Horoskopas 2024 metų birželiui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkretaus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su intelektualine veikla, komunikacijų, informacijos klausimais, bus daug bendravimo, naujų pažinčių ir kontaktų, artimų kelionių, o paskutinę dekadą aktualiais taps namų ir šeimos reikalai. Profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu Avino ženklo atstovams birželio mėnuo bus palankus, tačiau kiek permainingas. Darbo sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, pirmąją birželio mėnesio pusę sėkmė lydės užsiimančius prekyba, komercija, tarpininkavimo ir intelektualinio pobūdžio veikla, dirbančius transporto sferoje. Birželio mėnesio 6 d. Avino ženklo komunikacijų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, bus galima kurti naujus planus, planuoti svarbius susitikimus, derybas, užmegzti naudingus ryšius su reikalingais žmonėmis, ieškoti informacijos, tačiau reikėtų vengti konfliktų ir nesutarimų su kolegomis, arba vadovybe. Periodas nuo birželio 17 d. bus palankus užsiimantiems individualia, kūrybine veikla, ar šeimos verslu. Karjeros sektorių globojantis Saturnas birželio mėnesį tęs tranzitą apribojimų sfera, todėl periodas bus palankus kūrybinių projektų ruošimui, sėkmė lydės dirbančius uždaro tipo įstaigose, arba užsienio įmonėse. Avino ženklą globojantis Plutonas judės atatupstai visuomeninių ryšių sektoriumi, todėl bus galima ieškoti naujų veiklos galimybių, bei peržiūrėti anksčiau pradėtus bendrus projektus, juos koreguoti. Birželio mėnesio 22 d. karjeros sektorių suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu galimi pokyčiai profesinėje veikloje, tokiu metu galima surasti gerai apmokamą darbą, tačiau bus svarbu surasti balansą tarp šeimos ir namų reikalų, bei karjeros interesų.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Avino ženklo atstovams bus palankus, reikšmingas, nors permainingas. Finansų sektorių globojančios Veneros įtakoje, pirmąją birželio mėnesio pusę geros pajamos tikėtinos iš sėkmingo bendradarbiavimo, prekybos, intelektualinės veiklos. Birželio mėnesį finansų sektoriumi tęs tranzitą Uranas, o nuo 9 d. šioje sferoje viešės Marsas, todėl šių planetų įtakoje bus aktyviai ir ryžtingai siekiama pagerinti savo materialinę padėtį, ieškant naujų pajamų šaltinių, arba jų uždirbimo būdų. Nuo birželio mėnesio 17 d. finansinė nauda gali sietis su šeimos verslu, arba sėkmingais nuosavybės sandoriais.

Avino ženklo atstovams asmeninio gyvenimo, bei meilės atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo bus aktyvus, palankus, bei kupinas reikšmingų įvykių. Birželio mėnesio 1-16 d. partnerystės sektorių globojanti Venera eis tranzitu komunikacijų sfera, todėl asmeniniame gyvenime bus juntamas pagyvėjimas, stiprės tarpusavio supratimas poroje, šis laikotarpis palankus bendroms artimoms kelionėms kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, bei bendravimui su giminėmis. Iki birželio mėnesio 20 d. meilės sektorių globojanti Saulė eis tranzitu komunikacijų sfera, todėl laikas bus palankus vienišiems Avino ženklo atstovams, kadangi bus daug bendravimo, gali užsimegzti naujos perspektyvios pažintys gatvėje, arba artimų kelionių metu, bei bendraujant su bičiuliais. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. Saulė pereis į šeimos sektorių, šios trys planetos formuos vyraujančius harmoningus aspektus, todėl šeimos gyvenime galima tikėtis pozityvių pokyčių. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys santuokoje, tokiu metu turės galimybę išspręsti visus nesutarimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą poroje, harmonizuoti santykius su namiškiais, bei užsiimti aktualiais namų ir nuosavybės reikalais.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Jaučio ženklo atstovų gyvenime labai svarbiais bus reikalai, susiję su asmeninėmis pajamomis, gerovės kūrimu, talentų, meistriškumo realizavimu praktikoje, o paskutinę dekadą daugiau dėmesio bus skiriama intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus daug kontaktų, pažinčių, bei artimų kelionių. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo Jaučio ženklo atstovams bus palankus ir kiek permainingas. Darbo sektorių globojančios Veneros įtakoje, birželio mėnesio 1-16 d. bus galima surasti gerai apmokamą darbą jo ieškantiems, bei tokiu metu, įdėjus pakankamai pastangų, pavyks pasiekti gerų veiklos rezultatų, pelnyti vadovybės palankumą ir deramą įvertinimą. Karjeros sektorių globojantis Uranas birželio mėnesį tęs tranzitą Jaučio ženklu, tai sėkmės garantu profesinėje veikloje bus aktyvumas, asmeninės iniciatyvos, bei vertingų idėjų realizavimas. Birželio mėnesį karjeros sektoriumi judės atatupstai Plutonas, todėl bus galima peržiūrėti ir koreguoti anksčiau pradėtus ruošti projektus, o sėkmė lydės užsiimančius kūrybinio pobūdžio veikla. Birželio mėnesio 17 d. Jaučio ženklą ir darbo sektorių globojanti Venera pereis į komunikacijų sektorių, todėl prasidės palankus laikas artimoms darbinėms kelionėms, deryboms, naudingų ryšių su reikalingais žmonėmis užmezgimui, bei svarbios informacijos ir profesinių žinių gavimui. Birželio mėnesio 22 d. stos Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu, gali išryškėti anksčiau įdėtų pastangų rezultatai, ar baigiamas svarbus projektas, bet iš kitos pusės, galimi nesėkmingi rūpesčiai, nemalonumai, ginčai ir nesutarimai artimoje aplinkoje.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Jaučio ženklo atstovams bus dosnus ir produktyvus. Birželio mėnesį finansų sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris, šioje sferoje iki 20 d. viešės Saulė, 1-16 d. Venera, o 3-16 d. Merkurijus, todėl šių planetų įtakoje, pajamos gali būti didesnės už įprastines, bei gali padidėti darbo užmokestis pagrindinėje darbovietėje, tačiau dvi pirmas birželio dekadas, tvarkant svarbius su pinigais susijusius reikalus, ar planuojant investicijas, būtinas padidintas apdairumas. Birželio mėnesio 6 d. Jaučio ženklo finansų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, kai bus galima surasti naujus pajamų šaltinius, sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir naudingus kontraktus.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo bus reikšmingas ir permainingas. Meilės sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, birželio mėnesio 3-16 d. meilė gali tampriai persipinti su finansiniais reikalais, tokiu metu galima parama, arba vertinga dovana iš mylimo žmogaus. Periodas nuo birželio mėnesio 17 d. bus palankus vienišiems Jaučio ženklo atstovams, kadangi tokiu metu bus daug aktyvaus bendravimo, naujų perspektyvių pažinčių, galinčių užsimegzti gatvėje, transporte, artimų kelionių metu, bendraujant su bičiuliais. Tokiu metu bus daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, likimas gali padovanoti lemtingą pažintį su įdomiu, ypatingu žmogumi, o turintys savo antrąją pusą, nuoširdžių pokalbių dėka, turės galimybę išspręsti įvairius nesutarimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, bei galima harmonizuoti santykius poroje. Partnerystės sektorių globojančio Marso įtakoje, birželio mėnesio 1-8 d., galimas jausmų atšalimas, nepasitenkinimas santykiais ir mylimu žmogumi, arba galimos paslaptys vienas nuo kito. Nuo birželio mėnesio 9 d., kada Marsas eis tranzitu Jaučio ženklu, sustiprės aistringumas, energingumas, o esančius ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenančius santuokoje partnerius gali suartinti nauji bendri interesai, arba veikla. Šeimos sektorių globojančios Saulės įtakoje, dvi pirmas birželio dekadas, bus galima sėkmingai išspręsti svarbius finansinius reikalus, susjusius su namais, nuosavybe, namiškių poreikiais, o paskutinė dekada bus palanki bendravimui su giminėmis.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Dvynių ženklo atstovams labai svarbiais bus asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę dekadą aktualiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo Dvynių ženklo atstovams bus kiek permainingas ir reikšmingas. Darbo sektorių globojančio Marso įtakoje, birželio 1-8 d. sėkmė lydės kolektyvinėje veikloje, ruošiant bendrus socialinius projektus, ieškant rėmėjų ir norinčius pakeisti darbą. Nuo birželio mėnesio 5 d. Dvynių ženklu eis tranzitu Baltasis Mėnulis, todėl prasidės palankus, svarbus ir reikšmingas periodas, kai gali lydėti sėkmė mokantis, ieškant informacijos, užmezgant perspektyvias pažintis. Birželio mėnesio 6 d. Dvynių ženkle stos Mėnulio jaunatis ir prasidės aktyvus periodas, palankus kūrybinei saviraiškai, tačiau būtinas apdairumas bendraujant su kolegomis ir vadovybe, bei tvarkant verslo reikalus. Birželio mėnesio 9 d. Marsas pereis į apribojimų sektorių, todėl sėkmė lydės užsiimančius kūrybiniais projektais, dirbančius uždaro tipo įstaigose, arba užsienio įmonėse. Karjeros sektorių globojančio, juo tranzitu einančio Neptūno ir šioje sferoje viešinčio Saturno įtakoje, profesinėje veikloje kiek sudėtingesnės bus dvi pirmosios birželio mėnesio dekados, kai bus svarbu gerai apgalvoti savo veiksmus ir žodžius bendraujant su kolegomis ir vadovybe, tačiau įdėjus pakankamai pastangų, galima pasiekti gerų veiklos rezultatų. Paskutinė birželio mėnesio dekada bus produktyvi, kada galima sėkmė karjeroje, arba paaukštinimas pareigose, bei gali pavykti surasti labai gerai apmokamą darbą jo ieškantiems.

Finansiniu požiūriu Dvynių ženklo atstovams 2024 metų birželio mėnuo bus gana palankus, tačiau permainingas. Tvarkant svarbius finansinius dokumentus, verslo reikalus, ar planuojant investicijas, būtinas padidintas apdairumas birželio 1-12 d. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė pradės eiti tranzitu finansų sektoriumi, todėl šių planetų įtakoje, tikėtinos didesnės už įprastines pajamos, galimas solidus pelnas iš verslo, pavyks gauti naudingų bendradarbiavimo pasiūlymų, bei surasti naujus pajamų šaltinius. Birželio mėnesio 22 d. finansų sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu galimas pelnas iš užbaigto projekto, tačiau reikėtų labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas ir turimų lėšų panaudojimą, kas padėtų išvengti galimų nuostolių.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2024 metų birželio mėnuo bus reikšmingas, bet kiek permainingas. Meilės sektorių globojanti Venera birželio 1-16 d. eis tranzitu Dvynių ženklu, todėl stiprės asmeninis žavesys ir patrauklumas, bus lengviau bendrauti ir užmegzti naujas pažintis, todėl šis laikotarpis bus ypatingai palankus vienišiems šio ženklo atstovams, ieškantiems savo antrosios pusės. Partnerystės sektorių globojantis Jupiteris birželio mėnesį tęs tranzitą Dvynių ženklu, kuriame iki 17 d. viešės Venera, 3-16 d. už šeimos sferą atsakingas Merkurijus, o dvi pirmas dekadas ir Saulė, todėl šių planetų įtakoje asmeninis gyvenimas bus aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių. Birželio mėnesio 6 d. Dvynių ženkle stos Mėnulio jaunatis, todėl asmeniniame gyvenime galima tikėtis permainų, kurios gali paliesti santykius su mylimu žmogumi, bei materialinę gerovę. Periode nuo birželio mėnesio 17 d. meilė gali tampriai persipinti su finansiniais reikalais, kai tikėtina parama, arba vertinga dovana iš mylimo žmogaus, bei tokiu metu galima lemtinga pažintis su turtingu partneriu. Šis laikotarpis bus labai aktyvus ir palankus vienišiems Dvynių ženklo atstovams, kadangi bus daug romantiškų pramogų, susitikimų, galima lemtinga pažintis su ypatingu žmogumi, bei gali užsimegzti santykiai su kuo nors iš kolegų tarpo, arba tarnybinis romanas. Periodas nuo birželio mėnesio 17 d. bus palankus šeimos gyvenime, kada bus galima sėkmingai išspręsti aktualius klausimus, susijusius su nuosavybe, šeimos biudžetu, bei namiškių poreikiais.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Vėžio ženklo atstovų gyvenime svarbia taps kūrybinė veikla, bus galima įsigilinti ir išspręsti psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos, nors tuo pačiu gali tekti susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė dekada palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų, bei idėjų realizavimui. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo Vėžio ženklo atstovams gali būti produktyvus, reikšmingas ir permainingas. Darbo sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, birželio mėnesį sėkmė gali lydėti užsiimančius kūrybiniais projektais, dirbančius uždaro tipo įstaigose, užsienio įmonėse. Karjeros sektorių globojantis Plutonas birželio mėnesį judės atatupstai transformacijos sfera, todėl bus galima peržiūrėti verslo reikalus, investicijų klausimus, anksčiau pradėtus kūrybinius projektus, juos koreguoti, o paskutinę dekadą gali atsiverti naujos profesinės veiklos galimybės. Birželio mėnesio 6 d. apribojimų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl periodas bus palankus kūrybinei veiklai, tačiau gali susiklostyti aplinkybės, kurių esmę bus sunku iš karto suprasti. Birželio mėnesio 1-8 d. Marsas eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl skatins aktyvumą profesinėje veikloje, o periodas nuo 9 d. palankus bendrų socialinių projektų ruošimui, bendraminčių ir rėmėjų paieškoms. Profesinėje veikloje labai produktyvi bus paskutinė birželio dekada, kai galima gauti vertingų dalykinių pasiūlymų, pasirašyti naudingas bendradarbiavimo sutartis.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus ir produktyvus. Finansų sektorių globojančios Saulės įtakoje, dvi pirmas birželio mėnesio dekadas geros pajamos galimos iš sėkmingų kūrybinių projektų, darbo užsienio įmonėse, ar uždaro tipo įstaigose. Paskutinę birželio mėnesio dekadą, kai Saulė eis tranzitu Vėžio ženklu, asmeninių pastangų ir iniciatyvumo dėka bus galima sėkmingai papildyti biudžetą, surasti naujus pajamų šaltinius, ar jų uždirbimo būdus, tačiau tvarkant svarbius su pinigais susijusius reikalus, padidintas apdairumas būtinas 1-9 d. ir 12-20 d.

Vėžio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo bus aktyvus ir permainingas. Vėžio ženklo meilės sektorių globojančio Marso įtakoje, birželio mėnesio 1-8 d. gali pavykti užmegzti perspektyvią pažintį su žmogumi, užimančiu aukštą socialinę padėtį, arba mylimas žmogus gali padėti siekiant sėkmingos karjeros. Birželio mėnesio 9 d. Marsas pradės eiti tranzitu socialinių ryšių sfera ir tai bus palankus periodas vienišiems Vėžio ženklo atstovams, kadangi dalyvaujant įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, bendraujant su draugais, būnant bendraminčių kompanijoje, galima lemtinga pažintis, o likimas gali suvesti su įdomiu, arba ypatingu žmogumi. Birželio mėnesio 17 d. į Vėžio ženklą pereis Venera ir Merkurijus, o 20 d. Saulė, šių planetų įtaka skatins aktyvumą ir iniciatyvumą, tai bus palankus periodas vienišiems šio ženklo atstovams. Partnerystės sektorių globojančio Saturno įtakoje, esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems santuokoje, pirmoji birželio mėnesio pusė bus kiek sudėtingesnė, kada galimi nesutarimai su namiškiais, problemos per gimines, bei tokiu metu gali išryškėti nemalonios paslaptys, susiję su mylimu žmogumi, kas skatins nusivylimą ir pergyvenimus. Birželio mėnesio 22 d. partnerystės sektorių ir Vėžio ženklą suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu, gali pavykti harmonizuoti santykius su mylimu žmogumi, bet nepalankios aplinkybės gali paliesti gyvenimą šeimoje ir teks ieškoti konstruktyvių būdų problemų sprendimui. Paskutinė birželio mėnesio savaitė bus labai palanki, kai galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, bei šis laikas bus palankus bendroms tolimoms kelionėms.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Liūto ženklo atstovų gyvenime labai svarbiais taps reikalai ir klausimai, liečiantys visuomeninius ryšius, kolektyvinį darbą, bendrus socialinius projektus, santykius su draugais, rėmėjais, tai bus palankus laikas kurti ateities planus, o paskutinė dekada bus kiek pasyvesnė, ji palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos, komforto siekimui. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus palankus, produktyvus, bet permainingas. Liūto ženklo darbo sektorių globojančio Saturno įtakoje, kiek sudėtingesnė bus pirmoji birželio mėnesio pusė, kada tikėtini neharmoningi santykiai kolektyve, nepalankios darbo sąlygų permainos, gali netenkinti užmokestis ir skatinti norą išeiti iš darbo savo noru. Karjeros sektorių globojančios Veneros įtakoje, birželio mėnesio 1-16 d. galima trintis bendraujant su kolegomis ir vadovybe, bei nesėkmės ruošiant socialinius projektus. Birželio mėnesį karjeros sektoriumi tęs tranzitą Uranas, šioje sferoje nuo 9 d. viešės Marsas, tai stiprės aktyvumas, noras atkakliai dirbti, pasiekti norimų veiklos rezultatų ir pelnyti vadovybės palankumą. Paskutinę birželio dekadą sėkmė lydės ruošiant svarbius kūrybinius projektus, o 22 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins darbo sektorių, todėl artimu pilnačiai metu bus labai svarbu parodyti save esant patikimu ir atsakingu darbuotoju. Iš kitos pusės, tokiu metu gali suaktyvėti slapti priešai, linkę skleisti apkalbas, gandus, regzti intrigas, todėl bus būtinas apdairumas bendraujant kolektyve, nes ne visi kolegos bus geranoriški.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus palankus ir produktyvus. Finansų sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, birželio mėnesio 3-16 d. geros pajamos galimos iš kolektyvinės veiklos, bendrų projektų, bei gali atsiverti naujos galimybės ir pavyks surasti naudingus pajamų šaltinius. Tokiu metu nauda galima per draugus, ar visuomenines organizacijas. Nuo birželio mėnesio 17 d. pajamos ir nauda gali sietis su kūrybiniais projektais, šeimos verslu, sėkminga karjera, profesine veikla. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, ar planuojant investicijas, padidintas apdairumas bus būtinas birželio mėnesio 9-18 dienomis, bei tokiu metu svarbu atsakingai panaudoti turimas lėšas.

Liūto ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo bus aktyvus, reikšmingas. Meilės sektorių globojančio Jupiterio tranzito draugystės sektoriumi įtakoje, birželio mėnuo bus labai palankus vienišiems Liūto ženklo atstovams, kadangi dalyvaujant įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, būnant draugų, bendraminčių kompanijoje, galima lemtinga pažintis su įdomiu, arba ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti perspektyvus meilės romanas. Birželio mėnesio 6 d. Dvynių ženklo draugystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl prasidės aktyvus periodas, bus daug bendravimo, malonių akimirkų ir susitikimų, romantiškų pramogų, tokiu metu gali aplankyti meilė, bei su mylimu žmogumi bus galima kurti tolimesnius bendrus poros planus. Partnerystės sektorių globojantis Uranas birželio mėnesį tęs tranzitą karjeros sfera, todėl galima tikėtis mylimo žmogaus, arba antrosios pusės pagalbos tvarkant svarbius profesinius reikalus, o kai kurie Liūto ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali nuspręsti savo ryšį įforminti oficialiai. Birželio mėnesį, judėdamas atatupstai, partnerystės sektoriumi toliau tęs tranzitą Plutonas, tai pirmąją mėnesio pusę vėl gali aktualiomis tapti anksčiau iki galo neišspręstos problemas ir teks ieškoti konstruktyvių būdų jų sprendimui, bei harmoningų santykių poroje formavimui. Birželio 1-8 d. palankus laikas tolimoms kelionėms kartu su šeima, tik reikėtų vengti konfliktų su antrąja puse, o nuo 9 d. daugiau dėmesio gali būti karjeros interesams, nei namų ir šeimos reikalams.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Dvi pirmas 2024 metų birželio mėnesio dekadas Mergelės ženklo atstovų gyvenime labai svarbiais bus reikalai, liečiantys profesinę veiklą, karjeros galimybes, socialinių tikslų įgyvendinimą, o paskutinę dekadą sėkmė lydės kolektyvinėje, visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui, aktyviam bendravimui su draugais, rėmėjais. Profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo Mergelės ženklo atstovams palankus, nors nevienareikšmis. Mergelės ženklą ir karjeros sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, birželio mėnesio 3-16 d. daug dėmesio bus skiriama ženklių veiklos rezultatų pasiekimui, bei svarbių projektų ruošimui. Birželio mėnesį karjeros sektoriumi eis tranzitu sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, o jo įtakoje galimas profesinis augimas, sėkmė veikloje, bei galimos ilgai lauktos pozityvios permainos karjeroje. Birželio mėnesio 6 d. karjeros sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, kada galima imtis naujovių profesinėje veikloje, kurti tolimesnius planus, susijusius su sėkminga karjera. Iki birželio mėnesio 17 d. karjeros sektoriumi eis tranzitu Venera, o iki 20 d. Saulė, tai šių planetų įtakoje, bus galima pademonstruoti savo profesionalumą, užsitikrinti kolegų palaikymą, vadovybės palankumą. Darbo sektorių globojančio Urano ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, pirmoji birželio mėnesio pusė bus sudėtingesnė, kai tikėtinos nesėkmingos derybos ir artimos darbinės kelionės, bei nesklandumai užsiimant verslu. Antroji birželio mėnesio pusė bus produktyvi, kai galima pasiekti gerų veiklos rezultatų, įgyti vadovybės palankumą ir tikėtina paskata, arba paaukštinimas pareigose.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Mergelės ženklo atstovams palankus, reikšmingas, bet permainingas. Už Mergelės ženklo finansų sektorių atsakingos Veneros įtakoje, birželio 1-16 d. geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos ir sėkmingos karjeros. Nuo birželio 17 d. gerų pajamų galima tikėtis iš sėkmingų bendrų projektų, nauda gali sietis su draugais, arba visuomeninėmis organizacijomis, o paskutinę dekadą solidus pelnas tikėtinas iš verslo sferos. Tvarkant labai svarbius finansinius reikalus, ar planuojant investicijas ir bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą, padidintas apdairumas bus būtinas dvi pirmas birželio mėnesio dekadas.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių, nors kiek permainingas. Meilės sektorių globojantis Saturnas birželio mėnesį tęs tranzitą partnerystės sfera, tai bus palankus periodas vienišiems Mergelės ženklo atstovams. Meilės planeta Venera birželio 1-16 d. eis tranzitu karjeros sfera, todėl galimas tarnybinis romanas, arba susižavėjimas ir pažintis su sėkmingu karjeroje ir turinčiu aukštą socialinį statusą žmogumi. Šiame periode kartu su mylimu žmogumi galima užsiimti svarbaus dalykinio projekto ruošimu, o asmeniniai meilės santykiai gali tampriai persipinti su darbiniais ir profesiniais reikalais. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys santuokoje, šiame laikotarpyje gali pajausti nuoširdžius jausmus, o mylimas žmogus, gali siekti atgaivinti aistrą ir romantiką šeimos gyvenime, bet pirmąją mėnesio pusę, kadangi bus juntama nepalanki destruktyvių aspektų įtaka, reikėtų vengti konfliktinių situacijų poroje. Antroji birželio mėnesio pusė palanki tiek vienišiems Mergelės ženklo atstovams, tiek gyvenantiems šeimoje, o harmoningus tarpusavio santykius lems asmeninės pastangos, geranoriškumas ir draugų pagalba. Birželio mėnesio 22 d. meilės ir draugystės sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, o artimu pilnačiai metu galimi netikėti, pozityvūs pokyčiai asmeniniame gyvenime, tačiau iš kitos pusės, kai kuriais atvejais, galimas ir nusivylimas meile, o problematiškose porose iškils santykių nutraukimo grėsmė.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Dvi pirmas 2024 metų birželio mėnesio dekadas Svarstyklių ženklo atstovams labai svarbiais bus reikalai, liečiantys keliones, juridinius, mokslo, ryšių su užsieniu klausimus, o paskutinę dekadą aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą, socialinių tikslų įgyvendinimą. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Svarstyklių ženklo atstovams birželio mėnuo bus palankus, tačiau kiek permainingas. Darbo sektorių globojančio ir juo tranzitu einančio Neptūno ir šioje sferoje viešinčio Saturno įtakoje, darbinėje veikloje kiek sudėtingesnė bus pirmoji birželio mėnesio pusė, kada galimos nepalankios darbo sąlygų permainos, nesklandumai bendraujant su dalykiniais partneriais ir įmonėmis iš kitų miestų, ar šalių, bei gali suaktyvėti slapti priešai, linkę skleisti apkalbas, gandus, regzti intrigas. Birželio mėnesio 6 d. stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, kada bus galima praplėsti savus horizontus, tikėtini naudingi susitikimai su reikalingais žmonėmis iš toli, bei laikas palankus kvalifikacijos kėlimui, vertingų profesinių žinių ir patirties įgijimui. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. Saulė pereis į karjeros sektorių, tai šių planetų įtakoje, gali atsiverti naujos galimybės profesinėje veikloje, kai kurie Svarstyklių ženklo atstovai gali tikėtis paaukštinimo pareigose, vadovaujamo darbo, arba perspektyvios pareigybės pasiūlymo. Paskutinė birželio mėnesio dekada ypatingai produktyvi darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu, bei galima surasti gerai apmokamą darbo vietą jo ieškantiems.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankus, produktyvus ir nevienareikšmis. Svarstyklių ženklo finansų sektorių globojančio Marso įtakoje, birželio mėnesio 1-8 d. geros pajamos galimos iš bendradarbiavimo sferos ir pagrindinės darbo vietos, o nuo 9 d. tikėtinas solidus pelnas iš verslo. Tvarkant svarbius su pinigais ir investicijomis susijusius reikalus, padidintas apdairumas bus būtinas birželio mėnesio 1-17 d. Paskutinę birželio mėnesio dekadą tikėtinos didesnės už įprastines pajamos iš sėkmingos karjeros, pasirinktos profesijos ir bus galima užsiimti verslo plėtra.

Svarstyklių ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2024 metų birželio mėnuo bus aktyvus, reikšmingas, kupinas svarbių įvykių. Svarstyklių ženklo meilės sektorių globojančio Urano ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, birželio mėnuo bus palankus vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, kada aktyviai bendraujant su kitais žmonėmis, gali pavykti sutikti įdomų, turtingą, arba ypatingą žmogų, su kuriuo užsimezgę asmeniniai santykiai gali išsirutulioti į patikimus partnerystės ryšius. Birželio mėnesio 1-8 d. partnerystės sektoriumi eis tranzitu Marsas, todėl esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys santuokoje, gali tikėtis ryžtingų mylimo žmogaus, ar antrosios pusės poelgių, šios planetos įtakoje stiprės aistringumas, tačiau norint išsaugoti harmoningą bendravimą poroje, reikėtų išlikti geranoriškais, bei vengti konfliktų. Birželio mėnesio 1-16 d., Veneros įtakoje, gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai per atstumą, arba perspektyvi pažintis tolimų kelionių metu, o periode nuo 17 d. galimas susižavėjimas ir pažintis su sėkmingu karjeroje, ar turinčiu aukštą socialinį statusą žmogumi. Sukūrusiems šeimą, kiek mažiau palanki bus pirmoji birželio mėnesio pusė, kai galimi nesutarimai, nesklandumai kelionių metu, arba dėl neteisingų asmeninių poelgių. Birželio mėnesio 22 d. šeimos ir karjeros sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, o artimu pilnačiai metu reikėtų išlikti geranoriškais, vengti trinties bendraujant su namiškiais, bei surasti protingą balansą tarp profesinės veiklos interesų ir namų, šeimos reikalų. Paskutinę birželio savaitę tikėtinos pozityvios permainos šeimos gyvenime ir tokiu metu bus galima užsiimti jaukumo, komforto, bei palankios atmosferos namuose kūrimu.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Dvi pirmas 2024 metų birželio mėnesio dekadas Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, išmokomis, arba palikimu, o paskutinė dekada bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių, juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Skorpiono ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo bus produktyvus ir reikšmingas. Darbo sektorių globojančio ir atatupstai šeimos sfera judančio Plutono įtakoje, birželio mėnesį sėkmė lydės užsiimančius šeimos verslu, individualia, arba kūrybine veikla, o dirbantys samdomą darbą galės pasiekti gerų rezultatų, bei bus galima peržiūrėti ruošiamus projektus, juos koreguoti. Birželio mėnesio 1-8 d. darbo sektoriumi eis tranzitu Marsas ir skatins aktyvumą, darbingumą, gebėjimą sėkmingai atlikti pavestas užduotis, tačiau 3-11 d. galimi nemalonumai, intrigos kolektyve. Karjeros sektorių globojančios Saulės įtakoje, dvi pirmosios birželio dekados bus kiek permainingos, kai gali pavykti pritraukti naujų klientų, surasti patikimų dalykinių partnerių ir rėmėjų, užsiimti verslo plėtra, gauti naudingų pasiūlymų, tačiau iš kitos pusės, galimos nesėkmingos artimos darbinės kelionės ir derybos, bei finansiniai nesklandumai. Birželio mėnesio 22 d. komunikacijų sektoriuje stos Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu reikėtų labai atsargiai vertinti gautus dalykinius pasiūlymus, įvertinti visus galimus pliusus ir minusus. Paskutinė birželio mėnesio savaitė bus labai produktyvi, kai galimi geri veiklos rezultatai, sėkmė kolektyviniame darbe, bei ruošiant svarbius socialinius projektus.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2024 metų birželio mėnuo gali būti palankus, reikšmingas, bei dosnus. Finansų sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, birželio mėnesį geros pajamos galimos iš pagrindinės darbovietės, darbo finansų, medicinos sferoje, bei solidus pelnas iš verslo. Birželio mėnesio 6 d. stambių finansų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, išryškės naujos vertingos idėjos, susiję su galimybe pagerinti savo materialinę padėtį ir ženkliai papildyti asmeninį biudžetą. Periode nuo birželio mėnesio 17 d. geros pajamos gali sietis su bendradarbiavimu su partneriais ir įmonėmis iš kitų miestų, ar šalių, bei sėkmė lydės dirbančius švietimo ir juridinėje sferoje.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2024 metų birželio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams bus reikšmingas, bei kupinas svarbių įvykių. Meilės sektorių globojančio, juo tranzitu einančio Neptūno ir šioje sferoje viešinčio Saturno, bei šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, vienišiems Skorpiono ženklo atstovams dvi pirmosios birželio mėnesio dekados bus nevienareikšmiškos, kai iš vienos pusės, bus daug palankių progų naujų perspektyvių pažinčių užmezgimui, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Šiame periode bus daug romantiškų pramogų, susitikimų, bendravimo, tačiau iš kitos pusės, galimas nusivylimas meile, santykiais, gali išaiškėti kažkokia paslaptis, susijusi su mylimu žmogumi, dėl ko tikėtini pergyvenimai, bei galimi ir nesutarimai dėl materialinių reikalų. Partnerystės sektorių globojančios Veneros įtakoje, esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys santuokoje, birželio 1-16 d. gali sėkmingai išspręsti finansinius reikalus, o tokiu metu jausmai gali tapti labai giliais ir intensyviais. Partnerystės sektoriumi birželio mėnesį eis tranzitu už šeimos sferą atsakingas Uranas, o nuo 9 d. ir Marsas, todėl šių planetų įtakoje, bus galima harmonizuoti santykius poroje ir su namiškiais, sėkmingai užsiimti ūkiniais, buitiniais namų ir šeimos reikalais. Birželio mėnesį, judėdamas atatupstai, šeimos sektoriumi eis tranzitu Plutonas, tai gali atsinaujinti anksčiau iki galo neišspręsti klausimai ir problemos, kurias pavyks sėkmingai sutvarkyti paskutinę dekadą. Vienišiems Skorpiono ženklo atstovams bus labai palanki paskutinė birželio mėnesio dekada, kai būnant toli nuo namų, ar kelionių metu, bus galima susipažinti su įdomiu žmogumi, užmegzti asmeninius meilės santykius, bei surasti savo antrąją pusę.

ŠAULYS (lapkričio 23 - gruodžio 21)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Šaulio ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus tarpusavio santykiai su žmonėmis, bendradarbiavimo klausimai, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, o paskutinę dekadą pirmame plane atsidurs materialiniai klausimai ir reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, išmokas, arba mokesčius. Profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu Šaulio ženklo atstovams birželio mėnuo bus gana produktyvus, nors kiek permainingas. Šaulio ženklo darbo sektorių globojanti Venera birželio mėnesio 1-16 d., o 3-16 d. už karjeros sferą atsakingas Merkurijus eis tranzitu partnerystės sfera, todėl bus galima surasti rėmėjų, patikimų dalykinių partnerių, gauti naudingų pasiūlymų, pritraukti naujų klientų, sudaryti bendradarbiavimo sutartis, pasirašyti kontraktus, tačiau destruktyvių aspektų įtakoje, galimi finansiniai nesutarimai ir susidūrimas su nesąžiningais asmenimis. Birželio mėnesį darbo sektoriumi eis tranzitu Uranas, o nuo 9 d. Marsas, tai šios planetos suteiks energijos, skatins aktyvumą, veiklumą, darbingumą, bei gebėjimą sėkmingai atlikti atsakingas užduotis, pasiekti gerų veiklos rezultatų, pelnyti vadovybės palankumą. Periode nuo birželio mėnesio 17 d., Veneros ir Merkurijaus tranzito įtakoje, galima užsiimti verslo plėtra, o sėkmė lydės dirbančius gamyboje, finansų, medicinos sferoje, užsienio įmonėse ir ruošiant svarbius kūrybinius projektus.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Šaulio ženklo atstovams bus dosnus, palankus, tačiau kiek permainingas. Finansų sektorių globojančio Saturno įtakoje, birželio mėnesį geros pajamos tikėtinos ne tik iš pagrindinės darbo vietos, tačiau nauda gali sietis su sėkmingais nuosavybės sandoriais, kūrybinio pobūdžio, ar individualia veikla ir šeimos verslu. Tvarkant svarbius su pinigais susijusius reikalus, planuojant investicijas, padidintas apdairumas bus būtinas pirmąją birželio mėnesio pusę, bei labai svarbu vengti abejotinų pasiūlymų, avantiūrų ir rizikos. Birželio mėnesio 22 d. finansų sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu, gali išryškėti labai vertingos idėjos, susiję su galimybe papildyti savo biudžetą, bet iš kitos pusės, galimos priverstinės išlaidos ir laikini finansiniai sunkumai, susiję su nepateisinama rizika ir neapdairumu.

Šaulio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2024 metų birželio mėnuo svarbus, kupinas reikšmingų įvykių. Meilės sektorių globojančio ir atatupstai judančio komunikacijų sfera Plutono įtakoje, birželio mėnuo bus palankus vienišiems Šaulio ženklo atstovams, kai naujos perspektyvios pažintys gali užsimegzti gatvėje, transporte, artimų kelionių metu, ar bendraujant su bičiuliais, žmonėmis artimoje aplinkoje. Birželio mėnesį kai kuriems Šaulio ženklo atstovams gali pavykti atnaujinti nutrūkusius santykius su mylimu žmogumi, o nuoširdžių pokalbių dėka išspręsti buvusias problemas. Birželio mėnesio 1-8 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Marsas ir skatins ryžtingumą, aistringumą, tačiau galimos ir meilės intrigos. Birželio mėnesį partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Šaulio ženklą globojantis Jupiteris, šioje sferoje 1-16 d. viešės Venera, 3-16 d. už partnerystės sektorių atsakingas Merkurijus, o dvi pirmas dekadas ir Saulė, tai šių planetų įtakoje, meilės tema tampa ypatingai reikšminga, tai aktyvus periodas asmeniniame gyvenime, kupinas įsimenančių įvairių įvykių. Birželio mėnesio 6 d. partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, atsivers naujos perspektyvos, susiję su tarpusavio santykiais, tokiu metu gali prasidėti naujas meilės romanas, ar pavyks atnaujinti nutrūkusį ryšį su buvusiu mylimu žmogumi, bet tuo pačiu galima trintis bendraujant su namiškiais, arba nesutarimai šeimoje. Šeimos sektorių globojančio, juo tranzitu einančio Neptūno, šioje sferoje viešinčio Saturno, bei šių planetų formuojamų dvejopų aspektų įtakoje, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar sukūrusiems šeimą, permainingos bus dvi pirmosios birželio dekados, kada bus galima užsiimti nuosavybės ir namų reikalais, tačiau tuo pačiu tikėtinos ir konfliktinės situacijos namuose, nepalanki psichologinė atmosfera šeimoje. Paskutinė birželio mėnesio dekada bus palanki, kadangi pavyks harmonizuoti santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, išspręsti visus prieštaravimus ir nesutarimus, bei formuoti pozityvią atmosferą šeimoje.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio dekadas Ožiaragio ženklo atstovams svarbiais bus reikalai, susiję su darbine ir profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, bei naminių augintinių klausimai, o paskutinę dekadą dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į bendradarbiavimo klausimus, bei tarpusavio santykius su kitais žmonėmis ir dalykiniais partneriais. Ožiaragio ženklo atstovams profesinės, bei darbinės veiklos atžvilgiu birželio mėnuo bus palankus, produktyvus ir kiek permainingas. Ožiaragio ženklo darbo sektoriumi birželio mėnesį eis tranzitu Jupiteris, šioje sferoje 1-16 d. viešės už karjeros sektorių atsakinga Venera ir 3-16 d. darbo sektorių globojantis Merkurijus, o dvi pirmąsias dekadas Saulė, o šių planetų įtaka skatins aktyvumą ir suteiks labai daug energijos, kurią bus svarbu gebėti teisingai panaudoti. Šiame periode nevertėtų imtis kelių darbų, ar projektų vienu metu, o išryškinti prioritetus ir veikti tikslingai, kas padės atsakingai atlikti pavestas svarbias užduotis ir pasiekti gerų veiklos rezultatų. Birželio mėnesio 6 d. darbo sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, skatinanti atsinaujinimą ir prasidės aktyvus etapas veikloje, bei galimi pokyčiai ir bus galima įsisavinti naujus darbo metodus. Dvi pirmos birželio dekados bus permainingas laikas, kai iš vienos pusės, gali pavykti pasiekti ženklių veiklos rezultatų, kai kurie Ožiaragio ženklo atstovai gali tikėtis paaukštinimo pareigose, ar vadovaujamo darbo pasiūlymo, tačiau iš kitos pusės, galimos biurokratinės problemos, bei konfliktai su vadovybe ir kolegomis. Birželio mėnesio 17 d. į partnerystės sektorių pereis Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė, todėl bus galima pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, gauti naudingų dalykinių pasiūlymų, o ypač produktyvi bus paskutinė birželio savaitė.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti dosnus, tačiau permainingas. Finansų sektorių globojančio Urano įtakoje, geros pajamos birželio mėnesį gali sietis ne tik su pagrindine darbo vieta, tačiau nauda galima iš kūrybinių projektų, viešos veiklos, mokymų, reklamos, pomėgių realizavimo praktikoje. Judėdamas atatupstai, birželio mėnesį finansų sektoriumi eis tranzitu Plutonas, jo įtakoje, 3-11 d. galimos priverstinės išlaidos, ar nesėkmingi nuosavybės sandoriai, o tvarkant svarbius su pinigais susijusius reikalus, būtinas padidintas apdairumas. Paskutinė birželio mėnesio dekada bus labai sėkminga, todėl tikėtinos pajamos didesnės už įprastines, bei laikas palankus svarbioms investicijoms.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2024 metų birželio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti permainingas, tačiau svarbus ir reikšmingas. Meilės sektorių globojanti Venera birželio 1-16 d. eis tranzitu darbo sfera, tai tokiu metu gali užsimegzti asmeniniai santykiai su kuo nors iš kolegų tarpo, arba tarnybinis romanas. Birželio mėnesį meilės sektoriumi tęs tranzitą Uranas, o nuo 9 d. jame viešės Marsas, tai šių planetų įtakoje, laikotarpis bus palankus vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, nes stiprės patrauklumas, aistringumas, gebėjimas bendrauti, vilioti, bus labai daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, bei galima lemtinga pažintis su įdomiu, arba ypatingu žmogumi. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė pereis į partnerystės sektorių, todėl prasidės palankus periodas esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems santuokoje, nes tokiu metu galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, išspręsti buvusius nesutarimus ir harmonizuoti santykius poroje. Paskutinė birželio mėnesio dekada bus palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, kai aktyviai bendraujant su kitais žmonėmis, bus galima sutikti meilę ir surasti antrąją pusę. Birželio mėnesio 22 d. Ožiaragio ženklą ir partnerystės sektorių suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu galimi svarbūs įvykiai ir pokyčiai asmeniniame gyvenime, bei bus svarbu surasti balansą tarp asmeninių norų ir mylimo žmogaus, arba antrosios pusės lūkesčių ir poreikių.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Dvi pirmas 2024 metų birželio mėnesio dekadas Vandenio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, bei pomėgiai, o paskutinę dekadą aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Vandenio ženklo atstovams birželio mėnuo bus palankus ir produktyvus. Karjeros sektorių globojantis Marsas birželio mėnesio 1-8 d. eis tranzitu komunikacijų sfera ir tokiu metu galimos sėkmingos artimos darbinės kelionės, derybos, gali pavykti užmegzti naudingus ryšius su reikalingais žmonėmis, gauti svarbios informacijos. Nuo birželio mėnesio 9 d. Marsas eis tranzitu šeimos sektoriumi, todėl tokiu metu profesinės veiklos, karjeros interesai gali atsidurti antrame plane, o daugiau dėmesio bus skiriama namų, bei šeimos reikalams. Tokiu metu sėkmė lydės užsiimančius šeimos verslu, kūrybinio pobūdžio, ar kita individualia veikla, kurią galima atlikti namų sąlygomis. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė, pereis į darbo sektorių, tai šių planetų įtakoje bus aktyvus periodas, kada galima pademonstruoti savo profesionalumą, parodyti save atsakingais ir patikimais darbuotojais, harmonizuoti santykius kolektyve, pasiekti ženklių veiklos rezultatų, pelnyti vadovybės palankumą, bei tikėtinas ir deramas įvertinimas, arba paskata. Birželio mėnesio 22 d. apribojimų ir darbo sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, tai artimu pilnačiai metu gali būti sėkmingai užbaigtas svarbus kūrybinis projektas, bet iš kitos pusės, gali suaktyvėti slapti priešai, linkę skleisti apkalbas, gandus, bei regzti intrigas, todėl būtinas atsargumas bendraujant su kolegomis.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2024 metų birželio mėnuo palankus ir reikšmingas, nors kiek permainingas. Finansų sektorių globojančio ir juo tranzitu einančio Neptūno ir šioje sferoje viešinčio Saturno įtakoje, geros pajamos birželio mėnesį gali sietis su pagrindine darbo vieta, kūrybiniais projektais, darbu uždaro tipo įstaigose, arba užsienio įmonėse. Tvarkant svarbius su pinigais susijusius reikalus ir dokumentus, bei planuojant stambias investicijas, padidintas apdairumas bus būtinas pirmąją birželio mėnesio pusę, o pati produktyviausia bus paskutinė savaitė, kai tikėtinos didesnės už įprastines pajamos, solidus pelnas iš verslo, bei gali pavykti surasti naujus pajamų šaltinius.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2024 metų birželio mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus palankus, kiek permainingas ir kupinas reikšmingų įvykių. Meilės sektoriumi birželio mėnesį tęs tranzitą laimės ir sėkmės planeta laikomas Jupiteris, kurio įtaka bus ypatingai palanki vienišiems Vandenio ženklo atstovams ir skatins reikšmingus, įsimintinus įvykius asmeniniame gyvenime. Meilės sektorių globojantis Merkurijus birželio 3-16 d. eis tranzitu šia sfera, kurioje 1-16 d. viešės Venera, o dvi pirmas dekadas ir už partnerystės sferą atsakinga Saulė, tai šių planetų įtakoje, laikas palankus vienišiems Vandenio ženklo atstovams, nes bus labai daug aktyvaus bendravimo, naujų perspektyvių pažinčių, malonių susitikimų, romantiškų pramogų, stiprės poreikis ir noras mylėti, bei jaustis mylimais. Tokiu metu galima lemtinga pažintis su įdomiu, ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti asmeniniai santykiai, arba meilės romanas, kuris gali išsirutulioti į patikimą ir ilgalaikį partnerystės ryšį. Birželio mėnesio 6 d. Vandenio ženklo meilės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, galinti paskatinti pozityvius pokyčius asmeniniame gyvenime ir gali užsimegzti tobulas meilės romanas, tačiau iš kitos pusės, kai kuriose porose galimi nesutarimai dėl finansinių reikalų ir gali išaiškėti nemaloni paslaptis, liečianti mylimą žmogų, dėl ko galimas nusivylimas. Birželio mėnesio 17 d. Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė pereis į darbo sektorių, tai gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai su kuo nors iš kolegų, o mylimas žmogus, arba antroji pusė gali padėti tvarkant svarbius darbinius reikalus. Birželio mėnesį šeimos sektoriumi tęs tranzitą Uranas, o nuo 9 d. ir Marsas, tai šeimos gyvenime kiek sudėtingesnė bus pirmoji mėnesio pusė, kada galima trintis bendraujant su namiškiais ir konfliktinės situacijos namuose. Antroje mėnesio pusėje gali pavykti sėkmingai išspręsti problemas ir nesutarimus, bei formuoti pozityvią psichologinę atmosferą namuose.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Dvi pirmąsias 2024 metų birželio mėnesio dekadas Žuvų ženklo atstovų gyvenime svarbiais taps reikalai, liečiantys namų, šeimos, ūkinius, buitinius ir nuosavybės klausimus, o paskutinė dekada palanki kūrybinei saviraiškai, talentų realizavimui, asmeninių meilės santykių formavimui ir pomėgiams. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Žuvų ženklo atstovams birželio mėnuo bus produktyvus, bet permainingas. Darbo sektorių globojančios Saulės įtakoje, dvi pirmas birželio mėnesio dekadas, sėkmė lydės užsiimančius kūrybinio pobūdžio, ar kita individualia veikla, šeimos verslu, bei dirbančius paslaugų sferoje. Tačiau, šis laikotarpis permainingas ir destruktyvių aspektų įtakoje, galimi nesklandumai kolektyve, problemos samdomame darbe, galimos nepalankios darbo sąlygų permainos ir mintys apie išėjimą iš darbo savo noru. Karjeros sektorių globojantis Jupiteris birželio mėnesį eis tranzitu šeimos sfera, tai profesinė veikla gali atsidurti antrame plane, o daugiau dėmesio bus skiriama namų ir šeimos reikalams, namiškių poreikiams. Paskutinė birželio mėnesio dekada bus produktyvi, kai galima užsiimti svarbiais kūrybiniais projektais, o sėkmė lydės tuos Žuvų ženklo atstovus, kurių darbas turi sąsają su mokymais, vieša veikla, reklama, ar grožio industrija, šou verslu.

Finansiniu požiūriu 2024 metų birželio mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus svarbus ir produktyvus. Finansų sektorių globojančio Plutono įtakoje, birželio mėnesį geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, sėkmingų kūrybinių projektų, nauda galima iš šeimos verslo, nuosavybės sandorių, o paskutinę dekadą iš mokymų, reklamos, talentų ir pomėgių realizavimo praktikoje. Tvarkant svarbius finansinius reikalus ir dokumentus, planuojant svarbias investicijas, arba bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą, padidintas apdairumas bus būtinas pirmąją birželio mėnesio pusę.

Meilės ir asmeninio gyvenimo atžvilgiu Žuvų ženklo atstovams 2024 metų birželio mėnuo bus palankus, kupinas reikšmingų, bei įsimintinų įvykių. Šeimos sektoriumi birželio mėnesį eis tranzitu laimės ir sėkmės planeta Jupiteris, 1-16 d. šioje sferoje viešės Venera, 3-16 d. šeimos ir partnerystės sferas globojantis Merkurijus, o dvi pirmas dekadas ir Saulė, tai šių planetų įtakoje, namų ir šeimos reikalams bus skiriama labai daug dėmesio. Tokiu metu galimas ypatingas interesas klausimams, susijusiems su investicijomis, nuosavybės, žemės įsigijimu, arba padavimu, juridinėmis konsultacijomis. Birželio mėnesio 6 d. šeimos sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, o asmeniniame gyvenime galimi svarbūs pokyčiai, bei bus galima kurti tolimesnius planus. Birželio mėnesio 17 d. į meilės sektorių pereis Merkurijus ir Venera, o 20 d. ir Saulė, todėl šių planetų įtakoje, vienišiems Žuvų ženklo atstovams prasidės palankus periodas, kai bus daug bendravimo, malonių susitikimų, romantiškų pramogų, bus galima užmegzti perspektyvias pažintis ir likimas gali suvesti su įdomiu, ypatingu žmogumi. Tai laikotarpis, kai bus juntamas stiprus poreikis mylėti ir jaustis mylimais, gali pavykti surasti mylimą žmogų ir savo antrąją pusę. Birželio mėnesio 22 d. draugystės ir meilės sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, tai artimu pilnačiai metu galima daug ką aiškiai suvokti, gali išaiškėti kai kurios paslaptys, susiję su draugais, arba mylimu žmogumi, o kai kuriais atvejais, gali būti nutraukiami nepateisinę lūkesčių santykiai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą