Horoskopas 2021 metų rugpjūčio mėnesiui

2021 metų rugpjūčio mėnuo bus ramesnis ir permainingas, sudėtingesnis laikas bus pirmąją ir paskutinę dekadas. Jupiteris, Saturnas, Neptūnas ir Plutonas rugpjūtį judės atatupstai, o 20 d. prie jų prisijungs Uranas, pereidamas į retro fazę, tai šių planetų įtakoje, daugelyje sferų sulėtės gyvenimo tempas. Pirmoji rugpjūčio dekada bus permaininga, iš vienos pusės, laikas palankus kūrybinio pobūdžio veiklai, asmeninių santykių formavimui, o iš kitos pusės, galimos iliuzijos, nerealios svajonės, poreikis permainoms, tačiau pirma savaitė netinkama esminiams pokyčiams. Rugpjūčio mėnesio 8 d., 16:50 val. (Lietuvos laiku), 17-ame Liūto ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl iki jaunaties momento reikėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, atsikratyti nereikalingų daiktų, šlamšto, nutraukti nereikalingus, neperspektyvius santykius. Pirmoji Mėnulio diena palanki svajoti, kurti planus, kuriuos galima įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, tai magiškas laikas, kai realūs lūkesčiai gali išsipildyti, o konkrečius svarbius darbus, planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms. Mėnulio jaunatis Liūto ženkle siejama su kūrybine saviraiška, meile, vaikais, pomėgiais, o jaunaties taškas bus jungtyje su Merkurijumi, todėl stiprės sąmojingumas, veiklumas, praktiškumas, sėkmė gali lydėti užsiimančius intelektualinio pobūdžio ir prekybine veikla.

Antroji rugpjūčio mėnesio dekada bus dvejopa, kai iš vienos pusės, galima permainų aistra, ypač meilės sferoje, tikėtini drąsūs poelgiai, reikšmingi įvykiai gyvenime, sprendimai bus daromi remiantis įžvalgumu ir patikima veiksmų strategija. Tokiu metu galima aplankyti įvairias įdomias vietas, pasvajoti, pasivaikščioti, gali tekti bendrauti, susipažinti su įdomiais žmonėmis. Iš kitos pusės, ypač 12-19 d., galimas polinkis ginčams, kritikai, maištavimui, per didelės išlaidos, susiję su azartu, rizika, meilės santykiais, arba prabangos siekimu. Iki rugpjūčio mėnesio 11 d. vakaro Merkurijus tęs tranzitą Liūto ženklu, skatindamas polinkį bendravimui, stiprindamas interesą informacijai, žinioms, norą išsakyti savo nuomonę, patraukti dėmesį, išsiskirti iš kitų, pademonstruoti erudiciją. Merkurijaus tranzito įtaka bus palanki dirbantiems intelektualinį kūrybinį darbą, geras laikas reklamai, visuomeninei, politinei veiklai, pramoginėms, poilsinėms kelionėms. Rugpjūčio mėnesio 12 d., 0:57 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Mergelės ženklą, kuriame planetos padėtis dvigubai stipri, šio tranzito metu viskas analizuojama, tikrinama remiantis instrukcijomis, vertinama aiški, konkreti, patikima informacija, stiprės nepatiklumas. Tokiu metu daugės dalykinių kontaktų, mintys suksis apie darbą, sveikatą, palankus laikas darbams, reikalaujantiems susikaupimo, kantrybės, kruopštumo, padidinto dėmesingumo, pastabumo, o bendravime gali išryškėti ramybė, nuovokumas, oficialumas.

Pirmąją rugpjūčio mėnesio pusę Venera tęs tranzitą jai nepalankiu Mergelės ženklu, o tokio tranzito metu aistrą keičia santūrumas, protingumas, išoriškai jausmai silpnai pasireiškia, jie tampa šykštesniais, tai apsaugo nuo klaidų renkantis partnerį, tačiau galima meilė išskaičiavimo pagrindu. Žmonės tampa mažiau priklausomi nuo emocijų, linkę viską analizuoti, vertinti, daug dėmesio skiriama smulkmenoms, todėl kartais, net nereikšmingas menkniekis gali atvėsinti besiformuojančius jausmus. Tranzito metu stiprėja kritiškumas tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, todėl norint formuoti santykius, reikėtų pasitelkti atkaklumą ir kantrybę. Santykiai, užsimezgę Veneros tranzito Mergelės ženklu metu, gali rodyti, kad partneris gali būti kritiškas, išrankus ir reiklus, tačiau jis tuo pačiu patikimas, rūpestingas ir pareigingas. Rugpjūčio 16 d., 7:27 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į palankų Svarstyklių ženklą, kuriame ji stipraus kosminio statuso (šiuo ženklu judės iki rugsėjo 10 d.), todėl šiame periode planetos įtaka gali formuoti ramią, harmoningą atmosferą, palankiai paliesti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius – draugiškus, dalykinius, šeiminius, santuokinius, ar partnerystės ryšius. Tokiu metu galima siekti kompromisų, harmonijos bendravime su artimais, mylimais žmonėmis, palankus laikas šventėms, iškilmėms.

Rugpjūčio mėnesio paskutinė dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, bus pakankamai energijos, noro ką nors naudingo nuveikti, stiprės elegantiškumas, drąsa, valia, ištvermė ir praktiškumas, galimos elgesio, stiliaus permainos, polinkis ištikimybei, bus daug bendravimo, naujų kontaktų. Iš kitos pusės, bus juntama nepalanki Merkurijaus ir Marso opozicijos aspektų Neptūnui įtaka, o tokiu metu galima suklysti, tikėtini nesėkmingi pirkiniai, apgaulės, konfliktai, įkyrios mintys, iliuzijos, atsiplėšimas nuo realybės. Tokiu metu galimos avarinės situacijos, nelaimingų atsitikimų pavojus, įvairios anomalijos. Iki rugpjūčio mėnesio 22 d. vakaro Saulė tęs tranzitą jai palankiu Liūto ženklu, todėl geriausiai atsiskleis žmogaus individualybė, asmeniniai privalumai, išryškės meilė vaikams ir gyvenimo džiaugsmas. Tranzito įtakoje sustiprėja ambicijos, optimizmas, kūrybiškumas, padidėja darbingumas, valdingumas, potraukis priešingai lyčiai, išryškėja kilnumas, noras padėti silpnesniems, bejėgiams, nuskriaustiems, stiprėja interesas globaliems reikalams, galimos sėkmingos investicijos, spekuliacijos, sėkmė gali lydėti tarnautojus, politikus, dirbančius mokslinį, pedagoginį darbą, užsiimančius biržos veikla.

Rugpjūčio mėnesio 22 d., 15:02 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 30-ame Vandenio ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Liūto ženkle, o artimu pilnačiai metu bus labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp individualios kūrybinės saviraiškos ir poreikių, bei kolektyvinės veiklos ir socialinių realijų. Mėnulio pilnatis siejasi su kokio nors etapo, arba proceso užbaigimu, tai gali paliesti netenkinančius santykius, arba svarbius projektus, o tokiu metu galima ryžtis pokyčiams. Rugpjūčio 23 d., 0:35 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Mergelės ženklą (juo judės iki rugsėjo 22 d.), tokio tranzito metu išryškėja trauka materialinėms vertybėms, stiprėja nuovokumas, darbingumas, darbštumas, atsakomybė, labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, bet tuo pačiu galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, kritika, paslaugų sfera, dirbantiems pedagoginį darbą.

Rugpjūčio 30 d., 8:10val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Svarstyklių ženklą (juo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki lapkričio 6 d.), stiprindamas draugiškumą, taktiškumą, mandagumą, norą bendrauti su maloniais, reikalingais žmonėmis. Tranzito metu tampama nuolaidesniais, kantresniais, stiprėja polinkis bendrauti diplomatiškai, neužgaunant kitų žmonių savimeilės, labai svarbiu taps žmogiškumas, tarpusavio supratimas, gebėjimas išklausyti oponentus, įvertinti situaciją ir visų suinteresuotų šalių interesus įvairiais aspektais, o derybas vesti taip, kad visi dalyviai liktų patenkinti. Tranzito įtakoje būdingos geros manieros, kritinėse situacijose siekiama kompromiso, daugėja dalykinių ir asmeninių susitikimų, daugiau lankomasi visuomeninėse ir su kultūra susijusiose vietose, tai geras laikas vienišiems žmonėms, kurie įvairių renginių metu gali tikėtis naujų pažinčių.

Rugpjūčio mėnesį Marsas tęs tranzitą Mergelės ženklu (juo judės iki rugsėjo 15 d.), skatindamas pareigingumą, darbštumą, dėmesingumą detalėms, o energija ir aktyvumas nukreipiami į darbą. Tokio tranzito metu neturintys darbo gali jo intensyviai ieškoti, o dirbantieji bus linkę padaryti tvarką darbo vietoje, aktualiais bus įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo sąlygų ir našumo, išleidžiamos produkcijos kokybės klausimai. Tranzito metu svarbiais bus reikalai, susiję su sveiku gyvenimo būdu, dietomis, palankus laikas žmonėms, kurių veikla siejasi su natūralia medicina, žolininkyste. Judėdamas atatupstai, rugpjūčio mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Vandenio ženklu, (Jupiteris atatupstai judės iki spalio 18 d., o Vandenio ženklu judės iki gruodžio 29 d.), skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, laisvei, nepriklausomybei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskirti iš kitų. Rugpjūčio mėnesį, judėdamas atatupstai, Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 11 d.), todėl bus galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti savo tvirtą vidinį pagrindą, suteikiantį galimybę nepalūžti. Saturnui judant atatupstai, sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, stokojama nuoseklumo, sistemiškumo, o norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės.

Rugpjūčio mėnesį Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, o šios planetos įtakoje įvykiai nenuspėjami, didėja reformų poreikis, aktyvėja visuomenės ir asmeninis gyvenimas, daugėja permainų. Rugpjūčio 20 d., 4:40 val. (Lietuvos laiku), eidamas 15-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Uranas sustos, apsisuks ir Žemės stebėtojo atžvilgiu pradės judėti atatupstai (retro fazė tęsis iki 2022.01.18 d.), o tokiu metu gali stiprėti polinkis užmegzti bičiuliškus, draugiškus ryšius, noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Uranui judant atatupstai, gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o tokia retro planetos padėtis gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, o daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika.

Judėdamas atatupstai, rugpjūčio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūnas atatupstai judės iki gruodžio 1 d.), o šio tranzito metu bus galima labiau pasinerti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti kompleksus, nuojautas, baimes, palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika. Rugpjūčio mėnesį Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 6 d.), todėl bus galima pertvarkyti gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išsilaisvinti iš visko nereikalingo, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Rugpjūčio mėnesį Juodasis Mėnulis, kuris siejamas su negatyvia karma, pagundomis ir karminiu atpildu, tęs tranzitą Dvynių ženklu (juo judės iki 2022.04.15 d.), o šio tranzito įtaka gali pasireikšti bendravimo sferoje tokiais kraštutinumais, kaip pasyvumas, arba nepakenčiamas plepumas. Eidamas tranzitu Dvynių ženklu, Juodasis Mėnulis gali skatinti polinkį apgaudinėti, meluoti, pyktis su kaimynais, broliais, seserimis, žmonėmis iš artimos aplinkos, tokiu metu galimos apkalbos, šmeižtas, vagystės, klaidinanti informacija, galima painiava dirbant su svarbiais dokumentais, galima nukentėti per auto įvykius. Šio tranzito laikotarpiu bus svarbu suprasti apgaules ir gebėti jų išvengti, reikėtų saugotis apkalbų, šmeižto, plepumo ir vagysčių, vengti minčių chaoso, bei reikėtų atidžiai tikrinti gaunamą informaciją.

Rugpjūčio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (šiuo ženklu judės iki 2022.02.03 d.), todėl padės teisingai suformuoti ir įgyvendinti socialinius tikslus, siekti sėkmės profesinėje veikloje, karjeroje, bus galima gauti perspektyvią pareigybę, užimti atsakingą postą, kas suteiktų galimybę padėti kitiems žmonėms. Norint užsitikrinti Baltojo Mėnulio palaikymą, reikėtų vertinti laiką, laikytis protingo dienos režimo, siekti tvarkos asmeninėje ir darbinėje erdvėje, bei labai svarbus punktualumas, o visa tai suteiks galimybę kilti karjeros laiptais.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.