Palanki gyvenimui vieta

Kiekvienas žmogus šiame gyvenime turėtų jaustis laimingu, būti turtingu ir sveiku, apie tai užsimenama dar gilioje senovėje, Hermio Trismegisto traktatuose, kuriuose buvo apibūdintos laimingos ir nelaimingos gyvenimui vietos sąvokos. Žmonės nuo seno yra linkę ieškoti savo laimės po visą pasaulį, jausdami diskomfortą vienoje vietoje, jie išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo kitur, todėl labai svarbu surasti tokią vietą, kuri būtų palanki, sėkminga, kurioje žmogus nejaustų destruktyvios aplinkos įtakos.

00 kelias

Analizuojant gimimo, arba lokalinius horoskopus, dažnai juose randama nuoroda, kad vieniems žmonėms jų gimimo, arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra palanki, o kitiems ji formuoja pradines nepalankias aplinkybes. Kartais būna atvejai, kada žmogus būna turtingas, kada palankiai susiklosto jo asmeninis gyvenimas, karjera, tačiau, giliai savo viduje, jis jaučiasi nelaimingas, o tokias situacijas lemia taip vadinamos „Laimės formulė“ ir „Nelaimės formulė“. Tuo atveju, kada horoskope formuojasi „Laimės formulė“, kurią sukuria pozityviomis laikomos trys planetos, simboliškai sutapatinamos su mažąja, vidutine ir didžiąja laime, būdamos kertiniuose horoskopo namuose, kurie sudaro žmogaus „Likimo karkasą“, stiprina sėkmę ir laimę tuose sektoriuose, kuriuose randasi horoskope. Kertinių horoskopo namų nuorodos yra pačios svarbiausios ir stipriausios, kadangi horoskopo pirmas namas susijęs su žmogaus asmenybe, ketvirtas šeimos namas siejasi su artimais žmonėmis, bei santykiais su jais, septintas yra partnerystės, santuokos, priešininkų ir oponentų namas, o dešimtas turi sąsają su socialine realizacija visuomenėje. Pozityvios planetos palankiai įtakoja žmogaus energetiką, psichologinę būseną, skatina gyvenime sėkmingas aplinkybes, suteikia žmogui pozityvios energijos, skatina laimingumo pojūtį, todėl gali pagerėti gyvenimo kokybė, jam nebūdingos depresinės būsenos. Žmogaus, gyvenančioje laimingoje vietoje, gyvenimo problemos gali neaplenkti, tačiau nepalankiais periodais, jis nepraranda optimizmo, jis visada gali sulaukti reikiamos pagalbos, o kadangi žmogus gauna pakankamai harmoningos aplinkos energijos, jis gali jaustis laimingu, netgi nepriklausomai nuo jo gyvenimo aplinkybių, kartais gali būti patenkintu, netgi gaudamas vidutines pajamas, arba gyvendamas gana kukliai.

Kada horoskope kertiniuose namuose atsiduria dvi „piktomis“ laikomos planetos, bei sukuria „Nelaimės formulę“, tokia situacija gali būti nepalanki sveikatai, gyvenimo kokybei, tokioje nelaimingoje vietoje gali apnikti depresinės nuotaikos, galimos bendravimo ir psichologinės problemos, kurias gali būti sudėtinga išspręsti, nepalanki nelaimingos vietos įtaka gali alinti jėgas, skatinti nuolatinį nepasitenkinimą, polinkį savigriovai.

Kartais, žmogaus gimimo vietoje formuojasi „Laimės formulė“, tačiau, dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių, žmogus persikelia gyventi kitur, kur „Laimės formulė“ jau nesiformuoja, tada žmogui trūksta to laimingumo pojūčio, kuris buvo ankstesnėje gyvenamojoje vietoje, jis stokoja energijos, gyvybiškumo, o jeigu naujoje vietoje susiformuoja „Nelaimės formulė“, gali išryškėti nelaimingumo pojūtis, ilgainiui gali susiklostyti nepalankios situacijos ir aplinkybės. Tai ypač aktualu vaikams, kuriuos tėvai, ieškodami geresnio gyvenimo, išsiveža su savimi, išvykdami gyventi į užsienį, iš anksto nežinodami, kokios gyvenimo sąlygos formuosis jiems, bei kiekvienam šeimos nariui, ar kertiniuose namuose nesusiformuos „Nelaimės formulės“, destruktyviai įtakojančios gyvenimą. Dažnai tokia nepalanki nuolatiniam gyvenimui vieta, kurioje formuojasi „Nelaimės formulė“, tampa skyrybų priežastimi, jeigu ši formulė paliečia šeimos, arba partnerystės, santuokos namus, arba gali tapti rimtų susirgimų, traumų, nelaimingų atsitikimų, depresijos priežastimi, jeigu paliečia asmenybės sektorių. Būna atvejai, kada nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, formuojasi dvejopos nuorodos, „Laimės formulė“ ir „Nelaimės formulė“ vienu metu, tokiu atveju, gyvenamoji vieta siunčia žmogui prieštaringas, keičiančias viena kitą įtakas, kada sėkmės ir laimės periodus keičia sudėtingos aplinkybės, o konkreti situacija priklauso nuo to, kuriuose horoskopo sektoriuose randasi laimingas ir nelaimingas nuorodas formuojančios planetos. Tais atvejais, kada gimimo, arba lokalinis horoskopas yra problematiškas, kada kertiniuose namuose, „Nelaimės formulės“ įtakoje, formuojasi nepalankios nuorodos, atlikus ilgalaikę prognozę, nenusimato pozityvių gyvenimui tendencijų, tokiu atveju vertėtų keisti gyvenamąją vietą taip, kad kertiniuose namuose, pagal galimybes, susiformuotų „Laimės formulės“, bei nesiformuotų nelaimingumo pojūtį skatinančių nuorodų.

Gyvenamoji vieta lemia ne vien tik laimės, arba nelaimingumo pojūtį, tačiau, nuo konkrečios gyvenamosios vietos, priklauso ir asmeninių pajamų dydis, turtingumas aplamai, galimybė gauti gerai apmokamą darbą, arba sėkmingai realizuoti save per karjerą, verslą, gebėjimą surasti savo vietą po saule. Astrologijos pagalba, galima surasti palankią gyvenimui vietą, kurioje galima jaustis laimingais, sveikais, kurioje galima sėkmingai tapti turtingesniais, arba surasti galimybę savirealizacijai. Vertėtų gyvenamąją vietą keisti palankesne ir tuo atveju, jeigu gimimo, arba lokaliniame horoskope formuojasi stipri pradinė ligos formulė, kuri susirgimo atveju gali skatinti įvairias komplikacijas, arba susirgimai gali pereiti į lėtinę formą, o persikėlus gyventi į tokią vietą, kurioje stipri pradinė ligos formulė nesiformuoja, susirgimai galėtų praeiti daug lengviau. Palanku būtų teisingai pakeisti gyvenamąją vietą ir tuo atveju, jeigu prognozėje į priekį formuojasi nepalankios nuorodos, tokiu būdu galima būtų išvengti sudėtingų, o kartais ir pavojingų situacijų, arba sveikatos pablogėjimo, kadangi parinkus palankią vietą, kurioje ligos formulė nesiformuoja, galima apsaugoti save nuo rimtų sveikatos problemų. Galimybe persikelti į laimingą, palankesnę gyvenamąją vietą, galėtų pasinaudoti vieniši žmonės, kurie negali sukurti šeimos, tai gali būti dėl daugelio priežasčių, kurias kiekvienu individualiu atveju, gali parodyti horoskopas, arba žmonės, kurie negali susilaukti vaikų, o suradus tam palankią vietą, tokia situacija galėtų keistis iš esmės. Kartais gali pakakti persikelti gyventi tik į kitą miestą šalies viduje, tačiau būna atvejų, kada, norint sėkmingai surasti palankią nuolatiniam gyvenimui vietą, pagal konkrečius kriterijus ir pageidavimus, persikėlimas, arba emigracija gali būti ir gana tolima, viskas priklauso nuo pradinių gimimo horoskopo nuorodų, bei konkrečių žmogaus lūkesčių, o persikėlus gyventi kitur, horoskope atsiranda papildomos nuorodos, kurios praturtina gimimo horoskopą, bei suformuoja daugiau galimybių įvairiose žmogaus gyvenimo sferose. Persikėlus gyventi į kitą vietą, kurioje susiformuoja „Laimės formulė“, ji įsijungia iš karto ir suteikia žmogui pozityvios energijos. Tais atvejais, kada gimimo horoskope formuojasi „Nelaimės formulė“, bei nėra „Laimės formulės“ palaikymo, vertėtų keisti gyvenamąją vietą palankesne, kurioje pozityvios planetos, bent viena iš jų, atsidurtų kertiniame name, tai galėtų paskatinti laimingas permainas žmogaus gyvenime, bei padėtų sušvelninti nepalankias pradines likimo nuorodas. Teisingai keičiant gyvenamąją vietą palankesne, galima sėkmingai valdyti savo likimą, išvengti daugelio nepalankių aplinkybių, pasukti gyvenimą geresne linkme, pagerinti jo kokybę.