Horoskopas 2019 metų rugpjūčio mėnesiui

2019 metų rugpjūčio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kurį formuoja planetų tranzitai zodiako ženklais ir jų tarpusavio aspektai, o šis mėnuo bus išskirtinis tuo, kad jo eigoje stos dvi Mėnulio jaunatys, pirmoji rugpjūčio 1 d. Liūto ženkle, o antroji rugpjūčio 30 d. Mergelės ženkle. Merkurijus, Jupiteris ir Uranas rugpjūčio mėnesį keis judėjimo kryptį, o Saturnas, Neptūnas ir Plutonas judės atatupstai. Dvi pirmąsias rugpjūčio mėnesio dekadas vyraus ugnies stichijos energijos, skatinančios aktyvumą asmeniniame gyvenime, meilės santykiuose, ryžtingumą ir gebėjimą priimti svarbius sprendimus, spręsti aktualius klausimus. Paskutinę dekadą keletas planetų palaipsniui pereis į Mergelės ženklą, pradės vyrauti žemės stichijos įtaka, skatinanti polinkį stabilumui, praktiškumui, pastovumui, o mėnesio pabaigoje, 29-31 dienomis, bus juntama negatyvi destruktyvių aspektų įtaka, todėl šiuo metu vertėtų būti apdairiais, nuovokiais finansiniuose reikaluose, vengti rizikingų dalykinių pasiūlymų, abejotinų investicijų.

Pirmoji rugpjūčio mėnesio dekada, kelių harmoningų aspektų įtakoje, bus palanki meilei, kūrybinei veiklai, materialinės gerovės, tvirto ir stabilaus pagrindo kūrimui. Rugpjūčio mėnesio 1 d., 6:12 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Liūto ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl iki Mėnulio jaunaties momento reikėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, atsikratyti pasenusių, nereikalingų daiktų, įvairaus šlamšto, išvalyti namų erdvę, nutraukti nereikalingus, ar neperspektyvius santykius. Pirmoji Mėnulio diena bus palanki svajoti, kurti planus, kuriuos galima būtų įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, o kadangi Mėnulio jaunatis yra magiškas laikas, tai svajos ir lūkesčiai, jeigu jie realūs, turi tendenciją išsipildyti, tačiau konkrečius svarbius darbus ir planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms. Mėnulio jaunaties Liūto ženkle įtaka siejama su kūrybine saviraiška, meile, vaikais, pomėgiais, o jaunaties momentu Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningą aspektą Jupiteriui, todėl daugės optimizmo, stiprės entuziazmas, gebėjimas teisingai įvertinti situaciją, siekti harmoningų tarpusavio santykių, meilės, sėkmės ir kurti gerovę.

Rugpjūčio 1 d., 6:57 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Vėžio ženklu, todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su informacija. Tranzito metu bendravimas, mąstymas bus labiau įtakojamas emocijų, informacija priimama intuityviai, galimas subjektyvumas, nepasitikėjimas, įtarumas, reakcija į naujienas labiau priklausoma nuo nuotaikos. Pirmame plane gali atsidurti asmeniniai ir šeimos reikalai, svarbesniu taps bendravimas su artimaisiais, nei su aplinkiniais žmonėmis.

Antroji rugpjūčio mėnesio dekada bus dinamiška ir permaininga, kada iš vienos pusės, laikas palankus svarbioms, reikšmingoms pažintims, kūrybiniams projektams, gali atsiverti naujos galimybės, išryškėti perspektyvos, o iš kitos pusės, stiprės jautrumas, ūmumas, dirglumas, polinkis rizikai, pavojų nepaisymas, nepasitenkinimas savimi ir aplinkiniais, galima disharmonija meilės santykiuose. Šiame periode būtinas apdairumas ir atsargumas tvarkant verslo, dalykinės partnerystės, bendradarbiavimo reikalus, atliekant sudėtingas užduotis darbe, bendraujant su vadovybe.

Pirmąją rugpjūčio mėnesio dekadą Jupiteris judės atatupstas jam palankiu Šaulio ženklu, todėl galimi apribojimai, norint plėsti savo veiklą, įtaką, ar plėtoti ryšius su užsieniu. Rugpjūčio 11 d., 16:37 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris sustos, apsisuks ir Žemės stebėtojo atžvilgiu pradės judėti tiesiai (Jupiteris tiesiai judės iki 2020.05.14 d.), todėl šiame periode taps aktualiu visuomenės gyvenimas, bus aktyviau domimasi politika. Prasidės palankus metas užsiimti savo vietos po saule paieškomis ir įsitvirtinimui visuomenėje, veiklos, įtakos, bei ryšių su užsieniu plėtojimui, tai bus geras laikas ilgalaikėms, asmeninėms ir dalykinėms kelionėms į užsienį. Rugpjūčio 11 d. vėlų vakarą Merkurijus pereis į Liūto ženklą, todėl aktyvės bendravimas, stiprės interesas informacijai, žinioms, noras išsakyti savo nuomonę, patraukti dėmesį, išsiskirti iš kitų, pademonstruoti erudiciją. Merkurijaus tranzitas Liūto ženklu palankus dirbantiems intelektualinį kūrybinį darbą, geras laikas reklamai, visuomeninei, politinei veiklai, pramoginėms, poilsinėms kelionėms.

Uranas rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, stiprindamas savos vertės jausmą, ryžtingumą, pasitikėjimą savimi ir savo teisumu, polinkį ramybei, pastovumui, altruizmui, ištikimybei, gebėjimą gintis ir didžiulį darbingumą. Urano tranzitas Jaučio ženklu skatina keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių ir politikos formas, bei ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Rugpjūčio 12 d., 5:27 val. (Lietuvos laiku) Uranas sustos, apsisuks ir Žemės stebėtojo atžvilgiu pradės judėti atatupstai (retro fazė tęsis iki 2020.01.11 d.), o tokiu metu gali stiprėti polinkis užmegzti bičiuliškus, draugiškus ryšius, noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Uranui judant atatupstai, gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o tai gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, kadangi efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika.

Rugpjūčio mėnesio 15 d., 15:29 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu Vandenio ženklo 23-uoju laipsniu, atsidurs opozicijoje Liūto ženkle esančiai Saulei. Mėnulis formuos opozicijos aspektus Venerai ir Marsui (šios planetos bus jungtyje su Saule), tai bus labai intensyvi diena, kada reikėtų kontroliuoti emocijas, geriau apgalvoti savus veiksmus, vengti skubotumo, nedaryti nieko tokio, dėl ko vėliau tektų gailėtis. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis emocijos gali tapti sudėtingomis, jas bus sunku kontroliuoti, tokiu metu stiprės nerimas, įtampa, pasąmoninės baimės, pirmame plane atsidurs partnerystės ryšių (asmeninių ir dalykinių) stabilizavimas, šiuo metu reikėtų vengti impulsyvumo, galinčio paskatinti klaidas ir klydimus, vertėtų pasitelkti geranoriškumą, pakantumą, siekti harmonijos bendravime ir tarpusavio santykiuose. Tokiu metu, įdėjus pastangų, bus galima išspręsti prieštaravimus, išryškinti svarbiausius tikslus, numatyti tolimesnes projektų vystymo galimybes, siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo dalykiniame ir asmeniniame lygmenyje.

Dvi pirmąsias rugpjūčio mėnesio dekadas Venera tęs tranzitą Liūto ženklu, todėl gali išryškėti poreikis dėmesiui, pagyrimams, polinkis meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, gyvenimiškiems malonumams, stiprės gebėjimas rodyti dėmesį mylimam žmogui, atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių. Veneros tranzitas Liūto ženklu palankus įsimylėjusių poroms ir vienišiems, ieškantiems meilės žmonėms, taip pat meno atstovams, tinkamas laikas reklamai, parodoms, pristatymams, talentų, artistinių gebėjimų demonstravimui, o problemų sprendimas gali atsidurti antrame plane. Tokiu metu galimos sėkmingos spekuliacijos, arba netikėtai galima gauti pinigų, padidėja šansai išlošti loterijoje (jeigu tam yra nuoroda konkretaus žmogaus gimimo horoskope).

Pirmąją rugpjūčio mėnesio pusę Marsas eis tranzitu Liūto ženklu, stiprindamas savimeilę, aktyvumą, iniciatyvumą, veiklumą, atkaklumą siekiant užsibrėžtų tikslų, galimas polinkis išreikšti savo požiūrį, nuomonę, pademonstruoti reikšmingumą siekiant naudos. Rugpjūčio 18 d. ryte Marsas pereis į Mergelės ženklą, kuriuo judės iki spalio 4 d., todėl šis periodas bus palankus buitinių, ūkinių reikalų sprendimui, o iš kitos pusės, gali stiprėti dėmesys detalėms, smulkmeniškumas, polinkis kritikuoti, kas gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius ir bendravimą.

Paskutinę rugpjūčio mėnesio dekadą taps aišku, ar mėnesio pradžioje padaryti sprendimai buvo teisingi, o įdėtos pastangos ir triūsas šiame periode pradės atsipirkti. Trečioji rugpjūčio dekada nebus palanki naujų projektų startui, darbo, ar gyvenamosios vietos keitimui, o užsiimant verslu, labai svarbus sąžiningumas ir tuo pačiu apdairumas. Trečiąją rugpjūčio dekadą vieniši žmonės gali tikėtis perspektyvių pažinčių, naujo meilės romano, kuris galėtų išsirutulioti į rimtus, patikimus ryšius, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali mėgautis gyvenimu, mylimo žmogaus draugija, netikėtomis pramogomis, dovanomis. Rugpjūčio 21 d., 12:06 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į jai nepalankų Mergelės ženklą (juo judės iki rugsėjo 14 d.), o tokio tranzito įtakoje, žmonės tampa mažiau priklausomi nuo emocijų, linkę viską analizuoti, vertinti, daug dėmesio skiriama smulkmenoms, aistrą keičia santūrumas, protingumas, išoriškai jausmai silpnai pasireiškia, jie tampa šykštesniais. Tranzito metu stiprėja kritiškumas tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, todėl norint formuoti santykius, reikėtų pasitelkti atkaklumą ir kantrybę.

Iki rugpjūčio 23 d. Saulė tęs tranzitą jos globojamu Liūto ženklu, skatindama pilnai išreikšti savo asmenines savybes, privalumus, atskleisti individualybę. Tranzito įtakoje išryškės gebėjimas džiaugtis gyvenimu, meilė vaikams, stiprės ambicijos, optimizmas, kūrybiškumas, valdingumas, interesas globaliems reikalams, padidės darbingumas, potraukis priešingai lyčiai, poreikis meilei. Tokiu metu galimos naudingos investicijos, sėkmė lydės tarnautojus, politikus, dirbančius mokslinį, pedagoginį darbą, užsiimančius biržos veikla, spekuliacijomis. Rugpjūčio 23 d.,13:02 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Mergelės ženklą (juo judės iki rugsėjo 23 d.), stiprindama nuovokumą, darbingumą, darbštumą, atsakomybę, polinkį laikytis nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, skatindama trauką materialinėms vertybėms, bet tuo pačiu išryškės savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratinės išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su paslaugų sektoriumi, pedagoginiu darbu, menotyra, kritika, buhalterija, apskaita.

Rugpjūčio 29 d.,10:48 val. (Lietuvos laiku) Merkurijus pereis į jam palankų Mergelės ženklą (juo judės iki rugsėjo 14 d.), o tokio tranzito metu viskas analizuojama, tikrinama remiantis instrukcijomis, vertinama aiški, konkreti, patikima informacija, bei stiprėja nepatiklumas. Merkurijaus tranzito Mergelės ženklu įtakoje padaugės dalykinių kontaktų, mintys suksis apie darbą, sveikatą, tai bus palankus laikas darbams, reikalaujantiems susikaupimo, kantrybės, kruopštumo, padidinto dėmesingumo, pastabumo, o bendravime gali išryškėti ramybė, nuovokumas, oficialumas.

Rugpjūčio 30 d., 13:37 val. (Lietuvos laiku), 7-ame Mergelės ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, laikas bus palankus norų sekančiam mėnesiui formavimui. Mergelės ženklas siejamas su polinkiu analizuoti, darbu, tvarka, atsakingumu, organizuotumu, rūpesčiu sava sveikata, todėl jaunaties įtakoje gali išryškėti praktinis požiūris į gyvenimą, tikruosius tikslus, stiprėti atsakomybė už planų realizavimą. Mėnulis ir Saulė, būdami tarpusavio jungtyje, formuos jungties aspektus su Venera ir Marsu, bei destruktyvų aspektą Jupiteriui, todėl bus juntamas stiprus emocionalumas, ūmumas, santūrumo, savitvardos, nuovokumo stoka, stiprės impulsyvumas, agresyvumas, maištingumas, neprotinga drąsa, polinkis įsižeisti. Tokiu metu galima pakliūti į pavojingas situacijas, padaryti skubotus, neapdairius sprendimus, smarkiai suklysti, nors iš kitos pusės, stiprės patrauklumas, gebėjimas užjausti, materialinės naudos siekimas, galimas polinkis menui, laikas palankus kūrybiškiems, talentingiems žmonėms.

Judėdamas atatupstas, rugpjūčio mėnesį Saturnas tęs tranzitą palankiu Ožiaragio ženklu (Saturnas atatupstai judės iki rugsėjo 18 d.), tokio tranzito įtakoje galima nuoseklumo, sistemiškumo stoka, bus sunkiau pakelti vienatvę, izoliaciją. Saturnui judant atatupstai, galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti tvirtą vidinį pagrindą, suteikiantį galimybę nepalūžti. Tranzito metu palanku peržiūrėti ir kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, meistriškumo tobulinimui, o norint pradėti ką nors naujo, viskas gali vykti labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, vilkinimas, polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas).

Neptūnas rugpjūčio mėnesį toliau judės atatupstas Žuvų ženklu, stiprindamas polinkį dvasingumui, kūrybiškumą, suteiks galimybę įsigilinti į savo esybę, nuojautas, vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus. Tranzito metu palanku užsiimti kūryba, muzika, vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus, svajones, palanku kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. Judėdamas atatupstas, rugpjūčio mėnesį Plutonas tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu (atatupstai judės iki spalio 3 d.), todėl bus galima pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant tai, kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Juodasis Mėnulis rugpjūčio mėnesį tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas nestabilias emocines būsenas, polinkį įvairioms priklausomybėms (alkoholizmui, narkomanijai, kompiuteriniams žaidimams). Juodojo Mėnulio įtaka gali iškreipti sampratas apie Dievą, religiją, skatinti gundymus, bei tapti psichinių pažeidimų ir susirgimų priežastimi. Rugpjūčio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Mergelės ženklu, šio tranzito įtaka palanki gamybinių technologijų vystymui, taikomiesiems moksliniams tyrinėjimams, produktyviam darbui. Tai bus palankus laikas medicinos vystymui, tyrinėjimams genetikos, farmakologijos sferoje, tokio tranzito metu gali būti atrasti unikalūs vaistiniai preparatai, bei metodikos.

Rugpjūčio mėnesį palankios bus 6, 7, 8, 14, 21, 22, 23, 28, 29 ir 31 dienos.

Rugpjūčio mėnesį nepalankios bus 1, 3, 5, 13, 16, 19, 20, 24, 27 ir 30 dienos.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.