Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu

Jupiteris, kuris laikomas Karalių Žvaigžde, Didžiosios Laimės, sėkmės ir plėtros planeta, eis tranzitu Žuvų ženklu sekančiais laikotarpiais:
2021.05.14 – 2021.07.28 dienomis,
2021.12.29 – 2022.05.11 dienomis,
2022.10.28 – 2022.12.20 dienomis.

Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu siejamas su dvasingumu, įkvėpimu, intuicija, fantazija, gebėjimu laviruoti, energinga ir plastiška sąveika su supančia aplinka, bei kitais žmonėmis. Šio tranzito įtakoje stiprės vidinis aktyvumas, diplomatiškumas, kalbumas, lankstumas, polinkis bendrauti, praplėsti asmeninę erdvę ir horizontus, išryškės interesas sakralioms, dvasinio pasaulio paslaptims, trauka tolimoms šalims, egzotiškų miestų aplankymui. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtakoje stiprės įžvalgumas ir vaizduotė, bus palankus laikas užsiimantiems klinikine medicina, psichologija, psichiatrija ir tiems, kurių veikla turi ryšį su religija, bei jūra. Šiais laikotarpiais gali išryškėti dosnumas, gebėjimas užjausti, polinkis filantropijai, dvasingumui, aukštų moralinių idealų siekimui, o sėkmę profesinėje veikloje, karjeroje, bei versle lems gebėjimas harmoningai bendrauti su kolegomis ir dalykiniais partneriais. Tai bus palankus laikas norintiems pradėti dalykinius projektus, kurie susiję su labdara, menu, juridine veikla, kelionėmis, tinkamas periodas užsiėmimams daile, muzika, o Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu 12-kos zodiako ženklų atstovus palies skirtingai.

Avino ženklo atstovų gyvenime Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu palies dvasingumo, pasąmonės, paslapčių, įkvėpimo, didžiosios kūrybos vienumoje sferą, sustiprins gebėjimą intuityviai suprasti kitus žmones, bei įvykių esmę, o esant nesklandumams, arba nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, pagalbos galima sulaukti tarsi iš niekur. Kol Jupiteris eis tranzitu Žuvų ženklu, Avino ženklo atstovams tai bus dvasinio augimo laikotarpiai, o pagrindiniai įvykiai ir pokyčiai vyks vidiniame plane, gali dominti dvasingumo praktikos, bei ezoteriniai mokymai. Šiais periodais galimi pranašiški sapnai, jų pagalba gali pavykti gauti atsakymus į svarbius klausimus, o laisvanoriška labdara, bei pagalba kitiems gali suteikti daug džiaugsmo, kadangi padedant kitiems, tuo pačiu bus padedama sau dvasinio tobulėjimo prasme.

Jaučio ženklo atstovų gyvenime Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu palies ir suaktyvins draugystės, socialinių ryšių sektorių, todėl gali ženkliai prasiplėsti draugų ir bendraminčių ratas, tikėtinos naujos reikšmingos pažintys, gali atsirasti įtakingas rėmėjas. Sėkmė galima per dalyvavimą socialiniuose projektuose ir visuomeninę veiklą, o įsitraukimas į įvairaus pobūdžio grupių, asociacijų, partijų, klubų veiklą, gali skatinti populiarumą visuomenėje, bei tuo pačiu gali užtikrinti ir geras pajamas. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtakoje, gali sustiprėti draugiški ryšiai, tam tikrais momentais galima draugų pagalba, tokiu metu reikėtų kuo daugiau dalyvauti įvairaus pobūdžio viešuose renginiuose, kur būtų galima užmegzti naudingas pažintis ir ryšius.

Dvynių ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaką galės pajausti profesinės veiklos, karjeros, socialinio statuso sferoje. Dvynių ženklo atstovams, Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtakoje, gali atsirasti galimybė sustiprinti savo padėtį visuomenėje, palypėti karjeros laiptais, gauti perspektyvią pareigybę, ar gerai apmokamą darbo vietą, o kai kuriems gali pavykti užsitikrinti aukštą socialinį statusą turinčio asmens palaikymą. Tai bus sėkmingas laikas užsiimantiems nuosavu verslu, kadangi bus galima išplėsti savo įtakos sferą, gauti solidų pelną ir ženkliai papildyti asmeninį biudžetą. Tokiu metu bus palanku pradėti naujus, perspektyvius, pelningus verslo projektus, bei tinkamas laikas ryšių plėtojimui su užsienio partneriais ir organizacijomis. Jupiteris globoja Dvynių ženklo partnerystės sektorių, todėl šio tranzito laikotarpiais gali pavykti sukurti santuoką su turtingu, įtakingu, aukštą socialinį statusą turinčiu, žinomu visuomenėje žmogumi.

Vėžio ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaką pajaus aukštojo išsilavinimo, kelionių, ryšių su užsieniu ir filosofijos sferose. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu laikotarpiai palankūs tolimoms kelionėms, bus galima įgyti aukštąjį išsilavinimą, sėkmingai įsidarbinti užsienyje, užmegzti naudingus ryšius su žmonėmis iš kitų miestų, regionų, ar šalių. Tai bus sėkmingi periodai užsiimantiems moksline, tyrinėjimų veikla, dirbantiems turizmo, tarptautinės prekybos sferose, o tvarkant svarbius juridinius reikalus, bus galima tikėtis palankios jų baigties, bei sėkmingai išspręsti netgi įsisenėjusius juridinius ginčus. Šie laikotarpiai bus palankūs planuojantiems keisti gyvenamąją vietą, arba emigruoti.

Liūto ženklo atstovams Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtakoje gali atsiverti palankios naujos galimybės, liečiančios gebėjimą gauti pelną iš sąveikos su kitais žmonėmis, meilės ryšių, arba dalykinio bendradarbiavimo, bendrų investicijų. Kai kuriais atvejais materialinė nauda ir pelnas gali sietis su aukštą socialinę padėtį užimančių asmenų palaikymu, kai kurių Liūto ženklo atstovų finansinė padėtis gali pagerėti mylimo žmogaus, arba antrosios pusės aukšto lygio pajamų dėka, arba gavus solidų palikimą. Jupiterio įtakoje, įsimylėjusių žmonių, arba sutuoktinių porose aktualiais gali tapti erotikos klausimai, jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, tikėtinos aistringos išraiškos santykiuose.

Mergelės ženklo atstovų gyvenime palanki Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaka bus juntama partnerystės, santuokos sektoriuje, todėl bus galima sėkmingai harmonizuoti ir sustiprinti asmeninius meilės santykius ir santuokinius saitus, užmegzti perspektyvius dalykinius ryšius su patikimais partneriais. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu laikotarpiais su mylimu žmogumi, ar antrąja puse suartinti gali bendri intelektualiniai interesai, tolimos kelionės, arba bendras nuosavas verslas. Vienišus Mergelės ženklo atstovus likimas gali suvesti su ypatingu, patikimu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs ryšys gali iš esmės pakeisti asmeninį gyvenimą, šio Jupiterio tranzito metu sukurta santuoka gali būti sėkminga ir tvirta, o antrosios pusės dėka gali pavykti ženkliai pagerinti savo materialinę padėtį. Dirbantiems verslo sferoje, šio tranzito įtakoje gali pavykti užmegzti naudingus dalykinius partnerystės ryšius, sudaryti, pasirašyti pelningus kontraktus su užsienio partneriais ir organizacijomis.

Svarstyklių ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaką galės pajausti darbinės veiklos ir sveikatos sferose, kur galimas ženklus pagerėjimas. Jupiterio tranzito laikotarpiais darbe gali pavykti sėkmingai pademonstruoti savo profesionalumą, pristatyti save kaip kompetentingą darbuotoją, sustiprinti autoritetą kolektyve, užsitikrinti kolegų palaikymą ir vadovybės palankumą. Šiais periodais vadovybė gali patikėti naujas, atsakingas pareigas, o produktyvumo, darbingumo dėka, pavyks sėkmingai atlikti pavestas užduotis. Tokiu metu atkaklus darbas ir įdėtos pastangos neliks nepastebėtos vadovybės, todėl bus galima sulaukti pagyrimo, materialinės paskatos, arba didesnio atlyginimo. Jupiterio įtakoje savijauta ir sveikata gali būti gera, o esant lėtiniams susirgimams, gali būti panaudoti efektyvūs gydymo metodai. Sveikatai bus naudingos vandens procedūros, kelionės prie jūros, o nuotaiką praskaidrinti gali naminis augintinis.

Skorpiono ženklo atstovų atžvilgiu, palanki Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaka bus juntama kūrybinės saviraiškos, meilės ir pomėgių sferoje. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu periodais galima sėkmingai demonstruoti ir realizuoti praktikoje savo talentus, gabumus, bus pelninga kūrybinio pobūdžio veikla, gali palankiai klostytis aplinkybės ir lydėti sėkmė meilės sferoje, asmeniniame gyvenime. Vieniši Skorpiono ženklo atstovai gali tikėtis daug romantiškų pramogų, jie galės lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais, turės palankių galimybių perspektyvių pažinčių užmezgimui, o likimas juos gali suvesti su ypatingu, žinomu, patikimu žmogumi. Tokiu metu galima užmegzti asmeninius meilės santykius ir romanus, iš kurių vienas gali peraugti į ilgalaikius, stabilius partnerystės ryšius, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali planuoti šeimos pagausėjimą.

Šaulio ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaką pajaus šeimos sferoje, todėl šiais laikotarpiais tikėtinos pozityvios permainos šeimyniniame gyvenime ir tarpusavio santykiuose su giminėmis. Tai bus palankus laikas planuojantiems keisti gyvenamąją vietą, persikelti gyventi kitur, ar emigruoti, tinkamas periodas remontui, nekilnojamojo turto, žemės, ar kitos nuosavybės pirkimui ir pardavimui. Kai kuriems Šaulio ženklo atstovams gali pavykti sėkmingai išspręsti gyvenamojo ploto problemas, pagerinti gyvenimo sąlygas, ar susikurti komfortą namuose. Tai bus palankus laikas užsiimantiems verslu, turinčiu sąsają su nekilnojamojo turto operacijomis, statybomis, žemės ūkiu, bei įvairaus pobūdžio paslaugų teikimu gyventojams.

Ožiaragio ženklo atstovai palankią Jupiterio tranzito Žuvų ženklu įtaką galės pajausti artimos aplinkos, komunikacijų sferoje. Kol Jupiteris eis tranzitu Žuvų ženklu, galima tikėtis intensyvaus bendravimo, daug kontaktų, naujų pažinčių, todėl gali ženkliai prasiplėsti pažįstamų ratas, sėkmė gali lydėti kelionėse, mokantis, siekiant žinių, ieškant naudingos informacijos, gali išryškėti polinkis keisti buvimo vietą, daug judėti, važinėti. Tai bus geras periodas užsiimantiems intelektualinio pobūdžio, prekybine, komercine, arba tarpininkavimo veikla, transporto priemonių prekyba, o nauda galima per bendravimą su broliais, seserimis, kaimynais, arba bendraklasiais. Jupiterio tranzitas Žuvų ženklu bus palankus studentams, mokytojams, žurnalistams, rašytojams, bei bus galima naudingai parduoti, ar įsigyti automobilį.

Vandenio ženklo atstovai Jupiterio tranzito Žuvų ženklu palankią įtaką pajaus talentų, meistriškumo ir finansų sektoriuje. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu laikotarpiu Vandenio ženklo atstovams gali pavykti ženkliai pagerinti savo materialinę padėtį, o pajamų šaltiniai ir jų uždirbimo būdai gali būti labai įvairūs, kaip susiję su pagrindine darbo vieta, taip ir su praktiniu talentų, gebėjimų realizavimu. Papildomos pajamos gali sietis su antraeiliu darbu, bendrais projektais, kolektyvine veikla, nauda galima per bendraminčius, draugus, rėmėjus, o vertingos dovanos, arba finansinė parama tikėtina iš giminių, ar mylimo žmogaus pusės. Jupiteris iš vienos pusės skatina plėtrą, todėl gali ženkliai padidėti pajamos, papilnėti asmeninis biudžetas, o iš kitos pusės, galimas polinkį siekti prabangos, todėl vertėtų vengti per didelio išlaidavimo, atsakingai naudoti turimas lėšas ir planuoti būtinas išlaidas.

Žuvų ženklo atstovų gyvenime Jupiterio tranzito šiuo ženklu įtakoje sėkmė galima daugelyje gyvenimo sferų, o pozityvūs pokyčiai gali paliesti darbo, finansų, šeimos, meilės sektorius. Jupiterio tranzito laikotarpiu Žuvų ženklo atstovams atsivers puikios galimybės ir perspektyvos, bus palankus laikas kelionėms, galimi nauji įspūdžiai ir nuotykiai, galintys iš esmės pakeisti gyvenimą. Šiame periode bus labai svarbu laiku, deramai ir maksimaliai pasinaudoti palankiu, sėkmingu šansu, kurį gali suteikti dosnusis Jupiteris, kadangi sekantis toks pozityvus laikotarpis bus tik po dvylikos metų. Jupiteris globoja Žuvų ženklo karjeros sektorių, todėl galimi ženklūs proveržiai šioje sferoje, kai kam gali pavykti gauti gerai apmokamą darbą, perspektyvią pareigybę, pakilti karjeros laiptais, realizuoti naudingus projektus, praplėsti verslą. Jupiterio tranzito Žuvų ženklu metu reikėtų laikytis nuosaikaus mitybos plano, nes Jupiteriui būdinga plėtra, todėl tokiu metu galima priaugti ir nepageidaujamo papildomo svorio.