Horoskopas 2019 metų spalio mėnesiui

2019 metų spalio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kuris bus permainingas. Pirmoji spalio mėnesio dekada bus dvejopa, kada iš vienos pusės, bus augančio Mėnulio laikotarpis, palankus naujų svarbių planų realizavimui, sėkmė gali lydėti kūrybiškus žmones, gali pildytis kai kurios svajonės ir lūkesčiai. Iš kitos pusės, gali būti juntamas nerimas, gyvybinių jėgų, energijos stoka, nepasitenkinimas savimi, bei supančiu pasauliu, o elgesyje gali išryškėti impulsyvumas, polinkis rizikai, tikėtinos problemos tarpusavio santykiuose. Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, sudėtingas, pavojingas periodas bus nuo spalio mėnesio 12 d. iki lapkričio pradžios, kada gali tekti susidurti su agresija, netikėtomis avarinėmis situacijomis, technogeninėmis katastrofomis, sprogimais, gaisrais, ar nelaimingais atsitikimais.

Pirmomis spalio mėnesio dienomis Merkurijus tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, skatindamas būti nuolaidesniais, kantresniais, gebančiais išklausyti oponentus, įvertinti situaciją įvairiais aspektais, bendrauti diplomatiškai, neužgaunant kitų žmonių savimeilės. Tokio tranzito metu daugėja dalykinių, asmeninių susitikimų, kritinėse situacijose siekiama kompromiso, geras laikas lankymuisi visuomeninėse, arba su kultūra susijusiose vietose, naujų pažinčių užmezgimui. Spalio 3 d., 11:14 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Skorpiono ženklą (šiuo ženklu judės iki gruodžio 9 d.), išryškindamas norą išsiaiškinti paslaptis, polinkį sarkazmui, skeptiškumui, o mąstyme ir bendravime skatins kritiškumą. Tranzito metu svarbi bus finansų sfera, gali suaktyvėti vertybinių popierių rinka, intensyvėti biržų darbas, palankus laikas reklaminėms akcijoms, susijusioms su kreditais, paskolomis.

Pirmomis spalio mėnesio dienomis Marsas eis tranzitu Mergelės ženklu, todėl bus palankus laikas buitinių, ūkinių reikalų sprendimui, nors gali stiprėti smulkmeniškumas, dėmesys detalėms, polinkis kritikuoti, priekabiauti, kas gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius ir bendravimą. Spalio 4 d., 7:22 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Svarstyklių ženklą, kuriuo judės iki lapkričio 19 d., o planetos įtaka gali skatinti atvirumą, polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, kartais meniškai. Tranzito metu galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, tačiau tuo pačiu galimas noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, bei ieškoti priešų.

Pirmąją spalio mėnesio savaitę Venera tęs tranzitą jai palankiu Svarstyklių ženklu, todėl šiame periode bus lengviau siekti kompromisų, harmonijos bendravime su artimais, mylimais žmonėmis, formuoti partnerystės ryšius ir įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius (draugiškus, dalykinius, šeiminius, santuokinius). Spalio 8 d., 20:06 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į jai nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo judės iki lapkričio 1 d., todėl tai bus kiek mažiau palankus laikotarpis meilės, tarpusavio santykių plane. Šio tranzito metu stiprės polinkis pavydumui, savininkiškumui, vidinės baimės, nepasitikėjimas savimi, gali išryškėti įvairūs kompeksai, pergyvenimai, problemos tarpusavio santykiuose, o jausmai tapti labai giliais, intensyviais.

Antros spalio mėnesio dekados pradžioje, 13-14 d., du destruktyvūs aspektai pasieks piką, o jų įtakoje gali išryškėti ekstravagantiškumas, polinkis neištikimybei, atsitiktiniams ryšiams, santykių nutraukimui, iššaukiantys poelgiai, gluminantys aplinkinius. Tokiu metu gali išryškėti negatyvios charakterio savybės, noras primesti savo nuomonę ir valią, galimas pakliuvimas į sudėtingas situacijas. Iš kitos pusės, vidurinė spalio dekada, Merkurijaus ir Veneros formuojamų harmoningų aspektų įtakoje, bus palanki ieškantiems meilės, norintiems užmegzti naujus asmeninius santykius, laikotarpis bus svarbus ir dirbantiems samdomo darbo, bei verslo sferoje. Spalio 14 d., 0:08 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu Avino ženklo 21-uoju laipsniu, atsidurs opozicijoje Svarstyklių ženkle esančiai Saulei. Ši Mėnulio pilnatis išryškins asmeninius norus ir siekius, būdingus Avino ženklui, bei kitų žmonių interesus, kurie siejami su Svarstyklių ženklu, todėl teks gebėti surasti balansą tarp šių išraiškų, bei atsisakyti įpročių, laikančių izoliacijoje nuo kitų žmonių. Noras veikti vienumoje pagirtinas, jis rodo individualumą ir jėgą, tačiau Mėnulio pilnaties įtakoje, reikia gebėti veikti kartu su kitais, kas praturtintų gyvenimą. Mėnulis ir Saulė pilnaties metu formuos destruktyvų aspektą Plutonui, todėl stiprės savivalė, diktatoriškos išraiškos, noras primesti savo nuomonę, gali būti juntama santūrumo, lankstumo, gebėjimo prisitaikyti, atsargumo ir apdairumo stoka, kas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

Trečioji spalio mėnesio dekada vėl bus gana dvejopa, kada iš vienos pusės, ypač laikotarpio pradžioje, gali išryškėti žavesys, dėmesingumas, patiklumas, stiprėti vaizduotė, gali aplankyti įkvėpimas. Iš kitos pusės, paskutinę spalio dekadą, destruktyvių aspektų įtakoje, galima kantrybės, santūrumo stoka, gali išryškėti valdingumas, impulsyvumas, dirglumas, skobotumas, polinkis agresijai ir konfliktiškumas. Šiame periode gali būti juntamas energijos perteklius, nevaldoma jėga, kurią reikės gebėti nukreipti tinkama, pozityvia linkme, kas padėtų išvengti konfliktų, sudėtingų situacijų, agresijos, prievartos išraiškų, bei nelaimingų atsitikimų. Trečiąją spalio dekadą protingumas ir nuovokumas atsidurs priešpriešoje su impulsyvumu veiksmuose, nepasitenkinimu ir ambicingumu, kas formuos konfliktines situacijas, bus juntama apdairumo, atsargumo stoka, o tai gali lemti nelaimingus atsitikumus, avarines situacijas, nepalankias aplinkybes.

Iki spalio mėnesio 23 d. Saulė tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, stiprindama poreikį darnai, maloniam, harmoningam bendravimui, pirmame plane atsidurs partnerystės tema, teisumo ir teisingumo jausmas, bus galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus tarp žmonių. Tranzito metu bus galima sustiprinti autoritetą, siekti žinomumo visuomenėje, tarp profesionalų, gali išryškėti estetiniai poreikiai, polinkis menui įvairiose jo formose, gali sustiprėti trauka priešingai lyčiai, polinkis flirtui ir romantiškiems nuotykiams. Šis Saulės tranzitas palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, sprendžiant juridinius klausimus, geras laikas dirbantiems meno sektoriuje. Spalio 23 d., 20:20 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Skorpiono ženklą (juo judės iki lapkričio 22 d.), skatindama poreikį keistis, tobulinti vidinį pasaulį, stiprindama slaptą agresiją, gebėjimą patraukti kitų dėmesį vidine jėga, magnetizmu. Tokiu metu gali stiprėti trauka priešingai lyčiai, interesas seksualiniams klausimams, gali išryškėti ambicingumas, valdingumas, polinkis prievartai, noras įgyvendinti savo siekius bet kokia kaina. Saulės tranzitas Skorpiono ženklu stiprins kantrybę, ištvermę, ambicingumą, darbingumą, dalykiškumą ir ryžtingumą, aistringą norą turėti, valdyti, sėkmingi gali būti reikalai, turintys sąsają su stambiais finansais, tranzitas palankus dirbantiems slaptame darbe, saugumo, tyrimų, chirurgijos, psichiatrijos sferose.

Spalio 28 d., 5:38 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, laikas bus palankus norų sekančiam mėnesiui formavimui. Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos opozicijos aspektą Uranui, einančiam tranzitu Jaučio ženklu, todėl šių aspektų įtakoje, stiprės impulsyvumas, dirglumas, jausmingumas, nekantrumas, skubotumas, polinkis rizikai, nuotykiams, kraštutinumams, avantiūroms, bus didesnė skandalų, nelaimingų atsitikimų tikimybė. Mėnulio jaunatis siejama su nauja pradžia, su galimybe savo siekius ir svajas realizuoti realybėje, tačiau kadangi bus juntama nepalanki destruktyvių aspektų įtaka, siekiant savų tikslų, būtinas nuovokumas, kantrybė, geranoriškumas. Mėnulio jaunatis Skorpiono ženkle išryškins transformacijos temą, skatins pokyčius vidiniame ir išoriniame plane, stipriai įtakos gimusius po Skorpiono, bei šiam ženklui esančio opozicijoje Jaučio ženklo atstovus. Skorpiono ženklas siejamas su turtingumu, materialine gerove, todėl Mėnulio jaunaties įtakoje gali išryškėti pavydas, noras kontroliuoti, valdyti mylimą žmogų finansinio pranašumo dėka. Skorpionui būdingas emocionalumas, uždarumas, pasaulio suvokimas intuityviame lygmenyje, todėl Mėnulio jaunaties energijos gali skatinti įžvalgumą, gebėjimą savyje atrasti iki šiol nežinomas asmenines savybes.

Spalio 31 d., 18:42 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti atatupstas. Šis retrogradinis judėjimas truks iki lapkričio 20 d. Kai Merkurijus juda atatupstai, lėtėja mąstymas, reakcijos, silpnėja atmintis, greičiau atbunka pastabumas, bet stiprėja analitiniai gebėjimai. Tokiu metu dažnai mažėja kontaktų, daugėja įvairios informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, tvarkant dokumentus, todėl nederėtų skubėti žadėti, įsipareigoti, pasirašyti. Tokiu metu dažniau pametami daiktai, dokumentai, padaugėja autoavarijų, tai sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms. Tai bus tinkamas laikas dirbti su sena informacija, kartoti pamirštas žinias, tokiu metu efektyviausia būtų grįžti prie senų dalykų, pamirštos patirties, o imtis ko nors nauja nepatartina. Tai bus netinkamas laikas naujų projektų startui, svarbiems susitikimams, deryboms, sutarčių, kontraktų pasirašymui, naujo mokymosi etapo pradžiai.

Spalio mėnesį Jupiteris toliau eis tranzitu jam palankiu Šaulio ženklu, todėl gali stiprėti interesas mokslui, filosofijai, politikai, muzikai, teatrui, sportui, juridinei ir religinei veiklai, ryšiams su užsieniu. Jupiterio tranzito įtakoje išryškės atvirumas, ambicingumas, diplomatiškumas, siekis praplėsti nuosavus horizontus ir akiratį, tai bus palankus periodas kelionėms, bendrų idėjų įgyvendinimui, dėmesys gali būti nukreiptas į užsienį, tarptautinių ekonominių ir kultūrinių ryšių formavimą. Tai bus palankus laikas aktyviai vystytis veiklą, turinčią sąsają su kitomis šalimis, kelionėmis, humanitariniais mokslais, užsienio kalbomis, knygų leidyba, bendradarbiavimu su užsienio įmonėmis, arba darbu užsienyje. Saturnas spalio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, todėl svarbiomis taps tradicinės nuostatos, stiprės polinkis organizuotumui, tikslingumui, išryškės sveikos ambicijos, darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą, bei siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų.

Uranas spalio mėnesį toliau judės atatupstas jam nepalankiu Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2020.01.11 d.), todėl šiame laikotarpyje nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių. Urano retro fazės metu gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, panaudojant savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, tokiu metu silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, draugiškus ryšius, palankiau bus bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Judėdamas atatupstas, spalio mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūno retro fazė tęsis iki lapkričio 27 d.), skatindamas vystyti dvasingumą, peržiūrėti ateities planus ir svajones, stiprins polinkį nugrimzti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti baimes, kompleksus. Kol Neptūnas judės atatupstai, gali stiprėti kūrybiškumas, laikas palankus norintiems kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, muzika.

Spalio mėnesio pradžioje, judėdamas atatupstas, Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės atkaklumas, įžvalgumas, ambicingumas, tikslingumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Plutono tranzito įtaka palanki aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms, o planetai judant atatupstai, galima pertvarkyti gyvenimą, remiantis praeities patirtimi, galima išsilaisvinti, paleisti iš savo gyvenimo tai, kas atgyveno, išsisėmė, tapo nereikalingu, bei trukdo naujo atėjimui. Spalio 3 d., 9:39 val. (Lietuvos laiku), Plutonas nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai (Plutonas tiesiai judės iki 2020.04.25 d.), todėl prasidės palankus laikas transformacijai, aktyviam, atkakliam kolektyvinių, asmeninių tikslų siekimui, naujų tendencijų, galimybių paieškoms. Šiame periode stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, norint iš anksto numatyti galimus pavojus.

Spalio mėnesį Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas nestabilias emocines būsenas, polinkį įvairioms priklausomybėms (alkoholizmui, narkomanijai, kompiuteriniams žaidimams). Juodojo Mėnulio įtaka gali iškreipti sampratas apie Dievą, religiją, skatinti gundymus, tapti psichinių pažeidimų ir susirgimų priežastimi, gali sustiprėti polinkis iliuzijoms, žalingiems įpročiams. Spalio mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Mergelės ženklu, o šio tranzito įtaka palanki gamybinių technologijų, medicinos vystymui, produktyviam darbui, palankus laikas taikomiesiems moksliniams tyrinėjimams genetikos, medicinos sferoje, gali būti atrasti unikalūs vaistiniai preparatai, bei metodikos.

Spalio mėnesį palankios bus 1, 4, 8, 9, 15, 19, 25 ir 30 dienos.

Spalio mėnesį nepalankios bus 7, 13, 14, 27 ir 28 dienos.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.