Suderinamumas pagal Kinų metus

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Žiurkė
Bulius
Tigras
Triušis
Drakonas
Gyvatė
Arklys
Ožka
Beždžionė
Gaidys
Šuo
Šernas


ŽIURKĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1936.01.24 - 1937.02.10raudona / ugnis
1948.02.10 - 1949.01.28geltona / žemė
1960.01.28 - 1961.02.14balta / metalas
1972.02.15 - 1973.02.02juoda / vanduo
1984.02.01 - 1985.01.20žalia / medis
1996.02.18 - 1997.02.06raudona / ugnis
2008.02.07 - 2009.01.25geltona / žemė
2020.01.24 - 2021.02.10balta / metalas

 

Žiurkei palankūs partneriai, kurie gimę Drakono, Buliaus (Buivolo) ir Beždžionės metais, o vengti reikėtų partnerių, gimusių Arklio metais.

Žiurkė ir Žiurkė. Kada abu partneriai gimę pagal Kinų tradiciją Žiurkės metais, tokia sąjunga gali būti gana problematiška, kadangi panašūs charakterio bruožai, tokie kaip aistringumas, kartais peržengiantis kai kurias ribas, jų romantiškumas, kiti panašūs polinkiai, pradžioje traukiantys, vėliau gali tapti rimtų nesutarimų priežastimi. Tai gali būti palanku trumpalaikiam meilės ryšiui, pašėliojimui, savo jausmų patikrinimui, bet ilgalaikiams santykiams toks derinys nėra palankus. Trumpalaikei draugystei palanku, o ilgainiui netgi draugiški santykiai gali nutrūkti, dėl noro rungtyniauti tarpusavyje, nesugebėjimo pasidalinti nuopelnais, arba įtakos zonomis.

Žiurkė ir Bulius. Abu partneriai gali puikiai vienas kitą suprasti, abu ryškūs individualistai, Buliaus požiūris į partnerę Žiurkę labai rimtas, jis sugeba saugoti partnerės paslaptis, priimti jos trūkumus, o tai labai palanku Žiurkei. Tačiau Žiurkė nesugeba tuo pačiu atsilyginti Buliui, kliūtimi bendravime gali tapti jos plepumas, santykių intymumo paviešinimas, kas labai nepriimtina Buliui, tokie dalykai jį gali ne juokais įsiutinti, bei sugadinti santykių harmoniją. Tikėtinas skirtingas partnerių seksualinis poreikis, Žiurkė yra lyderė, ji seksuali, o Bulius tuo klausimu ramesnis, labiau santūrus ir pedantiškas, kas gali erzinti Žiurkę, nors Bulius yra ir labiau ištikimas, tai gali tenkinti Žiurkę ir pasitarnauti rimtiems tarpusavio santykiams.

Žiurkė ir Tigras. Tarp partnerių, pagal Kinų tradiciją gimusių Tigro ir Žiurkės metais, gali būti gana problematiška sąjunga dėl partneriams būdingų skirtingų asmeninių savybių. Tigrui būdinga grobuoniška natūra, jis yra realistas, jis mėgsta laisvę, nors jis yra nesavanaudis, be galo drąsus. Tokios jo savybės žavi Žiurkę, bet jai to maža, ji gali siekti, kad partneris ja pastoviai žavėtųsi, ją dievintų, ji bijo jį prarasti, tačiau jai nepriimtinas Tigro laisvės poreikis, ji jaučiasi rami tik tada, kada partneris būna šalia. Tigrui patinka Žiurkės taupumas, šeimyniškumas, mokėjimas pasirūpinti rytdiena, daugelyje sferų partneriai vienas kitą tarsi papildo, bet skirtingi esminiai požiūriai ilgalaikiams ryšiams gali trukdyti.

Žiurkė ir Triušis (Katinas). Kada partneriai gimę vienas Triušio (Katino), o kitas Žiurkės metais pagal Kinų tradiciją, tokioje sąjungoje galimi kai kurie prieštaravimai. Triušiui (Katinui) nepalanku įtampa, ekstremalios situacijos, jam būtina ramybė, patikimumas, saugumo jausmas, o Žiurkei visa tai atrodo, kad Triušis (Katinas) nori tokiu būdu ją apgauti, pergudrauti, nors realybėje šito nėra, abu partneriai lygiaverčiai. Žiurkei būdingi bruožai nepatiklumas, pusiausvyros nebuvimas, ji geba labai puikiai apsimesti, turi gana neblogus artistinius gabumus, todėl patiklųjį Triušį (Katiną) gali suklaidinti jos elgesys. Dėl savo vidinių savybių, abiems partneriams gali būti sunku emocinėje plotmėje rasti bendrą elgesio liniją, o tarpusavio draugystei tokie partneriai tinka pakankamai gerai.

Žiurkė ir Drakonas. Šiame partnerių derinyje Žiurkė gali ryžtis neapgalvotiems poelgiams, norėdama patraukti didingojo Drakono dėmesį, kuris ją traukia, skatina aistras, su kuriuo ji jaučiasi pasitikinti savimi. Tačiau Drakono natūra kiek kitokia, jis mėgsta vis naujas pažintis, o pajutęs aistrą, susižavėjęs nauju meilės objektu, apie esamą partnerį gali tiesiog pamiršti. Savo dėmesį nukreipia į tuos, kas jį dievina, kas juo žavisi, todėl nuoširdi, su atsidavimu Žiurkės meilė, pakankamai stipriai glosto Drakono savimeilę. Žiurkė sugeba ištikimai mylėti, gali palaikyti ir padėti Drakonui siekiant sėkmės, šiuos partnerius gali susieti ne vien tik meilė, bet ir nuoširdi draugystė, jie sugeba vienas kitą papildyti, todėl tokia sąjunga gali būti pakankamai palanki.

Žiurkė ir Gyvatė. Bendras tokių partnerių bruožas – kaupimas, abu vienodai miklūs, gebantys prisitaikyti vienas prie kito. Nors Gyvatė yra nelinkusi būti ištikima, Žiurkę jai apgauti sunku, o tokiu atveju, galima arši tarpusavio kova, nors nugalėtoja gali tapti Gyvatė, kuri linkusi šėlioti. Aplamai, tokie partneriai neypatingai jaučia vienas kito poreikį, jų bendra sąjunga galimai kiek keista, bet idealiai draugystei tokie partneriai tinkami, jie sugeba vienas kitą vertinti, kartu jiems linksma, jie gali draugiškai kritikuoti kitus, o artimi santykiai gali būti grindžiami tik didžiule kantrybe, supratimu. Jie savo tarpusavio santykių neviešina, kada Žiurkė tampa agresyvi dėl Gyvatės poelgių, pastaroji Žiurkę gali tarsi užhipnotizuoti, taip ją nukenksmindama. Tai nėra palankus derinys, jeigu galvojama apie santuoką.

Žiurkė ir Arklys. Partneriai, gimę Žiurkės ir Arklio metais, turi nemažai panašumų, bet abu linkę kartais prarasti saiko jausmą, todėl gali prikrėsti kvailysčių. Žiurkė yra nuovoki, ji dažniau vadovaujasi sveika nuovoka, o Arklys daugiau paklūsta savo užgaidoms ir norams, todėl tokiuose tarpusavio santykiuose Žiurkė Arklį laiko lengvabūdišku, o pastarasis pasigenda partnerės supratimo, taigi artimi santykiai nežada būti labai pozityvūs ir verčiau jiems vengti bendros sąjungos.

Žiurkė ir Ožka. Kada moteris gimusi Žiurkės metais, o vyras Ožkos metais, tokia sąjunga nėra pozityvi, abu partneriai yra per daug skirtingų charakterio bruožų. Žiurkei yra būdingas racionalumas ir kritika, ji ne itin simpatizuoja Ožkai, jau nekalbant apie meilės galimybę, o Ožka myli laisvę, ji nerūpestinga, mėgsta pasvajoti, todėl bendra jų sąjunga tikrai nepageidaujama. Žiurkė nebus tuo rėmėju ir globėju, koks būtinas Ožkai, o pastarosios laisvamaniški poreikiai labai erzina praktiškąją Žiurkę, todėl surasti bendrą kalbą tokioje poroje yra gana sudėtinga.

Žiurkė ir Beždžionė. Partneriai, gimusieji Žiurkės ir Beždžionės metais, nėra labai gerasis derinys, jų sąjungoje galimi nesusipratimai, skatinantys nemalonumus, o jų panašumai – pomėgis linksmybėms, noras valdyti, yra labiau kliūtis, nei privalumas. Tokie santykiai daugiau palankūs draugystei, o artimiems asmeniniams santykiams nelabai tinkamas derinys - Beždžionės laisvamaniškumas, šaltumas, gudrumas gali Žiurkę išvesti iš kantrybės, todėl tokie santykiai gali vesti į aklavietę.

Žiurkė ir Gaidys. Partneriai, gimusieji Žiurkės ir Gaidžio metais, tai problematiškas derinys, kuriame Gaidžiui būdingas lengvabūdiškumas, garbėtroška, paviršutiniškumas, kas visiškai nepriimtina Žiurkei. Abu ženklai turi bendrų bruožų – agresyvumas, polinkis išlaidavimui, svetimų trūkumų išryškinimas, tokie panašumai gerokai ardo harmoniją, neskatina pozityvių tarpusavio santykių. Palankesnis variantas būtų tada, jeigu šioje poroje vyras būtų gimęs Žiurkės metais, o moteris Gaidžio – tokia moteris labiau sugeba tvarkyti namų ūkį, ji šeimyniškesnė – tai priduotų harmonijos bendrai sąjungai.

Žiurkė ir Šuo. Šiame partnerių derinyje, Šuo iš prigimties įpratęs saugoti ir ginti savo teritoriją, jis kažkiek prisibijo paslaptingos Žiurkės, kuri sugeba perprasti neramią Šuns prigimtį. Tarpusavyje jie gali būti pakantūs vienas kitam, jie turi bendrų polinkių, jie yra tarsi kuklūs bendrininkai, kurių pagrindinis gyvenimas vyksta nakties metu ir kuriems sunku lengvai užmegzti pokalbį su pirmu sutiktu. Toks partnerių derinys gali gyvuoti jų santykių paslaptingumo, jų tikėjimo ir pasitikėjimo ateitimi dėka. Ilgesnį laikę pabendravę tarpusavyje, geriau vienas kitą pažinę, tokie partneriai pradeda vis labiau pasitikėti vienas kitu, Šuo iš prigimties yra ištikimas, o tokia jo savybė Žiurkei yra labai svarbi. Jeigu jiems gresia pavojus, nemalonumai, abu vienodai gerai geba pasirūpinti savimi. Toks partnerių derinys gana palankus tiek meilės, tiek bendros veiklos sferoje.

Žiurkė ir Šernas. Partnerių, gimusių kinų Šerno ir Žiurkės metais bendras bruožas yra malonumų ieškojimas, abu partneriai yra seksualios ir aistringos natūros, tai yra jų poros jungiamoji grandis, jie kartu gali pergyventi daugybę malonių akimirkų, vienas kitą palaikydami ir papildydami. Kai kurie prieštaravimai galimi – Žiurkė sunkai priima Šerno naivumą, bet visada lieka patenkinta tokio partnerio švelnumu, meilumu, pakankamu dėmesiu, todėl dėl savo partnerio ji gali tinkamai pasiaukoti, gali jį išmokyti gyvenimo praktiškumo, tinkamai naudoti lėšas, skatinti Šerną tapti judresniu. Tokia sąjunga gali būti pakankamai pozityvi.