Horoskopas 2019 metų spaliui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane bus bendradarbiavimo klausimai, santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, o paskutinę savaitę svarbiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, mokesčius, alimentus, ar palikimą. Spalio mėnesį Avino ženklo atstovai turėtų apsišarvuoti kantrybe, būti lanksčiais ir geranoriškais, kas padėtų išvengti konfliktų su kolegomis ir vadovybe, o šį mėnesį savo jėgas ir aktyvumą vertėtų nukreipti į socialinius projektus, kadangi tai gali lemti sėkmę, bei šiame periode produktyviomis gali būti darbinės kelionės. Avino ženklo atstovams sudėtingesnis, konfliktinis laikas bus periode nuo antros spalio mėnesio savaitės, kada tikėtina trintis bendraujant su vadovybe, aukštą padėtį užimančiais asmenimis, galimi nesusipratimai, nesklandumai santykiuose su kitais žmonėmis ir dalykiniais partneriais. Avino ženklo atstovams sėkmės garantu profesinėje veikloje spalio mėnesį bus sąžiningas ir atsakingas tarnybinių pareigų, darbinių užduočių atlikimas, bei gebėjimas formuoti harmoningus santykius su kitais žmonėmis.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Avino ženklo atstovams gali būti palankus ir dosnus, ypač nuo antros savaitės, kada už asmeninių finansų sektorių atsakinga Venera pereis į stambių finansų, verslo sektorių, formuos harmoningus aspektus Saturnui, Neptūnui ir Plutonui, kurių įtakoje tikėtinos geros pajamos ir materialinė nauda. Šiame periode finansinė sėkmė gali lydėti tuos Avino ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su muzika, kultūra, kinu, psichiatrija, muitinėmis, jūreivyste, naudinga gali būti kolektyvinė veikla, bendraautorystė, o tvarkant svarbius finansinius reikalus, ypatingas atsargumas bus būtinas antrąją spalio mėnesio savaitę, kada Venera formuos opozicijos aspektą su Uranu, einančiu tranzitu asmeninių finansų sektoriumi.

Avino ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2019 metų spalio mėnesį gali būti permainingas, kadangi pirmąją savaitę galimas nusivylimas meile, santykiais su artimu žmogumi, o laikotarpis spalio 4-13 d. bus palankus bendroms kelionėms, kurios galėtų padėti sustiprinti tarpusavio santykius. Antrąją savaitę vertėtų vengti konfliktinių situacijų, savo nepasitenkinimo ir dirglumo dėl profesinių nesėkmių nereikėtų išlieti ant artimų, mylimų žmonių, kadangi tai galėtų turėti labai skaudžias pasekmes, o kai kuriose porose galėtų iškilti ir santykių nutraukimo grėsmė. Nuo antros spalio savaitės, kada meilės planeta Venera, o paskutinę savaitę ir Saulė, kuri atsakinga už Avino ženklo meilės sektorių, eis tranzitu stambių finansų sektoriumi, meilė gali tampriai persipinti su piniginiais reikalais, o paskutinę dekadą gali sustiprėti įtampa. Nuo spalio 4 d. Marsas eis tranzitu partnerystės sektoriumi, šios planetos įtakoje, vieniši Avino ženklo atstovai gali tikėtis naujų pažinčių, tačiau jos labiau tikėtinos potencionalaus partnerio iniciatyva, o nauji santykiai gali būti grindžiami fizine trauka ir aistra, todėl vargu ar jie išsirutulios į stabilius, perspektyvius ryšius.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su darbine ir profesine veikla, aktualiais gali tapti sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o paskutinę savaitę dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, dalykinį bendradarbiavimą ir bendravimą. Spalio mėnesio pradžioje galima nerami situacija ir gana sudėtingos problemos darbinėje veikloje, tikėtina nesveika psichologinė atmosfera kolektyve, kuri gali išmušti iš vėžių ir išvesti iš kantrybės net pačius ramiausius ir nuovokiausius Jaučio ženklo atstovus. Norint išvengti trinties bendraujant, kaltinimų, nemalonumų, santykių aiškinimosi, šiuo metu reikėtų išlikti geranoriškais, darbščiais ir atsakingais, o esant būtinybei vykti į tolimą darbinę komandiruotę, vertėtų sutikti ir tam nesipriešinti, kadangi tokio pobūdžio kelionė galėtų būti sėkminga ir naudinga tiek asmeniškai, tiek kolektyvui. Paskutinę spalio dekadą aistros kolektyve nurims, aplinkybės darbinėje erdvėje formuosis palankiai, bus galima sėkmingai harmonizuoti santykius su kolegomis ir vadovybe, laikas palankus ieškantiems naujos darbo vietos, ar siekiantiems paaukštinimo pareigose, bus galima pasirašyti svarbias darbo sutartis ir kontraktus. Šiame periode gali pagerėti darbo sąlygos, bei tikėtini naudingi darbiniai ryšiai su kolegomis iš kitų miestų, arba dalykiniais partneriais iš kitų šalių.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Jaučio ženklo atstovams bus gana palankus ir dosnus, mėnesio pradžioje geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos. Spalio 3 d. Merkurijui, atsakingam už asmeninių finansų sektorių, 8 d. Venerai, atsakingai už darbo sektorių, o 23 d. ir Saulei, pradėjus eiti tranzitu Jaučio ženklo partnerystės sektoriumi, laikas bus palankus verslo plėtrai, kūrybinių projektų ruošimui, jų realizavimui, kas galėtų duoti ženklų pelną. Spalio mėnesį finansinė nauda gali sietis su prekyba, verslu, pinigine prasme naudingos gali būti tolimos dalykinės kelionės, o paskutinę dekadą sėkmė gali lydėti kūrybiškus Jaučio ženklo atstovus.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2019 metų spalio mėnuo bus aktyvus, įdomus, kupinas džiugių, įsimenančių įvykių. Spalio mėnesį į Jaučio ženklo partnerystės sektorių palaipsniui pereis keletas planetų, 3 d. Merkurijus, atsakingas už finansus ir meilės sektorių, 8 d. meilės planeta Venera, o 23 d. ir Saulė, globojanti šeimos sferą, todėl šių planetų įtakoje bus palanku spręsti finansines šeimos problemas, geras laikas bendroms tolimoms kelionėms kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Šis laikotarpis palankus ir vienišiems Jaučio ženklo atstovams, kadangi bus daug palankių galimybių bendravimui su priešingos lyties atstovais, naujų perspektyvių pažinčių užmezgimui, ypač periode nuo antros spalio savaitės, o ypatingą žmogų bus galima sutikti ir tolimų kelionių metu. Antroji spalio mėnesio savaitė bus kiek permaininga, todėl problematiškose porose galima įtampa, arba santykiai gali ir visiškai nutrūkti, bei atidumas bendraujant su kitais žmonėmis bus būtinas paskutinę dekadą. Spalio 28 d. Jaučio ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl prasidės naujas asmeninio gyvenimo etapas, atsivers palankios galimybės, o kadangi jaunaties metu bus juntama destruktyvaus aspekto įtaka, tai siekiant harmoningos partnerystės, vertėtų vengti impulsyvumo, skubotų veiksmų, kas padėtų išvengti konfliktinių ir netikėtų situacijų.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, bei įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę savaitę aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Spalio mėnuo Dvynių ženklo atstovams darbinėje ir profesinėje veikloje gali būti sėkmingas, kada palaipsniui išnyks anksčiau buvusios problemos ir nesklandumai, bei bus galima lengviau atsikvėpti po įtempto periodo. Spalio 3 d. Dvynių ženklą globojantis Merkurijus, 8 d. Venera, atsakinga už kūrybinę saviraišką, o 23 d. ir už komunikacijų sektorių atsakinga Saulė, pradės eiti tranzitu darbo ir sveikatos sektoriumi, todėl šių planetų įtakoje, gali prasidėti naujas profesinės veiklos, karjeros augimo etapas, kada gali pavykti gauti perspektyvią socialinę pareigybę, gerai apmokamą darbą, arba galimas paaukštinimas pareigose. Kūrybiški Dvynių ženklo atstovai šiame periode gali užsiimti saviugda, kvalifikacijos kėlimu, naujos sudėtingos technikos, pažangių darbo metodų, praktinių įgūdžių įsisavinimu. Paskutinę spalio mėnesio dekadą bus galima tikėtis pozityvios psichologinės atmosferos darbo kolektyve, kada bendromis pastangomis bus įmanoma įveikti sudėtingas užduotis, bei pasiekti išskirtinai gerų rezultatų. Spalio 28 d. rytą, Dvynių ženklo darbo sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, skatinanti naujas galimybes ir reikšmingus įvykius, liečiančius profesinius tikslus ir ambicijas.

Finansiniu požiūriu Dvynių ženklo atstovams 2019 metų spalio mėnuo bus prieštaringas ir permainingas, o norint užsitikrinti finansinį stabilumą, vertėtų vengti bet kokios rizikos. Destruktyvių aspektų įtakoje, dvi pirmąsias spalio savaites, finansiniai nuostoliai ir praradimai gali sietis su azartu, spekuliacijomis, gallimos nenumatytos išlaidos dėl netikėtų, arba avarinių situacijų. Spalio antrą ir trečią savaitę geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vientos, nauda gali sietis su sėkmingu kūrybinių projektų realizavimu, o paskutinė dekada bus permaininga, kada iš vienos pusės finansinė sėkmė gali lydėti kūrybiškus Dvynių ženklo atstovus, o iš kitos pusės, nuostoliai galimi per meilės ryšius, spekuliacijas, azartinius žaidimus, ar abejotinas investicijas.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2019 metų spalio mėnuo bus ramus ir palankus. Vienišiems Dvynių ženklo atstovams naujoms pažintims, maloniems susitikimams, romantiškoms pramogoms palankus periodas bus spalio 4-13 dienomis, bei mėnesio pabaigoje nuo 25 d., o nusivylimas meile, santykiais ir mylimu žmogumi, įvairūs keblumai, nesusipratimai, slaptos meilės intrigos, tikėtinos antrą spalio savaitę. Spalio 14-27 d. bus didelė konfliktų tikimybė, todėl bendraujant su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, reikėtų išlikti geranoriškais ir siekti harmonijos poroje. Už Dvynių ženklo meilės sektorių atsakinga Venera nuo antros spalio savaitės eis tranzitu darbo sektoriumi, todėl tokiu metu gali užsimegzti asmeniniai santykiai su darbo kolega, arba galimas ir tarnybinis romanas, ypač tai tikėtina trečiąją spalio savaitę, o iš kitos pusės, būtinas atsargumas paskutinėmis spalio dienomis, kadangi neatsakingi meilės nuotykiai gali sumenkinti asmeninę reputaciją, skatinti finansinius nuostolius, sugadinti santykius su draugais, ar rėmėjais. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, spalio mėnuo bus iš esmės ramus, kada nuoširdaus bendravimo dėka, bus galima išspręsti svarbius klausimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir harmoniją.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, liečiantys namų, šeimos, nuosavybės klausimus, o paskutinė savaitė bus palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, bei pomėgiams ir pramogoms. Spalio mėnesį, už Vėžio ženklo darbo sektorių atsakingas Jupiteris, kuris laikomas laimės, sėkmės ir plėtros planeta, tęs tranzitą šiuo sektoriumi, todėl jo įtakoje, gali atsirasti galimybė naudingai sau realizuoti netgi pačius drąsiausius planus, liečiančius profesinę veiklą ir karjerą. Spalio mėnesį Vėžio ženklo atstovams palaikymą gali suteikti aukštą padėtį užimantis rėmėjas, o vadovybė gali deramai įvertinti profesionalumą ir nuopelnus, todėl palankiai susiklosčius aplinkybėms, gali būti pasiūlyta perspektyvi, atsakinga pareigybė. Šis mėnuo palankus komandiruotėms, jos gali būti sėkmingos, o Saturno ir Plutono, einančių tranzitu Vėžio ženklo partnerystės sektoriumi, jų formuojamų harmoningų aspektų įtakoje, laikotarpis palankus naudingų dalykinių ryšių užmezgimui su partneriais iš kitų miestų, arba ir kitų šalių. Spalio mėnesį galima vykti į darbines, su profesine veikla susijusias tolimas keliones, o sėkmė gali lydėti tuos Vėžio ženklo atstovus, kurie užsiima kūrybiniais projektais, juridiniais reikalais, dalykinių partnerių paieška, bendradarbiauja su užsienio įmonėmis, šis laikas palankus nestandartiniams, drąsiems sprendimams.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Vėžio ženklo atstovams gali būti kiek permainingas, kadangi už asmeninių finansų ir pajamų sektorių atsakinga Saulė formuos dvejopus aspektus. Pirmąją spalio mėnesio savaitę galimi finansiniai nesklandumai, arba priverstinės išlaidos, susiję su šeimos poreikiais ir dalykine partneryste, o antrą savaitę galimos finansinės problemos, susiję su profesine veikla, bendradarbiavimu su verslo partneriais, spekuliacijomis, rizikingomis investicijomis, ar abejotinais sandoriais. Vidurinę spalio mėnesio dekadą finansinė sėkmė gali lydėti Vėžio ženklo atstovus, kurių veikla yra kūrybinio pobūdžio, arba siejasi su verslu, o paskutinę dekadą gali susiklostyti įtempta situacija, susijusi su draugais, rėmėjais, kolektyviniais projektais, tačiau įdėjus atitinkamai pastangų, bus galima įveikti nesklandumus ir tai gali užtikrinti ženklų pelną.

Vėžio ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2019 metų spalio mėnesį bus aktyvus ir įdomus, kupinas įsimenančių įvykių. Spalio 3 d. Merkurijus, 8 d. Venera, o 23 d. ir Saulė, pradės eiti tranzitu Vėžio ženklo meilės sektoriumi, todėl šių planetų įtakoje, vieniši šio ženklo atstovai gali tikėtis labai perspektyvių naujų pažinčių, tame tarpe ir su žmogumi, užimančiu aukštą padėtį visuomenėje, o kai kuriais atvejais, galimas tarnybinis romanas, arba gali užsimegzti ryšys su kuo nors iš vadovybės. Esančių ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenančių šeimoje, spalio mėnesį lauka harmoningas laikotarpis, bei galima mylimo žmogaus, arba antrosios pusės sėkmė profesinėje veikloje, bei socialiniame gyvenime. Ypatingai sėkmingas laikotarpis asmeniniame gyvenime gali būti spalio mėnesio 10-25 dienomis, kada harmoningų aspektų įtakoje, gali megztis nauji meilės santykiai, o turintys savo mylimą žmogų, ar antrąją pusę, gali sustiprinti tarpusavio ryšius, bei šiuo metu partnerius suartinti gali bendros tolimos kelionės, nauji įspūdžiai, interesai, ar kūrybinės idėjos. Nuo spalio 4 d. Vėžio ženklo šeimos sektoriumi eis tranzitu Marsas, kuris antroje mėnesio pusėje formuos destruktyvius aspektus partnerystės sektoriuje esantiems Saturnui ir Plutonui, kurių įtaka gali provokuoti konfliktines situacijas, ypač paskutinėmis mėnesio dienomis, todėl norint išvengti nesutarimų ir trinties, vertėtų išlikti geranoriškais ir diplomatiškais. Spalio 28 d. Vėžio ženklo meilės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kuri gali būti naujų asmeninių santykių, arba meilės romano atskaitos momentu.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę savaitę svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Spalio mėnesį darbinės, profesinės veiklos sferoje gali palankiai susiklostyti aplinkybės, skatinančios Liūto ženklo atstovų entuziazmą, atveriančios galimybę sėkmingai palypėti karjeros laiptais, arba gauti geriau apmokamą pareigybę. Sėkmės garantu profesinėje veikloje spalio mėnesį bus asmeninės savybės, individualūs talentai, kūrybiniai gabumai, aukštas darbo efektyvumas, žingeidumas, komunikabilumas, gebėjimas produktyviai bendrauti, o nuo antros savaitės, Merkurijaus ir Veneros įtakoje, sėkmė gali lydėti užsiimančius šeimos verslu. Liūto ženklo darbo sektoriumi spalio mėnesį tęs tranzitą Saturnas ir Plutonas, o šių planetų ir jų formuojamų aspektų įtakoje, ypač antroje spalio mėnesio pusėje, gali pavykti surasti gerai apmokamą, atitinkančią lūkesčius darbo vietą, šis laikotarpis bus palankus komandiruotėms, dalykinėms kelionėms. Spalio mėnuo bus palankus dirbantiems verslo sektoriuje, kadangi teisingai viską suplanavus, pasitelkus įžvalgumą, bus galima užsiimti veiklos plėtra, tai bus tinkamas laikas naujų darbuotojų paieškoms, ypač vidurinę spalio dekadą.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus palankus ir dosnus. Už Liūto ženklo asmeninių finansų sektorių atsakingas Merkurijus pirmąją spalio savaitę formuos opozicijos aspektą su Uranu, todėl šiuo metu galimos neplanuotos išlaidos, susiję su artimomis kelionėmis, dalykine partneryste, šeimos reikalais, o nuo antros savaitės iki mėnesio pabaigos, harmoningų aspektų įtakoje, tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos, nauda ir pelnas gali sietis su sėkmingais nuosavybės sandoriais, šeimos verslu, dalykine partneryste, bendradarbiavimu su užsienio įmonėmis.

Liūto ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2019 metų spalio mėnesį bus įdomus, kupinas reikšmingų įvykių. Už Liūto ženklo meilės sektorių atsakingo, juo einančio tranzitu Jupiterio įtakoje, spalio 4-13 dienomis, o meilės planetos Veneros įtakoje antrąją spalio mėnesio pusę, bus palankus laikas vienišiems šio ženklo atstovams, kada bus lengva bendrauti, tikėtinos naujos perspektyvios pažintys, malonūs susitikimai, romantiškos pramogos, šiuo metu bus galima sutikti ypatingą žmogų ir užmegzti asmeninius meilės santykius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, gali tikėtis ramaus, pozityvaus spalio mėnesio, žadančio tarpusavio supratimą ir harmoniją poroje, šis laikas bus palankus remontui, galimi sėkmingi nekilnojamojo turto sandoriai, geras periodas norintiems keisti gyvenamąją vietą, įsigyti naminį augintinį, o kai kurie Liūto ženklo atstovai pasitenkinimą jaus užsiimdami darbais darže, ar sode. Šis mėnuo bus palankus įvairaus pobūdžio klausimų ir reikalų, liečiančių namus ir šeimą sprendimui, komforto ir jaukumo namuose kūrimui, harmoningų tarpusavio santykių su namiškiais ir artimais giminėmis formavimui. Meilės reikaluose dažniau vertėtų įsiklausyti į artimųjų patarimus, tai bus geras laikotarpis norintiems supažindinti ir pristatyti savo mylimą žmogų tėvams, kitiems šeimos nariams, giminaičiams, šiuo metu tikėtini malonūs susitikimai ir bendravimas.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų, meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, o paskutinę savaitę daugiau dėmesio bus skiriama intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Spalio mėnesį Mergelės ženklo atstovai gali gauti naudingų dalykinių pasiūlymų, šiuo metu pasirašyti kontraktai gali užtikrinti gerą pelną ateityje, o kai kurie gali nuspręsti užsiimti perspektyviais projektais. Spalio mėnuo bus palankus profesinių įgūdžių stiprinimui, patirties ir naudingų žinių kaupimui, tai palankus laikas mokslui, dalykinių ryšių užmezgimui. Spalio 28 d. rytą, Mergelės ženklo komunikacijų sekioriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl suteiks naują impulsą, prasidės palankus laikas planų kūrimui, kurie galėtų liesti išsilavinimo, tolimų kelionių, komercijos, ryšių su užsieniu klausimus, tačiau iš kitos pusės, kadangi Mėnulis ir Saulė formuos opozicijos aspektą Uranui, bus būtina vengti impulsyvių, neapgalvotų veiksmų ir sprendimų, o prieš imantis ko nors naujo ir reikšmingo, viską pradžioje atsakingai apgalvoti, įvertinti galimą riziką.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus aktyvus ir prieštaringas, kadangi planetų įtaka bus dvejopa. Spalio mėnesio pradžioje asmeninių finansų sektoriumi eis tranzitu Merkurijus, iki 8 d. Venera, nuo 4 d. Marsas, o iki 23 d. ir Saulė, todėl šių planetų įtakoje, iš vienos pusės, bus daug galimybių gerai uždirbti, gauti ženklų pelną, o iš kitos pusės, Saulės ir Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, galimos problemos ir nesklandumai, arba gali būti vilkinamas planuotų pajamų gavimas. Spalio mėnesį, norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, būtina vengti bet kokios rizikos, susijusios su spekuliacijomis, azartiniais žaidimais, o priverstinės, arba per didelės išlaidos gali sietis su pramogomis, abejotinais meilės ryšiais, vaikų poreikiais. Spalio 14 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins Mergelės ženklo finansinius sektorius, o Saulė ir Mėnulis formuos destruktyvų aspektą Plutonui, todėl bus būtinas ypatingas atsargumas tvarkant svarbius piniginius reikalus, planuojant investicijas, ar verslo plėtrą.

Asmeninis Mergelės ženklo atstovų gyvenimas 2019 metų spalio mėnesį gali būti aktyvus ir įdomus. Spalio 4 d. Mergelės ženklą globojantis Merkurijus, 8 d. meilės planeta Venera, o 23 d. ir Saulė, pradės eiti tranzitu komunikacijų sektoriumi, todėl šių planetų įtakoje bus galima tikėtis malonių ir džiugių įvykių. Tokiu metu gali išryškėti originalios idėjos, atsirasti nauji interesai, kas gali palankiai įtakoti asmeninį gyvenimą, o partnerius suartinti gali nuoširdus bendravimas, bendros kelionės, intelektualinė veikla. Tai palankus laikotarpis vienišiems Mergelės ženklo atstovams, norintiems užmegzti naujus asmeninius meilės santykius, kadangi stiprės jausmingumas, subtilumas, gebėjimas bendrauti, surasti reikalingus žodžius. Šiuo metu galima tikėtis daug naujų kontaktų, malonių susitikimų, flirto, romantiškų meilės nuotykių, o kai kurios pažintys gali peraugti į rimtą draugystę, tvirtus partnerystės ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, spalio mėnesį gali tikėtis daug bendravimo, kurio pagalba galima apsvarstyti delikačias temas, išspręsti svarbius klausimus, kitu aspektu pažvelgti į nusistovėjusius santykius, rutiną namuose, bei sėkmingai tai pakeisti pozityvesne linkme. Tokiu metu mylimą žmogų, arba antrąją pusę galima nustebinti savo išmintimi ir vidine šiluma, tai bus palankus periodas norintiems praplėsti bendravimo ratą, kadangi tikėtinos naujos pažintys, malonūs susitikimai, kas galėtų paįvairinti poros gyvenimą.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, siekiai, iniciatyvos ir ambicijos, tai bus palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę savaitę svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Iki spalio 23 d. Saulė, o nuo 4 d. ir Marsas, eis tranzitu Svarstyklių ženklu, todėl šių planetų įtakoje stiprės darbo efektyvumas, tikėtini ženklūs pasiekimai profesinėje veikloje. Šį mėnesį įdėtos pastangos bus deramai įvertintos vadovybės, kai kuriuos Svarstyklių ženklo atstovus gali pradžiuginti paaukštinimas tarnyboje, o kitus materialinė paskata. Iš kitos pusės, destruktyvių aspektų įtakoje, šis mėnuo bus gana įtemptas, kada gali susiklostyti aplinkybės ir situacijos, dėl kurių gali tekti nemenkai pasijaudinti, o tvarkant svarbius reikalus, ne viskas gali rutuliotis sklandžiai. Tokiu metu galimi konfliktai su bendradarbiais, kolegomis, ar dalykiniais partneriais, tačiau gerai apgalvojus veiksmų strategiją, bus galimybė iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Jeigu sudėtingose aplinkybėse vieniems būtų sunku susitvarkyti, tokiu atveju galima kreiptis pagalbos į draugus, arba bendraminčius, kurie galėtų suteikti palaikymą.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankus ir dosnus. Nuo spalio 4 d. Svarstyklių ženklu eis tranzitu Marsas, kuris atsakingas už asmeninių finansų sektorių, į kurį spalio 3 d. pereis Merkurijus, 8 d.Venera, o 23 d. ir Saulė, todėl šių planetų įtakoje, galima tikėtis aukšto lygio pajamų, solidaus pelno, arba ir vertingų dovanų. Spalio 28 d. Svarstyklių ženklo finansų ir pajamų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kurios įtakoje, gali atsiverti naujos finansinės galimybės, bei išrykėti nauji perspektyvūs planai, o šiuo metu bus galima sukurti tvirtą pagrindą, kuris užtikrintų sėkmę ateityje.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2019 metų spalio mėnesį gali būti įdomus, kada bus galima užsiimti aktualių klausimų sprendimu, planų realizavimu. Kiek sudėtingesnė bus antroji spalio mėnesio savaitė, todėl bendraujant su kitais žmonėmis, mylimu žmogumi, arba antrąja puse, reikėtų išlikti taktiškais, gebėti įsiklausyti ir gerbti kitų nuomonę. Spalio mėnuo bus palankus vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, ypač antroji jo pusė, kada bus juntama palanki harmoningų aspektų įtaka ir bus daug palankių progų susipažinti su ypatingu žmogumi, užmegzti asmeninius meilės santykius, kurie galėtų išsirutulioti į rimtus partnerystės ryšius. Tačiau, nors užsimezgę santykiai gali būti ryškūs, įsimenantys, tam tikrais momentais gali skatinti nerimą, bei gali tekti ir nemažai pasijaudinti. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, gali tikėtis permainingo laikotarpio, kadangi tvarkant svarbius reikalus, ypač susijusius su nuosavybe, arba butu, apdairumas ir atsargumas bus būtinas antrąją savaitę, o antroje mėnesio pusėje gali pavykti sėkmingai išspręsti ūkines, buitines ir tarpusavio bendravimo problemas, bei šiuo metu, kam tai aktualu, bus palanku įsigyti augintinį. Periode nuo spalio 14 d. iki mėnesio pabaigos bus galima išspręsti nesklandumus ir įsisenėjusias problemas, kurti bendrus šeimos finansinius planus, bei namuose formuoti harmoningą psichologinę atmosferą.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Skorpiono ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, susiję su kūrybine veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos, komforto, nors tuo pačiu galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais. Šis laikotarpis bus palankus dvasinėms praktikoms, meditacijoms, o paskutinė savaitė bus tinkama asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui, įvaizdžio pokyčiams. Už Skorpiono ženklo karjeros sektorių atsakingos Saulės tranzito paslapčių, izoliacijos sektoriumi įtakoje, iki paskutinės spalio savaitės galimas tarsi štilis profesinėje ir darbinėje veikloje. Šis laikotarpis nepalankus aktyviems veiksmams, tokiu metu palankiau būtų įdėmiai stebėti kas vyksta, kaip rutuliojasi įvykiai, tai tinkamas periodas pagrindo kūrimui, kuris ateityje lemtų pasiekimus. Šiuo metu sėkmė gali lydėti užsiimančius kūrybine veikla, tai laikas, kada gali atsiskleisti talentai, aplankyti kūrybinis įkvėpimas, naujos idėjos, kada kūrybinius gabumus galima praktiškai išreikšti darbuose. Paskutinė savaitė bus palanki dirbantiems samdomo darbo sektoriuje, kadangi galimas profesinis augimas, kilimas tarnyboje, o užsiimantys verslu, gali tikėtis sėkmingos ir pelningos veiklos. Nuo spalio 3 d. Merkurijus, 8 d. Venera, o 23 d. ir Saulė, eis tranzitu Skorpiono ženklu, todėl šių planetų įtakoje, bus galima užmegzti naudingus ryšius, pasirašyti svarbius kontraktus, sudaryti pelningus sandorius.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2019 metų spalio mėnuo gali būti palankus ir sėkmingas, kadangi bus juntama už asmeninių finansų sektorių atsakingo, bei juo einančio tranzitu Jupiterio palanki įtaka, o harmoningų aspektų įtakoje, sėkmė tikėtina spalio 4-13 d. ir nuo 25 d. Šį mėnesį gali stabilizuotis finansinė padėtis, o sėkmės garantu bus apdairumas, atsargumas reikaluose, bendraujant su dalykinais partneriais, gebėjimas vengti abejotinų pajamų uždirbimo būdų, žadančių lengvus pinigus. Finansiniai nesklandumai šį mėnesį galimi per draugus, o kai kuriais atvejais ir per mylimą žmogų, šiame periode reikėtų kliautis tik savomis lėšomis, vengti skolintis ir skolinti pinigus. Šiuo metu papildomos išlaidos gali sietis su vaikais, jų poreikiais, tačiau jos ateityje pilnai atsipirks.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2019 metų spalio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams gali būti sėkmingas ir įdomus. Merkurijaus ir Veneros tranzito Skorpiono ženklu įtakoje, bus galima sėkmingai išspręsti asmeninio gyvenimo problemas, o vienišų šio ženklo atstovų laukia nuostabus laikas, kada gali išsipildyti svajonės. Veneros įtakoje stiprės asmeninis patrauklumas ir žavesys, o Merkurijus skatins aktyvumą, judrumą, gebėjimą bendrauti, tokiu metu galima sulaukti išskirtinio priešingos lyties atstovų dėmesio ir simpatijų. Šį mėnesį bus daug palankių galimybių naujoms perspektyvioms pažintims, bus daug romantiškų pramogų, malonių susiktikimų, tik svarbu bus teisingai pasirinkti tinkamą iš kelių galimų gerbėjų. Šis mėnuo bus daug žadantis, tačiau tuo pačiu būtinas ir apdairumas, kadangi Skorpiono ženklo meilės sektoriumi eina tranzitu iliuzijų planeta Neptūnas, bei gundymus ir viliones skatinantis Juodasis Mėnulis, todėl meilės reikaluose reikėtų išlikti realistais, atidžiais ir nuovokiais. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems šeimoje, spalio mėnesį bus labai svarbus bendravimas, kada bus galima su artimais išanalizuoti rimtus klausimus, bei surasti konstruktyvius sprendimus. Tokiu metu aktyvaus bendravimo dėka bus galima prieiti bendros nuomonės, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, bei padaryti visus tenkinančius sprendimus.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Šaulio ženklo atstovų gyvenime aktualiais bus reikalai, liečiantys bendrus projektus, kolektyvinį darbą, visuomeninius ryšius, santykius su draugais, rėmėjais, ateities planus, tokiu metu bus galima išreikšti savo individualumą, dalykinį aktyvumą, organizacinius gabumus, o paskutinė savaitė bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos, komforto siekimui. Spalio mėnuo bus palankus tiems Šaulio ženklo atstovams, kurių veikla turi sąsają su parodomis, konferencijomis, seminarais, bei kitais įvairaus pobūdžio viešais renginiais, kolektyviniais projektais, visuomenine veikla. Šaulio ženklo darbo sektoriumi spalio mėnesį tęs tranzitą Uranas, kurio įtaka bus palanki inovatyvių projektų realizavimui, įvairaus pobūdžio naujovių ir pažangių darbo metodų įdiegimui, o tai gali palankiai įtakoti ir skatinti profesinį augimą, bei užtikrinti finansinę naudą. Spalio 3 d. Merkurijus, o 8 d. Venera, pradės eiti tranzitu Šaulio ženklo pasąmonės, izoliacijos sektoriumi, o šių planetų įtakoje, gali suaktyvėti slapti priešai ir pavyduoliai, todėl būtinas atsargumas, bei apdairumas bendraujant su kitais žmonėmis, kad negeranoriški asmenys negalėtų pakenkti.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti prieštaringas, kadangi asmeninių finansų sektoriumi einantys tranzitu Saturnas ir Plutonas formuos destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtakoje galimi finansiniai nuostoliai, praradimai, nenumatytos išlaidos, susiję su draugais, bei meilės reikalais. Šį mėnesį nauda gali sietis su šeima, partneryste, o antroje spalio pusėje, geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, arba paslaugų sferos.

Šaulio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2019 metų spalio mėnesį gali formuotis neaiškios, miglotos aplinkybės, kurias gali lemti Merkurijaus ir Veneros tranzitas paslapčių, vidinio gyvenimo sektoriumi. Šį mėnesį gali nepasiteisinti lūkesčiai, neišsipildyti svajonės, arba galimas nusivylimas mylimu žmogumi, asmeniniais meilės santykiais. Tačiau esminių pokyčių, liečiančių asmeninį gyvenimą, šį mėnesį nevertėtų planuoti, kadangi daug kas gali atrodyti kitaip, nei yra iš tikrųjų, o bendraujant su nepatikimais asmenimis, vertėtų nebūti per daug atvirais, reikėtų niekam nepatikėti savų paslapčių, kadangi tai gali tapti apkalbų, arba šantažo priežastimi. Šis mėnuo bus palankus slaptiems ryšiams, arba pasimatymams, bei geras laikas poroms, gebančioms slėpti savo santykius nuo aplinkinių. Spalio mėnesį Šaulio ženklu tęs tranzitą Jupiteris, kurio įtakoje gali pavykti įveikti visus sunkumus, o partnerius suartinti ir tarpusavio santykius sustiprinti gali padėti bendri dvasiniai interesai, kelionės, ar patikimi pokalbiai, įvairiomis filosofinėmis temomis. Esančių ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenančių šeimoje, laukia gana palankus spalio mėnuo, kada gali sustiprėti tarpusavio supratimas, vienas kito palaikymas, galimi pozityvūs pokyčiai santykiuose su artimaisiais ir giminėmis, bei savo pasiekimais gali džiuginti vaikai.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su profesinė veikla, karjera, socialinių tikslų ir ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę savaitę sėkmė gali lydėti kolektyvinėje, visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ryšių užmezgimui, ateities planų kūrimui. Spalio mėnesį Ožiaragio ženklo profesinės veiklos sektorius Saulės ir Marso tranzito įtakoje taps aktyviu, todėl bus galima sėkmingai stiprinti savo profesionalumą, kai kuriems gali pavykti palypėti karjeros laiptais, o sėkmės garantu bus aktyvumas, veiklumas, nuovokumas, praktiškumas, gebėjimas formuoti sau konkrečius tikslus ir aiškias užduotis. Merkurijaus ir Veneros, einančių tranzitu socialinių ryšių sektoriumi įtakoje, gali lydėti sėkmė dalyvaujant ir ruošiant bendrus projektus, dirbant dideliuose kolektyvuose, o socialinis aktyvumas gali lemti sėkmingą asmeninių tikslų realizavimą, įgyjant palaikymą visuomeniniame lygmenyje.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankus, nauda ir pajamos gali sietis su profesiniu augimu, kolektyvine veikla, tačiau norint užsitikrinti stabilią finansinę ir materialinę padėtį, šiame periode nevertėtų rizikuoti turimomis lėšomis. Finansinės sėkmės garantu šį mėnesį bus gebėjimas atsakingai planuoti būtinas išlaidas, nesiveliant į jokias avantiūras, laikantis kuo toliau nuo abejotinos reputacijos asmenų, bei neieškant lengvų pajamų uždirbimo būdų, kas galėtų skatinti nuostolius ir praradimus.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2019 metų spalio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti aktyvus ir įdomus, kadangi draugystės sektoriumi einančios Veneros įtakoje, galimas intensyvus bendravimas su draugais, o jų dėka gali lydėti sėkmė meilės reikaluose, bei gali pildytis svajonės, pasiteisinti lūkesčiai. Vieniši Ožiaragio ženklo atstovai, ypač laikotarpyje nuo antros spalio savaitės iki mėnesio pabaigos, turės daug palankių progų naujų pažinčių užmezgimui, interneto pagalba, taip pat. Šiame periode galimos perspektyvios pažintys, malonūs susitikimai su ypatingais žmonėmis, bei gali užsimegzti ryšiai, kurie palankiai įtakotų profesinį augimą, padėtų įgyvendinti ambicijas, liečiančias karjerą. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys savo porą, tarpusavio ryšius su mylimu žmogumi gali sustiprinti kartu aktyviai dalyvaudami visuomeniniame gyvenime. Tokiu metu galima lankytis viešuose renginiuose, arba dalyvauti jų rengime, o tai galėtų suteikti daug malonių akimirkų, bei stiprintų harmoniją poroje. Gyvenantys šeimoje, gali tikėtis malonių įvykių, liečiančių asmeninius, antrosios pusės, arba kieno nors iš artimų žmonių profesinius pasiekimus. Spalio mėnesį palanku daugiau bendrauti su reikalingais žmonėmis, galima juos kviestis į svečius, bei galima formuoti naudingus ryšius.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Vandenio ženklo atstovų gyvenime aktualia tema bus reikalai, liečiantys mokslo, kūrybinės veiklos, juridinių klausimų, ryšių su užsieniu sferas, o paskutinę savaitę aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Spalio mėnuo, ypač nuo antros savaitės, Merkurijaus ir Veneros tranzito karjeros sektoriumi įtakoje, bus palankus Vandenio ženklo atstovams darbo ir verslo atžvilgiu, o sėkmę profesinėje veikloje lems asmeninis patrauklumas, bei gebėjimas produktyviai bendrauti. Merkurijaus įtakoje stiprės aktyvumas, veiklumas, noras daugiau rodytis viešumoje, o Veneros įtaka bus palanki sprendžiant bendradarbiavimo klausimus, bei formuojant ryšius su svarbiais asmenimis, vadovybe, o pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais dėka, šiame periode gali pavykti išjudinti ir tuos reikalus, kurie įlgą laiką buvo tarsi įstrigę, arba atrodė beviltiškais. Spalio 28 d. rytą, Vandenio ženklo karjeros sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kuri gali paskatinti naujus pasiekimus, jeigu šiuo metu bus suformuotas tam būtinas pagrindas.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2019 metų spalio mėnuo bus stabilus ir palankus, kadangi palaipsniui vis silpniau bus juntama nepalanki Neptūno, atsakingo už asmeninių finansų ir pajamų sektorių, bei juo einančio tranzitu destruktyvaus aspekto Jupiteriui įtaka (šio aspekto pikas buvo rugsėjo 21 d.), todėl piniginiuose reikaluose bus daugiau aiškumo, bei stiprės pasitikėjimas savimi. Geros pajamos, arba solidus pelnas gali sietis su bendrdarbiavimu su partneriais iš kitų miestų, arba šalių, bei naudingais, perspektyviais projektais.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2019 metų spalio mėnuo Vandenio ženklo atstovams gali būti aktyvus, įdomus ir palankus, kadangi palaipsniui išnyks anksčiau varginę sunkumai, formuosis naujos viltys ir lūkesčiai. Šį mėnesį reikėtų įsilieti į įvykių srautą, tapti aktyviais, kurti ateities planus ir tai galėtų duoti gerus rezultatus. Už Vandenio ženklo partnerystės sektorių atsakinga Saulė iki spalio 23 d. eis tranzitu mokslo, kūrybos, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektoriumi, todėl šios planetos įtakoje, laikas bus palankus kelionėms, naujiems įspūdžiams ir nuotykiams. Tokiu metu gali pildytis kai kurios svajonės, galimos malonios staigmenos, dovanos, arba mylimas žmogus gali pakviesti į bendrą kelionę, kuri galėtų palikti neišdildomą įspūdį. Spalio 8 d. vakare meilės planeta Venera pereis į Vandenio ženklo karjeros sektorių, todėl asmeniniai meilės santykiai gali tampriai persipinti su profesiniais ir darbiniais reikalais. Tokiu metu gali užsimegzti tarnybinis romanas, arba galima romantiška pažintis su žmogumi, užimamčiu svarbią padėtį visuomenėje, o kai kuriais atvejais, tokiu metu galima nuspręsti kartu su mylimu žmogumi užsiimti perspektyviu verslo projektu. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, gali tikėtis palankaus spalio mėnesio, kadangi galima mylimo žmogaus, arba antrosios pusės pagalba ir palaikymas darbinėje veikloje, arba siekiant sėkmės karjeroje. Tai galėtų sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir harmoniją poroje, kas suteiktų pasitenkinimą ir laimės pojūtį.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Iki 2019 metų spalio mėnesio 23 d. Žuvų ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, o paskutinė savaitė bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Spalio mėnesį Jupiteris eis tranzitu Žuvų ženklo karjeros sektoriumi, todėl gali palankiai susiklostyti aplinkybės, skatinančios sėkmę profesinėje ir darbinėje veikloje, o šiuo metu įdėtos pastangos bus atitinkamai įvertintos vadovybės. Šį mėnesį galima sulaukti aukštą padėtį visuomenėje užimančių asmenų pagalbos ir palaikymo, norint praktiškai realizuoti įdomią ir svarbią verslo idėją. Saturno ir Plutono tranzito Žuvų ženklo socialinių ryšių sektoriumi įtakoje, daugelį gali traukti visuomeninė, arba kolektyvinė veikla, tokiu metu galimi sėkmingi vieši pasisakymai, dalyvavimas konferencijose, seminaruose, parodose, bei kituose renginiuose, o per draugus gali stiprėti populiarumas visuomenėje.

Finansiniu požiūriu 2019 metų spalio mėnuo Žuvų ženklo atstovams gali būti svarbus ir aktyvus, kadangi nuo spalio 4 d., Marsui perėjus į stambių finansinių lėšų, verslo sektorių, svarbiais taps reikalai, susiję su mokesčiais, išmokomis, pelnu, o kai kam gali tekti tvarkyti palikimo, arba nuosavybės dalybų klausimus. Šį mėnesį finansinę padėtį gali stipriai įtakoti kiti žmonės, šiuo metu bus daug palankių galimybių norintiems gerai uždirbti, tačiau vertėtų būti apdairiais, tvarkant svarbius finansinius reikalus, kadangi Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, galima susidurti su nuostoliais ir praradimais. Finansinę sėkmę ir stabilumą spalio mėnesį lems gebėjimas vengti skubotų veiksmų ir sprendimų, bei rizikingų sandorių.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2019 metų spalio mėnuo bus puikus, palankus ir įsimenantis, kupinas malonių įvykių, o tarpusavio santykius su mylimu žmogumi padės sustiprinti bendri dvasiniai intresai, filosofija, bei kelionės. Merkurijaus, atsakingo už Žuvų ženklo partnerystės sektorių, bei meilės planetos Veneros, atsakingos už komunikacijų sektorių tranzito mokslo, kūrybos, ryšių su užsieniu sfera įtakoje, ypač nuo antros spalio savaitės, kartu su mylimu žmogumi gali dominti tolimos vietovės, bendros kelionės, tyrinėjimai, dvasiniai orientyrai, galimas noras praplėsti savus horizontus (geografinius, kultūrinius, arba intelektualinius). Vienišiems Žuvų ženklo atstovams, ieškantiems meilės ir savo antrosios pusės, laimė gali nusišypsoti tolimų kelionių metu, kada būnant toli nuo namų, gali užsimegzti pažintis su ypatingu, patraukliu žmogumi, arba galimas bendravimas ir romanas per atstumą. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, spalio mėnesį gali daug dėmesio skirti tarpusavio santykių su artimais žmonėmis reguliavimui, jų harmonizavimui, o šiuo metu įdėjus pastangų, gali pavykti aplinkybes pakreipti norima linkme. Šį mėnesį nesutarimai šeimoje, arba porose gali kilti dėl piniginių reikalų, tačiau pasitelkus geranoriškumą, kantrybę ir diplomatiškumą, gali pavykti įveikti visus nesklandumus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą