines baimes, pasitikėjimo savimi stoką, jausmai bus giliais ir intensyviais. Tai bus kiek mažiau palankus laikotarpis meilei, tarpusavio santykiams, kadangi stiprės polinkis pavydumui, savininkiškumui, galimi kompeksai, pergyvenimai, įvairios problemos bendraujant, o meilė gali persipinti su finansiniais reikalais. Gruodžio mėnesį Marsas tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki 2021.01.07 d.), o šios planetos įtakoje gali išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, pirmame plane atsidurs polinkis užkariauti vietą po Saule, iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Galimas noras pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, ieškoti įvairių galimybių, norint greičiau pasiekti trokštamo rezultato, bet tuo pačiu galimas nekantrumas, ūmumas, įtampa, polinkis savivalei.

Antroji gruodžio mėnesio dekada bus labai reikšminga ir permaininga, kadangi įvyks Saulės užtemimas, bei dvi socialinės, lėtai judančios planetos, tai Jupiteris ir Saturnas paeiliui pereis į Vandenio ženklą. Iš vienos pusės, vidurinę dekadą, stiprės kūrybiškumas, polinkis grožiui, menui, draugystei, gebėjimas išklausyti ir įsiklausyti į kitų žodžius, gali sustiprėti finansinė ir materialinė padėtis, bus daug lengviau suprasti praktinę naudą, o iš kitos pusės, galimas didesnis jautrumas, nervingumas, išsiblaškymas, sutelktumo stoka, dėl ko galima nukentėti, pamesti daiktus, ar atsidurti painioje situacijoje. Gruodžio mėnesio 14 d., 18:13 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Šaulio ženklo laipsnyje bus pilno Saulės užtemimo pikas, o 18:17 val., stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, bus palankus laikas norų sekančiam mėnesiui formavimui, naujų veiklos planų kūrimui. Šis užtemimas bus matomas pietinėje Pietų Amerikos dalyje, Čilėje, Argentinoje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, Antarktidoje. Šio užtemimo taškas bus jungtyje su Merkurijumi, o jo įtakoje gali stiprėti pastabumas, veiklumas, dalykiškumas, žingeidumas, praktiškumas, išmintingas požiūris į aplinkybes, polinkis bendrauti, galimybė surasti reikalingą informaciją. Saulės užtemimas yra siejamas su nauja pradžia ir galimybėmis, skatinančiomis keistis, Šaulio ženklas susijęs su kultūra, mokslu, aukštuoju išsilavinimu, dvasingumu, kelionėmis, ryšiais su užsieniu, o šį ženklą globojantis Jupiteris stiprina ekspansiją ir suteikia optimizmo, skatina plėsti savus horizontus, ieškoti naujų vertingų žinių ir galimybių, plėtoti ryšius su užsieniu. Gruodžio 15 d., 18:21 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Šaulio ženklą, kuriuo eis tranzitu iki 2021.01.08 d., o tokio tranzito metu daugės optimizmo, stiprės įkvėpimas, polinkis idealizuoti jausmus ir mylimą žmogų, bus siekiama tarpusavio pagarbos. Tranzito periodu galimas polinkis užmegzti romaną, arba santykius su žmogumi iš toli, ypač tolimų kelionių metu, ar su turtingu, įtakingu, žinomu visuomenėje asmeniu.

Pirmąją gruodžio mėnesio pusę Saturnas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, skatindamas sveikas ambicijas, gebėjimą įveikti kliūtis kelyje į tikslą, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Gruodžio 17 d., 7:04 val. (Lietuvos laiku), Saturnas pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2023.03.07 d., o šio tranzito įtakoje, stiprės koncentracija, ryžtingumas, įsitikinimai, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, teisingumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimas planuoti, kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje gali išryškėti santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, bei supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika grindžiama intuicija.

Didžiąją gruodžio mėnesio dalį Jupiteris tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, o šio tranzito įtakoje skatinamas atkaklumas, kantrybė, savarankiškumas, laikas palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir principais žmonėms. Gruodžio 19 d., 15:07 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2021.12.29 d., išskyrus periodą nuo 2021.05.14 d. iki 2021.07.28 d., kada Jupiteris viešės Žuvų ženkle. Jupiteriui judant tiesiai Vandenio ženklu, jo padėtis neutrali, o laikotarpyje, kai judės atatupstai (nuo 2021.07.28 d. iki 2021.10.18 d.), jis bus planeta „kritime“ ir jo prigimtinės savybės taps kiek susilpnesnėmis. Jupiterio tranzitas Vandenio ženklu skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, nepriklausomybei, laisvei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskiriant iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus.

Paskutinė gruodžio mėnesio dekada bus labai reikšminga, ypač svarbi bus 21 d., kada Saulė ir Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, bus Jupiterio jungties su Saturnu pikas, o dekados pradžioje iki 25 d., bus juntama Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtaka, todėl galimas polinkis konfliktams, ūmumas, grubumas, nenoras nenusileisti, nors tuo pačiu tikėtinas veiklumas, išradingumas, išryškės progresyvios idėjos. Paskutinę gruodžio savaitę, galimas tuščias svajingumas, iliuzijos, polinkis plaukti pasroviui, pakliūti į painias aplinkybes, dėl ko tikėtinos problemos meilės santykiuose. Dvi pirmas gruodžio mėnesio dekadas Saulė eis tranzitu Šaulio ženklu, stiprindama trauką mokslui, įvairiems filosofijos, religijos klausimams, gali išryškėti polinkis laisvei, nepriklausomybei, interesas medicinai, ypač netradicinei, svetimoms šalims ir kultūroms. Tranzito metu tikėtinas aktyvumas, ekspansija, optimizmas, entuziazmas, noras padėti žmonėms, polinkis išeiti už savų galimybių ribų, praplėsti horizontus, tokiu metu palanku kreiptis su prašymais į vadovybę, aukštą padėtį užimančius asmenis, tvarkyti juridinius reikalus.

Gruodžio 21 d., 1:07 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki 2021.01.08 d., o šio tranzito laikotarpiu emocijos netrukdys protui, bendravimas taps santūresniu, išryškės oficialumas, racionalumas, dalykiškumas, nuovokumas priimant sprendimus. Tai bus palankus laikas norintiems gilinti profesines žinias, užmegzti ir plėtoti dalykinius kontaktus. Gruodžio 21 d., 12:02 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Ožiaragio ženklą (juo eis tranzitu iki 2020.01.19 d.), šio tranzito įtaka bus palanki svarbių socialinių užduočių formavimui, ilgalaikių planų kūrimui ir siekiantiems karjeros. Tokiu metu gali išryškėti tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sveiko ambicingumo, nuovokumo ir atkaklumo dėka galima įgyvendinti tikslus, bei pasiekti gerų veiklos rezultatų. Tai bus ypatingas, žiemos saulėgrįžos periodas, kada Saulė pasiekia minimalų aukštį zenite, o Žemė metinės kelionės metu labiausiai priartėja prie Saulės, tai bus trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties laikotarpis, žymintis astronominės žiemos pradžią.

Gruodžio mėnesio 30 d., 5:28 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 9-uoju Vėžio ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Ožiaragio ženkle, todėl teks surasti pusiausvyrą tarp šiuo metu susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių ir ateities vilčių, neišsipildžiusių norų. Vėžio ženklas siejamas su saugumo siekimu, polinkiu slėpti emocijas, tačiau Mėnulio pilnaties įtakoje, gali išaiškėti tikrieji ketinimai ir paslaptys, bus galima susivokti tame, kam anksčiau nebuvo skiriama dėmesio. Vėžio ženklui būdinga empatija, intuicija, todėl šiuo metu bus galima pajausti kitų žmonių energijas, tačiau nevertėtų bandyti kontroliuoti aplinkinius ir visa tai, kas vyksta aplinkui, o palanku būtų įvertinti savo realias galimybes, bei kurti ateities planus. Mėnulis formuos opozicijos aspektą Merkurijui, kurio įtakoje, gali išryškėti naujos vertingos idėjos, kūrybiniai, dalykiniai ketinimai, gali būti daug naujų pažinčių, kontaktų, tačiau iš kitos pusės, gali stiprėti vidinis nerimas, nuoseklumo, kantrybės stoka, bus būtinas atsargumas vairuojant ir kelionių metu.

Gruodžio 31 d. vakare, sutinkant Naujuosius 2021 metus, Mėnulis eis tranzitu Liūto ženklu, formuos opozicijos aspektus Jupiteriui ir Saturnui, esantiems Vandenio ženkle, tai gali skatinti emocionalumą, nors galimas ir nuovargio pojūtis, energijos stoka, todėl ruošiantis naujųjų sutikimui, reikėtų pasistengti nepervargti, atsipalaiduoti, bus labai svarbu tarpusavyje suderinti vidinį, protingą ramumą su noru kaip nors ypatingai išreikšti save. Mėnulis formuos destruktyvų aspektą su Uranu, kuris gali skatinti impulsyvumą, dirglumą, todėl naujametinę naktį būtinas atsargumas naudojant pirotechnikos priemones. Venera naujametę naktį viešės Šaulio ženkle, formuos harmoningą aspektą su Marsu, tai palanku naujoms pažintims, maloniam bendravimui su priešingos lyties atstovais. Sutinkant naujuosius, vertėtų pozityviai mąstyti, tokiu metu gali išryškėti kūrybinės, ar vertingos dalykinės idėjos, tai tinkamas laikas planų ateinantiems metams kūrimui, kurie galėtų būti sėkmingai realizuoti sekančiais, 2021 metais.

Gruodžio mėnesį, judėdamas atatupstai, Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2021.01.14 d.), todėl išryškės pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, pastovumas, savos vertės jausmas, didžiulis darbingumas, gebėjimas gintis, naujų kelių paieškos, norint užsitikrinti asmeninę finansinę gerovę. Laikotarpyje, kol Uranas juda atatupstai, bus skatinamas saikingumas planuojant, svajojant, stiprės poreikis bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, bet silpnės noras užmegzti bičiuliškus, ar draugiškus naujus ryšius. Gruodžio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakodamas kūrybinę veiklą. Iki gruodžio 11 d., kol Neptūnas bus stacionarioje padėtyje (Neptūnas lapkričio 29 d. nustojo judėti atatupstai ir pradėjo judėti tiesiai), gali kankinti nemiga, stiprėti emocionalumas, jautrumas, polinkis prisiminti nuoskaudas, bus sunkiau susitelkti. Neptūno tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Gruodžio mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, numatyti galimus pavojus, bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Juodasis Mėnulis gruodžio mėnesį tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame išbus iki 2021.07.18 d.), kas gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, arba išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl bus svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

Gruodžio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Skorpiono ženklu, tai bus palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o gebant suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga, bus galima gauti maginę apsaugą. Tranzito metu bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, o kai kam gali būti suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis. Gruodžio 5 d. Baltasis Mėnulis pereis į Šaulio ženklą (juo judės iki 2021.07.05 d.), todėl prasidės pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias savybes, o Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.