Horoskopas 2020 metų rugpjūčiui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkreataus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, o paskutinę dekadą aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Pirmąją rugpjūčio mėnesio dekadą, kada už Avino ženklo darbo sektorių atsakingas Merkurijus formuos destruktyvius aspektus, bus prieštaringas laikotarpis, kada vertėtų stengtis vengti konfliktų su vadovybe, o pasitelkus entuziazmą, atsakingai atlikti pavestas užduotis. Sėkmės garantu darbinėje veikloje rugpjūčio mėnesį bus darbštumas ir atsakingumas, o kliudyti gali per didelis užsispyrimas ir nepagrįstos ambicijos. Antroji rugpjūčio mėnesio pusė bus palanki ieškantiems naujos darbo vietos, o paskutinę dekadą galima gauti atsakingą pareigybę, arba užimti vadovaujantį postą, tačiau tokiu atveju, reikėtų nusiteikti kruopščiam ir rimtam darbui. Sėkmė rugpjūčio mėnesį gali lydėti tuos Avino ženklo atstovus, kurių veikla turi sąsają su kūrybiniais, arba socialiniais projektais.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Avino ženklo atstovams gali būti palankus ir dosnus, ypač laikotarpyje nuo antros dekados, kada už asmeninių finansų sektorių atsakinga Venera ir šia sfera einantis tranzitu Uranas formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, tačiau pirmąją dekadą, tvarkant svarbius finansinius reikalus, būtinas atsargumas ir apdairumas. Būtinos išlaidos rugpjūčio mėnesį, ypač laikotarpyje nuo antros savaitės, gali sietis namų reikalais ir šeimos poreikiais.

Avino ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti palankus ir reikšmingas. Pirmąją rugpjūčio mėnesio savaitę, kol už partnerystės sektorių atsakinga Venera eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, vienišiems Avino ženklo atstovams bus palankus laikotarpis naujoms pažintims ir asmeninių santykių užmezgimui. Pažintys tokiu metu tikėtinos kelionių metu, mokymo įstaigose, ar bendraujant artimoje aplinkoje, o naujas pažįstamas gali būti iš toli, iš kito miesto, ar šalies, arba kūrybiškas žmogus. Rugpjūčio mėnesį užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali būti aistringais ir intensyviais, tačiau turinčiais tendenciją išsirutulioti į gilius, stabilius ir ilgalaikius ryšius, o ypač didelė naujų santykių užmezgimo tikimybė bus laikotarpyje nuo antros dekados. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, laikotarpyje nuo antros rugpjūčio savaitės iki mėnesio pabaigos, kol Venera eis tranzitu šeimos sektoriumi, turės galimybę taikiai išspręsti nesklandumus, nesutarimus poroje, sustiprinti tarpusavio ryšius, o namuose formuoti pozityvią psichologinę atmosferą.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys buitinius ir ūkinius reikalus, namų, šeimos, nuosavybės klausimus, o paskutinė dekada bus palanki kūrybinei saviraiškai, asmeninių meilės santykių formavimui, bei pomėgiams. Rugpjūčio mėnesį Jaučio ženklo atstovus gali lydėti sėkmė įvairaus pobūdžio kūrybinėje veikloje, ruošiant ir tvirtinant socialinius projektus, tokiu metu gali būti deramai įvertintos pastangos, tikėtinas nuopelnų pripažinimas ir paskata. Sėkmės garantu profesinėje veikloje bus aktyvumas, asmeninės pastangos ir sveikos ambicijos, o antroje rugpjūčio mėnesio pusėje, kada Jaučio ženklu einantis tranzitu Uranas pradės judėti atatupstas, gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų ir nebaigtų projektų, peržiūrėti ir koreguoti profesinę veiklą. Pirmoji rugpjūčio mėnesio savaitė darbinės veiklos atžvilgiu bus kiek pasyvesnė, o nuo antros dekados, kada už Jaučio darbo sektorių atsakinga Venera, eidama tranzitu komunikacijų sektoriumi, formuos harmoningus aspektus, laikas bus palankus darbinėms kelionėms ir ieškantiems naujos darbo vietos, tik laikotarpyje 18-26 d., bus būtinas padidintas atsargumas tolimų dalykinių kelionių, komandiruočių, derybų metu, kada galima susidurti su nesąžiningais asmenimis.

2020 metų rugpjūčio mėnuo Jaučio ženklo atstovams finansiniu požiūriu bus kiek permainingas ir prieštaringas. Už Jaučio ženklo asmeninių finansų sektorių atsakingas Merkurijus pirmąją rugpjūčio dekadą ir laikotarpyje nuo 26 d. formuos destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtakoje, būtinas atsargumas ir apdairumas tvarkant finansinius ir materialinius reikalus, pasirašant svarbius dokumentus, ypač su dalykiniais užsienio partneriais ir įmonėmis, kas padėtų išvengti nesklandumų ir galimų nuostolių. Laikotarpyje nuo rugpjūčio 13 d., Merkurijaus formuojamų harmoningų aspektų įtakoje, tikėtinos didesnės už įprastines pajamos iš pagrindinės darbo vietos, bendradarbiavimo ir verslo sferos, o stabilią finansinę padėtį užtikrins protingas turimų lėšų panaudojimas ir atsakingas būtinų išlaidų planavimas.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus reikšmingas ir gana permainingas. Už Jaučio ženklo partnerystės sektorių atsakingas Marsas rugpjūčio mėnesį eis tranzitu apribojimų ir paslapčių sektoriumi, jis formuos harmoningus ir destruktyvius aspektus, kurie skatins dvejopas situacijas. Šį mėnesį galimas nusivylimas partnerystės ryšiais, mylimu žmogumi, gali atsiverti kai kurios slaptos aplinkybės, tačiau gali pavykti ir sėkmingai išspręsti psichologines problemas. Šį mėnesį gali užsimegzti slapti ryšiai, ar atvirai neafišuojamas meilės romanas. Jaučio ženklo atstovai, gyvenantieji šeimoje, gali tikėtis gana palankaus laikotarpio, sėkmė juos gali lydėti tvarkant reikalus, susijusius su namais, šeimos gerove, pavyks formuoti šiltus tarpusavio santykius su namiškiais, namuose gali vyrauti pozityvi psichologinė atmosfera. Rugpjūčio 19 d. Jaučio ženklo šeimos sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kuri suteiks naują impulsą ir skatins reikšmingus pozityvius pokyčius asmeniniame gyvenime. Vieniši Jaučio ženklo atstovai rugpjūčio mėnesį turėtų išlikti apdairiais ir praktiškais, nes užmezgant naujas pažintis, galima susidurti su aferistais, arba po padoraus žmogaus įvaizdžiu besislepiančiu nepatikimu, savanaudžiu žmogumi.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tokiu metu tikėtina daug artimų kelionių, bendravimo, pažinčių ir kontaktų, o paskutinę dekadą svarbiais taps namų ir šeimos reikalai. Už Dvynių ženklo darbo sektorių atsakingas Marsas eis tranzitu socialinių ryšių sfera ir formuos mišrius aspektus, skatinančius dvejopas aplinkybes. Iš vienos pusės, galimos nepalankios permainos, gali žlugti darbiniai planai, pablogėti darbo sąlygos, o kolektyve galima sudėtinga psichologinė atmosfera. Tačiau šie nesklandumai bus laikini, o paskutinę rugpjūčio dekadą atsivers naujos socialinės realizacijos galimybės, kada bus galima patvirtinti svarbius projektus, o įdėjus pastangų, pasiekti gerų rezultatų profesinėje veikloje. Rugpjūčio mėnesį sėkmė gali lydėti kolektyvinėje veikloje, tokiu metu reikėtų siekti kolegų palaikymo, o Dvynių ženklo atstovams, užsiimantiems nuosavu verslu, vertėtų vengti bet kokios rizikos ir pagrinde kliautis tik savomis jėgomis.

Finansinės ir materialinės padėties atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus gana palankus ir dosnus, ypač laikotarpyje nuo antros savaitės, kada asmeninių pajamų sektoriumi eis tranzitu Venera. Pirmąją savaitę gali kilti naujos idėjos, susiję su materialinės padėties pagerinimu, o nuo antros savaitės tikėtinos geros pajamos iš pagrindinės darbo vietos, nauda galima iš kūrybinio ir intelektualinio pobūdžio veiklos, o paskutinę dekadą gali padidėti pajamos ryšium su profesiniu augimu ir sėkminga karjera, bei galimos ir vertingos dovanos.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus palankus ir reikšmingas, o dominuos finansiniai, materialiniai klausimai ir reikalai. Rugpjūčio mėnesį už Dvynių ženklo partnerystės sektorių atsakingas Jupiteris eis tranzitu stambių finansų, verslo, o meilės sektorių globojant Venera nuo antros savaitės judės asmeninių pajamų sfera, todėl šių planetų ir jų formuojamų aspektų įtakoje, bus lengviau išspręsti svarbius klausimus, susijusius su bendrais poros finansais. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems šeimoje, pirmąją rugpjūčio dekadą gali pavykti sėkmingai išspręsti ginčytinus klausimus, o nuo antros dekados galima tikėtis harmoningo bendravimo su mylimu žmogumi ir namiškiais. Rugpjūčio mėnuo nepalankus norintiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, arba stambius pirkinius namams, kadangi šiuo metu galimos per didelės išlaidos ir nenaudingi pirkiniai. Šis periodas netinkamas kreditų, paskolų gavimui, kadangi gali būti sudėtinga juos laiku grąžinti, o taip pat nepatartina skolinti lėšas kitiems. Vienišiems Dvynių ženklo atstovams naujų pažinčių užmezgimui bus palanki pirmoji savaitė, o vėlesniame laikotarpyje meilė gali tampriai persipinti su finansiniais klausimais, gali traukti turtingi, užimantys aukštą socialinę padėtį asmenys, arba mylimo žmogaus dėka gali pagerėti finansinė padėtis.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Vėžio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti talentų ir meistriškumo realizavimas praktikoje, asmeninės gerovės kūrimas, o paskutinę dekadą daugiau dėmesio gali tekti skirti intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Rugpjūčio mėnesį Vėžio ženklo atstovai gali aktyviai siekti savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, tokiu metu galima sėkmingai pristatyti ilgą laiką ruoštus projektus, kurie gali sulaukti palaikymo. Šį mėnesį gali sėkmingai spręstis su darbine veikla susiję klausimai, ženkliai sustiprėti autoritetas, galimas deramas nuopelnų įvertinimas ir pripažinimas, o sėkmės garantu bus aktyvumas, ryžtas ir stiprios, sveikos ambicijos. Labai svarbu bus rugpjūčio mėnesį vengti konfliktinių situacijų su vadovybe ir įtakingais, užimančiais aukštą padėtį asmenimis, bei gebėti įveikti pasitaikiusias kliūtis ir apribojimus savo kelyje į tikslą. Šį mėnesį santykiai darbo kolektyve gali būti įtempti, tačiau pasitelkus įgimtą darbštumą, atsakingumą, empatiją ir konstruktyvų dialogą, bus galima sėkmingai harmonizuoti santykius su kolegomis, ar pavaldiniais. Ieškantys darbo, rugpjūčio mėnesį gali gauti gerai apmokamą pareigybę, kuri atitiktų įgytą išsilavinimą ir profesionalumą, o kai kuriems Vėžio ženklo atstovams ir pašaukimą.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus kiek permainingas, aktyvesnės bus pirmosios trys savaitės, kol asmeninių finansų sektoriumi eis tranzitu Saulė, o 5-19 d. ir Merkurijus. Šių planetų įtakoje, svarbūs finansiniai klausimai bus sprendžiami pasitelkus praktinį požiūrį, atsakingai įvertinus galimą naudą, šiuo metu gali gimti naujos vertingos idėjos, liečiančios didesnių pajamų uždirbimo galimybes ir naujus jų šaltinius. Paskutinę rugpjūčio dekadą geros pajamos ir nauda gali sietis su prekybine, komercine, tarpininkavimo, intelektualinio pobūdžio veikla, sėkmė gali lydėti dirbančius finansų, bei medicinos sferoje.

2020 metų rugpjūčio mėnuo Vėžio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime ir meilės sferoje bus aktyvus ir reikšmingas. Vėžio ženklo partnerystės sektoriuje bus susitelkę kelios planetos, o meilės sektorių globojantis Marsas eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl bus labai svarbu kuo daugiau laiko praleisti kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, o stiprių asmeninių ryšių garantu bus sąžiningumas ir tarpusavio pasitikėjimas. Rugpjūčio mėnesį galimas polinkis užmegzti slaptus meilės ryšius, tačiau to daryti nevertėtų, kadangi tai gali paskatinti rimtas, negatyvias, nepageidaujamas pasekmes. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantys šeimoje, rugpjūčio mėnesį gali susidurti ir su nepalankiomis aplinkybėmis, kada mylimas žmogus, ar antroji pusė gali nepalaikyti užsibrėžtų tikslų ir ambicijų. Vieniši Vėžio ženklo atstovai rugpjūčio mėnesį gali tikėtis svarbių susitikimų, naujų pažinčių, bus daug palankių galimybių pasinerti į romantiškas meilės pramogas ir formuoti asmeninius santykius. Šį mėnesį kai kurie darbiniai ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius santykius, bei užsimegzti meilės romanas su kuo nors iš kolegų, ar vadovybės tarpo.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti asmeniniai planai, iniciatyvos ir ambicijos, tai palankus laikas įvaizdžio pokyčiams, o paskutinę dekadą svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Rugpjūčio mėnesį gali būti išbandoma Liūto ženklo atstovų kantrybė, darbingumas ir profesionalumas, bus labai svarbu susitelkti ir atsakingai atlikti pavestas užduotis, nes priešingu atveju galimi kaltinimai tingumu, nepareigingumu, atsakomybės stoka. Rugpjūčio mėnesį darbinėje ir profesinėje veikloje aktualia taps naujų žinių ir patirties įgijimo tema, bet svarbu bus įgyti būtiną asmeninę profesinę praktiką ir įdirbį, o jaučiant kompetencijos stoką, vertėtų nesiimti svarbių projektų. Liūto ženklo darbo sektoriuje rugpjūčio mėnesį bus susitelkę kelios planetos, o nuo antros savaitės, už karjeros sektorių atsakinga Venera eis tranzitu paslapčių, apribojimų sfera, todėl galimos intrigos, įskundimai, gali pavesti bendradarbiai, ar nepatikimi pavaldiniai, kas gali paskatinti norą keisti darbo vietą, nors skubėti nevertėtų, kadangi tai bus tik laikinų nesklandumų laikotarpis.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Liūto ženklo atstovams bus kiek sudėtingesnis ir permainingas. Už Liūto ženklo finansų sektorių atsakingas Merkurijus mėnesio pradžioje formuos destruktyvius aspektus, tai gali rodyti slaptus nuostolius, baudas, o laikotarpyje 5-19 d., Merkurijui einant tranzitu Liūto ženklu, bus palankus periodas asmeninėms iniciatyvoms, naujų konstruktyvių finansinių galimybių, pajamų uždirbimo būdų, bei jų šaltinių paieškoms. Finansinius klausimus, susijusius su darbu, lengviau bus spręsti pirmąją rugpjūčio mėnesio pusę, tokiu metu galima surasti pastovią, ar laikiną darbo vietą, o po 13 d., kada Merkurijus formuos harmoningus aspektus, galimos geros pajamos, susiję su pagrindine darbo vieta, bei kūrybinio pobūdžio veikla.

Asmeninio gyvenimo atžvilgiu Liūto ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus palankus, tačiau antroji mėnesio pusė kiek pasyvesnis laikotarpis. Liūto ženklo meilės sektorių globojantis Jupiteris judės atatupstas darbo sfera, o už partnerystės sektorių atsakingas Uranas rugpjūčio 15 d. pradės judėti atatupstai, eidamas tranzitu karjeros sektoriumi, tokiu metu bus galima susivokti savo jausmuose, poreikiuose ir asmeninio gyvenimo, tarpusavio santykių lūkesčiuose. Šį mėnesį daugiau dėmesio vertėtų skirti namams, šeimai, tai tinkamas laikas užsiimti remonto darbais, galima sėkmingai įsigyti naminį augintinį. Vieniši Liūto ženklo atstovai šį mėnesį gali užmegzti asmeninius santykius, meilės romaną su kuo nors iš kolegų, arba vadovybės tarpo, galimos ir naujos perspektyvios pažintys atliekant tarnybines užduotis, ar tvarkant darbo reikalus, o taip pat gali atsirasti slaptas gerbėjas ir užsimegzti slapti ryšiai. Esantys ilgalaikiuose santykiuose bus linkę eksperimentuoti, gali stiprėti aistringumas, naujų potyrių ir įspūdžių poreikis, o sėkmę poros gyvenime lems tarpusavio supratimas, pasitikėjimas vienas kitu.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti kūrybinė veikla, tokiu metu bus galima įsigilinti ir išspręsti kai kurias psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos ir komforto, nors tuo pačiu metu bus galima susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o paskutinė dekada bus palanki asmeninių ambicijų ir iniciatyvų realizavimui. Rugpjūčio mėnesį Mergelės ženklo atstovus gali lydėti sėkmė sprendžiant organizacinius ir vadybos reikalus, bus galima užmegzti patikimus kontaktus su vadovybe, vyresniais ir aukštą padėtį užimančiais kolegomis, bei atkakliai siekti užsibrėžtų profesinių tikslų, tačiau antrąją dekadą asmeninė įtaka gali būti apribota. Darbinėje, profesinėje veikloje rugpjūtį pavyks sėkmingai ir efektyviai išspręsti sudėtingus klausimus, tačiau pirmąją dekadą, būtinas padidintas atsargumas, apdairumas atliekant pavojingus darbus ir užduotis, reikėtų laikytis visų būtinų darbo saugumo taisyklių. Mergelės ženklo atstovams, dirbantiems nuosavo verslo sferoje, rugpjūčio mėnuo bus aktyvus, tačiau sudėtingas, kai bus juntama išorinių aplinkybių įtaka, kurių paveikti neįmanoma, todėl bus svarbu gebėti prie jų prisitaikyti ir vengti nepagrįsto optimizmo, bei reikėtų pasisaugoti pavyduolių.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus palankus, nors kiek permainingas. Už Mergelės ženklo finansų sektorių atsakinga Venera pirmąją rugpjūčio savaitę eis tranzitu karjeros sektoriumi, todėl geros pajamos gali sietis su profesine veikla, o 7 d. Venerai perėjus į socialinių ryšių sferą, nauda ir pajamos tikėtinos iš kolektyvinio darbo, bendrų projektų, galimas rėmėjų palaikymas. Nuo antros rugpjūčio dekados gali lydėti finansinė sėkmė, pavyks sėkmingai sutvarkyti svarbius materialinius reikalus, o mėnesio pabaigoje, nuo 26 d. būtinas padidintas apdairumas versle, tokiu metu reikėtų vengti abejotinų investicijų ir spekuliacijų, nes tai gali skatinti nuostolius.

Asmeninis Mergelės ženklo atstovų gyvenimas 2020 metų rugpjūčio mėnesį gali būti palankus ir džiuginantis geromis permainomis. Rugpjūčio mėnesį asmeniniame gyvenime galima tikėtis aistringų išraiškų, o vieniši Mergelės ženklo atstovai naujus santykius gali užmegzti fizinės traukos ir bendrų interesų įtakoje. Šį mėnesį kai kurie draugiški santykiai gali išsirutulioti į asmeninius, romantiškus meilės ryšius, ar romaną, o naujos pažintys gali užsimegzti tarpininkaujant draugams, dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose, bei interneto pagalba. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, rugpjūčio mėnesį gali džiuginti šiltas bendravimas ir harmonija su mylimu žmogumi, suartinti partnerius gali bendri pomėgiai, bei pramogos. Šis mėnuo bus palankus planuojantiems šeimos pagausėjimą, o paskutinę dekadą galimas aktyvus bendravimas su draugais, gali megztis pažintys su ypatingais žmonėmis, tikėtini malonūs susitikimai, romantiškos pramogos. Gyvenantieji šeimoje, rugpjūčio mėnesio pradžioje gali susidurti su nepalankiomis aplinkybėmis, tačiau nuo antros dekados prasidės palankus periodas, kada bus juntamas tarpusavio supratimas su antrąja puse, o bendromis jėgomis bus galima labai daug ką gero nuveikti, suformuoti pozityvią psichologinę atmosferą šeimoje, bei kurti jaukumą ir komfortą.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs klausimai, liečiantys visuomeninius, socialinius ryšius, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, santykius su draugais ir rėmėjais, ateities planus, o paskutinė dekada bus labiau pasyvi, palanki psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Svarstyklių ženklo atstovams rugpjūčio mėnuo bus palankus darbinės, profesinės veiklos ir karjeros atžvilgiu, nors pirmąją dekadą galima priešprieša tarp darbo ir namų, bei nesėkmės verslo sferoje. Rugpjūčio 7 d. Venera pradės eiti tranzitu karjeros sektoriumi, todėl profesinė veikla ir darbas gali teikti malonumą, ypač tuo atveju, jeigu periodiškai bus sau formuojamos konkrečios užduotys, išsikeliami tikslai ir jie sėkmingai įgyvendinami. Paskutinę rugpjūčio dekadą bendravimas darbo kolektyve taps harmoningu, konstruktyviu, pavyks suformuoti patikimus santykius su vadovybe, tokiu metu bus galima samdyti darbuotojus, o ieškantys darbo, gali jį sėkmingai surasti. Tačiau santykiuose su dalykiniais partneriais galima trintis, tarpusavio bendravimo problemos, o tam tikrais momentais ir konfliktinės situacijos.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams gali būti prieštaringas ir sudėtingas. Svarstyklių ženklo finansų sektorių globojantis Marsas rugpjūčio mėnesį eis tranzitu partnerystės sfera, o kadangi paeiliui formuos destruktyvius aspektus Jupiteriui, Plutonui ir Saturnui, tai gali skatinti problemas, susijusias su šeimos poreikiais ir artimais giminėmis, bei dalykine partneryste ir verslu. Iš kitos pusės, rugpjūčio 2-17 dienomis, harmoningų aspektų įtakoje, galimos geros pajamos iš kolektyvinės veiklos, bendrų projektų, ryšių ir bendradarbiavimo su užsienio įmonėmis, bei kūrybinio pobūdžio veiklos.

Svarstyklių ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2020 metų rugpjūčio mėnesį bus labai aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių. Svarstyklių ženklo partnerystės sektoriumi rugpjūčio mėnesį eis tranzitu Marsas, kuris formuos mišrius aspektus, todėl tarpusavio santykių atžvilgiu palankius laikotarpius periodiškai keis konfliktinės situacijos ir trintis bendravime. Rugpjūčio mėnesį reikėtų labai gerai apgalvoti savo kalbas ir poelgius, vengti tuščių, nerealių pažadų mylimam žmogui, sudėtingų, opių klausimų svarstymo. Tarpusavio santykius šį mėnesį gali įtakoti ir įvairios pašalinės aplinkybės, todėl gali būti patikrintas partnerystės ryšių tvirtumas ir patikimumas, o praėjus visus išbandymus, tai gali sustiprinti jausmus ir tarpusavio pasitikėjimą poroje. Vieniši Svarstyklių ženklo atstovai, norintys surasti mylimą žmogų, arba savo antrąją pusę, rugpjūčio mėnesį turėtų būti aktyviais ir iniciatyviais užmezgant naujas pažintis, tačiau vertėtų vengti neapgalvoto skubotumo, kas padėtų išvengti klaidų, nesėkmių ir nusivylimo. Rugpjūčio mėnesį naujos pažintys gali būti susiję su darbu, profesine veikla, arba verslo sfera, o vidurinę dekadą, vieniši Svarstyklių ženklo atstovai turėtų atkreipti dėmesį į savo draugus, kadangi yra tikimybė, kad kai kurie draugiški santykiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius. Gyvenantieji šeimoje, rugpjūčio mėnesį gali susidurti su nesveiku psichologiniu klimatu namuose ir tarpusavio supratimo stoka, todėl reikėtų dėti pastangas, ieškoti to priežasčių ir jas šalinti.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Skorpiono ženklo atstovams svarbiais bus reikalai, susiję su profesine veikla, karjera, socialinių ambicijų įgyvendinimu, o paskutinę dekadą sėkmė lydės kolektyvinėje ir visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui. Rugpjūčio mėnesį Skorpiono ženklo atstovai gali būti aktyvūs darbinėje ir profesinėje veikloje, gebantys meistriškai susitvarkyti su savomis pareigomis, atsakingai atlikti pavestas užduotis, praktiškai pritaikyti savus talentus ir gabumus, kas neliks nepastebėta vadovybės, todėl galima tikėtis kilimo karjeros laiptais. Tačiau iš kitos pusės, bus labai svarbu vengti konfliktų su kolegomis, bei laikytis darbo saugumo taisyklių. Šį mėnesį ieškantys darbo gali jį sėkmingai surasti, o dirbantiems vadovaujamą darbą, šis laikotarpis bus palankus norint samdyti darbuotojus, kurie gali būti tikri profesionalai, patikimi ir pareigingi. Profesinėje veikloje daug kas gali pavykti, galimas aukštą padėtį užimančių asmenų palaikymas, o taip pat šis mėnuo palankus norint sutvarkyti įvairius biurokratinius reikalus, bei vizitams į įvairias valstybines įstaigas.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo gali būti permainingas, priverstinės išlaidos, susiję su artimos aplinkos žmonėmis tikėtinos mėnesio pradžioje, o laikotarpyje 18-26 d. galimos finansinės problemos, susiję su verslu, dalykine partneryste, mylimo žmogaus reikalais, bei gali pavesti užsienio partneriai, ar įmonės. Iš kitos pusės, laikotarpyje nuo antros dekados iki mėnesio pabaigos, galima nauda per draugus ir bendraminčius, tikėtinas sėkmingas bendradarbiavimas, pajamos gali sietis su verslo sfera, kolektyvine veikla, bendrais projektais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2020 metų rugpjūčio mėnuo Skorpiono ženklo atstovams gali būti įdomus ir permainingas, o pirmąją savaitę tikėtinas polinkis įvairaus pobūdžio eksperimentams. Partnerystės sektoriumi rugpjūtį eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, kurio įtakoje, vieniši Skorpiono ženklo atstovai gali susipažinti su neįprastu, ypatingu žmogumi, o nuo antros savaitės yra tikimybė užmegzti pažintis su žmogumi iš kito miesto, šalies, arba tolimų kelionių metu. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, rugpjūčio mėnesį bus linkę įgyti naujos patirties ir įspūdžių, o pabodusios, kasdienės rutinos paįvairinimas bendrų tolimų kelionių metu padės atgaivinti ir sustiprinti jausmus, bei tarpusavio pasitikėjimą. Gyvenantys šeimoje, gali tikėtis problemų bendraudami su artimais giminėmis, todėl svarbius pokalbius su jais vertėtų atidėti iki palankesnio tam laiko, kadangi šiuo metu, dėl per griežtų, neatsargių pasisakymų, galimos konfliktinės situacijos.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Šaulio ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, liečiantys juridinius klausimus, mokslo, kūrybinės veiklos, ryšių su užsieniu sferas, o paskutinę dekadą aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą ir socialinių tikslų įgyvendinimą. Rugpjūčio mėnuo Šaulio ženklo atstovams profesinėje veikloje bus permainingas, iki 5 d. bus gana įtemptas laikas, kada galimos problemos versle, gamybos sferoje, o periode iki antros dekados pabaigos, bus palanku siekti naujų žinių, kelti kvalifikaciją, perimti ir kaupti vertingą patirtį. Šaulio ženklo karjeros sektorių globojantis Merkurijus nuo rugpjūčio 20 d. eis tranzitu šia sfera, formuos vyraujančius harmoningus aspektus su kitomis planetomis, todėl tai bus produktyvus laikotarpis profesinėje veikloje. Tokiu metu atsiras galimybė pademonstruoti savo pačias geriausias savybes ir profesionalumą, padidinti darbo efektyvumą, kas neliks nepastebėta vadovybės, todėl tikėtinas kilimas karjeroje. Šaulio ženklo darbo sektorių globojanti Venera pirmąją rugpjūčio savaitę eis tranzitu partnerystės sfera, todėl laikas bus palankus darbinių sutarčių sudarymui, dalykinių partnerių, naujų klientų, tiekėjų paieškoms, o nuo antros savaitės sėkmė gali lydėti dirbančius gamybos, finansų, medicinos sferose.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti aktyvus, permainingas ir sudėtingas. Šaulio ženklo finansų sektoriuje bus susitelkę keletas planetų, su kuriomis paeiliui formuos destruktyvius aspektus Marsas, einantis tranzitu kūrybinės saviraiškos sektoriumi, todėl problematiškas laikotarpis tęsis iki paskutinės rugpjūčio savaitės. Šių aspektų įtakoje galimos problemos tvarkant svarbius finansinius dokumentus, sudarant partnerystės, bendradarbiavimo sutartis, o nuostoliai ir didelės išlaidos gali sietis su meilės ryšiais, pramogomis, nesėkmingomis spekuliacijomis, bei neteisingomis asmeninėmis iniciatyvomis. Rugpjūčio mėnuo bus netinkamas investicijoms, stambiems pirkiniams, bus labai svarbu vengti finansinių ginčų ir konfliktų su dalykiniais partneriais.

Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus aktyvus ir reikšmingas. Šaulio ženklo meilės sektoriumi rugpjūčio mėnesį eis tranzitu Marsas, skatindamas aktyvumą ir aistringumą, bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, gali megztis naujos pažintys, laikotarpis bus palankus vienišiems, ieškantiems mylimo žmogaus. Šį mėnesį galimas polinkis nuotykiams, romantiškoms pramogoms, bus daug malonių susitikimų, gali užsimegzti nauji asmeniniai meilės santykiai, tačiau ne visi jie bus perspektyvūs, o antrąją dekadą galimi meilės nuotykiai būnant toli nuo namų, arba kelionių metu. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, rugpjūtį vertėtų daugiau laiko skirti bendroms pramogoms ir poilsiui kartu su mylimu žmogumi, nors tam tikrais momentais galimi nesklandumai, konfliktai, tačiau geranoriško bendravimo pagalba, bus galima sėkmingai išspręsti visus nesutarimus ir prieštaravimus. Gyvenantiems šeimoje, rugpjūčio mėnesį teks įdėti nemažai pastangų, norint išsaugoti pozityvų psichologinį klimatą namuose, bei harmoningus santykius su namiškiais, tačiau šiuo metu skirtas laikas ir dėmesys šeimai, ateityje atsipirks šimteriopai.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane gali atsidurti reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, o paskutinė dekada bus palanki tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių ir juridinių profesijų atstovus, bei dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Rugpjūčio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams bus produktyvus profesinėje veikloje, kadangi už karjeros sektorių atsakinga Venera iki 7 d. eis tranzitu darbo, o nuo antros savaitės partnerystės sektoriumi, todėl mėnesio pradžioje bus palanku sudaryti darbines sutartis, o vėliau svarbiais taps dalykiniai ryšiai ir bendradarbiavimas. Bus labai svarbu gebėti atvirai ir konstruktyviai bendrauti su kitais žmonėmis, kas lemtų sėkmingą bendradarbiavimą su dalykiniais partneriais ir gerus darbo rezultatus, o per naujus naudingus ryšius bus galima surasti patikimus finansavimo šaltinius. Laikotarpis nuo antros rugpjūčio savaitės bus palankus naujų partnerystės ryšių užmezgimui, klientų, tiekėjų paieškoms. Sudėtingas darbines problemas, svarbius profesinės veiklos klausimus vertėtų spręsti pirmąją rugpjūčio mėnesio pusę, o antroji mėnesio pusė bus labiau palanki profesionalumo stiprinimui ir naudingos patirties kaupimui.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti permainingas, o pirmąją rugpjūčio mėnesio dekadą reikėtų vengti neapgalvotų išlaidų, ypač susijusių su meilės reikalais ir pomėgiais. Rugpjūčio 3 d., Ožiaragio ženklo finansų sektoriuje stos Mėnulio pilnatis, todėl aktualiais taps reikalai, susiję su pinigais, šiuo metu vėl gali atsinaujinti senos problemos, kurios anksčiau nebuvo iki galo išspręstos. Artimu Mėnulio pilnačiai metu vertėtų vengti rizikingų investicijų ir susijusių su spekuliacijomis sandorių. Kadangi už Ožiaragio ženklo finansų sektorių atsakingas Uranas nuo antros dekados formuos harmoningus aspektus su kitomis planetomis, tai gali lemti geras pajamas iš profesinės veiklos ir pelną iš verslo sferos.

2020 metų rugpjūčio mėnuo Ožiaragio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu gali būti palankus, aktyvus ir reikšmingas. Pirmąją rugpjūčio savaitę asmeninį gyvenimą gali įtakoti darbinė, profesinė veikla, o nuo antros savaitės, Venerai pradėjus eiti tranzitu Ožiaragio ženklo partnerystės sektoriumi, tikėtini pozityvūs pokyčiai ir reikšmingi įvykiai. Šis laikotarpis bus palankus esantiems ilgalaikiuose santykiuose, turintiems mylimą žmogų, ar antrąją pusę, tokiu metu bus galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir ryšius poroje. Ožiaragio ženklo meilės sektoriumi einantis tranzitu Uranas vienišiems šio ženklo atstovams rugpjūčio mėnesį gali pažerti malonių staigmenų, kada bus galima susipažinti su ypatingu, patraukliu žmogumi, su kuriuo užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali išsirutulioti į patikimus, ilgalaikius partnerystės ryšius. Gyvenantieji šeimoje, rugpjūčio mėnesį jaus Marso tranzito įtaką, todėl bendraujant bus juntamas aktyvumas, tačiau tuo pačiu ir polinkis konfliktams, kuriuos gali provokuoti Marso formuojami destruktyvūs aspektai Jupiteriui, Plutonui ir Saturnui. Marsas gali suteikti daug energijos, todėl bus labai svarbu surasti konstruktyvius jos panaudojimo būdus, tai gali būti bendra veikla kartu su namiškiais, liečianti ūkinius ir buitinius reikalus, komforto namuose kūrimą.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Vandenio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, bendradarbiavimo klausimai, o paskutinę dekadą, aktualiais gali tapti materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, mokesčius. Vandenio ženklo karjeros sektorių globojantis Marsas rugpjūčio mėnesį eis tranzitu komunikacijų sektoriumi, todėl sėkmę profesinėje, darbinėje veikloje lems aktyvus bendravimas, naujų kontaktų ir ryšių su naudingais žmonėmis užmezgimas. Rugpjūčio mėnuo bus palankus dalykinių partnerių, klientų, tarpininkų paieškoms, tokiu metu galima peržiūrėti esamus ryšius ir jeigu kurie iš jų tapo neaktualiais, ar nenaudingais, vertėtų juos nutraukti. Šis mėnuo palankus norint pasinaudoti kitų žmonių idėjomis, o sėkmės garantu veikloje bus lankstumas ir gebėjimas surasti bendrą kalbą su kitais, ypač tris pirmąsias rugpjūčio savaites, bei gali atsiverti visiškai netikėtos naujos galimybės, tačiau prieš jomis pasinaudojant, vertėtų įvertinti, ar jos iš tikrųjų realistiškos ir naudingos.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo gali būti palankus ir dosnus. Už Vandenio ženklo asmeninių finansų sektorių atsakingas ir juo einantis tranzitu Neptūnas formuos harmoningus aspektus su Saturnu ir Plutonu, o paskutinę dekadą su Venera, einančia tranzitu darbo sfera, todėl geros pajamos gali sietis su kūrybinio pobūdžio veikla, pagrindine, ar antraeile darbo vieta, o šį mėnesį gali pavykti uždirbti daugiau, nei įprastai ir sutaupyti tam tikrą sumą. Finansinę sėkmę lems gebėjimas atsakingai planuoti būtinas išlaidas, vengiant finansinių avantiūrų, rizikingų investicijų ir lengvai, tačiau nesąžiningai uždirbamų pinigų.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2020 metų rugpjūčio mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus palankus ir reikšmingas. Iki rugpjūčio 22 d. Saulė, o 5-19 d. ir Merkurijus, eis tranzitu Vandenio ženklo partnerystės sektoriumi, todėl tokiu metu asmeniniame gyvenime galimi reikšmingi įvykiai. Jeigu poroje buvo nesklandumai, nesutarimai, tokiu metu gali pavykti juos sėkmingai išspręsti, siekti harmonijos, stiprinti tarpusavio supratimą. Rugpjūčio 19 d. Vandenio ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, kuri gali suteikti pozityvų impulsą, o santykiai gali pereiti į kitą kokybinį lygmenį. Turintys savo porą, esantys ilgalaikiuose santykiuose, tokiu metu gali pamąstyti apie oficialios santuokos kūrimą, o vienišiems Vandenio ženklo atstovams šis laikotarpis irgi bus gana palankus, kadangi bus daug tinkamų progų susipažinti su ypatingu žmogumi ir užmegzti naujus asmeninius meilės ryšius. Gyvenantieji šeimoje, rugpjūčio mėnesį jaus Urano įtaką, kuri gali paskatinti netikėtus įvykius ir gluminančias situacijas, o kadangi 15 d. ši planeta pradės judėti atatupstai, tai vėl gali atsinaujinti anksčiau iki galo neišspręstos problemos, liečiančios šeimos gyvenimą, kurias bus galima sėkmingai išspręsti mėnesio pabaigoje.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Tris pirmąsias 2020 metų rugpjūčio mėnesio savaites Žuvų ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine ir profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o paskutinę dekadą dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, bendradarbiavimą ir dalykinį bendravimą. Tris pirmąsias rugpjūčio mėnesio savaites Saulė, o 5-19 d. ir Merkurijus, eis tranzitu Žuvų ženklo darbo sektoriumi, todėl tai bus aktyvus ir produktyvus laikotarpis, kada bus pakankamai jėgų, energijos, gebėjimo atsakingai atlikti savo pareigas ir pavestas svarbias užduotis. Šiuo metu galimos kelionės, susiję su darbiniais reikalais, tai bus geras laikas darbinių reikalų peržiūrėjimui, naujų, efektyvesnių darbo metodų įdiegimui. Žuvų ženklo karjeros sektorių globojantis Jupiteris rugpjūčio mėnesį judės atatupstas socialinių ryšių sfera, todėl profesinė veikla rutuliosis nuosaikiu tempu, tačiau norint ieškoti naujos darbo vietos, arba siekti kardinalių pokyčių karjeroje, šis mėnuo tam bus nepalankus. Šiuo metu vertėtų pasidžiaugti esamais pasiekimais, nenusiminti jaučiant, kad pastangos deramai neįvertinamos, kadangi jau nuo antros rugsėjo mėnesio pusės, Jupiteriui pradėjus judėti tiesiai, situacija keisis iš esmės ir bus galima tikėtis pozityvių permainų.

Finansiniu požiūriu 2020 metų rugpjūčio mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus gana prieštaringas, kadangi asmeninių finansų sektoriumi einantis tranzitu Marsas formuos harmoningus ir destruktyvius aspektus su kitomis planetomis, skatindamas dvejopas situacijas. Rugpjūčio mėnesį gali pavykti uždirbti didesnes už įprastines pajamas, tačiau galimas pavojus neapdairiai išleisti gerokai daugiau, nei būtina. Stabilios finansinės padėties ir sėkmės garantu rugpjūčio mėnesį bus gebėjimas aktyviai ieškoti gero uždarbio galimybių, naujų pajamų šaltinių, bei atsakingas būtinų išlaidų planavimas.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2020 metų rugpjūčio mėnuo bus romantiškas ir palankus, kadangi nuo antros rugpjūčio savaitės Venera eis tranzitu meilės sektoriumi. Veneros įtakoje, daugelis asmeninio gyvenimo aplinkybių gali keistis palankia linkme, tokiu metu bus galima sėkmingai išspręsti sudėtingus, ginčytinus klausimus poroje, bei susitaikyti, jeigu buvo susipykta. Vieniši Žuvų ženklo atstovai šiame laikotarpyje gali būti patrauklūs, pasitikintys savimi ir sėkmingi meilės reikaluose, tokiu metu bus lengva bendrauti su priešingos lyties atstovais, užmegzti perspektyvias pažintis, pelnyti simpatijas, dalyvauti romantiškose pramogose. Tokiu metu likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, o šis laikas bus palankus naujų asmeninių santykių, ar meilės romano užmezgimui. Žuvų ženklo partnerystės sektorių globojantis Merkurijus rugpjūčio 5-19 dienomis eis tranzitu darbo sfera, todėl santykiai su kuo nors iš kolegų tarpo gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius, tačiau į juos nevertėtų dėti daug vilčių, kadangi jie gali būti neilgalaikiais. Esančius ilgalaikiuose santykiuose, gyvenančius šeimoje, rugpjūčio mėnesį gali suartinti bendra abipusiai naudinga veikla, kadangi sėkmę poroje lems bendras darbas. Rugpjūčio mėnuo bus palankus remonto darbams, komforto ir jaukumo namuose kūrimui.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą