Horoskopas 2023 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2023 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, įvairių zodiako ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2023 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

2023 metai Avino ženklo atstovams bus palankūs, reikšmingi ir produktyvūs. Avino ženklu iki gegužės mėnesio 16 d. eis tranzitu laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, jo įtakoje, atsivers naujos galimybės, paklausiais taps būdingi talentai ir gabumai, šiame periode bus sėkmingos asmeninės iniciatyvos, pavyks įgyvendinti ambicijas, sustiprinti autoritetą, praplėsti asmeninius horizontus, o sėkmę gyvenime lems aktyvumas, veiklumas, optimizmas ir gebėjimas siekti užsibrėžto tikslo.

2023 metai Avino ženklo atstovų profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu produktyvūs, palankūs, bet permainingi. Avino ženklą globojantis Plutonas iki paskutinės kovo savaitės ir periode nuo birželio 11 d. eis tranzitu karjeros sfera, tai sėkmę profesinėje veikloje lems asmeninis aktyvumas ir produktyvumas, gebėjimas planuoti konkrečias užduotis ir tikslus, dėti ilgalaikes pastangas asmeninių ir socialinių ambicijų įgyvendinimui. Periode iki antros vasario savaitės ir antroje rugpjūčio pusėje, Plutono formuojamų aspektų įtakoje, galima tikėtis paaukštinimo pareigose, perspektyvios pareigybės, o lapkričio mėnesį bus galima gauti vadovaujančio darbo pasiūlymą. 2023 metais laikotarpyje nuo kovo 23 d. iki antros birželio dekados, Plutonui einant tranzitu socialinių ryšių sfera, sėkmė lydės grupinėje veikoje, kolektyviniame darbe veikloje, ruošiant bendrus projektus, bei panaudojant technologines naujoves darbe. Šiame periode bus galima kurti tolimesnius planus, gali išryškėti vertingos idėjos, kurios gali būti realizuojamos kelerių ateinančių metų eigoje, o jų įgyvendinimas gali pareikalauti intensyvaus ir atkaklaus darbo. Plutono destruktyvių aspektų įtakoje, periode nuo balandžio 21 d. iki trečios gegužės 21 d. ir pirmąją spalio dekadą galima trintis bendraujant su vadovybe, konfliktinės situacijos su kolegomis, arba dalykiniais ir verslo partneriais iš kitų miestų, šalių, kai gali būti pažeisti susitarimai, ar nutrauktos sutartys. Kovo mėnesio 7 d. karjeros sektorių globojantis Saturnas pereis į apribojimų, paslapčių sektorių, todėl tai palankus laikas savianalizei, bus svarbu gebėti įveikti vidines baimes ir atsisakyti visko, kas trukdo realizuoti profesinius ir karjeros planus, bei šis laikotarpis palankus kūrybinių profesijų atstovams. Aktyviausi laikotarpiai darbinėje veikloje bus paskutinė sausio dekada, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., kada Avino ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, nevertėtų priimti reikšmingų sprendimų, susijusių su darbine ir profesine veikla, bei tokiu metu gali grįžti prie anksčiau pradėtų, bet nebaigtų, užvilkintų darbų, arba projektų, juos peržiūrėti, koreguoti. Spalio mėnesio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis į darbo sektorių, todėl stiprės nepatiklumas ir galimi konfliktai, ginčai darbo kolektyve.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Avino ženklo atstovams gali būti sėkmingi, skatinantys asmeninės gerovės, finansinės laisvės siekimą, tačiau kiek permainingi. 2023 metų eigoje Avino ženklo asmeninių finansų sektoriumi eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, todėl jo formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, tvarkant svarbius piniginius ir verslo reikalus, apdairumas ir atidumas bus būtinas birželio 11-26 d. ir pirmąją lapkričio mėnesio pusę, o harmoningų aspektų įtakoje solidus pelnas iš verslo ir geros pajamos tikėtinos balandžio 12-29 d. ir rugpjūčio 3-16 d. Periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės vidurio, kai asmeninių finansų sektoriumi judės atatupstai Merkurijus, reikėtų vengti nebūtinų išlaidų, nepasirašyti svarbių finansinių sutarčių, bet tokiu metu galima atgauti skolas, ar anksčiau uždirbtas lėšas. Mėnulio užtemimas gegužės 5 d. suaktyvins Avino ženklo stambių ir asmeninių finansų sferas, užtemimo įtakoje sėkmė gali lydėti užsiimant šeimos verslu, bet galimos ir netikėtos, neplanuotos išlaidos, ar nuostoliai per bendrus socialinius projektus ir draugus. Gegužės 16 d. į asmeninių finansų sektorių pereis Jupiteris ir atvers palankias galimybes,

bus galima gerai uždirbti, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą ir praturėti. Avino ženklo asmeninių finansų sektorių globojanti Venera periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. judės atatupsta, tai šis laikotarpis nepalankus naujoms finansinėms iniciatyvoms, nerekomenduojama pirkti brangius daiktus, daryti investicijas, skolinti pinigus. Spalio 28 d. Mėnulio užtemimas palies asmeninių ir stambių finansų sferas, tai svarbiais taps reikalai, susiję su kreditais, mokesčiais, skolomis, ar palikimu.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Avino ženklo atstovams palankūs ir permainingi. Balandžio mėnesio 20 d. Avino ženkle įvyks Saulės užtemimas, kurio įtakoje atsivers naujos galimybės, gali pavykti išspręsti vidines psichologines problemas, surasti jų sprendimo būdus, tokiu metu galima peržiūrėti tarpusavio santykius ir išsilaisvinti iš tų ryšių, kurie netenkina. Laikotarpyje nuo gegužės 20 d. iki liepos 10 d., Marsas eis tranzitu meilės sektoriumi, tai bus aktyvus periodas, palankus vienišiems Avino ženklo atstovams, kai bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, romantiškų pramogų, pavyks užmegzti perspektyvias pažintis, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Periode nuo birželio 5 d. iki spalio 9 d. partnerystės sektorių globojanti Venera eis tranzitu Avino ženklo meilės sektoriumi, tai bus aktyvus laikas, kai sustiprės romantiškos nuotaikos, jausmai ir ryžtingumas, galimi pozityvūs pokyčiai asmeniniame gyvenime ir gali užsimegzti naujas romanas. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis į Svarstyklių ženklą, todėl galimos reikšmingos permainos asmeniniame gyvenime. Venera periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. judės atatupsta, tai gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau tokiu metu užsimezgęs naujas ryšys gali būti trumpalaikiu. 2023 metų spalio mėnesio 14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Avino ženklo partnerystės sektorių, tai prasidės aktyvus laikotarpis, bus daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, galimos naujos pažintys, reikšmingi įvykiai, o kai kurie darbiniai santykiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius. Harmoningas periodas asmeninių santykių atžvilgiu bus nuo lapkričio 8 d. iki gruodžio 4 d., kai Venera eis tranzitu partnerystės sektoriumi, o gruodžio 4-29 d. jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, bei bus sunkiau kontroliuoti emocijas.

2023 metais Avino ženklo atstovams daugiau dėmesio vertėtų skirti savo sveikatai, nes gali paūmėti lėtiniai susirgimai, todėl norint būti sveikais, reikėtų pasitelkti sveiką gyvenimo ir mitybos būdą, protingą darbo ir poilsio režimą. Bus svarbu rūpintis ir užsitikrinti gerą savijautą tais periodais, kai sveikatos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

2023 metai Jaučio ženklo atstovams bus labai reikšmingi, kupini reikšmingų pokyčių ir produktyvūs daugelyje gyvenimo sferų. Jaučio ženklu einančio tranzitu nenuspėjamo Urano įtaka skatins permainas, todėl vertėtų nesipriešinti pokyčiams, o lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Gegužės mėnesio 16 d. į Jaučio ženklą pereis laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, o jo įtakoje atsivers naujos galimybės, bus galima daug pasiekti asmeniniuose reikaluose, realizuoti ambicijas, bei norėsis, kad pasiekimai būtų deramai įvertinti. 2023 metais bus jaučiamas poreikis laisvei ir nepriklausomybei, tačiau jau bus mažiau kliūčių ir nesklandumų, o antroje metų pusėje susilpnės kitų žmonių įtaka ir bus mažiau paisoma kitų žmonių nuomonės, o sėkmę lems optimizmas ir naujos idėjos, metai palankūs gerai apgalvotų, praktiškų planų kūrimui. Periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, gali sumažėti draugų ir bendraminčių, tačiau darbinės veiklos bendravimo rate atsiras naujų ir patikimų žmonių, kuriais bus galima kliautis įvairiose situacijose.

2023 metai Jaučio ženklo atstovams darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, bei džiugins socialiniais pasiekimais. Karjeros sektorių globojantis Uranas 2023 metais tęs tranzitą Jaučio ženklu ir skatins permainas profesinėje veikloje, o sėkmę lems asmeninis aktyvumas, iniciatyvumas, vertingų idėjų realizavimas. Iki kovo mėnesio 7 d. karjeros sektoriumi tęs tranzitą Saturnas, jo įtakoje bus puikios galimybės svarbių projektų ruošimui ir realizavimui praktikoje, bei vertėtų suformuoti tvirtą pagrindą būsimai profesinei sėkmei, sustiprinti savo dalykinę reputaciją. Periode nuo 2023 metų antros kovo savaitės bus mažiau stabilumo profesinėje veikloje, išnyks kai kurie apribojimai, trukdantys judėti į priekį ir siekti tikslų karjeroje, tačiau gali stiprėti polinkis rizikai, išryškėti naujos ambicijos ir idėjos, atsiras supratimas, kaip ir ką reikėtų keisti darbinėje veikloje. 2023.03.23 d. į Jaučio ženklo karjeros sektorių laikinai pereis Plutonas (jame šiais metais išbus iki birželio 11 d.), šios planetos įtaka skatins daug dėmesio skirti profesinei veiklai ir karjerai, socialinių tikslų ir ambicijų realizavimui. Kai kurie Jaučio ženklo atstovai gali nuspręsti keisti darbą, arba profesinės veiklos pobūdį, tai daryti reikėtų palaipsniui ir pradžioje labai gerai apgalvoti galimus esminius pokyčius, bei tam deramai pasiruošti. 2023 metais darbe ir profesinės veiklos sferoje Jaučio ženklo atstovams teks dažniau bendrauti su įtakingais žmonėmis ir formuosis globalūs tikslai. Šiais metais galimos labai reikšmingos aplinkybės, įtakosiančios darbinę veiklą, skatinančios polinkį permainoms, todėl reikėtų būti atidiems ir gebėti greitai, efektyviai prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų ir susiklosčiusių situacijų. 2023 metų spalio mėnesio 14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Jaučio ženklo darbo sektorių ir atvers naujas galimybes. Užtemimo įtakoje galima kurti darbinius planus sekančiam mėnesiui, prasidės palankus laikas naujų svarbių projektų startui, darbo paieškoms, galimi reikšmingi pokyčiai veikloje ir palanku užsiimti.

Jaučio ženklo atstovų finansinė padėtis 2023 metais bus kiek permaininga. Periodas iki kovo mėnesio 25 d., kol Marsas eis tranzitu Jaučio ženklo asmeninių finansų sfera, bus aktyvus, o sėkmę lems aktyvumas, drąsa ir ryžtingumas. Finansiniu atžvilgiu sėkmingas bus balandžio mėnuo, kada gali gerokai papilnėti asmeninis biudžetas, bus galima planuoti svarbius pirkinius, investicijas. Tais laikotarpiais, kai asmeninių finansų sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, finansiniams įsipareigojimams, svarbių sutarčių, kontraktų sudarymui, o tvarkant piniginius reikalus, būtinas apdairumas. Laikotarpyje nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d. bus didesnė apgaulių tikimybė, reikėtų vengti abejotinų pasiūlymų, mažiau pasitikėti kitais, kas padėtų išvengti galimų nuostolių.

Asmeninio gyvenimo, meilės, tarpusavio santykių sferoje 2023 metai Jaučio ženklo atstovams bus reikšmingi ir permainingi. Sausio mėnesio 8 d. Juodasis Mėnulis pereis į šeimos sektorių, todėl reikėtų vengti ginčų, konfliktų, daugiau dėmesio skirti namams, santykių su namiškiais harmonizavimui. Partnerystės sektorių globojantis Marso įtakoje, iki paskutinės kovo savaitės svarbiais bus poros finansiniai reikalai, o iki gegužės vidurio bus galima susivokti savuose jausmuose, daugiau laiko leidžiant vienumoje. Periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d., Jaučio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, todėl tai bus netinkamas laikas naujoms pažintims, bet gali pavykti atnaujinti nutrūkusius ryšius su mylimu žmogumi. 2023 metais gegužės mėnesio 5 d. Mėnulio užtemimas palies ir suaktyvins partnerystės sektorių ir Jaučio ženklą, svarbiais taps asmeniniai ir dalykiniai tarpusavio santykiai, galimi pokyčiai santykiuose su artimais giminėmis, bičiuliais, o iš kitos pusės, tikėtinos konfliktinės situacijos dėl per didelių didelių asmeninių ambicijų, liečiančių socialinius tikslus, profesinę veiklą, karjerą. Užtemimo įtakoje keisis asmeniniai santykiai, o nestabilūs, problematiški ryšiai gali nutrūkti. 2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas iš Jaučio ženklo pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas iš Skorpiono pereis į Svarstykles, o tai gali skatinti krizę gyvenime, kada galimi įvairūs poelgiai savo asmeninių baimių įtakoje. Tokiu metu reikės gebėti atsikratyti baimių, streso, to kas įprasta ir tai padės įsisavinti naują patirtį, bei užsitikrinti kitokią gyvenimo kokybę. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. Venera judės atatupstai šeimos sektoriumi, galimi pokyčiai namuose, gali būti bus juntama komforto, jaukumo stoka, norėsis vengti problemų sprendimo, tačiau bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius su buvusiu mylimu žmogumi, o naujų kontaktų užmezgimui laikas nepalankus. 2023 metų spalio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis Jaučio ženklo meilės sektorių, todėl stiprės nepatiklumas, galimas polinkis pasiduoti pagundoms, kas gali nepalankiai įtakoti santykius su mylimu žmogumi. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas palies Jaučio ženklą ir partnerystės sektorių, tai gali paskatinti reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime, o Mėnulio užtemimai siejami su ko nors užbaigimu ir gali paskatinti nutraukti netenkinančius, neatitinkančius lūkesčių tarpusavio santykius. Artimu užtemimui metu bus juntama įtampa, gali būti sunku kontroliuoti jausmus ir emocijas, todėl galimi konfliktai, ginčai, nesklandumai bendraujant, bus labai svarbu gebėti surasti balansą tarp asmeninių norų ir antrosios pusės poreikių, bei lūkesčių, išlikti geranoriškais ir diplomatiškais.

2023 metai sveikatos atžvilgiu Jaučio ženklo atstovams bus permainingi, o daugiau dėmesio savijautai reikėtų skirti periode nuo vasario 20 d. iki kovo 17 d., nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., bei gruodžio mėnesio pabaigoje. Balandžio 20 d. Saulės užtemimo įtakoje galimos psichologinės problemos, gali pablogėti savijauta. Šiais metais bus svarbu stiprinti imunitetą, pasitelkti protingą darbo ir poilsio režimą, o periode nuo gegužės mėnesio 16 d. iki 2024.05.26 d. bus labai svarbu skirti dėmesio savo figūrai, nes dėl aktyvumo stokos ir neteisingos mitybos bus galima priaugti nepageidaujamo svorio. Spalio mėnesio 14 d. sveikatos sektorių suaktyvins Saulės užtemimas, bus palanku užsiimti profilaktika, stiprinti organizmą ir imunitetą.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs, tačiau permainingi, o metų eigoje gali išryškėti nauji praktiški tikslai, gali keistis pasaulėžiūra ir gyvenimo filosofija. Periode iki gegužės 16 d. bus daug planų ir idėjų, o vėliau jų sumažės ir galima atsirinkti tik tuos, kurių praktinis realizavimas naudingas. Įprastas bendravimas su draugais, bendraminčiais nuo 2023 metų antros gegužės mėnesio pusės keisis, kadangi bus ribojami kontaktai su žmonėmis, kurie atima daug laiko ir neduoda praktinės naudos. Metų pradžia bus palanki asmeniniam tobulėjimui, gali keistis požiūris į gyvenimą, galima išsilaisvinti iš to, kas slegia ir neramina, tik reikėtų vengti apkalbų ir intrigų. 2023 metų kovo 23 d. į mokslo ir ryšių su užsieniu sektorių laikinai pereis Plutonas (šiais metais šiame sektoriuje Plutonas išbus iki birželio 11 d.), todėl gali paskatinti siekti aukštojo išsilavinimo, o kai kurie Dvynių ženklo atstovai gali išvykti į gyventi užsienį, ar emigruoti.

2023 metai darbinės, profesinės veiklos, karjeros atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams bus palankūs, suteikiantys daugiau stabilumo, tačiau permainingi. 2023 metų kovo 7 d. į Dvynių ženklo karjeros sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje gali tekti daug atkakliai dirbti, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus profesinėje veikloje, siekiant kilti karjeros laiptais, teks įdėti pakankamai pastangų. Sėkmę profesinėje veikloje ir karjeroje lems aukšta dalykinė reputacija, atsakingas požiūris į darbą, veiksmų nuoseklumas, gebėjimas dėti ilgalaikes pastangas ir įveikti kliūtis. 2023 metais Dvynių ženklo atstovai gali siekti naujų profesinių žinių, kelti kvalifikaciją, perimti vertingą patirtį, įvertinti būsimas tendencijas, kas padėtų pakelti socialinį statusą. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo darbo sektorių, įtakos paslapčių, apribojimų sferą, tai užtemimo įtakoje galimi svarbūs pokyčiai, liečiantys sveikatą, darbinę veiklą, o artimu užtemimui metu galima trintis bendraujant darbo kolektyve, gali suaktyvėti slapti priešai, tikėtinos apkalbos ir intrigos. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio, laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomo Jupiterio tranzito socialinių ryšių sektoriumi įtakoje, laikas bus palankus kolektyvinei, grupinei veiklai, bendrų projektų ruošimui, rėmėjų paieškoms. Tokiu metu galima sėkmingai pakeisti darbą, nauda tikėtina per visuomenines organizacijas. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į Dvynių ženklo apribojimų sektorių, todėl sėkmė lydės kūrybinių profesijų atstovus ir dirbančius uždaro tipo įstaigose.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs, o kreditai ir investicijos gali tapti nepatraukliais, bei kurį laiką nedominti, todėl grįžti prie šių klausimų galima antroje metų pusėje. Šiais metais gali sustiprėti finansinis raštingumas, sėkmę lems įgyta patirtis, gebėjimas teisingai panaudoti turimas lėšas ir padaryti protingus sprendimus, liečiančius piniginius, materialinius reikalus. Finansiniu atžvilgiu palankus bus balandžio mėnuo, kai bus svarbu pasinaudoti palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, norint surasti naujus pajamų šaltinius, arba jų uždirbimo būdus. Gegužės mėnesį gali lydėti finansinė sėkmė tuo atveju, jeigu bus gebama vengti skubotų sprendimų, bei rizikingų poelgių, susijusių su pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus aktyvūs, kupini reikšmingų įvykių, tačiau permainingi. Labai svarbūs bus laikotarpiai, kai Dvynių ženklą ir šeimos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., nes tokiu metu žmonės blogai vieni kitus supranta, galimas nesėkmingas bendravimas, ginčai, kivirčai, nesutarimai dėl menkniekių 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo draugystės sektorių, jo įtakoje bus svarbu surasti draugus ir bendraminčius, su kuriais įdomu bendrauti, bei gali išsipildyti kai kurios svajonės. 2023 metų liepos mėnesį Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl bus galima išsilaisvinti iš vidinių baimių, streso ir psichologinių problemų, bei prasidės palankus laikas norų, vilčių, svajonių įgyvendinimui, bus galima aktyviai bendrauti su bendraminčiais, dalyvauti įvairių grupių veikloje. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai komunikacijų sektoriumi, bus svarbu gerai apgalvoti savas kalbas, tikrinti gaunamą informaciją, galimos apkalbos ir intrigos. 2023 metų spalio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis į šeimos sektorių, tai galimos problemos namuose dėl negebėjimo siekti kompromiso, bei galimas noras išeiti iš namų. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo meilės sektorių, jo įtakoje galimos svarbios pažintys ir reikšmingi įvykiai asmeniniame gyvenime.

2023 metais Dvynių ženklo atstovai daugiau dėmesio turėtų skirti sveikatai, geros savijautos užtikrinimui, ypač tais periodais, kada Merkurijus judės atatupstai. Sveikatos atžvilgiu nepalankūs laikotarpiai bus nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d., nuo balandžio 28 d. iki gegužės 23 d., birželio 11-26 d., liepos 8-20 d., rugpjūčio 10-22 d., pirma spalio dekada, lapkričio 1-23 d. ir gruodžio 17-31 d., todėl daugiau dėmesio vertėtų skirti savijautai ir asmeniniam saugumui. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins paslapčių, apribojimų sektorių ir įtakos sveikatos sferą, todėl galima energijos ir vidinio balanso stoka, kas gali skatinti psichologines problemas, bei varginti.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

2023 metais planetų įtaka Vėžio ženklo atstovams skatins ryžtingumą ir daugelis anksčiau buvusių kliūčių, barjerų, trukdančių judėti į priekį susilpnės, arba visai išnyks, o sėkmę lems psichologinis pasirengimas svarbiems pokyčiams, gebėjimas priimti ryžtingus sprendimus. Planuojant pokyčius įvairiose gyvenimo sferose, labai svarbus nuoseklumas veiksmuose, vertėtų vengti skubotumo, gerai apgalvoti galimas pasekmes ir atsakingai pasirinkti tam palankų laiką. Susiklostę aplinkybės skatins polinkį permainoms, tačiau šiais metais svarbu analizuoti esamas situacijas, daryti išvadas, kurti konkrečius planus ir tik tada juos realizuoti praktiškai. 2023 metų kovo mėnesio 7 d. į mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje galimas polinkis asmeninėms ir dalykinėms kelionėms, išsilavinimo siekimui, kvalifikacijos kėlimui, bei gali stiprėti dvasiniai interesai.

2023 metai Vėžio ženklo atstovams profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Vėžio ženklo karjeros sektoriumi eis tranzitu laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, o jo įtakoje, galima realizuoti planus ir pasiekti konkrečius, svarbiausius socialinius tikslus, harmonizuoti santykius su kolegomis ir vadovybe. Tokiu metu galima sėkmė profesinėje veikloje, kai vadovybė gali deramai įvertinti pasiekimus, todėl galimas paaukštinimas pareigose, arba vadovaujamo darbo pasiūlymas. 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo karjeros sektorių, tai prasidės aktyvus laikas ir atsivers naujos galimybės profesinėje veikloje, kuriomis reikėtų deramai pasinaudoti, bei siekiant sėkmės, teks įveikti ir kai kurias kliūtis. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į socialinių ryšių sektorių, tai prasidės palankus laikas kolektyvinei, grupinei veiklai, bendrų projektų ruošimui, prasiplės draugų ir bendraminčių ratas, gali išsipildyti kai kurios svajonės ir viltys. Antrąjį 2023 metų pusmetį sustiprės kitų žmonių įtaka profesinės veiklos ir karjeros atžvilgiu, bus svarbu atsirinkti patikimus žmones, su kuriais teks dirbti. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Vėžio ženklo karjeros ir šeimos sferas. Sekančius 1,5 metų pirmame plane turėtų būti profesinė veikla, karjera, dalykinės reputacijos stiprinimas, o sėkmę lems aktyvumas ir gebėjimas siekti užsibrėžto tikslo. Spalio mėnesio 3 d. į komunikacijų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl bus kiek sudėtingiau bendrauti, galimi nesklandumai darbinių kelionių, derybų metu.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Vėžio ženklo atstovams bus produktyvūs ir dosnūs, daug dėmesio bus skiriama investicijoms, kreditams, skoloms. 2023 metų sausio mėnesio 8 d. į asmeninių finansų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje stiprės polinkis rizikai, o kovo 23 d. į stambių finansų, verslo sektorių laikinai pereis karjeros sektorių globojantis Plutonas (šiais metais šioje sferoje išbus iki birželio 11 d.), tai tokiu metu išryškės daug naujų planų ir galimi svarbūs pokyčiai, susiję su materialiniais klausimais. Šiais metais galimi drąsūs sprendimai, tik svarbu bus vengti skubotumo, abejotinų pasiūlymų ir bet kokios rizikos, skatinančios nuostolius. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai finansų sektoriumi, tai gali išryškėti pasitikėjimo savo galimybėmis stoka ir tikėtinos išlaidos, susiję su antikvarinių, vertingų daiktų įsigijimu. Šiais metais kai kurie Vėžio ženklo atstovai gali užsiimti nuosavu verslu, o antrąjį pusmetį galima gauti vertingų pasiūlymų.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Vėžio ženklo atstovams palankūs ir permainingi, o tarpusavio santykių stabilumas ir kokybė priklausys nuo to, kokios išvados dėl pokyčių bus padarytos šių metų eigoje, o jei bus deramai išmoktos gyvenimo pamokos, liečiančios konfliktines situacijas, tai tada nesutarimų sumažės. 2023.03.07 d. partnerystės sektorių globojantis Saturnas pereis į mokslo, ryšių su užsieniu sferą, o periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. šioje sferoje nebus Plutono, todėl šiuo metu gali užsimegzti naujos pažintys su žmonėmis iš toli, iš kitų miestų, ar šalių, bus galima planuoti tolimas keliones kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo meilės ir draugystės sektorius, todėl baigsis tam tikras etapas tarpusavio santykiuose ir teks užbaigti svarbius reikalus. Artimu užtemimui metu bus galima peržiūrėti santykius, įvertinti ar jie pilnai atitinka lūkesčius, o kai kurie draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės santykius. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai, todėl tokiu metu aktualiais gali tapti klausimai, susiję su pinigais, tai netinkamas laikas naujoms pažintims, tačiau gali pavykti anksčiau nutrūkusius asmeninius santykius, arba susigrąžinti mylimą žmogų. 2023.10.03 d. Juodasis Mėnulis pereis į komunikacijų sektorių ir bus svarbu vengti apkalbų ir intrigų. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo šeimos sektorių, todėl atsivers naujos galimybės ir tikėtini reikšmingi įvykiai šeimos gyvenime. Užtemimo įtakoje galima nuspręsti keisti gyvenamąją vietą, ar įsigyti nuosavybę, pradėti remontą, užsiimti gerovės šeimoje kūrimu. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo draugystės ir meilės sektorius, jo įtakoje bus galima realizuoti puoselėtus planus, ar jų visai atsisakyti. Šiais metais gali tekti keisti savo požiūrį į tarpusavio santykius, svarbi bus mylimo žmogaus pasaulėžiūra, sustiprės polinkis ir noras siekti stabilumo ir harmoningo bendravimo poroje.

2023 metai Vėžio ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, o gerą savijautą užtikrins aktyvus gyvenimo būdas, teisingas darbo ir poilsio režimas, bei gebėjimas atsisakyti žalingų įpročių. Šiais metais bus pakankamai jėgų ir energijos, tačiau užsiimant aktyvaus ir ekstremalaus sporto rūšimis, bus būtinas apdairumas ir atsargumas.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2023 metais Liūto ženklo atstovams atsivers naujos galimybės, stiprės nuovokumas, sumažės polinkis rizikai, ypač periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, kada galimos pozityvios ilgalaikės permainos, suteikiančios stabilumo gyvenime. 2023 metų sausio 8 d. į Liūto ženklą pereis Juodasis Mėnulis (jame išbus iki spalio 3 d.), jo įtakoje galimi įvaizdžio, aprangos stiliaus pokyčiai, polinkis siekti ryškumo ir išskirtinumo. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio, Jupiterio įtakoje, Liūto ženklo atstovų gyvenime aktualiais bus klausimai, liečiantys pasaulėžiūrą, asmeninių horizontų plėtrą, žinių ir išsilavinimo siekimą, tolimas keliones. 2023 metų antrame pusmetyje išryškės daug planų, galimi reikšmingi pasiekimai. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Liūto ženklo mokslo, ryšių su užsieniu, bei komunikacijų sferas. Artimiausius 1,5 metų svarbiais taps klausimai, susiję su kelionėmis, emigracija, išsilavinimu, gali išryškėti interesas dvasiniams mokymams, kitoms kultūroms.

2023 metai Liūto ženklo atstovams karjeros, profesinės veiklos atžvilgiu palankūs ir produktyvūs, ankstesniais metais įdėtos pastangos duos apčiuopiamus rezultatus. Uranas 2023 metais tęs tranzitą Liūto ženklo profesinės veiklos, karjeros sektoriumi, skatindamas laisvės siekimą, šiais metais bus galima sėkmingai keisti darbą, ar veiklos pobūdį. 2023 metų gegužės 16 d. į Liūto ženklo karjeros sektorių pereis laimės, sėkmės, plėtros planeta laikomas Jupiteris, jo įtakoje galima sėkmė profesinėje veikloje, pavyks užsitikrinti kolegų palaikymą ir vadovybės palankumą. Tokiu metu tikėtini malonūs siurprizai, galimi pokyčiai karjeroje, kai kurie Liūto ženklo atstovai sulauks paaukštinimo pareigose, kada gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, arba vadovaujamas darbas, pavyks realizuoti svarbius planus ir socialines ambicijas. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Liūto ženklo komunikacijų sektorių, tai atsivers naujos galimybės, sustiprės polinkis daugiau bendrauti, mokytis, siekti reikalingų profesinių žinių, bei patirties, galima sėkmė artimose darbinėse kelionėse, užmezgant kontaktus su reikalingais žmonėmis. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas įvyks Liūto ženklo karjeros sektoriuje, todėl bus galima įvertinti gautus veiklos rezultatus, o iš kitos pusės, bus svarbu surasti balansą tarp profesinių interesų ir šeimos, namų reikalų.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Liūto ženklo atstovams palankūs, tačiau permainingi. 2023 metų kovo 7 d. Saturnas pereis į stambių finansų, verslo sektorių, todėl ateinančius 2,5 metų esminiai pokyčiai gali paliesti šias sferas. Saturno įtakoje gali keistis finansinis statusas, galimos permainos dalykinėje partnerystėje, svarbiais bus mokesčių, kreditų, išmokų, skolų, palikimo klausimai. Tokiu metu bus daugiau palankių galimybių ilgalaikėms investicijoms, stabilesne taps finansinė padėtis, rekomenduojama pradėti taupyti, bei labai protingai panaudoti turimas lėšas. Šiame periode vertėtų vengti imti greituosius kreditus, bet ilgalaikėms, svarbioms paskoloms laikas bus palankus. Periode nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. asmeninių finansų sektorių globojantis Merkurijus eis tranzitu šia sfera, todėl bus svarbu būti apdairiais tvarkant svarbius piniginius reikalus, vengti nebūtinų išlaidų, kas padėtų išvengti nuostolių, nesklandumų. 2023 metų spalio mėnesio 3 d. į finansų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl vertėtų apriboti išlaidas ir protingai elgtis su pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Liūto ženklo atstovams palankūs, aktyvūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų antros kovo savaitės partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Saturnas, tai tarpusavio santykiuose bus daugiau sąžiningumo, skaidrumo, o ryšiai bus stabilesniais, išryškės rimtas požiūris į meilę ir romantiką. 2023 metų kovo 23 d. į partnerystės sektorių laikinai pereis Plutonas (jame šiais metais išbus iki birželio 11 d.), jo įtakoje svarbiais taps tarpusavio santykiai, gebėjimas juos formuoti, bei gali išryškėti problemos, ypač periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės 21 d. Plutono įtakoje gali keistis lūkesčiai meilės ir partnerystės atžvilgiu, gali traukti partneriai, kuriems būdingos kitokios savybės, nei buvo iki šiol, galimos konfliktinės situacijos dėl kitokių, anksčiau nebūdingų aplinkybių. 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Liūto ženklo aukštojo mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektorių, todėl jo įtakoje galima emigracija, persikėlimas gyventi kitur, bei tikėtinos problemos, susiję su tarpusavio santykiais, dalykiniais, arba asmeniniais. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas palies Liūto ženklo šeimos sektorių, įtakos karjeros sferą, tai galimi pokyčiai namuose, bus juntama vidinio stabilumo stoka. Artimu užtemimui metu bus svarbu surasti balansą tarp namų ir šeimos reikalų, bei profesinių ir karjeros interesų. Vieniši Liūto ženklo atstovai periode iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio gali užmegzti perspektyvias pažintis būdami toli nuo namų, ar tolimų kelionių metu, arba galimas romanas su žmogumi iš kito miesto, ar šalies. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės, gali užsimegzti rimti asmeniniai meilės santykiai su aukštą socialinę padėtį užimančiu žmogumi, arba per meilės ryšius galima sėkmė profesinėje veikloje ir karjeroje. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu, tai tokiu metu galima peržiūrėti savo požiūrį į gyvenimą ir savo vaidmenį jame, bei tarsi iš naujo atrasti save. Šis laikotarpis bus nepalankus naujoms pažintims, bet tokiu metu gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, ar susigrąžinti mylimą žmogų.

Sveikatos požiūriu 2023 metai Liūto ženklo atstovams gali būti palankūs tuo atveju, jeigu bus pakankamai dėmesio skiriama sveikai, subalansuotai mitybai, protingam darbo ir poilsio režimui. Gerą savijautą užsitikrinti padės gebėjimas atsipalaiduoti, vengti streso, užsiėmimas mėgstama veikla, pomėgiais, organizmo ir imuniteto stiprinimui bus palankūs sausio ir gegužės mėnesiai.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

2023 metai Mergelės ženklo atstovams bus labai svarbūs ir produktyvūs, sėkmę lems kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti, formuoti konkrečias užduotis, tikslus, panaudoti technologines naujoves, ruošti svarbius projektus. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio dar bus juntama kitų žmonių įtaka, o nuo gegužės 16 d., kada sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris pradės eiti tranzitu mokslo, ryšių su užsieniu sektoriumi, situacija keisis iš esmės. Tokiu metu išryškės polinkis išsilavinimo siekimui, naudingų žinių gavimui, bei kvalifikacijos kėlimui, asmeninių horizontų plėtrai, gali tekti bendrauti su užsieniečiais, ar kitų kultūrų atstovais. Tai bus palankus periodas užsienio kalbų mokymuisi, tolimoms kelionėms, emigracijai, ryšiams su dalykiniais partneriais iš kitų miestų, šalių, sėkmė lydės užsiimančius moksline, tyrinėjimų, arba juridine veikla. 2023.10.03 d. į Mergelės ženklą devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje stiprės savimeilė, pasitikėjimas savimi.

Mergelės ženklo atstovams 2023 metai darbinės, profesinės veiklos atžvilgiu gali būti produktyvūs, reikšmingi, bus mažiau kliūčių siekiant užsibrėžtų tikslų ir socialinių ambicijų įgyvendinimo, realizuojant svarbius planus. Mergelės ženklą ir karjeros sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., o tokiu metu gali tekti grįžti prie neužbaigtų, užvilkintų darbų ir projektų, juos peržiūrėti, koreguoti, bus nepalankus laikas naujoms iniciatyvoms, veiklos pobūdžio keitimui, įsidarbinimui, bei svarbių sutarčių pasirašymui. Iki 2023 metų kovo 7 d. Mergelės ženklo darbo sektoriumi einančio tranzitu Saturno įtakoje, bus galima įtvirtinti tai, kas jau pasiekta, o sėkmę veikloje ir karjeroje lems asmeninė atsakomybė, darbštumas, dėmesingumas ir sukaupta patirtis. 2023 metais periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Mergelės ženklo darbo sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl jo įtakoje bus svarbus atsakingas požiūris į darbą ir socialinę realizaciją, tokiu metu reikėtų stiprinti profesionalumą, bei kelti kvalifikaciją. 2023.05.05 d. Mergelės ženklo komunikacijų sektoriuje įvyks Mėnulio užtemimas, todėl jo įtakoje galimos problemos bendraujant su artimais giminėmis ir darbo kolegomis, tačiau bus galima gauti svarbią informaciją, bei pavyks iki galo išspręsti kokią nors aktualią situaciją. 2023.10.28 d. Mergelės ženklo mokslo, ryšių su užsieniu sektorių suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl galimos darbinės kelionės, gali pavykti išspręsti problemas su dalykiniais partneriais iš kitų miestų, ar šalių, tačiau galimos problemos, susiję su svarbiais dokumentais, turinčiais įtaką profesinei veiklai.

Finansiniu atžvilgiu Mergelės ženklo atstovams 2023 metai gali būti palankūs, tačiau permainingi. 2023.04.20 d. stambių finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas ir pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su verslu, investicijomis, mokesčiais, išmokomis, skolomis, ar stambiais pirkiniais, bei tokiu metu gali tekti suteikti kam nors finansinę pagalbą. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis mazgas į Svarstyklių ženklą ir akcentuos Mergelės ženklo finansų sektorius, o sekančius 1,5 metų pirmame plane atsidurs materialiniai klausimai. Tokiu metu reikės surasti būdą, kaip būtų galima pagerinti savo šeimos finansinę padėtį, svarbiais bus seksualiniai klausimai poroje, bei gali išryškėti interesas ezoterikai. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai finansų sektorių globojanti Venera judės atatupstai, laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, verslo plėtrai, stambiems pirkiniams, tokiu metu geriau neplanuoti investicijų, bei neskolinti pinigų, nors gali pavykti atgauti skolas. 2023.10.14 d. finansų sektorių suaktyvins Saulės užtemimas, todėl gali pagerėti finansinė padėtis ir atsirasti galimybė uždirbti papildomai.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Mergelės ženklo atstovams gali būti palankūs ir sėkmingi, nors permainingi. Už Mergelės ženklo meilės sferą atsakingas Saturnas kovo mėnesio 7 d. pereis į partnerystės sektorių, todėl jo įtakoje pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai, įvairių problemų poroje sprendimas. Saturno tranzito įtakoje, esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali nuspręsti juos įforminti oficialiai, o tokiu metu sukurta santuoka galėtų būti patikima ir ilgalaikė. Periode iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Plutonas, jo įtakoje galimos naujos perspektyvios pažintys su turtingu, materialiai apsirūpinusiu žmogumi, o vienišus Mergelės ženklo atstovus likimas gali suvesti su ypatingu asmeniu ir užsimezgęs ryšys galėtų iš esmės pakeisti tolimesnį asmeninį gyvenimą. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir apribojimų sfera, tokiu metu bus juntama pasitikėjimo savimi stoka, galimos psichologinės problemos, gali išaiškėti paslaptys, liečiančios mylimą žmogų, kas skatintų nusivylimą, pergyvenimus ir gali užsimegzti slaptas ryšys, bet jis būtų trumpalaikiu. Tokiu metu galimas nusivylimas meile, nepalanku užmegzti naujas pažintis, tačiau gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, juose pilnai išsiaiškinti, bei susigrąžinti mylimą žmogų. Kol Venera judės atatupstai, bus labai svarbu įveikti vidines baimes kompleksus, nepasitenkinimą savimi, bei savo išvaizda.

2023 metai Mergelės ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, o gerą savijautą lems fizinis aktyvumas, bei gera nuotaika. 2023 metų sausio 8 d. į pasąmonės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje galimi esminiai vidiniai pokyčiai, bus labai svarbu gebėti įveikti stresą ir įtemptas situacijas, kas padėtų užsitikrinti gerą savijautą. Periode nuo paskutinės kovo savaitės iki antros birželio dekados, Plutono tranzito darbo ir sveikatos sektoriumi įtakoje, bus labai svarbu laikytis teisingo darbo ir poilsio režimo, pakankamai ilsėtis, nepervargti, rūpintis sveika ir visaverte mityba.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankūs, suteikiantys naujas galimybes saviraiškai, aplinkoje atsiras nauji žmonės, o kliūčių ir apribojimų bus mažiau. Gali keistis požiūris į laisvalaikį, atsirasti nauji interesai ir pomėgiai, arba išryškėti polinkis užsiimti kūrybinio pobūdžio veikla. 2023 metų sausio 8 d. Juodasis Mėnulis pereis į Liūto ženklą ir akcentuos draugystės sektorių, todėl bus svarbu būti ištvermingais, pažengusiais ir aktyviai bendrauti su žmonėmis, su kuriais sieja darbiniai ryšiai, arba bendri interesai. Juodojo Mėnulio įtakoje, santykiai su kai kuriais žmonėmis kolektyve gali tapti sudėtingais, todėl bus svarbu gebėti siekti harmoningo bendravimo su kitais. Iki gegužės mėnesio vidurio galimas polinkis rizikai kitų žmonių įtakoje, tai bus svarbu labiau kliautis savimi, būti savarankiškais vertinant galimas rizikingų poelgių ir sprendimų pasekmes. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės, optimistinis požiūris į situaciją gali skatinti drąsius sprendimus, kurie gali būti rizikingais, bet pasiteisinti.

Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus palankūs ir produktyvūs. 2023 metų kovo 7 d. į darbo sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje bus siekiama stabilumo ir užtikrintumo sava padėtimi, o sėkmę lems gebėjimas sisteminti kai kuriuos gamybinius procesus, bei tvarka darbo vietoje. Šiame periode bus lengviau dirbti remiantis instrukcijomis ir bus galima susidaryti asmeninių darbų planą, kuris padėtų padidinti darbo našumą ir pasiekti gerų veiklos rezultatų. Saturno įtaka skatins daugiau dėmesio skirti darbinei veiklai, todėl gali tekti daug ir atkakliai dirbti, gali padaugėti pareigų, o atlyginimas išlikti toks pats, arba gali tekti prisiimti didesnę atsakomybę. Periode nuo gegužės 5 d. iki birželio 19 d. ir pirmą spalio dekadą bus galima keisti veiklos pobūdį, ieškoti naujos darbo vietos, kuri atitiktų socialinius tikslus ir finansinius lūkesčius. Saturno įtakoje bus galima suformuoti ilgalaikius planus, kurie įtakos darbinę veiklą gana ilgą laiko tarpą. 2023 metais tikėtini harmoningi santykiai su kolegomis, ar pavaldiniais, nors tam tikrais momentais galimi ir nesklandumai, o svarbių profesinių ir darbinių problemų sprendimas pareikalaus jėgų, sumanumo ir pastangų,

Finansiniu požiūriu 2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus produktyvūs ir dosnūs, skatinantys siekti finansinės laisvės ir turtingumo, tačiau permainingi. Periode iki gegužės mėnesio vidurio vertėtų analizuoti kitų žmonių patirtį, susijusią su investicijomis, tai padėtų priimti teisingus sprendimus. 2023.05.05 d. Svarstyklių ženklo finansų sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje bus galima įvertinti savo realią finansinę padėtį, ar ji atitinka lūkesčius, ar reikėtų ką nors keisti ir ieškoti naujų galimybių, bus galima suprasti, kur buvo klystama ir to nekartoti ateityje. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į Svarstyklių ženklo stambių finansų, verslo sektorių, todėl tai bus palankus periodas, kada galimos geros pajamos, solidus pelnas, galima užsiimti verslo plėtra ir planuoti investicijas, ieškoti galimybių pasyvių pajamų gavimui. Jupiterio įtakoje tai bus palankus laikas gerai apgalvotiems kreditams, paskolų gavimui, stambiems, vertingiems pirkiniams ir gali keistis požiūris į artimą, mylimą žmogų, arba antrąją pusę. 2023.10.28 d. Svarstyklių ženklo finansų sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl svarbiais taps klausimai, liečiantys investicijas, finansinius planus, bei tokiu metu teks įveikti tam tikras kliūtis, norint pagerinti savo materialinę padėtį.

2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu bus gana aktyvūs, dinamiški, kupini reikšmingų įvykių. Iki kovo 7 d. šeimos sektorių globojantis Saturnas eis tranzitu Svarstyklių ženklo meilės sfera, todėl skatins polinkį siekti rimtų, patikimų asmeninių santykių su mylimu žmogumi, bei rūpintis namais, šeimos gerove. Periode nuo antros kovo savaitės, vieniši Svarstyklių ženklo atstovai bus romantiškai nusiteikę, jiems bus lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais, išreikšti jausmus ir simpatijas, užmegzti naujas perspektyvias pažintis. Svarstyklių ženklo partnerystės sektorių globojantis Plutonas iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. eis tranzitu šeimos sfera, todėl galimi svarbūs pokyčiai namuose, bus galima sėkmingai užsiimti nuosavybės klausimais, užbaigti remonto, arba statybų darbus. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. Plutonas laikinai pereis į meilės sektorių, todėl skatins polinkį romantiškoms pramogoms, naujoms pažintims, asmeninių santykių užmezgimui. Tai palankus laikas bendravimui su mylimu žmogumi ir vaikais, gali išryškėti nauji interesai, pomėgiai, ar susidomėjimas pažangiais auklėjimo metodais. Tokiu metu suartinti su mylimu žmogumi gali svarbių kūrybinių projektų ruošimas, naujas saviraiškos būdas ir gali atsiskleisti iki šiol snaudę talentai. 2023.04.20 d. Svarstyklių ženklo partnerystės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, tai pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai ir atsivers naujos galimybės, liečiančios santuoką, oficialų įforminimą. Šio užtemimo įtakoje galima peržiūrėti tarpusavio santykius, suprasti, kur buvo klystama partnerių atžvilgiu, bei įvertinti, ar tai atitinka lūkesčius, o jeigu netenkina ir skatina nusivylimą, tada ryšius galima nutraukti. Iki gegužės mėnesio vidurio partnerystės sfera eis tranzitu Jupiteris, jo įtakoje gali atsiverti naujos galimybės, norint praplėsti ryšius (asmeninius ir dalykinius), bus galima rūpintis poros gerove. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos partnerystės sferą, todėl ateinantis 1,5 metų laikotarpis bus labai svarbus. Pirmame plane atsidurs partnerystės ryšiai, bus svarbu apsispręsti su kuo įdomu, smagu bendrauti, su kuo pakeliui eiti šiame gyvenime. Šiame periode bus paliestas įprastas gyvenimo ritmas, tačiau teks orientuotis į partnerystę, tai palankus periodas vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, siekiantiems stabilių, patikimų tarpusavio santykių, ar santuokos ir norintiems sukurti šeimą. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir draugystės sfera, todėl bus galima peržiūrėti savo norus, ateities planus ir viltis, tokiu metu galimos abejonės žmonių, esančių šalia atžvilgiu, arba nepasitenkinimas santykiais ir šis periodas netinkamas naujų pažinčių užmezgimui. 2023.10.14 d. Svarstyklių ženkle įvyks Saulės užtemimas ir atsivers naujos galimybės, reikėtų daugiau dėmesio skirti sau, išryškės asmeniniai poreikiai, o gebėjimas geriau suprasti save, padės formuojant santykius su kitais.

2023 metais Svarstyklių ženklo atstovai sveikatai turėtų skirti pakankamai dėmesio, bus svarbu stiprinti organizmą ir imunitetą. 2023 metų kovo 7 d. į sveikatos sektorių pereis Saturnas, tai bus svarbu daugiau dėmesio skirti savijautai, ypač dantų, judamojo aparato būklei, bei lėtinių ligų gydymui, todėl reikėtų periodiškai atlikti būtinus tyrimus ir pasitelkti sveikatingumui skirtas profilaktines priemones, stengtis vengti streso ir skirti pakankamai laiko kokybiškam poilsiui, o poilsinėms kelionėms bus palankus birželio mėnuo. 2023 metų spalio 3 d. į Svarstyklių ženklo pasąmonės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimas polinkis daugiau laiko leisti vienumoje, tikėtini nebūdingi poelgiai, ar vidinės psichologinės problemos, kas gali nepalankiai įtakoti bendravimą ir savijautą.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, žadantys lėtas, reikšmingas permainas santykiuose su artimais giminėmis, šeimos nariais, palaipsniui išnyks anksčiau juntami apribojimai, bei pavyks išspręsti įsisenėjusias problemas, tik reikėtų vengti skubotų sprendimų. 2023 metų eigoje svarbiais bus klausimai, liečiantys namus, nuosavybę, bus galima pagerinti gyvenimo sąlygas, užsiimti kapitaliniu remontu, ar galima nuspręsti keisti gyvenamąją vietą.

Profesinei, darbinei veiklai ir karjerai 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, produktyvūs ir reikšmingi. 2023.01.08 d. į Skorpiono ženklo karjeros sektorių devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, todėl gali skatinti populiarumą, tačiau su skandalingumo atspalviu, galimos kliūtys, norint realizuoti savo socialinį pašaukimą, gali „užgriūti“ keistos ligos, arba galima trintis su vadovybe, kas gali skatinti išeiti iš darbo, nors darbas gali būti mėgstamas, palankus. Iki 2023 metų gegužės vidurio darbo sektoriumi eis tranzitu Jupiteris, tai produktyviausias laikotarpis, kada galimas paaukštinimas pareigose, ar gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, bei tokiu metu galima surasti naudingą darbą. 2023.04.20 d. Skorpiono ženklo darbo sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs darbinė veikla, galimi svarbūs pokyčiai darbe ir tarpusavio santykiuose su kolegomis, vadovybe, nors artimu užtemimui metu, galimos nesėkmės, susiję su profesine veikla, bei galimos kliūtys siekiant karjeros. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės situacija darbe labiau priklausys nuo taip susiklosčiusių aplinkybių, kolegų ir vadovybės, tai norint kontroliuoti situaciją, reikės gebėti pasirinkti patikimus žmones, su kuriais teks dirbti, o sėkmę lems gebėjimas pasinaudoti vertingais dalykiniais, arba darbo pasiūlymais. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos darbo ir sveikatos sferą, tai ateinančių 1,5 metų periode, reikės gebėti suvaldyti stresą ir dėmesį sutelkti į darbinę veiklą, atsakingą užduočių atlikimą ir tarpusavio santykius su kolegomis, bei vadovybe. Tai bus sunkaus, atkaklaus darbo laikotarpis, kai gali apnikti abejonės, bet įdėtos pastangos duos ženklius rezultatus. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir karjeros sfera, todėl bus jaučiamas pasyvumas, kada profesinė veikla gali atsidurti antrame plane, gali keistis požiūris į darbą, ar išryškėti noras keisti veiklą, bei užsiimti tuo, kas būtų susiję su pašaukimu.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs ir dosnūs, tačiau kiek permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio geros pajamos galimos iš pagrindinės darbo vietos ir karjeros, tačiau periode nuo paskutinės balandžio savaitės iki paskutinės gegužės savaitės, galimos priverstinės išlaidos, susiję su namais, šeima, nuostoliai galimi dėl neteisingų asmeninių veiksmų, arba per dalykinius partnerius iš kitų miestų, šalių, o tvarkant svarbius piniginius reikalus, sudarant sutartis, tokiu metu būtinas padidintas apdairumas. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės nauda ir pelnas gali sietis su dalykiniu bendradarbiavimu, tai bus palankus laikas verslo plėtrai, bei galimos papildomos pajamos, nesusiję su pagrindiniu darbu.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams gali būti aktyvūs, kupini reikšmingų įvykių. Skorpiono ženklo partnerystės sektoriumi 2023 metais tęs tranzitą nenuspėjamas Uranas, meilės sektoriumi jį globojantis Neptūnas, todėl šių planetų įtakoje, galimi stiprūs jausmai, dvasinė šiluma tarpusavio santykiuose. Iki kovo 7 d. šeimos sektoriumi eis tranzitu Saturnas, jo įtakoje galima užsiimti namų reikalais, spręsti ūkinius, buitinius klausimus, palankus laikas nuosavybės įsigijimui, remontui, ar statyboms. 2023.03.07 d. Saturnas pereis į Skorpiono ženklo meilės sektorių, todėl prasidės palankus laikas norintiems formuoti rimtus, patikimus santykius su mylimu žmogumi, bei svarbiais taps klausimai, susiję su vaikais ir jų auklėjimu, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, bus galima kurti ilgalaikius planus, susijusius su saviraiška. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į šeimos sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl pirmame plane atsidurs klausimai, liečiantys nuosavybę, nekilnojamąjį turtą, santykius su namiškiais, bei pertvarką namuose. 2023.05.05 d. Skorpiono ženklą ir partnerystės sektorių suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl svarbiais taps tarpusavio santykiai, užtemimo įtaka palies šeimos sferą, tai galimi konfliktai, ginčai, nedarniose porose iškils santykių nutraukimo grėsmė. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į partnerystės sektorių ir atvers palankias galimybes, susijusias su santuoka, šeimos kūrimu, tokiu metu gali pagerėti finansinė padėtis. 2023 metų spalio 3 d. į Skorpiono ženklo draugystės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, o jo įtaka skatins aktyvų, audringą bendravimą su naujais žmonėmis, gali atsirasti bendraminčiai, su kuriais gali sieti bendri interesai. 2023 metų spalio mėnesio 28 d. partnerystės sektorių ir Skorpiono ženklą suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai, kai kuriuos ryšius gali pavykti sustiprinti, bet problematiški, nepateisinantys lūkesčių santykiai gali aplamai nutrūkti.

2023 metais Skorpiono ženklo atstovus gali džiuginti gera sveikata, bus pakankamai energijos ir jėgų. Gerą savijautą 2023 metais užtikrins teisingas darbo ir poilsio režimas, sveika, subalansuota mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas. 2023.04.20 d. Skorpiono ženklo sveikatos sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, o jo įtakoje, artimu užtemimui metu, bus labai svarbu skirti pakankamai dėmesio savo savijautai, nes tokiu metu galimos rimtos traumos darbe, arba susirgimai, kuriuos gali paskatinti dvejopos situacijos darbe ir tai gali pareikalauti klinikinio gydymo. 2023.10.14 d. Skorpiono ženklo pasąmonės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl prasidės naujas etapas, kada bus galima išspręsti psichologines problemas, bei išmokti valdyti stresą.

ŠAULYS  (lapkričio 23 - gruodžio 21)

2023 metais Šaulio ženklo atstovų gyvenime pozityvūs pokyčiai palies artimą aplinką, komunikacijų sferą. Šiais metais gali keistis požiūris ir interesai, domins nauja informacija ir bendravimas su žmonėmis, galinčiais pasidalinti įdomiomis žiniomis ir sava patirtimi. 2023 metų sausio 8 d. Juodasis Mėnulis pradės eiti tranzitu Šaulio ženklo mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sfera, skatins polinkį ir norą keliauti, kažką įdomaus pamatyti, siekti žinių, užmegzti pažintis su žmonėmis iš toli. Iki 2023 metų kovo 7 d. komunikacijų sektoriumi tęs tranzitą Saturnas ir gali skatinti užmegzti pažintis su reikalingais žmonėmis, nors tuo pačiu gali riboti nenaudingą bendravimą. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Šaulio ženklo komunikacijų sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl bendravimas atsidurs pirmame plane, bus daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir mokslo, ryšių su užsieniu sfera, o tokiu metu galima planuoti kelionę ten, kur jau anksčiau buvo būta, ar gali atsinaujinti ryšiai su žmonėmis, gyvenančiais kitame mieste, užsienyje ir galima atnaujinti mokymosi procesą.

Šaulio ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai palankūs ir produktyvūs, nors kiek permainingi. Periode iki sausio mėnesio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d., kada Šaulio ženklo profesinės veiklos, karjeros sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, bus būtinas apdairumas atliekant svarbias darbines užduotis, laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, projektų startui, sutarčių, kontraktų pasirašymui, bei tokiu metu gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų, užvilkintų darbų, juos koreguoti, taisyti klaidas. 2023 metais Šaulio ženklo darbo sektoriumi tęs tranzitą Uranas, jo įtaka skatins išbandyti naujus, pažangius metodus profesinėje veikloje, o tobulesni technologiniai sprendimai padės pasiekti ženklių rezultatų darbe, arba kai kuriuos Šaulio ženklo atstovus gali traukti nestandartinės veiklos formos. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo apribojimų sektorių ir įtakos darbo sferą, tokiu metu bus galima įveikti vidines baimes, atsisakyti to, kas trukdo, bet gali suaktyvėti ir slapti priešai, linkę pakenkti, regzti intrigas, todėl būtinas atsargumas bendraujant su kolegomis, kadangi jų tarpe gali būti negeranoriškai nusiteikusių asmenų. 2023.05.16 d. sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris pereis į Šaulio ženklo darbo sektorių, todėl prasidės išskirtinai palankus ir produktyvus periodas darbinėje veikloje. Tokiu metu galima pasiekti gerų veiklos rezultatų, sustiprinti savo reputaciją ir autoritetą, pelnyti kolegų palaikymą, o vadovybė gali deramai įvertinti nuopelnus, tai galima paskata, paaukštinimas pareigose, ar pasiūlyta perspektyvi pareigybė, o kai kuriems Šaulio ženklo atstovams ir vadovaujamas darbas. Bendraujant su kolegomis, vadovybe, birželio 11-26 d. ir lapkričio 1-11 d. bus būtinas atsargumas ir geranoriškumas, kas padėtų išvengti trinties ir konfliktų. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., darbo sektorių globojanti Venera judės atatupstai, todėl tokiu metu gali tekti peržiūrėti anksčiau atliktus darbus, ar projektus, juos koreguoti, taisyti, bet šiame periode nevertėtų pradėti naujos veiklos, ar pereiti į kitą darbą.

2023.10.03 d. Juodasis Mėnulis pradės eiti tranzitu Šaulio ženklo karjeros sektoriumi, todėl gali skatinti populiarumą, bet su skandalingumo atspalviu, gali sustiprėti noras pradėti kokią nors veiklą, arba užsiimti nuosavu verslu. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo darbo sektorių, todėl tokiu metu galima išsilaisvinti nuo nereikalingo darbo, ar pareigų, bei bus būtinas apdairumas bendraujant su kolegomis, nes tokiu metu tikėtinos intrigos, apkalbos, gandai, nepalankiai įtakojantys darbinę veiklą.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs, produktyvūs, bet permainingi. Periode iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. Plutonas eis tranzitu Šaulio ženklo finansų sektoriumi, todėl tokiu metu geros pajamos galimos ne tik iš pagrindinės darbo vietos, tačiau ir iš kūrybinio pobūdžio projektų, bei naudingų pomėgių. Iki kovo 7 d. finansų sektorių globojančio Saturno įtakoje, nauda galima iš tarpininkavimo, prekybinės, komercinės, intelektualinio pobūdžio veiklos, darbo transporto sferoje. Periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, finansinę padėtį sustiprinti ir asmeninį biudžetą papildyti gali padėti sėkmingi nekilnojamojo turto, ar kitos nuosavybės sandoriai ir nauda gali sietis su šeimos verslu. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, sudarant sutartis, apdairumas bus būtinas liepos 8-20 d. ir lapkričio 13-23 d., o finansinė sėkmės lydės kovo 7-30 d., nuo gegužės 5 d. iki birželio 19., rugpjūčio 15-25 d. spalio 2-13 d., nuo lapkričio 12 d. iki metų pabaigos.

2023 metai Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu bus reikšmingi, kupini svarbių įvykių. 2023.03.07 d. į Šaulio ženklo šeimos sektorių pereis Saturnas, kurio įtakoje pirmame plane atsidurs klausimai ir reikalai, susiję su šeima ir nuosavybe, tokiu metu gali pavykti įsigyti nekilnojamąjį turtą, butą, žemės, užsiimti kapitaliniu remontu, arba statybomis. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris eis tranzitu Šaulio ženklo meilės sektoriumi, todėl bus daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, bendravimo su priešingos lyties atstovais, gali užsimegzti lemtinga pažintis su turtingu, ar aukštą socialinę padėtį užimančiu žmogumi. Tai palankus periodas vienišiems Šaulio ženklo atstovams, nes tokiu metu galima surasti mylimą žmogų ir užmegzti rimtus asmeninius santykius. 2023.04.20 d. Šaulio ženklo meilės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje galimi nesutarimai su mylimu žmogumi, apkalbos, įvairios intrigos ir gali nepasiteisinti lūkesčiai. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Šaulio ženklo meilės ir draugystės sferas, o ateinančių 1,5 metų periode labai svarbiais bus klausimai, liečiantys vaikų ir jų auklėjimo temą, asmeninius meilės santykius, bei kūrybinę saviraišką. 2023.10.14 d. Šaulio ženklo draugystės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl atsivers naujos galimybės, bus galima surasti bendraminčių, ruošti bendrus socialinius projektus, bei gali išsipildyti kai kurios svajonės. Artimu šiam užtemimui metu draugai gali tapti nesutarimų su mylimu žmogumi priežastimi, todėl reikėtų apriboti jų įtaką poros gyvenimui.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs tuo atveju, jei bus gebama laikytis disciplinos, tausoti energiją, jėgas, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveiko gyvenimo būdo, bei subalansuotos mitybos. 2023 metų gegužės 05 d. įvyks Mėnulio užtemimas, todėl artimu šiam užtemimui laiku gali pablogėti savijauta, paaštrėti lėtiniai susirgimai, reikėtų pasisaugoti traumų. Spalio mėnesio 28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo sveikatos sektorių, todėl artimu jam metu, reikėtų skirti ypatingą dėmesį savijautai, pajutus ligos simptomus, apsilankyti pas gydytoją, padaryti reikiamus tyrimus, bei neužsiimti savigyda ir neleisti susirgimui nepalankiai įtakoti organizmą.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams suteiks daug naujų galimybių įvairiose gyvenimo sferose. 2023.03.07 d. į Ožiaragio ženklo komunikacijų sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje gali sumažėti bendravimo ratas, jame išliks rimti, patikimi, atsakingi žmonės, o santykiai su broliais, seserimis gali sustiprėti, ar nutrūkti, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių. Tai palankus laikas darbui su svarbia informacija, galima užsiimti intelektualinio pobūdžio veikla, spręsti aktualius reikalus, susijusius su dokumentais, kelionėmis, o taip pat gali tekti padėti kam nors iš artimų giminių. Požiūris į bendravimą bus rimtas, o ką nors pažadėjus, teks ištesėti, sustiprės gebėjimas geriau suprasti ir įvertinti žmones, su kuriais bendraujama. Kita svarbi tema 2023 metais bus tarpusavio santykiai šeimoje, o periode iki gegužės vidurio galimas aktyvus bendravimas su giminėmis. 2023 metais galima tikėtis svarbių ir reikšmingų kelionių. 2023.10.03 d. į Ožiaragio ženklo mokslo, ryšių su užsieniu sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimos pagundos, nuotykiai, avantiūros, bei noras kažką savo gyvenime pakeisti.

Ožiaragio ženklo atstovams 2023 metai profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu bus palankūs ir produktyvūs, neskatinantys esminių pokyčių. Periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kai Ožiaragio ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, galima grįžti prie užvilkintų darbų, anksčiau pradėtų, nebaigtų projektų, juos peržiūrėti, koreguoti, taisyti klaidas, tačiau naujoms darbinėms iniciatyvoms, verslo pradžiai, perėjimui į kitą darbą šie laikotarpiai bus nepalankūs. Patys svarbiausi darbe bus trys pirmieji mėnesiai, kai pakaks ryžtingumo ir iniciatyvos, gebėjimo aktyviau dirbti, tačiau stiprės polinkis siekti geresnių darbo sąlygų. Balandžio mėnuo bus palankus norint harmonizuoti tarpusavio santykius su kolegomis, o rugsėjį, spalį ir lapkritį, tikėtinas aktyvus bendravimas su vadovybe. Spalio ir lapkričio mėnesiais galimas paaukštinimas pareigose, tokiu metu daugeliui Ožiaragio ženklo atstovų pavyks sustiprinti savo dalykinę reputaciją ir pasiekti užsibrėžtus tikslus profesinėje veikloje. 2023.10.14 d. Ožiaragio ženklo karjeros sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje gali atsiverti palankios galimybės, išryškėti nauji tikslai, susiję su profesine veikla.

2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams finansiniu atžvilgiu bus labai reikšmingi, kadangi keisis požiūris į pinigus, gali atsirasti nauji pajamų šaltiniai, ar jų uždirbimo būdai. 2023.01.08 d. į Ožiaragio ženklo stambių finansų, verslo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, tai palankus laikas spręsti klausimus, tvarkyti reikalus, susijusius su skolomis, mokesčiais, ar kreditais, bei norint pagerinti savo finansinę padėtį. Iki 2023 metų kovo 7 d. Saturnas tęs tranzitą finansų sfera, tokiu metu sėkmę lems ir stabilią materialinę padėtį užtikrinti padės savarankiškumas, racionalus ir nuoseklus požiūris į turimų lėšų panaudojimą, o atkaklus darbas ir įdėtos pastangos atsipirks su kaupu. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Ožiaragio ženklo finansų sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl jo įtaka skatins esminius pokyčius, susijusius su materialine padėtimi, bei atsiras galimybė uždirbti papildomai. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir stambių finansų sfera, todėl tokiu metu gali būti vertinami partneriai, ar jie tenkina finansinius lūkesčius, bei tokiu metu galima grąžinti skolas, padengti kreditus. Tokiu metu būtinas apdairumas ir atsargumas situacijose, susijusiose su seksualiniu gyvenimu, nes galimos nepageidaujamos pasekmės.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, aktyvūs, tačiau Urano tranzito meilės sektoriumi įtakoje, skatinantys polinkį asmeninei laisvei, bei įvairovei santykiuose. Uranas gali skatinti netikėčiausius įvykius, tačiau jo įtaka palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, nes jie turės daug galimybių naujoms pažintims, meilės romano užmezgimui. 2023.04.20 d. Ožiaragio ženklo šeimos sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje svarbiais taps klausimai, susiję su namais, šeima, nuosavybe, tokiu metu gali pavykti išsivaduoti iš kokios nors naštos, ar nepalankių aplinkybių. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Ožiaragio ženklo draugystės ir meilės sektorius, todėl bus galima nutraukti nereikalingus ryšius, tokiu metu gali keistis požiūris į anksčiau buvusius aktualius planus. Iki 2023 metų gegužės 16 d. Jupiteris eis tranzitu šeimos sfera, jo įtakoje gali pavykti išspręsti aktualius klausimus, susijusius su gyvenamąją vieta, arba nuosavybės įsigijimu. Gegužės mėnesio 16 d. laimės ir sėkmės planeta laikomas Jupiteris pereis į meilės sektorių, todėl jo įtakoje prasiplės galimybės, tai bus palankus laikas vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, ieškantiems meilės ir savo antrosios pusės, nes likimas gali padovanoti lemtingą pažintį su turtingu, ar ypatingu žmogumi. Tokiu metu galima sutikti žmogų, su kuriuo galėtų susiklostyti harmoningi tarpusavio santykiai ir su juo norėtųsi susieti savo gyvenimą, o taip pat tokiu metu galimas šeimos pagausėjimas. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Ožiaragio ženklo šeimos ir karjeros sferas, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į šeimos, namų, nekilnojamojo turto reikalus, bei siekti stabilumo ir gerovės šeimoje. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Ožiaragio ženklo meilės ir draugystės sektorius, todėl bus galima gauti atsakymus į aktualius klausimus, susijusius su santykiais ir mylimu žmogumi, bei tokiu metu gali nutrūkti netenkinantys, išsisėmę ryšiai.

Sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu 2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, bei metų eigoje gali džiuginti gera savijauta tuo atveju, jei bus gebama laikytis disciplinos, tausoti energiją, jėgas, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveiko gyvenimo būdo, bei subalansuotos mitybos. Sausio mėnesį reikėtų daugiau dėmesio skirti sveikatai, bei būtinas atsargumas ir apdairumas artimų kelionių metu periode nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d. Dėmesio geros savijautos palaikymui ir imuniteto stiprinimui reikėtų skirti periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kai Ožiaragio ženklo sveikatos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2023 metai bus palankūs, kai perspektyvios galimybės atsivers daugelyje gyvenimo sferų, o sėkmę lems gebėjimas atsikratyti kompleksų, streso, bei orientacija į partnerius. Iki 2023 metų kovo 7 d. Vandenio ženklu eis tranzitu Saturnas, jo įtakoje požiūris į gyvenimą bus rimtas, santūrus, išryškės racionalumas ir atsakingumas, tai bus palankus laikas darbui su savimi, tokiu metu lengviau priimti bet kokius apribojimus, tik vertėtų vengti pesimistinio vertinimo visko, kas vyksta aplink. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Vandenio ženklą laikinai pereis Plutonas, jo įtakoje gali pavykti realizuoti asmenines ambicijas, daug bendrauti su žmonėmis iš artimos aplinkos, palaipsniui stiprės asmeninė įtaka kitiems ir bus galima suprasti, kas asmeniškai svarbu ir reikalinga šiame gyvenime, tokiu metu galima atsisakyti to, kas tapo neaktualu ir trukdo judėti į priekį. Balandžio mėnesio 20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vandenio ženklo komunikacijų sektorių, todėl atsivers naujos galimybės, galimi pokyčiai, liečiantys bendravimo ratą, tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, formuoti ir aktyviai rutulioti santykius su giminėmis, žmonėmis iš artimos aplinkos. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris eis tranzitu komunikacijų sfera, todėl bus daug kontaktų, artimų kelionių, gali užsimegzti naudingos pažintys su reikalingais žmonėmis. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Vandenio ženklo komunikacijų sektorių, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į bendravimą, naujų kontaktų užmezgimą, svarbios informacijos gavimą, naudingų žinių siekimą, vertingos patirties perėmimą, tokiu metu palanku mokytis, kelti kvalifikaciją, nes tai gali būti būsimos sėkmės garantu. 2023.10.14 d. Vandenio ženklo mokslo, kūrybos, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl atsivers naujos galimybės, galimos tolimos kelionės, bei prasidės palankus laikas norintiems emigruoti.

2023 metai Vandenio ženklo atstovams darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, sėkmę lems darbštumas, gebėjimas atsakingai atlikti pavestas užduotis, o darbe sėkmingiausi bus balandžio ir gegužės mėnesiai, kai atsiras galimybė uždirbti papildomai. Tokiu metu sėkmę lems iniciatyvumas, tik svarbu bus vengti ginčų, konfliktų, nedalyvauti intrigose. Gegužę bus galima harmonizuoti tarpusavio santykius su kolegomis, bei gali pagerėti darbo sąlygos. 2023 metų gegužės 5 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins karjeros ir šeimos sektorius, jo įtakoje išaiškės rezultatai, liečiantys socialinius tikslus, profesinę veiklą, bus galima įvertinti, ar esama padėtis atitinka lūkesčius, o jeigu ne, tai tada reikėtų ieškoti kitų galimybių. Kitas aktyvus laikotarpis darbinėje ir profesinėje veikloje prasidės spalį ir tęsis iki metų pabaigos. Spalio ir lapkričio mėnesiais gali sustiprėti motyvacija, gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje, tokiu metu bus galima siekti paaukštinimo pareigose, o sėkmę lems gebėjimas pademonstruoti savo profesionalumą, atsakingumą, kas padėtų pelnyti vadovybės palankumą ir deramą įdėtų pastangų įvertinimą. Gruodžio mėnesį profesinius tikslus bus galima pasiekti asmeninių pozityvių savybių dėka, polinkiu kompromisams ir gebėjimu formuoti patikimus santykius su kolegomis ir vadovybe.

Vandenio ženklo atstovams finansiniu atžvilgiu 2023 metai produktyvūs ir palankūs, nors permainingi. 2023.03.07 d. į Vandenio ženklo finansų sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje keisis požiūris, formuosis naujos finansinės struktūros, gali atsirasti papildomas darbas ir pajamos, tačiau galima pasitikėjimo savimi stoka. Atkaklaus, įtempto darbo dėka bus galima uždirbti aukšto lygio pajamas, kas palaipsniui sustiprins ir pasitikėjimą savimi. Sustiprės polinkis siekti stabilumo finansiniuose reikaluose ir pakankamai įdėjus pastangų, tai gali pavykti, o sėkmę lems racionalus ir išmintingas turimų lėšų panaudojimas, gebėjimas taupyti, atsakingai planuojant būtinas išlaidas. Šie metai palankūs ilgalaikėms, patikimoms investicijoms. 2023.10.03 d. į Vandenio ženklo stambių finansų ir verslo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl jo įtakoje galimos pagundos, susiję su kreditais, partnerių pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Vandenio ženklo atstovams bus palankūs ir reikšmingi. Šiais metais bus juntamas pasitikėjimas savimi, o asmeniniame gyvenime galimi pokyčiai, susiję su pasikeitusiu požiūriu ir lūkesčiais meilės ir santykių atžvilgiu. 2023 metų sausio 8 d. į Vandenio ženklo partnerystės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje santuokoje galimos rimtos emocinio pobūdžio problemos, kaip pavydas, įtarumas, nepasitikėjimas mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tai gali skatinti nesklandumus.

Periode iki sausio mėnesio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kada Vandenio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, bus galima peržiūrėti tarpusavio santykius, atnaujinti nutrūkusius ryšius su mylimu žmogumi, ar pilnai juose išsiaiškinti, tačiau naujų pažinčių užmezgimui laikas netinkamas. Vandenio ženklą globojančio Urano tranzito šeimos sektoriumi įtakoje, balandžio ir rugpjūčio mėnesiais galimi pozityvūs pokyčiai namuose ir šeimoje. 2023 metų gegužės 16 d. į Vandenio ženklo šeimos sektorių pereis laimės, sėkmės, plėtros planeta laikomas Jupiteris, todėl atsivers plačios galimybės, liečiančios namus, tokiu metu gali pavykti įsigyti nekilnojamąjį turtą, arba kitą nuosavybę, arba galima gauti solidžią sumą pardavus nuosavybę. Tokiu metu galimas stabilumas šeimos gyvenime, stiprės pasitikėjimas savimi. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir partnerystės sfera, todėl galimas nepasitenkinimas savo antrąja puse, tokiu metu bus peržiūrimi tarpusavio santykiai, o kai kuriems Vandenio ženklo atstovams gali pavykti atnaujinti nutrūkusius ryšius ir susigrąžinti mylimą žmogų. Periode nuo spalio 3 d., Juodojo Mėnulio įtakoje, galimos pagundos, susiję su seksualinio pobūdžio ryšiais ir gali užsimegzti abejotini santykiai. 2023 metų spalio mėnesio 28 d. Vandenio ženklo šeimos ir karjeros sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje galima nuspręsti emigruoti, ar persikelti gyventi į kitą miestą, nors galimas ir atvirkščias variantas, kaip sugrįžimas iš emigracijos.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Vandenio ženklo atstovams bus palankūs, o gera savijauta didele dalimi priklausys nuo kitų žmonių įtakos ir gebėjimo susidoroti su stresais. Gerai savijautai labai svarbi bus psichologinė būsena, todėl reikėtų vengti stiprių emocijų ir pergyvenimų, stengtis laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveikos, visavertės mitybos. Šiais metais svarbus bus ir fizinis aktyvumas, buvimas gryname ore, kas padės sustiprinti imunitetą ir organizmą, o tada rimti susirgimai Vandenio ženklo atstovus gali aplenkti.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovams 2023 metai palankūs, įdomūs ir reikšmingi, suteikiantys daug galimybių. Iki 2023.03.07 d. Žuvų ženklo pasąmonės, apribojimų sektoriumi eis tranzitu Saturnas, todėl jo įtakoje gali slėgti pareigų našta, galima izoliacija, ar priklausomybė nuo susiklosčiusių aplinkybių. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Vandenio ženklą ir pasąmonės sektorių laikinai pereis Plutonas, jo įtakoje stiprės intuicija, tai bus geras laikas darbui su savo pasąmone, kai bus galima atsikratyti vidinių baimių ir to, kas jau neaktualu, bei trukdo dvasiniam tobulėjimui. 2023.05.05 d. Žuvų ženklo mokslo, ryšių su užsieniu, bei komunikacijų sferas suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje gali tekti vykti ten, kur jau buvo anksčiau lankytasi, bus galima kažką naujo išmokti, ar pakartoti žinias, bei galimos ir ideologinės problemos. 2023.05.16 d. į Žuvų ženklo komunikacijų sektorių pereis Jupiteris, jo įtakoje gali prasiplėsti bendravimo ratas, atsirasti naujų bičiulių, bendraminčių, bus daug bendravimo su žmonėmis iš artimos aplinkos, kaimynais, giminėmis. 2023.10.28 d. Žuvų ženklo komunikacijų ir mokslo, ryšių su užsieniu sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl bus svarbu sutvarkyti dokumentus ir siekti harmoningų santykių su žmonėmis iš artimos aplinkos.

Žuvų ženklo atstovams profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai palankūs, o sėkmę lems sustiprėjęs asmeninis atsakingumas, rimtas požiūris į savo pareigas ir veiklą. Šiais metais labai ženklių pokyčių profesinėje veikloje ir karjeroje nenusimato, o periodas iki gegužės mėnesio vidurio bus palankus Žuvų ženklo atstovams, norintiems surasti gerai apmokamą ir atitinkantį pašaukimą darbą. 2023 metų sausio 8 d. į Žuvų ženklo darbo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl santykiai su kolektyvu gali būti problematiški, galima baimė prieš vadovybę ir bendradarbius, arba jų atžvilgiu keistas nepakantumas. Iki 2023 metų kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. Plutonas eis tranzitu socialinių ryšių sfera, todėl bus galima dalyvauti grupių veikloje, kurios siekia esminių esamos tvarkos pokyčių, bus galima ruošti bendrus projektus, sėkmė lydės kolektyviniame darbe. Kadangi Plutonas globoja finansų sektorių, tai jo įtakoje bus galima surasti naujus pajamų šaltinius, arba jų uždirbimo būdus. Profesinėje veikloje aktyvus laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, nes birželį bus pakankamai energijos ir bus galima labai daug ką naudingo nuveikti. Liepos mėnesį teks aktyviai bendrauti ir veikti kartu su kolegomis, bei gali pagerėti darbo sąlygos, o rugpjūčio mėnesį sėkmę lems gebėjimas vengti skubotumo ir atsakingas pavestų užduočių atlikimas. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir darbo sfera, todėl laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms ir gali tekti grįžti prie užvilkintų darbų, nebaigtų projektų, bei bus labai svarbu gebėti išlaikyti harmoningus santykius su kolegomis ir vadovybe. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais profesinėje veikloje galimos kai kurios permainos, tokiu metu galimas paaukštinimas pareigose, arba pavyks sėkmingai surasti darbą jo ieškantiems. Šiame periode bus labai svarbu palaikyti gerus santykius su vadovybe, bei stiprinti savo dalykinę reputaciją.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Žuvų ženklo atstovams palankūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio finansų sektoriumi eis tranzitu Jupiteris, jo įtaka suteiks palankių galimybių, norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą ir sustiprinti finansinę padėtį. Balandžio mėnesio 20 d. Žuvų ženklo finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs piniginiai reikalai, galimos priverstinės išlaidos, bet tuo pačiu gali ir atsirasti lėšos, kurias būtų galima sėkmingai investuoti. 2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Žuvų ženklo finansų sektorių, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į materialinės padėties pagerinimą, bei gali atsirasti galimybė dirbti papildomai ir gauti daugiau pajamų. 2023.10.14 d. Žuvų ženklo stambių finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje atsivers naujos galimybės ir bus galima gerokai sustiprinti savo materialinę padėtį, protingai, naudingai investuoti lėšas.

Žuvų ženklo atstovų asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai bus palankūs, o periode iki kovo 25 d., kol Marsas eis tranzitu šeimos sfera, galimi pokyčiai namuose ir kai kurie Žuvų ženklo atstovai gali nuspręsti keisti gyvenamąją vietą, įsigyti, arba parduoti nuosavybę. 2023.03.07 d. į Žuvų ženklą pereis Saturnas, todėl sekančius 2,5 metų galimi asmeniniai konstruktyvūs pokyčiai, kada tampama labiau pasitikinčiais savimi, rimtesniais, griežtesniais, o esant poreikiui, gali pavykti atsikratyti antsvorio, tapti lieknesniais. Saturno skatinamos permainos bus pozityvios ir taps sėkmės garantu gana ilgam periodui. Balandžio ir gegužės mėnesiai bus gana aktyvūs, kai bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, romantiškų pramogų, bus galima užmegzti perspektyvias pažintis, todėl vieniši Žuvų ženklo atstovai galėtų deramai pasinaudoti šiuo palankiu laikotarpiu ir juos likimas galėtų suvesti su ypatingu žmogumi. Tokiu metu užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali būti grindžiami tikrais jausmais ir išsirutulioti į patikimus partnerystės ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys mylimą žmogų, tokiu metu daugiau dėmesio turėtų skirti bendram poilsiui ir pramogoms, kas galėtų suartinti partnerius. Tai geras laikas kelionėms kartu su mylimu žmogumi, arba šeima. Kitas toks aktyvus laikotarpis asmeninio gyvenimo atžvilgiu bus rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, kada tarpusavio santykiai bus dinamiškais, antroje rugpjūčio mėnesio pusėje galimos ir konfliktinės situacijos. 2023 metų spalio mėnesio 3 d. į Žuvų ženklo partnerystės sektorių devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimi svarbūs kontaktai, susitikimai, planai, noras pristatyti save kitiems, o santuokoje galimos rimtos emocinio pobūdžio problemos, stiprės įtarumas ir nepasitikėjimas savo antrąja puse.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, aktyvūs, o gerą savijautą užtikrins protingai pasirinktas darbo ir poilsio režimas, sveika ir subalansuota mityba, bei pakankamas fizinis aktyvumas. Periode nuo sausio mėnesio 8 d. iki spalio 3 d. Žuvų ženklo sveikatos sektoriumi eis tranzitu Juodasis Mėnulis, todėl bus svarbu skirti pakankamai dėmesio geros savijautos užtikrinimui, nes tokiu metu gali sustiprėti trauka žalingiems įpročiams ir polinkiams, o norint su tuo susidoroti, teks būti ištvermingais ir įdėti pakankamai pastangų. Papildomai dėmesio savo savijautai reikės skirti periode nuo liepos mėnesio 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai sveikatos sektoriumi, arba tokiu metu gali tekti pasirūpinti kitais žmonėmis, juos slaugyti.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą