Mėnulio vaidmuo

Mėnulis – įgimto intuityvumo ir emocinio potencialo, psichinių charakterio savybių rodiklis. Gimimo horoskope Mėnulis - svarbiausia vaikučio iki 7 metų planeta horoskope, jo asmeniniai pergyvenimai, ypač ankstyvojo gyvenimo periodu, formuoja charakterį. Priklausomai nuo to, kaip bus patenkinti vaiko poreikiai vaikystėje, priklausys jo emocinė sveikata tolimesniame gyvenime. Labai svarbu žinoti kokiame ženkle buvo Mėnulis vaiko gimimo metu – jis simbolizuoja patį vaiką šeimos modelyje horoskope, rodo, kaip vaikas mato save, savo šeimą, tėvų tarpusavio santykius, jų požiūrį į patį vaiką. Mėnulis – vedantysis asmenybės poreikis, todėl reikia atkreipti ypatingą dėmesį į jo padėtį vaiko horoskope, stengtis, kad įgyta patirtis, patenkinant šį poreikį, būtų pozityvi. Mėnulis turi įtakos vaikų – tėvų, partneriškų santykių formavimuisi, buities organizavimui, profesijos pasirinkimui.

00 menulis 2

Mėnulis Avino ženkle – pagrindinis vaiko poreikis – galimybė išreikšti iniciatyvą, realius veiksmus, jo individualumo pripažinimas jam tiesiog būtinas. Iškyla asmeninio reikšmingumo poreikis, vaikas ryžtingai reiškia emocijas, užsispyrusiai siekia savo. Tai nepriklausomumo ir tikslingumo ženklas, tokios savybės būdingos vaiko emociniam pasauliui. Vaiko būdo tipas - „impulsas – veiksmas", jo devizas – „aš pats". Vaiko su tokiu Mėnuliu nereikėtų versti ką nors atlikti prievarta, jį vertėtų sudominti būtina veikla, nevaržyti jo fizinio aktyvumo, gerbti jį kaip asmenybę, nevertėtų staigiai nutraukti jo veiklos, o protingai nukreipti jo aktyvumą norima linkme. Jeigu vaikas labai įnikęs į nepavojingą jam ir aplinkiniams užsiėmimą, jam geriau stengtis netrukdyti, net jei tai būtų švelnus apkabinimas, nes mažylis tai gali priimti kaip trukdymą, gali supykti. Toks elgesio modelis su tokio Mėnulio savininku tiks ir paauglystėje, bei jau vyresniame amžiuje.

Mėnulis Jaučio ženkle – vaikas nelinkęs daryti skubių sprendimų, visa supanti aplinka jam turi teikti saugumą ir komfortą. Vaikas nemėgsta skubos ir permainų, bet koks skubotumas ar spaudimas jam atsiliepia stipriu diskomfortu. Emociškai ramiai ir užtikrintai, su didžiuliu atkaklumu jis gali daryti tai, ko jis nori pats. Labai anksti išryškėja vaiko poreikis kaupti ir turėti, su tuo vertėtų skaitytis, todėl nereikėtų versti vaiką dalintis savo žaislais ar daiktais, jei jis pats to nenori. Jau ankstyvame amžiuje vaikas susikuria savo tvarką, jam priimtiną, todėl norint ką nors joje keisti, tai reikėtų daryti atsargiai ir palaipsniui. Tokiam vaikui neįprasta netgi metų laikų, aprangos kaita, tai mažina jo saugumo jausmą. Geriausia, kada bet kokios permainos atitinka paties vaiko poreikius, kada nereikia tokio vaiko skubinti – priešingu atveju, visa tai jam kelia stresą.

Mėnulis Dvynių ženkle – vaikas turi didžiausią poreikį „būti išgirstam", taip pat jam labai svarbu girdėti ką jaučia kiti, be emocijų ir jausmų apibrėžtumo, vaikas gali blaškytis, nerimti. Be to, jam labai reikalinga įvairovė ir bendravimas, be naujos informacijos tėkmės ir galimybės bendrauti vaikas nuobodžiauja, jam liūdna, kas veda į depresijas. Jam sunku nustygti vienoje vietoje, įvairovė jam padeda išvengti monotoniškumo, ramina jo sielą, padeda išvengti audros aplinkoje. Vaikui reikia duoti įvairius informacijos šaltinius: knygos, paveikslai, dėlionės, galimybė konstruoti iš smulkių detalių. Gerai aprūpinus vaiką informacine medžiaga, galima būti ramiam dėl jo vystymosi, jis pats sumaniai atsirinks tai, kas jam reikalinga, labai imliai viską įsisavins, tai darydamas daug greičiau už kitus vaikus. Dar labai svarbu yra vaiką išklausyti, kuo daugiau laiko su juo praleisti gryname ore, kantriai aiškinti apie viską, kas supa aplink, vengti dviprasmių situacijų, šalia vaiko būti aiškiai užtikrintu tuo, ką darome – tai aprūpins vaikui komfortą.

Mėnulis Vėžio ženkle – čia planeta labai stipri, ji valdo šį ženklą, duoda vaikui didžiulį intuityvų gilumą ir emocinį imlumą. Tokiam vaikui reikalinga veikla, per kurią jis galėtų duoti išėjimą savo emocionalumui, galėtų emocionaliai bendrauti su aplinkiniais. Toks vaikas moka užjausti, pergyventi, priima save ir kitus tokiais, kokie jie yra, jo svarbiausias poreikis – jausti asmeninę apsaugą. Jis visada siekia aprūpinti savo saugumą, emocinį ir fizinį, jis labai stipriai prisirišęs prie praeitos patirties, įprastinės daiktų padėties. Bet kokias permainas jis gali priimti kaip pavojų savo saugumui, permainoms jis gali priešintis visokiais būdais, tapti pasyviu vidumi. Jis labai vertina namus, šeimą, jis yra labai jautrus, bailus, užgaulus. Jam labai svarbus jausmas, kad savo namuose jis yra saugus, yra mylimas, visada pasirengęs atsakyti meile į švelnumą, rūpestį juo. Tačiau kiekvienu atveju, jei aplinkinių jausmai nebus nuoširdūs, bus suvaidinti – jis gali užsisklęsti savyje, kadangi labai subtiliai jaučia visas kitų emocijas, o jeigu vaikas įsižeis, tai gali būti ilgam, visa tai gali būti išreikšta, kaip pergyventa neigiama patirtis. Jausmų nuoširdumas – yra bendravimo principo su tokiu vaiku pagrindas.

Mėnulis Liūto ženkle – vaiko asmeninio pripažinimo poreikis yra labai gilus, bet jis taip giliai užslėptas pasąmonėje, kad kartais vaikas pats gali nesuprasti šio poreikio svarbos savo elgesio, veiksmų motyvacijos suvokimui. Bet koks spaudimas gali iššaukti didžiulį diskomfortą, skatinti vengti panašių situacijų, o kritika jį labai giliai žeidžia, nors išoriškai jis to neparodo. Toks vaikas labai gerai jaučiasi situacijose, kur jis gali karaliauti, gali panaudoti savo kūrybines pastangas, kur gali būti dėmesio centre, jam labai palankūs užsiėmimai, susiję su scena - jei tai netaps jo profesija, tai pasitarnaus kasdieninei saviraiškai, patenkins jo poreikį užkariauti aplinkinių dėmesį. Vaikui itin reikalingi pagyrimai – tai jo veiklos stimulas; jis su malonumu gali demonstruoti savo sugebėjimus, tačiau reikia atsargiai iš tokio vaiko to reikalauti, kad nebūtų peržengtos jo galimybių ribos ir vaikas neatsidurtų nepatogioje padėtyje. Nesėkmės vaiką labai žeidžia, jos gali tapti vidiniu barjeru jo tolimesniam kūrybinių gabumų vystymuisi.

Mėnulis Mergelės ženkle – pagrindinis vaiko poreikis yra pagarbos siekimas už jo nuovokos ir vertinimo tikslumą, už tvarkingumą, analitiškumą. Vaikas labai reiklus sau ir aplinkiniams, nesąmoningai siekia tobulumo, dėl to dažnai jis būna nepatenkintas situacija, aplinka. Jo darbštumas, pareigingumas, nuolaidumas jam padeda užsitikrinti gero darbuotojo autoritetą suaugus, jis tampa emocionaliai pastoviu, intuityviai prisitaiko prie aplinkos. Tačiau jau nuo mažens reikia mokyti vaiką susidoroti su padidintu reiklumu aplinkiniams, sugebėti susitaikyti su tuo, kas nuo jo nepriklauso. Pačiam vaikui būtina griežta dienotvarkė, tai padės jam jausti, kad viskas aplink ramu, o vaikas pasąmoningai siekdamas tvarkos, viską gali sudėstyti į savas vietas, atsiminti kur kas randasi ir tokius jo veiksmus reikia skatinti, tuo parodant, kad jis padeda suaugusiems – tai jam svarbu, tai suteikia dvasinį komfortą. Vaikas mėgsta mokytis, jau ankstyvame amžiuje pradeda analizuoti vykstančius įvykius, jų priežastis.

Mėnulis Svarstyklių ženkle – jau nuo vaikystės svarbiausiu žmogaus poreikiu tampa asmeninės svarbos per padėtį visuomenėje siekimas, jam norisi būti matomu, populiariu, pripažintu. Labai svarbu jam vidinis komfortas ir supančios aplinkos grožis, harmonija. Nors vaiko emocijos gūsingos, jos išreiškiamos gana diplomatiškai, jam būdingas subtiliai instinktyvus situacijos suvokimas, bei tolimesnis jos vystymosi numatymas. Vaikas labai mėgsta pats pasirinkti ko nori, ką veikti, kuo rengtis, o tokią savybę verta palaikyti, skatinant jo savarankišką pasirinkimą. Taip pat jam būtinas pakankamas bendravimas su bendraamžiais, bendri žaidimai jam daug naudingesni, nei vienumoje. Su vaiku būtina kalbėti ir apie jo jausmus, tai reikalinga tam, kad vaikas išmoktų suvokti ir atskirti savus jausmus nuo tų, kuriuos jam primeta situacija ar aplinka.

Mėnulis Skorpiono ženkle – didžiausias vaiko poreikis yra tame, kad jis būtų priimamas kaip reikšminga asmenybė, jam reikalingas pojūtis, kad jis kontroliuoja situaciją ir aplinkinius. Toks vaikas turi gilų, turtingą, emociškai prisotintą vidinį pasaulį, didžiulį gebėjimą atstatyti savo jėgas, bet dažnai to pats vaikas nesuvokia, jis išsiugdo savo netobulumo pojūtį, kas pasireiškia padidintu reiklumu sau ir aplinkiniams. Pasąmonėje vaikui būdingos abejonės meile, kitais žmonėmis, kas verčia jį slėpti tikruosius jausmus ir emocijas po jėgos ir savarankiškumo kauke. Esant tokiai Mėnulio padėčiai, būtina gili savianalizė, savo tikrųjų emocinių ir intuityvių resursų išreiškimas, savo tikrųjų poreikių suvokimas. Tai padėtų nustoti „gelti" sau ir kitiems, padarytų įmanomu subtilų žmonių vidinio pasaulio mąstymą, atstatytų energetiką. Vaikui reikalinga meilės, besąlygiško jo priėmimo atmosfera, o stabili, pozityvi emocinio bendravimo patirtis padėtų suvaldyti psichologinius prieštaravimus, skatintų persijungimą į konstruktyvesnį reagavimą.

Mėnulis Šaulio ženkle – pagrindinis poreikis tame, kad aplinkiniai pripažintų vaiko autoritetą, gerbtų jo nuomonę. Vaiko elgesys gali būti autoritetingas, kiek globėjiškas, tiek kitų vaikų, tiek suaugusių atžvilgiu. Šito nereikia riboti, priimti nerimtai, nes tai gali iššaukti smarkų vidinį vaiko pasipriešinimą. Vaiką vertėtų mokyti įsiklausyti į save, savo pojūčius lyginti su realiu gyvenimu, tik nereikia visko per daug detalizuoti, kad liktų vietos platiems užmojams ir veiksmų suvokimui. Augant vaikui didėja optimizmas, plečiasi pažiūros, būdingu darosi vidinis kilnumas, o teisingumas ir dvasinis dosnumas daro jį patraukliu kitiems. Jau nuo mažens ryškėja polinkis į pasąmonines idėjas, kurias jis gal ne iš karto suvokia, bet per jų prizmę jis žiūri į save ir pasaulį, vertindamas viską jame vykstantį. Kol šis procesas nepasiekia sąmonės, žmogus į pasaulį gali žiūrėti pro „rožinius akinius", bet norint perprasti savo sielą, išvengti vidinių konfliktų, juos tenka anksčiau ar vėliau nusiimti.

Mėnulis Ožiaragio ženkle – vaikui itin svarbi dienotvarkė ir išankstinis veiksmų planavimas. Jam svarbu iš anksto žinoti, kada, ką jis turės veikti, jam patinka, kai veiksmų planas yra derinamas su juo, nurodomos konkrečios užduotys jam, į kurias jis žiūrės labai rimtai ir atsakingai. Jam labai svarbus pojūtis, kad jis gali valdyti savo gyvenimą praktine prasme, tačiau jei vaikystėje jis negaus atitinkamos emocinės patirties, tai vaikui augant gali vystytis žemas savęs vertinimas, o norint įsitvirtinti, gali būti žeminami kiti. Pagrindinis jo poreikis yra strateginis efektyvumas, veiksmų, disciplinos planavimas gyvenime, nereikalingo atmetimas, didelis pareigos ir vidinės atsakomybės jausmas, kuris kartais gali vesti į susikaustymą, užspaudimą. Gali išryškėti noras valdyti aplinkinius, tai jį gali versti daryti pasąmoninis tikslas, kurį gyvenimo eigoje reikia perkelti į sąmonės lygmenį - tai yra žmogaus, turinčio Mėnulį Ožiaragio ženkle, gyvenimo užduotis, tuo pačiu suderinant tam pasiekti reikalingas priemones. Žmogui būdingas vidinis kietumas, kurį vertėtų stengtis išreikšti žodžiais, per kruopščią pasąmoninių tendencijų analizę.

Mėnulis Vandenio ženkle – vaikui ypatingai reikalingas bendravimas su bendraamžiais, bendri žaidimai grupėse, poreikis naujovėms jam padeda pastoviai generuoti įvairias idėjas. Reikėtų neriboti vaiko kūrybinio polėkio, leisti reikštis jo vidiniam laisvės poreikiui, stengtis patenkinti jo nepriklausomybės siekimą, kiek tai realiai įmanoma. Pagrindinis vaiko poreikis yra tame, kad būtų vertinamas jo asmeninis savitumas, idėjų originalumas, rūpestis kitais. Šio poreikio patenkinimas pozityviai atsilieps vaiko emociniam vystymuisi ateityje, visus vaiko kaprizus galima neutralizuoti pasiūlius kažką naujo, jo nespaudžiant, iš tokios būsenos jis išeis palengva savaime. Turint tokį Mėnulį, būdingas pasąmoninis veržimasis į ateitį, pastovių permainų poreikis, intelektuali – idėjinė visų emocijų racionalizacija, noras vesti paskui save kitus, atrasti panašių tikslų ir pažiūrų bendraminčius. Be kolektyvo ir pastovių naujovių toks žmogus tarsi „vysta", jam darosi nuobodu, bet reikia nepamiršti, kad jo vidinė harmonija priklauso tik nuo jo paties, kad tik jis gali atrasti kažką naujo gyvenimo sferose, kurios jo jau netenkina.. Neįnešant naujovių, galimas dvasinis blaškymasis, esamų ryšių nutraukimas, žmogui sudėtinga būti „čia ir dabar", jis visa siela veržiasi ateitin. Tačiau pilnavertiškam gyvenimui, žmogus turi išmokti gyventi dabartimi, rasti kompromisą tarp kasdienybės ir viliojančios ateities.

Mėnulis Žuvų ženkle – tai labai turtingo vidinio pasaulio vaikas, giliai pergyvenantis viską, kas su juo vyksta, bet tas vidinių procesų gilumas ne visada leidžia išreikšti tai, kas vyksta jo viduje, o išoriškai sunku suprasti, ką vaikas jaučia. Jam būdinga smalsauti ten, kur kažkas nuo jo slepiama, draudžiama, tokia tendencija gali tęstis ir suaugus, jis emocionaliai reaguoja į draudimus, tvarkos ir disciplinos reikalavimus. Vertėtų įsigilinti, suvokti ir priimti tokį vaiko emocinį gilumą, kadangi nuo to, kaip bus suprastas vaiko vidinis pasaulis vaikystėje, priklausys jo emocinė sveikata suaugus. Pagrindinis jo poreikis yra išreikšti patį giliausią emocionalumą, sensityvumą, kad jo subtilų pasaulio suvokimą priimtų kiti. Nesant supratimo iš kitų žmonių pusės, jis gali tapti kaprizingu, pradėti skųstis gyvenimu ir pasauliu. Jo saviraiška gali būti sėkminga įvairiose meno rūšyse, tame, kas paslaptinga ir nepažinta, kas leidžia pasireikšti jo natūros subtilumui. Per jo vidinį intuityvų jautrumą galimybė pažinti tai, kas neprieinama kitiems, jis gali tapti subtiliu mistiku. Tačiau čia reikia būti dėmesingam: pažįstant subtilų pasaulį, reikia visada atsiminti ir realų, kad neperžengti tam tikros ribos, neprarasti gebėjimo su sveika nuovoka vertinti tai, kas vyksta aplinkui.