Horoskopas 2023 metų balandžio mėnesiui

2023 metų balandžio mėnuo bus labai aktyvus ir reikšmingas, dauguma planetų judės tiesiai, skatindamos veiklumą, tik Merkurijus paskutinę dekadą judės atatupstai ir įvyks Žiedinis-pilnas Saulės užtemimas, atversiantis taip vadinamą "koridorių tarp užtemimų". Pirmomis balandžio mėnesio dienomis galimi lemtingi įvykiai, vertėtų įsiklausyti į savo intuiciją, pajausti vidinį impulsą, skatinantį pasirinkti tolimesnę kryptį gyvenime ir veikloje. Tačiau tiems, kuriems šiuo metu gali nepavykti išgirsti savo vidinio balso, tai gali pasireikšti jų gyvenime per susiklosčiusias lemtingas aplinkybes ir situacijas. Balandžio mėnesio pirmoji dekada bus aktyvi ir reikšminga veiklos, visuomeninio, bei asmeninio gyvenimo atžvilgiu, laikotarpis palankus rimtų asmeninių santykių formavimui, tarpusavio ryšių stiprinimui. Tokiu metu stiprės vaizduotė, įžvalgumas, gebėjimas teisingai suvokti esamą situaciją ir praktinę naudą, daryti logiškas išvadas, bei išryškės metodiškumas, kūrybiškumas. Balandžio mėnesio 1-3 d. Merkurijus tęs tranzitą Avino ženklu, skatindamas polinkį bendravimui, kontaktams, pokalbiams, norą pasidalinti idėjomis, ar problemomis.

Balandžio mėnesio 3 d., 19:22 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pradės eiti tranzitu Jaučio ženklu (juo judės iki birželio 11 d.), todėl sustiprės nuovokumas, konkrečios informacijos poreikis, o pirmame plane atsidurs finansiniai klausimai, galimybė uždirbti. Tranzito metu dėl padidinto atsargumo ir nepatiklumo bus sunkiau keisti įprastinį darbo ritmą, įgyvendinti naujoves ir idėjas, darbe gali išryškėti lėtumas, tačiau sustiprėti kantrybė ir dėmesingumas, todėl mažiau tikėtinos klaidos, šis laikotarpis bus palankus veiklai, susijai su apskaita, ataskaitomis, smulkiam, bei nuobodžiam protiniam darbui. Tokio tranzito metu nebūdingas polinkis konfliktams, tačiau šiuo metu, bandant atkakliai kuo nors kitus įtikinti, gali išryškėti užsispyrimas ir nesukalbamumas, bei galimas nenoras dalintis savomis mintimis. Pirmąją balandžio mėnesio dekadą Venera tęs tranzitą palankiu Jaučio ženklu, kuriame planetos padėtis viena iš geriausių, o tranzito metu būdingas polinkis ramybės, grožio, komforto, jausminių malonumų siekimui, viskas būna vertinama pagal žemiškus kriterijus, išryškėja praktiškumas tvarkant piniginius, turto reikalus, svarbiais tampa konkretūs pasiekimai. Gyvenimo tempas Veneros tranzito įtakoje tampa lėtesniu, kada mėgaujamasi gyvenimiškais malonumais, o romantiški meilės santykiai rutuliojasi neskubriai, siekiant apibrėžtumo, aiškumo, praktinės naudos.

Balandžio mėnesio 6 d., 7:34 val. (Lietuvos laiku) bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 17-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje, bus opozicijoje Saulei, esančiai Avino ženkle. Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Jupiteriui, esančiam Avino ženkle, tai stiprės polinkis išlaidumui, jėgų, lėšų išeikvojimui ir gali paskatinti nepalankias permainas. Aspekto įtakoje galimas per didelis atvirumas ir apdairumo stoka, bus galima pervertinti savo jėgas, bei priimti klaidingus sprendimus. Svarstyklių ženklas yra siejamas su dėmesiu tarpusavio santykiuose su kitais žmonėmis, pareigos jausmu partnerystėje, o Avino ženklas stiprina individualius poreikius ir polinkį nepriklausomybei, tai Mėnulio pilnaties įtakoje bus svarbu gebėti surasti balansą tarp šių prieštaringų išraiškų. Artimu Mėnulio pilnačiai metu, gali sustiprėti emocionalumas, dirglumas, todėl daugiau dėmesio vertėtų skirti harmoningam bendravimui su kitais žmonėmis, partneriais, vengti trinties, įtarumo, lengvabūdiškumo, savanaudiškumo, priekabumo, būti diplomatiškais ir geranoriškesniais, o svarbių sprendimų priėmimą, rimtų planų realizavimą vertėtų atidėti palankesniam laikui. Balandžio mėnesį Marsas tęs tranzitą jam nepalankiu Vėžio ženklu (juo judės iki gegužės 20 d.), o tokiu metu Marso energija ir veiksmai, skatinantys norą veikti, užkariauti, bei gauti kuo greitesnį rezultatą, susidurs su Vėžio ženklui būdingu emocionalumu, atsargumu, jautrumu, polinkiu rūpintis, ginti artimus žmones, todėl šis savybių derinys gali skatinti pasirinkti pasyvesnę, ypatingą strategiją kovojant už tai, su kuo sieja emocinis ryšys, tai gali būti šeimos, artimų žmonių reikalai, asmeniniai santykiai, vaikų auklėjimas, pagalba tėvams. Toks tranzitas palankus užsiimti namų reikalais, šeimos gerovės stiprinimu, galima pradėti remontą, atnaujinti interjerą, tačiau karjera, dalykinė veikla šiuo metu gali atsidurti antrame plane.

Antroji balandžio mėnesio dekada bus permaininga, kai iš vienos pusės, dalykinės intuicijos dėka bus galima priimti teisingus sprendimus, sėkmės garantu bus apdairumas, polinkis planuoti, kantrybė ir darbštumas. Iš kitos pusės, vidurinę balandžio dekadą, gali stiprėti priekabumas, įtarumas, pavydumas, noras bet kokia kaina apginti savo nuomonę, ar primesti savo valią, o tokiu metu atsargumo ir apdairumo stoka gali tapti nelaimingų situacijų priežastimi. Balandžio mėnesio 11 d., 7:47 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Dvynių ženklą (juo judės iki gegužės 7 d.), todėl išryškins vaizduotės žaismą, gebėjimą lengvai užmegzti kontaktus, naujas pažintis, ypač kelionių metu, nors tokiu metu užmegzti ryšiai gali būti trumpalaikiais. Galimas polinkis lengvam, neįpareigojančiam bendravimui, flirtui, tranzito metu galimi geri santykiai su artimais giminėmis, noras pakalbėti iš širdies, moralinis palaikymas, arba ir materialinė parama iš jų pusės, arba atvirkščiai, tokiu metu pagalbos gali paprašyti artimi žmonės, bei galimos papildomos pajamos iš įvairių šaltinių. Balandžio mėnesio 1-19 d. Saulė tęs tranzitą jai palankiu Avino ženklu, išryškindama elgesio demonstratyvumą, drąsą, atvirumą, energingumą, stiprės nuosavo reikšmingumo jausmas, polinkis siekti lyderio pozicijų, gebėjimas užsidegti idėja ir vesti paskui save kitus. Balandžio 20 d., 11:14 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 21 d.), todėl gali stiprėti trauka materialinėms vertybėms, dvasiniams dalykams. Tranzito metu gali išryškėti užsispyrimas, atkaklumas, tikslingumas, kantrybė ir ištvermė, tai bus palankus laikas finansiniams reikalams, biržos veiklai, vertybinių popierių operacijomis, investicijomis, palanku tvarkyti reikalus, susijusius su bankais, įmonėmis, gamyba, verslu, galima sėkmingai įsidarbinti, įsigyti stambius, gražius, brangius daiktus, sėkmė gali lydėti dirbančius darbą, susijusį materialine atsakomybe, arba meno sfera.

Balandžio mėnesio 20 d., 7:12 val. (Lietuvos laiku), 30-ame Avino ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, o 7:17 val. bus Žiedinio-pilno Saulės užtemimo pikas. Užtemimas bus matomas rytinėje Indijos vandenyno dalyje, Australijoje, bei Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje. Užtemimo taškas formuos destruktyvų aspektą Plutonui, esančiam Vandenio ženkle, bei harmoningą aspektą Saturnui, esančiam Žuvų ženkle. Kadangi bus nepalankiai paliestas Plutonas, tai užtemimo įtaka destruktyvi, kada atsisakoma to, kas paseno, atgyveno, bei bus orientuojamasi į naujas, progresyvias tendencijas, o Saturno įtakoje, stiprės darbingumas, atkaklumas, polinkis planuoti, užsibrėžti konkrečius tikslus. Šio užtemimo įtakoje svarbu dėmesį sutelkti į save, siekti savarankiškumo, konkrečių planų ir tikslų realizavimo. Užtemimas atvers taip vadinamą „koridorių tarp užtemimų“, kurį užvers gegužės 5 d. įvyksiantis pusšešėlinis Mėnulio užtemimas, o tai unikalus laikas savo Likimo pokyčiams, kada įsijungia karmos dėsniai, skatinantys savo gyvenimą nukreipti reikalinga linkme. Visi įvykiai, kurie vyksta periode tarp dviejų užtemimų, yra negrįžtami, todėl vertėtų labai gerai apgalvoti savo poelgius, veiksmus ir netgi žodžius, nes tai pakeisti, ar ištaisyti bus galima tik po 18,5 metų, kai Mėnulis ir Saulė vėl atsidurs tokioje padėtyje. Laikotarpyje tarp dviejų užtemimų likimas įtakoja gyvenimą, padeda ištaisyti klaidas ir skatina eiti tinkama linkme. Užtemimo įtakoje gali įvykti tiek pozityvūs, tiek nepageidaujami stipriai įtakojantys įvykiai, todėl svarbu stebėti savo vidinį ritmą ir tai, kas vyksta gyvenime.

Balandžio mėnesio paskutinė dekada bus kiek dvejopa, kai iš vienos pusės, galimas polinkis siekti tvarkos, dėti ilgalaikes pastangas, siekiant ženklaus rezultato, gali stiprėti aktyvumas, pastabumas, veiklumas, kūrybiškumas, interesas paslaptims, sakralioms žinioms. Iš kitos pusės, paskutinę balandžio dekadą galimas polinkis praplėsti savo įtakos sferą, įsitvirtinti, o paskutinėmis mėnesio dienomis galimas tuščias svajingumas, iliuzijos, nesveikos fantazijos, polinkis pataikauti savoms silpnybėms ir norams. Balandžio mėnesio 21 d., 11:34 val. (Lietuvos laiku), eidamas 16-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir ims judėti atatupstas (taip judės iki gegužės 15 d.), todėl gali daugėti informacinės painiavos, galimos klaidos skaičiuojant, rašant, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, bei gali dingti dokumentai, laiškai. Merkurijui judant atatupstai, dažniau pametami daiktai, arba dokumentai, padaugėja automobilių avarijų, laikotarpis nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių, sandorių sudarymui ir pasirašymui, darbo keitimui. Tai bus sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms, nevertėtų pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius. Tačiau, kol Merkurijus judės atatupstas, bus galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje, sugrįžti prie atidėtų, arba nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti.

Balandžio mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki gegužės 16 d.), todėl gali stiprėti individualizmas, polinkis nepriklausomybei, laisvei, atvirumui, ekspansijai, asmeninės erdvės ir akiračio plėtrai, išryškės išaukštinti siekiai ir nenoras paklusti, būti pavaldžiais. Šio tranzito metu stiprės aistra kelionėms, vaizduotė, dosnumas, teisingumas, lyderių savybės, gebėjimas organizuoti, sutelkti kitus, vesti juos paskui save. Gali sustiprėti poreikis daug matyti ir žinoti, noras stiprinti savo erudiciją, intelektą, siekti sėkmės, įgyti gerą išsilavinimą, o darbštumas derinyje su veikliu aktyvumu gali duoti gerus veiklos rezultatus ir užtikrinti gerovę. Balandžio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, todėl stiprės savybės, kaip išmintingumas, kantrumas, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, slaptumas, noras lygiuotis į stipresnius, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Saturno tranzito įtakoje stiprės nuolankumas, atsakingumas, darbštumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, interesas darbui, neprarandant dėmesio detalėms, smulkmenoms, metodiškumas ir kruopštumas, kaip tarnyboje, taip ir namuose. Tranzito įtakoje būdinga didelė dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems ir nelaimingiems, gebėjimas įsijausti ir užjausti, gali išryškėti interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, slaugos ligoninėse. Saturno tranzitas Žuvų ženklu skatins esminius pokyčius, kurie gali paliesti socialinių ir valstybinių santykių sistemą, įvairaus pobūdžio valdininkus, stambių įmonių valdytojus.

Balandžio mėnesį Uranas tęs tranzitą nepalankiu Jaučio ženklu, skatins keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių, politikos formas, ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Balandžio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms ir praktikoms, meditacijoms, kūrybinei veiklai. Tokiu metu stiprėja svajingumas, vaizduotė, kantrybė, bus galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, arba daile, gali išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Balandžio mėnesį Plutonas tęs tranzitą palankiu Vandenio ženklu, kuriame ši planeta įgauna didžiulę vidinę energiją, gali pilnai išreikšti jam būdingas tokias savybes, kaip atvirumas, nuoširdumas, ambicingumas, veiklumas, polinkis laisvei, nepriklausomybei, noras vyrauti, užkariauti aplinkinį pasaulį, pakilti virš esančios realybės, praplėsti asmeninę erdvę, nenoras paklusti. Tranzito įtakoje stiprės ryžtingumas, atkaklumas, nuoseklumas, sąžiningumas, draugiškumas, realistinis požiūris, didžiulis pasitikėjimas savomis jėgomis, polinkis siekti naujos realybės, progreso, atsisakant kas jau atgyveno.

Balandžio mėnesį Juodasis Mėnulis, siejamas su negatyvia karma, pagundomis ir karminiu atpildu, tęs tranzitą Liūto ženklu, todėl gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip maskuotė, negebėjimas realizuoti talentus, arba ambicingumas, neįtikėtinas išdidumas ir garbės troškimas, valdžios panaudojimas piktiems kėslams. Aktyvumas gali pasireikšti polinkiu save laikyti „Visatos centru“, aplink kurį sutelktas visas gyvenimas, noru siekti valdžios, bei pajungti kitus žmones savo valiai, manipuliavimas aplinkiniais, įteigiant jiems savo idėjas, o dėmesio ir pagarbos savo personai poreikis gali virsti įkyria idėja. Galimas noras išsiskirti, tai gali skatinti elgesio demonstratyvumą, polinkį pasigirti, meilę pagyroms, liaupsėms, o savimyliškumas gali tapti liguistu. Pasyvumas gali pasireikšti individualumo praradimu, tampant įtaigiais, silpnavaliais, vengiant aplinkinių dėmesio, bei kenčiant dėl asmeninių privalumų stokos. Jeigu būtų bandoma išreikšti savo kūrybinį potencialą, tai gali nepavykti surasti adekvataus saviraiškos būdo, kadangi visos saviraiškos formos gali pasirodyti skoliniais. Galimas polinkis pasirinkti vaidmenį, kai beveik visiškai prarandamas individualumas, bei naudojamos svetimos „kaukės“, vaidinant nebūdingus vaidmenis, tampant vergiškais ir veidmainiškais. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Liūto ženklu įtaką, gali nebūti galimybė išreikšti ir realizuoti savo kūrybinį potencialą (galimas aplinkinių pavydas, intrigos, sukuriančios kliūtis), galimi sunkūs santykiai su vaikais. Labai svarbu bus išmokti priimti gyvenimo smūgius, užsiimti vaikų auklėjimu, bei vertėtų saugotis ugnies, saulės smūgio, insulto.

Pirmomis balandžio mėnesio dienomis Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Žuvų ženklu, o tokiu metu ypatingą prasmę įgyja jausmai, atsidavimas ir pasiaukojimas, muzikiniai garsai, aromatai, meilė, prisirišimas ir religija. Baltasis Mėnulis, būdamas Žuvų ženkle, globoja psichiatrus, psichologus, psichinius ligonius, keliautojus, piligrimus, pranašus, vienuolius, atsiskyrėlius, gyvenimo prasmės ieškotojus, įsimylėjėlius, svajotojus, poetus, muzikantus, vyndarius, jūrininkus. 2023 metų balandžio 5 d. Baltasis Mėnulis, siejamas su šviesiąja karma ir geruoju karminiu atpildu už gerus darbus, angelų apsauga, pereis į Avino ženklą, todėl prasidės palankus periodas gimusiems po Avino ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltojo Mėnulio tranzito Avino ženklu periode svarbu būti aktyviais ir drąsiais kritiniais momentais, gebėti apginti silpnesnius ir teisingumą. Norint sustiprinti ryšį su Šviesos pasauliu ir kaupti pozityvią karmą, reikia būti sąžiningais ir iniciatyviais, siekti tobulėjimo, gebėti pasiaukoti, rūpintis kitais, atlikti gerus darbus, tada bus garantuota apsauga ir lydės sėkmė gyvenime.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.