Vaikai gimę geltonos žemės Kiaulės (Šerno) metais

Geltonos žemės Kiaulės (Šerno) metai prasidės 2019.02.04 d., 23:04 val., stojus Mėnulio jaunačiai Vandenio ženkle ir tęsis iki 2020.01.24 d., 23:42 val. (Lietuvos laiku), todėl galima apžvelgti pagrindines šiuos metus globojančio gyvūno savybes, bei apibūdinti, kokius charakterio bruožus ir gebėjimus suteiks šių metų eigoje gimusiems vaikams. Šiais metais gimusių vaikų bendrų savybių apibūdinimas gali padėti auklėjant vaikus, parenkant jiems palankius pomėgius, arba veiklą, bei norint su vaikais surasti bendrą kalbą. Geltonoji žemės Kiaulė (Šernas) iš prigimties praktiška, nepriekaištinga, sąžininga, turinti komercinę gyslelę, siekianti išlaikyti dalykinę reputaciją, nemėgstanti demonstruoti savo dosnumo, gerumo, bijanti rizikos ir stiprios konkurencijos.

Geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) globojamais metais gimę vaikai bus labai protingi ir sąžiningi, jie paklusnūs, linkę įsiklausyti į suaugusių žmonių patarimus. Šiems vaikams būdingas polinkis pasitikėti, jie kiek per daug patiklūs, dėl ko kartais gali nukentėti, jie mėgsta pasakas, jiems patinka gyventi svajonių, godų pasaulyje, kur gali jaustis ypatingai jaukiai, jiems palanki tokia aplinka, kurioje jie galėtų ramiai tylumoje mąstyti. Šiais metais gimusiems vaikams, žemės stichijos įtakoje, gali labiau patikti ramūs pomėgiai, skaitymas, nei triukšmingi žaidimai, kartais šie vaikai gali daryti klaidas, kurios gali nepalankiai įtakoti nuomonę apie juos. Geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais gimusiems vaikams būdingas gyvas, imlus protas, tačiau jie gali būti tingūs ir kiek išsiblaškę, gali stokoti fizinio aktyvumo, todėl jiems palanku užsiimti sportu, jiems naudingi pasivaikščiojimai ir žaidimai gryname ore.

Auklėti vaikus, gimusius geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais, gali būti nelengva. Iki ketverių metų vaikai yra genialūs, todėl šiame periode galima ugdyti įvairius polinkius, o metams bėgant, įgimti vaikų talentai silpnėja, vis ryškesniu tampa neįprastų, unikalių gebėjimų praradimas, jeigu jie atitinkamai neugdomi, todėl ankstyvasis ugdymas yra ypatingai svarbus. Kol vaikai dar maži, jie gali būti lėtoki, užsispyrę, ypatingai jautrūs, galintys daug laiko praleisti tylėdami, tarsi nedalyvaudami aplink vykstančiame gyvenime, jie nemėgsta priekaištų, labiau linkę veikti kliaudamiesi savais ketinimais. Norint teisingai auklėti vaikus, gimusius geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais, tėvams reikėtų pasitelkti kantrybę, o norint, kad vaikai gyvenime galėtų pasiekti gerų rezultatų, reikėtų jau nuo mažens pratinti juos prie savęs disciplinos. Būdami dar maži, šie vaikai gali būti pažeidžiami ir užsispyrę, tačiau jie gali greitai adaptuotis prie naujų aplinkybių, lengvai pritapti kolektyve, jie mokosi pažinti pasaulį, geba vystyti kūrybinius gabumus, užsiimdami piešimu, rankdarbiais, tačiau praradę interesą, jie ne visada linkę tai kas pradėta, padaryti iki galo, todėl nors jiems būdingos įvairiapusiškos žinios, jos kiek paviršutiniškos. Iš prigimties šie vaikai protingi ir sumanūs, gerai orientuojasi laike ir erdvėje, o būdami ramioje ir komfortiškoje aplinkoje, jie gali susidoroti su bet kokiomis užduotimis. Tačiau tais momentais, kada juos kas nors neramina, juos gali apimti apatija ir tingulys, todėl jie gali nepasinaudoti palankiomis situacijomis, galimybėmis. Nepaisant būdingo savarankiškumo, tam tikrais gyvenimo momentais, arba nesėkmės atveju, vaikams būtina tėvų, artimų žmonių pagalba, palaikymas. Norint palaikyti gerą vaikų psichologinę būseną, užtikrinti puikią sveikatą ir savijautą, jiems reikėtų skirti pakankamai dėmesio, suteikti emocinį palaikymą, kadangi stokojant emocinio stabilumo, vaikai savo problemas gali spręsti nesaikingai valgydami, kas gali tapti medžiagų apykaitos sutrikimo ir viršsvorio priežastimi.

Šiais metais gimę vaikai draugiški, bendraujantys, sąžiningi, kilnūs, dažnai būna nekalbūs, tačiau mėgsta kompanijas ir gali turėti nemažai draugų, jie neturi polinkio peštis, tačiau kadangi nemėgsta neteisybės, tai gali stengtis apginti silpnesnį draugą. Paaugę vaikai gali tapti gerais klausytojais ir pašnekovais, o kartais suaugusiems vertėtų įsiklausyti į jų nuomonę, šie vaikai dosnūs ir mėgsta pagyrimus, jiems labai svarbu jaustis įvertintais ir mylimais. Ankstyvieji mokslo metai mokykloje gali būti permainingi, o būdami paaugliais ir siekdami tolimesnio išsilavinimo, šiais metais gimę vaikai gali suprasti, kad didžiausias jų priešas yra apatija. Paauglystės laikotarpis šiems vaikams gali būti sudėtingas, dėl įgimto nepakantumo veidmainystei ir melui, susidūrę su realybe, jie gali užsigyventi problemų, tačiau būtent jaunystėje įgyta patirtis, gali formuoti ir sustiprinti tokias savybes, kaip taikingumas, geranoriškumas, polinkis padėti silpniems.

Geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais gimę vaikai nepakantūs konkurencijai ir rungtyniavimui, jie nelinkę kovoti už vyravimą ir valdžią, nenorintys prisiimti atsakomybės, o jeigu nuo ankstyvos vaikystės šiems vaikams pavyks gyventi be problemų, reikšmingų kliūčių, tai tada jie sugebės greitai surasti savo vietą gyvenime. Šiais metais gimę vaikai gali būti sėkmingi pasirinkę veiklą, arba profesiją, kuri jiems įdomi, jie iš prigimties nėra labai ambicingi, tačiau gali stengtis, norėdami jaustis komfortiškai, tapti nepriklausomais. Kartais jie gali neteisingai pasirinkti profesiją, kuri patraukli išoriniu blizgesiu, tačiau dėl to gali atsidurti aklavietėje, todėl labai svarbu nuo mažens įvertinti įgimtus individualius talentus ir gabumus, bei ugdyti palankia linkme, jau nuo vaikystės orientuojant į būsimą veiklą. Užaugę šiais metais gimę vaikai, gali tapti atsakingais socialiniais darbuotojais, dėmesingais šeimos gydytojais, psichoterapeutais, juristais, jiems gali būti palanki veikla, kuri grindžiama gebėjimu įtikinti, įteigti, kai kuriuos gali traukti maitinimo sfera, arba gali patikti labai kruopštus darbas, kuriame naudojama daugybė sudedamųjų dalių (ingredientų, simptomų, detalių), kurias reikia apjungti į bendrą visumą. Gimusiems geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais, palanku užsiimti smulkiu ir vidutiniu verslu, architektūra, režisūra, teisėjo, arbitro veikla, bei palanki veikla, kurioje būtina sąžiningai, o kartais ir sunkiai dirbti, palanku užsiimti labdara, savanoryste, misionierių veikla, kai kurie gali tapti rėmėjais.

Galima apibūdinti vaikų, gimusių geltonosios žemės Kiaulės (Šerno) metais savybes, derinyje su priklausymu konkrečiam zodiako ženklui.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Vandenis - gimęs periode nuo 2019.02-04 d., 23:04 val. iki 2019.02.19 d., 1:04 val. ir periode nuo 2020.01.20 d., 16:55 val. iki 2020.01.24 d., 23:42 val. (Lietuvos laiku). Vaikas nuo mažens gali būti bendraujantis, nuoširdus, sąžiningas, atviras, jam būdingas išradingumas, samojingumas, sumanumas ir protingumas, išskirtinis noras mokytis, siekti naujų žinių. Galimas vaiko polinkis daug laiko praleisti gamtos apsuptyje, kas gali palankiai įtakoti jo savijautą, gali išryškėti meilė gyvūnams, todėl būtų palanku, jeigu namuose būtų augintinis. Dar būdamas mažas, vaikas gali akylai stebėti tėvus, kitus vyresnius žmones, stengdamasis imituoti jų elgesį, todėl labai svarbu vaikui rodyti gerą pavyzdį, kas skatintų ir padėtų vaikui vystytis tinkama linkme.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Žuvys - gimęs periode nuo 2019.02.19 d., 1:04 val. iki 2019.03.20 d., 23:58 val. (Lietuvos laiku). Gimusiam šiame laiko periode vaikui iš mažens būdingi labai dažnai besikeičiantys norai, kintanti nuotaika, bei nuomonė, jis judrus, geras, mielas, nesavanaudiškas. Vaikui galimai būdingos tokios savybės, kaip neryžtingumas, pažeidžiamumas, permainingumas, jautrumas, todėl susidūręs su griežtesniu bendravimu, arba gavęs pastabą, jis gali netikėtai pravirkti, o kol vaikas dar mažas, jis gali labai liguistai priimti bet kokią kritiką savo atžvilgiu. Vaikui būdingas gebėjimas užjausti, tačiau jis pats gali stokoti nuoseklumo, kas gali kiek apsunkinti pomėgių, veiklos, arba profesijos pasirinkimą, o iš tėvų pusės pareikalauti nemažai kantrybės ir palaikymo. Vaiko talentų ir gabumų atsiskleidimui, jo vystymuisi didžiulę įtaką turės tarpusavio santykiai su tėvais ir psichologinė atmosfera supančioje aplinkoje, jam labai reikalingas artimų žmonių dėmesys, meilė, švelnumas, supratingumas ir jautrumas, kas galėtų padėtio formuoti pagrindines augančio vaiko charakterio savybes.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Avinas - gimęs periode nuo 2019.03.20 d., 23:58 val. - 2019.04.20 d., 11:55 val. (Lietuvos laiku). Vaikas gali būti labiau jautrus ir impulsyvus, jam gali patikti tai kas ryšku, neįprasta. Vaikas protingas, nuovokus, imlus, gali daug kuo domėtis ir rimtai užsiimti jam įdomia veikla. Būtų labai palanku, jeigu tėvai vaikui užtikrintų ne tik palankias gyvenimo sąlygas, tačiau suteiktų galimybes ir priemones, kurios suformuotų asmeninę vaiko erdvę, padėtų vystyti jo savarankiškumą ir intelektą. Labai svarbu palaikyti vaiko siekimą naujų žinių, tačiau labai spausti nevertėtų, reikėtų jam suteikti daugiau laisvės, labiau stebint procesą iš pašalės, kas padėtų atsiskleisti įgimtam vaiko potencialui.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Jautis - gimęs periode nuo 2019.04.20 d., 11:55 val. iki 2019.05.21 d., 10:59 val. (Lietuvos laiku). Vaikui nuo mažens būdinga labai laki, audringa vaizduotė, turtingas vidinis potencialas, kupinas kūrybinių ir įdomių idėjų, protingų minčių ir įvairiausių planų, bei gebėjimas stebinti aplinkinius talentais. Aktyvus kūrybiškumas ir daugybė unikalių įdėjų ankstyvame amžiuje gali tapti įvairių prasižengimų priežastimi, tačiau vaikui augant ir bręstant, tai gali skatinti gebėjimą iš bet kokios sudėtingos situacijos išeiti nugalėtoju. Vaiką vertėtų tinkamai auklėti jau nuo mažų dienų, teisinga, konstruktyvia linkme nukreipiant jo energiją ir kūrybinius gabumus, kas padėtų atskleisti, ugdyti ir realizuoti įgimtus talentus ir gebėjimus.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Dvyniai - gimęs periode nuo 2019.05.21 d., 10:59 val. iki 2019.06.21 d., 18:54 val. (Lietuvos laiku). Vaikui jau nuo mažens būdingas nenumaldomas būdas, bruzdumas, aktyvumas, judrumas, smalsumas, noras sužinoti ką nors naujo. Tai vaikas nenuorama, linkęs skubėti, viskuo domėtis, daug ką atlikti vienu metu, galimas polinkis ieškoti nuotykių, dėl ko vaikas gali pakliūti į sudėtingas situacijas. Nuo mažų dienų, auginant vaiką, būtinas ypatingas atidumas, o jį auklėjant, reikėtų jam padėti išsiugdyti tokias charakterio savybes, kaip kantrybė, gebėjimas nusėdėti, dėti ilgalaikes pastangas, tvarkingumas, kruopštumas, bei atidumas.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Vėžys - gimęs periode nuo 2019.06.21 d., 18:54 val. iki 2019.07.23 d., 05:50 val. (Lietuvos laiku). Vaikui būdingas ankstyvas vystymasis ir brandumas, tai tarsi mažas protingas žmogutis, kuris nuo mažų dienų daug ką supranta ir žino geriau už kitus. Greitas ankstyvasis vystymasis gali paliesti tiek vaiko fizinius duomenis (ūgį, svorį), tiek jo vidinį pasaulį, pojūčius ir protinius gabumus. Jau nuo mažų dienų vaikas daugeliu klausimų gali turėti savo asmeninę nuomonę, o jį perkalbėti, arba kuo nors įtikinti, gali būti sudėtinga. Toks polinkis ir įgimtas atkaklumas, vaikui augant ir bręstant, gali skatinti jo išreikštas lyderio savybes, bei galimybę tapti vientisa asmenybe.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Liūtas - gimęs periode nuo 2019.07.23 d., 05:50 val. iki 2019.08.23 d., 13:02 val. (Lietuvos laiku). Vaikas nuo mažens gali būti kiek užsispyręs, kategoriškas, todėl jį auklėjant, reikėtų padėti vaikui išmokti tinkamai bendrauti su kitais, skatinti ir vystyti jo gebėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, tokias savybes, kaip lankstumas, diplomatiškumas. Vaiką gali dominti ir traukti viskas, kas nauja, nežinoma, nepažįstama, jam būdingas stipriai išreikštas tikslingumas, gebėjimas atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų. Nuo mažens vaiko ugdymą nukreipus teisinga linkme, suaugęs jis gebės labai daug ko pasiekti gyvenime, nors kai kuriais atvejais, gali pasireikšti lengvabūdiškumas, skatinantis skubotus, neapgalvotus poelgius, todėl vaikui augant ir jam subrendus, tai gali pasireikšti gebėjimu lengvai uždirbti pinigus, tačiau ir polinkiu impulsyviai išlaidauti.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Mergelė - gimęs periode nuo 2019.08.23 d., 13:02 val. iki 2019.09.23 d., 10:50 val. (Lietuvos laiku). Vaikui būdingas išskirtinis santūrumas, mandagumas, pareigingumas, paklusnumas, disciplina, galimas polinkis labiau užsiimti mėgstama veikla vienumoje, nei daug laiko praleisti žaidžiant su kitais vaikais, arba bendraujant su draugais, kas gali palaipsniui peraugti į uždarumą. Tai ramus vaikas, kuriam nuo mažens būdingas tvarkingumas, polinkis noriai atlikti tėvų, arba mokytojų pavedimus, o vaikui augant ir bręstant, tai gali išsirutulioti į polinkį jausti kitų žmonių emocijas, kas palanku užmezgant kontaktus su aplinkiniais, bei išreikštas organizacines savybes ir gebėjimą susidoroti netgi su pačiomis sunkiausiomis situacijomis, atsakingomis užduotimis.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Svarstyklės - gimęs periode nuo 2019.09.23 d., 10:50 val. iki 2019.10.23 d., 20:20 val.(Lietuvos laiku). Vaikui nuo mažens būdingas įgimtas optimizmas, polinkis lengvai bendrauti su bendraamžiais vaikais ir suaugusiais žmonėmis, tai taikus ir ramus vaikas, kuriam dažnai būdinga gera nuotaika, nors galima ir vienatvės baimė, bei negebėjimas greitai priimti sprendimus. Kad vaikas galėtų pilnai atskleisti įgimtus talentus, gabumus ir sėkmingai vystytis, jam reikalinga rami, darni, harmoninga aplinka namuose, palanki psichologinė atmosfera, kadangi jis nemėgsta per didelio bruzdesio, šeimyninių nesutarimų, konfliktinių situacijų.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Skorpionas - gimęs periode nuo 2019.10.23 d., 20:20 val. iki 2019.11.22 d., 16:59 val. (Lietuvos laiku). Vaikas nuo mažens labai nuovokus, sumanus, išradingas, imlus, praktiškas ir atkaklus, gebantis išsiaiškinti paslaptis. Tai vaikas nenuorama, kuriam būdingas turtingas vidinis pasaulis, jis apdovanotas kūrybiniais talentais ir polinkiais, gebantis fantazuoti, surasti žaidimo, arba įdomios veiklos galimybę, panaudodamas įprastus, pačius paprasčiausius daiktus. Kartais vaikas gali būti ūmiu ir nenuosekliu, o tėvams dažnai gali tekti sulaikyti vaiką nuo įvairaus pobūdžio rizikingų ketinimų. Augdamas, bręsdamas vaikas, pasitelkęs jam būdingus išskirtinius gabumus ir originalias idėjas, gebės surasti išeitį ir išeiti nugalėtoju iš bet kokių, netgi iš pačių sudėtingiausių aplinkybių, ar situacijų.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Šaulys - gimęs periode nuo 2019.11.22 d., 16:59 val. iki 2019.12.22 d., 06:19 val. (Lietuvos laiku). Vaikui iš prigimties būdinga neišsenkanti energija, gebėjimas išlikti aktyviu visą dieną, tai judrus, noriai bendraujantis nenuorama, kuriam būdingi išreikšti kūrybiniai gabumai, padidintas teisingumo jausmas, nors jis gali būti kiek per daug patiklus, nelinkęs besąlygiškai paklusti ir atlikti pavedimus. Labai svarbu nuo mažens vaiko ugdymą ir vystymąsi nukreipti tinkama linkme, įvertinus jo įgimtus talentus, gabumus ir polinkius, pasiūlyti jam tinkamus aktyvius žaidimus, arba surasti patinkančią veiklą, kurioje galėtų saugiai panaudoti "kunkuliuojančios" energijos perteklių, bei realizuoti kūrybinius sumanymus ir idėjas.

Vaikas Kiaulė (Šernas) - Ožiaragis - gimęs periode nuo 2019.12.22 d., 06:19 val. iki 2020.01.20 d., 16:55 val. (Lietuvos laiku). Vaikas jau nuo mažens bus apdairus, nuovokus, praktiškas, ne pagal metus rimtas, protingas ir imlus, besidomintis labai daug kuo, kruopščiai imituojantis tėvų ir kitų suaugusiųjų žmonių veiksmus. Vaiką sunku paskatinti užsiimti kuo nors nauju, arba ryžtis rizikingiems poelgiams, o tai jam gali padėti išvengti galimų nepalankių aplinkybių, arba nemalonumų, nors iš kitos pusės, tokia savybė gali silpninti polinkį nuotykiams ir ryškių įspūdžių poreikį. Augdamas, bręsdamas vaikas gali nuolat užduoti daugybę įvairiausių klausimų, į kuriuos tėvai turėtų gebėti argumentuotai ir išsamiai atsakyti, taip formuodami vaiko pasaulėžiūrą, bei skatindami jo vystymąsi.