Plutono tranzitas Vandenio ženklu

2023 metų kovo mėnesio 23 d. keisis astrologinis fonas, nes 14:14 val. (Lietuvos laiku), Plutonas pereis į Vandenio ženklą (šiame ženkle planeta stipri, tai jos egzaltacijos ženklas), jame išbus iki 2044.01.19 d., išskyrus laikotarpius, kai judėdamas atatupstai, dar sugrįš į Ožiaragio ženklą, o tai bus periode nuo 2023.06.11 d. iki 2024.01.21 d. ir nuo 2024.09.02 d. iki 2024.11.19 d., bei periode nuo 2043.03.09 d. iki 2043.09.01 d. kai viešės Žuvų ženkle). Plutonas Vandenio ženkle įgauna didžiulę vidinę energiją ir gali pilnai išreikšti jam būdingas savybes, kaip atvirumas, nuoširdumas, ambicingumas, veiklumas, polinkis laisvei, nepriklausomybei, noras vyrauti, užkariauti aplinkinį pasaulį, pakilti virš esančios realybės, praplėsti asmeninę erdvę, bei nenoras paklusti. Tokio tranzito įtakoje stiprės ryžtingumas, atkaklumas, nuoseklumas, sąžiningumas, draugiškumas, realistinis požiūris, didžiulis pasitikėjimas savomis jėgomis, polinkis siekti naujos realybės, progreso, atsisakant kas jau atgyveno. Plutono perėjimas į Vandenio ženklą yra globalaus lygmens, žymintis naują epochą.

Plutonui perėjus į Vandenio ženklą, prasidės nauja era ir laikmetis, nauja karta ir taisyklės, prie kurių teks prisitaikyti, adaptuotis. Plutonas siejamas su transformacija, valdžia, o Vandenis yra progreso ženklas, todėl prasidės transformacija progreso vardan. Daug kas iš to, kas yra įprasta, palaipsniui taps nereikalingu ir bus nenaudojama, o ypač naujovės palies kompiuterijos sferą. Plutono tranzitas Vandenio ženklu kiekvieną konkretų žmogų gali paliesti skirtingai, individualiai, priklausomai nuo asmeninio gimimo horoskopo nuorodų, tačiau galima apžvelgti, kokiu būdu tradiciškai šio tranzito įtaka palies kiekvieno dvylikos zodiako ženklų atstovus.

Avino ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzitas Vandenio ženklu palies visuomeninio gyvenimo ir socialinių ryšių, draugystės, ateities planų, norų ir vilčių sferą. Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje palaipsniui keisis aplinka, draugai, bendraminčiai, gali išryškėti interesas veiklai, turinčiai ryšį su internetu, todėl bus galima užsiimti veikla, susijusia su kolektyvine nuosavybe, atviro tipo bendrovėmis.

Jaučio ženklo atstovai, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pokyčius gali pajausti socialinio statuso, profesinės veiklos, karjeros sferoje. Šio tranzito įtakoje, keisis ir transformuosis požiūris į karjerą ir socialinio statuso klausimus. Tranzito metu galimi esminiai pokyčiai, liečiantys darbą, profesinę veiklą, dirbantys samdomo darbo sferoje gali nuspręsti užsiimti nuosavu verslu, arba pasirinkti profesiją ir veiklą, atitinkančią pašaukimą. Tokiu metu gali keistis pagrindiniai gyvenimo tikslai, bei socialinis statusas.

Dvynių ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtaka palies aukštojo mokslo, išsilavinimo, kūrybos, juridinių reikalų, dvasingumo, tolimų kelionių, ryšių su užsieniu sferas, todėl tokiu metu pirmame plane atsidurs pasaulėžiūra, filosofija, religija, akiračio, nuosavų horizontų plėtra, gebėjimas užsibrėžti labai aiškius, konkrečius tikslus. Tranzito laikotarpiu keisis požiūris ir sampratos, liečiančios šias gyvenimo sferas, bus atsisakoma visko, kas nereikalinga, siekiant naujovių, progreso ir kaupiant vertingą patirtį.

Vėžio ženklo atstovams, Plutono tranzitas Vandenio ženklu palies ekstremalių situacijų, stambių finansų, mokesčių, sąmonės transformacijos sferas. Šio Plutono tranzito Vandenio ženklu laikotarpiu labai svarbiais bus reikalai, susiję su finansais, investicijomis, verslu, todėl šiose sferose galima tikėtis esminių pokyčių, kada gali keistis finansinis raštingumas ir gebėjimas tvarkyti savas lėšas, keisis sampratos, liečiančios materialinę gyvenimo pusę.

Liūto ženklo atstovų atžvilgiu, Plutono tranzitas Vandenio ženklu palies ir įtakos partnerystės sferą. Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, galimi esminiai pokyčiai dalykinėje partnerystėje, galimi esminiai pokyčiai asmeniniuose santykiuose, santuokoje. Šiuo metu iš esmės keisis samprata apie tarpusavio santykius ir požiūris į bet kokio pobūdžio partnerystę, į asmeninius ir dalykinius partnerius, bei jų savybes. Plutono įtaka skatins pervesti tarpusavio santykius ir partnerystės ryšius į aukštesnį lygmenį.

Mergelės ženklo atstovai, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, gali tikėtis esminių pokyčių darbo, sveikatos sferoje. Plutono tranzito įtakoje galimi esminiai pokyčiai, susiję su darbu, tarnyba, darbo režimu, gyvenimo būdu ir mityba, ši planeta skatins savas sampratas, susijusias su šiomis gyvenimo sferomis, išreikšti aukštesniame lygmenyje. Šio tranzito įtaka gali paskatinti užsiimti sportu, joga, kvėpavimo praktikomis, aktyviu ir sveiku gyvenimo būdu, kas padėtų išspręsti antsvorio problemas ir gali iš esmės keistis požiūris savo sveikatos atžvilgiu. Tokiu metu gali keistis darbo pobūdis, arba profesija.

Svarstyklių ženklo atstovų atžvilgiu, Plutono tranzitas Vandenio ženklu palies kūrybinės saviraiškos, meilės, vaikų, pomėgių sferas, kuriose šios planetos įtaka ir skatins esminius pokyčius. Plutono tranzito įtakoje keisis požiūris į vaikus ir klausimus, liečiančius vaikų temą, jų auklėjimą ir permainos gali paliesti kūrybinius procesus, kai gali atsiskleisti talentai ir atsirasti galimybė juos realizuoti praktikoje.

Skorpiono ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pirmame plane atsidurs šeimos, namų, bei nuosavybės reikalai. Plutonui einant tranzitu šeimos sektoriumi, esminiai pokyčiai ir transformacija gali paliesti sampratas, susijusias su Tėvyne, tauta, namais, šeima, tarpusavio santykiais šeimoje, su namiškiais, svarbiais bus palikimo, gyvenamojo ploto, nuosavybės klausimai (pirkimas, pardavimas, keitimas, arba statybos).

Šaulio ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, svarbia taps komunikacijų, intelektualinės veiklos, artimos aplinkos sfera. Kol Plutonas eis tranzitu Vandenio ženklu, esminiai pokyčiai palies, keis sampratas apie kontaktus, pažintis, gali išryškėti interesas žinioms, noras mokytis, lankyti kursus, arba atsirasti polinkis ir gebėjimas, liečiantis viešus pasisakymus, intelektualinio pobūdžio, ar komercinę veiklą. Plutono tranzito įtakoje stiprės judrumas, veiklumas, gali būti daug kelionių, perspektyvių pažinčių su reikalingais žmonėmis, galimas polinkis keisti gyvenamąją vietą, gali keistis santykiai su žmonėmis iš artimos aplinkos, arba artimais giminėmis.

Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje, pirmame plane atsidurs asmeninių talentų, meistriškumo, finansų ir pajamų, bei gerovės klausimai. Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje keisis samprata apie asmeninę gerovę, finansus, pajamų šaltinius jų uždirbimo būdus, palaipsniui išryškės naujas požiūris šiais klausimais ir šioje gyvenimo sferoje galimi esminiai pokyčiai, bei bus siekiama naujovių, apie kurias anksčiau net nebuvo pagalvojama.

Vandenio ženklo atstovai Plutono, kuris laikomas transformacijos ir permainų planeta, tranzito jų ženklu įtakoje, gali tikėtis esminių asmeninių pokyčių. Tranzito įtakoje galima giluminė asmenybės transformacija vidiniame lygmenyje, gali keistis pojūčiai ir bus skatinamas dvasinis tobulėjimas, todėl po kelerių metų bus jaučiamasi visai kitu žmogumi, einančiu evoliucijos keliu.

Žuvų ženklo atstovų gyvenime, Plutono tranzitas Vandenio ženklu palies ir įtakos pasąmonės, įkvėpimo, apribojimų, izoliacijos, didžiosios kūrybos vienumoje, vidinio gyvenimo sferą. Šio Plutono tranzito Vandenio ženklu įtakoje vyks aukščiausia dvasinė transformacija, keisis giluminės pasąmoninės programos, bus į paviršių iškeliami kai kurie liguisti pojūčiai, dvasinės traumos, psichologinės problemos, su kuriomis teks dirbti, bei iš esmės keisti savo sampratas ir požiūrį į gyvenimą, dvasingumą, asmeninį tobulėjimą. Tokiu metu bus labai svarbūs giluminiai vidiniai pokyčiai, kurių įtaka keis supančią aplinką.