Palankios dienos santuokai 2019 ir 2020 metais

Siekiant sukurti tvirtą santuoką, harmoningą sąjungą, pagrindinis vaidmuo tenka dviejų partnerių asmeninių gimimo horoskopų tarpusavio sąveikai, o taip vadinamam santuokos horoskopui, sudarytam oficialios registracijos datai, tenka antraeilis vaidmuo, kadangi jis nenulemia dviejų žmonių sąjungos likimo. Bet kokios pastangos parinkti palankią santuokai dieną gali būti bevaisėmis, jeigu būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumas bus nepalankus. Dažniausiai laimingos sąjungos įforminamos esant palankiai planetų įtakai, o nesėkmingos registruojamos nepalankios įtakos periodais, kadangi harmoningos poros intuityviai pasirenka palankias dienas, o neharmoningos nepalankias. Tokiu būdu pasireiškia Hermio Trismegisto dėsnio įtaka, duodanti nuorodą, kad panašus pritraukia panašų, o to priežastimi yra dviejų partnerių tarpusavio suderinamumas, formuojantis santuokos horoskopą.

Santuokos horoskopas, tai būsimų sutuoktinių asmeninių gimimo horoskopų suderinamumo pasekmė, todėl jo vaidmens nevertėtų perdėti, kadangi palanki santuokos data negali pakeisti destruktyvaus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumo, negali panaikinti aukšto tarpusavio konfliktiškumo, jeigu toks formuojasi bendrame partnerių horoskope, negali kompensuoti negatyvios „nelaimės aspekto“ įtakos poroje. Santuokos horoskopas parodo tranzitinę planetų situaciją oficialios santuokos registracijos momentu, kuri įtakoja tik sąlygas, kuriomis vyksta santuokos sudarymas. Netgi parinkus pačią palankiausią santuokos registravimui dieną, pati santuokos ceremonija ir šventė gali praeiti sklandžiai, tačiau esant nepalankiam sutuoktinių tarpusavio suderinamumui, jų sąjunga jau po pusmečio gali iširti. Santuoka neturi nuosavo likimo, ji nustoja egzistuoti vienam iš sutuoktinių iš jos pasitraukus, kas ir paaiškina tai, kad palanki santuokos data ir vieta yra antraeilis dalykas, o jos sėkmė priklauso nuo dviejų žmonių tarpusavio sąveikos.

Tačiau, tradiciniu ir astrologiniu požiūriu, parenkant palankią dieną santuokos registracijai, prieš tai išsiaiškinus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumą, tiesiog vertėtų laikytis tam tikrų visuotinai priimtinų taisyklių, tradicijų, kadangi yra tam tikri laiko periodai, kurių metu santuokos registruoti nepatartina, netgi esant palankiam poros suderinamumui.

00 palankios

Pagal nusistovėjusias tradicijas, dar galima įvertinti, kokią įtaką daro santuokos kūrimui kiekvieno iš būsimų sutuoktinių paskutinė gimimo diena, todėl jeigu paskutinis gimtadienis išpuola tokiomis savaitės dienomis, tai duoda sekančias nuorodas:

Pirmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola pirmadienį, yra patys palankiausi santuokos kūrimui, kadangi pirmadienis yra Mėnulio globoje, o Mėnulis atstovauja ir simbolizuoja giminaičius, šeimos saitus. Santuokos partneris/ė galėtų tapti tikru ramsčiu gyvenime, jis/ji galėtų visada ir visur palaikyti.

Antradienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola antradienį, santuokai nėra labai palankūs, kadangi būtų juntama nepalanki Marso įtaka, o santuokinis gyvenimas galėtų būti audringas, kunkuliuojantis.

Trečiadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola trečiadienį, tai nėra patys geriausi santuokai metai, kadangi galimas permainingumas santuokiniame gyvenime.

Ketvirtadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola ketvirtadienį, jaučiama Jupiterio įtaka, tokiais metais palanku kurti santuoką, jeigu horoskopo savininkė/as yra lyderė/is, tai palanki nuoroda socialinei realizacijai, kūrybinei veiklai ir plėtrai, o sutuoktinė/is tame galėtų padėti.

Penktadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola penktadienį, palankūs kurti santuoką, kadangi tai Veneros globojama diena, o Venera yra įsimylėjusių žmonių, meilės globėja, todėl sutuoktinių gyvenime gali skatinti harmoniją ir tarpusavio supratimą.

Šeštadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola šeštadienį, kuriant santuoką, ji gali būti sėkminga, esant polinkiui dėl šeimos paaukoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą. Tai Saturno globojama diena, o Saturnui būdingas savęs apribojimas, disciplina, todėl gali tekti atsisakyti nuosavų vertybių ir labiau paklusti sutuoktinės/io valiai. Šiais metais sukūrus santuoką, gali stigti dvasinio artumo, seksualinių fantazijų realizavimo, intelektualinio bendravimo.

Sekmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola sekmadienį, tai labai palankūs santuokai metai, globojami Saulės, skatinančios džiaugsmą. Gyvenimo palydovas/ė, arba sutuoktinis/ė gali tapti gyvenimo ir įkvėpimo šaltiniu, gali padėti pasiekti visko, apie ką horoskopo savininkas/ė svajoja – asmeniniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, ar karjeroje. Tai patys palankiausi santuokai metai, ateityje žadantys džiaugsmą šeimos gyvenime.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2019 IR 2020 METAIS

Palankios dienos santuokai 2019 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2019 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkamas laikas:
Nuo 2019.03.06 d. iki 2019.04.20 d. bus Gavėnios periodas (2019.04.21 d. šv. Velykos).
Nuo 2019.12.01 d. iki 2019.12.24 d. bus Advento periodas (2019.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus tie periodai, kurie artimi užtemimams, bei laikotarpis tarp dviejų užtemimų, kuris dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kada nevalia suklysti, kadangi vėliau ištaisyti klaidas gali būti labai sunku. Jeigu tokiame, artimame užtemimams periode vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu yra pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis tarsi priklausytų nuo tam tikros, užtemimų suformuotos programos.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2019.01.06 d., 3:42 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2019.01.21 d., 7:12 val. (Lietuvos laiku), 1-ame Liūto ženklo laipsnyje.
Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2019.07.02 d., 22:23 val. (Lietuvos laiku), 11-ame Vėžio ženklo laipsnyje.
Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2019.07.17 d., 0:31 val. (Lietuvos laiku), 25-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2019.12.26 d., 7:18 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kada Merkurijus būna retro fazėje, kada juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu. Nors Merkurijaus retro fazė nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstas, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam atsakingam gyvenimo žingsniui, kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2019 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2019.03.05 – 2019.03.28 dienomis,
2019.07.08 – 2019.08.01 dienomis,
2019.10.31 – 2019.11.20 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada laikoma meilės planeta Venera eina tranzitu jai nepalankiais Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2019 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais:
Periode 2019.01.01 – 2019.01.07 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Periode 2019.04.20 – 2019.05.15 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2019.08.21 - 2019.09.14 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2019.10.08 - 2019.11.01 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Kada Mėnulio įtaka būna palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus, skatinantis per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.
Peržiūrėjus 2019 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai labai palankių dienų bus nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – palankių santuokai dienų dėl Veneros tranzito Skorpiono ženklu ir užtemimų įtakos nėra.

Vasario mėnesį – dalinai palanki bus vasario mėnesio 6 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palanki 3 Mėnulio diena, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 7 d., ketvirtadienis, Jupiterio, kuris laikomas laimės, sėkmės ir plėtros planeta, globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palanki 4 Mėnulio diena, Mėnulis formuos mišrius aspektus, o bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 11 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, iki 10:29 val. bus 7 Mėnulio diena, vėliau kiek mažiau palanki 8 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas palankus.
Palanki bus vasario mėnesio 15 d., penktadienis, Veneros globojama diena, Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus palankios 11 ir 12 Mėnulio dienos, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 16 d., šeštadienis, tai Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Vėžio ženkle, kuris jam palankus, bus augančio Mėnulio fazė, bus palanki 12 Mėnulio diena, o nuo 13:22 val. (Lietuvos laiku) bus kiek mažiau palanki Mėnulio 13 d., bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, laikotarpyje nuo kovo 5 d. iki kovo 28 d. Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl laikas bus nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai.

Balandžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra. Dvi pirmosios balandžio mėnesio dekados santuokos įregistravimui bus nepalankios, kadangi tai bus Gavėnios periodas, o nuo balandžio 20 d. iki mėnesio pabaigos Venera eis tranzitu jai nepalankiu Avino ženklu.

Gegužės mėnesį – dalinai palanki bus gegužės mėnesio 19 d., sekmadienis, tai Saulės globojama diena, Venera bus jai palankiame Jaučio ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, bus 15 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus gegužės mėnesio 20 d., iki 20:05 val. (Lietuvos laiku), o vėliau Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai bus tuščias laikas, tai bus pirmadienis, Mėnulio globojama diena, Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus palanki 16 Mėnulio diena, bei gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės 24 d., penktadienis, tai Veneros globojama diena, Venera bus Jaučio ženkle, Mėnulis eis tranzitu Vandenio ženklu, bus 20 Mėnulio diena, tačiau Mėnulis formuos konfliktinį aspektą Venerai, o Jupiteris formuos destruktyvų aspektą Neptūnui, todėl bendras dienos fonas bus kiek mažiau palankus.
Palanki bus gegužės mėnesio 25 d., iki 15:51 val. (Lietuvos laiku), o vėliau Mėnulis bus padėtyje „be kurso“, tai bus tuščias laikas, tai bus šeštadienis, Saturno globojama diena, Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, formuos harmoningą aspektą Saturnui, kuris santykius gali daryti stipriais ir ilgalaikiais, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus palanki 21 Mėnulio diena, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.

Birželio mėnesį – dalinai palanki bus birželio mėnesio 8 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera dar bus Jaučio ženkle, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palankios 5 ir 6 Mėnulio dienos, tačiau bendras dienos astrologinis fonas bus tik dalinai palankus.

Liepos mėnesį – palankių santuokos įregistravimui dienų nėra, kadangi bus juntama nepalanki užtemimų įtaka, o nuo liepos 8 d. iki mėnesio pabaigos Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas, todėl laikas bus nepalankus jokiems svarbiems reikalams..

Rugpjūčio mėnesį – dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 3 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera ir Saulė bus Liūto ženkle, tarpusavio jungtyje, šios planetos formuos harmoningus aspektus sėkmės, laimės ir plėtros planetai Jupiteriui, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palankios 3 ir 4 Mėnulio dienos, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 5 d., pirmadienis, tai Mėnulio globojama diena, kada Venera ir Saulė bus Liūto ženkle, tarpusavio jungtyje, šios planetos formuos harmoningus aspektus sėkmės, laimės planetai Jupiteriui, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus 4 ir 5 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai bus palanki rugpjūčio mėnesio 9 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera ir Saulė bus Liūto ženkle, tarpusavio jungtyje, šios planetos formuos harmoningus aspektus sėkmės, laimės planetai Jupiteriui, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, tačiau bus kiek mažiau palankios 8 ir 9 Mėnulio dienos, nors bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 10 d., palanki iki 22:50 val. (Lietuvos laiku), vėliau Mėnulis bus padėtyje "be kurso", prasidės tuščias laikas, tai bus šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera ir Saulė bus Liūto ženkle, tarpusavio jungtyje, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, iki 17:52 val. bus kiek mažiau palanki 9 Mėnulio d., o vėliau prasidės palankesnė10 Mėnulio diena. Bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 17 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, Venera ir Saulė bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus palanki 16 Mėnulio diena, bei bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.

Rugsėjo mėnesį – pirmoji rugsėjo mėnesio pusė bus nepalanki, kadangi Venera eis tranzitu jai nepalankiu Mergelės ženklu.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 16 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, Venera eis tranzitu jai palankiu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus palanki 17 Mėnulio diena, Saulė bus jungtyje su Baltuoju Mėnuliu, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus rugsėjo mėnesio 20 d., penktadienis, Veneros globojama diena, Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu Dvynių ženklu, formuos harmoningus aspektus, bus palanki 21 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas irgi bus gana palankus.

Spalio mėnesį – palanki spalio mėnesio 3 d., ketvirtadienis, tai Jupiterio globojama diena, kada Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, palankios 5 ir 6 Mėnulio dienos, Mėnulis bus jungties aspekte su Jupiteriu, tačiau formuos ir nepalankų aspektą Neptūnui, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį – dvi pirmąsias lapkričio mėnesio dekadas Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas, todėl toks periodas svarbių reikalų pradžiai, santuokos įregistravimui tame tarpe, bus nepalankus.
Dalinai bus palanki lapkričio 21 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, Venera ir Jupiteris bus Šaulio ženkle, tarpusavio jungtyje, tai palanki nuoroda, Mėnulis eis tranzitu Mergelės ženklu, tačiau bus jau nykstančio Mėnulio fazė, 25 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai bus palanki lapkričio mėnesio 22 d., penktadienis, Veneros globojama diena, o Venera ir Jupiteris bus Šaulio ženkle, tarpusavio jungtyje, tai palanki nuoroda, Mėnulis eis tranzitu Svarstyklių ženklu, tačiau tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bus 26 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi gruodžio 1 d. prasideda Advento periodas, o antra gruodžio mėnesio pusė dar bus nepalanki ir dėl užtemimo įtakos.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2019 IR 2020 METAIS

Palankios dienos santuokai 2020 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2020 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkami laikotarpiai.
Nuo 2020.02.26 d. iki 2020.04.11 d. bus Gavėnios periodas (2020.04.12 d. šv. Velykos).
Nuo 2020.11.29 d. iki 2020.12.24 d. bus Advento periodas (2020.12.25 – 26 dienomis bus šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus artimi užtemimams periodai, bei laikotarpiai tarp dviejų užtemimų, kurie dar vadinamas „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi ir po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kada nevalia suklysti, kadangi vėliau ištaisyti klaidas gali būti labai sunku. Tačiau, jeigu tokiame, artimame užtemimams periode, vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu galimas pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis galėtų priklausyti nuo užtemimų suformuotos programos.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020-01-10 d., 21:10 val. (Lietuvos laiku), 21-ame Vėžio ženklo laipsnyje.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020-06-05 d., 22:25 val. (Lietuvos laiku), 16-ame Šaulio ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2020-06-21 d., 9:40 val. (Lietuvos laiku), 1-ame Vėžio ženklo laipsnyje.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020-07-05 d., 7:30 val. (Lietuvos laiku), 14-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2020-11-30 d., 11:43 val. (Lietuvos laiku), 9-ame Dvynių ženklo laipsnyje.
Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2020-12-14 d., 18:13 val. (Lietuvos laiku), 24-ame Šaulio ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kada Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje). Nors Merkurijaus atatupstas judėjimas nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstas, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam atsakingam gyvenimo žingsniui kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2020 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2020.02.17 – 2020.03.10 dienomis,
2020.06.18 – 2020.07.12 dienomis,
2020.10.14 – 2020.11.03 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada laikoma meilės planeta Venera eina tranzitu jai nepalankiais Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2020 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais.
Periode 2020.02.07 – 2020.03.05 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2020.10.02 – 2020.10.28 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2020.11.21 - 2020.12.15 d ienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.

Taip pat nepalankus santuokos kūrimui periodas, kada Venera juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje), o 2020 metais Venera bus retro fazėje (judės atatupsta Dvynių ženklu) periode nuo 2020.05.13 d. iki 2020.06.25 d.

Periode nuo 2020.09.10 d. iki 2020.11.14 d. Marsas judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, tačiau tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, juntama apatija, kada nesinori ką nors daryti, viskas tarsi krenta iš rankų, sulėtėja visi procesai, gali apimti depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, palankiuose šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Kada Mėnulio įtaka būna palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresines nuotaikas bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris jam nepalankus, skatinantis per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2020 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos registravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai palankių dienų bus labai nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – dalinai palanki bus sausio mėnesio 27 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera ir Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palanki 3 Mėnulio diena, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus. Venera bus jungtyje su Neptūnu, bei formuos harmoningą aspektą su Saturnu.
Dalinai palanki bus sausio mėnesio 29 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, tačiau palankus laikas bus tik nuo 14:00 val. (Lietuvos laiku), kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus 6 Mėnulio diena, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus sausio mėnesio 30 d., ketvirtadienis, Jupiterio, kuris laikomas laimės, sėkmės ir plėtros planeta, globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palankios Mėnulio dienos, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Vasario mėnesį – dalinai palanki bus vasario mėnesio 2 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, tačiau palankus laikas prasidės nuo 11:10 val. (Lietuvos laiku), kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palanki Mėnulio diena, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 3 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palankios Mėnulio dienos, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 4 d., antradienis, tai Marso globojama diena, Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus palankios Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Palanki bus vasario mėnesio 6 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bus palankios Mėnulio dienos, bei bus gana palankus bendras astrologinis dienos fonas.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, laikotarpyje iki kovo 10 d. Merkurijus bus retro fazėje, jis judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl laikas bus nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai.

Balandžio mėnesį – dalinai palanki bus balandžio mėnesio 17 d., penktadienis, tai Veneros globojama diena, tačiau palankus laikas bus tik iki 17:30 val. (Lietuvos laiku). Šią dieną Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 18 d., šeštadienis, tai Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 19 d., sekmadienis, tai Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 21 d., antradienis, tai Marso globojama diena, šią dieną Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus jau nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 27 d., pirmadienis, tai Mėnulio globojama diena, šią dieną Venera ir Mėnulis eis tranzitu Dvynių ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, palanki Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus palankus tik dalinai.

Gegužės mėnesį – palanki bus gegužės mėnesio 2 d., šeštadienis, tai Saturno globojama diena, Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis eis tranzitu Mergelės ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, palanki Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus gegužės mėnesio 3 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palanki Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 4 d., pirmadienis, tai Mėnulio globojama diena, tačiau palankus laikas prasidės tik nuo 10:10 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis eis tranzitu Svarstyklių ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, 12 Mėnulio diena, bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 5 d., tai bus antradienis, Marso globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, iki 18:10 val. bus 13 Mėnulio diena, o vėliau prasidės 14 Mėnulio diena, bei bus palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 8 d., penktadienis, Veneros globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus palanki 16 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 9 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bus palanki 17 Mėnulio diena, tačiau Mėnulis formuos destruktyvius aspektus Venerai ir Neptūnui, todėl bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus.

Birželio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus užtemimų periodas, laikotarpyje iki birželio 25 d. Venera bus retro fazėje, o nuo birželio 18 d. ir Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl laikas bus nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai.

Liepos mėnesį – palanki bus liepos mėnesio 24 d., penktadienis, Veneros globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palanki 5 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Palanki bus liepos mėnesio 25 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palanki 6 Mėnulio diena, bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Palanki bus liepos mėnesio 26 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios Mėnulio dienos, bendras astrologinis dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 30 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bus palankios Mėnulio dienos, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.

Rugpjūčio mėnesį – palanki bus rugpjūčio mėnesio 5 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus palanki 16 Mėnulio diena, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 6 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Dvynių ženkle, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bus palanki 17 Mėnulio diena, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 10 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus palanki 21 Mėnulio diena, nors bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 11 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus palanki 22 Mėnulio diena, nors bendras astrologinis dienos fonas bus kiek mažiau palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 13 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus dalinai palanki 24 Mėnulio diena, o bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 15 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, bei Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus kiek mažiau palanki nykstančio Mėnulio fazė, 26 Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 16 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, bei Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus kiek mažiau palanki nykstančio Mėnulio fazė, 27 Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 20 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palanki Mėnulio diena, o bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 22 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palanki 5 Mėnulio diena, o bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 30 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, palanki 12 Mėnulio diena, o bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 31 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, dalinai palanki 13 Mėnulio diena, o bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.

Rugsėjo mėnesį – palanki bus rugsėjo mėnesio 7 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, o Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus palanki 20 Mėnulio diena, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 9 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus dalinai palanki 22 Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 22 d., antradienis, retrogradinio Marso globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios 5 ir 6 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 23 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, tačiau palankus laikas tęsis tik iki 20:30 val. (Lietuvos laiku), kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios 6 ir 7 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 27 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Vandenio ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios 10 ir 11 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 29 d., tai bus antradienis, retrogradinio Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios 12 ir 13 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 30 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, tačiau palankus laikas tęsis tik iki 20:20 val. (Lietuvos laiku), kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, palankios 13 ir 14 Mėnulio dienos, bei bendras astrologinis dienos fonas bus harmoningas ir palankus.

Spalio mėnesį – dalinai palanki bus spalio mėnesio 1 d., ketvirtadienis, tai Jupiterio globojama diena, tačiau palankus laikas tęsis tik iki 19:20 val. (Lietuvos laiku), kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, palanki 14 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį – dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 5 d., ketvirtadienis, tai Jupiterio globojama diena, kada Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, bus palanki 20 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 6 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, bus palanki 21 Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus palankus tik dalinai.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Advento periodas, bei bus juntama nepalanki užtemimų įtaka.