Horoskopas 2020 metų liepai zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, liečiantys namų, šeimos, nuosavybės klausimus, o paskutinė dekada bus palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, bei pomėgiams. Liepos mėnesį, Marso tranzito įtakoje, Avino ženklo atstovai gali aktyviai ir atvirai išreikšti save, demonstruoti savo norus, ketinimus ir iniciatyvas, spręsti problemas. Kadangi už Avino ženklo komunikacijų ir darbo sektorius atsakingas Merkurijus iki liepos 12 d., o su karjeros sfera turinčios ryšį planetos visą liepą judės atatupstai, tai gali tekti susidurti su nepalankiomis darbo sąlygų permainomis, kada galima prarasti vadovybės palankumą, gali keistis planai, o kolektyve formuotis nepalanki psichologinė atmosfera. Antroji liepos mėnesio pusė bus palankesnė ieškantiems naujos darbo vietos, o visas mėnuo palankus dirbantiems kūrybinį darbą, kadangi gali aplankyti įkvėpimas, bei sėkmė lydės tuos, kurių veikla turi sąsają su mokslu, tyrinėjimais, ryšiais su užsieniu.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Avino ženklo atstovams gali būti palankus, tačiau kiek permainingas, kada iš vienos pusės, geros pajamos gali sietis su prekybine, komercine veikla, eksportu ir importu, galimi naudingi sandoriai, geras pelnas iš nuosavo verslo. Antrąją liepos mėnesio pusę, kada už Avino ženklo finansų sektorių atsakinga Venera formuos destruktyvų aspektą Neptūnui, jo įtakoje galima susidurti su nesąžiningais žmonėmis, apgaulėmis, todėl tvarkant svarbius dokumentus ir reikalus, būtinas didesnis, nei įprastai, apdairumas ir atsargumas.

Avino ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti palankus, nors permainingas, žadantis daug įvairių įvykių. Avino ženklo partnerystės sektorių globojanti Venera liepos mėnesį eis tranzitu komunikacijų sfera, todėl šiame periode galima tikėtis daug malonių susitikimų, flirto, naujų pažinčių, aistringų naujų meilės romanų, kontaktų, kurie gali būti paviršutiniški, nes tokiu metu nebus polinkio gilių, rimtų santykių formavimui. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, liepos mėnesį turėtų daugiau dėmesio skirti bendravimui ir aktyviai bendrai veiklai kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, o gyvenantys šeimoje, gali tikėtis harmoningos psichologinės atmosferos, patikimų santykių su artimaisiais. Liepos 20 d. stosianti Mėnulio jaunatis palies Avino ženklo šeimos sektorių ir gali paskatinti reikšmingus, svarbius įvykius asmeniniame gyvenime, o paskutinę liepos dekadą, vyraujant destruktyvių aspektų įtakai, galimos problemos, liečiančios finansų, karjeros, santykių su tolimais giminėmis, ryšių su užsieniu klausimus.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę dekadą svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Jaučio ženklo atstovams darbinės, profesinės veiklos atžvilgiu liepos mėnuo bus gana palankus, tokiu metu galima užsiimti socialiniais projektais, sėkmė gali lydėti siekiančius naujų profesinių žinių, norinčius įgyti vertingos praktikos, kelti kvalifikaciją. Kadangi už Jaučio ženklą ir darbo sektorių atsakinga Venera antroje liepos mėnesio pusėje formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu, tai jo įtakoje, svarbu bus vengti iliuzijų, stengtis neprarasti ryšio su realybe, tai padėtų išvengti problemų darbe. Iš kitos pusės, kadangi už Jaučio ženklo profesinės veiklos sektorių atsakingi Uranas ir Saturnas antroje liepos mėnesio pusėje formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, tai sėkmė galima ruošiant bendrus projektus, ieškant rėmėjų, norint užmegzti naudingus dalykinius ryšius.

2020 metų liepos mėnuo Jaučio ženklo atstovams finansiniu požiūriu bus labai sėkmingas, kadangi Jaučio ženklo darbo sektorių globojant Venera eis tranzitu asmeninių finansų sfera, atvers perspektyvas, suteikiančias galimybę uždirbti aukštesnio lygio pajamas, nei įprastai, o visi svarbūs finansiniai reikalai spręsis lengvai, tarsi savaime. Liepos mėnesį finansinės sėkmės garantu bus drąsus iniciatyvumas, gebėjimas vengti nepalankių situacijų, bet kokių avantiūrų, abejotinų pasiūlymų ir sandorių, ypač antroje mėnesio pusėje, kada bus juntama nepalanki planetų įtaka. Mėnuo bus palankus gerai apgalvotoms investicijoms, kokybiškų daiktų įsigijimui, bei tikėtinos vertingos dovanos.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metų liepos mėnuo bus gana palankus, reikšmingas. Vieniši Jaučio ženklo atstovai liepos mėnesį naujas pažintis su įdomiu, ypatingu, kūrybišku žmogumi gali užmegzti artimų kelionių metu, o tarpusavio santykius bus galima formuoti lengvai, neįdedant pastangų. Liepos mėnesį už Jaučio ženklo partnerystės sektorių atsakingas Marsas eis tranzitu apribojimų, paslapčių sektoriumi, todėl gali išaiškėti paslaptys, liečiančios mylimą žmogų, tokiu metu bus galima išanalizuoti tarpusavio santykių problemų priežastis, o paskutinę dekadą nesklandumai ir nemalonios aplinkybės gali sietis su bendrais finansais, juridiniais reikalais. Jaučio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus iki liepos 12 d. judės atatupstai komunikacijų sektoriumi, tokiu metu bus galima atnaujinti anksčiau nutrūkusius ryšius, o antroji mėnesio pusė bus palanki naujų santykių užmezgimui, bei intelektualiniam bendravimui su mylimu žmogumi. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, liepos mėnesį turės galimybę išspręsti aktualius porai finansinius klausimus, bei problemas, liečiančias santykius su artimais giminėmis.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų ir meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, o paskutinę dekadą daugiau dėmesio gali tekti skirti intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Dvynių ženklo atstovai gali tikėtis, kad liepos mėnesį toliau tęsis palankios socialinės realizacijos tendencijos, kada bus galima aktyviai įsitraukti į visuomeninius reikalus ir procesus. Šis mėnuo palankus bendravimui ir bendradarbiavimui su draugais, bendraminčiais, tik reikėtų vengti tiesmukumo, galinčio išprovokuoti ginčus. Iš kitos pusės, aktyvus ginčytinų klausimų sprendimas gali sustiprinti lenktyniavimo dvasią, aktyvumą ir motyvaciją siekti kuo geresnių rezultatų. Vidurinę liepos mėnesio dekadą bus galima pademonstruoti atsakingumą ir patikimumą profesinėje veikloje, kas padės įgyti vadovybės palankumą, galimybę palypėti karjeros laiptais, kai gali pasiūlyti perspektyvią, gerai apmokamą pareigybę.

Finansinės ir materialinės padėties atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo bus palankus, o sėkmę lems aktyvumas, iniciatyvumas, geros organizacinės savybės ir atsakingas požiūris. Liepos mėnesį gali išryškėti naujos idėjos, liečiančios naujus pajamų uždirbimo būdus, tačiau iki liepos 12 d., kol Dvynių ženklą globojantis Merkurijus judės atatupstas finansų sektoriumi, laikas bus nepalankus šių idėjų realizavimui praktikoje, todėl planų įgyvendinimą reikėtų planuoti antroje mėnesio pusėje. Kol Merkurijus judės atatupstai, bus galima išanalizuoti esamą situaciją, išsiaiškinti priežastis, trukdančias uždirbti aukšto lygio pajamas, bei atsakingai planuoti turimų lėšų panaudojimą.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo bus ramus ir prognozuojamas. Už meilės sektorių atsakinga Venera liepos mėnesį eis tranzitu Dvynių ženklu, todėl stiprės žavesys ir patrauklumas, vieniši šio ženklo atstovai jaus didesnį, nei įprastai, priešingos lyties atstovų dėmesį, bus galima lengviau užmegzti asmeninius santykius, bei savo atžvilgiu pelnyti simpatijas. Dvynių ženklo partnerystės sektorių globojančio Jupiterio tranzito įtakoje, turintiems porą, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, gali tekti susidurti su permainomis ir svarbia transformacija, toks poreikis bus juntamas pirmąją liepos mėnesio pusę, tačiau realiems, svarbiems pokyčiams palanki bus tik antroji pusė. Liepos mėnesį galima nauda iš mylimo žmogaus, arba antrosios pusės, kadangi tokiu metu gali ženkliai padidėti jų pajamos. Gyvenantieji šeimoje, liepos mėnesį turės daug palankių galimybių išspręsti aktualius finansinius klausimus, sėkmingai įsigyti būtinus daiktus namams ir šeimai, sudaryti naudingus nekilnojamojo turto sandorius, o tam ypač palankus laikas bus antrąją liepos mėnesio pusę.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę dekadą svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Daugelis Vėžio ženklo atstovų liepos mėnesį gali būti likimo numylėtiniais, kadangi darbinėje ir profesinėje veikloje galima tikėtis palankiai susiklosčiusių aplinkybių, sudėtingus klausimus pavyks išspręsti kūrybiškai ir originaliai, o sėkmės garantu karjeroje ir siekiant užsibrėžtų socialinių tikslų bus aktyvumas ir drąsa. Vėžio ženklo profesinės veiklos sektoriumi liepos mėnesį eis tranzitu Marsas, o už darbo sferą atsakingas Jupiteris išliks partnerystės sektoriuje, todėl šių planetų įtakoje, bus galima aktyviai ir atvirai išreikšti savo ambicijas, atsiras nauja paskata stiprinti profesionalumą ir siekti karjeros aukštumų. Šį mėnesį palanku reikšti iniciatyvą, bus galima sėkmingai formuoti patikimus santykius su vadovybe, tik vertėtų vengti konfliktinių situacijų, ypač paskutinę liepos dekadą.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus kiek permainingas ir reikšmingas. Už finansų sektorių atsakinga Saulė tris pirmąsias liepos savaites eis tranzitu Vėžio ženklu, todėl aukšto lygio pajamas lems asmeninės iniciatyvos ir aktyvumas, tačiau liepos 7-21 d. ir nuo 25 d., Saulės formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, tvarkant svarbius reikalus, bus būtinas atidumas ir apdairumas, o nuostoliai šiuo metu gali sietis su dalykine partneryste, priverstinės išlaidos galimos dėl mylimo žmogaus, arba antrosios pusės problemų. Geros pajamos liepos mėnesį tikėtinos iš kūrybinių projektų, juridinės veiklos, bei darbo, turinčio sąsają su mokslu, kelionėmis, užsieniu.

2020 metų liepos mėnuo Vėžio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime ir meilės sferoje bus labai pozityvus. Už Vėžio ženklo meilės sektorių atsakingas Marsas liepos mėnesį eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl meilė gali tampriai persipinti su profesiniais reikalais, galima pažintis su asmeniu, užimančiu aukštą socialinę padėtį, arba gali užsimegzti ryšiai su kuo nors iš kolegų, vadovybės tarpo, kas galėtų palankiai įtakoti darbinę veiklą. Kadangi Vėžio ženklo partnerystės sektoriumi liepos mėnesį eis tranzitu Jupiteris ir Plutonas, o nuo liepos 2 d. ir Saturnas, tai skatins aktyvumą asmeniniame gyvenime, labiau intensyviais taps esami tarpusavio santykiai, bei negalima atmesti svarbių permainų ir transformacijos porų gyvenime, kada gali būti siekiama patikimų santykių, ypač pirmoje mėnesio pusėje. Partnerius suartinti ir tarpusavio santykius sustiprinti gali padėti lankymasis kartu su mylimu žmogumi įvairaus pobūdžio pramoginiuose renginiuose. Liepos mėnuo bus aktyvus ir vienišiems Vėžio ženklo atstovams, kada gali atsirasti slaptas gerbėjas, užsimegzti atvirai neafišuojami santykiai, o sutikti ypatingą žmogų, su kuriuo sietų bendri interesai ir pažiūros, bus galima antroje mėnesio pusėje.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kūrybinė veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos ir komforto, nors tuo pačiu metu bus galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė dekada bus palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui. Liūto ženklo atstovams liepos mėnesį darbo, profesinės veiklos perspektyvos bus gana patrauklios, o pirmoji mėnesio pusė bus intensyvus laikotarpis, nors susitelkti į svarbių, atsakingų užduočių atlikimą gali kliudyti prasta psichologinė atmosfera kolektyve, kada galima atsidurti dviprasmėje padėtyje, tapti apkalbų, skundų, bei intrigų auka. Šis mėnuo bus nepalankus naujų patikimų darbuotojų paieškai, kadangi jie gali būti nepatikimi, o taip pat šiame periode galimos reikšmingos permainos, kurios brendo gana ilgą laikotarpį, o šiuo metu gali būti realiai įgyvendintos savo noru, arba tai vers padaryti taip susiklostę aplinkybės. Antroji liepos mėnesio pusė darbinėje sferoje bus labiau pozityvi, o profesinėje veikloje teisingus sprendimus padaryti padės sustiprėjusi intuicija.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Liūto ženklo atstovams bus kiek permainingas, kadangi iki liepos 12 d., už finansų sektorių atsakingam Merkurijui judant atatupstai apribojimų, paslapčių sfera, finansinė sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus, tačiau šis laikotarpis nepalankus naujoms iniciatyvoms, investicijoms, o svarbių reikalų tvarkymą, sutarčių pasirašymą, sandorių sudarymą būtų palankiau planuoti antroje liepos pusėje. Destruktyvių Merkurijaus aspektų įtakoje, sudėtingas laikas bus liepos 1-8 d. ir nuo 25 d., kada galimi finansiniai konfliktai darbe, kai gali pavesti dalykiniai partneriai, ar nuostoliai galimi per juridines problemas, užsienio įmones.

Asmeninio gyvenimo atžvilgiu Liūto ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo bus pakankamai ramus, naujos pažintys galimos interneto pagalba, per draugus, bendrus pažįstamus, lankantis įvairiuose renginiuose, o kai kurie draugiški ryšiai su priešingos lyties asmeniu gali išsirutulioti į asmeninius santykius, arba meilės romaną. Už Liūto ženklo meilės sektorių atsakingas Jupiteris liepos mėnesį eis tranzitu darbo sfera, todėl gali užsimegzti asmeniniai santykiai su darbo kolega, ar kuo nors iš vadovybės tarpo. Liūto ženklo partnerystės sektorių globojantis Uranas liepos mėnesį tęs tranzitą profesinės veiklos sfera, todėl galima pažintis su ypatingu žmogumi, užimančiu aukštą socialinę padėtį, arba tokio pobūdžio santykiai gali palankiai įtakoti karjeros galimybes. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, liepos mėnesį gali būti linkę kurti bendrus tolimesnius poros planus, o partnerius suartinti ir tarpusavio santykius patikimais padaryti gali padėti bendri interesai, bei bendravimas su bendraminčiais. Vieniši Liūto ženklo atstovai likimo skirtą ypatingą žmogų gali sutikti mokymo įstaigoje, arba kelionių metu, o naujas pažįstamas gali būti kūrybiškas žmogus, ar užsienietis, bei gali užsimegzti ir tarnybinis romanas su kolega, ar kuo nors iš pavaldinių tarpo.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs klausimai, liečiantys visuomeninius, socialinius ryšius, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, santykius su draugais ir rėmėjais, ateities planus, o paskutinė dekada bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Liepos mėnesį Mergelės ženklo atstovams sėkmės garantu siekiant užsibrėžtų tikslų bus drąsa, ryžtingumas, gebėjimas susitarti, siekti kompromiso. Mergelės ženklą globojantis ir už karjeros sektorių atsakingas Merkurijus iki liepos 12 d. judės atatupstas socialinių ryšių sektoriumi, todėl tokiu metu galima grįžti prie anksčiau numatytų planų, pradėtų projektų, juos peržiūrėti, tobulinti. Antroji liepos mėnesio pusė bus daug aktyvesnis laikotarpis, palankus naujoms iniciatyvoms, vertingų idėjų įgyvendinimui, tinkamas darbinėms komandiruotėms, ryšių su užsienio įmonėmis ir dalykiniais partneriais užmezgimui. Liepos mėnesį bus galima padaryti tvarką darbo vietoje, užmegzti patikimus santykius su kolegomis ir vadovybe, o įdėjus pastangų, galimas palankus profesionalumo įvertinimas ir paskata. Antroji liepos mėnesio pusė palanki kvalifikacijos kėlimui, naujų profesinių žinių, patirties, įgūdžių įgijimui, įvairaus pobūdžio kursų, susijusių su darbine veikla lankymui.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus palankus, bet permainingas. Už Mergelės ženklo finansų sektorių atsakinga Venera liepos mėnesį eis tranzitu profesinės veiklos sfera, todėl geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, karjeros, sėkmė gali lydėti dirbančius finansų, pramogų, mokymo sferose. Antrąją liepos mėnesio pusę, Veneros destruktyvaus aspekto Neptūnui įtakoje, būtinas padidintas atidumas dirbant su klientais, svarstant bendradarbiavimo klausimus, tvarkant svarbius finansinius reikalus su dalykiniais partneriais, kadangi šiuo metu galima susidurti su nesąžiningais žmonėmis ir apgaulėmis. Paskutinę liepos dekadą ženklios išlaidos gali sietis su namų ir šeimos reikalais, vaikais, pramogomis, pomėgiais, kai kuriais atvejais finansiniai nuostoliai galimi per meilės ryšius.

Asmeninis Mergelės ženklo atstovų gyvenimas 2020 metų liepos mėnesį gali būti aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių. Vieniši Mergelės ženklo atstovai gali pradėti formuoti naujus asmeninius santykius, grindžiamus ne vien tik meile, bet ir draugyste, bendrais interesais. Liepos mėnesį naujų pažinčių užmezgimui bus gana daug palankių progų, tačiau patikimais, perspektyviais ir ilgalaikiais ryšiais gali būti užsimezgę tik antroje liepos pusėje. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose liepos mėnuo bus aktyvus, dovanojantis daug romantiškų akimirkų, poroms bus naudingas bendras poilsis ir įvairios pramogos, galimos aistringos išraiškos, suteikiančios galimybę atšviežinti jausmus, išsilaisvinti iš pabodusios kasdienės gyvenimo monotonijos, ypač tai aktualu bus pirmąją liepos pusę. Antroje liepos mėnesio pusėje poros santykiuose bus juntama daugiau harmonijos, stiprės tarpusavio pasitikėjimas ir supratimas, o buvimas kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, skatins gyvenimo pilnatvės jausmą. Laikotarpis po liepos 25 d. bus labai palankus naujoms pažintims, kurios galimos per draugus, bendraminčius, o ypatingą žmogų bus galima sutikti dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Svarstyklių ženklo atstovams svarbiais bus reikalai, susiję su profesine veikla, karjera, socialinių ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę dekadą sėkmė lydės kolektyvinėje ir visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui. Svarstyklių ženklo karjeros sektoriumi iki liepos mėnesio 12 d. judės atatupstai Merkurijus, todėl profesinėje veikloje tai bus kiek pasyvesnis laikas, kada galima sugrįžti prie anksčiau pradėtų planų ir projektų, juos peržiūrėti, tobulinti, o naujoms iniciatyvoms, darbo paieškoms, svarbių sutarčių sudarymui, kontraktų pasirašymui palanki bus antroji mėnesio pusė. Liepos mėnesį darbo kolektyve gali formuotis patikimi, draugiški santykiai, gali pagerėti darbo sąlygos, o antroje liepos pusėje gali pavykti surasti naudingą darbo vietą, kuri atitiktų turimą kvalifikaciją ir lūkesčius. Antrąją liepos mėnesio pusę gali išryškėti naujos idėjos, liečiančios darbinę veiklą, bus lengviau atlikti pavestas svarbias užduotis, pademonstruoti savo gebėjimus ir profesionalumą, įgyti vadovybės palankumą, bei galimybę kilti karjeros laiptais.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankus ir naudingas. Už Svarstyklių ženklo finansų sektorių atsakingas Marsas eis tranzitu partnerystės sektoriumi, o retro Plutonas šeimos sektoriumi, todėl geros pajamos ir pelnas liepos mėnesį gali sietis su šeimos verslu, nuosava individualia veikla, nauda galima iš dalykinės partnerystės, bendraautorystės, bendradarbiavimo, juridinės veiklos sferos. Kiek sudėtingesnis laikas bus paskutinė liepos dekada, todėl šiuo metu bus būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius ir materialinius reikalus, sudarant sandorius, pasirašant sutartis, o tokiu metu daryti investicijas galima tik labai gerai viską apgalvojus, išsiaiškinus galimą riziką.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 metų liepos mėnesį bus aktyvus, kupinas įspūdžių ir svarbių įvykių. Už Svarstyklių ženklo meilės sektorių atsakingas Uranas liepą tęs tranzitą transformacijos sfera, todėl šios planetos įtakoje, laikas bus palankus meilei, rimtų asmeninių santykių formavimui, savo jausmų analizei. Partnerystės sektoriumi liepos mėnesį eis tranzitu Marsas, todėl esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys savo porą, gali tikėtis aistringumo išraiškų, dinamikos ir atvirumo, tačiau destruktyvių Marso aspektų įtakoje, liepos 1-8 d. ir paskutinę dekadą bendraujant su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, galimi ginčai, konfliktinės situacijos. Norint išvengti nepalankių situacijų, trinties ir barnių, vertėtų išlikti geranoriškais, pakančiais, santūriais, vengti skaudžių klausimų svarstymo, bei stengtis neprovokuoti konfliktų. Vieniši Svarstyklių ženklo atstovai, siekiantys rimtų meilės santykių, liepos mėnesį turėtų būti drąsesniais, aktyvesniais, kas padėtų surasti ir susipažinti su patinkančiu žmogumi, su kuriuo būtų galima užmegzti perspektyvius ryšius.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Skorpiono ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, liečiantys juridinius klausimus, mokslo, kūrybinės veiklos, ryšių su užsieniu sferas, o paskutinę dekadą aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Kadangi liepos mėnesį Skorpiono ženklo darbo sektoriumi eis tranzitu Marsas, tai gali lemti aukštą aktyvumą profesinėje veikloje, kai gali atsiverti kolosalios socialinės realizacijos ir karjeros galimybės. Liepą pavyks energingai įsijungti į darbo procesą, įveikti kliūtis, bus lengviau ir atsakingai atlikti pavestas svarbias užduotis, bei šis mėnuo palankus harmoningų, patikimų santykių su kolegomis ir vadovybe formavimui. Antroji liepos mėnesio pusė bus palanki norint suderinti svarbius projektus, kurti perspektyvius veiklos planus, o kūrybiški Skorpiono ženklo atstovai gali sulaukti talentų pripažinimo, pozityvaus nuopelnų įvertinimo, bei atitinkamos paskatos. Šis laikotarpis bus palankus profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui, naudingos darbo patirties ir reikalingų žinių įgijimui.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo gali būti palankus ir dosnus. Už Skorpiono ženklo finansų sektorių atsakingas Jupiteris eis tranzitu komunikacijų, o Neptūnas kūrybinės saviraiškos sektoriumi, todėl didesnės už įprastines pajamos gali sietis su mokymo sfera, prekybine, komercine, tarpininkavimo veikla, su pramogų sfera. Finansiniu požiūriu liepos mėnuo palankus ir naudingas bus menininkams, fotografams, žurnalistams, aktoriams, politikams, mokslo sferos darbuotojams, o paskutinę dekadą, tvarkant svarbius piniginius reikalus, bus būtinas atsargumas ir apdairumas, kas padėtų išvengti nesklandumų, ar finansinių ginčų darbe.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2020 metų liepos mėnuo Skorpiono ženklo atstovams gali būti palankus. Už Skorpiono ženklo partnerystės sektorių atsakinga Venera liepos mėnesį eis tranzitu transformacijos sektoriumi, todėl jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, kartais juos bus sunku kontroliuoti, ar deramai išreikšti, svarbia taps intymioji tarpusavio santykių pusė. Liepos mėnuo suteiks daug palankių galimybių naujoms pažintims, tarpusavio santykių formavimas bus labiau grindžiamas fizine trauka, bei svarbios bus ir erotinės išraiškos, o jeigu asmeniniai meilės santykiai bus užmegzti antrąją liepos mėnesio pusę, jie gali išsirutulioti į perspektyvų romaną, ar rimtus partnerystės ryšius. Vieniši Skorpiono ženklo atstovai likimo skirtą ypatingą žmogų gali sutikti kelionių metu, ypač antroje liepos mėnesio pusėje, kada galima tikėtis meilės pramogų būnant toli nuo namų, arba tokiu metu gali užsimegzti meilės romanas su užsieniečiu.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Šaulio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, o paskutinė dekada bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Iki liepos 12 d. Šaulio ženklo partnerystės ir karjeros sektorius globojantis Merkurijus judės atatupstas, todėl tai bus kiek pasyvesnis metas, kada galima sėkmingai grįžti prie anksčiau pradėtų projektų, juos tobulinti, taisyti klaidas, bus galima peržiūrėti ir koreguoti dalykinės partnerystės, bendradarbiavimo sutartis, padaryti tvarką darbo vietoje, sutvarkyti archyvą, kartoti primirštas profesines žinias. Antroji liepos mėnesio pusė bus palanki naujų projektų startui, idėjų realizavimui, naudingų darbo sutarčių sudarymui, ar kontraktų pasirašymui. Šiame periode sėkmė gali lydėti ieškančius naujos darbo vietos, tai bus geras laikas dirbantiems su klientais, gyventojais, tokiu metu galima surasti patikimų dalykinių verslo partnerių, sudaryti su jais naudingas sutartis.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti labai aktyvus ir pakankamai dosnus. Šaulio ženklo finansų sektoriumi liepą eis tranzitu Jupiteris ir Plutonas, o nuo liepos 2 d. ir Saturnas, todėl šių planetų įtakoje, galima gauti naudingų pasiūlymų, asmeninių pastangų dėka gali pavykti gerai uždirbti, o pajamos gali sietis su intelektualinio pobūdžio veikla, prekybos, komercijos, tarpininkavimo sfera. Antrąją liepos mėnesio pusę, tvarkant svarbius finansinius reikalus, planuojant turimų lėšų panaudojimą, investicijas ir būtinas išlaidas, reikėtų kliautis sustiprėjusia intuicija, šis laikotarpis bus palankus finansinėms iniciatyvoms ir operacijoms, kada bus galima sudaryti naudingus nekilnojamojo turto sandorius, įsigyti brangius, vertingus daiktus namams ir šeimai, nors paskutinę dekadą, vyraujant destruktyviems aspektams, būtinas atidumas ir apdairumas.

Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metų liepos mėnuo bus labai aktyvus, žadantis daug naujų, įsimenančių įspūdžių ir reikšmingų įvykių. Už Šaulio ženklo meilės sektorių atsakingas Plutonas eis tranzitu finansų sektoriumi, todėl šios planetos įtakoje, meilė gali tampriai persipinti su piniginiais reikalais. Šaulio ženklo meilės sferoje liepos mėnesį viešės Marsas, todėl vieniši Šaulio ženklo atstovai turės daugybę palankių progų naujų pažinčių užmezgimui, tačiau perspektyviais nauji santykiai gali būti tuo atveju, jeigu jie užsimegs antroje liepos mėnesio pusėje, kada partnerystės sektorių globojantis Merkurijus pradės judėti tiesiai. Liepos mėnesį Šaulio ženklo partnerystės sektoriumi eis tranzitu Venera, jos įtakoje bus juntamas didesnis priešingos lyties atstovų dėmesys, stiprės aktyvumas, patrauklumas, fizinė trauka, gebėjimas pelnyti simpatijas savo atžvilgiu, užmegzti, formuoti asmeninius santykius, ar meilės romaną, o siekiant perspektyvių, patikimų partnerystės ryšių, vidinė įžvalga padės teisingai pasirinkti žmogų, kuris atitiktų lūkesčius.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, bendradarbiavimo klausimai, o paskutinę dekadą, aktualiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, mokesčius. Už Ožiaragio ženklo karjeros sektorių atsakinga Venera liepos mėnesį eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl stiprės darbingumas, atsakingumas profesinėje veikloje, tai padės pelnyti vadovybės palankumą, gauti atitinkamą įvertinimą ir paskatinimą. Liepos mėnesį darbinė, profesinė veikla bus atliekama su malonumu, bus galima formuoti patikimus, harmoningus santykius su kolegomis, bendradarbiais, stiprės autoritetas, gebėjimas pasirodyti pareigingu ir patikimu darbuotoju vadovybės akyse, o tai suteiks galimybę kilti karjeros laiptais, ypač antroje liepos mėnesio pusėje. Ožiaragio ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus iki liepos 12 d. judės atatupstas, todėl laikas bus palankus anksčiau pradėtų projektų peržiūrėjimui, jų koregavimui, užvilkintų darbų užbaigimui, o antroji liepos pusė bus tinkama naujoms iniciatyvoms, idėjų realizavimui praktikoje, profesinės veiklos keitimui, naujos darbo vietos paieškoms.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankus ir sėkmingas. Už finansų sektorių atsakingas Uranas liepos mėnesį eis tranzitu kūrybinės saviraiškos sfera, o nuo liepos 2 d. Saturnas viešės Ožiaragio ženkle, todėl šių planetų įtakoje, geras pajamas lems asmeninės iniciatyvos ir aktyvumas, nauda gali sietis su mokymais, kūrybiniais projektais, laisvalaikio organizavimu, dalykine partneryste, o paskutinę savaitę ženklus pelnas tikėtinas iš verslo sferos.

2020 metų liepos mėnuo Ožiaragio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti aktyvus ir reikšmingas. Liepos mėnesį Ožiaragio ženklo šeimos sektoriumi eis tranzitu Marsas, jo įtakoje laikas bus palankus norintiems užsiimti remonto darbais, bus galima sėkmingai sutvarkyti ūkinius ir buitinius reikalus, bendrauti su draugais, harmonizuoti santykius su artimais giminėmis. Marso destruktyvių aspektų įtakoje, liepos 1-8 d. ir periode nuo 21 d., galimi konfliktai, santykių aiškinimasis, tačiau teisingai panaudojant planetos energijas, bus galima sėkmingai išspręsti ginčytinus klausimus, surasti bendrus sąlyčio taškus, pašalinti nesutarimų priežastis. Iki liepos 12 d., kol Ožiaragio ženklo partnerystės sektoriumi judės atatupstas Merkurijus, tokiu metu gali atsinaujinti anksčiau nutrūkę ryšiai, vėl gali tekti susidurti su iki galo neišspręstomis problemomis, o antroji mėnesio pusė bus palanki naujoms pažintims, perspektyvių santykių užmezgimui, bei bus galima siekti tarpusavio supratimo ir harmonijos esamuose partnerystės ryšiuose. Ožiaragio ženklo meilės sektorių globojanti Venera liepos mėnesį eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl asmeniniai santykiai gali užsimegzti darbe su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo, arba naujos pažintys galimos atliekant profesines pareigas. Liepos 20 d. Ožiaragio ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, tai gali paskatinti reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime, o kadangi užtemimo taškas bus opozicijos aspekte su Saturnu, tai kai kuriose porose gali paskatinti įtampą ir trintį bendraujant su mylimu žmogumi, ar antrąja puse.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Vandenio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine ir profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o paskutinę dekadą dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, bendradarbiavimą ir dalykinį bendravimą. Iki liepos mėnesio 12 d., kol darbo sektoriumi judės atatupstas Merkurijus, santykiai kolektyve gali būti įtempti, sudėtingi, tačiau pasitelkus įgimtą intuiciją ir draugiškumą, Vandenio ženklo atstovai sugebės pasiekti konstruktyvų dialogą su bendradarbiais ir vadovybe. Antrąją liepos mėnesio pusę pavyks pasirodyti pareigingu, patikimu darbuotoju vadovybės akyse, kas suteiks galimybes siekiant karjeros, bei šis laikotarpis bus palankus ieškantiems naujos darbo vietos, bus galima gauti perspektyvų pasiūlymą pareigybei, kuri atitiktų turimą kvalifikaciją, įdirbį ir lūkesčius, o sėkmę darbo paieškose lems aktyvumas ir atkaklumas. Už Vandenio ženklo karjeros sektorių atsakingas Marsas liepos mėnesį eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, skatindamas daug kontaktų ir intensyvaus bendravimo, tokiu metu bus lengviau atvirai ir ryžtingai reikšti savo mintis, nuomonę, nors liepos 1-8 d. ir periode nuo 21 d. galimi ginčai, bei konfliktinės situacijos, todėl norint to išvengti, reikėtų išlikti santūriais ir geranoriškais.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo gali būti palankus, nors kiek permainingas. Vandenio ženklo finansų sektorių globojančių Neptūno ir retro Jupiterio, bei šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, geros pajamos gali sietis su psichologija, ezoterika, kūrybine veikla, kurioje svarbus įkvėpimas, nauda galima iš konsultacinės, juridinės veiklos, bendraautorystės ir dalykinės partnerystės. Paskutinę liepos dekadą, destruktyvių aspektų įtakoje, tvarkant svarbius finansinius reikalus, sudarant sutartis ir sandorius, būtinas apdairumas ir atsargumas, kas padės išvengti nuostolių ir nesėkmingų situacijų.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2020 metų liepos mėnuo Vandenio ženklo atstovams gali būti labai aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių. Liepos mėnesį gali prasiplėsti Vandenio ženklo atstovų bendravimo ratas, atsiras daug palankių galimybių naujų pažinčių užmezgimui, o ypač tam palanki bus antroji mėnesio pusė. Už Vandenio ženklo meilės sektorių atsakingas Merkurijus iki liepos 12 d. judės atatupstas darbo sfera, tokiu metu gali atsinaujinti anksčiau nutrūkę santykiai, arba tarnybinis romanas. Partnerystės sektorių globojanti Saulė tris pirmąsias liepos savaites eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo, o vidurinę dekadą, esant nepalankiai planetų įtakai, galima pakliūti į dviprasmę padėtį, todėl norint išvengti nemalonių pasekmių, reikėtų išlikti apdairiais ir nuovokiais. Liepos 22 d., Saulei perėjus į partnerystės sektorių, prasidės palankus laikas, kuriuo galėtų pasinaudoti vieniši Vandenio ženklo atstovai. Tokiu metu bus galima užmegzti perspektyvias pažintis, formuoti asmeninius santykius, dalyvauti romantiškose pramogose, įvairiuose renginiuose, eiti į pasimatymus, o partnerius gali sieti ir sutelkti bendri interesai ir pomėgiai. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, liepos mėnesį bus labai palanku kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse užsiimti bendra kūrybine veikla ir pramogomis, reikėtų atvirai reikšti savo jausmus, kas sustiprintų tarpusavio ryšį, bei daugiau bendrauti su vaikais.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Tris pirmąsias 2020 metų liepos mėnesio savaites Žuvų ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę dekadą aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Liepos mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus palankus darbinių pareigų atlikimo tvarkos peržiūrėjimui, efektyvesnių darbo metodų suradimui. Šį mėnesį galima surasti puikius ir naudingus sprendimus, padedančius harmonizuoti tarpusavio santykius, išspręsti nesklandumus su bendradarbiais, kolegomis ir vadovybe. Kadangi iki liepos mėnesio 12 d. Merkurijus, globojantis Žuvų ženklo partnerystės sektorių, judės atatupstas, tai naujų projektų startą, kardinalių pokyčių pradžią, arba naujos darbo vietos paiešką vertėtų nukelti vėlesniam laikui. Kol Merkurijus bus retro fazėje, palankiau būtų tobulinti savo profesinius įgūdžius esamame darbe, o naujoms iniciatyvoms palanki bus antroji liepos mėnesio pusė, kai Merkurijus jau judės tiesiai.

Finansiniu požiūriu 2020 metų liepos mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus gana palankus ir reikšmingas. Žuvų ženklo asmeninių finansų sektoriumi liepos mėnesį tęs tranzitą Marsas, suteikiantis galimybę uždirbti didesnes pajamas, nei įprastai. Antroji liepos mėnesio pusė bus palanki svarbių finansinių dokumentų tvarkymui, naudingų sutarčių ir sandorių sudarymui, tokiu metu kai kurie Žuvų ženklo atstovai gali surasti naujus netikėtus pajamų šaltinius, arba gauti materialinę pagalbą.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2020 metų liepos mėnuo bus reikšmingas. Liepos 5 d. įvyksiantis Mėnulio užtemimas suaktyvins Žuvų ženklo meilės ir draugystės sektorius, bei gali paskatinti svarbius įvykius asmeniniame gyvenime, o kadangi užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą su Neptūnu, tai gali rodyti pozityvius pokyčius. Užtemimo įtakoje galimas interesas dvasinėms ir ezoterinėms praktikoms, todėl bus palanku tuo užsiimti kartu su mylimu žmogumi, arba antrąją puse, o tai gali suartinti partnerius ir sustiprinti tarpusavio ryšius. Už Žuvų ženklo partnerystės sferą atsakingas Merkurijus iki liepos mėnesio 12 d. judės atatupstas meilės sektoriumi, todėl tokiu metu gali atsinaujinti anksčiau nutrūkę asmeniniai santykiai, vėl gali pasirodyti žmogus, su kuriuo anksčiau siejo meilės ryšiai. Tačiau, kadangi Merkurijus formuos destruktyvų aspektą su Marsu, tai jo įtakoje, nevertėtų kurti ilgalaikių planų, ar stengtis atnaujinti nutrūkusius santykius, nes laikotarpis bus prieštaringas, kada galimi ginčai, nesutarimai, arba konfliktinės situacijos, o taip pat per meilės ryšius tikėtini ir finansiniai nuostoliai. Meilės planeta Venera liepos mėnesį praleis Žuvų ženklo šeimos sektoriuje, o šios planetos įtakoje bus galima harmonizuoti santykius su artimu žmogumi ir namiškiais, išspręsti ginčytinus klausimus, susijusius su šeimos biudžetu. Liepos mėnesį galima gauti vertingų dovanų iš mylimo žmogaus, arba antrosios pusės.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą