Horoskopas 2020 metų liepos mėnesiui

2020 metų liepos mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, o šis laikotarpis bus ypatingas tuo, kad keletas planetų judės atatupstai, bei įvyks Mėnulio užtemimas, kuris užvers taip vadinamą dvigubą „koridorių tarp užtemimų“ (šį koridorių atvėrė birželio 5 d. įvykęs pusšešėlinis Mėnulio užtemimas ir formavo birželio 21 d. įvykęs žiedinis Saulės užtemimas). Liepos mėnesio 5 d., 14-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, įvyks pusšešėlinis Mėnulio užtemimas, jo pikas bus 7:30 val., o pilnaties pikas 7:44 val. (Lietuvos laiku), kada Mėnulis, eidamas tranzitu Ožiaragio ženklu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Vėžio ženkle. Šis užtemimas bus geriausiai matomas Pietų Amerikoje, o taip pat pietinėje ir vakarinėje Europos dalyje, didesnėje Afrikos ir Šiaurės Amerikos dalyje, Ramiajame, Atlanto ir Indijos vandenynuose, bei Antarktidoje. Kadangi Mėnulio užtemimas palies Vėžio ir Ožiaragio ženklų ašį, o užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą Neptūnui, esančiam Žuvų ženkle, tai svarbiomis taps tokios vertybės, kaip meilė, šeima, reputacija, nors materialinės gerovės siekimas atsidurs antrame plane, o šio užtemimo įtaka stipriau palies Avino, Vėžio, Svarstyklių, Ožiaragio ženklų atstovus. Ožiaragio ženkle Mėnulis "išvaryta" planeta, jo savybės kiek silpnesnės, todėl emocijas sunkiau kontroliuoti, o artimomis užtemimui dienomis, bus būtinas atsargumas, vengiant kardinalių veiksmų. Užtemimo įtaka gali sietis su kokio nors ciklo, ar gyvenimo etapo užbaigimu, su kažkokia pabaiga, o tokiu metu į paviršių gali iškilti giliai viduje slepiamos emocijos, gali stiprėti jautrumas, svajingumas, vaizduotė, psichologiškumas, bei galimas Visatos palaikymas, stimuliuojantis dvasingumą ir profesinį augimą. Užtemimo įtakoje galima geriau pažinti save, savo vidinius slėpinius, išsilaisvinant iš visko, kas atgyveno, išsisėmė, tapo nebeaktualiu ir trukdo judėti į priekį.

Iki liepos mėnesio 12 d., kol dar bus juntama Mėnulio užtemimo įtaka, o Merkurijus judės atatupstai, nereikėtų priimti svarbių sprendimų, planuoti sandorių sudarymo, sutarčių pasirašymo, vertingų pirkinių, kadangi tam palankesnis laikas prasidės antroje mėnesio pusėje, Merkurijui pradėjus judėti tiesiai. Pirmoji liepos mėnesio pusė bus palankesnė anksčiau numatytų planų realizavimui, šiame laikotarpyje galima stebėti, analizuoti kas vyksta aplink, formuoti savo požiūrį į pasaulį, bei prisitaikyti prie pokyčių. Saulės harmoningo aspekto Neptūnui įtakoje, liepos 4-12 d., gali sustiprėti vaizduotė, aplankyti įkvėpimas, tai bus palankus laikas kūrybiškiems žmonėms, psichologams, bei visiems, kurių veikla turi sąsają su menu, kūryba. Liepos mėnesį Merkurijus tęs tranzitą Vėžio ženklu (jame bus iki rugpjūčio 5 d.), stiprindamas vaizduotę, fantaziją, jautrumą, polinkį užsisklęsti, gilintis į savo vidinį pasaulį, šeimos praeitį, svarbesniu bus bendravimas su artimaisiais, nei su aplinkiniais žmonėmis. Tranzito laikotarpiu informacija dažniau priimama intuityviai, galimas subjektyvumas, nepasitikėjimas, įtarumas, reakcija į naujienas priklausoma nuo nuotaikos, o bendravimas, mąstymas bus labiau įtakojamas emocijų. Liepos mėnesio pirmos dekados paskutinės dienos bus įtemptos, tai konfliktinis laikotarpis asmeniniuose ir dalykiniuose santykiuose, kai gali nutrūkti kai kurie partnerystės ryšiai. Tokiu metu galima stokoti tarpusavio supratimo, gali skirtis nuomonės, bus sunkiau surasti sutarimą ginčytinais klausimais. Iki liepos 12 d., Merkurijui judant atatupstai, galima informacinė painiava, klaidos rašant, skaičiuojant, tačiau tokiu metu palanku sugrįžti prie atidėtų, arba anksčiau nepavykusių darbų užbaigimo, galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje.

Liepos mėnesį Venera tęs tranzitą Dvynių ženklu (juo judės iki rugpjūčio 7 d.), todėl stiprės gebėjimas lengvai užmegzti kontaktus, naujas pažintis, ypač kelionių metu, galimas polinkis lengvam, neįpareigojančiam bendravimui, flirtui, tačiau užmegzti nauji ryšiai gali būti trumpalaikiais. Veneros tranzito Dvynių ženklu įtakoje tikėtini geri santykiai su artimais giminėmis, polinkis pakalbėti iš širdies, galimas moralinis palaikymas, materialinė parama, papildomos pajamos iš įvairių šaltinių. Marsas liepos mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu (juo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki 2021.01.07 d.), o tranzito įtakoje gali sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, polinkis užkariauti vietą po Saule ir iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Marso tranzito Avino ženklu metu, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus ir kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato, gali būti panaudota bet kokia galimybė, nors tuo pačiu galima įtampa, ūmumas, nekantrumas, polinkis savivalei.

Vidurinė liepos mėnesio dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, bus juntama palanki Jupiterio harmoningo aspekto Neptūnui įtaka, todėl tokiu metu gali atsiverti naujos perspektyvos, suteikiančios vilčių tiek kiekvienam iš mūsų, tiek visai žmonijai. Tokiu metu intelekto ir gilaus psichologiškumo derinys padės deramai suvokti kas vyksta, daugės optimizmo, stiprės laimės, gyvenimo pilnatvės pojūtis. Iš kitos pusės, destruktyvių aspektų įtakoje, stiprės maištingumas, o dėl per didelio pasitikėjimo savimi ir lengvabūdiškumo galima atsidurti pavojingose situacijose, bei gali pablogėti savijauta. Šiame periode galimos įvairios gamtinių sąlygų anomalijos, tai bus avaringas laikotarpis, netinkamas kelionėms, skrydžiams lėktuvu. Liepos mėnesio 12 d., 11:26 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Vėžio ženklu (tiesusis, arba direktinis, judėjimas truks iki spalio 14 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su nauja informacija.

Liepos mėnesio 20 d., 20:33 val. (Lietuvos laiku), 29-ame Vėžio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, todėl iki šio momento reikėtų užbaigti pradėtus darbus, grąžinti skolas, susitaikyti su tais, su kuo buvo susipykta. Pirmąją naujo Mėnulio mėnesio dieną reikėtų pozityviai galvoti, pasvajoti apie būsimus darbus, naujus užmojus, projektus, kurti planus, kuriuos galima būtų įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, o kadangi Mėnulio jaunatis yra magiškas laikas, tai svajos ir lūkesčiai, jeigu jie realūs, turi tendenciją išsipildyti, tačiau konkrečių planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms. Kadangi Vėžio ženklui, kuriame stos Mėnulio jaunatis, būdingas nepatiklumas ir atsargumas, tai naujas idėjas ir planus vertėtų gerai apgalvoti, bei teisingai suformuoti savo norus ir lūkesčius. Jaunaties momentu Mėnulis ir Saulė, būdami tarpusavio jungtyje, formuos opozicijos aspektą Saturnui, todėl gali išryškėti įtarumas, depresinės nuotaikos, polinkis nusivylimui, pesimizmui, kas gali nepalankiai įtakoti savijautą, alinti jėgas, nors tuo pačiu stiprės vaizduotė ir kūrybiškumas.

Paskutinę liepos mėnesio dekadą jausis nepalanki vyraujančių destruktyvių aspektų įtaka, todėl stiprės ūmumas, polinkis ginčams, konfliktams, galimos nesveikos fantazijos, tuščias svajingumas. Bus juntama nuoseklumo, sutelktumo, atsargumo ir apdairumo stoka, bus lengva suklysti, apsiskaičiuoti, stiprės dirglumas, jautrumas, tai bus sudėtingas, konfliktinis laikas tarpusavio santykių plotmėje. Sustiprėjęs valdingumas, agresyvumas, nevaldoma energija ir emocijos, polinkis konfliktams gali skatinti problemas bendraujant su mylimais, artimais ir supančiais žmonėmis. Paskutinėmis liepos mėnesio dienomis galimi neapdairūs poelgiai, kategoriškumas, griežtumas kalbose, priekabumas, polinkis apgaulei, avantiūroms, o norint išvengti nepalankių situacijų, nesklandumų, asmeninių santykių nutraukimo ir išsaugoti harmoningą bendravimą su kitais žmonėmis, reikėtų išlikti geranoriškais ir pakančiais, ieškoti konstruktyvių problemų ir nesutarimų išsprendimo būdų, kadangi priešingu atveju, santykiai gali būti sugadinti ilgam, arba ir visam laikui.

Tris pirmąsias liepos mėnesio savaites Saulė tęs tranzitą Vėžio ženklu, todėl išryškės grožio, komforto, jaukumo siekimas, drovumas, vidinio pasaulio uždarumas, polinkis slėpti mintis, bet atvirai išreikšti emocijas ir jausmus, noras užsiimti namų ir šeimos reikalais. Liepos 22 d., 11:37 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į jai palankų Liūto ženklą (juo judės iki rugpjūčio 22 d.), todėl stiprės optimizmas, kūrybiškumas, darbingumas, valdingumas, ambicijos, potraukis priešingai lyčiai, išryškės kilnumas, noras padėti silpnesniems, nuskriaustiems. Tokiu metu galės geriausiai atsiskleisti žmogaus individualybė, asmeniniai privalumai, išryškės gyvenimo džiaugsmas, meilė vaikams, stiprės interesas globaliems reikalams, galimos sėkmingos investicijos, sėkmė lydės tarnautojus, politikus, dirbančius mokslinį, pedagoginį darbą, užsiimančius biržos veikla, spekuliacijomis. Jupiteris, judėdamas atatupstas, liepos mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu (Jupiteris retro fazėje bus iki rugsėjo 13 d.), todėl šiuo metu gali mažiau jaudinti socialiniai, politiniai įvykiai, visuomenės moralinės nuostatos, galimi apribojimai, liečiantys savos veiklos ir įtakos, ryšių su užsieniu plėtrą. Jupiterio tranzito Ožiaragio ženklu įtakoje, tokios savybės kaip disciplina, atkaklus darbas, šykštumas atsidurs priešpriešoje su dosnumu ir polinkiu plėtrai, tačiau stiprės atkaklumas, kantrybė, savarankiškumas, šis laikas bus palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir savais principais žmonėms.

Liepos mėnesio pradžioje Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu, stiprindamas darbštumą, apdairumą, nuovokumą, koncentraciją, teisingumą, polinkį laikytis duoto žodžio, gebėjimą planuoti. Liepos 2 d. naktį, judėdamas atatupstai (Saturno retro fazė tęsis iki rugsėjo mėnesio 29 d.), Saturnas sugrįš į jam palankų Ožiaragio ženklą (jame išbus iki gruodžio 17 d.), todėl bus juntama nuoseklumo, sistemiškumo stoka, kai sunkiau pakelti vienatvę, izoliaciją, tačiau bus galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Norint pradėti ką nors naujo, kol Saturnas judės atatupstai, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės. Uranas liepos mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, skatindamas ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės, šalies vystymuisi, išryškės tokių savybių kaip ramybė, pastovumas, ryžtingumas, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu derinys, gebėjimas gintis, altruizmas, ištikimybė, pastovumas ir didžiulis darbingumas.

Judėdamas atatupstai, Neptūnas liepos mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūno retro fazė truks iki lapkričio 29 d.), skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, kūrybinei veiklai, kada bus palanku mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Tranzito metu labiau pasineriama į vidinį pasaulį, galima įsigilinti į savo esybę, analizuoti kompleksus, nuojautas, baimes, palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika. Judėdamas atatupstai, liepos mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 4 d.), stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms, o kol Plutonas judės atatupstai, bus galima išanalizuoti ir įvertinti tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, tapo neaktualiu, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo, išsilaisvinant iš visko nereikalingo, pertvarkant savo gyvenimo struktūrą.

Juodasis Mėnulis liepos mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu, stiprindamas poreikį veikti nedelsiant, kai protingas ryžtingumas gali virsti užsispyrimu, impulsyvumu, nenuspėjamais veiksmais. Tokio tranzito metu juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, laisvė ir atsakingumas gali peraugti į norą gniuždyti kitų žmonių valią. Iš kitos pusės, galima valios, iniciatyvos stoka, tampant įtaigiais, o agresyvumas gali pažeisti dvasinę ramybę, sveikatą, skatinti įvairius susirgimus. Tranzito metu reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant bruzdumo ir noro gniuždyti kitų žmonių valią. Baltasis Mėnulis (Arta) liepos mėnesį tęs tranzitą Skorpiono ženklu (juo judės iki gruodžio 5 d.), šis tranzitas stiprina ženklo, kuriuo juda, pozityviąsias savybes, jis siejamas su angelų apsauga, geruoju karminiu atpildu. Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje, bus labai svarbu įsiklausyti į Likimo siunčiamus ženklus, kai kam bus suteikta galimybė tiesiogiai bendrauti su Aukščiausiomis jėgomis, tai bus palankus laikas vystyti psichologinius ir parapsichologinius gabumus, o norint gauti maginę apsaugą, reikėtų gebėti suteikti reikiamą pagalbą asmenims, kuriems ji reikalinga.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.