Žmogaus likimas gimimo horoskope

Asmeninis gimimo horoskopas parodo įgimtą žmogaus potencialą, jo galimybes gyvenime – visa tai perteikia astrologiniai horoskopo simboliai. Jau pirmas žvilgsnis į žmogaus horoskopą rodo, kiek pats horoskopas yra harmoningas ar problematiškas, turi žmogus įgimtus talentus ar ne, koks gyvenimas jo laukia - ramus, ar su daugybe nuotykių, ar žmogus darbštus, ar nelabai, kokios jo asmeninio gyvenimo perspektyvos – ar jis linkęs sukurti šeimą, turėti vaikų, koks santuokos stabilumo rodiklis, koks jo šeimos modelis, santykių šeimoje charakteris. Kokios yra žmogaus socialinės perspektyvos – ar jis linkęs kopti karjeros laiptais, ar turi gabumus nuosavai veiklai, verslui, ar jam palanku vadovo ar pavaldinio vaidmuo. Koks žmogaus finansinis statusas, kokioje sferoje save gali išreikšti geriausiai. Horoskope galima pamatyti, kada buvo Saulės ar Mėnulio užtemimai, ar žmogaus gimimo data nesutampa su jais, jeigu sutampa – tokio žmogaus gyvenimo amplitudė bus gerokai intensyvesnė. Planetų tarpusavio ryšiai horoskope nurodo, kokia žmogaus varomoji jėga siekiant tikslo, kokia jo emocinė būklė, kokios asmeninės realizacijos galimybės. Dažnai iškyla klausimas, kodėl žmogus, tradiciškai priklausantis vienam ar kitam zodiako ženklui pagal Saulės padėtį jo horoskope, nesijaučia šio ženklo atstovu, jam netinka bendri horoskopai, sudaromi tipiškiems ženklams. Dažnai tokiu atveju, kokiame nors viename ar kitame zodiako ženkle, būna planetų sankaupa ( 3 ar daugiau planetų ) sukoncentruojanti didžiulę energiją tame ženkle, ji smarkiai įtakoja žmogaus charakterį, būdo bruožus, daro jį tipišku tokio ženklo atstovu, o Saulės ženklas žmogui daro daug mažesnę įtaką.

Horoskopas sudarytas iš 12 astrologinių namų, kiekvienas kurių parodo atskiras gyvenimo sritis, parodo, kokiomis individualiomis sąlygomis teks žmogui gyventi. Vaikui gimstant, jo gimimo horoskopas prasideda kylančiu ženklu, astrologijoje vadinamu ascendentu – tai labai svarbus, duodantis daug informacijos horoskopo taškas. Kylantis ženklas ( jis dažniausiai nesutampa su tuo ženklu, kuriame randasi Saulė ) – tai zodiako ženklas, kuris dažnai labai stipriai įtakoja žmogaus išvaizdą, jis parodo, kokiu žmogų mato jo sutikti žmonės, koks žmogaus temperamentas, elgesio bruožai, jo nuosavas „AŠ". Gyvenimo kokybę apsprendžia planeta, kuri valdo kylantį ženklą, ji dar vadinama gimimo dominante, nuo jos padėties, statuso ir ryšių su kitomis horoskopo planetomis, didele dalimi priklauso žmogaus sėkmė gyvenime, bendros gyvenimiškos energijos atsargos. Kylančiu ženklu prasideda pirmas asmenybės namas, todėl tiek valdančios namą planetos, tiek esančios šiame name – yra vieni svarbiausių viso horoskopo rodiklių. Pirmo namo elementų, Saulės ir Mėnulio, bei kitų tam tikrų faktorių padėtis horoskope rodo, koks yra individualus žmogaus kūno sudėjimas, kuris įprastai beveik nesikeičia gyvenimo eigoje. Tai ypač aktualu būtų žinoti moterims, kurios deda didžiules pastangas tam, kad pagerintų kūno linijas, tačiau, jeigu asmeninis gimimo horoskopas rodo įgimtą pakankamai pilną kūno tipą, itin liekna tokia moteris niekada netaps, bet savo sveikatą, eksperimentuodama įvairiomis dietomis, nepakeliamais fiziniais krūviais, gali sugadinti iš esmės, todėl palankiausia prisilaikyti komfortiškos būsenos, nesudarant sau papildomų problemų.

00 likimas

Asmeninis horoskopas parodo, kokius įgimtus talentus turi ( vaikas ) žmogus, kaip vertėtų juos vystyti ( tai galima daryti jau ankstyvame amžiuje, nukreipiant vaiko gabumų vystymą tik jam palankia linkme ). Svarbus klausimas liečiantis profesiją, jos pasirinkimą jauniems žmonėms, arba keitimą jau vyresniame amžiuje, kada natūraliai pasidaro akivaizdu, kad pasirinkta profesija visiškai netinkama konkrečiam žmogui. Pravartu žinoti iš anksto, kurioje srityje konkrečiam žmogui būtų palankiausia pritaikyti savo sugebėjimus, kokie jo profesiniai polinkiai. Dažnai profesijos pasirinkimas priklauso nuo šeimos aplinkos sąlygų, nuo tėvų socialinio statuso, kada vaikai skatinami rinktis panašias į tėvų profesijas, tęsti jų pradėtą reikalą, arba tiesiog rinktis pelningą, rimtą profesiją – tokiu būdu daug laiko prarandama veltui, vaikai neišnaudoja įgimtų galimybių, netampa gerais specialistais, o kartais jau vyresniame amžiuje bando tai atitaisyti. Taip pat galima pamatyti, ar lengvai bus pasiekiamas aukštasis mokslas, ar teks susidurti su kliūtimis, siekiant išsilavinimo. Horoskope yra nuorodos, ar turi žmogus galimybę tapti labai turtingu, kokiu būdu ir kokiais kiekiais jam pavyks uždirbti, ar jis turi gabumus verslui ir ar nėra jo horoskope bankroto formulės, bei ar jam palankiau gyventi ten, kur gimė, ar verta laimės ieškoti išvykti kitur.

Dažnai žmonės būna nepatenkinti savo darbu, todėl iš gimimo horoskopo galima nustatyti, kokia socialinė pozicija palanki konkrečiam žmogui – daugeliui žmonių nepalanku dirbti pavaldžioje padėtyje, kartais žmogus būna labai kūrybiška asmenybė, o dirba rutininį, monotonišką darbą, kas gali pakenkti savijautai, sveikatos būklei, iššaukti atitinkamus negalavimus. Vieni žmonės gali dirbti kolektyve, gali sėdėti prie konvejerio, jų asmeniniai duomenys tam palankūs, o kitiems palanku kurti vienumoje, dirbti laisvu grafiku, pagal sutartis, nenormuotą darbo dieną – teisingai suprantant savo įgimtus poreikius, galima išvengti daugelio nemalonių situacijų, išlaikyti puikią savijautą. Taigi darbo ir sveikatos temos astrologijoje yra tampriai persipynę, suradus nepasitenkinimo darbu, ar sveikatos sutrikimo priežastį horoskope, galima numatyti priemones situacijos pakeitimui į pozityvią pusę.

Labai aktualus santuokos klausimas, ypač moteriškuose horoskopuose, į kurį atsakymą taip pat duoda asmeninis gimimo horoskopas. Normaliai visi žmonės sukuria santuoką, tačiau būna išimtinių atvejų, kada tai padaryti labai sunku, kada už pirmą santuoką atsakančios planetos neturi gerų aspektų, ar yra labai smarkiai pažeistos, už partnerystę atsakingas namas yra tuščias, jame nėra planetų, kada mažai ryšių, suteikiančių galimybę susipažinti, bendrauti. Kartais, atrodo beviltišką padėtį, galima iš dalies pataisyti, pakeitus gyvenamąją vietą, tokiu būdu sudarant palankesnias sąlygas santuokos sukūrimui, arba neoficialios, bet stiprios sąjungos sudarymui. Visų šių klausimų gvildenimui, galima rasti nuorodas gimimo horoskope, galima nustatyti, ar žmogus sukurs santuoką, kada tam palankūs periodai, ar santuoka bus laiminga, ar žmogaus horoskope yra „Meilės formulė", leidžianti pilnai ir sėkmingai realizuoti rimtus meilės santykius, ar galimi santykiai „iš išskaičiavimo". Aktualus klausimas iškyla moterims, norinčioms, bet negalinčioms ilgą laiką susilaukti vaikų, pagal horoskopo rodiklius galima nustatyti, kokios to priežastys, kokią įtaką tam turi poros, vyro ir moters asmeniniai įgimti duomenys, ar nėra įgimtos ligos ( nevaisingumo ) formulės, liečiančios šiuos klausimus.

Pagal asmeninį gimimo horoskopą galima surasti atsakymus į daugybę žmonėms rūpimų klausimų, o pagal asmeninius planetų periodus galima tiesiog, kaip kalendorių, sudaryti žmogaus gyvenimo ilgalaikę analizę, numatant jo gyvenimo pakilimus, bei mažiau sėkmingus periodus. Pagrindinės planetos ir Mėnulio mazgai, priklausomai nuo to, ar žmogus gimė dieną ar naktį, valdo tam tikrus žmogaus gyvenimo periodus, tam laikotarpiui išskiria konkrečiai planetai būdingas temas, tokie periodai veikia žmogaus vertybių lygmenyje, o žmogaus gyvenimo kokybė tokiu metu priklauso nuo planetų stiprumo, jų padėties jo asmeniniame horoskope. Žmogus, žinodamas kokia konkreti planeta įtakoja kiekvienus metus, gali iš anksto numatyti savo būsimus veiksmus, atitinkamai pasiruošti nestabilumo periodams. Jeigu kuriuos nors gyvenimo metus valdo planeta, kuri yra jo asmeninė planeta „kenkėja", kuri pritraukia visą negatyvą, ligas, nesėkmes, gali duoti nenuspėjamus įvykius, tai žinojimas gali apsaugoti nuo netikėtumų, bei patiriamo streso. Labai akivaizdi planetų įtaka vaikams, ypač paauglystės laikotarpiu, kada tėvai niekaip nesupranta, kas atsitiko jų vaikui, kurio elgesys, potraukiai pasikeitė labai staiga, tas nežinojimas juos glumina. Tačiau žinant, kokia planeta įtakoja vaiką konkrečiu periodu, galima labai palengvinti gyvenimą tiek sau, tiek vaikui, neaštrinant problemos dar giliau, o supratingai padedant vaikui pergyventi jam gana sunkų jo gyvenimo tarpsnį. Todėl astrologijos pagalba galima kiekvienu konkrečiu atveju surasti paaiškinimą, kokios iškilusių problemų priežastys ir kokiu būdu galima jas pašalinti.