Palankios dienos santuokai 2024 ir 2025 metais

Siekiant sukurti tvirtą santuoką, harmoningą sąjungą, pagrindinis vaidmuo tenka dviejų partnerių asmeninių gimimo horoskopų tarpusavio sąveikai, o taip vadinamam santuokos horoskopui, sudarytam oficialios registracijos datai, tenka antraeilis vaidmuo, kadangi jis nenulemia dviejų žmonių sąjungos likimo. Bet kokios pastangos parinkti palankią santuokai dieną gali būti bevaisėmis, jeigu būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumas bus nepalankus. Dažniausiai laimingos sąjungos įforminamos esant palankiai planetų įtakai, o nesėkmingos registruojamos nepalankios įtakos periodais, kadangi harmoningos poros intuityviai pasirenka palankias dienas, o neharmoningos nepalankias. Tokiu būdu pasireiškia Hermio Trismegisto dėsnio įtaka, duodanti nuorodą, kad panašus pritraukia panašų, o to priežastimi yra dviejų partnerių tarpusavio suderinamumas, formuojantis santuokos horoskopą.

Santuokos horoskopas, tai būsimų sutuoktinių asmeninių gimimo horoskopų suderinamumo pasekmė, todėl jo vaidmens nevertėtų perdėti, kadangi palanki santuokos data negali pakeisti destruktyvaus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumo, negali panaikinti aukšto tarpusavio konfliktiškumo, jeigu toks formuojasi bendrame partnerių horoskope, negali kompensuoti negatyvios „nelaimės aspekto“ įtakos poroje. Santuokos horoskopas parodo tranzitinę planetų situaciją oficialios santuokos registracijos momentu, kuri įtakoja tik sąlygas, kuriomis vyksta santuokos sudarymas. Netgi parinkus pačią palankiausią santuokos registravimui dieną, pati santuokos ceremonija ir šventė gali praeiti sklandžiai, tačiau esant nepalankiam sutuoktinių tarpusavio suderinamumui, jų sąjunga jau po pusmečio gali iširti. Santuoka neturi nuosavo likimo, ji nustoja egzistuoti vienam iš sutuoktinių iš jos pasitraukus, kas ir paaiškina tai, kad palanki santuokos data ir vieta yra antraeilis dalykas, o jos sėkmė priklauso nuo dviejų žmonių tarpusavio sąveikos.

Tačiau, tradiciniu ir astrologiniu požiūriu, parenkant palankią dieną santuokos registracijai, prieš tai išsiaiškinus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumą, tiesiog vertėtų laikytis tam tikrų visuotinai priimtinų taisyklių, tradicijų, kadangi yra tam tikri laiko periodai, kurių metu santuokos registruoti nepatartina, netgi esant palankiam poros suderinamumui.

00 palankios

Pagal nusistovėjusias tradicijas, dar galima įvertinti, kokią įtaką daro santuokos kūrimui kiekvieno iš būsimų sutuoktinių paskutinė gimimo diena, todėl jeigu paskutinis gimtadienis išpuola tokiomis savaitės dienomis, tai duoda sekančias nuorodas:

Pirmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola pirmadienį, yra patys palankiausi santuokos kūrimui, kadangi pirmadienis yra Mėnulio globoje, o Mėnulis atstovauja ir simbolizuoja giminaičius, šeimos saitus. Santuokos partneris/ė galėtų tapti tikru ramsčiu gyvenime, jis/ji galėtų visada ir visur palaikyti.

Antradienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola antradienį, santuokai nėra labai palankūs, kadangi būtų juntama nepalanki Marso įtaka, o santuokinis gyvenimas galėtų būti audringas, kunkuliuojantis.

Trečiadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola trečiadienį, tai nėra patys geriausi santuokai metai, kadangi galimas permainingumas santuokiniame gyvenime.

Ketvirtadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola ketvirtadienį, jaučiama Jupiterio įtaka, tokiais metais palanku kurti santuoką, jeigu horoskopo savininkė/as yra lyderė/is, tai palanki nuoroda socialinei realizacijai, kūrybinei veiklai ir plėtrai, o sutuoktinė/is tame galėtų padėti.

Penktadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola penktadienį, palankūs kurti santuoką, kadangi tai Veneros globojama diena, o Venera yra įsimylėjusių žmonių, meilės globėja, todėl sutuoktinių gyvenime gali skatinti harmoniją ir tarpusavio supratimą.

Šeštadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola šeštadienį, kuriant santuoką, ji gali būti sėkminga, esant polinkiui dėl šeimos paaukoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą. Tai Saturno globojama diena, o Saturnui būdingas savęs apribojimas, disciplina, todėl gali tekti atsisakyti nuosavų vertybių ir labiau paklusti sutuoktinės/io valiai. Šiais metais sukūrus santuoką, gali stigti dvasinio artumo, seksualinių fantazijų realizavimo, intelektualinio bendravimo.

Sekmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola sekmadienį, tai labai palankūs santuokai metai, globojami Saulės, skatinančios džiaugsmą. Gyvenimo palydovas/ė, arba sutuoktinis/ė gali tapti gyvenimo ir įkvėpimo šaltiniu, gali padėti pasiekti visko, apie ką horoskopo savininkas/ė svajoja – asmeniniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, ar karjeroje. Tai patys palankiausi santuokai metai, ateityje žadantys džiaugsmą šeimos gyvenime.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2024 IR 2025 METAIS

Palankios dienos santuokai 2024 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2024 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkami laikotarpiai.
Nuo 2024.02.14 d. iki 2024.03.30 d. bus Gavėnios periodas (2024.03.31 d. šv. Velykos).
Nuo 2024.12.01 d. iki 2024.12.24 d. Advento periodas (2024.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus artimi užtemimams periodai, bei laikotarpiai tarp dviejų užtemimų, kurie vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 d., ar netgi ir po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kai nevalia suklysti, nes vėliau ištaisyti klaidas gali būti sunku, o jeigu tokiame artimame užtemimams periode, vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu galimas pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, kadangi jis galėtų priklausyti nuo užtemimų suformuotos programos. 2024 metais įvyks sekantys užtemimai:
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2024-03-25 d., 09:13 val., 6-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje.
Pilnas Saulės užtemimas įvyks 2024-04-08 d., 21:17 val., 20-ame Avino ženklo laipsnyje.
Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2024-09-18 d., 05:44 val., 26-ame Žuvų ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2024-10-02 d., 21:45 val., 11-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kai Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje). Nors Merkurijaus atatupstas judėjimas nėra kliūtimi pačiai santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais, avarinėmis situacijomis. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstai, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl atsakingam gyvenimo žingsniui kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2024 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2024.01.01 – 2024.01.02 dienomis,
2024.04.02 – 2024.04.25 dienomis,
2024.08.05 – 2024.08.28 dienomis,
2024.11.26 – 2024.12.15 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada meilės planeta laikoma Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2023 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais.
Periode 2024.04.05 - 2024.04.29 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2024.08.05 - 2024.08.29 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2024.09.23 - 2024.10.17 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Periode nuo 2024.12.07 d. iki 2025.02.24 d. Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu judės atatupstas ir nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, bet tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, nesutarimai, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, apatija, sulėtėja visi procesai, galimos depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos įregistravimo nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, kurie palankūs šeimyniniam gyvenimui, partnerystei. Kai Mėnulio įtaka palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresą, kintančią nuotaiką bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris gali skatinti per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2024 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos įregistravimui periodus, įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai palankių dienų bus labai nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – dalinai palanki sausio mėnesio 3 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kai Venera eis tranzitu Šaulio ženklu, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus 22 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki sausio mėnesio 4 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera eis tranzitu Šaulio ženklu, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus kiek mažiau palanki 23 Mėnulio para, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio mėnesio 21 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Šaulio ženklu, o Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus sausio mėnesio 28 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus palanki 17 Mėnulio para, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus sausio mėnesio 29 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus kiek mažiau palanki Mėnulio para, tačiau palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio mėnesio 31 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus kiek mažiau palanki Mėnulio para, tačiau palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Vasario mėnesį – dalinai palanki bus vasario mėnesio 1 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus palanki Mėnulio para, bei iš dalies palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai ir santuokai, tuo pačiu, bei bus juntama užtemimo įtaka.

Balandžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi Merkurijus judės atatupstai, Venera bus nepalankiame jai ženkle, bei bus juntama užtemimo įtaka.

Gegužės mėnesį – dalinai palanki bus gegužės mėnesio 1 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei tik dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 3 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, tačiau palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 4 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, tačiau palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 5 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, tačiau palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 10 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 11 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 12 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 14 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 24 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus palanki Mėnulio para, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 25 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Šaulio ir Ožiaragio ženkluose, tai bus palanki Mėnulio para, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 28 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Birželio mėnesį – dalinai palanki bus birželio mėnesio 1 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 2 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 3 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 4 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki birželio mėnesio 10 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus augančio Mėnulio fazė ir palanki Mėnulio diena, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 12 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė ir dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 20 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus palanki Mėnulio diena ir bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 23 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle ir bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 24 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis eis tranzitu Vandenio ženklu ir bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 26 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu ir bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 28 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.

Liepos mėnesį – dalinai palanki liepos mėnesio 3 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 7 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 8 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 10 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 11 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 12 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 17 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai augančio Mėnulio fazė, tačiau bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 18 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai augančio Mėnulio fazė, tačiau bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 19 d. (palanki tik nuo 11:15 val.), penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, bet bus palanki Mėnulio diena, tačiau bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 22 d. (palanki nuo 12:40 val.), pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Vandenio ženkle, bus palanki Mėnulio diena, tačiau bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 26 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Avino ženkle, bus palanki Mėnulio diena, tačiau bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi šį mėnesį Venera eis tranzitu nepalankiu jai ženklu, o Merkurijus judės atatupstai.

Rugsėjo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi šį mėnesį bus nepalankus bendras astrologinis fonas, įvyks užtemimas ir paskutinę savaitę Venera eis nepalankiu jai ženklu.

Spalio mėnesį – dalinai palanki bus spalio mėnesio 18 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera bus Šaulio ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Jaučio ženklu, bus palanki Mėnulio para, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 19 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Šaulio ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Jaučio ženklu, bus palanki Mėnulio para, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 22 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera bus Šaulio ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, bus palanki Mėnulio para, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 25 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera bus Šaulio ženkle, Mėnulis eis tranzitu Liūto ženklu, bus kiek mažiau palanki Mėnulio para, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 30 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera bus Šaulio ženkle, Mėnulis eis tranzitu Svarstyklių ženklu, bus nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį – dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 13 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 14 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 17 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus Dvynių ženkle, tai bus palanki Mėnulio diena, tačiau tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 18 d. (palanki nuo 10:50 val.), pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus palanki Mėnulio diena, tačiau tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 19 d., antradienis, Marso globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bei bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 21 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus Liūto ženkle ir bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 23 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle ir bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 24 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kai Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus kiek mažiau palanki Mėnulio para ir tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Advento periodas, iki gruodžio vidurio Merkurijus, o nuo 7 d. ir Marsas judės atatupstai.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2024 IR 2025 METAIS

Palankios dienos santuokai 2025 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2025 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkami laikotarpiai.
Nuo 2025.03.05 d. iki 2025.04.19 d. bus Gavėnios periodas (2025.04.20 d. šv. Velykos).
Nuo 2025.11.30 d. iki 2025.12.24 d. Advento periodas (2025.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus artimi užtemimams periodai, bei laikotarpiai tarp dviejų užtemimų, kurie vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 d., ar netgi ir po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kai nevalia suklysti, nes vėliau ištaisyti klaidas gali būti sunku, o jeigu tokiame artimame užtemimams periode, vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu galimas pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, kadangi jis galėtų priklausyti nuo užtemimų suformuotos programos. 2025 metais įvyks sekantys užtemimai:
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2025-03-14 d., 08:59 val., 24-ame Mergelės ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2025-03-29 d., 12:47 val., 10-ame Avino ženklo laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2025-09-07 d., 21:12 val., 16-ame Žuvų ženklo laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2025-09-21 d., 22:42 val., 30-ame Mergelės ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kai Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje). Nors Merkurijaus atatupstas judėjimas nėra kliūtimi pačiai santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais, avarinėmis situacijomis. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstai, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl atsakingam gyvenimo žingsniui kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2025 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais: 2025.03.15 – 2025.04.07 dienomis,
2025.07.18 – 2025.08.11 dienomis,
2025.11.09 – 2025.11.29 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada meilės planeta laikoma Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2025 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais.
Periode 2025.02.04 - 2025.03.27 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2025.04.30 - 2025.06.05 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2025.09.19 - 2025.10.12 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2025.11.07 - 2025.11.29 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.
Taip pat nepalankus santuokos kūrimui periodas, kada Venera juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje), o periode nuo 2025.03.02 d. iki 2025.04.13 d. Venera bus retro fazėje (periode 2025.03.02 – 03.27 d. judės atatupsta Avino ženklu, o periode 2025.03 27 d. - 04.13 d. judės atatupsta Žuvų ženklu).
Periode nuo 2024.12.07 d. iki 2025.02.24 d. Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu judės atatupstas ir nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, bet tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, nesutarimai, kas gali sugadinti šventę. Marsui judant atatupstai, būdingas pasyvumas, apatija, sulėtėja visi procesai, galimos depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos įregistravimo nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, kurie palankūs šeimyniniam gyvenimui, partnerystei. Kai Mėnulio įtaka palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresą, kintančią nuotaiką bendravime, emocinius svyravimus, arba Ožiaragio ženkle, kuris gali skatinti per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2025 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos įregistravimui periodus, įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai palankių dienų bus labai nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi Marsas judės atatupstai.

Vasario mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi Marsas iki 24 d. judės atatupstai, o Venera nuo 4 d. eis tranzitu jai nepalankiu Avino ženklu.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai ir santuokai, tuo pačiu. Venera judės atatupstai, iki 27 d. bus Avino ženkle, o nuo 15 d. ir Merkurijus judės atatupstai.

Balandžio mėnesį – dalinai palanki bus balandžio mėnesio 26 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, 28 Mėnulio diena, bet bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.

Gegužės mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi Venera eis tranzitu jai nepalankiu Avino ženklu.

Birželio mėnesį – palanki bus birželio mėnesio 6 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 10 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai augančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 15 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai nykstančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.
Palanki bus birželio mėnesio 17 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai nykstančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 18 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai nykstančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 21 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis irgi bus Jaučio ženkle, tai nykstančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 28 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis šios dienos fonas bus dalinai palankus.

Liepos mėnesį – dalinai palanki liepos mėnesio 2 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 7 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, o Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 12 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, o Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai bus palanki 17 Mėnulio diena, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 15 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 17 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį – palanki rugpjūčio mėnesio 15 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Jaučio ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki rugpjūčio mėnesio 17 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Dvynių ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki rugpjūčio mėnesio 21 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki rugpjūčio mėnesio 31 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugsėjo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi šį mėnesį įvyks du užtemimai, o nuo 19 d. Venera eis nepalankiu jai Mergelės ženklu.

Spalio mėnesį – dalinai palanki bus spalio mėnesio 14 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu Vėžio ir Liūto ženklais, tai bus nykstančio Mėnulio fazė ir bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 17 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu Mergelės ženklu, tai bus nykstančio Mėnulio fazė ir bendras dienos fonas bus palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 19 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera ir Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė ir bendras dienos fonas bus palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 25 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, o Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė ir bendras dienos fonas bus palankus.

Lapkričio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi nuo 7 d. Venera eis nepalankiu jai Skorpiono ženklu, o nuo 9 d. Merkurijus judės atatupstai.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Advento periodas, o paskutinę gruodžio savaitę bus nepalankus bendras astrologinis fonas.