Saturno tranzitas Žuvų ženklu

2023 metų kovo 7 d. keisis astrologinis fonas, kadangi 15:35 val. (Lietuvos laiku), Saturnas pereis į Žuvų ženklą (jame jis išbus iki 2026.02.14 d., išskyrus laikotarpį nuo 2025.05.25 d. iki 2025.09.01 d. kada eis tranzitu Avino ženklu), kuriame galės išreikšti tokias jam būdingas savybes, kaip išmintingumas, kantrumas, priklausomybė, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, slaptumas, noras lygiuotis į stipresnius, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Saturno tranzito įtakoje gali stiprėti nuolankumas, atsakingumas, darbštumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, interesas darbui, neprarandant dėmesio detalėms, smulkmenoms, metodiškumas ir kruopštumas, kaip tarnyboje, taip ir namuose. Tranzito įtakoje būdinga didelė dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems ir nelaimingiems, gebėjimas įsijausti ir užjausti, gali išryškėti interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, arba slaugos ligoninėse.

Saturnui, kuris laikomas Laiko ir Karmos valdovu, griežtu mokytoju, kuris siejamas su valdžia, perėjus į Žuvų ženklą, prasidės ne itin malonus periodas, kadangi Žuvų ženklas siejamas su pasąmone, su tuo kas nesuprantama, gąsdina, baugina, todėl tokiu metu galimos meilės išraiškos, polinkis pasiaukoti, ne tokia svarbi bus materialinė gerovė, tai palankus laikas užsiimti menu, muzika, filosofija, giliu dvasingumu. Saturnas siejamas su tam tikromis ribomis, rėmais, bet šiai planetai būnant Žuvų ženkle, tos ribos neegzistuoja, tokiu metu galimos religinės problemos, įvairių struktūrų griūtis, valstybingumo krizė, liguistas diskomfortas sociume, galimas nusivylimas, nacionaliniai neramumai, bei aukos vaidmens pojūtis, todėl bus būtina labai didelė atsakomybė už savo gyvenimą. Saturno tranzitas Žuvų ženklu kiekvieną konkretų žmogų gali paliesti skirtingai ir individualiai, priklausomai nuo asmeninio gimimo horoskopo nuorodų, tačiau galima apžvelgti, kokiu būdu tradiciškai šio tranzito įtaka palies kiekvieno dvylikos zodiako ženklų atstovus.

Avino ženklo atstovai Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaką pajaus pasąmonės, paslapčių, apribojimų, vidinio gyvenimo, didžiosios kūrybos vienumoje, būties ir gyvenimo prasmės paieškų sektoriuje, kada į paviršių bus iškeliama giluminė transformacija ir reikės užsibrėžti savus tikslus ir konkrečias užduotis gyvenime. Tranzito įtakoje bus labai svarbu suformuoti savo vidinę struktūrą ir šerdį, remiantis kuria bus galima vystytis. Šis sektorius siejamas su blogais įpročiais ir priklausomybėmis, o Saturno tranzito įtakoje gali pavykti jų atsikratyti, bei užsiimti savo sveikatos reikalais, lėtinių susirgimų gydymu, pasitelkiant sveikatingumo procedūras. Šio Saturno tranzito metu reikėtų surasti laiko pabuvimui vienumoje, pažvelgti į savo vidų, pamąstyti apie vertybes ir amžinybę, nes priešingu atveju Saturnas gali apriboti aktyvumą, bei priversti pagalvoti apie gyvenimo prasmę. Šio tranzito metu kai kas gali emigruoti į kitą šalį, dėl ko galimas socialinis apribojimas, atitolstant nuo to, kas įprasta, ar tokiu metu galimas darbas, mokslas užsienyje, bei šis periodas palankus norint suteikti pagalbą kitiems, užsiimti labdara, bei galimas polinkis aplankyti sakralias vietas, susijusias su religija, arba vidiniu pasauliu.

Jaučio ženklo atstovai, Saturno tranzito Žuvų ženklu įtakoje, esminius pokyčius gali pajausti sektoriuje, susijusiame su draugais, rėmėjais, bendraminčiais, kolektyvine veikla, bei ateities planais. Šio tranzito metu Saturnas griežtai patikrins ateities planus, ar jie realistiški ir tikslingi, o kas tik fantazijos, to teks atsisakyti. Sektorių, kuriuo eis tranzitu Saturnas, globoja Uranas, siejamas su revoliucinėmis išraiškomis, progresu, todėl sėkmės garantu bus gebėjimas keistis, priimti naujoves, inovacijas, polinkis siekti neįprastų žinių, mokytis šiuolaikiškų profesijų, turinčių sąsają su internetu, kompiuterinėmis programomis. Šio Saturno tranzito metu pagrindinė užduotis yra išeiti už įprastų ribų, nuosavų standartų ir algoritmų mąstyme ir veiksmuose, bei gebėti atsiplėšti nuo visuotinai priimtų standartų ir ieškoti savo asmeninio kelio, nesiremiant visuomenės nuomone ir kitų žmonių autoritetais. Reikėtų nebijoti drąsiai žengti žingsnius, kuriuos smerktų, negatyviai vertintų visuomenė, jeigu tokie veiksmai suteiktų galimybę pasiekti asmeninius tikslus. Šio tranzito įtakoje gali keistis bendravimo ratas, tokiu metu galima pasijusti visiškai kitokios visuomenės dalimi, o ne tos socialinės grupės, kurios dalimi teko būti anksčiau. Tokiu metu galima užsiimti tuo, kam ilgą laiką buvo nesiryžtama, galima padaryti tai, kas kitiems gali atrodyti neįprasta, nelogiška, neteisinga, tačiau šio tranzito įtakoje, tai gali puikiai pavykti. Šio tranzito įtaka palies jausmus, tarpusavio santykius, sustiprins gebėjimą formuoti santykius, grindžiamus laisve, pagarba, atsisakant kontrolės ir spaudimo. Tranzitas skatins sustiprinti atsakomybę už vaikus, jų auklėjimą ir gali atsirasti galimybė užsiimti veikla, susijusia su vaikais, arba dalyvauti labdaros akcijose vaikų labui.

Dvynių ženklo atstovams Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaka palies socialinio statuso, profesinės veiklos, karjeros sektorių, todėl šios planetos užduotis bus nelengva ir skatins surasti deramą vietą šiame pasaulyje. Tranzito metu reikėtų užsibrėžti sau tikslus, suformuoti užduotis, bei pasirinkti atitinkamą laiptelį karjeroje, kurį norėtųsi užimti. Tranzito metu reikėtų numatyti ilgalaikes perspektyvas, o Saturnas patikrins Dvynių ženklo atstovų tvirtumą, patikimumą, pasirengimą, gebėjimą dėti ilgalaikes pastangas, siekiant užsibrėžtų tikslų. Tokiu metu svarbiausia bus karjera, socialinė realizacija, siekiai profesinėje veikloje, ar nuosavame versle, o įdėjus pakankamai pastangų, galimas paaukštinimas pareigose, ar vadovaujamo darbo pasiūlymas, o sėkmę lems gebėjimas prisiimti papildomą atsakomybę, ar pareigas. Tranzito energija gali skatinti rūpestį savo socialiniu statusu, šeimine padėtimi, tokiu metu gali būti kuriama santuoka, kuri būtų grindžiama ne tik jausmais ir meile, tačiau ir abipuse atsakomybe. Tokiu metu gali tekti rūpintis vyresnės kartos atstovais, giminėmis, šis periodas palankus norintiems įsigyti žemės, nekilnojamąjį turtą, siekiantiems užsitikrinti tvirtą finansinę padėtį. Tai geras laikas norintiems užsiimti nuosavu verslu, ar šis tranzitas gali sutapti su pirmu atsakingu darbu, įgijus aukštąjį išsilavinimą, tokiu metu galima gauti svarbius dokumentus, susijusius su socialiniu statusu (diplomas, licenzija, nuosava įmonė, verslu, pensija, ar kt.). Šio Saturno tranzito metu gali tekti daug ir atkakliai dirbti, nesitikint greito rezultato, tačiau tai visokeriopai atsipirks ir padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, kuriais bus galima didžiuotis. Neigiama šio aspekto išraiška gali būti tame, kad vadovybė deramai neįvertina įdėtų pastangų, gautų darbo rezultatų, tai įmanoma tuo atveju, jeigu stokojama tikslingumo ir tenkina antraeilis vaidmuo. Kartais tranzito metu galima susidurti su kliūtimis iš vadovybės, valdžios pusės, arba apribojimais iš valstybinių struktūrų, bei galimi konfliktai su kontroliuojančių instancijų atstovais, bei galimos ir krizinės situacijos karjeroje, kurios siejasi su Saturno patikra.

Vėžio ženklo atstovams, Saturno tranzitas Žuvų ženklu palies mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektorių. Saturno tranzito įtaka palies intelektualinės veiklos sferą, todėl bus galima aktyviai užsiimti reikalais, susijusiais su mokymu, išsilavinimu, kvalifikacija, moksline, intelektuali veikla (diplomas, disertacija, knygos rašymas), o sėkmę lems atkaklumas ir tikslingumas. Tranzito metu, jeigu būtų siekiama išsilavinimo, tai ne viskas vyktų lengvai, gali būti griežti dėstytojai ir intensyvus mokymosi grafikas, labai daug informacijos, kurią tektų įsisavinti, už mokslą gali tekti sumokėti solidžią sumą, ar mokytis užsienyje. Saturno tranzitas palankus dėstytojams, suteikiantis galimybę kilti karjeroje. Šio tranzito įtaka palies ryšius su užsieniu, tai gali skatinti emigraciją, bet galimos kliūtys norint gauti reikiamus dokumentus, ar galimi apribojimai iš valdžios organų pusės, o išvykus gyventi į kitą šalį, gali būti sunku įsikurti, ar įsidarbinti, tačiau galimos rimtos ir palankios perspektyvos, liečiančios ilgalaikį bendradarbiavimą su užsieniečiais (galima santuoka, darbo sutartis, ar užsienio kompanija gali remti svarbų projektą). Saturno tranzitas padės išplėsti savo įtakos zoną per kontraktus, bendradarbiavimą su užsienio organizacijomis, bei tokiu metu galima tvarkyti juridinius reikalus, gauti svarbius dokumentus, arba apginti savo teises teisme. Šis tranzitas palankus dirbantiems jurisprudencijos ir teisės sferoje, kada bus galima sustiprinti savo reputaciją ir gerai uždirbti. Šis tranzitas palies tikslus ir perspektyvas, todėl bus svarbu užsibrėžti konkrečius tikslus, numatyti užduotis, kurių būtų siekiama, kurios galėtų praplėsti asmeninius horizontus, o Saturnas periodiškai tikrins, ar pasirengę įveikti kliūtis ir nepasiduoti siekiant savų tikslų. Saturno tranzito įtakoje galimi nesklandumai bendraujant su antrosios pusės, ar mylimo žmogaus giminėmis, arba galimi konfliktai su suaugusių vaikų antrąja puse.

Liūto ženklo atstovų atžvilgiu, Saturno tranzitas Žuvų ženklu palies ir įtakos stambių finansų sektorių, todėl galimi esminiai pokyčiai, liečiantys tai, kas buvo stabilumo, saugumo garantu. Saturno tranzitas šiuo sektoriumi gali skatinti pokyčius finansuose ir pačioje biudžeto struktūroje, pirmame plane gali atsidurti finansiniai įsipareigojimai, susiję su skolomis, ar kreditais, tokiu metu keisis sąlygos, liečiančios išmokas ir išlaikymą, bei gali tekti užsidirbti pajamas patiems. Tranzito metu galimi sandoriai, susiję su palikimu, nekilnojamuoju turtu, turto dalybomis, galima tvarkyti klausimus, susijusius su mokesčiais, valstybinėmis subsidijomis, išmokomis, alimentais, ar draudimu. Gilesniame lygmenyje, šio tranzito metu bus surasti balansą tarp imti ir atiduoti, bei surasti protingą santykį su supančiu pasauliu. Šio tranzito įtaka gali paliesti vyresnės kartos atstovų gyvenimą, bei antrosios pusės finansinę padėtį, esminiai pokyčiai galimi darbe, šeiminiame gyvenime, ar sietis su gyvenamąja vieta, tai gali nubrėžti ribą tarp to, kas buvo iki šio tranzito ir po jo. Tranzito įtakoje galima perkainoti savo vertybių sistemą, o Saturnas gali iškelti į paviršių gilumines baimes, kurias anksčiau pavyko nuslopinti, bet dabar vėl galima su tuo susidurti ir tai įveikti galutinai. Tranzito metu galima numatyti ilgalaikes perspektyvas, susijusias su verslo projektais, nelaukiant greitų rezultatų, kadangi įdėtos pastangos šiuo metu, kiek vėliau duos ženklius, džiuginančius rezultatus. Šio tranzito įtakoje galima ieškoti pasyvių pajamų šaltinių, bei sukurti asmeninio biudžeto struktūrą, atsakingai planuojant būtinas išlaidas ir galimą pelną, bei teisingai naudojant turimas lėšas.

Mergelės ženklo atstovams, Saturno tranzitas Žuvų ženklu palies partnerystės sektorių, todėl jo įtakoje reikės surasti balansą tarp savojo aš ir kitų žmonių. Partnerystės sektorius randasi opozicijoje su Mergelės ženklu, todėl viskas, kas paliečia ir vyksta šiame sektoriuje, rutuliojasi per konfrontaciją su šio ženklo atstovų asmenybe. Partnerystės sektorius yra tarsi veidrodis, kadangi kas būdinga Mergelės ženklo atstovams, kas yra neišreikšta jų viduje, atsispindi partnerystės sferoje. Saturno tranzito metu savyje reikėtų vystyti šiai planetai būdingus principus, kaip tikslingumas, disciplinuotumas, atsakingumas, užsibrėžti sau labai aiškius gyvenimo tikslus, atkakliai ir kruopščiai dirbti, nors periodiškai gali būti sunku dirbti, teks įveikti kliūtis kelyje į tikslą, arba to nedarant, visi šie principai bus primesti išorinių aplinkybių, bei tokiu atveju teks visko mokytis priverstinai, įveikiant kliūtis ir apribojimus. Partnerystės sektorius siejamas su įvairaus pobūdžio partneriais, asmeniniais ir dalykiniais, todėl Saturno tranzito įtakoje galimos kliūtys ir apribojimai iš partnerių pusės, ar ryšium su ilgalaikėmis sutartimis su klientais, bei partnerystės ryšiais, kurie susaisto su tam tikro pobūdžio susitarimais ir įsipareigojimais. Tranzito metu galima susidurti su stipria konkurencija, kada teks įdėti labai daug pastangų, norint ją įveikti, o periodiškai galimas pojūtis, kad partneriai gniuždo, išbando kantrybę, verčia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, nors tai nelengva. Gilesniame lygmenyje, Saturno tranzitas gali išmokyti naujos strategijos partnerystės santykiuose, kai iš vienos pusės, reikia gebėti sukurti barjerą tarp savęs ir partnerių, tačiau iš kitos pusės, negalima perkelti atsakomybės tik ant partnerių pečių, nes šia atsakomybe reikia dalintis, norint suformuoti patikimus ir tvirtus partnerystės ryšius. Neįsisavinus pagrindinių Saturno principų, galimas atšalimas, atsitolinimas nuo partnerių, arba santykiai gali nutrūkti, tačiau šio tranzito periodas palankus santuokos kūrimui, kuri būtų grindžiama ne tik jausmais, tačiau ir abipuse atsakomybe, bei tai geras laikas sudaryti perspektyvias ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, o sėkmę lems kantrybė ir gebėjimas save apriboti, kai to reikalauja konkreti situacija.

Svarstyklių ženklo atstovams, Saturno tranzitas Žuvų ženklu palies sveikatos, darbo ir buities sektorių. Saturno tranzitas palies darbo sąlygas, todėl teks daug, atkakliai dirbti, stiprinti savo profesionalumą, bei padaryti tvarką darbo sferoje. Tik pradedantiems profesinę veiklą, gali tekti įdėti daug pastangų, įgyti praktinių įgūdžių, tobulinti žinias, o darbo sąlygos šiame periode gali būti griežtos, ar ribojančios, kada galimas labai griežtas darbo grafikas, didelis darbų krūvis, įtempti tarpusavio santykiai su kolektyvu, ar vadovybe, o periodiškai galimas pojūtis, kad yra priekabiaujama, kad yra reikalaujama maksimaliai dėti pastangas, negaunant už tai deramo įvertinimo. Tokiu atveju labai svarbu nepasiduoti, o vystyti profesionalumą, nebijoti konkurencijos, stengtis atkakliai dirbti, tampant paklausiu profesionalu, kai jau bus galima diktuoti savas sąlygas. Tokiu metu ieškant naujos darbo vietos, nereikėtų ieškoti lengvų ir komfortiškų sąlygų, nes tokiu atveju galima susidurti su kliūtimis, apribojimais, o sėkmę lems kantrybė, tikslingumas, gebėjimas nebijoti sunkumų ir konkurencijos, kvalifikacijos kėlimas, tobulėjimas, savo profesionalumo vystymas. Saturno tranzitas įtakos buitines sąlygas, ši planeta nepakanti tingėjimui, prabangai ir gyvenimo sąlygas gali kiek keisti, ar apriboti (gali keistis gyvenamoji vieta, galimas remontas, arba namo statybos), gali tekti prisiimti papildomas pareigas, susijusias su buitimi ir šeima, tokiu metu galima atsikratyti senų, nereikalingų daiktų. Saturno tranzitas palies sveikatą, skatins atsisakyti visko perteklinio ir nenaudingo, bus galima pradėti laikytis sveikos mitybos, arba dietos ir sveiko gyvenimo būdo, o Saturno globojami šeštadieniai bus palankūs iškrovai. Bus labai svarbu vengti nejudraus gyvenimo būdo, bus palanku reguliariai užsiimti sportu, nes Saturnui priimtinas grafikas, nuoseklumas ir reguliarumas. Saturnas yra siejamas su griaučių sistema, dantimis ir stuburu, todėl šio tranzito metu palanku gydyti tokio pobūdžio susirgimus.

Skorpiono ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaka palies ir įtakos kūrybinės saviraiškos, meilės, vaikų, pramogų, pomėgių sferą, o kadangi Saturnas laikomas didžiuoju asketu, galimi apribojimai šiose sferose, kai galima stokoti laiko poilsiui ir pramogoms. Kita sfera, kurią įtakos Saturno tranzitas, susijusi su asmeniniu gyvenimu ir jausmais, tai palankus periodas ieškantiems rimtų santykių, grindžiamų abipuse pagarba ir atsakomybe, tačiau trumpalaikiai, neatsakingi, neįpareigojantys santykiai nebus palaikomi. Tokiu metu, ieškantys meilės ir savo antrosios pusės, gali pritraukti tik tokius partnerius, kuriuos domina tik rimti santykiai, o iš kitos pusės, Saturno tranzitas gali suteikti energijos, kuri tarsi „užšaldo“ jausmus ir širdį, skatina atsainumą, bei polinkį likti vienišiais. Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaka palies vaikų temą ir reikalaus atsakingumo ir disciplinos, daug dėmesio skiriant vaikų auklėjimui ir jų vystymuisi. Saturno įtaka gali skatinti permąstyti savus planus, tranzitas gali sutapti su vaiko gimimu, o tokiu metu teks išmokti tapti rimtais ir atsakingais tėvais, bei tokiu metu suaugę vaikai gali tapti savarankiškais, todėl nebus galimybės kontroliuoti jų gyvenimą, primesti jiems kokius nors sprendimus. Tokiu metu galimas atsitolinimas su suaugusiais vaikais, nes jie gali daug laiko skirti socialinių tikslų įgyvendinimui, darbui, profesiniam vystymuisi, išsilavinimui, jie taps nepriklausomais, arba gali pradėti gyventi atskirai ir pradėti savarankišką gyvenimą. Šio tranzito metu bus galima realizuoti kūrybinius gabumus, idėjas, o sėkmę lems gebėjimas dėti pastangas, daug ir atkakliai dirbti, bei tokiu metu pomėgiai gali tapti nuosavu verslu, nors tai padaryti nebus lengva, nes teks įveikti tam tikras kliūtis, pasitelkus atsakingumą, tikslingumą ir discipliną.

Šaulio ženklo atstovų gyvenime Saturno tranzitas Žuvų ženklu palies ir įtakos šeimos sektorių ir formuos svarbias užduotis. Pagrindinė užduotis bus sukurti sau namus, kuriuose bus juntama ramybė ir saugumas, kurie taptų asmenine tvirtove, o tranzito metu bus galima įsigyti nuosavybę, užsiimti namo statyba, ar kapitaliniu remontu. Tranzito įtakoje daug dėmesio bus skiriama šeimos sukūrimui, bei atsakomybei už šeimos narius, o tokiu atveju gali tekti apriboti save, kad galima būtų atlikti savo pareigą namiškių atžvilgiu, bei pasirūpinti vyresnės kartos atstovais. Neturinčius šeimos, šis Saturno tranzitas skatins ją sukurti, o tokiu metu sukūrus santuoką, ji galėtų būti ilgalaikė, grindžiama patikimais ir rimtais santykiais, abipusiu atsakomybės ir pareigos jausmo suvokimu. Šiame periode reikia užtikrinti patikimumą ir stabilumą savo gyvenime, o gilesniame lygmenyje, tokiu metu galima užbaigti ilgalaikius projektus, bei sukurti patikimus namus savo šeimai. Saturno tranzitas šeimos namu formuos destruktyvų aspektą su Šaulio ženklu, todėl ne visus sumanymus pavyks lengvai įgyvendinti, daug kas priklausys nuo asmeninių norų ir siekių, o taip pat aplinkybių, verčiančių skirti daugiau dėmesio namų ir šeimos reikalams, bei gyvenimo sąlygų pagerinimui.

Ožiaragio ženklo atstovų gyvenime, Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaka palies ir įtakos komunikacijų, informacijos, kontaktų, logikos, sveikos nuovokos, atminties sektorių, mokymosi ir apsikeitimo informacija sferą. Šis Saturno tranzitas patikrins, ar racionaliai naudojamas laikas ir jėgos, ar tai neeikvojama tuščioms, beprasmėms kalboms. Tokiu metu palanku ir galima skaityti naudingą, pažintinę informaciją, suteikiančią galimybę kažko naudingo išmokti, tokiu metu galima mokytis užsienio kalbų, lankyti tikslinius, arba vairavimo kursus, nors pats mokymosi procesas nevyks labai lengvai, nes tam gali trūkti laiko, ar jėgų ir energijos, o norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, gali tekti susitelkti ir įdėti nemažai pastangų. Tranzito įtaka skatins sutvarkyti savo dokumentus, bei juos tinkamai saugoti, o užsiimančius mokymais, padės sustiprinti savo autoritetą ir reputaciją. Šis Saturno tranzitas gali paliesti smulkų verslą, todėl tokiu metu galima įregistruoti nuosavą įmonę, užsiimti prekybine, komercine, tarpininkavimo veikla, nors sektis gali nelengvai, nes galimos įvairaus pobūdžio kliūtys, apribojimai, bei neverta tikėtis greitų rezultatų. Tokiu metu galima stipri konkurencija, tačiau sugebėjus įveikti visus nesklandumus, bus galima pasiekti ženklių, džiuginančių rezultatų. Saturno tranzito Žuvų ženklu laikotarpiu palanku užsiimti intelektualiniu tobulėjimu, galima daug skaityti, mokytis, nors Saturnas gali apriboti bendravimo ratą ta, kad tušti pokalbiai ir neproduktyvus laiko leidimas netrukdytų užsiimti svarbia ir naudinga veikla, bei tokiu metu bus labai svarbu laikytis duoto žodžio, vengti tuščių pažadų, būti punktualiais. Tranzito įtakoje gali tekti daugiau bendrauti su vyresnio amžiaus, pagyvenusiais žmonėmis, ar asmenimis, turinčiais autoritetą, bei aukštą socialinį statusą, bus palanku perimti jų patirtį, o turintys daug vertingos patirties, gali ja aktyviai dalintis su kitais, kurti instrukcijas, rašyti prisiminimus, bei perteikti juos kaip asmeninę patirtį mokant kitus. Gilesniame lygmenyje, šis Saturno tranzitas skatina peržiūrėti savo elgesį ir poelgius, bei mąstymą, kas padėtų savo gyvenimą nukreipti tinkama linkme.

Vandenio ženklo atstovai, Saturno tranzito Žuvų ženklu įtaką pajaus finansų, asmeninių resursų, talentų, meistriškumo, bei savos vertės sektoriuje. Saturno tranzito Žuvų ženklu įtakoje bus svarbu padaryti tvarką savo finansiniuose reikaluose, užsibrėžti konkrečius ilgalaikius tikslus, bei ši planeta skatins užsitikrinti stabilią materialinę padėtį keletui ateinančių metų. Priešingu atveju, jeigu tuo nebus rimtai užsiimama, Saturnas gali apriboti finansinius srautus ir pajamas, priversti skirti pakankamai dėmesio šiai sferai ir išmokti protingai naudoti turimas lėšas. Kol Saturnas eis tranzitu Žuvų ženklu, reikėtų neleisti pinigų pramogoms, nepirkti prabangių, ar neperspektyvių daiktų, bus labai svarbu veikti racionaliai, atsakingai planuoti būtinas išlaidas, tačiau tokiu metu galima investuoti lėšas į išsilavinimą, nekilnojamąjį turtą, nuosavą verslą. Tranzito metu bus svarbu tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, kontroliuoti savo išlaidas, žinoti savo realią finansinę padėtį, ar saugiai yra laikomos lėšos, palanku vesti įplaukų ir išlaidų, asmeninio biudžeto apskaitą, o siekiant asmeninės gerovės, reikėtų remtis tik savimi. Saturno tranzitas gali skatinti pasitikėti savimi, savomis jėgomis ir asmeniniu reikšmingumu, remiantis realia padėtimi, o ne fantazijomis, tokiu metu vertėtų stiprinti savo autoritetą, bei tapti savos veiklos sferoje profesionalais, pasitikint savo gyvenimiškais tikslais, principais, bei sava vertybių sistema. Saturno tranzitas skatina atskleisti savus talentus, siekti tobulėjimo, stiprinti savo meistriškumą, o iš kitos pusės, tranzitu metu galima vertybių krizė, kadangi ankstesnė sistema jau gali neatitikti šiuolaikinių realijų ir sampratų, todėl būtinos esminės permainos. Šio tranzito metu gali tekti su kuo nors dalintis savais resursais, kadangi gali tekti kitiems padėti finansiškai, arba suteikti fizinę pagalbą.

Žuvų ženklo atstovų gyvenime, Saturno, kuris laikomas išminties planeta, tranzito jų ženklu įtaka bus labai svarbi ir reikšminga, todėl gyvenimo jokiu būdu negalima palikti savieigai. Saturno tranzito įtakoje taps aišku, ar Žuvų ženklo atstovai patys formuoja savo gyvenimą, panaudodami Saturno principus, tokius kaip disciplina, atsakomybė, tikslūs ir konkretūs gyvenimo tikslai, bei realaus rezultato siekimas. Priešingu atveju, gyvenimą gali reguliuoti išorinės aplinkybės ir tada bus siekiama ne savų, o kitų žmonių primestų tikslų. Sugebantis nustatyti ribas ir tikslus žmogus pasiekia reikšmingų rezultatų, todėl pasitelkus savęs discipliną, bus galima užtikrintai pasiekti savų asmeninių tikslų, o šio tranzito metu bus labai svarbus teisingai padarytas pasirinkimas, bei gebėjimas būti patiems atsakingais už savo gyvenimą. Saturno tranzito energija gali pasireikšti griežtais apribojimais, ar per supančius žmones, kurie riboja asmenines iniciatyvas, kelia kažkokias sąlygas, tai gali būti labai griežtas vadovas, griežtos taisyklės darbe, kam tenka paklusti, ar nuolatinis priekabiavimas, asmeninės laisvės ir iniciatyvų apribojimas, tai tokiu atveju verta žinoti, kad patys Žuvų ženklo atstovai pažeidė pagrindinius šios planetos principus ir dabar tenka susidurti su negatyviomis Saturno tranzito išraiškomis, o norint to išvengti, būtina keistis, tapti patiems atsakingais už savo gyvenimą ir svajonių įgyvendinimą. Šio tranzito metu bus palanku prisiimti asmeninius įsipareigojimus, atsakomybę, būti tikslingais ir disciplinuotais, o tokios savybės padės pereiti į naują kokybinį lygmenį, o dosnia Saturno dovana bus realus svajonių ir tikslų realizavimas, nors tai bus sudėtingo ir įtempto darbo periodas, kai daug ir atkakliai dirbama dėl savo tikslo realizavimo fiziniame lygmenyje. Išmokus pagrindinius Saturno principus ir juos pritaikius savame gyvenime, su laiku bus kuo didžiuotis, o gauti konkretūs rezultatai gali džiuginti ilgus metus. Šio Saturno tranzito metu svarbu skirti dėmesio savo sveikatai, teisingam darbo ir poilsio režimui, sveikam gyvenimo būdui, kas padėtų užtikrinti gerą savijautą. Saturno tranzitas gali į paviršių iškelti Žuvų ženklo atstovų baimes ir silpnybes, todėl bus svarbu su tuo gebėti susidoroti, tapti stipriais, kantriais, išmintingais, bei tvirtais. Praktiniame lygmenyje šio Saturno tranzito įtakoje galimas paaukštinimas pareigose, gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, arba vadovaujamas darbas, bei gali tekti prisiimti papildomas pareigas ir atsakomybę ne tik už save, tačiau ir už kitus žmones, pavaldinius, ar kolektyvą.