Horoskopas 2023 metams

Sutinkant Naujuosius 2023 metus, dviejų metų sandūroje, gali sustiprėti lūkesčiai ir viltys, kad ateinantieji metai bus geresni, sėkmingesni, suteiksiantys daugiau galimybių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui ir svajonių išsipildymui. 2023 metai bus globalių pokyčių periodo pradžia, kai bus atsisakoma senų dogmų ir prasidės esminės permainos politinėje, ekonominėje ir dvasinėje sferose. 2023 metai bus kiek ramesni, labai svarbiu bus kelių planetų perėjimas į kitus ženklus, kadangi jų įtakoje formuosis nauja realybė. 2023 metų pradžia, sausio mėnuo bus pasyvesnis: iki 12 d. Marsas, iki 18 d. Merkurijus, o iki 23 d. ir Uranas judės atatupstai, todėl tai netinkamas laikas naujoms finansinėms iniciatyvoms, svarbių projektų startui, arba verslo plėtrai ir reikės gebėti identifikuoti save ir savus tikslus. Kol šios planetos judės atatupstai, bus galima tik gerai apgalvoti planus 2023 metams, o jų realizavimą atidėti palankesniam laikui

2023 metais Merkurijus judės atatupstai iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., todėl tokiu metu nevertėtų pasirašyti svarbių dokumentų, kontraktų, sudaryti sandorių, planuoti naujų projektų starto, verslo plėtros, nes viskas gali vykti labai vangiai, galimos kliūtys, vilkinimas. Šiais periodais nevertėtų daryti svarbių sprendimų, kadangi Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, gali keistis nuomonė, aplinkybės. Kol Merkurijus judės atatupstai, nepalankus laikas ryšio priemonių įsigijimui, reklaminei kampanijai, vertėtų atidžiau tikrinti gaunamą informaciją, bet šie periodai palankūs užvilkintų darbų užbaigimui, anksčiau pradėto, nebaigto mokymosi proceso atnaujinimui, bus galima padaryti tvarką namuose ir darbe, sutvarkyti informaciją, archyvus, peržiūrėti dokumentus, bei atsikratyti nereikalingų daiktų

Iki sausio mėnesio 12 d. Marsas judės atatupstai ir skatins būti lėtesniais, išoriškai ramesniais, intravertiškais, susitelkusiais į vidinių problemų sprendimą. Kol Marsas judės atatupstai, jis įtakos dalykinius kontaktus, todėl nereikėtų užmegzti naujų pažinčių, geriau nepasirašyti svarbių sutarčių, neplanuoti perėjimo į naują veiklos sferą. Iki kovo mėnesio 25 d. Marsas tęs tranzitą Dvynių ženklu, skatins aktyvumą, polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, priimti, bei perduoti informaciją. Šis laikotarpis palankus dalykinėms kelionėms, deryboms, reklaminėms akcijoms, pažintims kelionių metu, ryšių, kontaktų užmezgimui. 2023 metais Marsas bus aktyvus, formuos mišrius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka bus reikšminga. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu (aspekto pikai bus kovo 15 d., rugpjūčio 22 d. ir gruodžio 29 d.), jo įtakoje galimas atsiplėšimas nuo realybės, tikėtini poelgiai, remiantis idealistinėmis nuotaikomis, bei nenoras kliautis objektyviomis aplinkybėmis, tokiu metu galima nemiga, neurozės, ar įkyrios būsenos. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Plutonu (aspekto pikai bus gegužės 23 d. ir spalio 9 d.), o jo įtakoje stiprės karingumas, valdingumas, agresyvumas, polinkis konfliktams. Tokiu metu galimas energijos perteklius, nevaldomos jėgos pliūpsnis, tai gali formuoti sudėtingas situacijas, dirbtines problemas, kurios sprendžiamos iš jėgos pozicijų, stiprės polinkis prievartai, bei trintis bendraujant su aplinkiniais. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Uranu (aspekto pikai birželio 26 d. ir lapkričio 11 d.), o jo įtakoje galima kantrybės stoka, impulsyvumas, polinkis netikėtiems poelgiams, noras kritikuoti, provokuoti konfliktus, bei padidės traumų ir nelaimingų atsitikimų pavojus. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Saturnu (aspekto pikai liepos 20 d. ir lapkričio 23 d.), todėl jo įtakoje veiksmų impulsas prieštaraus sveikai nuovokai, kada pirmiau kas nors padaroma ir tada pagalvojama. Aspekto įtakoje galimas nepasitenkinimas, piktumas, grubus elgesys, konfliktinės situacijos, bei polinkis ginčams, peštynėms, atsargumo ir apdairumo stoka, dėl ko galima pakliūti į pavojingas situacijas. Artimomis šių aspektų pikams dienomis, bus padidinto avaringumo, konfliktinių situacijų periodai, todėl vertėtų gebėti kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus, bei būti atsargiais

2023 metų sausio mėnesio 21 d., 22:53 val. (Lietuvos laiku), stojus pirmajai Mėnulio jaunačiai Vandenio ženkle ir 22 d. rytą, 8:31 val. patekėjus Saulei, pagal Rytiečių tradiciją, prasidės Naujieji Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie tęsis iki 2024.02.09 d. Mėnulio jaunaties momentu Saulė ir Mėnulis, formuos harmoningus aspektus Marsui ir Jupiteriui, kurių įtaka suteiks konstruktyvios energijos, stiprins valią, vaizduotę, dosnumą, gali išryškėti teisingas realybės suvokimas, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo, polinkis dalykiškumui, veiklumui, poreikis saugumui. Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai (jie būna kartą per 60 metų) bus permainingi ir nevienareikšmiai, ramesni ir harmoningesni, nei praėję, skatinantys kūrybiškumą, progresą pasaulyje, taikos siekimą. 2023 metų vasario mėnuo pakankamai ramus, Neptūnas formuos harmoningą aspektą su Plutonu (aspektas veiks iki 2040.04.26 d.), jo įtaka skatins taikingumą, palaikys harmoniją ir pusiausvyrą pasaulyje. Vasario mėnesį palanku užsiimti einamaisiais reikalais, realizuoti anksčiau numatytus planus ir siekti savų tikslų

2023 metų kovo mėnuo bus įdomus ir reikšmingas. Iki kovo 7 d. Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu, todėl išryškins santūrumą, siekį atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenorą įsigilinti į svetimas problemas, aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis ir supančiu pasauliu. Stiprės koncentracija, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, teisingumas, poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, logika bus grindžiama intuicija, stiprės polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimas planuoti, bei kruopščiai rinktis artimą aplinką. Kovo mėnesio 7 d., 15:35 val. (Lietuvos laiku), Saturnas pereis į Žuvų ženklą (jame bus iki 2026.02.14 d., išskyrus laikotarpį nuo 2025.05.25 d. iki 2025.09.01 d. kada eis tranzitu Avino ženklu) ir išreikš jam būdingas savybes, kaip išmintingumas, kantrumas, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, slaptumas, noras lygiuotis į stipresnius, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Šio Saturno tranzito įtakoje stiprės nuolankumas, atsakingumas, darbštumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, interesas darbui, neprarandant dėmesio detalėms, smulkmenoms, metodiškumas ir kruopštumas, kaip tarnyboje, taip ir namuose. Tranzito įtakoje būdinga didelė dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems ir nelaimingiems, gebėjimas įsijausti ir užjausti, gali išryškėti interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, arba slaugos ligoninėse

2023 metais paskutinės penkios kovo mėnesio dienos prieš pavasario lygiadienį, tai 15-20 d., kai Saulė baigs savo kelionę zodiako ratu ir Žuvų ženklu, bus ypatingas laikas, o pagal Avestos tradiciją jo vadinamos Raudų dienomis. Per šias Raudų dienas energija bus minimali, todėl būtinas didesnis atsargumas, apdairumas, netinka ką nors nauja pradėti ir linksmintis, bet bus naudinga baigti veiklos ciklą, grąžinti skolas, susitaikyti, bei patartina užsiimti organizmo valymu, todėl bus palankios iškrovos dietos. 2023 metų kovo 20 d., 23:24 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, todėl prasidės naujas Zodiako ratas, nauji astrologiniai metai, tai bus pavasario lygiadienis, kai diena susilygins su naktimi, prasidės astronominis pavasaris. Saulei baigus kelionę Zodiako ratu, bei Žuvų ženklu ir kovo 21 d., 6:25 val. (Lietuvos laiku) patekėjus Avino ženkle, 32 metų cikle baigsis 21-tieji Gepardo metai ir Jupiterio valdomi metai, bei prasidės Marso globojami metai. Marsas skatins aktyvią gyvenimišką poziciją, veiklumą, bus labai svarbu gebėti konstruktyviai realizuoti energiją, kas padėtų išvengti agresyvumo, konfliktų ir griaunančių išraiškų. Šiais metais stiprės polinkis būti įvykių centre, kur galima dalyvauti tame, kas vyksta, bei rungtyniauti. Pagal senovės persų kalendorių ir arijų tikėjimą, kai Saulė pereis į Avino ženklą, bei jame patekės, 32 metų Saturno cikle prasidės 22-tieji Naujieji Povo metai. Metų globėjas Povas apdovanotas daugeliu talentų, jam būdingas judrumas, žaismingumas, jis linkęs stebėtis ir žavėtis, bet tuo pačiu nepripažįsta jokių autoritetų. Povas linkęs siekti sėkmės, nors jam ne tiek svarbūs pinigai, kiek šlovė, jis bijo būti nepastebėtu ir užmirštu, nes dėl to galimi rimti nerviniai negalavimai. Nors Povas turi daug talentų, dauguma iš jų lieka neatskleistais ir nerealizuotais, jam stimulą gali suteikti kitų žmonių sėkmė, jis gali užsiimti daugybe reikalų, kurti grandiozinius planus ir projektus, kurių dažniausiai nepadaro iki galo. Rimtų priešų Povas neturi, nors jo aplinkoje gali būti pavyduolių, bei tokių, kuriuos dirgina jo iššaukiantis elgesys ir gėrėjimasis savimi. Povo globojamais metais būdingos apgaulės, kada blogis maskuojamas po gerumo kauke. Povo antitotemas - Strazdas, jam būdingas visiškas negebėjimas atskleisti bent vieną iš savo talentų, bei polinkis dėl savo nesėkmių apkaltinti ką tik nori, bet tik ne save, tai pilkas, niūrus, uždaras, piktas žmogus

Iki 2023 metų paskutinės kovo savaitės Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas veikti, planuoti, numatyti galimus pavojus. Tai palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. 2023 metų kovo mėnesio 23 d., 14:14 val. (Lietuvos laiku), Plutonas laikinai pereis į Vandenio ženklą (jame planeta stipri, tai egzaltacijos ženklas), jame išbus iki 2043.03.09 d., išskyrus laikotarpius, kai judėdamas atatupstai, dar sugrįš į Ožiaragio ženklą, tai bus periode nuo 2023.06.11 d. iki 2024.01.21 d. ir nuo 2024.09.02 d. iki 2024.11.19 d., todėl prasidės nauja era ir karta, keisis požiūris, bei palaipsniui formuosis naujos taisyklės, prie kurių teks gebėti adaptuotis. Plutonas Vandenio ženkle (paskutinį kartą šiuo ženklu Plutonas ėjo tranzitu 1778-1798 metais), kuris siejamas su progresu, įgauna didžiulę vidinę energiją ir gali pilnai išreikšti jam būdingas savybes, kaip atvirumas, nuoširdumas, ambicingumas, veiklumas, polinkis nepriklausomybei ir laisvei, noras vyrauti, užkariauti aplinkinį pasaulį, pakilti virš esančios realybės, praplėsti asmeninę erdvę, tačiau būdingas nenoras paklusti. Tranzito įtakoje stiprės ryžtingumas, atkaklumas, nuoseklumas, sąžiningumas, draugiškumas, realistinis požiūris, didžiulis pasitikėjimas savomis jėgomis, polinkis siekti naujos realybės, progreso, atsisakant to, kas jau atgyveno. Plutono įtakoje galimi pokyčiai ir transformacija dėl progreso, o daugelis reiškinių ir dalykų, kurie šiuo metu svarbūs, įprasti ir vertingi, tiesiog liks praeityje, bei kompiuterijos sferoje galimos esminės permainos. Plutonas formuos destruktyvų aspektą su Kylančiu ir Besileidžiančiu Mėnulio mazgais (aspekto pikas bus rugpjūčio 3 d.), jo įtaka pasireikš sunkiai, įkyriai, tai įtemptas periodas, o artimu aspekto pikui metu, galimos didelės avarijos. 2023 metų kovo mėnesio 25 d. Marsas pereis į jam nepalankų Vėžio ženklą, tai Marso energija ir veiksmai, skatinantys norą užkariauti, veikti, gauti kuo greitesnį rezultatą, susidurs su Vėžio ženklui būdingu atsargumu, jautrumu, polinkiu rūpintis, ginti artimus žmones, o šis savybių derinys skatins pasirinkti pasyvesnę, ypatingą strategiją kovojant už tai, su kuo sieja emocinis ryšys, tai gali būti šeimos, artimų žmonių reikalai, asmeniniai santykiai, vaikų auklėjimas, arba pagalba tėvams. Toks tranzitas palankus užsiimti namų reikalais, šeimos gerovės stiprinimu, galima pradėti remontą, atnaujinti interjerą, bet karjera ir dalykinė veikla gali atsidurti antrame plane

2023 metais įvyks 4 užtemimai, tai Žiedinis pilnas ir Žiedinis Saulės užtemimai, bei pusšešėlinis ir dalinis Mėnulio užtemimai. Du pirmieji 2023 metais įvyksiantys užtemimai bus 7 N saroso serijos, jiems būdingas jausmingumas, susijęs su netikėta seksualine aistra ir geismu, iki siekio pratęsti giminę ir gimimu. Šio saroso užtemimams nebūdingas subtilumas, jie gali užklupti netikėtai, surengti akistatą su savo labai giliomis aistromis, kurios buvo slepiamos gana ilgą laiką. Sekantys du šiais metais įvyksiantys užtemimai bus 7 S saroso serijos, jų įtakoje didžiulė jėga ir pyktis nukreipiami tam tikra linkme, todėl didžiulės kliūtys netikėtai lengvai pašalinamos, arba (neigiama prasme) bręstanti potenciali krizė netikėtai išryškėja ir labai greitai praeina. Tokiu metu viskas vyksta ir vystosi didžiuliu tempu ir greičiu. Laikotarpiai tarp dviejų užtemimų vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, o tai unikalus laikas savo Likimo pokyčiams, tokiu metu įsijungia karmos dėsniai, skatinantys savo gyvenimą nukreipti reikalinga linkme. Visi įvykiai, kurie vyksta periode tarp dviejų užtemimų, yra negrįžtami, todėl vertėtų labai gerai apgalvoti savo poelgius, veiksmus ir netgi žodžius, kadangi tai pakeisti, ar ištaisyti bus galima tik po 18,5 metų, kai Mėnulis ir Saulė vėl atsidurs tokioje padėtyje. Laikotarpyje tarp užtemimų likimas įtakoja gyvenimą ir vadovauja, padeda ištaisyti klaidas ir skatina eiti tinkama linkme. Užtemimo įtakoje gali įvykti tiek pozityvūs, tiek nepageidaujami įvykiai, o jų svarba labai sustiprėja, todėl svarbu stebėti savo vidinį ritmą kas vyksta gyvenime

Žiedinis-pilnas Saulės užtemimas įvyks 2023.04.20 d., 07:17 val. (Lietuvos laiku), 30-ame Avino ženklo laipsnyje, jis bus matomas rytinėje Indijos vandenyno dalyje, Australijoje ir Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje. Užtemimo taškas formuos destruktyvų aspektą Plutonui, esančiam Vandenio ženkle, bei harmoningą aspektą Saturnui, esančiam Žuvų ženkle, o šio užtemimo įtaką labiausiai pajaus Avino ženklo atstovai, gimę trečiąją dekadą ir kiek silpniau pajus Jaučio ženklo atstovai, gimę pirmą dekadą. Kadangi bus nepalankiai paliestas Plutonas, tai užtemimo įtaka destruktyvi, kada bus atsisakoma to, kas paseno ir jau atgyveno, bei bus orientuojamasi į naujas, progresyvias tendencijas, o Saturno įtakoje, stiprės darbingumas, atkaklumas, polinkis planuoti, užsibrėžti tikslus. Šio užtemimo įtakoje svarbu dėmesį sutelkti į save, siekti savarankiškumo, konkrečių planų ir tikslų realizavimo. Periode nuo 2023 metų gegužės mėnesio 1 d. iki spalio 11 d. Plutonas judės atatupstas ir šis periodas bus palankus atsikratyti senų skolų, išsilaisvinti iš visko nereikalingo, bei pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi. Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.05.05 d., 20:23 val. (Lietuvos laiku), kada Mėnulis, būdamas 15-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Jaučio ženkle, jis geriausiai bus matomas Rusijoje, Europoje, Azijoje, Afrikoje, Australijoje, Antarktidoje. Užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą su Marsu, esančiu Vėžio ženkle ir opozicijos aspektą Uranui, esančiam Jaučio ženkle, todėl iš vienos pusės, užtemimo įtaka suteiks drąsos, energijos, skatins veiklumą, poreikį saugumui, o iš kitos pusės, galimas jautrumas, nervingumas, impulsyvumas, dirglumas, nekantrumas, nepakantumas, polinkis nuotykiams, todėl bus svarbu gebėti kontroliuoti emocijas, išlikti geranoriškais, apdairiais, kas padėtų išvengti galimų nelaimingų atsitikimų

2023 metų gegužės 5 d. Jupiteris formuos harmoningą aspektą su Saturnu (aspekto pikas birželio 19 d.), jo įtaka skatins būti atsargiais, pragmatiškais, o sėkmę ir pozityvius pokyčius gyvenime lems kantrybė, ištvermingumas, atkaklumas. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris tęs tranzitą Avino ženklu, tai stiprės individualizmas, polinkis nepriklausomybei, laisvei, ekspansijai, bei asmeninės erdvės ir akiračio plėtrai, išaukštinti siekiai ir nenoras paklusti, būti pavaldžiais. Šio tranzito metu išryškės aistra kelionėms, vaizduotė, dosnumas, teisingumas, lyderių savybės, gebėjimas organizuoti, sutelkti kitus, bei vesti juos paskui save. Gali sustiprėti poreikis daug matyti ir žinoti, noras stiprinti savo erudiciją, intelektą, siekti sėkmės, įgyti gerą išsilavinimą, o darbštumas derinyje su veikliu aktyvumu gali duoti gerus veiklos rezultatus, užtikrinti gerovę. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje, stiprėja agresyvumas, karingos nuotaikos, polinkis plėtrai, bei užkariavimui. 2023 metų gegužės mėnesio 16 d., 19:20 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Jaučio ženklą (jame išbus iki 2024.05.26 d.), ir nors šią planetą, bei šį ženklą mažai kas sieja, kai kurios savybės gali papildyti viena kitą. Jaučio ženklas siejamas su sukaupimu, o Jupiteriui būdingas gebėjimas plačiam apibendrinimui, todėl šių savybių derinys gali skatinti proto eniciklopediškumą ir intelekto plėtrą. Jupiterio tranzito Jaučio ženklu įtakoje, galima įgyti daugybę įvairiausių praktinių žinių, o vaizduotės pagalba ženkliai praplėsti savo akiratį, asmeninius horizontus. Tranzito įtakoje galimos svajonės apie turtingumą, prabangą, materialinę gerovę, sustiprės trauka pinigams, polinkis siekti prestižinės socialinės, bei tvirtos materialinės padėties, gebant protingai ir naudingai investuoti turimas lėšas ir gali išryškėti gailestingumas, polinkis filantropijai, noras paremti kultūrinę, meninę veiklą

2023 metų gegužės mėnesio 20 d. Marsas pereis į Liūto ženklą, tai stiprės savimeilė, aktyvumas, iniciatyvumas, veiklumas, atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų. Tokiu metu galimas polinkis išreikšti savo požiūrį, nuomonę, pademonstruoti reikšmingumą siekiant naudos. Periode nuo 2023 metų birželio 17 d. iki lapkričio 4 d. tranzitinis Saturnas judės atatupstas, todėl norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai. Galimas polinkis vengti atsakomybės (susilpnėja atsakomybės jausmas), arba galimas didžiulis apkrovimas darbu, kurio niekaip negalima išvengti, kurio atlikimui tenka eikvoti daug laiko ir jėgų, kas gali nepalankiai įtakoti sveikatos būklę. Tokiu metu galima kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai ir savo meistriškumo tobulinimui. Periode nuo 2023 metų liepos 1 d. iki gruodžio 6 d. Neptūnas judės atatupstai ir tokiu metu gyvenime gali būti daug chaoso, savęs apgaulės, įtaigumo, tai periodas, kai riba tarp realybės ir iliuzijų tampa vos regima ir juntama, nors tokiu metu gali išsipildyti kai kurios svajonės. Šis periodas palankus, norint įsigilinti į savo esybę, vidinį pasaulį, tokio tranzito metu rekomenduojama užsiimti kūryba, muzika, būtina vystyti savo dvasingumą, suvokti aukščiausias kosmines vibracijas, sferų harmoniją. 2023 metų liepos mėnesio 10 d. Marsas pereis į Mergelės ženklą, todėl stiprės darbštumas, pareigingumas, dėmesys detalėms, energiją ir aktyvumą nukreipiant į darbą. Tranzito metu neturintys darbo gali jo intensyviai ieškoti, o dirbantieji linkę padaryti tvarką darbo vietoje, aktualiais tampa įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo našumo ir sąlygų klausimai. Tokio tranzito metu aktualiais tampa reikalai, susiję su sveiku gyvenimo būdu, dietomis, palankus laikas žmonėms, kurių veikla siejasi su natūralia medicina, žolininkyste

Periode nuo 2023 metų liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. Venera judės atatupsta Liūto ženklu, todėl bus galima sėkmingai grįžti prie ankstesnių prisirišimų, pomėgių, dar kartą pabandyti kas anksčiau nepasisekė, bet tokiu metu nerekomenduojama investuoti, skolinti pinigus, pirkti brangius daiktus, pradėti naujus projektus, susijusius su verslu, finansais, tačiau šis laikas tinkamas labdarai, skolų grąžinimui. Tokiu metu gyvenime gali pasirodyti žmonės iš praeities, atsinaujinti nutrūkę meilės ryšiai, bus galima susigrąžinti mylimą žmogų, o nauji santykiai gali būti susiję su karminių skolų grąžinimu. 2023.08.27 d. Marsas pereis į Svarstyklių ženklą ir skatins polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, kartais meniškai. Galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, bei noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, bei ieškoti priešų. Kadangi periode nuo 2023.08.29 d. iki 2024.01.27 d. Uranas judės atatupstai, tai tokiu metu gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais. Urano retrogradinis judėjimas gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu ir bus galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika

Periode nuo 2023 metų rugsėjo 4 d. iki gruodžio 31 d. Jupiteris judės atatupstai, todėl reikaluose ir veikloje akcentą vertėtų daryti tik savam darbui, nesitikint didelio pasisekimo, įtakingų žmonių protekcijų. Tokiu periodu galima neracionaliai naudoti laiką ir lėšas, vertėtų būti itin atsargiems bendraujant su aukšto rango asmenimis, valdžios organais, užsienio partneriais. Padidintas atsargumas būtinas tolimose kelionėse, bendraujant su kitataučiais

2023 metų spalio 12 d. Marsas pereis į jam palankų Skorpiono ženklą, aktualiais gali tapti stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai, gali tekti kai ką skubiai pertvarkyti, perdaryti, perskirstyti, keisti, pakaks ryžto, valios ir tvirtumo, norint įgyvendinti seniai suplanuotas permainas. Tokio tranzito metu galimi įvykiai, reikalaujantys greito reagavimo, skatinantys fizinę ir psichinę įtampą, gali suaktyvėti asmenys, linkę kitus išnaudoti emociškai ir morališkai, arba finansine prasme. Šio tranzito įtakoje gali išryškėti nerimas, įtampa, padaugėti katastrofų, avarijų, o galimo pavojaus atveju stiprės gebėjimas mobilizuoti visas fizines ir psichines jėgas, panaudojant vidinį rezervą

Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2023.10.14 d., 20:59 val. (Lietuvos laiku), 22-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje, o geriausiai jis bus matomas JAV, Meksikoje, Centrinėje Amerikoje, Kolumbijoje ir Brazilijoje. Kadangi užtemimo taškas formuos jungties aspektą su Merkurijumi, tai sąsajoje su Svarstyklių ženklu, bus galima mėgautis menu, siekti grožio įvairiose formose, harmonijos, teisingumo ir kompromisų, pirmame plane atsidurs įvairaus pobūdžio tarpusavio santykiai, dalykinė partnerystė, bendradarbiavimas ir gali užsimegzti nauji perspektyvūs ryšiai. Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.10.28 d., 23:14 val. (Lietuvos laiku), kai Mėnulis, būdamas 6-ame Jaučio ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Skorpiono ženkle. Užtemimas geriausiai bus matomas europinėje Azijos dalyje, didesnėje Azijos ir Afrikos dalyje, rytinėje Amerikos dalyje ir dalinai Australijoje. Šis užtemimas palies Jaučio ženklo atstovus, gimusius pirmą dekadą, o kadangi užtemimo taškas bus jungtyje su Jupiteriu, bei formuos opozicijos aspektus Merkurijui ir Marsui, esantiems Skorpiono ženkle, tai įtaka bus dvejopa. Iš vienos pusės, užtemimo įtakoje stiprės vaizduotė, intuicija, daugės gyvybinės energijos, o iš kitos pusės, galimas vidinis nerimas, užsispyrimas, kantrybės, santūrumo ir apdairumo stoka, dėl ko galima pakliūti į pavojingas situacijas, bei galimas ir nelaimingo atsitikimo pavojus. Tokiu metu gali tekti atsisakyti to, kad buvo artima, brangu ir svarbu

2023 metų lapkričio 24 d. Marsas pereis į Šaulio ženklą, juo judės iki 2024.01.04 d., o tranzito metu stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, arba tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui. 2023 metais Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (šiame ženkle išbus iki 2026.04.26 d.) stiprindamas poreikį ieškoti naujų galimybių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi, skatindamas ieškoti naujų ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formų. Urano tranzito Jaučio ženklu įtakoje gali stiprėti stabilumas, darbingumas, išradingumas, ryžtingumas, intuicija, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas ginti savus interesus. Neptūnas 2023 metais tęs tranzitą Žuvų ženklu (juo judės iki 2026.01.26 d.), planetos įtaka bus palanki kūrybinei veiklai, įvairaus pobūdžio dvasinėms paieškoms, stiprės svajingumas, vaizduotė, kantrybė, interesas menui, psichologijai, bei religijai. Neptūno tranzito Žuvų ženklu įtakoje, vertėtų ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis

2023 metų pirmą sausio mėnesio savaitę Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Vėžio ženklu, todėl galimi kraštutinumai, kaip neryžtingumas, ar tironiškumas santykiuose šeimoje. 2023 metų sausio mėnesį keisis pasąmoniniai motyvai, kadangi 8 d. Juodasis Mėnulis, arba Lilit, siejamas su negatyvia karma, pagundomis, karminiu atpildu, pereis į Liūto ženklą ir gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip maskuotė, negebėjimas realizuoti talentus, arba ambicingumas, neįtikėtinas išdidumas, garbės troškimas, valdžios panaudojimas piktiems kėslams. Aktyvumas gali pasireikšti polinkiu save laikyti „Visatos centru“, noras siekti valdžios, pajungti kitus žmones savo valiai, manipuliavimas aplinkiniais, įteigiant jiems savo idėjas, o dėmesio ir pagarbos savo personai poreikis gali virsti įkyria idėja. Galimas pastovus noras išsiskirti, tai gali skatinti elgesio demonstratyvumą, polinkį pasigirti, meilę pagyroms, liaupsėms, o savimyliškumas gali tapti netgi liguistu. Pasyvumas gali pasireikšti individualumo praradimu, tampant įtaigiais, valdomais, silpnavaliais, bei polinkiu ištirpti minioje, vengiant aplinkinių dėmesio, kenčiant dėl savęs nuvertinimo, asmeninių privalumų nebuvimo. Jeigu būtų bandoma išreikšti savo kūrybinį potencialą, tai gali nepavykti surasti adekvataus saviraiškos būdo, nes visos saviraiškos formos gali pasirodyti skoliniais. Galimas polinkis pasirinkti vaidmenį, kada prarandamas individualumas ir naudojamasi svetimomis „kaukėmis“, vaidinant nebūdingus vaidmenis, tampant veidmainiškais, arba vergiškais. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Liūto ženklu įtaką, gali nebūti galimybės išreikšti ir realizuoti savo kūrybinį potencialą (galimas aplinkinių pavydas ir intrigos, kurios sukuria kliūtis), galimi sunkūs santykiai su vaikais. Šio tranzito periode bus labai svarbu išmokti priimti gyvenimo smūgius, užsiimti vaikų auklėjimu, vertėtų saugotis ugnies, saulės smūgio, insulto

2023 metų spalio mėnesio 3 d. Juodasis Mėnulis maždaug devyniems mėnesiams pereis į Mergelės ženklą, o įtaka gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip dalykiškumas, smulkmeniškumas, ar chaosas, bei polinkis intrigoms, biurokratizmui, cinizmui. Juodasis Mėnulis nepakenčia kontrolės, pedantiškumo, gniuždymo ir valdymo, o aktyvumas gali pasireikšti ryškiai išreikštu išskaičiavimu, praktiškumu, kai gebėjimas detalizuoti gali prieiti iki absurdo, domintis ne esminiais dalykais, galimas polinkis smulkmeniškai analizei to, ko nevertėtų dalinti dalimis, kas gali skatinti painiojimąsi smulkmenose, prarandat tai, kas svarbu. Gali išsivystyti nepakeliamas kritiškumas, polinkis kritikuoti viską, su kuo tik būna susiduria. Pasyvumas gali pasireikšti prarastu gebėjimu analizuoti, pastebėti smulkmenas ir detales, laikant jas neesminėmis. Gali būti sunku siekti švaros ir tvarkos, todėl aplinkoje galimas chaosas ir betvarkė, galimas pojūtis, kad kažkas trukdo kritiškai pažvelgti į visa, kas vyksta aplink ir gali išryškėti nepareigingumas, nedisciplinuotumas, nesąžiningumas, polinkis nepaisyti asmeninės higienos, nesirūpinti sveikata, kartais galimos įkyrios baimės ir būsenos, susiję su ligomis. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Mergelės ženklu įtaką, galima nukentėti nuo gydytojų, bendradarbių. Reikėtų saugotis įtarumo, ypač savo sveikatos atžvilgiu, vengti kerštingumo ir smulkių eibių, slapto kenkimo, nebijoti protingesnių žmonių. Šio tranzito laikotarpiu pavojus galimas per chirurgines operacijas, žemės drebėjimus, metro

2023 metais iki balandžio mėnesio 5 d. Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Žuvų ženklu ir tokiu metu bus svarbu gebėti atsiverti meilei, pasiaukoti dėl kitų, būti ypatingai tyrais, kas padėtų susilieti su kosminiais ritmais. Tranzito laikotarpiu ypatingą prasmę įgyja jausmai, atsidavimas, pasiaukojimas, muzikiniai garsai, aromatai, meilė, prisirišimas, bei religija. Baltasis Mėnulis, būdamas Žuvų ženkle, globoja psichiatrus, psichologus, psichinius ligonius, keliautojus, piligrimus, pranašus, vienuolius, atsiskyrėlius, gyvenimo prasmės ieškotojus, įsimylėjėlius, svajotojus, poetus, muzikantus, vyndarius, jūrininkus. 2023 metų balandžio 5 d. Baltasis Mėnulis, kuris siejamas su šviesiąja karma ir geruoju karminiu atpildu už gerus darbus, angelų apsauga, pereis į Avino ženklą, todėl prasidės palankus periodas gimusiems po Avino ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltojo Mėnulio tranzito Avino ženklu periode svarbu būti aktyviais ir drąsiais kritiniais momentais, gebėti apginti silpnesnius ir teisingumą. Norint sustiprinti ryšį su Šviesos pasauliu ir kaupti pozityvią karmą, reikia būti sąžiningais ir iniciatyviais, siekti tobulėjimo, gebėti pasiaukoti, rūpintis kitais, atlikti gerus darbus, tai tada bus garantuota apsauga ir lydės sėkmė gyvenime

2023 metų lapkričio 5 d. Baltasis Mėnulis maždaug septyniems mėnesiams pereis į Jaučio ženklą, todėl šis tranzitas bus ypatingai palankus, svarbus ir reikšmingas ne tik žmonėms, gimusiems po Jaučio ženklu, bei ir tiems, kurių gimimo horoskope Baltasis Mėnulis randasi šiame ženkle. Kol Baltasis Mėnulis eis tranzitu Jaučio ženklu (Baltasis Mėnulis atsakingas už moralinę, etinę žmogaus struktūrą, už gerus poelgius praeityje, tai tarsi Angelas sargas), tai einant šviesos keliu, gali netekti nerimauti dėl duonos kasdienės, bei kad ir kuo būtų užsiimama, pragyvenimo minimumas bus garantuotas. Baltasis Mėnulis Jaučio ženkle gali suteikti gerą savijautą ir neleisti gauti pinigus nesąžiningu būdu, o tokio tranzito periode reikėtų būti dosniais, vengti godumo ir pavydo, bei vertėtų žinoti, kad kuo daugiau savo jėgų, laiko ir pinigų atiduodama aplinkiniams, tuo stipresnė gali būti sveikata ir geresnė materialinė padėtis. Aukščiausia Baltojo Mėnulio pasireiškimo forma Jaučio ženkle gali skatinti būti nesavanaudiškais mecenatais, o kitų žmonių laimė ir gerovė būtų pačiu geriausiu atlygiu. Šio tranzito metu svarbu gebėti kaupti ir saugoti energiją, įteigti kitiems žmonėms pasitikėjimą gyvenimu, o tada bus galima sulaukti pagalbos, susijusios su materialine gerove

Periode iki 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas judės Jaučio ženklu, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas judės Skorpiono ženklu, todėl aktualiais bus klausimai, liečiantys pasitikėjimą savimi ir savomis jėgomis, finansus, materialinę gerovę, asmeninį tobulėjimą, profesinį augimą. Jaučio ir Skorpiono ženklų ašis siejama su poreikiu išmokti pasitikėti natūraliais gyvenimo ciklais, atsiverti pokyčiams, kai jie būtini. Abu šie ženklai siejami su nuosavų vertybių išsaugojimu, Jautis sustiprina savo individualumą per sąveiką su materialumu, bet per daug susikoncentravus į praktinę naudą, tie dalykai, kurie padėjo užsitikrinti individualumą, lengvai gali virsti apribojimais ir kliūtimis, trukdančiomis vystytis. Skorpiono tikslas sugriauti iliuzijas ir koncepcijas, kurios buvo naudojamos nustatant individualias ribas, todėl siekiama įtvirtinti savo emocines ir dvasines vertybes per labai gilius, bei transformuojančius ryšius su kitais žmonėmis. Skorpionas gali išklysti iš kelio kankinamas įkyrių idėjų, susijusių su griovimu ir atgimimu. Mėnulio mazgų ašis, tai tarsi gyvenimo upė, kuria tenka plaukti kiekvienam iš mūsų, šiuo atveju, Kylantis Mėnulio mazgas rodo tai, ko reikėtų siekti, kokia kryptimi eiti, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus

2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas 1,5 metų periodui pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą. Kylantis Mėnulio mazgas, eidamas tranzitu Avino ženklu, suteiks drąsos, skatins aktyvumą, impulsyvumą, ūmumą, agresyvumą, stiprės polinkis pirmauti, rungtyniauti, noras apginti savo nuomonę ir vertę, užimti lyderių poziciją, siekti sėkmės, nepriklausomybės, bet galimos egoistinės išraiškos, kantrybės stoka, ar nusivylimas savimi. Besileidžiančio Mėnulio mazgo tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje, galimi rimti nesklandumai, liečiantys tarpusavio santykius, kaip asmeninius, taip ir dalykinius, todėl bus nelengva bendrauti su partneriais, teisingai įvertinti jų siekius ir lūkesčius. Tokiu metu diplomatiškumas gali atsidurti antrame plane, bei kai kurie santykiai gali nutrūkti

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.