Horoskopas 2021 metų rugsėjo mėnesiui

2021 metų rugsėjo mėnuo bus ramus, nes Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Plutonas judės atatupstai, skatindami nuosaikų veiklos tempą, o 27 d. į retro fazę pereis ir Merkurijus, bei kadangi tolimos planetos neformuos svarbių tikslių tarpusavio aspektų, tai neverta tikėtis reikšmingų pokyčių. Pirmoji rugsėjo savaitė bus kiek dvejopa, iš vienos pusės, stiprės išradingumas ir veiklumas, kūrybiškumas, praktiškumas ir metodiškumas, ištvermingumas ir atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų, laikas bus palankus užsiimantiems veikla, reikalaujančioje tikslumo, o iš kitos pusės, gali pasireikšti emocinis nestabilumas, nervingumas, nemiga, bei egoistinės išraiškos. Rugsėjo 7 d., 13:52 val. (Lietuvos laiku), 15-ame Mergelės ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, o Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningą aspektą Uranui, esančiam Jaučio ženkle ir opozicijos aspektą Neptūnui, esančiam Žuvų ženkle. Iki Mėnulio jaunaties momento reikėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, susitaikyti, atsikratyti nereikalingų daiktų, įvairaus šlamšto, išvalyti namų erdvę, nutraukti nereikalingus, išsisėmusius santykius. Pirmoji Mėnulio diena palanki svajoti, kurti planus, kuriuos galima būtų įgyvendinti ateinančio mėnesio eigoje, o kadangi Mėnulio jaunatis yra magiškas laikas, tai svajos ir lūkesčiai, jeigu jie realūs, turi tendenciją išsipildyti, tačiau konkrečių planų realizavimą vertėtų atidėti sekančioms dienoms. Mėnulio jaunaties įtakoje stiprės intuicija, įžvalgumas, nors tuo pačiu galimas polinkis pataikauti saviems norams, ryžtingumo stoka, padidintas jautrumas ir svajingumas, gali kankinti nemiga.

Rugsėjo mėnesį Merkurijus eis tranzitu Svarstyklių ženklu (šiame ženkle išbus iki lapkričio 6 d.), todėl skatins tapti nuolaidesniais, kantresniais, stiprins gebėjimą išklausyti oponentus, įvertinti situaciją įvairiais aspektais, bendrauti diplomatiškai, neužgaunant kitų žmonių savimeilės. Tokio tranzito metu kritinėse situacijose siekiama kompromiso, daugėja dalykinių ir asmeninių susitikimų, geras laikas lankymuisi visuomeninėse, arba su kultūra susijusiose vietose, naujų pažinčių užmezgimui. Pirmąją rugsėjo dekadą Venera tęs tranzitą jai palankiu Svarstyklių ženklu, stiprindama stiliaus ir grožio jausmą, skatindama polinkį naujoms pažintims ir esamų tarpusavio santykių rutuliojimui. Veneros įtakoje formuosis rami, harmoninga atmosfera, palankiai paliesianti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius: draugiškus, dalykinius, šeiminius, santuokinius, ar partnerystės ryšius. Rugsėjo 10 d., 23:39 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į jai nepalankų Skorpiono ženklą, kuriuo judės iki spalio 7 d., todėl tai bus kiek mažiau palankus laikotarpis meilės, tarpusavio santykių plane. Šio tranzito metu stiprės polinkis pavydumui, savininkiškumui ir vidinės baimės, nepasitikėjimas savimi, gali išryškėti įvairūs kompleksai, pergyvenimai, problemos tarpusavio santykiuose, o jausmai tapti labai giliais, intensyviais.

Antroji rugsėjo mėnesio dekada bus dvejopa, kadangi iš vienos pusės, gali sustiprėti įtarumas, priekabumas, ūmumas, pavydumas, polinkis nusivylimui, įsižeidimui, savivalei, rizikai, tačiau iš kitos pusės, laikas bus palankus kūrybiškiems, veikliems, darbštiems žmonėms, gebantiems protingai išspręsti sudėtingas užduotis, susitarti. Pirmąją rugsėjo mėnesio pusę Marsas eis tranzitu Mergelės ženklu, šis periodas bus palankus buitinių, ūkinių reikalų sprendimui, o iš kitos pusės, gali sustiprėti smulkmeniškumas, dėmesys detalėms, polinkis kritikuoti, kas gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius ir bendravimą. Rugsėjo 15 d., 3:14 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Svarstyklių ženklą (juo judės iki spalio 30 d.), todėl skatins atvirumą, polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, o kartais meniškai, galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, nors tuo pačiu galimas noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, ieškoti priešų.

Rugsėjo mėnesio paskutinė dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės, galima nuoseklumo stoka, impulsyvumas, lengvabūdiškumas, dirglumas, neapdairūs poelgiai, polinkis prabangai, išlaidavimui, santykių aiškinimuisi, ar jų nutraukimui. Iš kitos pusės, gali stiprėti vaizduotė, bus pakankamai energijos, gebėjimo susidoroti su sudėtingomis užduotimis, dėti ilgalaikes pastangas užsibrėžtų tikslų pasiekimui, tokiu metu gali aplankyti įkvėpimas, geras periodas užsiimantiems kūrybiniais projektais, planavimu, praktiškiems ir siekiantiems tvarkos asmenims. Rugsėjo mėnesio 21 d., 2:55 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas 29-ame Žuvų ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Mergelės ženkle. Mėnulio pilnatis Žuvų ženkle siejama su dvasingumu, gebėjimu užjausti, pojūčiu, kad žmones tarpusavyje apjungia nematoma dvasinė jėga. Žuvų ženklas turi sąsają su svajingumu, abstrakčiu mąstymu, o Mergelės ženklui būdingas tikslumas, dėmesys detalėms, todėl Mėnulio pilnaties įtakoje gebėjimas užjausti, kūrybinė saviraiška, polinkis plaukti pasroviui atsidurs priešpriešoje su kritiškumu, konkretumu, kruopščiu ateities planavimu, bei reikės surasti balansą ir išlaikyti pusiausvyrą tarp šių savybių, o šiems ženklams būdingos ir panašios savybės, tokios kaip altruizmas, gebėjimas prisitaikyti, užmegzti kontaktus su kitais žmonėmis. Mėnulis formuos opozicijos aspektą Marsui, todėl artimu pilnačiai metu gali stiprėti aistringumas, polinkis savivalei, prievartai, rizikai, užsispyrimui, galimas neatsargumas, santūrumo stoka, todėl norint išvengti nesklandumų ir konfliktų, vertėtų gebėti kontroliuoti savo emocijas, stengtis būti diplomatiškais, geranoriškais ir pakančiais.

Iki rugsėjo 22 d. Saulė tęs tranzitą Mergelės ženklu, todėl gali stiprinti nuovokumą, darbingumą, darbštumą, atsakomybę, polinkį laikytis nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, skatindama trauką materialinėms vertybėms, bet tuo pačiu gali išryškėti savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratinės išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus veiklai, turinčiai sąsają su paslaugų sektoriumi, pedagoginiu darbu, menotyra, kritika, bei buhalterija, apskaita. Rugsėjo 22 d., 22:21 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Svarstyklių ženklą (šiuo ženklu judės iki spalio 23 d.), tai bus rudens lygiadienio metas, žymintis astronominio rudens pradžią, kada susilygins dienos ir nakties trukmė. Saulės tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje stiprės poreikis darnai, maloniam, harmoningam bendravimui, pirmame plane atsiduria teisumo ir teisingumo jausmas, partnerystės tema, kada galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus tarp žmonių. Tranzito metu bus galima sustiprinti autoritetą, siekti žinomumo visuomenėje, gali išryškėti estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose, tačiau gali sustiprėti ir potraukis priešingai lyčiai, polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams. Saulės tranzitas Svarstyklių ženklu palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje ir bus lengviau sprendžiami juridiniai klausimai.

Rugsėjo 27 d., 8:10 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus Žemės stebėtojo atžvilgiu nustos judėti tiesiai, apsisuks ir ims judėti atatupstas (retrogradinis judėjimas tęsis iki spalio 18 d.), o tokiu metu gali daugėti informacinės painiavos, galimos klaidos rašant, skaičiuojant, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, gali dingti svarbūs dokumentai, bei laiškai. Merkurijui judant atatupstai, dažniau būna pametami daiktai, dokumentai, padaugėja automobilių avarijų, laikotarpis nepalankus naujų projektų, verslo pradžiai, svarbioms deryboms, susitarimų, sutarčių, sandorių sudarymui, jų pasirašymui, darbo keitimui. Tai bus sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms, tokiu metu nevertėtų pradėti naują mokymosi ciklą, įsigyti stambius pirkinius. Tačiau kol Merkurijus judės atatupstas, bus galima ištaisyti klaidas, sutvarkyti archyvą, dokumentus, padaryti tvarką darbo vietoje, sugrįžti prie atidėtų, arba nepavykusių darbų užbaigimo, bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, arba pilnai juose išsiaiškinti.

Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Vandenio ženklu, kuriame retro fazės metu jo padėtis silpna, tai planeta „kritime“, todėl negali pilnai išreikšti prigimtinių savybių (Jupiteris atatupstai judės iki spalio 18 d., o Vandenio ženklu judės iki gruodžio 29 d.), todėl skatins atvirumą, ambicingumą, veiklumą, polinkį ekspansijai, laisvei, nepriklausomybei, nuosavų horizontų plėtrai, siekį pakilti virš vidutinio lygmens, išsiskirti iš kitų. Jupiteriui judant atatupstai, socialiniai, politiniai įvykiai, religinės dogmos, visuomenės moralinės nuostatos mažiau jaudina, atsiranda apribojimai norint plėsti savo veiklą, įtaką, plėtoti ryšius su užsieniu. Rugsėjo mėnesį, judėdamas atatupstai, Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 11 d.), bus galima įvertinti ir keisti asmeninius įsitikimus, formuoti savo tvirtą vidinį pagrindą, suteikiantį galimybę nepalūžti. Saturnui judant atatupstai, daug sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, stokojama nuoseklumo, sistemiškumo, o norint pradėti ką nors naujo, viskas vyksta labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės.

Rugsėjo mėnesį, judėdamas atatupstai, Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu, o šios planetos įtakoje stiprėja polinkis užmegzti bičiuliškus, draugiškus ryšius, noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o tokia retro planetos padėtis gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, o daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika. Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Neptūnas tęs tranzitą jam palankiu Žuvų ženklu (Neptūnas atatupstai judės iki gruodžio 1 d.), o šio tranzito metu bus galima pasinerti į vidinį pasaulį, įsigilinti į savo esybę, analizuoti kompleksus, nuojautas, baimes, palankus laikas gydyti alkoholizmą, narkomaniją, depresiją, kreiptis į psichologus, psichoanalitikus, užsiimti kūryba, arba muzika. Rugsėjo mėnesį Plutonas judės atatupstas Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 6 d.), todėl bus galima išanalizuoti ir įvertinti tai, kas reikalinga, pertvarkyti gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išsilaisvinti iš visko nereikalingo, kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo.

Rugsėjo mėnesį Juodasis Mėnulis, kuris siejamas su negatyvia karma, pagundomis ir karminiu atpildu, tęs tranzitą Dvynių ženklu (juo judės iki 2022.04.15 d.), o šio tranzito įtaka gali pasireikšti bendravimo sferoje tokiais kraštutinumais, kaip pasyvumas, arba nepakenčiamas plepumas. Eidamas tranzitu Dvynių ženklu, Juodasis Mėnulis gali skatinti polinkį apgaudinėti, meluoti, pyktis su kaimynais, broliais, seserimis, žmonėmis iš artimos aplinkos, tokiu metu galimos apkalbos, šmeižtas, vagystės, klaidinanti informacija, galima painiava dirbant su svarbiais dokumentais, galima nukentėti per auto įvykius. Šio tranzito laikotarpiu bus svarbu suprasti apgaules ir gebėti jų išvengti, reikėtų saugotis apkalbų, šmeižto, plepumo ir vagysčių, vengti minčių chaoso ir atidžiai tikrinti gaunamą informaciją.

Rugsėjo mėnesį Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (šiuo ženklu judės iki 2022.02.03 d.), todėl padės teisingai suformuoti ir įgyvendinti socialinius tikslus, siekti sėkmės profesinėje veikloje, karjeroje, bus galima gauti perspektyvią pareigybę, užimti atsakingą postą, kas suteiktų galimybę padėti kitiems žmonėms. Norint užsitikrinti Baltojo Mėnulio palaikymą, reikėtų vertinti laiką, laikytis protingo dienos režimo, siekti tvarkos asmeninėje ir darbinėje erdvėje, bei labai svarbus punktualumas, o visa tai suteiks galimybę kilti karjeros laiptais.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.