Horoskopas 2018 metų gruodžio mėnesiui

2018 metų gruodžio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kuris bus palankus, dinamiškas, o sėkmės garantu bus atkaklumas, ryžtingumas, nuoseklumas siekiant užsibrėžtų tikslų, bei gebėjimas kontroliuoti emocines būsenas. Paskutinis 2018 metų mėnuo bus prisotintas įvykių, o pozityvi planetų ir jų formuojamų harmoningų aspektų įtaka bus stipresnė už nepalankią, tai bus palankus laikas įvertinti tai, kas buvo pasiekta per šiuos metus, o ką dar reikėtų suskubti nuveikti. Gruodžio 1 d., 13:12 val. (Lietuvos laiku), judėdamas atatupstas, Merkurijus iš Šaulio ženklo dar sugrįš į Skorpiono ženklą (Merkurijaus retro fazė tęsis iki gruodžio 6 d. vakaro), o Merkurijui judant atatupstai Skorpiono ženklu, mąstymui ir vertinimams būdingas kritiškumas, gali išryškėti sarkazmas, skeptiškumas, slapta ironija. Tokiu metu galima susidurti su informacine painiava, galimos klaidos rašant, skaičiuojant, šis periodas bus nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, naujo mokymosi ciklo pradžiai, bei stambiems pirkiniams. Retrogradinio Merkurijaus laikotarpis tinkamas atidėtų, užvilkintų, nepavykusių darbų užbaigimui, ankstesnių klaidų taisymui, šiuo metu bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti.

Pirmomis gruodžio mėnesio dienomis Venera tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, formuodama ramią, harmoningą atmosferą, palankiai įtakodama draugiškus, dalykinius, šeiminius, santuokinius tarpusavio santykius, partnerystės ryšius. Gruodžio mėnesio 2 d., 19:02 val. (Lietuvos laiku) Venera pereis į jai nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo judės iki 2019.01.07 d., todėl tai bus kiek mažiau palankus laikotarpis meilės, tarpusavio santykių plane. Tokio tranzito metu stiprės vidinės baimės, pergyvenimai, nepasitikėjimas savimi ir savais jausmais, polinkis pavydumui, savininkiškumui, gali išryškėti įvairūs kompleksai, problemos tarpusavio santykiuose, o jausmai gali tapti labai giliais, intensyviais, sunkiau kontroliuojamais. Pirmoji gruodžio mėnesio dekada bus kiek permaininga, kadangi pirmąją savaitę bus juntama nepalanki Saulės ir Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtaka, kada gali stiprėti ūmumas, agresyvumas, savivalė, galimas skubotumas veiksmuose, apdairumo stoka. Šiame periode, veikiant pagal vidinius ketinimus, ignoruojant realias aplinkybes, bus galima lengvai suklysti, galimas atsiplėšimas nuo tikrovės, gali kamuoti nemiga, psichologinės problemos. Gruodžio 6 d., 23:22 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus, būdamas 28-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai (Skorpiono ženklu Merkurijus judės iki gruodžio 13 d., o tiesiai judės iki 2019.03.05 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su informacija, palaipsniui stiprės nuovokumas, kūrybiškumas, nuoširdumas, išryškės santūrumas, draugiškumas.

Gruodžio 7 d., 9:20 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Šaulio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės palankus laikas planų sekančiam mėnesiui kūrimui, o iki jaunaties momento vertėtų užbaigti pradėtus darbus, grąžinti skolas, susitaikyti. Mėnulio jaunatis siejama su ko nors pradžia, o sąsajoje su ugnies stichija ir Šaulio ženklu, pirmame plane atsidurs tiesa, jos paieškos. Šaulio ženklą valdantis Jupiteris yra laikomas laimės, sėkmės, plėtros planeta, kuri skatina optimizmą ir entuziazmą, todėl Mėnulio jaunatis gali suteikti pozityvų impulsą, tai gali būti didelių vilčių ir planų įgyvendinimo atskaitos tašku, kada gali atsiverti naujos galimybės, prasiplėsti asmeniniai horizontai, stiprėti polinkis kelionėms, žinių siekimui, naujų kūrybinių projektų ruošimui. Dvi sekančios savaitės po Mėnulio jaunaties bus palankios norintiems peržiūrėti išsilavinimo, kelionių klausimus, bus galima realizuoti planus, kurių nepavyko įgyvendinti anksčiau, tokiu metu gali gimti naujos idėjos, nors kai kurios jų gali būti kiek paviršutiniškos.

Antroji gruodžio mėnesio dekada bus palankus, daug ramesnis laikotarpis, kada vyraus harmoningi planetų aspektai, jų įtakoje daugės optimizmo, stiprės intuicija, darbingumas, dalykiškumas, imlumas informacijai, pasitikėjimas savomis jėgomis. Tokiu metu bus galima sutvarkyti svarbius dokumentus ir reikalus, liečiančius finansinius įsipareigojimus, kreditus, arba skolas, sėkmingai spręsti finansinius klausimus, padaryti tvarką darbo vietoje. Vidurinę mėnesio dekadą tikėtini pozityvūs pokyčiai, liečiantys verslo, profesinės veiklos, karjeros sferas, gali sustiprėti materialinė padėtis, tai bus geras laikas kelionėms, susitikimams, deryboms, sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus, psichologus. Gruodžio 13 d. naktį Merkurijus pereis į jam nepalankų Šaulio ženklą, kuriuo judės iki 2019.01.05 d., todėl gali stiprėti gebėjimas išplėsti savo akiratį, surasti aplinkinius kelius, nors susikoncentruoti ties konkrečiomis užduotimis gali būti kiek sunkiau. Gruodžio 14 d. formuosis Mėnulio jungties aspektas su Neptūnu ir Marsu Žuvų ženkle, todėl tai bus svarbių kontaktų, mistinių susitikimų diena, kada galima gauti atsakymus svarbiais klausimais, bei ši diena palanki meditacijoms, arba norintiems pabuvoti šventose vietose. Tris pirmąsias gruodžio mėnesio savaites Saulė eis tranzitu Šaulio ženklu, stiprindama interesą mokslui, kelionėms, filosofijos, religijos klausimams, gali išryškėti polinkis laisvei, nepriklausomybei, interesas medicinai, ypač netradicinei, svetimoms šalims ir kultūroms. Tranzito metu tikėtinas aktyvumas, ekspansija, optimizmas, entuziazmas, noras padėti žmonėms, polinkis išeiti už savų galimybių ribų, praplėsti horizontus, tokiu metu palanku kreiptis su prašymais į vadovybę, aukštą padėtį užimančius asmenis, tvarkyti juridinius reikalus.

Paskutinė gruodžio dekada vėl bus dvejopa, skatinanti daug bruzdumo ir rūpesčių, kada iš vienos pusės, harmoningų aspektų įtakoje, galima sėkmė, gali pildytis kai kurios svajonės ir lūkesčiai, bus lengviau pasiekti harmonijos tarpusavio santykiuose, užglaistyti nesutarimus, įveikti priešiškumą. Gruodžio 20-28 dienomis Saturnas eis karališkuoju Ožiaragio ženklo laipsniu, tai bus palankus laikas esminiams, kardinaliems gyvenimo pokyčiams, kūrybinio potencialo realizavimui, asmeninės ir finansinės gerovės kūrimui. Tačiau Saulės ir Merkurijaus formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, informacija gali būti netiksli, iškreipta, gali būti atskleistos kai kurios paslaptys, galima susidurti su apkalbomis, apgaule, galimos įvairios pagundos, stiprės nepasitikėjimas, įtarumas, egoistinės išraiškos, polinkis daryti skubotas išvadas, bei galima praktiškumo stoka, todėl reikėtų išlikti nuovokiais ir apdairiais. Gruodžio 22 d., 0:23 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Ožiaragio ženklą (juo judės iki 2019.01.20 d.), tai bus ypatingas, žiemos saulėgrįžos periodas, kada Saulė pasiekia minimalų aukštį zenite, o Žemė metinės kelionės metu labiausiai priartėja prie Saulės, tai bus trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties laikotarpis, žymintis astronominės žiemos pradžią. Saulės tranzitas Ožiaragio ženklu palankus siekiantiems karjeros, ilgalaikių planų, esminių socialinių užduočių formavimui, tokiu metu išryškės tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, sėkmės garantu bus sveikas ambicingumas, o nuovokumo ir atkaklumo dėka bus galima įgyvendinti tikslus, pasiekti gerų veiklos rezultatų.

Gruodžio 22 d., 19:49 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu Vėžio ženklo 1-uoju laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Ožiaragio ženkle, todėl teks surasti pusiausvyrą tarp šiuo metu susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių ir ateities vilčių, neišsipildžiusių norų. Vėžio ženklas siejamas su saugumo siekimu, polinkiu slėpti emocijas, tačiau Mėnulio pilnaties įtakoje, gali išaiškėti tikrieji ketinimai, paslaptys, galima susivokti tame, kam anksčiau nebuvo skiriama dėmesio. Vėžio ženklui būdinga empatija, intuicija, todėl šiuo metu bus galima pajausti kitų žmonių energijas, tačiau nevertėtų bandyti kontroliuoti aplinkinius ir visa tai, kas vyksta aplinkui, o geriausia būtų įvertinti savo realias galimybes, bei kurti ateities planus. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis (gruodžio 21-23 dienomis), kada Jupiteris formuos jungties aspektą su žvaigžde Antaris, galima tikėtis daug sudėtingų aplinkybių, krizinių situacijų gyvenime, politinėje arenoje, bei galimos nepalankios gamtos stichijų išraiškos.

Visą gruodžio mėnesį Marsas judės Žuvų ženklu (2019.01.01 d. naktį Marsas pereis į Avino ženklą), todėl veiksmus ir sprendimus labiau įtakos nuotaikos, gali stigti nuovokumo, blaivaus proto, stiprėti nepasitenkinimas savo pasiekimais. Galimas noras pasinerti į svajų pasaulį, tokiu metu aktyvesniais ir agresyvesniais gali tapti priklausomybių turintys asmenys (alkoholikai, narkomanai, religiniai fanatikai), per kuriuos gali atsirasti rūpesčių, padaugėti nelaimių, nepalankių situacijų. Gruodžio mėnesį Jupiteris tęs tranzitą jam palankiu Šaulio ženklu, todėl gali stiprėti interesas mokslui, filosofijai, politikai, muzikai, teatrui, sportui, juridinei ir religinei veiklai, ryšiams su užsieniu. Tranzito metu išryškės ambicingumas, diplomatiškumas, siekis praplėsti nuosavus horizontus ir akiratį, tai bus palankus periodas kelionėms, bendrų idėjų įgyvendinimui, dėmesys gali būti nukreiptas į užsienį, tarptautinių ekonominių ir kultūrinių ryšių formavimą. Tai bus palankus laikas aktyviai vystytis veiklą, turinčią sąsają su kitomis šalimis, kelionėmis, humanitariniais mokslais, užsienio kalbomis, knygų leidyba, bendradarbiavimu su užsienio įmonėmis, arba darbu užsienyje. Saturnas gruodžio mėnesį toliau eis tranzitu jam palankiu Ožiaragio ženklu, todėl stiprės organizuotumas, tikslingumas, svarbiomis bus tradicinės nuostatos, sėkmę lems atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti ir siekti savų tikslų. Šio tranzito metu gali išryškėti sveikos ambicijos, siekiant tvirtos socialinės padėties, gali stiprėti darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą.

Gruodžio mėnesį Uranas judės atatupstas Avino ženklu (Uranas atatupstai judės iki 2019.01.06 d.), todėl stiprės intelektualinės savybės, išradingumas, veiklumas, polinkis nepriklausomybei, vidinei laisvei, noras daugiau bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, tačiau silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, arba draugiškus ryšius. Tranzito metu gali išryškėti naujos idėjos, stiprus saviraiškos siekis, tačiau nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių. Neptūnas gruodžio mėnesį tęs tranzitą Žuvų ženklu, tai bus palankus laikas dvasinėms paieškoms, kūrybinei veiklai. Tranzito įtakoje galima ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas gruodžio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl bus palankus laikas aktyviam tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Plutono tranzito įtakoje gali stiprėti ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus.

Juodasis Mėnulis gruodžio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu, todėl gali užaštrinti prieštaravimus tarp žmonių. Bus labai svarbu aiškiai atskirti gėrį nuo blogio, išreikšti pagarbą kitiems žmonėms, išlikti kantriais ir pakančiais. Tokio tranzito metu galimi įvairūs netikėtumai, nereikėtų kurti ilgalaikių planų, vertėtų mažiau kliautis atsitiktiniais draugais, o problemos galimos per elektronikos priemones. Gruodžio mėnesį Baltasis Mėnulis (Arta) tęs tranzitą Liūto ženklu, skatindamas savos vertės jausmą, interesą menui, stiprindamas kilnumą, geranoriškumą, dosnumą, meilę žmonėms ir gyvenimui. Baltojo Mėnulio tranzitas palankus kūrybiškiems žmonėms, aktyvumas ir energija gali būti nukreipiama pagalbos suteikimui tiems, kam ji reikalinga, o sąžinė ir teisingumas gali atsidurti pirmame plane.

Iki 2018 metų gruodžio mėnesio pabaigos vertėtų suspėti užbaigti darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta, atsisakyti viso nereikalingo balasto, atlaisvinti erdvę naujoms galimybėms, iniciatyvoms sekančiais metais. Artėjančių Naujųjų, 2019 metų sutikimas, visiems bus ypatinga šventė, kuriai daugelis ruošiasi iš anksto, o dviejų metų sandūroje yra tikimasi, kad slapčiausios svajonės ir sugalvoti norai būtinai išsipildys, todėl ateinančių metų sėkmės pritraukimui pasirenkama atitinkama šventinė apranga. Kalendorinių 2019 metų išvakarėse, Ožiaragio ženklu eis tranzitu trys planetos – Saulė, Saturnas ir Plutonas, o šventinį vakarą Mėnulis ir Venera praleis Skorpiono ženkle, todėl šventinėje aprangoje bus palankios šiems ženklams būdingos spalvos, tai violetinė, vyšninė, įvairiausių atspalvių tamsiai raudona, juoda, ruda, pilka, įvairūs tamsūs žemės spalvos atspalviai, palankus griežtas, klasikinis, dvelkiantis elegancija stilius. 2018 metų gruodžio 31 d. vakarą bendras astrologinis fonas bus kiek dvejopas, kadangi Saulė, būdama Ožiaragio ženkle, formuos harmoningus aspektus Mėnuliui ir Neptūnui, bei jungties aspektą su Saturnu, todėl iš vienos pusės, skatins gyvenimo pilnatvės jausmą, įkvėpimą, gebėjimą palankiai įtakoti aplink esančius žmones, o iš kitos pusės, galima kiek stokoti energijos, gyvybinių jėgų, o tam tikrais momentais bendravime gali pasireikšti griežtumas, įtarumas, nepatiklumas. Mėnulis ir Venera šventinį vakarą bus šioms planetoms nepalankiame Skorpiono ženkle (Mėnulis Skorpiono ženkle yra planeta „kritime“, o Venera šiame ženkle „išvaryta“ planeta, todėl jų prigimtinės savybės yra kiek susilpnintos), nors šios planetos formuos tik harmoningus aspektus, kurių įtakoje išryškės racionalumas, organizuotumas, dvasinė ramybė, psichologinis imlumas, svajingumas, jautrumas, polinkis grožiui visose jo formose, taikingumas, gebėjimas bendrauti. Merkurijus eis tranzitu optimistišku Šaulio ženklu, o Marsas jautriu Žuvų ženklu, tarp šių planetų formuosis konfliktinis aspektas, tačiau jis piką pasieks tik 2019.01.08 d., bei Merkurijus formuos harmoningą aspektą Uranui, kurio pikas bus tik sausio 4 d., todėl Naujųjų, 2019 metų sutikimo momentu, vyraus harmoningų aspektų įtaka, o šventinis vakaras bus palankus bendravimui, maloniam laiko praleidimui, neįpareigojančioms naujoms pažintims.

Gruodžio mėnesį palankios bus 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 25 ir 26 dienos.

Gruodžio mėnesį nepalankios bus 3, 5, 7 ir 24 dienos.

Gruodžio mėnesio 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ir 31 dienos bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.