Gimimo dienos įtaka

Pasirinkite (paspauskite) norimą dieną

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1-ąją mėnesio dieną gimę žmonės – išties kūrybingos ir išradingos asmenybės. Jie turi tvirtą nuomonę ir požiūrį, jiems itin gerai sekasi įtikinti kitus. Jiems nepatinka apribojimai ir neprašyti patarimai, kitų įsikišimas į jų reikalus, todėl jie mieliau dirba vieni, yra nepriklausomi nuo kitų. Juose galima pastebėti diktatoriškų užmačių. Šie žmonės yra be galo ryžtingi ir turi stiprią valią, tačiau kartais gali būti užsispyrę ir įnoringi, jiems būdingos besaikės ambicijos, kurių įgyvendinimui jie gali sutelkti visus savo protinius sugebėjimus. Emocionalus susižavėjimas gali būti laikinas, antraeilis, beveik visada nukreiptas jų ambicijoms tenkinti. Šie žmonės reikalauja paklusnumo, nuolankumo, todėl jų santuoka toli gražu ne visada nusiseka. Jie be galo ryžtingi ir ištvermingi, neatsisako sau iškeltų tikslų, jeigu tai sušvelninta jiems būdingu apmąstymu, tai gali duoti puikių rezultatų. Kalbėdami jie gali būti gana tiesmukiški, kartais grubūs ir žiaurūs. Jie puikiai sutaria su tais, kurie sąmoningai jiems paklūsta, sutinka likti jų šešėlyje, nesistengia elgtis su jais kaip lygūs su lygiais. Su jais gali sugyventi tik tas, kuris gerbia jų individualumą bei laisvę. Šie žmonės visada išsiskiria, kupini tvirto ryžto ir kūrybingumo. Jų asmeninės savybės – tik aukščiausio lygio. Tačiau jiems ypač sunku bendrauti su kitais žmonėmis. Aplinkiniai turi parodyti jiems supratimą, taktiškumą.

Antrąją mėnesio dieną gimę žmonės – moteriški, švelnūs, romantiški, jie protingi, kūrybingi, pasižymintys meniniais-estetiniais sugebėjimais, turtinga lakia fantazija. Jų stiprioji pusė veikiau protas, nei jausmai, jie ieško daugiau dvasinio, nei fizinio pasitenkinimo. Tai svajotojai, minkšti ir nuolaidūs, kartais jiems neužtenka jėgos ir užsispyrimo kilti karjeros laiptais. Jie ieško dvasinio bendrumo su partneriais, negali būti fiziškai artimi be dvasinio ryšio. Santuoka gali būti sėkminga, jeigu remiasi dvasingumu, kitaip jie nugrimzta į depresiją. Šią dieną gimusieji, pasižymi galingu intelektu, puikia vaizduote, jie negudrūs ir nepraktiški, sutikę pasipriešinimą, palūžta dvasiškai ir negali kurti, esant nepalankioms kūrybai sąlygoms. Jiems nepakanka atkaklumo ir iniciatyvos praktikoje įgyvendinti savo sumanymus, jiems svarbiausia – suburti apie save to paties dvasinio lygio partnerius. Jiems puikiai tinka švelnūs palydovai, su kuriais galima dvasiškai bendrauti ir tobulėti. Svarbiausias poreikis – surasti intelektualų sutuoktinį, gebantį suteikti jiems pasitikėjimo ir padrąsint juos. Jiems vertėtų išmokti teisingai vertinti daiktus (pasitelkiant savo stiprųjį protą), kitaip jų laukia įvairiausi nusivylimai ir nepateisinamos kančios.

Žmonės, gimę trečiąją mėnesio dieną, yra ambicingi ir agresyvūs, jie visada stengiasi pakilti aukščiau už aplinkinius, niekada nesusitaiko su pažeminimu. Mėgsta valdžią, iš visos jėgos ir energingai stengiasi įgyvendinti savo idėjas, o realizuodami savo planus, nesitaiksto su aplinkinių abejonėmis ir kliūtimis. Jie disciplinuoti – to paties reikalauja ir iš aplinkinių, todėl yra puikūs vadovai. Jie ištvermingi ir nepasiduoda be kovos, grumiasi iš paskutiniųjų, pasiduoda labai nenoriai. Pasižymi didele fizine jėga ir ištvermingumu, tačiau jiems trūksta laiko meilei ir romantikai. Meilėje jie tarsi medžiotojai, jų susidomėjimo objektas turi jiems paklusti, jis neturi būti viršesnis, o seksualiai pasitenkinę, jie dažniausiai praranda susidomėjimą partneriu. Jie nesusimąsto apie savo lyderystės pasekmes, nors šiaip nelinkę, bet sugeba užsigyventi gana daug priešų dėl savo nepakantumo ne tokiems energingiems ir silpniems. Jie išdidūs ir ūmūs, nemėgsta būti įsipareigoję kitiems. Šie žmonės turi išmokti valdyti savo ūmų būdą ir nepakantumą. Kontroliuodami savo neigiamus bruožus, jie tampa iškiliomis asmenybėmis ir pasiekia sėkmės.

Pagrindiniai skiriamieji bruožai žmonių, gimusių ketvirtąją mėnesio dieną, protas ir pesimizmas. Šie žmonės dažniausiai padaro puikią akademinę karjerą, jie pastabūs ir imlūs mokslui. Jie itin efektyvūs darbuotojai – tam jiems nereikia asmeninių pastangų. Visus darbus atlieka metodiškai, nesiblaškydami. Jie neūmūs, retai pykstasi, tačiau jie išlaidūs. Nelengvai įsimyli, bet jei taip nutinka, tai visam gyvenimui. Jie ištikimi ne dėlto, kad taip reikia, bet todėl, kad jiems labai sunku pamilti. Seksualiniai poreikiai vidutiniški. Būdami pesimistais, gyvena nuolatiniame liūdesyje, todėl aplinkiniams su jais sunku, jie gali turėti bėdų su inkstais, jiems gali skaudėti galvą ir nugarą. Nepasitiki žmonėmis, nelabai tiki savimi, juos reikia nuolat drąsinti. Palaikomi partnerių, jie jaučiasi puikiai, jei ne – tampa dygūs ir ūmūs. Pesimizmas jiems kenkia, todėl iš anksto nusiteikę, kad nieko neišeis, dažnai nesulaukia nedidelės sėkmės, praleidžia puikias galimybes. Jie nemoka taupyti, nepritekliaus laikais jaučiasi itin prislėgti, negalėdami rasti pajamų. Partneriai, sutuoktiniai, draugai turi juos drąsinti, nes be jų palaikymo jie pasimeta. Visi aplinkiniai turi būti be galo kantrūs ir stiprūs, bendraudami su šią dieną gimusiais žmonėmis, o mainais iš tokių žmonių, jie gali tikėtis neribotos ištikimybės, prieraišumo ir patikimumo. Jiems bet kokia kaina būtina nugalėti nepilnavertiškumo jausmą, dėl kurio jie kenčia patys (praleisdami galimybes, kaltindami pasaulį neteisingumu), nors dažniausiai, nesėkmių priežastis slypi juose. Jiems reikia patikėti savimi, savo protu ir sugebėjimais.

Gimę penktą mėnesio dieną, žmonės yra savanaudžiai. Jų svarbiausias gyvenimo tikslas – įgyti pinigų ir valdyti juos, bei kitus reikalus, jie sumanūs, pasižymi puikiais verslo gabumais, jų piniginiai reikalai klostosi puikiai. Šios dienos žmonės protingi ir išradingi, jie greitai mąsto ir priima sprendimus, siekia tikslo. Dėl meilės pinigams ir nekantrumo, siekiant jų įgyti, gali nusižengti įstatymams. Su jais gyventi lengva, kadangi jie santūriai bendrauja, yra diplomatiški. Greitai atsitiesia po patirtų lemties smūgių, jei jie nesusiję su tuo, ką šie žmonės laiko turtu. Būdingas protas, apsukrumas, taktas, ryžtingumas, greitai įgyvendinami planai, o keistas jų gyvenimo bruožas tas, kad net jų seksualinis potraukis ir poreikis remiasi pinigų meile. Deja, nepaisant proto, jie kartoja tas pačias savo klaidas, jie gali būti nepataisomais lošėjais. Tai itin jaudrūs žmonės, o saiko jausmo stoka juos gali sužlugdyti. Jie negali gyventi skurdžiai, bet kokiomis priemonėmis siekia turto, dažnai pažeisdami įstatymą. Jų protas labai įžvalgus, su jais malonu turėti reikalų, jei jų savanaudiški tikslai įgyvendinami protingai.

Žmonėms, gimusiems šeštą mėnesio dieną, būdingas magnetiškumas ir milžiniškas seksualinis patrauklumas, jie gali būti fiziškai netobuli, bet tuo pat metu išsiskirti ryškia išvaizda ir fenomenaliu žavesiu. Savo manieromis ir elgesiu jie traukia prie savęs priešingos lyties atstovus, tarsi ugnis plaštakes. Tai romantikai ir idealistai, gali beveik tapti savo įsimylėjėlių vergais. Labai jautrūs atmosferai, jų aplinkoje gausu gražių daiktų, jei tam pakanka pinigų. Turtingi šio skaičiaus asmenys gali tapti mecenatais. Visi šie žmonės gyvena turtingą emocinį gyvenimą. Jų seksualinis gyvenimas kruopščiai subalansuotas, jie vienodai stipriai myli ir kūnu, ir siela. Karšti ir aistringi meilužiai. Mėgsta grožį, estetai, ištikimi savo pasirinkimui, neišduoda savo gerbėjų. Turi savo idealus, bet myli realius žmones. Mąsto aiškiai, ryžtingai ir tvirtai siekia savo tikslų. Jų idealizmas ir romantiškumas puikiai dera su praktiškumu ir meile darbui bet kurioje veikloje. Jie artimi idealui, tačiau gali pulti į kraštutinumus, kadangi jie stipriai nekenčia išdavusių juos žmonių. Laikui bėgant jų kerštingumas ir priešiškumas gali išaugti iki begalybės. Jiems vertėtų išmokti kontroliuoti savo temperamentą. Šie žmonės – puikūs draugai, bet reikia saugotis tapti jų priešais. Supykę jie nebekontroliuoja savęs, o įveikę šį trūkumą, jie galėtų tapti pačiais maloniausiai žmonėmis asmeniniame gyvenime ir versle.

Gimusieji septintą mėnesio dieną, nepriklausomos prigimties, individualistai, originalaus proto. Jie ne materialistai, bet dažniau, nei kiti, naudojasi turtais ir materialiomis gėrybėmis; nesistengia gauti pinigų, bet gauna jų, padedami savo proto ir išradingumo. Gali tapti žinomais rašytojais, poetais, dailininkais, mokslininkais. Visuomet eina savo keliais, užuot tęsę pradėtus darbus ir vystę paveldėtą verslą, todėl dažniausiai patiria daug pokyčių gyvenime, kadangi juos vilioja dažna aplinkos, darboviečių ir gyvenamosios vietos kaita. Tai negalintys vietoje nusėdėti filantropai. Visą save atiduoda visuomeniniams reikalams ir labdarai. Humanistai visur ir visada, pasižymintys puikia intuicija. Jaučia artimųjų nuotaikas, iš anksto nuspėja reakciją, nors tuo pat metu, jie nepastovūs ir neramūs, dažnai svyruoja ir ankstyvoje jaunystėje retai ilgam prisiriša prie vieno žmogaus. Nuolat ieško saugumo, galvoja apie ateitį. Neretai kuria ne vieną šeimą, ieškodami reikalingo ir patikimo gyvenimo palydovo. Įdomūs seksualiniu požiūriu – jiems būdingos netikėtos reakcijos, švelnumas bendraujant su partneriais. Laikas nuo laiko mėgsta keisti seksualinės aistros objektus, nors tai neturi įtakos jų pastoviems santykiams ir prisirišimui. Jų sutuoktiniai turi būti pakantesni galimoms smulkioms išdavystėms, nors jų nepastovumas gali pridaryti daug nemalonumų, jei gyvenime jie neturi pastovaus tikslo. Jiems būtinas tvirtas inkaras, kurio šie žmonės ieško tarp artimųjų, galinčių sušvelninti jų nuolatinius svyravimus, nukreipti viena kryptimi. Šiems žmonėms vertėtų kontroliuoti save neprotingose neištikimybėse, kurios negali duoti nieko gero – tik pakenkti.

Šią, aštuntąją mėnesio dieną gimę žmonės kasdienybėje, priklausomai nuo aplinkybių, pasireiškia kaip dvilypės asmenybės. Jų poelgius aplinkiniai retai supranta, jie neturi sielos draugų, yra labai vieniši, dažnai nenusipelno reputacijos, kuri jiems priskiriama. Turi vienodai materialių ir dvasinių polinkių. Jie – maksimalistai, o jei juose nugali materialistiniai polinkiai, jų laukia didžiulė sėkmė, nes jie –protingi ir darbštūs. Dėl dvilypumo ir tarpusavio supratimo stokos, dažnai būna atstumti ir persekiojami, todėl jų tarpe yra daugiausia savižudžių. Jei jie nenubaudžia savęs, tai išlieja savo pyktį ant kitų, tampa socialiai pavojingi. Šios dienos žmonėms būdingas labai stiprus charakteris, linkę būti emociškai labai ištikimi ir prisirišę, netgi vergiški. Juos sunku sužavėti ir suprasti, bet jie traukia ir žavi priešingos lyties atstovus. Jie dvasingi ir ūmūs, nors jų išvaizda gali atrodyti šalta. Jie negali išreikšti savo jausmų ramiai, be veiksmo – aplinkiniai tai dažnai neteisingai supranta. Jie sugeba aukotis, todėl dažnai yra išnaudojami artimųjų. Seksualinis partneris turi būti stiprus ir dvasiškai turtingas. Jiems sunku susirasti partnerį, nes retas žmogus sutaria su šio skaičiaus atstovais. Gyvenantys su jais privalo nuolat dvasiškai ir fiziškai turtėti, neįžeisti jų savimeilės. Jiems būtina siekti pusiausvyros ir pastovumo. Aplinkiniai turi orientuotis į jų vidines savybes. Jiems reikia vengti kraštutinumų, atsisakyti laukti kažko iš kitų, išmokti valdytis, savo sugebėjimus nukreipti į vieną aukštą tikslą, neišdalinti savęs smulkmenoms, išmokti priimti viską, kas jam skirta, išmokti kantrybės ir ištvermingumo, pusiausvyros, be kovos su visu pasauliu.

Žmonių, gimusių devintą mėnesio dieną, karinga prigimtis, jie tvirti ir nepasiduoda, net esant pačiam didžiausiam pasipriešinimui, ramūs, pabaigia bet kurį darbą, žvelgia į priekį, pasižymi dominuojančiu charakteriu ir vadovavimo instinktu, nemėgsta paklusti, laimingi, kai gali vadovauti, kartais gali būti grubūs su pavaldiniais ir negerbti kitų jausmų, jiems palanki karinė veikla. Šios dienos atstovai yra gerbiami dėl stiprios valios ir sugebėjimų. Labai seksualūs, bet nesugeba išreikšti savo norų, todėl dažnai pralaimi. Savigrauža skatina gilų nusivylimą, o ne troškimų patenkinimą. Jie lyderiai bet kur, tik ne sekse, jų partneriai neturėtų įsižeisti dėl jų išorinio nejautrumo – viduje liepsnoja aistra. Jie sunkiai įsimyli, bet jei taip nutinka, tai visam gyvenimui. Fizinę trauką jie dažnai palaiko meile – tai dažnai tampa pirmųjų skyrybų priežastimi. Dukart klaidų nekartoja, sugyvena tik su sau dvasiškai lygiais, o zyzlių negali pakęsti. Pasižymi stipriu analitiniu mąstymu, ieško tokio pat aštraus proto žmonių, aplink save suburia nepriekaištingos reputacijos žmones. Nepasitiki niekuo, neįsitikinę tikrosiomis savybėmis, jiems vertėtų būti santūresniais ir pakantesniais santykiuose su žmonėmis. Vyrams reikėtų saugotis susižavėjimo nevertomis moterimis.

10-ąją mėnesio dieną gimusieji - lyderiai, ambicingi, kerštingi, jie nešvaisto laiko realizuodami savo planus, nepakenčia įsikišimo, užsispyrę ir užtikrintai siekia savo sumanymų, jie drąsūs. Tai lakios fantazijos ir kūrybingos asmenybės, gali atkakliai siekti sėkmės ir nebijo praradimų, todėl dažniausiai juos lydi sėkmė. Būdami lyderiais, siekia suburti partnerius, priimančius jų veiksmus be nereikalingų klausimų. Kol jų niekas nevedžioja už nosies, jie mielai bendrauja su aplinkiniais. Visais atvejais, reikalauja abipusio supratimo - sekse, meilėje, draugystėje, darbe. Jie nepriklausomi, o pagrindinis jų šūkis: „Gyvenk pats ir leisk gyventi kitiems“. Nemėgsta įsikišimo ir aklo paklusnumo, jiems reikia, kad jais žavėtųsi ir pripažintų juos lyderiais. Su jais lengva sugyventi, tačiau jie gali būti nejautrūs pavaldiniams, karštakošiai ir nepaisantys kitų nuomonėms, nepakenčiantys aplinkinių inercijos ir nesugebėjimų. Nevaldomi jie viską nušluoja savo kelyje, jiems būtina ugdyti pakantumą ir susilaikyti nuo per didelių ambicijų fizinėje veikloje, emociniame jausmingame bendravime su kitais, vengti dirbti iki išsekimo.

Gimusieji vienuoliktą mėnesio dieną, prieštaringi žmonės, jų veiksmai nenuspėjami, juos sunku suprasti. Pasižymi didelėmis ambicijomis, nesitenkina antrąja vieta, jie energingi, iniciatyvūs, nepriklausomi. Priima tvirtus sprendimus, greitai reaguoja, drąsūs, tačiau tuo pačiu, jie jausmingi ir delikatūs, o jų svyravimas tolygus krachui – jų sumanymai pakimba ore dėl gebėjimo juos įgyvendinti stokos. Pasirodžius pirmiesiems nesėkmės požymiams, jie palūžta ir puola į neviltį, pesimizmą, iš prigimties drovūs, nuoširdūs, ištikimi, nesugebantys pakęsti išdavystės. Nepakenčia įsikišimo į savo meilės reikalus, ieško savarankiškumo, bet tam nesutverti. Juose nuolat vyksta ambicijų ir nepasitikėjimo kova, jie – prieštaravimų ir aistrų kamuoliai. Svarbiausia jiems – nestatyti oro pilių, įgyvendinti savo idėjas, veikti, o bendrauti jie gali su aplinkiniais, nestokojančiais kantrybės, proto ir takto. Jei sutuoktiniai nusprendžia išsiskirti, tai reikia padaryti švelniai, išvengiant lemtingų pasekmių. Jiems reikia vengti neveiklumo, kvailų potraukių, liūdesio, jie privalo savyje ugdyti pasitikėjimą savimi ir savo veiksmais.

Gimę 12-ąją dieną žmonės yra drąsūs, iniciatyvūs, ambicingi, jie pasižymi teigiamomis vadovavimo savybėmis, bet tuo pačiu tai – švelnūs svajokliai. Nuolat reikalauja palaikymo, pritarimo, kartais būna vangūs, tačiau disciplinuoti, metodiški, siekia valdyti pritariami pavaldinių, kuriuos galima įkalbėti, bet ne priversti jėga. Su jais lengva gyventi, prisirišę būna pastovūs, trokšta rasti sau lygius partnerius. Dažniausiai sėkminga santuoka su intelektualiais žmonėmis. Labi švelnūs meilužiai, neturi tabu, nebijo eksperimentuoti, taktiški, nors esant būtinybei, gali išsakyti viską, ką galvoja, jie populiarūs, geri kompanionai. Žinoma, ko iš jų galima laukti, jie gali būti perdėtai jautrūs, ilgai neatleisti nuoskaudos – ji nepaliks jų nė minutei; jie karščiuojasi ir susierzina, jei jiems stengiamasi patarti. Susidūrę su sunkumais, dažnai nepasitiki savimi, todėl jiems vertėtų atsikratyti svajingumo, nepasitikėjimo, ugdyti kantrybę, kovoti su kliūtimis įgyvendinant planus.

Gimusieji 13-ąją mėnesio dieną, žmonės pasižymi stipriu sėkmės troškimu, siekiu kilti karjeros laiptais. Praktiški, moka puikiai planuoti, pasižymi aštriu protu, išdidūs, nepriklausomi, tvirti, ištvermingi. Greitai grąžina skolas, bet kita vertus, pesimistai, nepasitikintys, gali būti nusivylę, prarasti daugybę galimybių. Aštrus protas, sugebėjimas viską greitai perprasti, padeda jiems greitai mokytis, gana efektyviai atlikti savo darbą, bet jei jie nesugebės valdytis, tai gali būti pasmerkti nesėkmei. Retai pasitenkina tuo, ką turi, nori daugiau. Jų seksualinis gyvenimas sudėtingas ir sunkus, kadangi po išoriniu pasitikėjimu savimi, slypi vidinis susikaustymas. Nelengvai randa draugų ir gerbėjų, bet prisiriša prie jų visam gyvenimui. Pasižymi itin stipriu seksualiniu apetitu. Jiems būtinas palaikymas, jie pavydūs, bet nelinkę regzti intrigas. Jų pesimizmas erzina kitus, todėl tai vienintelė kliūtis jų kelyje į sėkmę.

Žmonės, gimę 14-ąją dieną, yra apsigimę lyderiai, karštakošiai, ambicingi, bet tuo pačiu ir pesimistai, jie savanaudžiai, bet tuo pačiu ir išlaidūnai. Juos lydi sėkmė piniginiuose reikaluose. Dažniausiai jie tuokiasi su turtingais žmonėmis, o turtingi turi būti ir jų draugai, kitaip jų sutuoktiniai ir draugai negali tikėtis gero požiūrio į save. Šios dienos atstovai malonūs ir diplomatiški, jie nieko nenuteikia prieš save, todėl susidaro įspūdis, kad jie turi daug draugų, bet iš tikrųjų taip nėra. Jiems nereikalingi žmonės, kurių nedomina pinigai. Pasinaudoję žmonėmis, jie “išmeta” juos kaip nereikalingus daiktus, bet dažniausiai nenuteikia jų prieš save. Gali pulti į kraštutinumus, įgydami priešų. Užsiciklinę ties materialiąja gyvenimo puse, nors jiems reikia suvokti, kad pinigai – tai ne viskas, tuomet šie žmonės gali daug ko pasiekti.

15-ąją mėnesio dieną gimę žmonės, dažniausiai yra apsigimę lyderiai, savanaudžiai, jie pasižymi dalykinėmis savybėmis, bet tuo pat metu ir romantiški. Užsispyrę priimdami ir įgyvendindami sprendimus, teisingi ar ne jie bebūtų, nemeta nebaigtų reikalų. Retai tęsia paveldėtą verslą, dažniausiai paveda tai kitiems, o patys pradeda savo verslą. Jie mėgsta pinigus, bet neturėdami jų nelabai išgyvena. Labai greitai susijaudina, juos lengva supykdyti, tačiau jie greitai atleidžia, o aplinkiniams nereikėtų pykti ant jų. Santuokos dažniausiai sėkmingos, bet jų sutuoktiniai turi būti ne tik turtingi, bet ir patrauklūs, palaikyti jų romantizmą ir negriauti iliuzijų. Prieš ko nors imantis, jiems reikėtų viską gerai apgalvoti, kitaip jie lengvai nuklysta į lankas, susižavi romantiškomis svajomis. Jiems reikėtų ugdyti kantrybę.

Gimusieji 16-ąją mėnesio dieną žmonės, geri dailininkai ir rašytojai, tyrinėtojai-praktikai. Protingi ir romantiški, sentimentalūs ir jausmingi, užsigimę keliautojai, nepriklausomi. Jie įdomūs ir pritraukia priešingos lyties atstovus, moterys turi daug gerbėjų. Pasižymi giliomis emocijomis, stipriai prisiriša, bet negali ilgai būti su vienu žmogumi, jiems reikalingos permainos, tuo tarpu nuolatinis prisirišimas nesilpnėja, ypač jausmuose. Seksualiai jie stiprūs ir agresyvūs, vyrai savo susižavėjimo objekto atkakliai siekia jėga, kuriai sunku pasipriešinti. Jie švelnūs, geri meilužiai, jų aistros objektai laimingi. Šios dienos atstovams būdingi romantiški polinkiai, todėl jie siekia sutuoktinių, galinčių būti sentimentaliais be melodramų. Partneriai turi būti jautrūs jų nuotaikoms, aktyvūs sekse, nepripažįstantys jokių tabu. Draugystėje šios dienos atstovai ištikimi, turi daug draugų, jie diplomatiški ir kilnūs, tampa kompanijos siela. Jie laimingi tik su tais, kurie gerbia jų nepriklausomybę, nemėgina kištis į jų reiklaus ir riboti jų, jie linkę blaškytis, bijo vienatvės, izoliacijos, metasi nuo vieno žmogaus prie kito, iš vietos į vietą, todėl jiems reikia išsiugdyti pastovumą. Šiems žmonėms nereikėtų priekaištauti dėl nepastovumo ir vėjavaikiškumo, šios savybės juose atsiranda dėl aplinkinių nesupratimo.

Gimę 17-ąją mėnesio dieną žmonės, iš prigimties ambicingi, energingi, nepastovūs, išsiskiria meniniais sugebėjimais ir protu, jie logiškai sprendžia problemas, nors aplinkiniai juos sunkiai supranta. Nuolatiniuose santykiuose ištikimi, nepaisant galimos lengvos išdavystės, jų artimieji turi juos suprasti ir atleisti jiems. Jeigu partneriai stengiasi juos riboti ir trukdyti jiems, jie gali visiškai nutraukti santykius su jais. Galima ne viena santuoka, pakartotinės santuokos būna geresnės už ankstesnes. Sekse ieško stiprių partnerių, mėgsta eksperimentuoti ir veikia be tabu, stiprūs ir galingi. Jų prigimties permainingumas, suteikiantis jiems įdomumo, dažnai daro juos nelaimingais, jiems būdingas polinkis kelionėms ir pokyčiams, todėl jiems retai pavyksta padaryti ženklią karjerą, nepaisant puikių perspektyvų. Jiems geriausiai sekasi dalykai, suteikiantys judėjimo laisvę. Jie laimingi su tais žmonėmis, kurie suteikia jiems galimybę būti savimi ir neriboja jų kintančios prigimties. Jų negalima riboti iš išorės, jie turi patys išsiugdyti atsparumą ir nugalėti perdėtą trauką permainoms.

Žmonės, gimusieji 18-ąją mėnesio dieną, suderina ambicingumą ir jėgą, talentą, artistiškumą ir jautrumą, nors aplinkiniai gali jų nesuprasti. Labai seksualūs, bet dažnai negali išreikšti savo norų, todėl patiria nusivylimą. Jautrūs ir švelnūs meilužiai, jie myli iš tikrųjų, nieko neslėpdami nuo tų, kuriuos myli. Partneris turi būti minkštas ir pasiduodantis. Jie ištikimi draugai, bet sugyventi su jais nelengva. Jų artimieji turi žinoti, kada ir kur būti lyderiais. Draugai turi būti stiprūs, bet jeigu nori išsaugoti draugystę, neturėtų prieštarauti šios dienos atstovams. Jiems vertėtų vengti būti tiesmukiškais, kitaip jie gali prarasti savo populiarumą, turi būti švelnesni su aplinkiniais. Mažai kas juos supranta, ne daugelis juos supančių žmonių, gali tapti jų artimais draugais.

19-ąją mėnesio dieną gimę žmonės, niekada niekam nepaklūsta, pasitiki savimi, jie garbėtroškos, save visur laiko pirmaisiais, negali įsivaizduoti, kad jų darbą kažkas gali atlikti geriau už juos. Visas pasaulis sukasi aplink juos, jie jaučiasi taip, tarsi būtų pasaulio bamba. Niekada nepatenkinti tuo, ką turi, jiems visada reikia daugiau, jie trokšta valdžios. Gali priversti kitų nuomonę veikti savo naudai, nors gali viską sugriauti, nesirinkdami priemonių. Sekse stengiasi išlikti dominuojančiais. Būdingas polinkis pasinaudoti aplinkiniais žmonėmis, siekiant savų tikslų, jie iš prigimties egocentriški ir gali atstumti nereikalingus sau žmones. Emocijas reiškia tik ankstyvoje jaunystėje ir senatvėje. Prie ko jie bebūtų prisirišę, jie visada bus vieniši ir seksualiai nepatenkinti. Kai jie ko nors nori, jų reiktų vengti. Harmoningi šios dienos atstovai tik su į save panašiais, arba su tais, kuriems jie išties brangūs. Jų sutuoktiniai yra arba lygūs jiems, arba gali tapti priklausomais, jiems “vergauti”. Šie žmonės skinasi sau kelią, nušluodami kliūtis savo kelyje, bet įveikdami bet kokį pasipriešinimą, taip pat ir draugus – kol nepraranda visų iki vieno. Vargu ar jiems galima ką nors patarti – jie nepaiso jokių rekomendacijų. Šią dieną gimusiems, vertėtų išmokti valdyti įtūžį, valdžios troškimą, nes pasiekus aukštumų, galimas pavojus būti nuverstiems tų, kuriuos valdė.

Žmonės, gimę 20-ąją mėnesio dieną, protingi ir kūrybingi, pasižymintys gyva ir turtinga vaizduote, labiau linkę į dvasingumą, nei į materializmą, fiziškai nestiprūs. Negali pažvelgti į akis realiems faktams, nuo gyvenimo sunkumų slepiasi išgalvotame pasaulyje. Jei sugeba rasti draugą-globėją, gali tapti didžiais poetais arba dailininkais. Tai švelnios ir atlaidžios asmenybės, negali kurti savo gyvenimo, kadangi dažnai aplinkybės būna už juos stipresnės. Nebendraudami dvasiškai su artimaisiais, jie paprasčiausiai gali pražūti, o fizinis pasitenkinimas, kuris kartais būna atsitiktinis, lyginant su dvasiniu, lieka antrame plane. Seksas – jausmų viršūnė, santuokos kūrimui ieško žmonių, pasižyminčių dvasinėmis savybėmis, kitaip jų laukia nusivylimas ir prislėgtumas. Šios dienos atstovai pasimeta, sutikę pasipriešinimą, o jei jiems nesiseka, mano, kad su jais blogai elgiamasi. Iš prigimties jie kiek pasipūtę ir iš aukšto žvelgia į tuos, kurie gyvena vedini praktiškų interesų. Jiems reikia rasti žmones, įkvepiančius tikėjimą, galinčius tapti jiems atrama, leidžiančius susikaupti ties mylimu darbu.

Gimusieji 21-ąją mėnesio dieną žmonės, viena vertus – svajingi, turintys lakią vaizduotę, jautrūs, artistiški, o kita vertus – tai stiprios asmenybės, lyderiai. Visomis prasmėmis tai – geras įgimtų savybių derinys, jie gali būti sėkmingi gyvenime, įgyvendinti savo planus. Jų emocinis gyvenimas tarsi virte verda, o seksualine prasme, tai vidutiniai žmonės, kurie linkę į romantiką, gali būti puikūs meilužiai. Gerai sugyvena su dauguma žmonių, o jų partneriai turi būti jų atrama. Sutuoktiniai turi jausti jų nuotaiką, sekse daug nereikalauti. Dažnai tai užsidegantys žmonės, jie įgyja priešų, o jų romantiškumas ir polinkis į svajingumą, dažnai skatina nusivylimus ir liūdesį. Jiems reikėtų ugdyti pasitikėjimą ir valią.

22-ąją mėnesio dieną gimusieji žmonės, tai moteriškumo įsikūnijimas, jie švelnūs ir jausmingi. Jie nesugeba veikti nepriklausomai, mąstyti ir būti dvasingi. Jiems retai sekasi gyvenime, būdingi dažni nusivylimai. Tai tikri švaistūnai – pinigai greitai ateina, bet greitai ir išeina, būdingi dažni finansiniai sunkumai. Šios dienos atstovai yra emociškai silpni, jiems sunku pamilti, tačiau pamilę jie būna ištikimiausi ir patikimiausi. Iš prigimties, šios dienos žmonės pavydūs ir įtarūs, todėl dėl šių savybių praranda draugus ir mylimuosius. Lytiniu požiūriu vidutiniai, o dažnai, netgi mažiausia kliūtis (net netinkamas žodis) nuslopina jų aistrą. Sutuoktiniai turi juos palaikyti, skirti daug dėmesio ir jėgų, atidėti į šalį savo sunkumus ir bėdas. Linkę matyti neigiamas gyvenimo puses, tai sustiprina jų nepasitikėjimą, dažnai praleidžia sėkmingas galimybes gyvenime, nenori veikti.

Žmonės, gimę 23-ąją mėnesio dieną nori, kad viskas būtų pagal juos, bet jiems trūksta subtilaus gebėjimo to pareikalauti iš kitų, jie naudoja grubią jėgą, gali susidoroti tik su silpnesniais. Šios dienos žmonės iš prigimties yra gudrūs, tačiau, apsupti stipresnių žmonių, būna prislėgti. Jautrūs ir išdidūs, nemėgsta niekam įsipareigoti, nori būti niekam neskolingi, nuo nieko nepriklausyti. Stengiasi būti aukščiau sąlyginumų, bet net menkiausias nukrypimas nuo normos, susijęs su ambicijomis, o ne su drąsumu, jie siekia dominuoti. Santykiuose su draugais – savininkai, bet tokio pat požiūrio į save nemėgsta. Tinka santuokos su tokio pat temperamento žmonėmis, linkusiais paklusti jiems. Santuokoje siekia liberalumo, bet iš tiesų yra savininkiški. Seksualiai stiprūs, ieško stipraus partnerio, bet jei tokio nėra – nepergyvena. Apskritai, jie nereiklūs meilužiai. Laiko save visada teisiais, todėl gyventi su jais sunku, tačiau, turint kantrybės, galima išmokyti ir priversti juos paisyti kitų nuomonės.

Žmonės, gimusieji 24-ąją mėnesio dieną, iš prigimties pesimistai ir savanaudžiai, jie romantikai, nepasižymi lyderio savybėmis, nesugeba būti grubūs. Protingi, nors retai pasiekia gyvenimo aukštumų, dažnai praleidžia palankias galimybes, nemėgsta rizikuoti ir dažnai atsilieka nuo bendraamžių. Turi lakią vaizduotę, linkę idealizuoti, dėl gyvenimo nesėkmių, dažnai kaltina likimą. Šios dienos atstovai, ištikimi draugai, sunkiai susipažįsta, bet lieka patikimais draugais ir partneriais visam gyvenimui. Jiems dažnai neužtenka jėgų įsigyti naujų draugų ir nutraukti santykius su ankstesniais, netgi jei tie santykiai tampa nepakenčiamais. Šios dienos atstovai drovūs – tai trukdo jiems pasinaudoti sėkme tarp priešingos lyties atstovų. Seksualiai nestiprūs, jie visaip idealizuoja susižavėjimo objektą, myli giliai. Jiems negalima pavesti „juodo“ darbo – rasti pinigų pragyvenimui, tokiais žmonėmis reikia rūpintis, leisti jiems gyventi svajonių pasaulyje. Iš prigimties jie karštakošiai, bet užsidegimo akimirkas slopina silpna valia, tai negalintys sėkmingai valdyti savo likimo, todėl tikisi globėjo pagalbos.

25-ąją mėnesio dieną gimę žmonės yra minkšti, permainingi ir godūs, jie lengvai gali pažeisti įstatymus, pasižymi puikiomis verslumo savybėmis, bet juos traukia žaidimai ir spekuliavimas. Jie romantiški ir protingi, ieško dvasinio bendravimo, juos tarsi magnetas traukia verslo žmonės, ypač gerai apsirūpinę – tokius žmones jie idealizuoja. Susijaudinę pasižymi didžiule energija, bet sekse jie tik vidutiniokai. Jie laimingi su veikliais ir tuo pačiu dvasiškai turtingais žmonėmis. Jų gyvenimo kredo - „permainos geriau nei ramybė“, jie greitai susierzina, užsidega, yra nekantrūs. Kartais gali susidėti su bloga kompanija dėl meilės lengviems pinigams.

26-ąją mėnesio dieną gimę žmonės svetingi, mėgsta linksmintis, jų namuose visada gali būti daug žmonių, draugų. Jie jautrūs ir giliai jaučiantys, o kai kuriose situacijose elgiasi kaip idealistai. Negali susijaudinti, jei objektas neapgaubtas romantikos aureole. Šie žmonės dievina aplinkinius, dėl artimų ir brangių žmonių, jie pasiryžę pasiaukoti. Su draugais ir mylimaisiais – švelnūs; juos dažnai išnaudoja, bet iki tam tikros ribos, jie ne tokie nekalti ir geranoriški, kokiais atrodo iš pirmo žvilgsnio. Socialinis balansas visada jų pusėje, o aplinkiniams, norintiems formuoti patikimus santykius su šią dieną gimusiais žmonėmis, reikia išmokti gerbti jų individualumą.

Gimusieji 27-ąją mėnesio dieną žmonės, gana originalūs, materialistai, jie gyvenime ieško pasitikėjimo, protingų žmonių dvasiniam bendravimui. Pasižymi puikia vaizduote ir aštriu protu. Mėgsta keliauti ir daug žino, juos stimuliuoja ne fiziniai poreikiai, bet proto galia. Šios dienos atstovai linksta prie tų, kurie gali suteikti jiems moralinį palaikymą, jie iš prigimties yra minkšti, bet nenuspėjami. Gali sugyventi su daugeliu žmonių, tačiau tarpusavio santykiuose, jiems negalima dominuoti – tai atstumia kitus žmones. Su priešinga lytimi bendrauja greičiau ne dėl troškimo, bet dėl „meilės menui“.

Žmonės, gimę 28-ąją mėnesio dieną, labai įdomūs, protingi ir jausmingi, jie aktyviai reaguoja į aplinką, turi lakią vaizduotę. Gali tapti puikiais meno veikėjais. Širdies reikaluose ir draugystėje ištikimi ir kuklūs, jie myli giliai ir nuoširdžiai, paiso kitų jausmų. Jie niekam savęs neperša, neturi polinkio dominuoti, puikiai žino ko nori; lengvai gali įtikinti kitus. Jie puikiai bendrauja ir dvasiškai ir fiziškai, kitaip partneriai jiems greitai nusibosta. Seksas jiems toks pat svarbus, kaip ir emocinė, bei dvasinė santykių pusė – jie negali vieno pakeisti kitu. Dažniausiai populiarūs ir daro įtaką kitiems, siekia savo tikslo, iš prigimties jie nuoširdūs ir ištikimi. Saugo senus draugus, nuolat plečia naujų bičiulių ratą. Galima gera, stabili santuoka su protingais žmonėmis. Šių žmonių daugelis gali nesuprasti ir nepripažinti, o tokiu atveju, jie praranda pasitikėjimą ir ima liūdėti, o susidūrę su pasipriešinimu, tampa pesimistais. Jiems reikėtų ugdyti pakantumą sunkumams ir nesupratingumui, su tuo ne kovoti, o kantriai išlaukti, kol viskas susitvarkys. Nereikia stengtis visiems aiškinti savo veiksmų – tai nieko nepakeis.

Gimusieji 29-ąją mėnesio dieną gimę žmonės, puikiai suderina vidinį minkštumą ir pesimizmą, jiems taip pat būdingas maištingumas ir stiprus ambicingumas. Planus įgyvendina iki galo, o patyrę nesėkmę, gali ilgą laiką neatsigauti, iš prigimties jie protingi, gali greitai daryti sėkmingą karjerą. Pasižymi fenomenaliomis organizacinėmis ir administravimo savybėmis, daugeliu atvejų, jie sėkmingi gyvenime. Ryžtingai daro viską, kas patenkintų ambicijas ir nesitenkina antrąja vieta. Turi polinkį giliems ir ilgalaikiams emociniams saitams, bet jų partneriams ir draugams labai sunku pakęsti jų nepastovumą – jie tai dominuoja, tai sukalbami, tai prislėgti. Tai svajokliai ir romantikai, šios dienos atstovai negali pasitenkinti, jei neidealizuoja savo susižavėjimo objekto, jie seksualūs, bet troškimų pasireiškimą laiko nepadoriu. Su jais nelengva gyventi, jie retai būna populiarūs, net jeigu juos gerbia dėl stipraus charakterio, jie linkę primesti kitiems savo valią ir atstumti visus prieštaraujančius. Galiausiai, šios dienos atstovai gali būti izoliuojami, o nesugebėdami susitaikyti su pralaimėjimu, tampa nepasitikinčiais, pasimetusiais ir bailokais. Jiems reikėtų stengtis ne dominuoti, kai sekasi, ir nepasiduoti likimui, kai nesiseka, kontroliuoti ambicijas. Jų energija ir iniciatyva gali padėti pasiekti trokštamų tikslų.

Žmonės, gimę 30-ąją mėnesio dieną, drąsūs, agresyvūs, valdingi, jie nemėgsta paklusti kam nors. Šios dienos atstovams būdingas polinkis valdyti kitus žmones, be valdžios jaučiasi nusivylę, jie patys griežtai paklūsta disciplinai ir to paties reikalauja iš pavaldinių. Tačiau, dominuodami jie nelabai paiso kitų nuomonės, jie tvirti, neatsisako savo planų įgyvendinimo, iš prigimties jie stiprūs ir ištvermingi, nors moterys nori atrodyti silpnomis. Partneris turi būti švelnus ir silpnas, ir nors išoriškai tenkintis antrąja vieta. Išoriškai, tai patrauklūs žmonės, kurie išsiskiria didžiuliu seksualumu, traukia priešingos lyties atstovus prieš jų pačių norą ir valią. Sekse stiprūs ir agresyvūs, naudojasi palankia proga, su jais gali sugyventi tie, kurie gali jiems paklusti. Draugai ir partneriai turi juos papildyti, bet nesikėsinti į jų laisvę, nesistengti susilyginti su jais.

Gimusieji 31-ąją mėnesio dieną žmonės yra praktiški, energingai siekia tikslo, nemėgsta būti kam nors įsipareigoję. Apsigimę pesimistai, nuolat nusiminę, nors tvirti, nepasiduoda iki galo, todėl gali sirgti širdies ligomis. Trokšta sėkmės ir karjeros; bet tuo pat metu, jie itin nepasitikintys, į emocijas reaguoja lėtai, bet nuoširdžiai ir visą gyvenimą lieka ištikimi. Nelengvai įsimyli, bet myli giliai, jie ypač seksualūs, juos traukia išskirtinai fizinė gyvenimo pusė. Jeigu jie nepatenkina įspūdžių troškulio, tampa irzliais ir nervingais. Laimingi jie būna tik su stipriais, įvairiapusiais žmonėmis, todėl jų sutuoktiniai ir draugai turėtų pajusti ir išsklaidyti jų niūrias nuotaikas bei mintis. Jiems reikėtų įveikti pesimizmą, pavydą, nusivylimą, jie turėtų išmokti tenkintis tuo, ką turi, jiems būtina ugdyti valią.