Horoskopas 2018 metų rugpjūčio mėnesiui | Astroprognozės - Horoskopai - Astrologija
Horoskopas 2018 metų rugpjūčio mėnesiui

2018 metų rugpjūčio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, o planetų tranzitų zodiako ženklais ir jų formuojamų dvejopų aspektų įtakoje, šis mėnuo bus gana prieštaringas. Iš vienos pusės, bus juntamas stiprus permainų poreikis, o iš kitos pusės, stiprės užsispyrimas ir ambicingumas, dirglumas ir krizinės išraiškos, tačiau šiuo metu vykstantys procesai suteiks galimybę išsilaisvinti iš visko, kas atgyveno, kas trukdo judėti į priekį, todėl galutiniai pokyčiai turėtų būti pozityviais. Pirmoji rugpjūčio mėnesio dekada bus savotiškas ir sudėtingas laikas, dar vadinamas "koridoriumi tarp užtemimų", kuris prasidėjo pilnu Mėnulio užtemimu, įvykusiu liepos 27 d. ir užsibaigs daliniu Saulės užtemimu, įvyksiančiu rugpjūčio 11 d. Periode tarp dviejų užtemimų formuojasi galingas energetinis laukas, galintis įtakoti tiek psichologine, tiek fizine prasme, bei atsiranda unikali galimybė keisti likimą, peržiūrint savo gyvenimą ir atmetant tai, kas kliudo naujoms iniciatyvoms, idėjų realizavimui. Pirmoji rugpjūčio savaitė, destruktyvių aspektų įtakoje, bus įtempta, kada gali išryškėti ūmumas, dirglumas, lengvabūdiškumas, maištingumas, priekabumas, įtarumas, polinkis nusivylimui, bus juntama logiškumo, nuoseklumo stoka, būtina atida kelionėse, tvarkant dokumentus, atliekant svarbius techninius darbus.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje Venera eis tranzitu Mergelės ženklu, kuris jai nepalankus, todėl išryškės santūrumas, nuovokumas, jausmai bus šykštesniais. Žmonės bus mažiau priklausomi nuo emocijų, linkę viską analizuoti, vertinti, daug dėmesio skirdami smulkmenoms, todėl net nereikšmingas menkniekis gali atvėsinti besiformuojančius jausmus. Tokiu metu stiprėja kritiškumas tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, todėl norint formuoti santykius, reikėtų pasitelkti atkaklumą ir kantrybę. Rugpjūčio 7 d. naktį Venera pereis į jai palankų Svarstyklių ženklą, kuriame ji stipri, kuriuo judės iki rugsėjo 9 d., todėl šiame periode planetos įtaka gali formuoti ramią, harmoningą atmosferą, palankiai paliesti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius – draugiškus, dalykinius, šeminius, santuokinius, ar partnerystės ryšius. Tokiu metu galima siekti kompromisų, harmonijos bendravime su artimais, mylimais žmonėmis, palankus laikas šventėms, iškilmėms.

Uranas rugpjūčio mėnesio pradžioje tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, skatindamas poreikį ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės kūrimui. Tranzito įtakoje stiprės intuicija, ryžtingumas, darbingumas, polinkis pastovumui, ištikimybei, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo teisumu. Rugpjūčio 7 d., 19:50 val. (Lietuvos laiku), Uranas sustos, apsisuks ir ims judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (Uranas retro fazėje bus iki 2019.01.06 d.), todėl silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, arba draugiškus ryšius, bei stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Retrogradinio Urano įtakoje gali išryškėti naujos idėjos, stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, pilnai panaudojant savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, tačiau kol Uranas judės atatupstas, nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, daug efektyvesnė būtų išlaukimo taktika.

Vidurinė rugpjūčio mėnesio dekada bus gana palanki, kada tarpusavyje derės harmonija, grožis ir patogumas, dalykiškumas ir sveika nuovoka, laikotarpis bus palankus kūrybinei saviraiškai, intelektualinei veiklai, bendravimui, asmeninių santykių formavimui. Dalinis Saulės užtemimas įvyks rugpjūčio 11 d., jo pikas bus 12:46 val. (Lietuvos laiku), 19-ame Liūto ženklo laipsnyje, jis bus matomas Šiaurės Europoje, Šiaurės Rytų Azijoje, Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje, Antarktidoje, dalinai ir Rusijoje. Tai bus 29-oji Mėnulio diena, siejama su žmogiškomis ydomis, o užtemimo taško formuojamų aspektų įtakoje, aktualiomis gali tapti situacijos, kurios jau buvo susiklostę anksčiau, tačiau Liūto ženklo, kuriame įvyks užtemimas, kūrybinė energija padės įveikti nesklandumus ir užtikrintai judėti į priekį, realizuoti numatytus planus, o sėkmės garantu bus apdairumas ir gebėjimas vengti per didelio optimizmo, bei didesnis atsargumas būtinas kelionėse, naudojantis transportu. Saulės užtemimo įtaka gali suteikti galingą impulsą, skatinantį esminius, ilgalaikius gyvenimo pokyčius, o kadangi 12:58 val. (Lietuvos laiku) Liūto ženkle stos Mėnulio jaunatis, tai magiška Mėnulio jaunaties įtaka bus palanki planų sekančiam Mėnulio mėnesiui kūrimui.

Iki rugpjūčio 13 d. Marsas judės atatupstas Vandenio ženklu, iš vienos pusės, skatindamas imtis ryžtingų permainų, tačiau iš kitos pusės, retrogradinio Marso laikotarpiu sulėtėja visi einamieji procesai, dažnai prarandama judėjimo kryptis, arba ankstesni tikslai tampa neaktualiais. Marsui judant atatupstam, juntama apatija, nesinori ką nors daryti, stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, galimi ginčai dėl menkniekių, depresinės nuotaikos. Rugpjūčio 13 d. naktį Marsas, judėdamas atatupstas, pereis į Ožiaragio ženklą, todėl sustiprės tikslingumas, gebėjimas atsakingai atlikti pavestas užduotis, svarbiais taps karjeros klausimai, profesinės ambicijos, gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje, o teisingai pasirinkus strategiją ir taktiką, bus galima kuo geriau atlikti atsakingus darbus. Tačiau kol Marsas judės atatupstas, būtinas atsargumas naudojantis technika, judančiais mechanizmais, tai nepalankus laikas technikos remontui, kelionėms, kadangi padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Tokiu metu galima susitelkti į savo vidines problemas, jų sprendimą, išsivaduoti iš bet kokios įtampos, spaudimo, nepalankių aplinkybių, trukdančių realizacijai.

Iki rugpjūčio 19 d. Merkurijus judės atatupstas Liūto ženklu, todėl planetos įtakoje daugės informacinės painiavos, gali dingti dokumentai, laiškai, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, galimos klaidos rašant, skaičiuojant. Retrogradinio Merkurijaus periodas bus nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių sudarymui, sandorių pasirašymui, darbo keitimui, tokiu metu nevertėtų pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius. Tačiau, kol Merkurijus judės atatupstas, bus palanku sugrįžti prie atidėtų, arba anksčiau nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti, ištaisyti klaidas, padaryti tvarką darbo vietoje. Rugpjūčio 19 d. ryte Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Liūto ženklu (šiuo ženklu judės iki rugsėjo 6 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su informacija. Merkurijaus įtakoje stiprės noras išsakyti savo nuomonę, patraukti dėmesį, išsiskirti iš kitų, pademonstruoti erudiciją, laikas bus palankus reklamai, visuomeninei, politinei veiklai, dirbantiems intelektualinį kūrybinį darbą.

Paskutinė rugpjūčio mėnesio dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, stiprės intucija, įžvalgumas, išradingumas ir veiklumas, laikotarpis bus palankus planavimui, pastangoms, atkakliam užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Iš kitos pusės, destruktyvių aspektų įtakoje, ypač mėnesio pabaigoje, išryškės impulsyvumas, skatinantis nepalankias aplinkybes meilėje ir asmeniniuose santykiuose, o emocinis nestabilumas gali skatinti pavydo išraiškas, neprotingus poelgius, skandalus, konfliktus. Tokiu metu galima suklysti, pakliūti į painias, dviprasmes situacijas, stokoti ryžtingumo ir aiškios nuovokos, galimas polinkis pataikauti savoms silpnybėms. Paskutinėmis rugpjūčio mėnesio dienomis išaugs nelaimingų atsitikimų, avarijų pavojus, todėl būtinas atidumas ir apdairumas.

Tris pirmąsias liepos mėnesio savaites Saulė eis tranzitu Liūto ženklu, kuris siejamas su kūryba, meile, gyvenimo džiaugsmu, pomėgiais, vaikais. Šiame ženkle Saulė stipri, ji gali pilnai išreikšti savo prigimtines savybes, o tranzito metu gali geriausiai atsiskleisti žmogaus individualybė, asmeniniai privalumai, sustiprėti ambicijos, optimizmas, kūrybiškumas, potraukis priešingai lyčiai. Saulės tranzito Liūto ženklu metu gali sustiprėti interesas globaliems, dideliems reikalams, galima sėkminga biržos veikla, investicijos, spekuliacijos, sėkmė gali lydėti tarnautojus, politikus, dirbančius mokslinį, pedagoginį darbą. Rugpjūčio 23 d., 7:09 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Mergelės ženklą, o tokio tranzito metu galima trauka materialinėms vertybėms, gali sustiprėti nuovokumas, darbingumas, darbštumas, atsakomybė, kada labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, bet tuo pačiu galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, kritika, dirbanties pedagoginį darbą, arba paslaugų sektoriuje.

Rugpjūčio 26 d., 14:56 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu Žuvų ženklu, atsidurs opozicijoje Mergelės ženkle esančiai Saulei, todėl bus labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp praktiškumo, racionalumo, kritiškumo, apdairumo iš vienos pusės, bei svajingumo, nuolankumo, idealizmo ir iliuzijų, iš kitos pusės. Šiuo metu susiformuos sudėtinga aspektų figūra "burė", išryškinanti žemės stichijos energijas, bei suteikianti galimybę svarbių planų ir projektų realizacijai. Rugpjūčio 27 d., 17:05 val. (Lietuvos laiku), eidamas tranzitu Ožiaragio ženklo 29-uoju laipsniu, Marsas apsisuks Žemės stebėtojo atžvilgiu ir pradės judėti tiesiai (šis tiesusis Marso judėjimas truks iki 2020.09.10 d.), todėl spartesne taps įvykių eiga, ryškesniu taps asmeninis pradas kiekviename žmoguje. Marsui judant tiesiai, bus galima drąsiai siekti savų tikslų, ieškoti naujų erdvių veiklai, planetos įtakoje bus lengviau kurti ir veikti, nors iš kitos pusės, energijos antplūdis gali skatinti agresyvumą. Jupiteris rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą Skorpiono ženklu, todėl gali dominti politika, visuomenės gyvenimas, tai bus palankus laikas užsiimti savo vietos po saule paieškomis, įsitvirtinimui visuomenėje, savos veiklos, įtakos, ryšių su užsieniu plėtojimui, ilgalaikėms, asmeninėms ir dalykinėms, kelionėms į užsienį. Šis mėnuo bus palankus drąsiems, gebantiems veikti ryžtingai, pilnai panaudoti savo potencialią, slaptus vidinius rezervus, nebijantiems rizikuoti žmonėms, tačiau tokiu metu gali išaiškėti tikrieji motyvai ir tikslai, kas ilgą laiką buvo slepiama, todėl galimi skandalai, susiję su šešėline veikla, verslu, kai kurių žmonių dvigubais gyvenimo standartais.

Rugpjūčio mėnesį, judėdamas atatupstas, Saturnas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (atatupstai Saturnas judės iki rugsėjo 6 d.), stiprindamas tikslingumą, organizuotumą, sveikas ambicijas, gebėjimą siekti tvirtos socialinės padėties, įveikti kliūtis kelyje į tikslą, o sėkmės garantu bus disciplina, darbštumas, atkaklumas, nuovokumas, atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Kol Saturnas judės atatupstas, bus galima peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai, gali susilpnėti atsakomybės jausmas, bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, juntama nuoseklumo, sistemiškumo stoka, nors tai palankus laikas įvertinti, keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą. Neptūnas rugpjūčio mėnesį, judėdamas atatupstas, tęs tranzitą Žuvų ženklu, (retrogradinis judėjimas tęsis iki lapkričio mėnesio 25 d.), skatindamas vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones. Tokio tranzito metu gali stiprėti kūrybiškumas, gebėjimas įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, laikas palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika.

Rugpjūčio mėnesį, judėdamas atatupstas, Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (Plutonas atatupstai judės iki spalio mėnesio 1 d.), kuriame ši planeta stipri ir gali pilnai išreikšti pačias geriausias savo savybes. Tranzito metu stiprėja atkaklumas, įžvalgumas, ambicingumas, tikslingumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus, tai palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Plutono retro fazės metu galima pertvarkyti savo gyvenimą, remiantis praeities patirtimi, išsilaisvinti, paleisti iš savo gyvenimo tai, kas atgyveno, išsisėmė, tapo nereikalingu, bei trukdo naujo atėjimui. Juodasis Mėnulis (Lilit) rugpjūčio mėnesio pradžioje tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl gali išryškėti kategoriškumas, dogmatizmas, karjerizmas, valdžios troškimas, tikslo siekimas bet kokia kaina, panaudojant neleistinas priemonės, paminant principus ir moralę. Rugpjūčio 6 d. ryte Juodasis Mėnulis maždaug devyniems mėnesiams pereis į Vandenio ženklą, todėl gali užaštrinti prieštaravimus tarp žmonių. Bus labai svarbu aiškiai atskirti gėrį nuo blogio, bei išreikšti pagarbą kitiems žmonėms.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Vėžio ženklu, skatindamas gerbti protėvių tradicijas, stiprindamas šeimos saitus, interesą istorijai, literatūrai, muzikai, menui, besąlygišką meilę senovei, pareigos ir atsakomybės jausmą artimų žmonių, giminaičių atžvilgiu. Rugpjūčio 5 d. Baltasis Mėnulis pereis į Liūto ženklą (šiuo ženklu judės apie septynis mėnesius), todėl prasidės šviesių permainų laikas gimusiems po Liūto ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį Liūto ženkle. Baltajam Mėnuliui einant tranzitu Liūto ženklu, sąžinė ir teisingumas gali atsidurti pirmame plane, o aktyvumas ir energija bus nukreipiama pagalbos suteikimui tiems, kam ji reikalinga. Baltojo Mėnulio įtaka stiprins kilnumą, geranoriškumą, dosnumą, meilę žmonėms ir gyvenimui, skatins savos vertės jausmą, polinkį ir interesą menui, masiniams renginiams ir reginiams, bei toks tranzitas bus palankus kūrybiškiems žmonėms.

Rugpjūčio mėnesį palankios bus 5, 7, 10, 11, 13, 17, 20, 25 ir 31 dienos.

Rugpjūčio mėnesį nepalankios bus 1, 3, 9, 45, 16 ir 23 dienos.

Rugpjūčio mėnesio 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26-30 dienos bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.