Horoskopas 2021 metų sausio mėnesiui

2021 metų sausio mėnuo bus ypatingas tuo, kad bendrą astrologinį foną formuos beveik visos tiesiai judančios planetos, kai sausio 14 d., baigęs judėti atatupstai, prie jų prisijungs ir Uranas. Šį mėnesį bus išreikštas Vandenio ženklas, juo eis tranzitu Jupiteris ir Saturnas, 8 d. į šį ženklą pereis Merkurijus, 19 d. ir Saulė, bei formuodamos daug aspektų, labai aktyvios planetos bus Saulė, Marsas, Jupiteris ir Uranas. Pirmoji sausio dekada bus palanki, nes stiprės kūrybiškumas, vaizduotė, gali aplankyti įkvėpimas, išryškėti naujos idėjos, bus lengviau bendrauti, gali užsimegzti nauji santykiai, arba meilės romanas. Pirmąją sausio mėnesio savaitę Merkurijus eis tranzitu Ožiaragio ženklu, todėl emocijos netrukdys protui, bendravimas bus santūrus, oficialus, racionalus, dalykiškas, bei išryškės nuovokumas priimant sprendimus. Merkurijus sausio mėnesio 8 d., 14:00 val. (Lietuvos laiku), pereis į Vandenio ženklą (juo judės iki kovo 16 d.), tai stiprės poreikis bendrauti, surasti bendraminčių, tikrų draugų, bendravimo, elgesio stilius bus kiek ekstravagantiškas, mąstymas taps griežtai logišku, nors paradoksalesniu. Tranzito metu išryškės originalios, avangardinės idėjos ir sumanymai, stiprės polinkis savarankiškumui, nepriklausomybei, laikas bus palankus okultinės, astrologinės literatūros studijavimui, intelektualinei veiklai.

Iki sausio mėnesio 8 d. Venera tęs tranzitą Šaulio ženklu, bus juntamas optimizmas, stiprės įkvėpimas, polinkis idealizuoti jausmus ir mylimą žmogų, bus siekiama tarpusavio pagarbos. Tranzito periodu galimas polinkis užmegzti romaną, arba santykius su žmogumi iš toli, ypač tolimų kelionių metu, ar su turtingu, įtakingu, žinomu visuomenėje asmeniu. Sausio 8 d., 17:41 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki vasario 1 d., todėl prasidės palankus laikas pažintims, kurios gali peraugti į rimtus ryšius, grindžiamus rafinuotais jausmais, išskaičiavimu, tačiau romantiški jausmai taps mažiau reikšmingais. Toks tranzitas nepalankus lengvabūdiškiems poelgiams, arba audringoms pramogoms, tačiau šiuo metu galima sustiprinti santuokinius saitus, sutvirtinti sąjungą, arba partnerystės ryšius, išspręsti rimtas tarpusavio bendravimo problemas.

Sausio mėnesio pradžioje Marsas tęs tranzitą Avino ženklu, todėl bus juntamas energingumas, ryžtingumas, veiklumas, kovos ir rungtyniavimo dvasia, polinkis užkariauti vietą po Saule, iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Galimas polinkis pademonstruoti jėgą, gebėjimus, privalumus, ieškoti įvairių galimybių, norint greičiau pasiekti trokštamo rezultato, bet tuo pačiu galimas nekantrumas, ūmumas, įtampa, polinkis savivalei. Sausio 7 d., 0:27 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Jaučio ženklą (juo judės iki kovo 4 d.), o šio tranzito metu galimas santūrumas, tikslingumas, kada energija ir aktyvumas nukreipiama į naudingą darbą, tikintis atitinkamo atlygio. Tokiu metu dėmesys skiriamas atliekamo darbo kokybei, pradėti reikalai gali rutuliotis lėtai, tačiau užtikrintai, gali stiprėti poreikis įsigyti materialinių vertybių, pirkti nekilnojamąjį turtą, ar kitą nuosavybę.

Antroji sausio mėnesio dekada bus permaininga, kai Veneros harmoningo aspekto Uranui įtakoje (aspekto pikas 14 d.), stiprės kūrybiškumas, tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, sėkmė gali lydėti moksle, kolektyvinėje, visuomeninėje veikloje, politikoje. Iš kitos pusės, Marso destruktyvaus aspekto Saturnui įtakoje (pikas sausio 13 d.), bus juntama priešprieša tarp impulsyvių veiksmų ir sveikos nuovokos, kai pirma galima kažką padaryti, o tik po pagalvoti apie galimas pasekmes. Jupiterio destruktyvus aspektas su Uranu (aspekto pikas sausio 18 d.), skatins permainas, revoliucines nuotaikas visuomenės ir žmonių gyvenime, stiprins polinkį laisvės siekimui bet kokia kaina, o norint užsitikrinti stabilumą, bus labai svarbu vengti nepagrįsto optimizmo, skubotumo, spontaniškų pokyčių, gebėti išlikti praktiškais, bei santūriais. Marso jungties aspekto su Uranu įtakoje (aspekto pikas sausio 20 d.), galimi nenuspėjami, spontaniški veiksmai, polinkis kritikai, konfliktams, dėl kantrybės stokos negebėjimas užbaigti tai, kas pradėta, galimos traumos, nelaimingi atsitikimai.

Sausio mėnesio 13 d., 7:00 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje stos Mėnulio jaunatis, kuriai būdingas dvigubas efektas, nes jaunatis stoja pirmąjį 2021 metų mėnesį ir duoda startą naujam Mėnulio mėnesiui, todėl laikas bus palankus tikslų 2021 metams numatymui, veiklos planų kūrimui, bei norų ir ketinimų sekančiam mėnesiui formavimui. Ožiaragio ženklas siejamas su ambicijomis, ilgalaikiais planais, išmintingumu, praktiškumu, gebėjimu pasirinkti teisingą strategiją, o Mėnulio jaunaties įtakoje, svajonės gali tarpti realybe. Mėnulis ir Saulė formuos jungties aspektą su Plutonu, todėl išryškės pasitikėjimas savimi, autoritarinės išraiškos, polinkis įsitvirtinti, komanduoti, vyrauti, apginti savo nuomonę, interesus, stiprės veiklumas, sėkmės, populiarumo siekimas, tačiau bus stokojama santūrumo, lankstumo, gebėjimo prisitaikyti prie aplinkybių.

Sausio mėnesį Uranas tęs tranzitą Jaučio ženklu, skatindamas keisti požiūrį į pasenusias ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formas, bei poreikį ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Tranzito metu stiprės intuicija ir išradingumas, pastovumas ir ryžtingumas, altruizmas, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu, gebėjimas gintis ir didžiulis darbingumas. Pirmąją mėnesio pusę Uranas judės atatupstai ir stiprins norą bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Uranas sausio 14 d., 10:36 d. (Lietuvos laiku), judėjimas 7-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Žemės stebėtojo atžvilgiu apsisuks ir ims judėti tiesiai (taip judės iki rugpjūčio 20 d.), o tokiu metu įvykių eiga tampa dar labiau nenuspėjama, didėja reformų poreikis, aktyvėja visuomenės ir asmeninis gyvenimas, daugėja permainų.

Iki 2021 metų sausio mėnesio 19 d. Saulė eis tranzitu Ožiaragio ženklu, laikotarpis bus palankus socialinių užduočių formavimui, ilgalaikių planų kūrimui ir siekiantiems karjeros, gali išryškėti tikrieji ketinimai ir lūkesčiai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sveiko ambicingumo, nuovokumo ir atkaklumo dėka galima įgyvendinti tikslus, bei pasiekti gerų veiklos rezultatų. Sausio 19 d., 22:40 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Vandenio ženklą (kuriame jos padėtis silpna, o šiuo ženklu judės iki vasario 18 d.), todėl galima gyvenimiškos energijos stoka, bet gali išryškėti protinis aktyvumas, nuoširdumas, ištikimybė, pastovumas, siekis praplėsti savo akiratį, polinkis laisvei, nepriklausomybei, išskirtinumui, originalumui. Tranzito metu svarbia tampa bičiulystė, stiprėja noras bendrauti su draugais, bendraminčiais, o darant asmeninius spendimus, galima didesnė, nei įprastai, draugų įtaka.

Paskutinė sausio mėnesio dekada bus vėl permaininga, kai iš vienos pusės, galima beatodairiška drąsa, ūmumas, nepasitikėjimas, polinkis nusivylimui, konfliktams, rizikai, gali išryškėti egoizmas, šykštumas, impulsyvumas ir ekscentriškumas, atsargumo stoka, emocinis nestabilumas, kas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Iš kitos pusės, gali stiprėti kūrybiškumas, gebėjimas mėgautis menu ir gamta, o mėnesio pabaigoje daugės optimizmo, atsivers naujos palankios galimybės ir perspektyvos. Sausio 28 d., 21:16 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 10-ame Liūto ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Vandenio ženkle, o Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Marsui, esančiam Jaučio ženkle ir Jupiteriui, esančiam Vandenio ženkle. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis, išryškės stiprus siekis realizuoti kūrybinius ketinimus, pristatyti projektus, sustiprinti savo autoritetą visuomenėje ir tapti populiariais, o tokiu metu įdėtos pastangos gali būti deramai įvertintos, bus galima gauti vertingų pasiūlymų dėl ilgalaikio bendradarbiavimo. Iš kitos pusės, bus labai svarbu gebėti kontroliuoti savo emocijas, vengti per didelio užsispyrimo, savivalės, išlaidumo, išlikti apdairiais, santūriais, teisingai įvertinti savo galimybes. Mėnulio pilnaties metu bus išreikštas Liūto ir Vandenio ženklų poliariškumas, todėl būtina surasti balansą tarp asmeniškumo ir visuomeniškumo. Liūto ženklas siejamas su individualumu per meilę ir kūrybinę saviraišką, o Vandenio ženklas susijęs su įvairiomis grupėmis, kolektyviškumu, draugiškais santykiais ir objektyvumu, todėl bus labai svarbu siekti pusiausvyros tarp meilės ir draugystės, individualios ir kolektyvinės saviraiškos.

Sausio 30 d., 17:51 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir pradės judėti atatupstas (retrogradinis judėjimas tęsis iki vasario 21 d.), todėl tokiu metu, norint pradėti ką nors naujo, ar svarbaus, pradžioje vertėtų viską labai gerai apgalvoti, įvertinti, nes gali padaugėti informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, gauta informacija būti netiksli, gali dingti dokumentai, laiškai. Merkurijui judant atatupstai, periodas nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, naujo mokymosi ciklo pradžiai, ar stambiems pirkiniams, bet tokiu metu bus palanku ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje, sugrįžti prie atidėtų, ar nepavykusių darbų užbaigimo. Tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti, o retrogradinio Merkurijaus įtaka labiau palies tuos žmones, kurių asmeniniuose horoskopuose stipriai išreikšti Dvynių, Mergelės ženklai ir kurių gimimo horoskope Merkurijus irgi juda atatupstas.

Jupiteris sausio mėnesį tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2021.12.29 d.), skatindamas atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, nepriklausomybei, laisvei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskiriant iš kitų. Jupiterio tranzito įtaka skatins liberalizmą santykiuose, kūrybiškumą, dosnumą, kilnumą, taikingumą, interesą viskam, kas neįprasta, netradiciška, filosofinį požiūrį į pasaulį, bei socialinės realizacijos siekį. Tokiu metu stiprės nuosavos vertės jausmas, intuicija, įžvalga, išryškės progresyvios pažiūros, polinkis visuomeninei veiklai, organizuotumas, gebėjimas realizuoti didelius projektus. Sausio mėnesį Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (juo judės iki 2023.03.07 d.), stiprindamas koncentraciją, ryžtingumą, darbštumą, apdairumą, nuovokumą, teisingumą, polinkį laikytis duoto žodžio, atsidavimą svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimą planuoti ir kruopščiai rinktis artimą aplinką. Saturno tranzito įtakoje galimas santūrumas, šaltumas, siekis atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenoras įsigilinti į svetimas problemas ir aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis, supančiu pasauliu, stiprės poreikis apmąstymams, viską stebint iš šalies, o logika bus grindžiama intuicija. Sausio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakodamas kūrybinę veiklą. Šio tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas sausio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, numatyti galimus pavojus, bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Juodasis Mėnulis sausio mėnesį eis tranzitu Jaučio ženklu (jame bus iki liepos 18 d.), tai pasireiškia tokiais kraštutinumais, kaip perdėtas šykštumas, ar išlaidumas. Šykštumo atveju, gali išryškėti polinkis godumui, aikštingumui, noras pritraukti, uždirbti, sukaupti kuo daugiau pinigų, materialinės gerovės ir fizinio komforto siekimas. Juodojo Mėnulio įtakoje galimas didžiulis apetitas, pereinantis į persivalgymą, galimas polinkis pavaldžiu sau padaryti supantį pasaulį, kas gali pasireikšti pavydumu, per stipriais jausmais, nenormaliu prisirišimu prie žmonių, daiktų, bei padidintu savininkiškumo jausmu. Išlaidumo atveju, gali pasireikšti negebėjimas protingai naudoti turimas lėšas, galimas polinkis lengva ranka leisti, švaistyti pinigus, įsigyjant daugybę visai nereikalingų daiktų. Galimas visiškas negebėjimas išlaikyti gyvybinės energijos balansą, dėl ko galima tapti manipuliatorių ir energetinių vampyrų auka. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio įtaką, gali tekti praeiti išbandymus ir kliūtis, kurie gali sietis su finansiniais sunkumais, skolomis, įsipareigojimais, todėl bus svarbu išmokti harmonizuoti finansinius reikalus, atsisakant perdėto taupumo ir neprotingo išlaidavimo.

Sausio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Šaulio ženklu (juo judės iki liepos 5 d.), todėl tai bus pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Šaulio ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Šio Baltojo Mėnulio tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs gebėjimas mokyti aplinkinius nuosavu pavyzdžiu, panaudojant pozityvias savybes, o Šaulio ženklui būdingas veržlumas, toliaregiškumas, gebėjimas matyti tolimas perspektyvas, išspręsti prieštaravimus, praplėsti horizontus, polinkis lyderystei, kelionėms, išsilavinimo siekimui. Gebant įsiklausyti į Baltojo Mėnulio patarimus, likimas gali suteikti palaikymą visose iniciatyvose, pagalbą socialiniuose klausimuose, išsilavinimo ir auklėjimo reikaluose, mokytojo talentą, dvasines žinias, stiprų autoritetą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.