Horoskopas 2020 metų balandžio mėnesiui

2020 metų balandžio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kurį formuos judėdamos zodiako ženklais planetos, bei jų tarpusavio aspektai, o šis mėnuo bus ypatingas tuo, kad bus didžiosios laimės, sėkmės, plėtros planeta laikomo Jupiterio jungties aspekto su Plutonu pikas, bei dauguma planetų judės tiesiai ir tik paskutinę dekadą Plutonas pradės judėti atatupstai. Jupiteris ir Plutonas yra lėtai judančios planetos, o jų tarpusavio jungties aspekto pikas bus balandžio 5 d., šis aspektas astrologijoje vadinamas „milijonieriaus aspektu“, o jo įtaka bus labai galinga ir reikšminga. Jupiteris siejamas su išmintimi, teisingumu, turtingumu, morale, dosnumu, gailestingumu, jis skatina plėtrą, o Plutonas asocijuojasi su valia, entuziazmu, lyderyste, savęs įtvirtinimui būtina energija, polinkiu naujovėms ir atsinaujinimui, siekiu kovoti ir laimėti, daryti pavaldžiu sau supantį pasaulį. Šio aspekto įtakoje prasidės naujas dvylikos metų etapas, išryškės entuziazmas, veiklumas, gebėjimas matyti naujas, neišsenkančias galimybes asmeninių horizontų plėtrai. Aspekto įtakoje stiprės aktyvumas, įžvalgumas, polinkis ir gebėjimas nuosekliai gerinti savo materialinę padėtį, siekti turtingumo. Tačiau, kaip šis aspektas palies ir įtakos kiekvieną konkretų žmogų, tai priklausys nuo asmeninio gimimo horoskopo, nuo to, kokią poziciją šios planetos užims gimimo horoskopo, jo svarbių elementų atžvilgiu, kadangi esant nepalankiai įtakai, gyvenimo permainos šio aspekto įtakoje gali būti labai nemalonios.

Pirmoji balandžio mėnesio dekada bus permaininga, iš vienos pusės, gali atsiverti naujos galimybės, laikas palankus kūrybiškiems žmonėms, dirbantiems protinį darbą, o iš kitos pusės, stokojant praktiškumo, galima susidurti su apgaulėmis, iliuzijomis, šiuo metu stiprės nekantrumas, impulsyvumas, skatinantis nenuspėjamus veiksmus, polinkis kritikai, konfliktams, draugiškų, asmeninių ir partnerystės ryšių nutraukimui. Pirmomis balandžio mėnesio dienomis Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, todėl sustiprės polinkis ramybės, komforto, jausminių malonumų siekimui, gyvenimo tempas lėtės, mėgaujantis gyvenimiškais malonumais, o romantiški meilės santykiai rutuliosis neskubriai. Balandžio 3 d., 20:11 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Dvynių ženklą, kuriuo dėl retro fazės judės gana ilgai, iki rugpjūčio 7 d. (nuo gegužės 13 d. iki birželio 25 d. Venera judės atatupsta). Veneros tranzito Dvynių ženklu įtakoje, išryškės vaizduotės žaismas, gebėjimas lengvai užmegzti kontaktus, naujas pažintis, ypač kelionių metu, gali stiprėti polinkis lengvam, neįpareigojančiam bendravimui, flirtui, o šiuo metu užmegzti ryšiai gali būti trumpalaikiais. Tokiu metu tikėtini geri santykiai su artimais giminėmis, noras pakalbėti iš širdies, galimas moralinis palaikymas, materialinė parama, arba artimi žmonės gali paprašyti pagalbos, bei galimos papildomos pajamos iš įvairių šaltinių.

Balandžio 8 d., 5:35 val. (Lietuvos laiku) bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 19-uoju Svarstyklių ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Avino ženkle, o abi šios planetos formuos destruktyvius aspektus Jupiteriui ir Plutonui, esantiems Ožiaragio ženkle, todėl artimomis pilnačiai dienomis gali stiprėti maištingumas, liguistas išdidumas, noras primesti savo nuomonę, per didelis pasitikėjimas savimi, polinkis laisvei, rizikai, išlaidavimui, tokiu metu galima suklysti, apsiskaičiuoti, neteisingai įvertinti savo jėgas ir galimybes, galima apdairumo, atsargumo, lankstumo, gebėjimo prisitaikyti prie aplinkybių stoka. Mėnulio pilnaties įtakoje bus pavojingas ir avaringas laikotarpis, todėl norint išvengti nelaimių, vertėtų vengti kelionių. Tokiu metu galimos finansinės problemos, padidintas atsargumas, apdairumas būtinas dirbant su sudėtingais mechanizmais, bei gali paūmėti lėtinės ligos. Pirmąją balandžio mėnesio dekadą Merkurijus tęs tranzitą jam nepalankiu Žuvų ženklu, todėl tikėtinas tuščias svajingumas, nerealios viltys, bus sunkiau reikšti mintis, galima lengviau pasiduoti aplinkinių įtakai, svetimai nuomonei, patarimams. Tranzito metu stiprėja intuityvus mąstymas, gebėjimas prisitaikyti ir suprasti kitų žmonių dvasines būsenas, tačiau silpnėja realybės jausmas, loginis mąstymas, racionalumas, poreikis bendrauti.

Vidurinė balandžio mėnesio dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, laikas bus palankus draugiškiems ryšiams, bendravimui su mylimais žmonėmis. Tokiu metu stiprės praktiškumas, organizuotumas, proto kibumas, bus lengviau koncentruotis, kas palanku intelektualinių profesijų atstovams, o iš kitos pusės, galima atsargumo, apdairumo stoka, išryškės egoizmas, šykštumas, dirglumas, noras pasiekti savo tikslus bet kokia kaina. Šiuo metu galima pajausti energijos, gyvybinių jėgų stoką, galimas nusivylimas, depresinės nuotaikos, galima neįvertinti rizikos, realaus pavojaus. Balandžio 11 d., 7:48 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Avino ženklą, todėl suaktyvės bendravimas, noras pakalbėti, pasidalinti su kitais idėjomis, problemomis, tačiau bendravimo stilius bus labiau tiesmukiškas, stokojant taktiškumo. Šiame laikotarpyje gali būti daug kontaktų, pokalbių, dominuos nauja informacija, idėjos, projektai, prasidės kūrybiškas, perspektyvus laikas reikalų tvarkymui, arba įstrigusių planų realizavimui. Tokiu metu gali išryškėti valdingumas, polinkis pamokyti, duoti patarimus, įtikinti, uždegti kitus savomis idėjomis, o sprendimai gali būti daromi impulsyviai, neskiriant tam pakankamai dėmesio.

Iki balandžio mėnesio 19 d. Saulė tęs tranzitą jai palankiu Avino ženklu, suteikdama naują gyvybinį impulsą, skatindama energingumą, naujas idėjas, lyderio pozicijų siekimą, norą veikti, kovoti, kurti, gebėjimą priimti lemtingus sprendimus, išsikovoti savo veiklai tinkamas pozicijas. Saulės tranzito Avino ženklu metu gali išryškėti beatodairiška narsa, elgesio demonstratyvumas, nuosavo reikšmingumo jausmas, noras garsiai pareikšti pasauliui apie save ir savo išskirtinumą. Balandžio 19 d., 17:45 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki gegužės 20 d.), stiprindama trauką materialinėms vertybėms, dvasiniams dalykams. Tranzito metu gali išryškėti užsispyrimas, atkaklumas, tikslingumas, kantrybė ir ištvermė, tai bus palankus laikas finansiniams reikalams, biržos veiklai, vertybinių popierių operacijoms, investicijoms, bei klausimų, susijusių su bankais, įmonėmis, verslu tvarkymui. Šiuo metu bus galima sėkmingai įsidarbinti, įsigyti stambius, gražius, brangius daiktus, sėkmė gali lydėti dirbančius su materialine atsakomybe, bei meno sfera susijusį darbą.

Paskutinę balandžio mėnesio dekadą formuosis vyraujantys destruktyvūs aspektai, kurių įtakoje, stiprės egoizmas, bukas užsispyrimas, nervingumas ir ūmumas, skatinantys neapdairius poelgius, klydimus, galima logiškumo, nuoseklumo, nuovokumo, pasitikėjimo savimi stoka, tokiu metu tikėtinos nesveikos fantazijos, apgaulės, silpnės valia, stiprės polinkis plaukti pasroviui. Paskutinėmis balandžio mėnesio dienomis sustiprės nerimas, nepasitenkinimas savimi ir supančiu pasauliu, polinkis peržiūrėti, keisti ankstesnius sprendimus, nors tuo pačiu išryškės ir pastabumas. 2020 metų balandžio mėnesio 23 d., 5:26 val. (Lietuvos laiku), 4-ame Jaučio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės palankus laikas planų sekančiam mėnesiui kūrimui, o iki jaunaties momento vertėtų užbaigti pradėtus darbus, grąžinti skolas. Mėnulio jaunatis siejama su ko nors pradžia, tai tarsi švaraus popieriaus lapas, kuriame galima įrašyti savo norus, viltis, svajones, planuoti mėnesio darbus, numatyti tikslus, kuriuos bus lengviau įgyvendinti, kadangi Mėnulio jaunaties įtaka stipri ir magiška. Jaunaties momentu Mėnulis ir Saulė, būdami tarpusavio jungtyje, formuos jungties aspektą su Uranu, todėl bus svarbus tarpusavio santykių su mylimais žmonėmis harmonizavimas. Tokiu metu gali stiprėti intuicija, įžvalga, nuojauta, jausmingumas, išradingumas, bet tuo pačiu išryškėti dirglumas, nepakantumas, galimi nenuspėjami, impulsyvūs veiksmai, skubotumas, atsargumo stoka, kas gali paskatinti nelaimingus atsitikimus, o norint to išvengti, reikėtų išlikti geranoriškais ir apdairiais.

Balandžio mėnesio 27 d., 22:53 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Jaučio ženklą (jame bus iki gegužės 12 d.), todėl sustiprės nuovokumas, konkrečios informacijos poreikis, svarbiais taps finansiniai klausimai, poreikis uždirbti. Tranzito metu dėl padidinto atsargumo ir nepatiklumo bus sunkiau keisti įprastinį darbo ritmą, įgyvendinti naujoves, idėjas, gali lėčiau vykti veikla, darbas, tačiau gali stiprėti kantrybė, dėmesingumas, bus mažesnė klaidų tikimybė, laikotarpis palankus smulkiam, nuobodžiam protiniam darbui, arba veiklai, susijai su apskaita, ataskaitomis. Merkurijaus tranzito Jaučio ženklu metu nebūdingas polinkis konfliktams, tačiau bandant atkakliai kuo nors įtikinti kitus, gali išryškėti užsispyrimas ir nesukalbamumas, galimas nenoras dalintis savomis mintimis. Balandžio mėnesį Marsas tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki gegužės 13 d.), todėl sėkmės garantu bus originalios idėjos, išradingumas, gebėjimas racionaliai planuoti veiklą, tokiu metu energija taps laisvesne, bus palanku užsiimti ryžtingomis permainomis.

Balandžio mėnesį Jupiteris tęs tranzitą jam nepalankiu Ožiaragio ženklu, todėl tokios savybės kaip disciplina, atkaklus darbas, šykštumas atsidurs priešpriešoje su dosnumu, polinkiu plėtrai, bei išryškės poreikis judėjimui. Tranzito įtaka skatins atkaklumą, kantrybę, savarankiškumą, šis laikas bus palankus organizuotiems, siekiantiems tikslo, gebantiems kliautis savomis jėgomis ir savais principais žmonėms. Jupiterio tranzito Ožiaragio ženklu metu stiprinamas valdžios struktūrų autoritetas, vertinamas patriotizmas, susitelkimas, atsidavimas, rūpinamasi šalies saugumu. Saturnas balandžio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu (šiuo ženklu judės iki liepos 2 d. ir nuo gruodžio 17 d. iki 2023.03.07 d.), todėl gali stiprėti koncentracija, ryžtingumas, įsitikinimai, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, teisingumas, polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimas planuoti, kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje gali išryškėti santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, bei supančiu pasauliu, bus juntamas poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija.

Balandžio mėnesį Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, o Uraną ir Jaučio ženklą apjungia tokios savybės, kaip ramybė, pastovumas, ryžtingumas, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis, altruizmas, ištikimybė, pastovumas ir didžiulis darbingumas. Urano tranzitas Jaučio ženklu skatina keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių ir politikos formas, bei ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Neptūnas balandžio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, kūrybinei veiklai. Neptūno tranzito metu palanku mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas balandžio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Balandžio 25 d., 21:54 val. (Lietuvos laiku), eidamas tranzitu 25-uoju Ožiaragio ženklo laipsniu, Plutonas pasisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (toks retrogradinis Plutono judėjimas tęsis iki spalio 4 d.), todėl tiesos paieškos savo viduje gali būti negailestingos, tačiau analizė to, kas iš tiesų reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo, gali padėti išsilaisvinti iš visko nereikalingo. Praradimai, dvasinė tuštuma gali tam tikrą laiką dezorientuoti, kada galima stokoti stabilumo, tačiau tai bus „apsivalymo“ periodas, skatinantis griauti viską, kas kliudo naujiems pokyčiams, šis laikotarpis bus palankus atsikratyti senų skolų, pertvarkyti gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi.

Juodasis Mėnulis balandžio mėnesį tęs tranzitą Avino ženklu, todėl galimas nenumaldomas poreikis veikti nedelsiant, o protingas ryžtingumas gali virsti užsispyrimu, impulsyvumu, nenuspėjamais veiksmais. Tranzito metu gali būti juntama didžiulė energija, kurios neįmanoma kontroliuoti, laisvė ir atsakingumas gali peraugti į norą gniuždyti kitų žmonių valią. Iš kitos pusės, galima valios ir iniciatyvos stoka, polinkis tapti labai įtaigiais, atsakomybę už savo gyvenimą perkeliant aplinkiniams, o agresyvumas gali pažeisti dvasinę ramybę, sveikatą, bei skatinti įvairius susirgimus. Tranzito metu reikia mokytis teisingai naudoti dvasinius, energetinius resursus, vengiant bruzdumo ir noro gniuždyti kitų žmonių valią. Baltasis Mėnulis (Arta) balandžio mėnesį tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, o šio tranzito įtakoje pirmame plane atsiduria diplomatiškumas, teisingumas, taikingumas, harmonijos, pusiausvyros siekimas, skatinamas supančio pasaulio suvokimas, gebėjimas harmonizuoti santykius, polinkis grožiui, elegancijai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.