Horoskopas 2023 metų rugsėjo mėnesiui

2023 metų rugsėjo mėnesį trys planetos keis judėjimo kryptį, o pusė planetų judės atatupstai, todėl veiklos ir gyvenimo tempas bus kiek lėtesnis už įprastinį. Rugsėjo mėnesį bendras astrologinis fonas bus nevienareikšmis, kiek ramesnė mėnesio pradžia, dvejopa vidurinė dekada ir įtempta mėnesio pabaiga. Rugsėjo mėnuo prasidės Venerai ir Jupiteriui esant statinėje padėtyje, kadangi rugsėjo 4 d. Venera jau pradės judėti tiesiai, o Jupiteris atatupstai, tai mėnesio pradžioje būtinas apdairumas tarpusavio santykiuose, gebėjimas kontroliuoti emocijas ir jausmus, bei pirmąją dekadą gali išryškėti perdėtas realizacijos ir sėkmingumo poreikis. Rugsėjo mėnesio 3-5 d., 14-16 d. ir 28-30 d. padidinto avaringumo periodai, todėl būtinas atsargumas ir apdairumas kelionėse, būnant už vairo. Vyraujančių harmoningų aspektų įtakoje, pirmąją rugsėjo mėnesio dekadą gali stiprėti optimizmas, vaizduotė, gebėjimas ieškoti naujų galimybių, praplėsti asmeninius horizontus, išryškės kūrybiškumas, nuovokumas, veiklumas, gebėjimas surasti reikalingą informaciją, tačiau destruktyvių aspektų įtakoje, galimas polinkis impulsyviems veiksmams, poelgiams, rizikai, išlaidavimui. Jautriems, emocionaliems žmonėms sveikatos atžvilgiu bus sudėtingesnė pirmoji rugsėjo mėnesio savaitė.

Rugsėjo mėnesį Merkurijus tęs tranzitą jam palankiu Mergelės ženklu (jame bus iki spalio 5 d.), o tokiu metu vertinama konkreti, patikima informacija, stiprėja nepatiklumas ir viskas yra analizuojama, tikrinama remiantis instrukcijomis, o mintys dažnai sukasi apie darbinę veiklą, sveikatą. Iki rugsėjo 15 d. vakaro Merkurijus judės atatupstai, o tokiu metu lėtėja mąstymas ir reakcija, greičiau atbunka pastabumas, silpnėja atmintis, tačiau stiprėja analitiniai sugebėjimai. Merkurijui judant atatupstai, daugėja informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, tvarkant dokumentus, mažėja kontaktų. Šiame laikotarpyje nederėtų skubėti žadėti, įsipareigoti, pasirašyti svarbius dokumentus, tokiu metu dažniau pametami daiktai, dokumentai, padaugėja autoavarijų. Tai sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms, tokiu metu tinka dirbti su sena informacija, kartoti pamirštas žinias, būtų geriau nepradėti nieko nauja ir efektyviausia grįžti prie senų dalykų, pamirštos patirties.

Rugsėjo mėnesį Venera tęs tranzitą Liūto ženklu (jame išbus iki spalio 9 d.), siejamu su kūrybiškumu, pomėgiais, meile, gyvenimo džiaugsmu, vaikais ir scena. Tranzito įtaka palanki meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, tokiu metu bus galima atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių, rodyti dėmesį mylimam žmogui. Gali išryškėti poreikis pagyrimams, dėmesiui, noras iš gyvenimo gauti jo teikiamus malonumus, tai produktyvus laikas meno atstovams, tinkamas talentų, gebėjimų demonstravimui, reklamai, o svarbių problemų sprendimas gali atsidurti antrame plane. Rugsėjo mėnesio 1-3 d. Venera judės atatupstai ir bus galima sėkmingai grįžti prie ankstesnių pomėgių, gyvenime gali pasirodyti žmonės, su kuriais siejo asmeniniai ryšiai anksčiau. Bus galima atnaujinti nutrūkusius santykius, susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau laikotarpis nepalankus naujoms finansinėms iniciatyvoms, investicijoms, nevertėtų pirkti brangių daiktų, kosmetikos, nepatartina skolinti pinigus, užmegzti naujus ryšius. Rugsėjo mėnesio 4 d. naktį Venera pasisuks ir pradės judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu (šis direktinis judėjimas truks iki 2025.03.02 d.), todėl skatins naujus siekius, norus, lūkesčius, o jausmai taps intensyvesniais, meilė suteiks stimulą veiklai. Prasidės palankus laikotarpis finansinių problemų sprendimui, bus galima investuoti pinigus, įsigyti vertingus ir madingus daiktus, užsiimti nauja veikla, arba verslu. Rugsėjo mėnesį Marsas eis tranzitu Svarstyklių ženklu (jame išbus iki spalio 12 d.), todėl gali skatinti atvirumą, polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, o kartais meniškai. Tranzito metu galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, tačiau tuo pačiu galimas noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, ieškoti priešų.

Antroji rugsėjo mėnesio dekada bus permaininga, nes formuosis dvejopi aspektai. Destruktyvių aspektų įtakoje galimas negebėjimas gyventi pagal galimybes, išlaidavimas, polinkis prabangai, pomėgiams. Galimas pasinėrimas į savo vidinį pasaulį ir pataikavimas sau, o kartais galimi klydimai, priekabumas, užsispyrimas, egoistinės išraiškos, todėl tai gali nepalankiai įtakoti jausmus ir asmeninius tarpusavio santykius. Iš kitos pusės, vidurinę rugsėjo dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, galimas polinkis siekti vidinės laisvės, gali stiprėti išradingumas, imlumas, magnetizmas, patrauklumas, gebėjimas įkvėpti kitus, o antroje dekados pusėje gali stiprėti entuziazmas, gebėjimas atkreipti aplinkinių dėmesį, išryškėti lyderių savybės, bei noras siekti naujovių. Rugsėjo 15 d., 4:40 val. (Lietuvos laiku) 22-ame Mergelės ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, naujų galimybių periodas, todėl laikas bus palankus planų ateinančiam mėnesiui kūrimui. Mergelės ženklas siejamas su atsakingumu, organizuotumu, tvarka, darbu, rūpesčiu sava sveikata, polinkiu analizuoti, todėl gali išryškėti darbo, tarnybos, tvarkos, sveikatos temos, praktinis požiūris į gyvenimą, tikruosius tikslus, atsakomybę už planų realizavimą. Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningus aspektus Uranui ir Plutonui, bei destruktyvų aspektą su Neptūnu, tai prasidės aktyvus, veiklus, pozityvus intelektualiniu požiūriu periodas, palankus praktinei ir produktyviai veiklai, sėkmingai karjerai, savų idėjų pateikimui kolektyve, tačiau iš kitos pusės, reikėtų vengti opių temų, susijusių su religija ir nacionaliniais interesais, išlikti geranoriškais ir pakančiais bendraujant su kitais žmonėmis. Rugsėjo mėnesio 15 d., 23:22 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Mergelės ženklu (tiesusis, arba direktinis judėjimas truks iki gruodžio 13 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su informacija.

Rugsėjo mėnesio paskutinė dekada bus dvejopa, nes iš vienos pusės, gali sustiprėti ekstravagantiškumas, ekscentriškumas, impulsyvumas, galimos nesėkmės, arba netikėtos situacijos meilės santykiuose, kartais atsitiktiniai, trumpalaikiai ryšiai, o nuoseklumo stoka, nepasitenkinimas gali tapti santykių nutraukimo priežastimi. Rugsėjo 28-30 d. gali išryškėti įkyrios, nervingos mintys ir būsenos, polinkis savęs apgaulei, galimas išsiblaškymas, gali sustiprėti valdingumas, agresyvumas, polinkis konfliktuoti, o perteklinė energija ir ūmumas gali kliudyti harmoningam bendravimui su kitais žmonėmis. Iš kitos pusės, paskutinę rugsėjo dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, stiprės veiklumas, entuziazmas, įžvalgumas, išradingumas ir kūrybiškumas, bei išryškės progresyvios mintys. Rugsėjo mėnesio 1-22 d. Saulė tęs tranzitą Mergelės ženklu, o tokiu metu galima trauka materialinėms vertybėms, gali sustiprėti nuovokumas, darbingumas, darbštumas, atsakomybė, kai labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, bet tuo pačiu galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus dirbanties pedagoginį darbą, paslaugų sektoriuje, bei veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, ar kritika.

Rugsėjo mėnesio 23 d., 9:50 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Svarstyklių ženklą (juo judės iki spalio 23 d.), tai bus rudens lygiadienio metas, žymintis astronominio rudens pradžią, kada susilygins dienos ir nakties trukmė. Saulės tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje stiprėja poreikis darnai, harmoningam, maloniam bendravimui, tokiu metu pirmame plane atsiduria partnerystės tema, teisumo ir teisingumo jausmas, bus galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus tarp žmonių. Tranzito metu galima sustiprinti autoritetą, siekti žinomumo visuomenėje, arba tarp profesionalų, gali išryškėti estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose, potraukis priešingai lyčiai, bei polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams. Saulės tranzitas Svarstyklių ženklu palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje, bei bus lengviau sprendžami juridiniai klausimai. Rugsėjo mėnesio 29 d., 12:57 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kai Mėnulis, eidamas tranzitu 7-uoju Avino ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Svarstyklių ženkle esančiai Saulei. Tai emociškai intensyvi diena, kada reikėtų kontroliuoti emocijas, geriau apgalvoti savus veiksmus, vengti skubotumo, nedaryti nieko tokio, dėl ko vėliau tektų gailėtis. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis pirmame plane atsidurs partnerystės ryšių (asmeninių ir dalykinių) stabilizavimas, bus būtina vengti impulsyvumo, skatinančio klaidas, o intuicijos ir nuovokumo pagalba galima įsitikinti, ar paskutiniu metu padarytas pasirinkimas buvo teisingas.

Rugsėjo mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame bus iki 2024.05.26 d.), ir nors šią planetą, bei šį ženklą mažai kas sieja, kai kurios savybės gali papildyti viena kitą. Jupiteriui būdingas gebėjimas plačiam apibendrinimui, o Jaučio ženklas yra siejamas su sukaupimu, tai šių savybių derinys gali skatinti intelekto plėtrą ir proto eniciklopediškumą. Jupiterio tranzito Jaučio ženklu įtakoje galima įgyti daugybę įvairiausių praktinių žinių, o vaizduotės pagalba ženkliai praplėsti savo akiratį ir asmeninius horizontus. Tranzito įtakoje galimos svajonės apie turtingumą ir prabangą, sustiprėja trauka pinigams, materialinei gerovei, polinkis siekti prestižinės socialinės, tvirtos materialinės padėties, gebant protingai ir naudingai investuoti turimas lėšas, gali išryškėti gailestingumas, polinkis filantropijai, noras paremti kultūrinę, meninę veiklą, ar sritį. Rugsėjo mėnesio 4 d., 17:11 val. (Lietuvos laiku), eidamas 16-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Jupiteris pakeis judėjimo kryptį, jis nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu ir pradės judėti atatupstai (retrogradinė fazė tęsis iki gruodžio 31 d.). Jupiteriui judant atatupstai, tai neigiamas veiksnys ryšiams su užsieniu plėtoti, galimi apribojimai plėsti savo veiklą ir įtaką, o socialiniai, politiniai įvykiai, religinės dogmos, visuomenės moralinės nuostatos gali vis mažiau jaudinti.

Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Saturnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, tai stiprės išmintingumas, kantrumas, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, nuolankumas, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Tokiu metu išryškės slaptumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas, gebėjimas stengtis, lygiuotis į stipresnius, stiprės interesas darbui, dėmesys detalėms, smulkmenoms, galimas metodiškumas ir kruopštumas tarnyboje, namuose. Šio tranzito laikotarpyje išryškės dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems, nelaimingiems, gebėjimas įsijausti, užjausti, interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, slaugos ligoninėse. Saturno tranzitas Žuvų ženklu gali skatinti esminius pokyčius, jie gali paliesti socialinių ir valstybinių santykių sistemą, įvairaus pobūdžio valdininkus, stambių įmonių valdytojus. Iki lapkričio 4 d., kol Saturnas judės atatupstai, bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, galima nuoseklumo, sistemiškumo stoka, palanku keisti asmeninius įsitikinimus, kad jie taptų vidine atspara, neleidžiančia palūžti, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas gali vykti labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės.

Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (atbulinis judėjimas tęsis iki 2024.01.23 d.), todėl skatins keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių, politikos formas, ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Uranui judant atatupstai, stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, tačiau silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius. Šiuo metu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių ir efektyvesnė būtų išlaukimo taktika. Tokiu metu galimas stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o retro planetos padėtis gali tapti turtingų idėjų šaltiniu. Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Neptūnas tęs tranzitą palankiu Žuvų ženklu, skatins gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, praktikoms, meditacijoms, kūrybinei veiklai. Tokiu metu stiprėja svajingumas, vaizduotė, kantrybė, bus galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, arba daile, gali išryškėti interesas menui, psichologijai, bei religijai. Neptūnas atatupstai judės iki gruodžio 6 d. ir skatins peržiūrėti ateities planus ir svajones, vystyti dvasingumą, tokiu metu gali stiprėti kūrybiškumas, gebėjimas įsigilinti į savo esybę, nuojautas, bei vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, tai palankus laikas užsiimti kūryba, muzika, kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 11 d.), todėl bus galima išsilaisvinti iš visko nereikalingo, pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikia paleisti iš gyvenimo. Tokiu metu gali stiprėti atkaklumas, įžvalgumas, ambicingumas, tikslingumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus, tai bus palankus laikas kolektyvinių ir nuosavų tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Rugsėjo mėnesį Juodasis Mėnulis, tęs tranzitą Liūto ženklu, todėl tai gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip negebėjimas realizuoti talentus, ar ambicingumas, neįtikėtinas išdidumas ir garbės troškimas, valdžios panaudojimas piktiems kėslams. Aktyvumas gali pasireikšti polinkiu save laikyti „Visatos centru“, aplink kurį sutelktas visas gyvenimas, noru siekti valdžios, bei pajungti kitus žmones savo valiai, manipuliavimas aplinkiniais, įteigiant jiems savo idėjas, o dėmesio ir pagarbos savo personai poreikis gali virsti įkyria idėja. Galimas noras išsiskirti, tai gali skatinti elgesio demonstratyvumą, polinkį pasigirti, meilę pagyroms, liaupsėms, o savimyliškumas gali tapti liguistu. Pasyvumas gali pasireikšti individualumo praradimu, tampant įtaigiais, silpnavaliais, vengiant aplinkinių dėmesio, bei kenčiant dėl asmeninių privalumų stokos. Jei būtų bandoma išreikšti kūrybinį potencialą, tai gali nepavykti surasti adekvataus saviraiškos būdo, nes visos saviraiškos formos gali pasirodyti skoliniais. Galimas polinkis pasirinkti vaidmenį, kai beveik visiškai prarandamas individualumas, naudojamos svetimos „kaukės“, vaidinant nebūdingus vaidmenis, tampant vergiškais ir veidmainiškais. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Liūto ženklu įtaką, gali nepavykti išreikšti, realizuoti kūrybinį potencialą (galimas aplinkinių pavydas, intrigos, sukuriančios kliūtis), galimi sunkūs santykiai su vaikais. Labai svarbu bus išmokti priimti gyvenimo smūgius, užsiimti vaikų auklėjimu, bei vertėtų saugotis ugnies, saulės smūgio, insulto.

Rugsėjo mėnesį Baltasis Mėnulis, siejamas su šviesiąja karma ir geruoju karminiu atpildu už gerus darbus, angelų apsauga, tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki lapkričio 4 d.), todėl šis periodas bus palankus gimusiems po Avino ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltojo Mėnulio tranzito Avino ženklu periode svarbu būti aktyviais ir drąsiais kritiniais momentais, gebėti apginti silpnesnius ir teisingumą. Norint sustiprinti ryšį su Šviesos pasauliu ir kaupti pozityvią karmą, reikia būti sąžiningais ir iniciatyviais, siekti tobulėjimo, gebėti pasiaukoti, rūpintis kitais, atlikti gerus darbus, tada bus garantuota apsauga ir lydės sėkmė gyvenime.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.