Horoskopas 2019 metų gruodžio mėnesiui

2019 metų gruodžio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, kuris vyraujant harmoningiems planetų aspektams, bus palankus, o šis laikotarpis bus ypatingas tuo, kad laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris keis ženklą, bei įvyks žiedinis Saulės užtemimas. Gruodžio mėnesį bus stipriai išreikštas Ožiaragio ženklas, kuriuo eina tranzitu Saturnas ir Plutonas, dvi pirmąsias dekadas jame viešės Venera, 2 d. į jį pereis Jupiteris, 22 d. Saulė, o 29 d. ir Merkurijus, o šių planetų įtaka skatins siekti stabilumo, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bei kurti ilgalaikius planus. Gruodžio mėnuo bus palankus anksčiau pradėtų darbų ir projektų užbaigimui, rezultatų suvedimui, bei perspektyvų sekantiems metams numatymui.

Pirmoji gruodžio mėnesio dekada bus kiek dvejopa. Saulės destruktyvaus aspekto Neptūnui įtakoje, 1-8 dienomis galimas pasinėrimas į savo vidinius pojūčius, klydimai, noras plaukti pasroviui, pataikauti sau, nusišalinti nuo realybės, tačiau kelių harmoningų aspektų įtakoje stiprės energingumas, imlumas, įkvėpimas, kūrybiškumas, gebėjimas gauti reikalingą informaciją, išsiaiškinti neaiškias aplinkybes. Pirmomis gruodžio mėnesio dienomis Jupiteris dar tęs tranzitą jam palankiu Šaulio ženklu, stiprindamas ambicingumą, diplomatiškumą, siekį praplėsti nuosavus horizontus ir akiratį, interesą mokslui, filosofijai, politikai, muzikai, teatrui, sportui, juridinei ir religinei veiklai, ryšiams su užsieniu.

Gruodžio 2 d., 20:20 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į jam nepalankų Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki 2020.12.19 d., kuriame jis planeta "kritime", todėl negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių. Ožiaragio ženklui būdingos savybės, kaip disciplina, polinkis atkakliam darbui, šykštumas atsidurs priešpriešoje su Jupiterio dosnumu, plėtros siekimu, o šį ženklą ir planetą apjungs polinkis judėjimui. Jupiterio tranzito Ožiaragio ženklu įtakoje bus vertinamas patriotizmas, stiprinamas valdžios struktūrų autoritetas, rūpinamasi šalies saugumu, o tarptautiniai ryšiai gali atsidurti antrame plane, siekiant užtikrinti savo pozicijas pasaulinėje bendrijoje. Jupiterio tranzito laikotarpiu daug dėmesio skiriama valstybiniam saugumui, pramonės ir žemės ūkio vystymui, ekonominės padėties šalyje stiprinimui.

Gruodžio mėnesio pradžioje Merkurijus tęs tranzitą Skorpiono ženklu, išryškindamas polinkį sarkazmui, skeptiškumui, norą sekti kitus, išsiaiškinti paslaptis, ypač liečiančias slaptus meilės ryšius, nelegaliai naudojamas lėšas, o mąstyme ir bendravime gali išryškėti kritiškumas. Gruodžio 9 d., 11:42 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į jam nepalankų Šaulio ženklą, kuriuo judės iki gruodžio 29 d., todėl šiame periode išryškės polinkis keliauti, dalyvauti visuomeniniuose, prestižiniuose renginiuose. Tai bus palankus laikas svečiuotis, bendrauti ir užmegzti naudingus ryšius su reikalingais, įtakingais, užimančiais aukštesnę socialinę padėtį asmenimis, užsieniečiais, politikais, dvasininkais.

Vidurinė gruodžio mėnesio dekada, dvejopų aspektų įtakoje, vėl bus permaininga. Kelių harmoningų ir Jupiteris aspekto Uranui įtakoje, stiprės intuicija ir įžvalga, polinkis laisvei, nepriklausomybei, laikas bus palankus įvairių naujovių diegimui, bendravimui su užsienio partneriais, įmonėmis, organizacijomis, dalykinių, kūrybinių, darbinių ryšių užmezgimui, komercinei, prekybinei veiklai. Šiame periode gali stiprėti gebėjimas įtvirtinti tai, kas jau pasiekta, o kelių destruktyvių aspektų įtakoje, tam tikrais atvejais galima praktiškumo stoka, pakliuvimas į nepalankias situacijas, galima susidurti su apgaulėmis, apkalbomis. Šiuo metu gali išryškėti ekstravagantiškumas, impulsyvumas veiksmuose, galimi atsitiktiniai ryšiai, dėl nenuoseklumo ir neteisingų poelgių, galimos tarpusavio bendravimo problemos, o kai kurie santykiai gali nutrūkti.

Gruodžio 12 d., 7:12 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, eidamas tranzitu 20-uoju Dvynių ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Šaulio ženkle esančiai Saulei. Dvynių ženklui būdingas paviršutiniškas pasaulio suvokimas, o Šaulio ženklui būdingas filosofinė pasaulėžiūra, todėl Mėnulio pilnaties įtakoje pagrindine užduotimi bus gebėjimas išskirti svarbiausius klausimus, reikalaujančius gilios analizės, nenukreipiant dėmesio į daugybę nereikšmingų detalių. Mėnulis ir Saulė formuos jau judantį link išsiformavimo destruktyvų aspektą Neptūnui, esančiam Žuvų ženkle, kurio įtakoje, dėl pasinėrimo į savo vidinį pasaulį, galimi klydimai, polinkis pataikauti sau. Labai dažnai Mėnulio pilnatis skatina nerimastingumą, iš pasąmonės gelmių iškelia į paviršių neaiškius trikdančius pojūčius, užaštrina nuolatinius konfliktus tarp jausmų ir proto. Mėnulis Dvynių ženkle skatina į įvykius reaguoti greitai, tačiau aplinkybės ne visada tai leidžia padaryti, o lankstumas ir gebėjimas adaptuotis, peržiūrint savus įsitikinimus, gali padėti surasti optimalią išeitį, siekiant pozityvių permainų. Mėnulio pilnaties įtaka gali padėti padaryti iki galo tai, kas reikalauja užbaigimo, tuo atlaisvinant erdvę ko nors naujo atėjimui. Neverta gailėtis to, ką reikia paleisti iš gyvenimo, kadangi tokiu metu atsiveria unikalios perspektyvos, suteikiančios daug daugiau naujų galimybių, tereikia tik atidžiai stebėti tai, kas vyksta aplink, bei suvokti Visatos siunčiamus ženklus.

Dvi pirmąsias gruodžio mėnesio dekadas Venera tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, tai bus palankus laikas pažintims, kurios gali peraugti į rimtus ryšius, kurie būtų grindžiami išskaičiavimu, rafinuotais jausmais, o romantiški jausmai taps mažiau reikšmingais. Toks tranzitas nepalankus lengvabūdiškiems poelgiams, ar audringoms pramogoms, tačiau šiuo metu galima sustiprinti santuokinius saitus, sutvirtinti sąjungą, arba partnerystės ryšius, išspręsti rimtas tarpusavio bendravimo problemas. Gruodžio 20 d., 8:41 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki 2020.01.13 d., todėl gyvenime ir meilės santykiuose galimos permainos, netikėtos situacijos, įvairaus pobūdžio siurprizai, kada draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius, o meilės ryšiai virsti tik draugyste. Veneros tranzitas Vandenio ženklu palankus lengviems, draugiškiems, neįpareigojantiems tarpusavio santykiams, gali sustiprėti polinkis asmeninei laisvei, bei gebėjimas ją suteikti ir artimiems žmonėms.

Paskutinė gruodžio mėnesio dekada bus reikšminga, tai svarbių, esminių permainų ir pokyčių laikas daugelyje gyvenimo sferų. Iš vienos pusės, šiame periode sustiprės polinkis meilės nuotykiams, eksperimentams tarpusavio santykių sferoje, tačiau nevertėtų daryti lemtingų sprendimų, liečiančių asmeninį gyvenimą. Iš kitos pusės, trečiąją gruodžio mėnesio dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, stiprės intuicija, išradingumas, veiklumas, daugės optimizmo, galimos likimo dovanos, laikas bus palankus kūrybiškiems žmonėms. Šiuo metu bus galima gauti reikalingą informaciją, atsivers naujos galimybės, liečiančios socialinius tikslus, stiprės kūrybiniai polinkiai ir noras kurti, siekti asmeninės, finansinės ir materialinės gerovės.

Gruodžio mėnesį Marsas tęs tranzitą jam palankiu Skorpiono ženklu (juo judės iki 2020.01.03 d.), todėl aktualiais gali tapti stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai. Tranzito metu galima įtampa, nerimas, tačiau pavojaus atveju gebama mobilizuoti fizines ir psichines jėgas, panaudojant vidinį rezervą. Marso tranzito Skorpiono ženklu laikotarpiu gali padaugėti katastrofų, stambių avarijų, įvykiai gali skatinti fizinę ir psichinę įtampą, reikalauti greito reagavimo, bei gali suaktyvėti asmenys, linkę kitus išnaudoti emociškai, morališkai, ar finansine prasme, tačiau šio tranzito metu pakaks ryžto, valios ir tvirtumo, norint įgyvendinti seniai suplanuotas permainas.

Tris pirmąsias gruodžio mėnesio savaites Saulė tęs tranzitą Šaulio ženklu, stiprindama polinkį laisvei, nepriklausomybei, trauką mokslui, interesą medicinai, ypač netradicinei, svetimoms šalims ir kultūroms, filosofijos, religijos klausimams. Tranzito metu stiprėja aktyvumas, ekspansija, optimizmas, entuziazmas, noras padėti žmonėms, polinkis išeiti už savų galimybių ribų, praplėsti horizontus, palankus laikas kreiptis su prašymais į vadovybę, aukštą padėtį užimančius asmenis, tvarkyti juridinius reikalus. Gruodžio 22 d., 6:19 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Ožiaragio ženklą (juo judės iki 2020.01.20 d.), tai bus ypatingas, žiemos saulėgrįžos periodas, kada Saulė pasiekia minimalų aukštį zenite, o Žemė metinės kelionės metu labiausiai priartėja prie Saulės, tai bus trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties laikotarpis, žymintis astronominės žiemos pradžią. Saulės tranzitas Ožiaragio ženklu palankus siekiantiems karjeros, ilgalaikių planų, esminių socialinių užduočių formavimui, tokiu metu išryškės tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, sėkmės garantu bus sveikas ambicingumas, o nuovokumo ir atkaklumo dėka, bus galima įgyvendinti tikslus, pasiekti gerų veiklos rezultatų.

Gruodžio 26 d., 7:13 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, o 7:18 val. (Lietuvos laiku), bus Žiedinio Saulės užtemimo pikas. Šis užtemimas bus matomas Indonezijoje, Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, Indijos pietuose, dalinai Afrikoje, Azijoje ir Australijoje. Ožiaragio ženklas siejamas su išmintimi, kantrybe, nuosaikumu, apgalvotais veiksmais, ilgalaikiais planais, o užtemimo taškas bus jungtyje su Jupiteriu, todėl užtemimo įtaka gali paskatinti pozityvius pokyčius. Užsibrėžtų tikslų siekimas, svarbių projektų rengimas ir realizacija, šio užtemimo įtakoje pareikalaus daug kantrybės, pastangų ir atkaklumo, o aistringas nekantrumas ir geležinė valia ir gali lemti reikšmingus įvykius ir procesus. Laikas bus palankus norų sekančiam mėnesiui formavimui, tokiu metu galima pamąstyti apie tikrąjį savo pašaukimą, kokius talentus ir gabumus būtų galima realizuoti, kokias charakterio savybes vertėtų ugdyti. Mėnulio jaunatis ir Saulės užtemimas siejamas su kokio nors etapo, arba proceso pradžia, todėl šiuo metu palanku kurti planus ateinančiam mėnesiui, bei sekančiam pusmečiui, o taip pat numatyti gaires ir ateinančių metų periodui.

Gruodžio 29 d., 6:55 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, kuriuo judės iki 2020.01.16 d., todėl emocijos netrukdys protui, bendravimas taps santūresniu, išryškės oficialumas, racionalumas, dalykiškumas, nuovokumas priimant sprendimus. Saturnas gruodžio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Ožiaragio ženklu, šio tranzito metu svarbiomis tampa tradicinės nuostatos, stiprėja darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, organizuotumas, tikslingumas, išryškėja sveikos ambicijos, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą, siekiant tvirtos socialinės padėties, o sėkmės garantu tampa atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų.

Gruodžio mėnesį Uranas judės atatupstas Jaučio ženklu (Urano retro fazė tęsis iki 2020.01.11 d.), todėl šiame laikotarpyje nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, tokiu metu silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius, palankiau bus bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Uranui judant atatupstai, galimas stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, pilnai panaudojant savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų. Neptūnas gruodžio mėnesį tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu, kuriame prigimtinės planetos savybės gali pilnai pasireikšti, todėl gali skatinti gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, meditacijoms, palankiai įtakoti kūrybinę veiklą. Tranzito metu galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, gali sustiprėti svajingumas, vaizduotė, kantrybė, išryškėti interesas menui, psichologijai, religijai. Plutonas gruodžio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus. Tai bus palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Gruodžio mėnesį Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Žuvų ženklu, skatindamas nestabilias emocines būsenas, polinkį įvairioms priklausomybėms (alkoholizmui, narkomanijai, kompiuteriniams žaidimams). Juodojo Mėnulio įtaka gali iškreipti sampratas apie Dievą, religiją, skatinti gundymus, bei tapti psichinių pažeidimų ir susirgimų priežastimi. Baltasis Mėnulis gruodžio mėnesį tęs tranzitą Svarstyklių ženklu, tranzito įtakoje pirmame plane atsidurs diplomatiškumas, teisingumas, taikingumas, harmonijos ir pusiausvyros siekimas, tai bus pozityvių pokyčių laikas gimusiems po Svarstyklių ženklu, bei savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį Svarstyklių ženkle. Baltojo Mėnulio tranzitas Svarstyklių ženklu skatina polinkį grožiui ir elegancijai, aukštą supančio pasaulio suvokimo lygmenį, stiprina gebėjimą harmonizuoti santykius.

Naujųjų 2020 metų sutikimas bus ypatingu laiku, tai bus periodas tarp dviejų užtemimų, kuris vadinamas "koridoriumi tarp užtemimų", kadangi 2019.12.26 d. įvyks žiedinis Saulės užtemimas, o 2020.01.10 d. pusšešėlinis Mėnulio užtemimas. Dviejų metų sandūroje yra tikima, kad būtinai išsipildys slapčiausios svajonės, godos, lūkesčiai ir norai, visiems tai ypatinga šventė, kuriai daugelis ruošiasi iš anksto. Iki 2019 metų gruodžio mėnesio pabaigos vertėtų suspėti užbaigti svarbius darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, jeigu buvo su kuo nors susipykta, atlaisvinti erdvę naujoms galimybėms ir iniciatyvoms sekančiais metais, atsisakant nereikalingo balasto. Kalendorinių 2020 metų išvakarėse, Ožiaragio ženkle bus susitelkę 5 planetos, tai Saulė, Merkurijus, Jupiteris, Saturnas ir Plutonas, šventinį vakarą Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu, o Venera viešės Vandenio ženkle, todėl šventinėje aprangoje bus palankios šiems ženklams būdingos spalvos, tai įvairiausių atspalvių raudona, geltona, oranžinė, rausva, žalia, įvairūs tamsūs žemės spalvos atspalviai, palankus griežtas, klasikinis, dvelkiantis elegancija stilius. 2019 metų gruodžio 31 d. vakarą bendras astrologinis fonas bus gana palankus, kadangi Saulė, būdama Ožiaragio ženkle, formuos harmoningus aspektus Merkurijui, esančiam jungtyje su Jupiteriu ir Neptūnui, Mėnulis artės link jungties aspekto su Neptūnu piko, o Venera aspektų neformuos. Naujųjų, 2020 metų sutikimo momentu, vyraus harmoningi planetų aspektai, o šventinis vakaras bus palankus bendravimui, maloniam laiko praleidimui.

Gruodžio mėnesį palankios bus 2, 3, 10, 17, 18, 23, 24, 26, 30 ir 31 dienos.

Gruodžio mėnesį nepalankios bus 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 27 ir 29 dienos.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.