Palankios dienos santuokai 2022 ir 2023 metais

Siekiant sukurti tvirtą santuoką, harmoningą sąjungą, pagrindinis vaidmuo tenka dviejų partnerių asmeninių gimimo horoskopų tarpusavio sąveikai, o taip vadinamam santuokos horoskopui, sudarytam oficialios registracijos datai, tenka antraeilis vaidmuo, kadangi jis nenulemia dviejų žmonių sąjungos likimo. Bet kokios pastangos parinkti palankią santuokai dieną gali būti bevaisėmis, jeigu būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumas bus nepalankus. Dažniausiai laimingos sąjungos įforminamos esant palankiai planetų įtakai, o nesėkmingos registruojamos nepalankios įtakos periodais, kadangi harmoningos poros intuityviai pasirenka palankias dienas, o neharmoningos nepalankias. Tokiu būdu pasireiškia Hermio Trismegisto dėsnio įtaka, duodanti nuorodą, kad panašus pritraukia panašų, o to priežastimi yra dviejų partnerių tarpusavio suderinamumas, formuojantis santuokos horoskopą.

Santuokos horoskopas, tai būsimų sutuoktinių asmeninių gimimo horoskopų suderinamumo pasekmė, todėl jo vaidmens nevertėtų perdėti, kadangi palanki santuokos data negali pakeisti destruktyvaus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumo, negali panaikinti aukšto tarpusavio konfliktiškumo, jeigu toks formuojasi bendrame partnerių horoskope, negali kompensuoti negatyvios „nelaimės aspekto“ įtakos poroje. Santuokos horoskopas parodo tranzitinę planetų situaciją oficialios santuokos registracijos momentu, kuri įtakoja tik sąlygas, kuriomis vyksta santuokos sudarymas. Netgi parinkus pačią palankiausią santuokos registravimui dieną, pati santuokos ceremonija ir šventė gali praeiti sklandžiai, tačiau esant nepalankiam sutuoktinių tarpusavio suderinamumui, jų sąjunga jau po pusmečio gali iširti. Santuoka neturi nuosavo likimo, ji nustoja egzistuoti vienam iš sutuoktinių iš jos pasitraukus, kas ir paaiškina tai, kad palanki santuokos data ir vieta yra antraeilis dalykas, o jos sėkmė priklauso nuo dviejų žmonių tarpusavio sąveikos.

Tačiau, tradiciniu ir astrologiniu požiūriu, parenkant palankią dieną santuokos registracijai, prieš tai išsiaiškinus būsimų sutuoktinių tarpusavio suderinamumą, tiesiog vertėtų laikytis tam tikrų visuotinai priimtinų taisyklių, tradicijų, kadangi yra tam tikri laiko periodai, kurių metu santuokos registruoti nepatartina, netgi esant palankiam poros suderinamumui.

00 palankios

Pagal nusistovėjusias tradicijas, dar galima įvertinti, kokią įtaką daro santuokos kūrimui kiekvieno iš būsimų sutuoktinių paskutinė gimimo diena, todėl jeigu paskutinis gimtadienis išpuola tokiomis savaitės dienomis, tai duoda sekančias nuorodas:

Pirmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola pirmadienį, yra patys palankiausi santuokos kūrimui, kadangi pirmadienis yra Mėnulio globoje, o Mėnulis atstovauja ir simbolizuoja giminaičius, šeimos saitus. Santuokos partneris/ė galėtų tapti tikru ramsčiu gyvenime, jis/ji galėtų visada ir visur palaikyti.

Antradienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola antradienį, santuokai nėra labai palankūs, kadangi būtų juntama nepalanki Marso įtaka, o santuokinis gyvenimas galėtų būti audringas, kunkuliuojantis.

Trečiadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola trečiadienį, tai nėra patys geriausi santuokai metai, kadangi galimas permainingumas santuokiniame gyvenime.

Ketvirtadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola ketvirtadienį, jaučiama Jupiterio įtaka, tokiais metais palanku kurti santuoką, jeigu horoskopo savininkė/as yra lyderė/is, tai palanki nuoroda socialinei realizacijai, kūrybinei veiklai ir plėtrai, o sutuoktinė/is tame galėtų padėti.

Penktadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola penktadienį, palankūs kurti santuoką, kadangi tai Veneros globojama diena, o Venera yra įsimylėjusių žmonių, meilės globėja, todėl sutuoktinių gyvenime gali skatinti harmoniją ir tarpusavio supratimą.

Šeštadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola šeštadienį, kuriant santuoką, ji gali būti sėkminga, esant polinkiui dėl šeimos paaukoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą. Tai Saturno globojama diena, o Saturnui būdingas savęs apribojimas, disciplina, todėl gali tekti atsisakyti nuosavų vertybių ir labiau paklusti sutuoktinės/io valiai. Šiais metais sukūrus santuoką, gali stigti dvasinio artumo, seksualinių fantazijų realizavimo, intelektualinio bendravimo.

Sekmadienis - sekantys metai po gimtadienio, kada gimimo diena išpuola sekmadienį, tai labai palankūs santuokai metai, globojami Saulės, skatinančios džiaugsmą. Gyvenimo palydovas/ė, arba sutuoktinis/ė gali tapti gyvenimo ir įkvėpimo šaltiniu, gali padėti pasiekti visko, apie ką horoskopo savininkas/ė svajoja – asmeniniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, ar karjeroje. Tai patys palankiausi santuokai metai, ateityje žadantys džiaugsmą šeimos gyvenime.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2022 IR 2023 METAIS

Palankios dienos santuokai 2022 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2022 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkami laikotarpiai.
Nuo 2022.03.02 d. iki 2022.04.16 d. bus Gavėnios periodas (2022.04.17 d. šv. Velykos).
Nuo 2022.11.27 d. iki 2022.12.24 d. bus Advento periodas (2022.12.25 – 26 dienomis bus šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus artimi užtemimams periodai, bei laikotarpiai tarp dviejų užtemimų, kurie dar vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (nors geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 dienų, arba netgi ir po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kada nevalia suklysti, nes vėliau ištaisyti klaidas gali būti sunku. Tačiau, jeigu tokiame artimame užtemimams periode, vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu galimas pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, jis galėtų priklausyti nuo užtemimų suformuotos programos.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2022.04.30 d., 22:41 val. (Lietuvos laiku), Jaučio ženklo 11-ame laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2022.05.16 d., 06:11 val. (Lietuvos laiku), Skorpiono ženklo 26-ame laipsnyje.
Dalinis Saulės užtemimas įvyks 2022.10.25 d., 13:00 val. (Lietuvos laiku), Skorpiono ženklo 3-ame laipsnyje.
Pilnas Mėnulio užtemimas įvyks 2022.11.08 d., 12:59 val. (Lietuvos laiku), Jaučio ženklo 17-ame laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kai Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje). Nors Merkurijaus atatupstas judėjimas nėra kliūtimi pačiai santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais, avarinėmis situacijomis. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstai, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl tokiam atsakingam gyvenimo žingsniui kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2022 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2022.01.14 – 2022.02.04 dienomis,
2022.05.10 – 2022.06.03 dienomis,
2022.09.10 – 2022.10.02 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada meilės planeta laikoma Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2022 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais.
Periode 2022.05.02 - 2022.05.28 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2022.09.05 - 2022.09.29 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2022.10.23 - 2022.11.16 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.

Taip pat nepalankus santuokos kūrimui periodas, kada Venera juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje), o periode nuo 2021.12.19 d. iki 2022.01.29 d. Venera bus retro fazėje (judės atatupsta Ožiaragio ženklu).
Periode nuo 2022.10.30 d. iki 2023.01.12 d. Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu judės atatupstas ir nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, bet tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, nesutarimai, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, apatija, sulėtėja visi procesai, galimos depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos įregitravimo nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, kurie palankūs šeimyniniam gyvenimui ir partnerystei. Kada Mėnulio įtaka būna palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresą, kintančią nuotaiką bendravime, emocinius svyravimus, ar Ožiaragio ženkle, kuris gali skatinti per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2022 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos įregistravimui periodus, bei įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai palankių dienų bus labai nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, nes laikotarpyje iki sausio mėnesio 29 d. Venera judės atatupsta, o periode nuo sausio 14 d. iki vasario 4 d. Merkurijus judės atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl laikas bus nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai.

Vasario mėnesį – dalinai palanki bus vasario mėnesio 5 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 6 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 10 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 12 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus vasario mėnesio 13 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 17 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 18 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 19 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 26 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Ožiaragio ženklu, Mėnulis bus Ožiaragio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai ir santuokai, tuo pačiu.

Balandžio mėnesį – dalinai palanki bus balandžio mėnesio 17 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Skorpiono ženkle, bus palanki Mėnulio diena, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 18 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Skorpiono ženkle, bus palanki Mėnulio diena, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 22 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Ožiaragio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 23 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Gegužės mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi bus juntama nepalanki užtemimų įtaka, o periode nuo gegužės 10 d. iki birželio 3 d. Merkurijus judės atatupstas, todėl laikotarpis bus nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai ir santuokai.

Birželio mėnesį – palanki bus birželio mėnesio 4 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki birželio mėnesio 5 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 6 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 10 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 11 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, bet Mėnulis bus Skorpiono ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 13 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bet bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 16 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, bet Mėnulis bus Ožiaragio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 17 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, o Mėnulis Vandenio ženklu, bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 19 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, o Mėnulis Žuvų ženklu, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 20 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Jaučio ženklu, o Mėnulis bus Žuvų ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Liepos mėnesį – dalinai palanki bus liepos mėnesio 2 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, o Mėnulis bus Liūto ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 4 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvyniu ženklu, o Mėnulis Mergelės ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 5 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, o Mėnulis Mergelės ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 6 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvyniu ženklu, o Mėnulis Svarstyklių ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 7 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvyniu ženklu, o Mėnulis Svarstyklių ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 11 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvyniu ženklu, o Mėnulis Svarstyklių ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus liepos mėnesio 15 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvyniu ženklu, o Mėnulis bus Vandenio ženklu, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 23 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, o Mėnulis bus Dvynių ženklu, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį – dalinai palanki rugpjūčio mėnesio 1 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kai Venera bus Vėžio ženkle, o Mėnulis Mergelės ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 3 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus tik dalinai palankus.
Palanki bus rugpjūčio mėnesio 7 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis bus Šaulio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, o bendras astrologinis dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 11 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Vėžio ženkle, Mėnulis eis tranzitu Vandenio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, palanki Mėnulio diena, o bendras astrologinis dienos fonas dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 15 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugpjūčio mėnesio 20 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Dvynių ženklu, o bendras astrologinis dienos fonas bus dalinai palankus.

Rugsėjo mėnesį – dalinai palanki rugsėjo mėnesio 1 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, tačiau Mėnulis bus jam nepalankiame Skorpiono ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 2 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, tačiau Mėnulis bus jam nepalankiame Skorpiono ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.
Palanki bus rugsėjo mėnesio 3 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 4 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, tačiau kiek mažiau palankios Mėnulio dienos, bei bendras dienos astrologinis fonas bus tik dalinai palankus.

Spalio mėnesį – dalinai palanki bus spalio mėnesio 3 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu nepalankiu Ožiaragio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 5 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis eis tranzitu Vandenio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 7 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 8 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Žuvų ir Avino ženkluose, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 9 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kai Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 11 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 12 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 13 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus kiek mažiau palankios Mėnulio dienos, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 14 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bus kiek mažiau palanki Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 16 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 17 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, o bendras dienos fonas bus gana palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 18 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, bus kiek mažiau palanki Mėnulio diena, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 19 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Svarstyklių ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus nykstančio Mėnulio fazė, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi pirmąją mėnesio pusę bus juntama užtemimo įtaka, bei visą lapkričio mėnesį Marsas judės atatupstai.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Advento periodas, bei visą gruodžio mėnesį Marsas judės atatupstai.


SANTUOKAI PALANKIOS DIENOS 2022 IR 2023 METAIS

Palankios dienos santuokai 2023 metais


Parenkant palankų laiką santuokai 2023 metais, vertėtų atmesti du nepalankius religine prasme periodus, kada santuokos kūrimui būtų netinkami laikotarpiai.
Nuo 2023.02.22 d. iki 2023.04.08 d. bus Gavėnios periodas (2023.04.09 d. šv. Velykos).
Nuo 2023.12.03 d. iki 2023.12.24 d. Advento periodas (2023.12.25 – 26 d.d. šv. Kalėdos).

Nepalankūs santuokos kūrimui bus artimi užtemimams periodai, bei laikotarpiai tarp dviejų užtemimų, kurie vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, todėl vertėtų atmesti bent jau po 3 dienas iki ir 3 dienas po užtemimo (geriausia būtų atmesti laiko intervalą po 10 d., ar netgi ir po 2 savaites į vieną ir kitą pusę nuo užtemimo datos), kada nerekomenduojama planuoti tokio svarbaus gyvenimo žingsnio. Užtemimų įtaka riboja laisvą valią ir sustiprina Likimo įtaką, tai gana nepalankus periodas, kai nevalia suklysti, nes vėliau ištaisyti klaidas gali būti sunku, o jeigu tokiame artimame užtemimams periode, vis tik būtų nuspręsta registruoti santuoką, tai tradiciniu astrologiniu požiūriu galimas pavojus, kad tokiu atveju nebūtų galimybės kontroliuoti savo santuokinį gyvenimą, kadangi jis galėtų priklausyti nuo užtemimų suformuotos programos. 2023 metais įvyks sekantys užtemimai:
Pilnas Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2023.04.20 d., 07:17 val., 30-ame Avino ženklo laipsnyje.
Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.05.05 d., 20:23 val., 15-ame Skorpiono ženklo laipsnyje.
Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2023.10.14 d., 20:59 val., 22-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje.
Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.10.28 d., 23:14 val., 6-ame Jaučio ženklo laipsnyje.

Nepalankiais santuokos įregistravimui laikomi periodai, kai Merkurijus juda atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje). Nors Merkurijaus atatupstas judėjimas nėra kliūtimi pačiai santuokai, tačiau tokia planetos padėtis gali sugadinti šventę įvairiais nesusipratimais, vėlavimais, gedimais, avarinėmis situacijomis. Iš kitos pusės, laikotarpyje kol Merkurijus juda atatupstai, netinka ką nors naujo pradėti, nepalanku sudaryti sutartis, pasirašyti svarbius dokumentus, todėl atsakingam gyvenimo žingsniui kaip santuoka, tai bus nepalankus laikas. 2023 metais Merkurijus judės atatupstas sekančiais laikotarpiais:
2023.01.01 – 2023.01.18 dienomis,
2023.04.21 – 2023.05.15 dienomis,
2023.08.23 – 2023.09.15 dienomis,
2023.12.13 – 2024.01.02 dienomis.

Nepalankūs santuokos kūrimui periodai, kada meilės planeta laikoma Venera eina tranzitu Avino, Mergelės ir Skorpiono ženklais, kuriuose jos padėtis silpna, o palankūs Venerai yra Jaučio, Svarstyklių ir Žuvų ženklai, kadangi juose planetos padėtis stipri, ji gali pilnai išreikšti savo pozityvias prigimtines savybes. 2023 metais Venera eis tranzitu jai nepalankiais ženklais sekančiais laikotarpiais.
Periode 2023.02.20 - 2023.03.17 dienomis Venera eis tranzitu Avino ženklu.
Periode 2023.10.09 - 2023.11.08 dienomis Venera eis tranzitu Mergelės ženklu.
Periode 2023.12.04 - 2023.12.29 dienomis Venera eis tranzitu Skorpiono ženklu.

Taip pat nepalankus santuokos kūrimui periodas, kada Venera juda atatupsta Žemės stebėtojo atžvilgiu (kada būna retro fazėje), o periode nuo 2023.07.23 d. iki 2023.09.04 d. Venera bus retro fazėje (judės atatupsta Liūto ženklu).

Periode nuo 2023.01.01 d. iki 2023.01.12 d. Marsas Žemės stebėtojo atžvilgiu judės atatupstas ir nors retrogradinio Marso laikotarpis nėra kliūtimi santuokai, bet tokiu periodu stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, todėl galimi ginčai dėl menkniekių, nesutarimai, kas gali sugadinti šventę. Marso retro fazės metu būdingas pasyvumas, apatija, sulėtėja visi procesai, galimos depresinės nuotaikos. Tokiu periodu planuoti santuokos įregitravimo nepatartina, kadangi tai gali tapti pykčių, ginčų, agresijos priežastimi, bei galima skyrybų grėsmė.

Mėnulio įtaka svarbi nuotaikai santuokos įforminimo ceremonijos ir visos šventės metu, todėl būtų palanku, jeigu Mėnulis būtų zodiako ženkluose, kuriuose jo padėtis yra stipri ir jis gali pilnai išreikšti savo savybes, tai Jaučio ir Vėžio ženkluose, kurie palankūs šeimyniniam gyvenimui, partnerystei. Kai Mėnulio įtaka palanki, šventėje dalyvaujantiems svečiams gali būti malonu bendrauti vieniems su kitais, tačiau vertėtų vengti tų dienų, kada Mėnulis randasi Skorpiono ženkle, skatindamas įtampą, stresą, kintančią nuotaiką bendravime, emocinius svyravimus, ar Ožiaragio ženkle, kuris gali skatinti per daug santūrias emocijas. Palankiau būtų, jeigu santuokos kūrimo metu būtų augančio Mėnulio fazė, bei Mėnulis nebūtų padėtyje, kuri vadinama „Mėnulis be kurso“, kadangi tai tuščias laikas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai. Santuokos kūrimui palankios ir tam tikros Mėnulio dienos.

Peržiūrėjus 2023 metus, atmetus visus aukščiau nurodytus nepalankius santuokos įregistravimui periodus, įvertinus bendrą planetų formuojamą astrologinį foną, tai palankių dienų bus labai nedaug, o nuorodos būtų sekančios.

Sausio mėnesį – dalinai palanki bus sausio mėnesio 20 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vandenio ženklu, bet Mėnulis bus nepalankiame Ožiaragio ženkle, bus nykstančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio mėnesio 26 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vandenio ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus sausio mėnesio 27 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus sausio mėnesio 28 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Vasario mėnesį – palanki bus vasario mėnesio 2 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus vasario mėnesio 3 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus vasario mėnesio 10 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle ir bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 11 d. (palanki iki 18:40 val.), šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle ir bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 14 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle ir bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 15 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle ir bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 16 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, tačiau Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 17 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, tačiau Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus vasario mėnesio 18 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Žuvų ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Kovo mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Gavėnios periodas, nepalankus jokių svarbių reikalų pradžiai ir santuokai, tuo pačiu.

Balandžio mėnesį – palanki bus balandžio mėnesio 10 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu jai palankiu Jaučio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 12 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, tačiau Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus balandžio mėnesio 14 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Dvynių ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Gegužės mėnesį – dalinai palanki bus gegužės mėnesio 18 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 22 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus gegužės mėnesio 23 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 25 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 27 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus gegužės mėnesio 30 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Birželio mėnesį – dalinai palanki bus birželio mėnesio 3 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 4 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus Šaulio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki birželio mėnesio 5 d., (palanki nuo 10:35 val.) pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, bus palanki Mėnulio diena, bei dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 8 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 10 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Žuvų ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 12 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Avino ženkle ir bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 16 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Dvynių ženkle, bet bus tik dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 21 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis irgi bus Liūto ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 24 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus birželio mėnesio 25 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Mergelės ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus birželio mėnesio 29 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus jam nepalankiame Skorpiono ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Liepos mėnesį – palanki bus liepos mėnesio 5 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis bus Vandenio ženkle, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 8 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Žuvų ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 9 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Avino ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 10 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus Avino ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 11 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis bus jam palankiame Jaučio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 14 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis Dvynių ženklu, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 16 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus jam palankiame Vėžio ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus liepos mėnesio 21 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis Mergelės ženklu, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Rugpjūčio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi šį mėnesį Venera judės atatupsta, o paskutinę savaitę atatupstai judės ir Merkurijus.

Rugsėjo mėnesį – palanki bus rugsėjo mėnesio 16 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus rugsėjo mėnesio 17 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Svarstyklių ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 18 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus jam nepalankiame Skorpiono ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 21 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Šaulio ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus rugsėjo mėnesio 25 d., pirmadienis, Mėnulio globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, o Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 27 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Dalinai palanki bus rugsėjo mėnesio 30 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.

Spalio mėnesį – dalinai palanki bus spalio mėnesio 1 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kada Venera bus Liūto ženkle, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Jaučio ženklu, o bendras dienos fonas bus tik dalinai palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 4 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis eis tranzitu Dvynių ženklu, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus spalio mėnesio 6 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kada Venera eis tranzitu Liūto ženklu, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, o bendras dienos fonas bus palankus.
Dalinai palanki bus spalio mėnesio 7 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kada Venera eis tranzitu liūto ženklu, Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, o bendras dienos fonas bus dalinai palankus.

Lapkričio mėnesį – dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 9 d. (palankus laikas prasidės nuo 10:10 val.), ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera eis tranzitu jai palankiu Svarstyklių ženklu, o Mėnulis irgi bus Svarstyklių ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 10 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kai Venera eis tranzitu jai palankiu Svarstyklių ženklu, o Mėnulis irgi bus Svarstyklių ženkle, bei bus dalinai palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 17 d., penktadienis, Veneros globojama diena, kai Venera eis tranzitu jai palankiu Svarstyklių ženklu, o Mėnulis bus jam nepalankiame Ožiaragio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 19 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kai Venera eis tranzitu jai palankiu Svarstyklių ženklu, o Mėnulis bus Vandenio ženkle, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Dalinai palanki bus lapkričio mėnesio 21 d., antradienis, Marso globojama diena, kada Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu Žuvų ženklu, bus augančio Mėnulio fazė, bei bendras dienos astrologinis fonas bus dalinai palankus.
Palanki bus lapkričio mėnesio 23 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, Mėnulis eis tranzitu Avino ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 25 d., šeštadienis, Saturno globojama diena, kai Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Jaučio ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 26 d., sekmadienis, Saulės globojama diena, kai Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Jaučio ženklu, tai bus augančio Mėnulio fazė, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 29 d., trečiadienis, Merkurijaus globojama diena, kai Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, tai bus palankios Mėnulio dienos, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.
Palanki bus lapkričio mėnesio 30 d., ketvirtadienis, Jupiterio globojama diena, kai Venera bus jai palankiame Svarstyklių ženkle, o Mėnulis eis tranzitu jam palankiu Vėžio ženklu, bei bus palankus bendras astrologinis šios dienos fonas.

Gruodžio mėnesį – palankių santuokai dienų nėra, kadangi tai bus Advento periodas, bei nuo gruodžio mėnesio 13 dienos Merkurijus judės atatupstai.